Diplomatiska klimatrealister

Fig1

Figuren ovan är ett schema över de globala koldioxidflödena/år (pilar) och -depåer (boxar) uttryckt i Pg(= Gton). Detta är en uppdaterad version av ett diagram som finns i flera IPPC-rapporter, och som citerats några gånger här på TCS. Det finns även en version i Nationalencyklopedin som illustration till en artikel av Bert Bolin om globala kolflöden. Ett stort värde med diagrammet är att det visar hur litet det antropogena bidraget är i förhållande till de naturliga biologiska flödena.  Vi får ofta läsa hur oerhört snabbt det har ökat på ett halvsekel, men detta hindrar inte att det fortfarande är < 5% av de naturliga flödena.

Ett veckobrev  från Heartlandinstitutet uppmärksammade mig på en nyligen publicerad kinesisk klimatartikel från vilken denna version av diagrammet hämtats. Jag har inte kontrollerat siffrorna i detalj, men proportionerna stämmer med vad de brukar vara. Artikeln är:

FANG JingYun1 et al  “Global warming, human-induced carbon emissions, and their uncertainties” Sc. China – Earth Sciences Vol.54:10: 1458–1468 (Oct. 2011)  –

Kan laddas ner från : www.springerlink.com  – doi:10.1007/s11430-011-4292-0

Den är intressant att läsa av flera skäl. Författarna är från två olika avdelningar vid det topprankade Pekingiuniversitet: Department of Ecology och Climate Change Research Center. Flera av slutsatserna är klart kritiska  mot IPCC’s tvärsäkra budskap om nödvändigheten av snabba politiska och tekniska åtgärder. Mot detta står att kritiken framföres i “filttofflor”, och huvudsakligen just i slutsatserna. Det resonemang som förs är mycket försiktigt, och man säger inte att något är direkt fel.  Det typiska argumentet är att sakläget är alltför osäkert för en säker slutsats.

Den sista slutsatsen i artikeln anknyter till diagrammet ovan “..the observed significant increase of the atmospheric CO2 concentration may not be totally attributable to anthropogenic emissions because there are great uncertainties in the sources of CO2 concentrations in the atmosphere.” Formuleringen är visserligen försiktig, men påståenden med denna innebörd brukar väcka en stor förtrytelse på Realclimate. Argumentet om ändrad fördelningen av kolisotoper i atmosfären brukar anföras som skäl för att det antropogena ursprunget är säkert.

Artikeln är en litteraturgenomgång med mer än 90 referenser. De flesta referenserna är godkända IPCC-källor och alltså positiva till AGW-hypotesen mm. Det emellertid karaktäristiskt att man i samband med det halvdussin olika aspekter av klimatvetenskapen man refererar, dessutom nämner ett eller två klimat­realistiska arbeten. Bland referenserna finns således arbeten av Fred Singer, Craig Idso, Richard Lindzén och Syun Akasofu m fl. Utan att ange någon mer preciserad felaktighet  i IPCC-arbetena landar man i att de kritiska  arbetena  har sådan tyngd, att det är osäkert vilken saklig slutsats som gäller, och att kunskapsläget inte är tillräcklig grund för politiska åtgärder.

Ett exempel på detta finns i tabell 3, som jag citerar i sin helhet:

Correlation coefficients of atmospheric CO2 concentrations and global mean temperature every 30-year since 1850a)

Period                                                             Initial sequence coefficient

1850–1880                                                            0.46*

1881–1910                                                            -0.61*

1911–1940                                                              0.84*

1941–1970                                                              0.02

1971–1997                                                              0.79*

1998–2008                                                            -0.02

a) * P<0.05.

 

Det handlar om korrelationen mellan atmosfärens CO2-halt och den globala medeltemperaturen. Det är ingen överraskningen för TCS trogna läsare att denna korrelation är svag . För mig var det emellertid ovant att man valt att undersöka sambandet  i sex fleråriga intervall, istället för årsvis. Det sägs ofta, och med rätta, att klimat kan inte analyseras år för år. Priset är att intervallen måste väljas med omdöme, och att varje val kan misstänkliggöras. Det tabellen visar, är ingen nyhet: Korrelationen mellan CO2-halt och den globala medeltemperaturen  är mycket varierande, och t o m negativ för två av perioderna. Tabellen ger inget argument för att CO2-halten skulle vara en dominerande, eller ens viktig, faktor för jordens medeltemperatur. Jag vill inte avstå från att ordagrant citera arbetets slutsats på denna punkt: “.. over the past century, the temperature change has not always been consistent with the change of CO2 concentration. For several periods, global temperatures decreased or were stable while the atmospheric CO2 concentration continously increased;”

Avslutningsvis kan jag inte heller avstå från att något spekulera om den slående blandningen av artiga referat av IPCC-resultaten och de trots allt ganska bestämda klimatrealistiska slutsatserna. Beror det på att författarna på eget initiativ vill gardera sig för en osäker forskarframtid? Eller är det på begäran från tidskriftens granskare som man mjukat upp resonemangen? Den mest luftiga, men också mest aktuella, spekulationen är att denna litteraturöversikt är ett beställningsarbete. Ett arbete som kunnat åberopas av den kinesiska delegationen i Durban, som motivering för att något nytt Kyotoavtal inte kan accepteras före 2015?

