Det stora klimatvadet

gwpf
 
David Whitehouse skriver på bloggen GWPF om hur det gick i vadet mellan honom själv och James Annan. Faktum är att han gör mer än så eftersom han beskriver hela händelseförloppet.
Det började i december 2007 när David skrev en artikel i New Statesman  där han påpekade att temperaturen inte hade stigit på flera år. Det utbröt en veritabel storm av protester i kommentarsfältet. Gavin Schmidt och Stefan Rahmstorf skrev ett långt inlägg på Realclimate där de avfärdade påståendet. Till slut kom han till BBCs radioprogram ”More or Less” där programmakarna kom på idén med ett vad. Själva vadet gick ut på att det inte skulle vara något nytt rekord fram t o m år 2011 och var alltså mellan honom själv och klimatologen James Annan. Summan man slog vad om var 100 brittiska pund.
Han går även in på en intressant diskussion ang varför man börjar den linjära trendlinjen 1980, varför inte 1970 frågar han sig? Jo för att det inte var någon uppvärmning förrän ca 1980 men det är ologiskt att fästa vikt vid en platt kurva i början av dataserien om man inte gör det i slutet. Vad som var sant 2007 är ännu mera sant 2012. Att temperaturuppgången har tagit en paus är nu allmänt accepterat och många olika förklaringar har kommit fram.
Vem vann?
David såklart (eftersom det var  HadCrut3 serien som gällde), vilket gör honom till en av dem som tjänat pengar på den globala uppvärmningen.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas

  Här kan man läsa James Annans inlägg om vadet:
  http://julesandjames.blogspot.com/2012/01/whitehouse-bet.html
  ”Tellingly, you can hear that David Whitehouse was not prepared to bet against a record over the next 4 years on the same basis.”

 2. Thomas # 1
  Tack, väldigt intressant länk.
  ”That said, there is little sign of the acceleration in warming that most models had predicted, and it increasingly seems that the Smith et al forecast (for example) was a bit excessive. This new paper also suggests that the transient response of a modern model (albeit a particularly sensitive one) has to be significantly downscaled to match observations. Mind you, that paper also has a worrying discrepancy between the results obtained with 1900-2000, versus 1850-2010 data. Normally one would expect the latter to be broadly a subset of the former – more data means closer convergence to the true value – but the two sets of results are virtually disjoint, which suggests something a bit strange may be going on in the analysis (cf Schmitter et al with the land-only versus land+ocean results). But just a glance at the first figure shows a striking divergence between model and data over the first decade of the 21st century (compared to the close agreement prior to then). Something isn’t quite right there.”
  Det var ju faktiskt mer intressant än själva vadet i sig.   
       

 3. Pelle L

  Nja Lena…
  ”…vilket gör honom till en av dem som tjänat pengar på den globala uppvärmningen.”
   
  I själva verket tjänade han väl pengar på avsaknaden av uppvärmning?

 4. Pelle L # 3
  Sant, jag skulle kanske ha citerat honom men gör det här istället:
  ”Now that I am joining the ranks of those who have made money out of global warming (or rather the lack of it) I wonder where the smart money will be placed in the future.”
      

 5. Pehr Björnbom

  Thomas #1,
   
  Annans diagram är anmärkningsvärda.
   
  Annan utnyttjar gropen i temperaturen i början på 1990-talet, minimum ligger under 1993, som beror på den stora globala avkylningen som Mt Pinatubos orsakade. På detta sätt får han fram trendlinjer med en mycket större lutning än om man kompenserar för Pinatubos kylning, vilket är det korrekta förfarandet om man vill illustrera en långsiktig underliggande trend.
   
  Varför gör han så?
   

 6. Thomas #1
  Men vad gäller den delen som du uppmärksammar, dvs om de skulle gå in i ett nytt vad så skriver David såhär:
  ”During the “More or Less” interview the question arose of extending the bet to “double or quits” for the next five years. I was game for it with a proviso. Betting against a record for ten years raises a higher possibility that there might be a statistical fluctuation than betting for five years. Because of this I would like to see two annual datapoints, consecutively more than one sigma above the 2001 – date mean level. After all, that is the minimum statistical evidence one should accept as being an indication of warming. James Annan did not commit to such a bet during the programme.”
  Vilket innebär att det är korrekt att David inte ville gå in i ett vad på samma villkor precis som James skriver.
         

 7. Pehr Björnbom #5
  Aha, jag undrade faktiskt lite över varför graferna börjar där de gör.
   

 8. Thomas

  Pehr #5 var man än väljer att börja sin trend kan man alltid hitta något att anmärka på. Annan valde att ta 20 år jämt Nackdelen är att man då hamnar precis efter Pinatubo som du säger, men å andra sidan ligger även den extrema El Niñon 1998 på första halva av kurvan och puttar trenden åt andra hållet. Det kanske inte riktigt jämnar ut sig, men inte långt ifrån. Ju fler år man tar med desto mindre betydelse får i alla händelse enstaka händelser som dessa.
   
  Går man tillbaka till vad Annan skrev när han gick med på vadet uppskattade han att sannolikheten var ca 30% för varje år att det skulle bli ett nytt rekord, dvs han ansåg oddsen vara på sin sida, men inte dramatiskt så.
   

