Dieselgeneratorbackup – en bisarr del av vindkraftkomplexen i UK

Ingemar tog i förbigående upp temat häromveckan i inlägget ”I den gröna politikens galna värld”. Själv hade jag tänkt utvidga det förra veckan, men det blev ett annat inlägg. Nu kom häromdagen ett nyhetsbrev från vännen Ove med ytterligare synpunkter på saken.

James Delingpole och Christopher Booker har också kommenterat det hela i brittiska media – läs och förundras…

Och här kommer Ove’s kärnfulla sammanfattning – (lätt redigerat) Gästinlägg av Ove E. Lilljequist, alltså:

Backup diesel 1

Storbritannien kompletterar vindturbinerna – med dieselmotorer.

Entusiasterna för vindkraft talar alltid om fantastiska siffror för installerad kapacitet och de tusentals hushållen som skall få elektrisk ström. Vad man aldrig diskuterar offentligt är verkningsgraden på anläggningarna, som vanligen ligger omkring 20-30% och ger helt andra tekniska och ekonomiska perspektiv.

En annan fråga som man inte heller vill diskutera, är vad man gör när det inte blåser och verkningsgraden är noll. I England har Christopher Booker och Richard North i åratal påtalat att det måste finnas lika mycket back-up kapacitet som vindkapacitet, för att nationen inte skall stanna eller frysa ihjäl vid stiltje. Utan att få några svar. Nu visar det sig att de så renläriga engelska klimatpolitikerna kommit på, att ett av de bästa svaren på frågan om back-up är – håll er fast -: dieselmotorer.

De ingår i ett omfattande system som kallas STOR – Short Term Operating Reserve, och har skapat en helt ny och snabbt växande marknad för investeringar utan risk och med god räntabilitet. För elkonsumenterna blir det inte billigt, som Christopher Booker berättar . Och som Richard North gör en lång och detaljerad analys av på sin blog

http://www.eureferendum.com/blogview.aspx?blogno=84095

Backup diesel 2

Vad tusentals dieselmotorer har med skyddet av klimatet att göra är väl inte självklart, men de har åtminstone fördelen att de startar snabbt vid behov. Och de har installerats utan att renläriga klimatalarmister märkt det, eller blundat för det – liksom gaseldade Öresundsverket i Malmö.

Vacker renlärighet i den offentliga politiken om klimatskyddet är en sak, pragmatism i praktiken vid tillämpningen är en helt annan sak. Som våra politiker lär oss. Med dieselmotorer i England, brunkol i Tyskland och naturgas i Sverige.

Som Booker träffande sammanfattar det: ”those diesel generators emit almost as much CO2 as the coal-fired power stations the politicians would like to see eliminated. Not only will we be bankrupted by their idiocy. It won’t even help to “save the planet”, either.”

Varma hälsningar

Ove

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  Vindkraftsfanatikernas oförmåga att att ta in helheter är fantastisk. Vindkraft är bra för alltid blåser det någonstans – och sedan orkar de liksom inte längre. Jag undrar till PEKKE hur går det med Vindpark Vänern? Bränner de fortfarande hundratals miljoner på att rätta till det som blev så tokigt i första ansatsen? Borde inte någon sättas på att visa att det är på tok att sänka friska pengar i denna redan avlidna Blue Norweigian Parrot! It is definitely dead!

 2. Janne

  Att läsa engelska tidningar på nätet är nyttigt och en bra upplevelse, jag har till och med börjat betala för TheTelegraph för att inte missa något. Den är ganska billig per månad om man jämför med svenska tidningar. Jag skulle aldrig betala för en svensk nät-tidning.
   
  Det som är intressant och upplyftande att se är att debattklimatet är ett helt annat. Engelsmännen har samma problem som vi med samhället men där diskutterar man saken öppet. Det förs en debatt, här i det konflikträdda Sverige är det ingen som vågar angripa frågor som är ”känsliga”.
   
