Det tyska näringslivet revolterar

tysk industri

Äntligen börjar det hända saker inom tysk industri och näringsliv! Det är ett klart steg framåt inom ett område som alltför länge överlåtits till klåfingriga politiker. Nu väntar vi bara på att vi får höra ett pip av protest även inom det svenska näringslivet mot den självdestruktiva energipolitiken i Sverige. Sture Åström på Klimatsans har ett mycket bra inlägg som jag lånar till dagens inlägg:

Nystart för energi- och miljöpolitik

Neustart in der Energie- und Umweltpolitik jetzt angehen!

tyska arbetsgivare

Börja en nystart inom energi- och miljöpolitiken nu!

Här följer några spridda utdrag ur skriften:

Coronakrisen orsakar de värsta skadorna på Näringslivet sedan kriget. För att det skall återhämta sig snabbt efter krisen fordras att krishanteringen redan nu kopplas om till återuppbyggnad. Då är det centralt att Näringslivet befrias från all onödig och vettlös belastning.

Receptet därför hämtar vi lätt ur vår historia. De mest framgångsrika faserna var “Grundartiden” 1871 – 1914, då många företag grundades och det “Ekonomiska Undret” 1949 – 1969. De åren präglades av ett stort mått av ekonomisk frihet och en stat, som bara bekymrade sig om sina nödvändiga uppgifter: yttre och inre säkerhet, rättsväsende och infrastruktur. Allt annat överläts åt medborgarna som tackade med hög nivå på innovationer och företagsamhet.

Beträffande energipolitiken uppstår nu ett tillfälle att göra den ekonomiska politiken framtids-säker. Länge nog har dyra och ineffektiva regleringar försvårat företagandet. En i grunden skadlig energipolitik har avsett att fördyra energin. Denna måste vara prisvärd, pålitlig och miljövänlig. Den av staten befordrade utbyggnaden av “förnybar” och väderberoende energi är helt fel väg att gå.

Tio krav på politiken

1. Alla energiskatter måste sänkas till den lägsta nivån i Europa. Lägre elskatt och bränsleskatt innebär lättnader som betyder mest för dem med lägre inkomster.

2. EEG måste omedelbart avvecklas. (Das Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG, Lagen om Förnybar Energi, förpliktigar nätoperatörerna att ta emot och vidarebefordra all energi från sol- och vindkraft samt betala fastlagda priser. Det leder ofta till tillstånd av galenskap.) De “förnybara” energislagen har nu funnits på marknaden i 30 år och måste förutsättas vara så mogna att de skall tåla marknadens konkurrens. Villkoren måste ändras så att, när börspriset på el varit negativt i 5 timmar, producenterna av skräpström inte bara blir utan betalning, utan belastas med det negativa priset. De ökade kostnaderna för utbyggnad av elnätet måste belasta dem som orsakar behoven av utbyggnad.

3. De sex befintliga kärnkraftverkens drifttid måste få statlig garanti att förlängas med 20 år. De har fortfarande många år kvar av teknisk tillförlitlighet, så att de kan leverera el som är prisvärd, säker, tillförlitlig och miljövänlig, vilket kommer att dämpa svängningarna på elmarknaden.

4. Energiforskningen måste åter bli neutral vis-à-vis de olika teknologierna. Den måste inriktas såväl på förnybar energi som på utveckling av modern, lovande kärnenergi. I Tyskland och övriga världen finns det företag, som utvecklar helt säker teknik med användning av dagens utbrända kärnbränsle. Målsättningen måste vara att modern kärnteknik redan under 2030-talet kan lämna betydande bidrag till elförsörjningen.

5. EU:s finansieringsregler för “Green Deal” måste ändras så att investeringar även i kärnteknik blir möjliga. Den frågan måste den federala regeringen driva, vilket skulle stödjas av ett flertal EU-länder.

Klimat- och miljöpolitik

Inom dessa politikområden är det trängande nödvändigt att reducera regelverket och konsekvent inrikta det på kvantitativa, uppnåbara mål. Därför har vi följande krav.

6. Den europeiska utsläppshandeln är det mest effektiva och ekonomiska verktyget för att uppnå politiska mål om minskade utsläpp. Alla andra regleringar inom klimatpolitiken måste avskaffas. Även värme- och transportsektorerna bör införlivas i handeln.