 9. Ivh

  Pehr Björbohm #5
   
  Det verkar som han tagit 20 år. Tagit medeltalet av de 10 första resp de 10 sista och där fått ut lutningen.
   
  Om du räknar på lutningarna på kurvorna och väljer andra tioårsperioder så blir det ingen större skillnad. Ökningstakten kan bli både lite större och lite mindre om man väljer justera några år hit eller dit.
   

 10. Jerker Andersson

  Att använda åren då Pinatubo sänkte temperaturen globalt är att medvetet förleda de man försöker övertyga, eller som det så fint heter ”cherry picking” Han är mycket väl medveten om Pinatubos effekter på klimatet. Det är inte en del av våra klimatcykler, varken naturliga eller antropogena, precis som en stor meteorit skulle ha träffat jorden så är det rent bedrägeri att börja en kurva på sådana år för att påvisa en ökning OCH sätta siffror på hur snabbt det ökar. hade det vara La Nina eller El Nino år så kunde man ju åtminstone sträcka sig att så såg den naturliga trenden ut för just den perioden. Men att starta på århundradets vulkanutbrott… Det borde väl vara på gränsen till tjänstefel?
  Sen kan man alltid undra varför de klimatalarmistiska forskarna envist fortsätter med markbaserade stationer för att mäta globala temperaturer med alla dessa märkliga justeringar när det sen över 30 år finns högkvalitativa mätningar med satelliter.
  Markbaserade stationer borde förpassas till att bara mäta lokala temperaturer för det är det de gör, inte globala. Urban uppvärmningen eller inte så är det ändå relevant att veta lokalt hur temperaturen har stegrat sig pga av urbanisering och naturliga effekter men som global temperatur har de tjänat ut sitt syfte för alla mätningar efter 1978.

 11. Ivh #9
  Fast de börjar ju inte 1991, ja om det nu skall vara 20 år.
    

 12. Pehr Björnbom

  Thomas #8,
   
  Pehr #5 var man än väljer att börja sin trend kan man alltid hitta något att anmärka på.
   
  Jo, det har jag verkligen märkt när jag själv har haft artiklar om temperaturtrender 😉
   

 13. Jerker Andersson #10
  Mycket bra synpunkter!  

 14. Jerker Andersson

  Lena Krantz { 15.01.12 at 23:06 }
  Ivh #9
  Fast de börjar ju inte 1991, ja om det nu skall vara 20 år.
   
  Och då hade det varit 21 år… =)
  1992 så blir det 20 år vilket grafen  startar på. Det är 20 punkter i diagrammet också.
  1992 är det året då den globala temperaturen är som lägst efter Pinatubo. Det tar lite tid för atmosfären att sprida all skit runt hela jorden och utbrottet var i Juni.
   

 15. Jerker Andersson #14
  Klassiskt feltänk av mig, sorry för det! Men du har rätt 1992 skall det vara och är och mycket riktigt är påverkan från Pinatubo mycket stort.
  Men för mig är ändå det viktiga att James bekräftar att modellerna inte är korrekta. Det är ett stort erkännande på något vis.
  This new paper also suggests that the transient response of a modern model (albeit a particularly sensitive one) has to be significantly downscaled to match observations.”
        

 16. Pehr Björnbom

  Ish #9,
   
  Jag skulle att Annan helt enkelt har anpassat dessa trendlinjer med minsta kvadratmetoden (vilket till exempel är den metod som ger trendlinjer i Excel och andra kalkylbladsprogram).
   
  Vill man göra en seriös vetenskaplig analys av temperaturtrenden över denna tjugoårsperiod så bör man ta hänsyn till Mt Pinatubos kylande effekt.
   
  Jämför den diskussion som professor John Christy, som är framstående expert på temperaturtrender, gör i en intervjuartikel nyligen.
   
  Så här står det om detta i artikeln. Den trend som nämns på 0,09 C per tio år är trenden för hela perioden från år 1979:
   
  Christy and other UAHuntsville scientists have calculated the cooling effect caused by the eruptions of Mexico’s El Chichon volcano in 1982 and the Mt. Pinatubo volcano in the Philippines in 1991. When that cooling is subtracted, the long-term warming effect is reduced to 0.09 C (0.16° F) per decade, well below computer model estimates of how much global warming should have occurred.
   
  Det är för övrigt intressant att trenden varierar mellan olika regioner. I sydpolsområdet är trenden negativ:
   
  On average, the South Pole region has cooled by about 0.05 C per decade, or 0.16 C (0.30° F) in 33 years.
   
  Detta tycker jag är mycket fascinerande. När man diskuterar istidscyklerna så baserar man sig på data från isborrskärnorna från Vostok som ligger i närheten. Data från dessa isborrkärnor används som mått på den globala temperaturen när man diskuterar hur istidscyklerna påverkat klimatet och testar hypoteser om hur koldioxiden påverkar klimatet.
   
  Men under de senaste trettio åren har den globala temperaturen stigit enligt alla mätningar medan temperaturen i sydpolsområdet har sjunkit.
   
  Vad säger detta om pålitligheten i att använda temperaturen från Vostoks isborrkärnor för att bestämma den globala medeltemperaturens ändringar under istidscyklerna?
   