  Här är ett exempel på Världsbankens inblandning i klimatpolitiken…
   
  Blogg och Kolumnerna är det första jag läser på the Telegraph varje dag och önskar att det kunde vara likadant här…

 3. Urban

  Egentligen borde vi fakturera de merkostnader vi fått pga kriget mot livets gas.
  – Ökade nätavgifter
  – Elcertifikatavgifter
  – Klimatrelaterade bränsleskattepåslag
  Fakturamottagare, de som är delaktiga i denna sorgliga hantering.

 4. John Silver

  Karlshamnsverket drivs med olja.

 5. Björn-Ola

  Det är nog det här kraftvärmeverket som avses, John:
  http://www.eon.se/oresundsverket
  Och jag som gick i villfarelsen att vi har en helt klimatneutral elproduktion.
  Fast det här verket ligger ju så nära Danmark att vi kanske inte behöver räkna med det.
  Det är ju nästan danskt.

 6. Stickan no1

  Också i Göteborg
  http://www.goteborgenergi.se/Om_oss/Var_verksamhet/Produktionsanlaggningar/Rya_Kraftvarmeverk
  Energiproduktion:
  El: ca 1 250 GWh/år
  Värme: 1 450 GWh/år
  Kraftvärmeverket eldas med naturgas.
   

 7. pekke

  bom #1
  De är klara med reparationerna.
  http://www.vf.se/nyheter/karlstad/nu-ar-alla-snurrorna-pa-plats
   
  Det finns återköpta andelar till salu för 5 000 :- stycket hos Gässlingen Ekonomiska Förening vilket ger 1 000 kW/h året, ingångspriset när de byggdes var 5 300 :- , vet inte riktigt hur man skall tyda den prissänkningen !?
  Lågt elpris eller ointresse ?
  http://www.vindparkvanern.se/default.asp?ownerid=2
   
  Det har planerats ytterligare en park söder om nuvarande, men den ogillas allt mer.
  http://www.nwt.se/grums/article1282319.ece?service=refresh
  Vi får se hur det utvecklas, men det är helt klart att det är dyrare att bygga och underhålla vindkraft i Vänern än på land.

  Att placera ut dieselgeneratorer i stamnätet visar hur katastrofalt Englands energipolitik har utvecklats de senaste åren, paniken sprider sig nog om hur de skall klara en iskall vinter som senast när all tillgänglig reservkraft var i gång, reservkraft som nu skrotades i våras.
   

 8. LBt

  Det är bra att TCS uppmärksammar bristerna i den ”gröna energiproduktionen” så att vi kan söka oss mot lösningar där helheten minskar de utsläpp vi förorsakar eller åtminstone reducerar tillväxten.
   
  TCS borde fokusera på och tydliggöra klimatpolitikernas retorik, de lösningar som förespråkas samt vilken ekonomi de representerar. Här kan SI och TCS mer än väl fylla sin blogg med intressanta inlägg och sakkunniga kommentarer istället för att ge plats åt en helt meningslös och dessvärre kontraproduktiva kampanj mot utsläppsbegränsande vägval, göra en meningsfylld samhällsinsats helt enkelt.

 9. Michael

  Janne #2,
  Vad har Världsbanken för intresse av att driva en alarmistisk agenda? Jag tänker bland annat på fyragradersrapporten. 

 10. Lars Cornell

  Om Öresundsverket: http://www.eon.se/oresundsverket: 

  EON är värsta lögnhalsarna.
  Påstå att ett naturgasdrivet elverk minskar utsläppen med en miljon ton när det i själva verket ökar utsläppen i förhållande till den elmix från kärnkraft och vattenkraft vi nu har.

 11. Peter F

  Fortums Värtaverket i Stockholm är väl en av de största miljöbovarna.

 12. Janne

  #9 Michael,
   
  Ja det kan man undra, har du läst artikeln jag länkade till?
  Ledningen av banken är idag gröningar.
   