7. Tekniskt ouppnåeliga gränsvärden för utsläppen av CO₂ från bilar måste genast avvecklas tills den ekonomiska krisen övervunnits. Bilindustrin är rik på innovationer och behövs verkligen för ekonomins nystart efter krisen. Den får inte drivas till ruin med ouppnåeliga mål.

8. Politiken för transportsektorns utsläppsminskningar måste formuleras neutralt med avseende på olika teknologier. Den kan inte enbart inriktas på batteridrivning.

9. Lagarna om utsläpp måste avbyråkratiseras och reduceras till det avgörande regelverket TA Luft från 1964 (Tekniska Föreskrifter): “Varje större eldningsanläggning måste förses med ett filter av gällande tekniska standard.” Det var tillräckligt för att himmelen över Ruhr åter skulle bli blå, och det duger också för transportsektorn.

10. EU: s byråkratiska förordningar om cirkulärekonomi måste stoppas och grundläggande revideras i enlighet med målet för avbyråkratisering. Målet att undvika avfall och använda råvaror mer effektivt bör uppnås med de ekonomiskt mest fördelaktiga metoderna istället för med eskalerande byråkrati.

Generellt är det nu nödvändigt att befria medborgare och Näringsliv från stat och byråkrati. Varje statlig reglering bör prövas, med målet att eliminera fem för varje ny regel – USA visar vägen. Då kan återhämtningen börja snabbt efter ekonomins omstart. Ludwig Erhard och den sociala marknadsekonomin kan ge en orientering om principerna för att hindra staten från onödig reglering. Det är fortfarande den mest effektiva metoden både för ekonomisk och social utveckling.

Vi har överlåtit politiken till marknadsekonomins fiender alltför länge. Om vi ​​inte vidtar åtgärder nu riskerar vi att få en långsiktig ekonomisk nedgång i Tyskland och Europa.

+ – + – + – +

Kris, pengar och företagande

Här gör tyska arbetsgivarföreningen flera skarpa uttalanden om dagspolitiken. Jag har inte sett hur media spritt dem. Inte heller har jag sett om den svenska arbetsgivarföreningen Svenskt Näringsliv publicerat något liknande. Ni läsare är välkomna att komplettera i kommentarerna. Det mest akuta nu är förstås att få regeringen att förstå hur viktigt det är med likviditet för de lidande företagen. Därvidlag har SN framträtt i flera TV-program.

Men det jag saknar både i Tyskland och Sverige är en förståelse för att alla “reda pengar” i ekonomin kommer ytterst från företagandet. Alla reda pengar i offentliga sektorn kommer från företag i form av skatter på produktion och arbete.

Det är något många väljare ständigt behöver påminnas om.

Just nu kommer dessutom jättestora summor ur tomma luften, vilket kan bli mycket besvärande i framtiden. . .

Sture Åström

Även fler företagsorganisationer fruktar för sin överlevnad och uppmanar EU att tagga ned sin fanatiska klimatpolitik. Se här.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Stefan Eriksson

  Vad än värre än klåfingriga politiker är ett sammelsurium av färgglada NGOs, som i huvudsak har sina breda lager av anhängare i organisationer för miljö-kommunistisk agenda.
  Att näringslivet inte tidigare stämt i bäcken vad gäller dessa irrläror är för mig en gåta.
  Men, bättre sent än aldrig, kan jag väl drista mig till att säga. Inte mer.

  ”Deutsche umwelthilfe” är en de värsta i sammanhanget, med gott om resurser att driva processer i domstol, där vardagen för oss alla skall inskränkas, annars är vi dödens.

 2. Thorleif

  Här är en som vill att CO2 ska ner till noll. Bill Gates vill sätta USA i ”lockdown” till juni. Han är emot användandet av malariavaccinet i akuta fall trots goda effekter (ja Bill satsar pengar på vacciner). Bill och hans stiftelse är i samma läger som Soros och Al Gore och Greta. Han sägs ha lämnat t.ex Microsoft’s styrelse (för att se neutral ut). Bill och WHO varnade för pandemi år redan i höstas.

  https://m.youtube.com/watch?feature=emb_title&v=JaF-fq2Zn7I&time_continue=2

 3. Björn

  Någonstans måste företagarrevolution starta. Pandemin ovanpå den redan hårt reglerade företagsamheten är förödande. Finns det möjligtvis tankar om att utnyttja pandemin för att utverka ytterligare regleringar i klimatfrågan?