 17. Pehr Björnbom

  Jag skulle tro att Annan helt enkelt har anpassat
  skulle det naturligtvis stå ovan 

 18. OT
  vart tar pengarna vägen? Miljarder Euro alltså!
  http://thegwpf.org/the-climate-record/4764-green-fraudsters-carbon-trading-hits-europes-gangland.html
  At least four recent gangland killings are connected to a multibillion euro carbon trading fraud that has cost taxpayers about €5 billion in VAT.
  It was a classic French gangland operation. The killers drew up alongside their victim on a scooter as he walked through an affluent district in west Paris, shot him dead with a 7.65 pistol and then disappeared into the traffic.
  Police originally assumed that the murder in September of Samy Souied, a French underworld boss, was linked to drugs, gambling or prostitution.
  Now, officers believe it was the result of a very different racket – one involving the fight against global warming.
  Detectives in the French capital are convinced that at least four recent unresolved killings are connected to a multibillion euro fraud that targeted the Europe Union’s carbon dioxide trading scheme.
  The disclosure comes amid a flurry of court cases across Europe involving gangs who exploited Brussels’ environmental policy to make lucrative gains.
  Europol, the European Police Office, estimates that they cost taxpayers about €5 billion in VAT.

 19. Thomas

  Jerker #10 så hur stor effekt tror du det får på en 20-års trend om man plockar bort både vulkaner och El Nino, t ex på det sätt Foster&Rahmstorf gjorde:
  http://tamino.wordpress.com/2011/12/06/the-real-global-warming-signal/#more-4517
   
  Efter alla gånger AGW-förnekare inlett sin period runt 1998 utan att filtrera bort El Nino och utan att någon av de vanliga ”skeptikerna” här klagat känns överorden om bedrägeri här lite hysteriska.
   
  Det där att satelliterna är så mycket mer högkvalitativa är en myt. De har sina egna problem och de olika analyserna av samma satellitdata ger inte samma resultat. Inte för att man får det intrycket när man läser intervjun med Christy som Pehr länkar till. För att ta ett par  exempel:
   
  Absolutnoggrannheten på temperaturmätningen på dessa instrument är sämre än en grad, och med ojämna mellanrum byter man satellit. Kalibringen mellan dessa är avgörande och tyvärr inte lätt eftersom det i något fall inte är överlapp i tiden mellan efterföljande satelliter.
   
  De data man får in mäter genom hela atmosfären+reflexer från marken. S&C har en algoritm för att försöka filtrera ut enbart lägre troposfärens temperatur (f.ö. framräknad i en klimatmodell…), RSS har en helt annan och de ger inte riktigt samma svar.
   
  Sen tycks inte Christy hålla med Jerker om att markdata är så värdelösa. När han talar om temperaturen vid polerna är det just markdata han får använda eftersom hans satelliter inte ger några skattningar där.

 20. Pehr Björnbom

  Thomas #19,
   
  Att filtrera bort El Nino från trendberäkningar kan ifrågasättas. El Nino är ju en del av en oscillation som kallas ENSO och som innebär att den globala temperaturen oscillerar upp och ner. När oscillationen tar ut svängen uppåt talar vi om El Nino och när den tar ut svängen nedåt talar vi om El Nina. Men oscillationen pågår ständigt och efter att det har varit varmt så blir det kallt. Så El Nino 1998 följdes därför av ett par betydligt kallare år som balanserade densamma. Därför är det väldigt tveksamt att eliminera El Nino 1998 från trendberäkningarna.
   
  När det gäller stora vulkanutbrott som Mt Pinatubo däremot så sker de slumpmässigt och de fungerar som en extern radiativ forcing genom att vulkanaskan kyler jorden under en tid av ett par år. Därför bör man eliminera vulkanutbrotten från trendberäkningarna.
   
  När det gäller satelliterna så har du säkert rätt i att mätnoggrannheten per punkt är lägre (fast jag känner inte till just den saken) än för mätstationer på marken eller ytvattenmätningar med fartyg på haven. Men detta kompenseras antagligen mer än väl av att satelliterna mäter många punkter som jag antar är jämnt utspridda över globen och därför har betydligt bättre förutsättningar att bestämma en global medeltemperatur än med de data man får från mätstationer och fartyg.
   
  När Christy talar om sydpolsområdet så menar han det område nära polen som satelliterna kan mäta på. I satellitmätningarna definierar man (lite oegentligt enligt min mening) Antarktis som området 60S-70S (Arktis definieras som 60N – 82N så enligt detta så börjar Arktis strax norr om Stockholm. HadCRUT definierar däremot Arktis som 70-90N och Antarktis som 70-90S).
   