  #11 Peter F
  Man har nyligen beslutat att bygga om/nytt för att elda med biomassa istället, till en kostnad av 4,4 miljarder kr.
  För övrigt så är det koleldade kraftvärmeverket väldigt rent så man kan inte kalla det för miljöbov direkt, men du kanske menar CO2-utsläppet.
   
  Jag bodde i Hjorthagen när man projekterade och byggde kolkraftverket, det som invånarna i Hjorthagen mest bekymrade sig för var koldamm. Med erfarenhet från tidigare kolhantering både på gasverket och elverket så ville man inte ha in koldamm igen. Förr var det fönsterputs varje vecka som gällde, alla husen hade torkvindar för tvätt för att det inte gick att hänga tvätten ute på gården förr.
  Stockholm energi försäkrade att det inte skulle bli något damm, kolet var här i form av en pasta och några kolhögar skulle inte finnas. Men som vanligt så lyssnar inte folk och kan inte ta till sig argument, känslorna styr för mycket över logiken. När det var i drift märktes ingenting så farhågorna var ogrundade.
   

 13. Janne

  När jag Googlade om Fortums biomassaprojekt fick jag en länk till arkitektkontoret som har ritat anläggningen. De har tydligen fått grönfnatt och gjort förslag på ”Energiöar” som ska kunna generera el och biomassa.
   
  Man undrar lite vad en kWh ska kosta från den sådan anläggning?
  http://www.greenpowerisland.dk/
   

 14. Tar man ifrån de gröna deras leksaker blir de ledsna…och tappar tron på framtiden…dom vill bara vara goda..Gud hjälpe dom 🙂

 15. JHE

  Dieselkraftverk har varit en del av effektreserverna i länder som har dåligt med vattenkraft, men numera minskar den i Europa. Det beror huvudsak beroende på två saker.
  Det ena är att elnäten byggs ut, både internt och mellan länder som gör att den samlade effektreserven kan minskas. Det andra är att det byggs så kallade gaskombikraftverk som går att effektrglera betydligt snabbare än kolkraftverk.
   
  Dieselkrftverken finns som regel nära förbrukaren för att minska efffektförlusterna i elnäten. Förr fanns det kolkraftverk i nästan alla större städer i Storbritannien. På 70- och 80-talet lades många av dessa kraftverk ned och ersattes av nya bättre kolkraftverk utanför städerna för att förbättra stadsmiljön. Ofta blev dieselbackupen kvar i de gamla kraftverken som på många håll idag rivs.
  De stora kolkraftverk som byggdes nya på 70- och 80-talen börjar närma sig slutet på sin tekniska livslängd. Varefter de behöver tas ur drift är den brittiska energipolitiken att de skall ersättas med en mix av vindkraft, biobränslen och gas.

 16. jörg siebert

  Var dröjer Thomas P:s inlägg?

 17. Slabadang

  Ett bra bevis!
   
  på vad då? Jo att politikerna redan är medvetna om att de kört sin klimatpolitik rätt in i kaklet och begriper nu att sjukhus och andra viktiga samhällsfunktioner har satts under risk för blackouts med den fantasienergipolitik de fört. Men samtdigt får vi bevis om att de är helt hänsynslösa att skydda prestige och makt är viktigare än fatta rätt beslut även när man vet att de tidigare är helt pucko. Energipolicyn kostar en helvetisk massa miljarder och ställer dessutom till problem för elförsörjningen. De ljuger mycket hellre oftare och lättare än de försöker tala sanning. 
   
  E del forskare får ju betalt för att försöka förstå sitt område, medan vi nu har klimatforskare vars löner är beroende av att de inte förstår sitt område. Efter ha lyssnat på demokraterna i kongressen Obama himself och ser det mönster som går tvärsigenom hela klimatmaffian så begriper man att det inte handar ett skit om vetenskap ärlighet eller klimat. Det handlar endast om särintressen rycka skatter och avgifter från vanligt folk ,centralmakt och de har bevisat att de inte förtjänar det minsta förtroende eller makt.
   