 4. ces

  “Alla reda pengar i offentliga sektorn kommer från företag i form av skatter på produktion och arbete.”
  Svenska politiker och journalister: “Det hade vi ingen aning om”.

 5. ces

  #2 Thorleif Observera att inslaget du refererar till är från 2010. Han har hunnit lära sig mer och modifierat sin syn. Då är det mer intressant att titta på vad han sa 2015 – https://youtu.be/6Af6b_wyiwI

 6. Roland Salomonsson

  OT!
  Fick anledning att skriva följande:
  ”Noterade att om man söker på ”Elsa Widding” på nätet blir det inget svar. Alla omnämnanden verkar således vara bortfiltrerade. Själv sökte jag via DuckDuckGo. Alternativa namn gav omedelbart en räcka av svar.
  Gratulerar Elsa, du anses uppenbarligen så farlig av ”Klimatdiktaturen”, att du CENSURERAS bort. ETT BEVIS FÖR ATT VAD DU SÄGER ÄR SANNINGSENLIGT!”

 7. Håkan Bergman

  #6
  Här ger google 68 300 resultat.

 8. Ingemar Säfbom

  # 6
  Jag fick över 68000 träffar.

 9. Thorleif

  @5 ces

  Tack för yt-länken. Jo jag har sett en annan mer uppdaterad yt ang BG’s syn på kommande pandemi från oktober i år, dvs 1 månad ca efter att WHO publicerade sin varning i september 2019 (länkar i en kommentar jag lämnade i tidigare inlägg här). Vad är modifierat menar du? Att han klagar på Trump än mer kanske? Frågan är vad vår(a) regering(ar) har gjort som är berömvärt ifråga om beredskap och handlingskapacitet!

  Min länk (yt) ovan handlade inte om pandemin och covid-19 utan om hans syn på CO2 som såvitt jag förstår fortfarande gäller! Vad är modifierat menar du?

 10. Sören G

  Fick 68 100 resultat.
  Först tre YouTube-klipp med Elsa Widding och sen ett par hänvisningar till Klimatupplysning och en till boken Klimatkarusellen.

  På nionde plats kom så detta:
  ”SVT publicerar klimatförnekare samma dag som klimatstrejk …supermiljobloggen.se › dumheter › svt-publicerar-klim…
  Elsa Widding är skribent på klimatförnekande och klimatförvillande Stockholmsinitiativet, som 2010 utnämndes till “årets förvillare” av forskningsnätverket och och föreningen Vetenskap och Folkbildning.”

 11. Thorleif

  @6

  Misstänker att din webbläsare eller sökmotor-inställning inte är fullt funktionsduglig Roland?

 12. Arne Nilsson

  9 700 0000 träffar. Seriösa först.

 13. Lasse

  Vad har Elsa Widding med Tyska näringslivet att göra-eller?
  Hon var väl med på Vattenfall när de föll!
  Varnade för vidlyftiga affärer med bla Nuon.
  På den tiden kunde kraftbolagen tjäna pengar genom att priset på el sattes upp och vi kunder fick betala dyrt då priset speglade den sist köpta KWh.
  Av en slump 😉 så blev det så att vi ofta importerade några KWh från Tyskland.
  Nuon var väldigt duktiga på denna handel har jag för mig. Allt sprack och vi fick notan!

 14. sibbe

  Allt är relativt. Även att tyska industribossar inte gillar regeringens politik. Men eftersom regeringen
  är styrda av medierna, så blir det platt fall. Medierna: Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Welt und Zeit, också Bildzeitung sågade tyska industrins önskemål redan vid rötterna. Nej, klimatagendan är viktigare och måste hållas i liv, och vem bryr sig om arbetslösheten, dom röstar ju ändå nazistiskt. Alla som inter gillar vänstergrön är fascister och högerradikala.
  Jag gissar att om arbetslöshetsgraden når upp till 10 % (nu knappt 5 %) blir det regeringskris, ny regering väljs, och Merkel leder den. Tyska medier vill ha de gröna, och gärna också SED-efterföljare die Linke med i regeringen ( die Linke hade årsmöte nyligen, där man krävde att ”de rika” skulle avrättas. Partiordföranden avstyrde dock fordringen och föreslog att man skulle sätta de rika i omskolningsläger. (= DDR 2.0?). Av de 1,2 tyska biljoner i Coronapengar går nog det mesta till storindustrin, medelstora företag kan få hjälp, om deras banker tillstyr minst 30 % av lånen. Lufthansa blir väl antagligen statsbolag ( hur blir det med SAS?).
  Det blir en giganterna kamp, och det är oviss vem som vinner…