 21. Slabadang

  Ett konkret exempel på hur ändamålen helgar medlen!
  Thomas och Annan argumenterar i förhållande till den moral de äger.
  När det är så självklart tydligt att valet av 1993 är enligt regeln ”alltid lurar det nån” så blir avsaknaden ifrån principer tydlig.
  Jag gillar av enkla principskäl inte ”cherrypickandet” oavsett vem som ägnar sig åt det och valet av 1993 tilhör de mest flagranta eftersom vulkanutbrott oss veterligen inte är cykliska och under trettioårsperspektivet definitift inte cykliska medan havsströmmarna är det. För beräkningen av CO2 effekten skall självklart vulkanutbrott negligeras.
  Thomas är bara en hangaround medan Annan faktiskt representerar den officiella klimahotsbranschen och när det finns fler hästhandlare än uppriktiga klimatvetare så gräver de sin grop allt djupare.
  Jag hoppas att redaktionen tar en djupdykning i den havshöjniongsprognos Sten Bergström på SMHI tagit fram. Jag har letat mig harmynt efter vad denna herre kan bygga sina för mig rena fantasier om havsnivåhöjningarna på en meter vid skånska kusten på. ”SMHIs klimatmodeller” ?? Jaha och vad faan har han matat de med ? Är det AlGoreitmer kanske?
  Det vore väl bara så lite pinsamt charmigt om det handlade om att Bergström hittar på lite egna fantasie och ideer Problemet är att länstyrelserna tar skiten på fullaste allkvar och kränger skiten vidare ner på kommunerna vilka då tror att de måste ”ta tag” i frågan och vilka kostnader och idiot kostnader som blir konsekvensrna i slutändan tar ingen och absolut inte Bregrström eller Länstyrelserna ansvar för. ”Damm if yuo do damm if you dont” är den sits de sätter kommunerna dvs skattebetalarna inför. Länstyrelsen och Bergström kan plocka ut sina feta omkostnader och samtidigt vara fullständigt fria ifrån ansvar för den skit de ställer till och de kostnader de skapar både för byråkratin och felaktiga dyra beslut.
  Sedan ENVISAT skickades upp talar vi om havshöjningnivåer under en halv mm/år sedan 2004. Summan av Jason 1 och Jason 2 ger ca 1.7 mm/ år sedan 2002. Jason 2 sedan 2008 visar ingen höjning alls.
  satelliteran börjar med TOPEX mätningar vilket år tatta rataaa 1993!!
  Dra du en ny trendlinje för varje år efter 1993 och framåt så får du en minskande lutning på snittkurvan. När man studerar satelliternas mätserier var för sig så undrar man hur sammnställningarna faktiskt går till och hur de viktar dem mot varandra. Att Boulder universitetet dessutom justerat hela stuket på kurvan genom att på egendomliga grunder sänka havsbottnarna med 3mm är löken på laxen.
  http://stevengoddard.files.wordpress.com/2011/06/paintimage2111.jpg
  Jag menar att klimathotarna har ett ännu större problem att förklara dessa observationer än den uteblivna uppvärmningen. Bergström är tydligen helt i förnekelse av observationer. ”havsnivåerna stiger i allt snabbare takt” jovisst sörru ! säkert sörru! Dra den där om rödluvan också!
  Vi blir samtidigt tvungna att välja kvalitet och tillförlitlighet när vi bestämmer vilka observationer och data vi skall lita mest till. De rekonstruktioner (Church et al IPCC) 1.7 mm som ligger som bas för de påstådda 3.3 mm/år i höjning får en tydlig knäck nedåt när kurvan extraheras med satellitmätningarna. Ett ytterligare ”konvergensproblem” mellan rekonstruktioner och nya observationer. Framför allt så har vi ett helvetes stort konvergensproblem mellan vad CAGWkyrkan påstått och vad observationerna visar.
  Min bestämda uppfattning är att Church et al är en rekonstruktion enligt ”kissa i byxan” principen. Det kan bli varmt och skönt för stunden men det blir kallt och kladdigt med tiden. Vid publikation ville de ge intrycket av att ”haven stiger i allt snabbare takt”  att ta ut hastigheten på höjningen av havsnivåerna i förskott genom att trycka ned den historiska normaliten, var inte långsiktigt så smart för nu sitter jag här som vanlig Svenne och kan tydligt och enkelt följa hur pinsamt uppenbart oseriös ”klimatvetenskapen” i sanningens namn är.
  Att de håller truten och försöker tiga ihjäl ovanstående uppenbarheter stärker inte förtroendert direkt. Mörner har har betydligt mer rätt hela tiden än vad IPCC haft vid något enstaka tillfälle.
  http://sealevel.colorado.edu/

 22. Thomas # 19
  Jag kan hålla med dig om att det är ”oärligt” att inleda sina mätningar kring 1998.
  Å andra sidan är det ju minst lika oärligt att avsluta sina mätningar där, trots att Mann (!) är mycket medveten om att det handlar om just en ovanligt stark El Nino.
  Om man dessutom ”tar bort” tidigare värmeperioder, är det ju på bränsen till bedrägeri……
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hockey_stick_chart_ipcc_large.jpg
  Eller hur, Thomas?

 23. Thomas

  Pehr #20 vist är El Ninocyklerna naturliga, men likafullt påverkar de trenden en hel del om man tittar över kortare perioder och de bör därför om möjligt plockas bort om man vill hitta en ”verklig” trend. Det är bara titta på en tioårsperiod som börjar respektive slutar 1998 för att inse hur konstigt det kan slå annars.
   
  Sen borde ju de här som tror solen har stort inflytande vara lika upprörda av att inte senaste stora solfläckminimat tas med eftersom det är precis lika externt som ett vulkanutbrott. Hade man gjort det borde Annan vunnit vadet.
   
  För att kunna ta bort sådana externa inflytanden måste man dock först bestämma sig för deras storlek vilket innebär en hel massa extra antaganden, så jag förstår om Annan valde att bara ta trenden rakt av. 
   