  Journalisterna har samtidigt bevisat att de tillhör härskarklassens och dess byråkrater och sanning och fakta är mer problem som skall undvikas. Den tjocka bombmatta med löger överdrifter missledande påståenden, härskartekniker förtryck och uppenbara även stora lögner är det enda denna klimatmaffia har kvar.
   
  ” När journalism förväxlas med folkopinion så har journalisterna tagit makten och kontrollen över demokratin och är den som bestämmer över  både politik och vad som är sant eller relevant ”

 18. Janne

  Björn Lomborg har på Facebook kommenterat Världsbankens nya klimatpolitik.
  https://www.facebook.com/bjornlomborg
   

 19. JHE

  Janne #12
   
  Att man väljer att bygga ett nytt kraftvärmeverk i Värtan beror på att den äldsta kraftvärmeverket är från 70-talet och några av hetvattenpannorna är ännu äldre. Det nya kraftvärmeverket kommer att producera ungefär hälften av värmebehovet och ungefär 2/3-delar av elen utav det som produceras i Värtan. Inget av de två gamla kraftvärmeverken skall läggas ned, men det äldsta som börjar bli slitet kommer bara att utnyttjas när det är riktigt kallt ute.
   
  När rökgasreningsanläggningen för det koleldade kraftvärmeverket är uttjänt så övergår man nog till biobränsleeldnig som har gjorts vid många koleldade värmeanläggningar i landet.

 20. Peter Stilbs

  LBt #8 , vi kan bara inte hålla tyst om alla lögner och all dålig vetenskap vi stöter på – även om det kan störa någon att dessa saker tas upp

 21. Jimmy

  # 10 Lars Cornell
  I  E.ONs miljökonsekvensbeskrivning, sid 4,  om en planerad utbyggnad av naturgasnätet i sydväst skriver de att naturgas för kraftvärmeproduktion har en större global reduktion av koldioxid jämfört med kraftvärme baserat på biobränsle.  Visserligen sant men ändå märkligt eftersom CO2 från biobränsle inte ”räknas” enligt dom gröna.  Jämför med Värtaverket och deras olivkärnor.
  Vidare bedömmer E.ON att naturgas för ren uppvärmning inte kommer att ha någon marknad eftersom den blir fullt beskattad.
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/58/38/20f05f40.pdf                
  Ändå skriver E.On i sin reklambroschyr ”Naturgas Mellansverige” , sid 9.
  ”I fastigheter och lager kan naturgas användas för uppvärmning…  ”   
  http://www.markstedt.se/ckfinder/userfiles/files/E_ON.pdf
  Snacka om att tala med dubbla tungor!
   

 22. OT
  Ännu en av oljelobbyns förnekare är nu avslöjad. Det är den ökända SkS-skojaren Dana1981 som drog uppmärksamhet till sitt heltidsengagemang i olje- och gruv-branschen.
  http://wattsupwiththat.com/2013/07/22/dana-nuccitellis-vested-interest-oil-and-gas/#more-90295

 23. ThomasJ

  Ytterligare OT-inlägg.., dock då det hela handlar om nåt positivt, ’trots allt’, torde det ej vara alldeles helt utanför intressena för sunt och vetenskapligt förnuft. Kolla in kvällens ’svt:are’ – undantagsvis utan PK-redigeringar!, bara en sån sak!  😉
  Länk till ’ECMO’:
  http://www.svt.se/dokumentarfilm/ecmo-den-sista-chansen
   
  Betänk om där funnits en Palmér (etCons) som fått/får liknande uppmärksamhet i SvT – inom ’klimateriet’, asså… ??
   
  Mvh/TJ
   
   

 24. LBt

  Peter S #20,
  nja om ni håller er till det du tar upp är det ok men att ni inte kan erkänna utsläppsbegränsningar i någon form är bara löjligt och dessutom en belastning.
   