 15. ces

  #9 Har följt Bill Gates sedan länge. Jag uppfattar att det numera finns ett ”if” när han svarar på frågor (om det är så – han säger inte att han tror det) och är mer för att lösa ev klimatproblem med bättre och kreativare lösningar av de problem som uppstår.
  Jag tror att han måste vara mycket försiktig eftersom t ex programledaren i det inlägg du refererar till är så övertygad och skrämd av klimathotet. Hans och Melindas stiftelse är i sitt arbete på många områden så beroende av politiker så han måste vara försiktig med att inte avvika om dom vill få något gjort.

 16. Ingemar Nordin

  Eftersom Elsa W kom på tal i denna tråd om Tyskland så får jag kanske påminna om ett tidigt inlägg från Elsa angående Vattenfalls senaste blamage när de sålde sina kolgruvor i Tyskland för en spottstyver.

  https://www.klimatupplysningen.se/2018/09/09/regeringen-slumpar-bort-tillgangar-klimatets-namn/

 17. Ingemar Nordin

  sibbe #14,

  Tack för att du håller ögonen på tysk media. Jo, jag kan tänka mig att de är ursinniga! 🙂 Liksom om och när vårt eget näringsliv skulle våga protestera mot Sveriges klimat- och energipolitik. Jag ser framför mig SvT, DN, SVD, SR osv skulle skrika: Klimatförnekare!

  Och tyvärr skulle väl företrädarna då genast gå ut och göra en STOR pudel: Nej vi står fast bakom MPs politik!

 18. Gunnar Strandell

  sibbe #14
  Jag är rädd för att din analys är rätt och att Sverige går likande väg.
  Jag hör och läser hur representanter för ”civilsamhället” propagerar för att vi efter Corona-krisen inte ska sträva efter att nå business as usual, utan passa på att bygga ett grönare samhälle med cirkulär ekonomi.
  Magdalena Andersson och hennes underställda håller nog med för att återcirkulera det hål krisen skapat i statens finanser. Räkna med att vi får se och höra mycket från Per Bolund! 🙁

 19. När verkligheten kommer ifatt och arbetslösheten i Sverige tickar uppåt 15-20% (Anders Borg) så finns inga utrymmen för helt verkningslösa klimatsatsningar och klimatlagar. Det är bara att inse att det är mat på bordet och andra grundläggande saker som gäller de närmaste 11 åren. För det är nog den tidsaspekten (Armstrong Economics) vi får räkna med innan denna kris är utagerad.

 20. Spanien och allra helst Italien kommer givetvis inte att reda ut detta själva utan är beroende av sk Coronaobligationer som nu propsas på av EU och ovanstående länder. Tyskland och Nederländerna säger blankt nej så Euron är redan i gungning och därför pratas det nu bakom kulisserna om en digital valuta. Detta för att kunna förhindra uttag från bankkonton och därmed en härdsmälta inom banksfären i euroområdet.

 21. Robert Norling

  Det har öppnat sig ett ypperligt tillfälle att ”bearbeta” nära och kära samt vänner och bekanta i klimatfrågan.

  Trots alla hållbarhetsstrateger i Myndighetssverige och företag så var det ingen som tog höjd för en pandemi.
  Då är det enkelt att visa på tokerierna som har gjorts i klimatets namn.
  En av de enklaste är att berätta om regeringens gödande av cykelhandlarna.
  1 miljard i bidrag för elcyklar hade istället kunnat varit munskydd och visir.

 22. Perspectives on the Pandemic Professor Knut Wittkowski.

  Här är det ord och inga visor och visar att Sverige skulle skyddat de äldre mycket bättre. Annars är Sveriges väg den rätta enligt honom.

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=2462&v=lGC5sGdz4kg&feature=emb_logo

 23. Gunnar Juliusson

  Daimler-Benz nytillträdde chef, en svensk, intervjuades i Studio Ett i P1 imorse (7 april). Han fick frågan om coronavirusepidemin skulle bromsa avvecklingen av bensin/dieseldrift, men han sa att koncernens strategi fortsatt var en total övergång till elbilar.