  Att man har många mätpunkter ger ett bättre medelvärde bara om mätfelen är oberoende av varandra. Använder du samma felaktiga termometer får du fel resultat oberoende av hur många miljoner mätpunkter du tar med den.

 24. Åke N

  Ny märklig justering av GISS:
  http://www.real-science.com/new-giss-data-set-heating-arctic
   

 25. Daniel F.

  GISS är skojiga. Undrar hur kurvan skulle se ut om man kunde välja bort ”suspicious scientists”?
   
  😉

 26. Jerker Andersson

  Thomas { 16.01.12 at 00:17 }
  El Nino/ La nina är naturliga svängningar så att börja på en sådan är iaf inte fel eftersom trenden för just den perioden är sann men behöver inte vara representativ för perioden. Man ska nog tänka sig för vilket år man börjar med och om det är ett La Nina eller El Nino år då de kan få rätt stora utslag på linjära trender på korta perioder.
  Vi har nu haft ännu en stark El Nino nyligen så nu kan man iaf med gott samvete ta med 1998 utan att den får för stor inverkan på trenderna.
  Med tanka på de ständiga svängningarna så är det svårt att hitta ett optimalt sätta att skapa linjära trender. Jag tycker de är ett ganska trubbigt vapen för att projicera en temperaturförändring men de visar iaf ungefär åt vilket håll temperaturen HAR rört sig, inte var den är på väg. Just nu visar trenderna at temperaturökning har saktat ner till snigelfart eller står still, svårt att avgöra. Detta säger dock inget var temperaturen dra väg nästa årtionde.
  Ang mätmetoder så har alla mätmetoder sina brister, men satelliter har iaf inte upp till 5C fel som markstationer kan ha.

 27. Jerker Andersson

  Daniel F. { 16.01.12 at 09:40 } GISS är skojiga. Undrar hur kurvan skulle se ut om man kunde välja bort ”suspicious scientists”?
   
  Den skulle sluta med en pil som pekar till arbetsförmedlingen.

 28. pekke

  Det är märkligt hur GISS ska in och tafsa på rådata !?
  Bäst att de säger åt Isländska Metoffice att göra nåt åt temperaturserien på den här sidan eftersom folk kan få för sig att 30 – 40-talet var lika varmt som nu och att temperaturen började öka redan på början av 1800-talet.
   
  http://en.vedur.is/climatology/clim/nr/1213

 29. Åke N #24
  Har du upptäckt att temperaturskalan på de två kurvorna är olika?
  Trots det så har det gjorts en rolig animation av de två utan hänsyn till att skalorna skiljer sig. Misstag?  Knappast…     

 30. Åke N

  Uffeb #29. De absoluta temperaturskalan är olika. Ja med det som är intressant är om 30-talet vara lika varmt som nu.

 31. Thomas

  Jerker #26 ”Ang mätmetoder så har alla mätmetoder sina brister, men satelliter har iaf inte upp till 5C fel som markstationer kan ha.”
   
  Jag kan inte utesluta att du någonstans kan hitta en station som har så mycket fel åt något håll, det är dock sådant som GISS och CRU har algoritmer för att identifiera och justera. Detta kan man göra eftersom man har många olika stationer att jämföra mellan.
   
  MSU kanske inte slår mer än en grad fel, men å andra sidan har du bara ett instrument åt gången i allmänhet och därför slår felet över hela globen utan möjlighet att justera annat än vid överlapp med andra instrument. Det handlar om instrument gjorda för att göra väderprognoser, inte för långtidsstudier av klimatet så stabiliteten var ett sekundärt intresse.

 32. pekke

  Uffeb
  När man tittar på de 2 fasta bilderna så är 2000-talet helt plötsligt 1 grad varmare i version 2 jämfört med version 1 samtidigt som 30-40-talet tryckts ner och 60-70-talet tryckts upp.
   
  Anser GISS att islänningarna inte kan mäta temperaturen eller vad ?

 33. Daniel F.

  Uffeb #29,
   
  så i övrigt är kurvorna lika? Du kan väl plotta de båda med samma temperaturskala så kanske du förstår poängen. De flesta klarar av att se det ändå, men inte alla uppenbarligen…

 34. Daniel F. #33
  Självklart ser jag skillnaderna. Det var den felaktiga och överdrivna effekten som animeringen med två olika skalor gav, som jag kommenterade… 

 35. Hustrollet Uffe B tycks på fullt allvar hävda att animeringen har inte bara har olika skalor, utan tom felaktiga och att effekten överdrivs genom detta …
  Man tar sig för pannan!

 36. Jonas N #35
  Det är animeringen som gäller Reykjavik som i o f s har samma skala på bilderna, men med en korkad förskjutning av skalorna.
  Men det är ju inget att bli så upprörd över. Jag bara påpekade missen…

 37. Lena Krantz

  Uffeb
  Du tramsar om småaktigheter som skalor men blir inte upprörd över att GISS visar en helt felaktig graf?
  Fantastiskt!
  Du borde bli förbannad, det blev jag.