  Detta är tråkigt och onödigt, troligen närmast en prestigefråga, kunde ni sätter er över denna och fokusera på hur vi bör söka en väg mot minskat fossilt utnyttjande med bibehållen tillväxt och utveckling har ni många kunniga besökare som kan bidra till att tydliggöra allt det som är fel i dagens debatt, politik och åtgärdsprogram samt bidra med vad som kan vara rimligt.
   

 25. LBt #24
  Varför diskutera utsläppsbegränsningar av något som inte visats vara ett problem?
  Det som måste begränsas nu är de vansinniga ”klimatmål” och relaterade åtgärder som alarmister på alla håll och kanter försöker driva igenom. dessa har redan visats vara skadliga på gränsen till katastrofala.

 26. OT
  McIntyre har hittat en någorlunda fungerande klimatmodell. Det är en gammal modell som funkar bättre än de nya. Modellen kännetecknas av mycket låg feedback från vattencykeln och aerosoler.
  http://climateaudit.org/2013/07/21/results-from-a-low-sensitivity-model/
   
  Jag fick intrycket att det är någon etablerad klimatforskre som i hemlighet har smugit till honom data från modellkörningar, kanske växer oppositionen även i IPCC-leden nu?

 27. Har man räknat med några kostnader för ersättning till de som drabbas av vindkraften? Skulle inte trot, detta kan bli dyrt.
  http://hockeyschtick.blogspot.co.uk/2013/07/peer-reviewed-published-studies-find.html

 28. LBt

  Perfekt #25,
  kan visa sig vara problem och som tyvärr måste angripas i förtid, men i övrigt vill jag inte bräka och det är detta jag vill fokusera på.

 29. ThomasJ

  Perfekt #27: Tack för den infon/länken…   😀 !
  Darned, att temat vkv-hälsoeffekterna har ’slocknat’ lite – där var en hel del om detta för tid sedan. Märkligt(?) iaf, att där finns mer/mindre offentligt ’engagemang’ för okända hälsofaror, typ; fågel-flu, etc., än där finns relevant motiverat engagemang för [främst] lågfrekvent ljud från vkv. Lågfrekent ljud användes under WWII av tyskar/japaner mot POWs m.fl. som ’teknik’ för ’erkännanden’ o.dyl., typ som ’förhörsmetod’, asså… Och, of course!, gör vindkraftsmaffian allt för att dölja detta faktum – F**k ’em all!
   
  Verkligheten/-rna kommer, förr eller senare iaf, att triumfa över vansinnigheterna som f.n. pågår – frågan är ’bara’ hur mycket skada dessa fortsatt orsakar, innan triumfen, tvångsmässigt, inställer sig?  😉
   
  Go figure!
   
  Mvh/TJ
   
   
   

 30. ThomasJ

  LBt #28: Hej-hopp!! HAR du nåt fokus öht…? Pls tell! Utan tusendelars felmarginaliserade projekteringars teoretiska hjärn-cells-spinnerier, kindly… /sarc off
   
  //TJ

 31. Pelle L

  LBt #24
   
  Härlig meningsbyggnad! Nu förstår jag precis hur du tänker!
   
  Denna visa är speciellt tillägnad dig 😉
  https://www.youtube.com/watch?v=SPmJRFBGo7E

 32. Olav Gjelten

   
  Vi har länge vetat att klimatlögnen styrs av makten i samhället och av enorma särintressen i bakgrunden.
  Vi har också många som av ideologiska skäl vill se ett slut på välfärssamhället med bilar, flygresor, eluppvärmda villor och fritidshus med motordrivna båtar och gräsklippare. Den senare kategorin ser oftast människan som ekobrottsling av enorma dimentioner. Föga förvånande är det bland dessa vi finner debattinlägg om att jordklotet inte kan härberga mer än maximalt 500 miljoner människor på ett ekologiskt försvarbart sätt. Vart resten skall ta vägen undviker de (än så länge) att försöka besvara. Hit kan vi räkna MP, Greenpeace, WWF, det nya Vänsterpartiet, Uppsalainitiativet mm.
  Men sen har vi en tredje kategori människor. De som uttrycker oro inför ”klimathotet” och  i tidningar och radiointervjuer upger de ofta att klimatet är det problem som upptar dem mest. Dessa människor kör ofta omkring i fina bilar och åker till Thailand på semester. De tillhär den typiska PK-gruppen, de har välbetalda arbeten, talar gärna miljö och cyklar aldrig utan hjälm på huvudet.