Jag vet naturligtvis inte vad som gäller, och kommer i avsaknad av ett kinesiskt Climategate aldrig att få veta det.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Intressant. Kineser är väl för övrigt ett mycket hövligt folk.

 2. Ingemar Nordin

  Mycket intressant CG! Korrelationstabellen säger ju en hel del. Och den borde ju kunna lugna alla som är oroliga för att koldioxiden skulle vara den huvudsakliga drivkraften bakom uppgången av den globala temperaturen sedan 50-talet.

  Den ”generösaste” teorin av sambandet mellan CO2 och dess forcing av GT är att det är ett logaritmiskt samband om alla andra faktorer ställs åt sidan. Ett samband som kan ge c:a en grad vid en fördubbling av CO2-halten jämfört med 1800-talet då den mänskliga tillförseln var negligerbar.

  Det borde innebära att vi till dags datum skulle ha fått minst en halv grads ökning som beror på CO2. Och eftersom det inte tycks ha blivit så mycket med de där förstärkningseffekterna (feedbacks) så KAN det helt enkelt inte bli mer än max 0,5 grader varmare pga CO2. Det verkar fysikaliskt omöjligt, givet de observationer som finns tillgängliga beträffande feedbacks.

  Så kan vi då utesluta IPCCs skräckscenarier på rent fysikaliska grunder?

  En del vill som bekant hävda att sambandet mellan CO2 och GT är noll, av rent fysikaliska skäl. Men inte ens den ”generösa” teorin, som IPCC själv accepterar, ger alltså något fog för att förvänta sig någon större ökning av GT pga CO2.

 3. Björn

  Intressant vinkling. Man kan utläsa att tonen i debatten börjar bli mer modererad och inte så självsäker. Man kan förstå att seriösa forskare försöker tassa fram med sina farhågor för att på ett oklanderligt sätt, försöka få gehör. Inga seriösa forskare vill väl leda in världen i energibrist på grund av falskt allarm.  

 4. Bäckström

  Hmm.
  Jag ogillar att FANG JingYun1 utan förklaring valt att korta 30-årsperioden 1971-1990-talet, till 1971-1997. 
  Det är klassisk körsbärsplockning för att få en negativ trend den sista perioden.

  Även om skillnaden inte skulle vara speciellt stor tycker jag det är beklagligt att man medvetet gör så här.
   

 5. magnus

  Jaha. Jag har lite svårt för ”realister” av alla de slag som påstår sig säga och veta vad folk ”egentligen tycker”.

  Brukar inte alltid vara ”spot on”

  Brukar kunna vara ganska obehagliga typer.

 6. magnus

  Att man måste påpeka sitt egna sunda förnuft och klarsyn, är lika bra kvalitetsstämpel som de republiker som poängterar hur ”demokratiska” de är.
   

 7. magnus

  Bäckström

  Man tycker kanske att  Ingemar N också skulle kunna kommentera det. Men han måste ha missat det… 

 8. magnus

  Förlåt.  C_G Ribbing skrev inlägget. Det var honom jag syftade på i #7

 9. Undras om bloggen sett denna bomben i Nature Geoscience?
  http://environmentalresearchweb.org/cws/article/news/48059
   

 10. BoE

  Sverker.
  ”Bomben” är precis lika sensationell som alla andra dussintals datormodeller.
  Modeller är bara modeller…
  Det som modellören vill se, det får han också fram. Varje gång….
  Det som kallas för naturlig påverkan i diagrammet i artikeln har ett konfidensintervall, som inrymmer också en helt annan tolkning än den du har lust att göra.
  Med andra ord man vet inte…
  Så här har det varit länge nu. Dessutom stiger inte den faktiska temperaturen sedan ett bra tag, trots att CO2 ökar som som vanligt.
  Tråkigt – tycker alldeles för många. Jag tycker att man borde vara glad istället – eller är det något jag inte förstår i argumentationen då? 
  Vad tror du?

 11. Bengt Abelsson

  Sverker: Man kan också notera att temperaturökningen 1910-1940 inte orsakades naturligt, eller av mänsklig påverkan.

 12. BoE

  Jag har ingen förutbestämd uppfattning. Så klart många inom klimatvetenskapen sympatiserar med miljörörelsen och därför medvetet eller omedvetet färgas av detta i sina forskningresultat. Däremot så tror jag inte alla är sådana. Det finns fortfarande många forskare som söker sanningen oavsett vart denna leder dem.