 38. Åke N

  Jag har länge haft misstanken att man försöker utplåna värmepiken under 30-talet. Kurvor från olika länder som bygger på rådata, exempelvis av Wibjörn Karlén (och vår egen Lena), som bygger på data från NordKlim) tyder på detta. BEST är för mig en besvikelse, då sammanställningen inte är byggda på rådata, utan endast där sådana finns. En annan sammanställning som är denna:
  http://hidethedecline.eu/pages/posts/ruti-global-land-temperatures-1880-2010-part-1-244.php
   

 39. Åke N

  En annan sammanställning som tyder på detta är denna:
  Skulle det vara.

 40. Slabadang

  Jag börjar tro på konspirationer!
  Det är USA som ligger bakom hela klimathotet. De tog en rövare och hoppades få kontroll över deras svagaste punkt nämligen sitt oljeberoende och det gick skitlätt att få med sig EUROPA på samma tåg när Kineser och Indier sprang iväg och började göra oljan dyrare med sin ökade konsumtion och efterfrågan.
   Ryssar och Brsilianare hade inte  samma problem. GISS och NOAA har mycket stor makt över klimatdata och P Jones berättar i mailen om att jänkarna inte vill släppa data ifrån sig. De pinsamma justeringarna som GISS sysslar med är så pinsamt uppenbart och samma konsekventa håll.Uppgifter om hemliga stålar till IPCC från USAs regering spär på misstankarna och varför IPCC inte lyder under FOIA blir mer en bekräftelse istället för en konstighet likaså att IPCC politbyrås tillsättningsprocess är en ”black box”.
  Varför Al Gore har sluppit undan och släppts fram till och med till Nobel får sin förklaring.Ut med lite fläskben till misantropiska NGOs och några bolag och banker.. sen vare klart!

 41. Thomas

  Lena #37 ”men blir inte upprörd över att GISS visar en helt felaktig graf?”
   
  Vad jag vet är det ingen här som gjort minsta försök att se vad skillnaden beror på och vilken graf som är felaktig. Vad man i alla händelser snabbt kan konstater att om man går till GISS:s stationsdata så har man tre olika varianter att presentera data på, och alla tre, inte bara “removing suspicious records”, ger liknande resultat. 
   
  Skall ni argumentera för något fuffens får ni nog sätta igång och gräva lite för att ta redan på var den ”gamla” grafen kommer ifrån, vad som orsakat ändringen och vilken av kurvorna som är rimligast.
   

 42. Thomas

  Slabadang #40 det var en ny teori. Jag trodde det var Bert Bolin eller möjligen Margaret Thatcher som låg bakom, om det nu inte var en rent kommunistisk plan, men fördelen med konspirationsteorier är att man så lätt kan hitta på själv vilka som ligger bakom eftersom inga objektiva fakta finns att tillgå.

 43. Åke N

  Thomas #41. Varför publicerar man inte rådata. Ditt svar är givet, plocka fram dom själv? Om man gjorde det kunde vi troligtvis slippa den här frågan. Vilken oavlönad människa kan lägga ner 23 år på att sammanställa detta igen. Och hur mycket rådata finns kvar även i nationella databaser.

 44. Tage Andersson

  För sekellånga observationsserier kan man inte hålla instrument och metodik oförändrade. För temperatur fanns från början ofta endast några få observationer per dygn, ev kompletterad med max- och min-temp. Såväl obstider som antal obsar per dygn har varierat. Termometrar, deras strålningsskydd och ventilation har varierat. Därför kan man inte köra med ”rådata”. Tyvärr är anbragta korrektioner nationella. Därtill kommer vad CRU och GISS gör.
  Det är naturligtvis olyckligt att dessa institutioner leds av Warmister som Jones och Hansen.
  Betr BEST måste noteras att de ger temp över land, alltså endast 30% av jordytan. Den landuppvärmning de ger under det sena 1900-talet är markant större än det tidigases. Så är inte fallet för hav, se CRUs ytvattenstemperaturer i http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/hadsst2gl.txt

 45. Åke N

  Tage #44. Håller med. Men varför är de flesta justeringar gjorda för att visa på större uppvärmning än vi troligen har haft?

 46. Slabadang

  Thomas!
  Ny?? En för mig minst tre år gammal misstanke som där förståelsen för USAs stora strategiska intresse förstärkts med tiden. Att Hansen och resten av Hockeyligan inte är rädda för att bli av med jobbet är väl ganska glasklart. De måste fått garantier att kunna kläcka ur sig vad som helst men ändå ha jobbet kvar. Dessa förbannade GISS och havsnivå ”justeringar” Thomas vad faan är det om inte rena manipulationer ? det har varit för mycket av samma sak åt samma håll med samma syfte med hockeyklubban nedstuckan mitt i denna sörja.

 47. Tage Andersson

  Åke N #45
  Man kan nog inte bortse från Jones och Hansens inställningar 

 48. Tage Andersson

  Åke N #45
  Hansen och Jones är ju utpräglade AGW-are 

 49. Åke N

  Tage #47. Håller med till fullo.