 33. LBt #24
   
  Hur menar du att folk sakll ’erkänna’ ngt med hänvisning till total nonsensargumentation? I Sverige har vi fö (nästan) inga ’utsläpp’ alls för vår elproduktion (vindkraften är nog värst där). Och hur menar du att man skall bejaka ’beslutsfattande’ av typer som inte kan åstadkomma någonting, normalt inte har en siffra rätt, men som både slösar och förstör verkliga värden närhelst dom kommer åt. Hur menar du att sådant på ett enda sätt skulle vara positivt.
   
  Du är ju själv en av dem som argumenterar och räknar som en hispig kratta (med dina ’påverkan/sekel’) och ständigt verkar vilja satsa på helt fel hästar.
   
  Jag begriper inte alla dem som menar att resursslöseri idag skulle vara en bra metod att lösa påstådda eller inbillade resursbrister långt i framtiden. Nästan undantagslöst handlar sådant om dem själva istället. Som beskäftigt poserande och/eller att få komma åt resurser idag för saker man gillar (idag).
   
  Innan någon av alla dessa visar, inte bara i tal utan handling att de verkligen aktivt är mot resursslöseri går de inte att ta på allvar. Kort sagt, de går inte att ta på allvar!
   
   

 34. LBt

  Jonas N,
  du brukar inte ha många hästar rätt men den här gången fick du in 1. Vi i Sverige har inga utsläpp att bråka om men jag talar vara sig om vår medeltemperatur eller våra utsläpp utan om det globala problemet. Dock lever vi högt på vår kärnkraft och den börjar bli gammal.
  För övrigt surrar du som vanligt i grumligt vatten, jag bejakar ingalunda våra beslutsfattare eller vår vindkraft utan vädjar till SI/TCS att överge sitt meningslösa förnekande av att utsläppen kan vara ett problem, det vet vi att de kan vara, och istället fokusera på allt det som är fel i hur våra beslutsfattare bemöter detta problem.
   
  Dessutom är 5 C dividerat med 100000 år 0,00005 C per år.
  Eller den genomsnittliga klimatpåverkan per år en marginell förändring av solinstrålning medför och som för oss från det behagliga klimat vi har idag till sträng istid. Därtill inkluderande förstärkningseffekterna från växande albedo och minskande koldioxidhalt vilket gör påverkansmarginaler ännu mindre. Men du menar ju att lösningen på denna mänsklighetens dilemma består i att bränna allt fossilt som finns så fort som möjligt så kan överskottsvärmen som vi gottar oss åt därefter så sakteliga pysa ut och allt återgår till det normala. Här möts inte våra värderingar.

 35. LBt
   
  Ditt yrande om ’påverkan per sekel’ har alltid varit snömos. Även om du kan dividera en temperaturskillnad med ett antal år. Och den saken har förklarats otaliga ggr för dig, och även varför, och av många fler än bara mig. Det är inte läge att prata om ’hästar hemma’ när man inte ens vet vilka djur som saknas i den egna hagen.
   
  Jag har inte förordat någon ’metod’ (det är mest stolle-tyckarna som tror sig kunna lösa ’problem’ det tror sig se om 100 elle 1000 år genom ritualhandingar nu). Däremot kan jag redan nu se vilka ’metoder’ är totalt meningslösa både nu och för ngt långt i framtiden.
   
  Och TCS eller snararare olika personer som skriver/kommenterar här förnekar ingenting. De ’utsläpp’ vi gör är inte och kan heller inte vara ett problem. I andra länder är utsläpp ett potentiellt problem. Men inte pga CO2 utan pga smuts och föroreningar.
   