 24. Thorleif

  @15 ces

  Ränderna går nog inte ur om du analyserar hans inställning ang MS’s monpolistiska politik i flera avseenden genom tiderna. De flesta normala människor som blir ”ofantligt” rika likt BG bör alla bli mer altruistiska men bara på ytan tror jag. Tanken går till ex till USA där de rikare har krav på sig inom etablissemanget (och staten) att ägna sig åt t.ex välgörenhet a la Rockefeller, Koch Bros, Soros osv. Att BG sökt sig till vaccin-branschen är nog för att den har en enorm monetär potential och i synnerhet då betr pandemiska ”sjukdomar”. Vaccin som i mycket stora delar oftast kommer för sent eller är verkningslösa eller t.om skadliga men ändå accepteras på internationella nivåer för distribution och med räkning till skattebetalarna.

  När det gäller hans inställning till CO2 är det uppenbart att han går i Al Gore’s fotspår från början. Al som blivit multimiljonär på sitt falska engagement. Drivkraften är väl uppenbar? Videon från 2010 säger väl det mesta om BG! Nollutsläpp är populism och verklighetsflykt och image-byggande. ”Stödet” från t.ex USA till fattiga Afrika är hittills mest i form av naturgas-utbyggnad och huvudsakligen till gagn för amerikanska företag (vilket är regeringsförklarat mål och inte altruism).

  Som de flesta supermiljardärer flyger BG privatjet osv och lever inte som han lär. Vad driver en människa som har allt rent finansiellt? Jag skulle vilja påstå att BLI OMTYCKT! Men samtidigt bli ännu rikare men bara ”som nr 2”. Men eftersom BG ursprungligen är mera av nörd-typen kanske han är ett undantag. De flesta riktigt rika personer brukar komma från mer påvra förhållanden där rikedom blir deras livsmål.

  Du som följt BG länge får gärna ge en djupare insikt i hans psykologiska profil!

  När det gäller nuvarande pandemi så rekommenderar jag följande länk som avslöjar svagheterna i dagens analys kring VIRUS. T.ex varför vi ännu inte har några tester som säkerställt att det verkligen är ett virus och inte något annat. Kineserna som ligger bakom ”original-forskningen” på det som döpts till SARS-Cov-2 gjorde aldrig någon PCR-test på DNA-massan. Istället gjordes RT-PCR på RNA vilket är något helt annat.
  Videon med Andrew Kaufman illustrerar hur viruset i själva verket kan vara s.k EXOSOMER som produceras av angripna celler (t.ex lungceller). I dessa celler har man funnit receptors av ACE-2 vilket kan förklara varför personer med sjukdomen/symtomen får ett förhöjt blodtryck (ACE-2 produceras i njurarna).

  https://m.youtube.com/watch?time_continue=59&v=Xr8Dy5mnYx8&feature=emb_title

  https://www.vetenskaphalsa.se/virusliknande-partiklar-ger-nya-ron-om-hjarntumorer/

  Personer som drivs av sin nyfikenhet snarare än pengar är de riktiga forskarna. Men vem vågar trotsa de som bestämmer? Sätta sin karriär och rykte på spel? De få med integritet förstås. Inte sällan kallas sådana hot för konspiratörer etc

 25. Thorleif

  @24 rättelse

  Det är inte i cellerna utan i exosomerna (covid-19) man funnit ACE-2

 26. mattias

  #24 Fast viruset är ju ett RNA virus – det har inget DNA.

 27. Thorleif

  @26 mattias

  Såg du t.ex videon?

  Det finns dna-och rna-virus. Corona-viruset är ett rna-virus.

  Frågeställningen rör vad som lagts under mikroskopet och typ av diagnostiskt test. A Kaufman säger att man inte testat specifikt på viruset utan på lungvätskan som kan innehålla både dna och rna. Han menar bl.a att testet ifråga inte är tillförlitligt och att det ger en mycket stor andel ”false positives” t.ex. Alltså som konsekvens att en mängd olika sjukdomssymtom inducerar frisläppandet av exosomer (se den andra länken om cancer-exeosomer från Linköpingsforskare).

  Summa summarum: Ett dåligt eller osäkert diagnostest ligger till grund för att säga att det handlar om ett specifikt virus (SARS CoV-2). Eller om det istället handlar om ett flertal andra sjukdomssymtom som inducerar exosomer t.ex från lungcellerna. Det är min tolkning ivf! Hur många test för andra virus (vanlig flunsa t.ex) görs t.ex när patient inkommer för behandling och diagnos? Testar man positivt så antas det vara SARS Cov-2.