  Nature bör ju inte vara helt enkelt att publicera i så jag utgår från att det inte finns några uppenbara fel i artikeln. Det vore ödesdigert för tidskriften att bli påkommen så det ser nog redaktören till att undvika. Dvs artikeln är nog ”good enough”. Frågan är om det går att göra en liknande modell som de gjorde som istället skulle visa att de naturliga effekterna är de som orsakat uppgången sedan 1950?

  Vem vet, kanske någon riktig forskare undersöker detta närmare?

 13. Ingemar Nordin

  Sverker #12,

  Här är ett exempel på en sådan modell

  http://www.drroyspencer.com/2010/04/simple-climate-model-release-version-1-0/

 14. Ingemar
  Jag tänkte mer på just den modellen som nu är publicerad. Vore säkert relativt enkelt för någon fysiker att dissekrera den. En kontroll av ev. bias vore ju intressant att kolla. Antingen via parametrar eller inbyggd a priori i modellen. Det kan ju visa sig att någon sådan bias inte finns och då pekar i så fall modellen mot att AGW-människorna har rätt. I slutänden är det nog trots allt ren observation som kommer avgöra. Problemet är bara att experimentet tar många år att göra 🙂 Men kanske om 10 år ser vi en temperaturkurva som stagnerat medans växthusgaserna ständigt ökat. I ett sådant läge blir det nog svårt att behålla positionen som IPCC hållit under lång tid. Dock ska man inte glömma att det kan bli tvärtom också.

 15. L

  Sverker, om det skulle bli tvärtom kräver det också en förklaring. Ingen modell visar hur CO2 skulle kunna skapa en berg-och-dalbana i temperaturen.

 16. L
  Det är nog oscillationer av typ enso, pdo, el nino, el nina samt aerosoler, vulkaner, moln osv. Upptrenden på lång sikt (säg 30 år) är det som är intressant. Deras (IPCC m.fl.) story är att sedan 1950 har växthusgaserna främst lett till den långa uppgående trenden.
   
  Men visst finns det motargument. T.ex. uppgången under den första delen av 1900-talet. Eller det faktum att temperaturen i själva verket gått upp sedan Maunders min 1650. Så självklart finns det långa naturliga processer i klimatet. Just dessa är nog det som vetenskapen vet för litet om. Dessa frågor och funderingar är givetvis besvärlig för en forskare som färgats av sin politiska ståndpunkt. Denna inser förstås att det inte är säkert att uppgången sedan 1950 faktiskt är antropogen. Delvis är det nog så men uppgången kan ju vara en del av något som ändå skulle ha skett. Forskning behövs alltså men hur enkelt är det att få pengar för att lösa dessa knutar?

 17. Sverker #16

  Dy glömde NAO som har stor betydelse för hur vad vi får för väder, och uppfattar klimatet, här uppe i Skandinavien och en stor del av Europa.

 18. Du – naturligtvis…

 19. Sverker kl 19.35
  Jo, jag har sett den där nyheten för ett tag sedan. Att kalla det för en ”bomb”
  är en klar överdrift. OK – det är bra att folk försöker räkna på energi, men därefter är det
  inte enbart fråga om observationer som bloggaren påstår. Det handlar också här om att räkna
  på en modell med anpassningsparametrar 1000-tals gånger, istället för verklig kännedom. Det
  framgår inte av blogginlägget att man räknat med den gängse förstärkningsfaktorn för CO2.
  Om så är fallet är det klart att anpassningen ger tilldelar växthuseffekten en huvudrollt – det är
  inbyggt i metodiken.
  Det är egentligen samma historia som i IPCC-rapporten, och som vi så många gånger hört citeras:
  Den temperaturutveckling vi haft kan inte förklaras utan antropogen CO2-emission.

  C-G

 20. L

  Uffeb, skulle NAO inte vara en oscillation..? Men hur som helst är det svårt att förklara upp och nergångar vart tionde år utan att ta med solen.

 21. L #20

  Jo. Har jag förnekat det? Vet du vad du pratar om?

 22. … L. Vet du vad O står för i NAO?

 23. … Aha. Du blandar ihop PDO med NAO. Då fattar jag.
  Nu ska jag sussa. Mycket att göra imorgon.

 24. L

  Uffeb, det första Sverker nämnde var oscillationer, där ingår väl NAO?

 25. Ja C-G om sedvanlig förstärkningsfaktor antagits så försvagas deras resultat avsevärt.
  Jag antar att inte så många reaktioner hunnit komma ännu med tanke på att den dök upp i Nature Geoscience först 4 December.

 26. The Hockey stik har en stor likhet med solfläckars historiska utbredning
  artikel av Ludekte på Solar cycle 25 bloggen,grafen är nära nog ident-
  disk.
  ALI.K.