  Och så är det helt oavsett ifall CO2 påverkar klimatet så som ett fåtal hävdar, eller ifall det påverkar lite grand på marginalen som de allra flesta verkar finna rimligt. Och skälet till att den vi redan idag kan fälla det avgörandet är för att alternativet är så mycket sämre på precis alla sätt. Inklusive miljön och tom klimat.
   
  Som jag sagt (många ggr): Vill vi värna om framtiden och hjälpa dem då att bättre kunna hantera tillvaron och ev problem så är vår bästa metod idag att stävja dårskap redan idag, att redan idag inte förslösa riktiga resurser på meningslösheter, samt att bibringa dagens folk, deras barn och uppväxande generationer att idiotpolitik och symbolhandlingar inte skapar ngt av värde, och att det (utan jämförelse) största slöseriet som sker är alla de som vill shoppa loss för andras pengar, vilka dessutom blir fler och fler, som dessutom lobbar för att de skall bli ännu fler och snabbare ..
   
  Jag frågade dig vilken ’påverkan per sekel’ som civilisationen skulle ’klara av’ utan att det går överstyr, men angående hur många drönare och idoga stollar som skall försrjas med skattemedel och även ges möjlighet att förslösa ännu mer av dessa på idiotier, och tom fatta stora ’beslut’?
   
  Hur stor får den meningslösa sektorn bli i samhället innan det blir farligt? Tex i antal/andel personer men viktigare: I andel av totala ekonomin?
   
  Jag fick aldrig ngt svar. Trots att du själv nu säger att du är medveten om att tex vindkraftsidiotin just är av det slaget. Ja, du kanske tom inser att ifall vi inte hade haft (så många av) dessa stollar och om de inte hade fått fatta sådana beslut hade den inte blivit av (annat än som småskalig lösning där de fungerar för ändamålet)
   
  Och jag är helt allvarlig: Hur mycket extyra CO2 utsläpp (och förstörda verkliga resurser) vållas av dylik idioti, och hur stor är denna (plus all annan liknande) jfrt med vad som realistiskt kan minskas genom glödlampsförbud eller köttfria måndagar i grundskolan etc?
   
  Tyvärr ser jag ingen enda, verkligen ingen alls, av alla dessa miljömuppar som någonsin klarar av att göra relevanta jämförelser. Och jag inkluderar dig i dessa, och befarar att även du i ditt värv också bara utgör meningslös resursförbrukning …
   

 36. ThomasJ

  OT, dock kan en Reality-check kanske vara på plats:
   
  ” 132 SVT Text Måndag 22 jul 2013 UTRIKES PUBLICERAD 22 JULI

  Nytt skuldrekord för eurozonen

  Euroländernas samlade skuldberg uppgick vid utgången av årets första kvartal till 8.750 miljarder euro, en ökning med nära fem procent jämfört med förra året, enligt statistikbyrån Eurostat.

  Snittskulden som andel av BNP hade därmed stigit till rekordhöga 92,2 procent från 88,2 procent i mars 2012.

  Krislandet Grekland, hade vid utgången av första kvartalet en statsskuld på 305,3 miljarder euro, vilket motsvarar 160,5 proc av landets BNP. Skuldnivån fortsätter att öka trots drygt tre års åtstramningar och reformåtgärder.
  Euroländer med högst statsskulder 175
  (via SvT-text, 2013-07-22)
  ____________
   
  8.750 miljarder euro! motsvarande ~ 70.000 miljarder(!) kronor i S K U L D! Som ’ska’ räntas, som ’ska’ återbetalas (”den som är satt i skuld är inte fri” – remember  😉 ?)
   
  Barossos etCons’, inkl Fredriks den nu-varande-store + Borgens + Merkels sympatier för fortsättningen av denna katastrofala utveckling blir, minst sagt, av intresse att följa…
   
  Avvakta ’bara’ när räkenskaperna för regioner och kommuner inkluderas…
   
  Go figure…
   
  Mvh/TJ
   

 37. John Silver

  Vattenfall: 23 miljarder i förlust.