 50. Thomas # 41
  Du kan väl kolla själv i mitt nya inlägg som publiceras om en sekund.
  Jättesnygga grafer
  😀

 51. Thomas

  Får jag föreslå en tråd där alla som har teorier i frågan kan försöka hamra ut vem som egentligen ligger bakom AGW? Jag vet att ”konsensus” är ett fult ord här, men kanske borde ni ibland försöka ha debatter där ni ”skeptiker” sinsemellan försöker komma fram till en gemensam slutsats.
  Ta effekterna av CO2 där vi har en hel grupp med Håkan Sjögren i spetsen som anser att CO2 inte har någon effekt alls, Stickan no1 som anser att mer CO2 kyler klimatet, Pehr som tycks vela lite och ena gången ser växthuseffekten som en effekt av gravitation och andra som en mer konventionell effekt av CO2 och Peter Stilbs som accepterar att CO2 är uppvärmande även om han tycker alternativa teorier ändå är värda att nämna.
   
  Med så radikalt olika åsikter i varenda fråga utom just att AGW inte är något att oroa sig för tycker man det skulle bli mer debatter mellan folket här, men istället blir det mest ömsesidiga ryggdunkningar.

 52. Thomas

  P.S Nu väntar jag bara på att Ingemar Nordin kallar Slabadang för Amerika-hatare på samma sätt som jag vart utskälld för betydligt mindre radikal kritik av USA. Men det är klart Slabadang hör ju till de goda och slipper därför kallas sådant, även om hans konspirationsteori om den handlade om något annan blixtsnabbt skulle få sådan benämning.

 53. Slabadang

  Thomas!
  Är du helt färgblind och lever i en rent svartvit värld? 🙂 

 54. Ingemar Nordin

  Thomas #51,

  Vem som ligger bakom? Det finns flera organisationer som man kan peka på, t.ex. Aspen Institute, Romklubben, IIED som låg bakom stockholmskonferensen 1972, osv. Flera av dem för övrigt finansierade med oljepengar från Rockefeller Foundation. Men idén slog, och slår, an bland många andra intressenter, t.ex. GE, banker, försäkringsbolag. Den slog också an bland många politiker, inte minst bland EU-politiker som härigenom kunde peka på nödvändigheten av europeiskt samarbete, vilken kanske kan förklara den iver med vilket just EU omhuldar CO2-alarmismen. Miljörörelser som WWF och Greenpeace. Samt, förstås klimatforskare som kan få gehör för sina forskningsansökningar.

  Det finns med andra ord en lång rad intressen från alla möjliga skilda håll som råkat hitta ett gemensamt intresse här. En historisk forskning för att spåra allt detta är än så länge bara i början.

  En debatt om den fysikaliska grunden, eller brist på en sådan? Gärna det. Ämnet har ju ventilerats flera gånger redan här på TCS. Kanske vore det möjligt i en framtid, när det är tillåtet att diskutera sådana här saker mer öppet, att ordna en konferens på det temat? Men än så länge är ju forskningsråd, media och det politiska Sverige bara intresserade av att lägga locket på för all diskussion som ens andas en avvikande mening från ”konsensus”.

 55. Jag börjar tro på konspirationer?
  En intressant infallsvinkel,vem tjänar på klimatlarmen o vad den för syfte för USA,vilket fall som helst,någon bevisning är svår att finna.
  Usa infrastruktur är något gammal i jämförelse av t,ex Japan,den
  ideologiska klimatdebatten i Europa,fick fart, hur kan den utnyttjas av USA,klimatlarmen är i avtagande ’there over’.
  ALI.K.

 56. Vad har ’TE party’rörelsen,medelklassens frustration över ekonomiska utvecklingen drabbat med sämre husvärden mm.
   Konservativa kristna högervindar ,tror vi här i Europa,men är det
  handlar?
  Knappast.
  ALI.K.

 57. Pehr Björnbom

  Thomas #23,
   
  Pehr #20 vist är El Ninocyklerna naturliga, men likafullt påverkar de trenden en hel del om man tittar över kortare perioder och de bör därför om möjligt plockas bort om man vill hitta en ”verklig” trend.
   
  Min poäng var att El Nino 1997-1998 neutraliserades av de två La Nina 1998-2000 och 2000-2001. Om man tar bort denna El Nino från trendberäkningen så blir det alltså för stor trend genom inverkan av dessa två La Nina som utgör svängningen nedåt efter svängningen uppåt i det oscillationsfenomen som El Nino – La Nina utgör. I detta fall fick vi en stark El Nino efterföljd av två La Nina efter varandra. Detta beror på att oscillationerna inte är rent cykliska utan har ett betydande oregelbundet inslag.
   
  För att kunna ta bort sådana externa inflytanden måste man dock först bestämma sig för deras storlek vilket innebär en hel massa extra antaganden, så jag förstår om Annan valde att bara ta trenden rakt av.
   
  Som John Christy visat så kan man kompensera för stora vulkanutbrott eftersom satelliterna samlar upp mycket information om hur de påverkar den radiativa forcingen. Men El Nino och La Nina kan man knappast kompensera för men man kan ändå se till att man har med både den positiva och negativa fasen som hör ihop precis som jag beskrivit ovan.
   
  Det var ju olyckligt att Annan råkade välja just en tjugoårsperiod och inte kompenserade för vulkanutbrottet som kom just året innan perioden började 😉
   
  Att man har många mätpunkter ger ett bättre medelvärde bara om mätfelen är oberoende av varandra. Använder du samma felaktiga termometer får du fel resultat oberoende av hur många miljoner mätpunkter du tar med den.
   