 38. Thomas P

  John #37 Och det var inte ens från investeringar i förnyelsebar energi…

 39. QSL

  @LBt: Jag är sen till festen, men ändå … Jag var precis på väg att slänga iväg en dräpa åt ditt håll på grund av din #24-kommentar, men sen hejdade jag mig och scrollade kommentarerna ordentligare för att se om ingen brytt sig om att bemöta din stolliga argumentation och såg att Jonas N förekommit mig ord och andemening. Han skall ha en eloge. Så bara för sakens skull, varför skall vi rätta till nåt som inte var fel från början bara för att CentralStaten och ett etablissemang av antikapitalistiska och priskontrollerande pseudo-kommunister med förkärlek till närodlat och trädgårdsodling plötsligt blivit gröna efter murens fall. Centralstatligt resursslöseri är det som måste få ett slut, det är Statens tillgång till våra pengar som måste villkoras betydligt bättre och med demokratiskt. För att få ett slut på det måste vi sätta strypkoppel på Centralstatens befogenheter avseende medborgarnas resurser. Staten måste sättas på hårdbantning och kraftigt minimeras annars kommer vi aldrig se några lösningar på det pågående förstörandet av våra samhällen som nu pågår på alla upptänkliga sätt med våra resurser och i synnerhet vår gemensamma ekonomi.
   

 40. Peter Stilbs

  Finns det någon minister som tillfogat Sverige större skada än Maudan och Centerflummet?

 41. Olaus

  Nr 40
  Nej.

 42. Thomas P #38
  Har du ingen kommentar till hur den engelska vindkraften skall lösa det inbillade klimatproblemet?
  För övrigt baserades Muonköpet på en önskan att komma över deras vindkraft?

 43. Undrande

  40
  Peter Stilbs 2013/07/23 kl. 21:13 Jo, Birgitta Dahl !Tankeförbudslagen var ingen höjdare.

 44. Undrande

  En intressant vändning på eländiga politiker vore en lista på undantag!
  Var det en folkpartist som röstade emot, och påverkande pensionshanteringen?
   
  Men för övrigt, på fler i knapptryckarkompaniet leder MP stort!
  År så många ”lia kloka” att de inte går att namnge!
   

 45. Peter F

  Dagens vindkraftskämt
  http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Aktuell-situation/Kraftsystemet/

 46. ThomasJ

  Peter S. #40/ Olaus #41: Bullens öga!  😀
   
  För mega-centralisterna (de som ’ärvt’ Maud-yes-we-can’t-Olofssons mantra, härlett från Fälldin +, inte minst, vem ph**n är…hmm, han…hmm, som gick ut med kampanj för att fråga vem ph**n han var(är), blev ju center-centralist så ini hum-hum att samtliga datormodeller fick fnatt… Dah.. nåt, vá dé väl, oder…  😉 ?  ) – och för den delen övriga…(?) kan nedan info-länk vara av viss tjänlighet:
   
  http://www.world-nuclear-news.org/EE-Asian_growth_to_boost_global_energy_demand-2607134.html
   
  F.n. är ~ 47 större KKV-anläggningar under byggnad enbart i Kina! Och detta till trots allt som ’konsulten’ (numera) Tomas Kåberger hävdar i [bl.a.] sveriges publika propaganda-kanal(er).
   
  Därtill kommer ett/annat avseende ’fracking’ (gas), där rapporter från US av A har visat på att ’Gasland’ är rent och skärt blufferi – som brukligt varande i den ’branschen’…  😉 
  Länk:
  http://www.huffingtonpost.com/2013/07/19/pennsylvania-fracking-study_n_3622512.html
   
  Ja, jösses så dé kan ’gå’…  :mrgreen:
   
  Mvh/TJ

 47. Pingback

  […] Också är det givetvis en något oväntad visionär länk (från mars 2011) till förra veckans blogginlägg här om Dieselgeneratorbackuplösningarna i vindkraftkomplexen i UK. […]