  Ja, så är det om man använder samma felaktiga termometer för då är det fråga om ett systematiskt fel. Men satellitkurvorna visar inget systematiskt fel på en grad jämfört med mätstationerna. Är det kanske så att mätfelet är slumpmässigt, vilket innebär att det reduceras vid medelvärdesbildningen?
   
  Vet du hur det förhåller sig? Är felet i satellitmätningarna som du talar om ett systematiskt eller ett slumpmässigt fel?
   

 58. Pehr Björnbom

  Thomas #51,
   
  Pehr som tycks vela lite och ena gången ser växthuseffekten som en effekt av gravitation och andra som en mer konventionell effekt av CO2 …
   
  Detta är en sådan uppenbar efterslängslögn som man mest brukar se hos dåliga förlorare. Kan det kanske beror på utgången av vadet som vi diskuterar här 😉
   
  Thomas, du borde avstå från uttrycka dig så tvärsäkert då det många gånger ser illa ut med tanke på att du visserligen är receptiv och därför kan återge mycket av ytlig kunskap men ofta utan djupare förståelse.
   

 59. Thomas

  Pehr #57 ”Men satellitkurvorna visar inget systematiskt fel på en grad jämfört med mätstationerna.”
   
  Du är medveten om att man bara jämför anomalier? Hur temperaturen ändras, inte några absoluta temperaturer. Uppmätt temperatur är  rimligen inte samma för en markstation och MSU givet att den senare mäter i ett tjockt lager av troposfären och temperaturen sjunker med höjden. Vad menar du egentligen med ditt påstående?
   
  De fel jag diskuterar är systematiska, långtidsstabilitet hos instrumentet, eventuella bias när man växlar från en satellit till en annan, kompenseringar för ändringar i banan som spökat tidigare, kontaminering från stratosfären som kylts av osv.
   
  Sen är det ironiskt hur du påstår att satelliterna måste vara rätt för att de stämmer med markdata när grundpåståendet var att satelliterna är mer pålitliga.

 60. Lena Krantz

  Thomas # 59
  Sen är det ironiskt hur du påstår att satelliterna måste vara rätt för att de stämmer med markdata när grundpåståendet var att satelliterna är mer pålitliga.  
  En poäng till dig. Det jag tycker är lite knepigt är att alla är en liten aning olika, de olika ytmätningar liksom de olika satellitmätningarna.
  Vi har inget facit!
      

 61. Pehr Björnbom

  Thomas #59,
   
  Du är medveten om att man bara jämför anomalier? Hur temperaturen ändras, inte några absoluta temperaturer. Uppmätt temperatur är rimligen inte samma för en markstation och MSU givet att den senare mäter i ett tjockt lager av troposfären och temperaturen sjunker med höjden. Vad menar du egentligen med ditt påstående?
   
  Jo, det är anomalierna man jämför. Dessa beräknas som skillnaden mellan månadsmedelvärdet för temperaturen och medelvärdet av temperaturen för samma månad över den trettioårsperiod som man använder som referens. Följaktligen spelar det ingen roll om satellittemperaturerna skulle ha ett systematiskt fel på en grad, eftersom detta elimineras när man beräknar anomalierna.
   
  Det slumpmässiga felet, som jag också frågade om (dvs. frågan var om felet på en grad i satellittemperaturerna är ett slumpmässigt fel eller ett systematiskt fel) går vidare till anomalierna men man får en stor reducering av felet på grund av medelvärdesbildningen.
   
  Så min fråga är fullt relevant. Tack för svaret!
   
  Sen är det ironiskt hur du påstår att satelliterna måste vara rätt för att de stämmer med markdata när grundpåståendet var att satelliterna är mer pålitliga.
   
  Hur är det ironiskt menar du och vad har detta för relevans för diskussionen? Vad som är relevant är väl att det är att det inte finns en grads skillnad mellan satelliternas anomalier och markdata. Det finns en skillnad mellan dessa anomalier som är betydligt mindre än en grad. Det är felet i anomalierna som är relevant i det här sammanhanget inte felet i temperaturerna i sig. Om påståendet är riktigt att anomalierna från satellitdata är pålitligare än de från markdata, så visar ju denna skillnad huvudsakligen ett fel i anomalierna från markdata, eller hur?
   
  Enligt professor John Christy finns det i varje fall en betydande skillnad mellan vad satellitdata säger och vad klimatmodellerna kommit fram till i fråga om temperaturtrenden för de senaste trettio åren. Klimatmodellerna har betydligt överskattat den positiva temperaturtrenden.
   

 62. Thomas

  Pehr  #61 din vana trogen läser du enbart det du vill och blundar för allt som inte passar dig. Du söker bekräftelse för att slumpvisa fel kan medelvärdesbildas bort och att ett konstant systematiskt fel inte har någon betydelse för trenden, men du blundar helt för det jag sa om långtidsstabilitet, växling mellan olika satelliter etc. Det går tyvärr inte att föra en konstruktiv dialog med dig!
   
  ” Om påståendet är riktigt att anomalierna från satellitdata är pålitligare än de från markdata, så visar ju denna skillnad huvudsakligen ett fel i anomalierna från markdata, eller hur?”
   
  Nu förutsätter du precis det som diskuterades, om satelliterna verkligen är mer pålitliga!