Det ovetenskapliga påståendet ”Science is settled”

ScientificMethod6

I maj 2007 meddelade Gro Harlem Brundtland världens journalister från FN-högkvarteret: ”This discussion is behind us. It’s over,” she told reporters. ”The diagnosis is clear, the science is unequivocal — it’s completely immoral, even, to question now, on the basis of what we know, the reports that are out, to question the issue and to question whether we need to move forward at a much stronger pace as humankind to address the issues.”

Vetenskapen är alltså entydig och det är t.o.m. moraliskt förkastligt att ifrågasätta den.

När jag stötte på ovanstående citat första gången så tänkte jag: ”Denna människa har ingen aning om vad hon pratar om”.

Vetenskapens historia visar på något helt annat än att det skulle vara oförnuftigt att ifrågasätta den etablerade sanningen inom vetenskapen. Låt mig ge ett exempel.

När Albert Einstein började tänka i nya banor så hade den newtonska fysiken varit mycket väl etablerad i över 200 år. Teorin som Isaac Newton presenterade 1687 visade sig vara precis så genialisk som hans akademiska omgivning förväntade sig. Allt kunde förklaras med denna teori; alltifrån ett äpples fallande till planeternas rörelse kring solen.

Newtons stjärna blev så stor att väldigt få kunde annat än att applådera. Världens forskare flockades till Royal Society där han under en tid härskade som en diktator.

Det var lätt att inkorporera nya krafter vid sidan om gravitationen, Så t.ex. passade Coulombs kraft väl in i det etablerade tänkandet. Nu hade man även fått in elläran under den newtonska hatten.

Och fysikens segrar slutade inte med det. Under 1800-talet väcktes idén om materiens minsta beståndsdelar som små och hårda partiklar till livs igen. Via kemisten John Dalton utvecklade så småningom Ludwig Boltzmann en teori för värme som grundade sig på en tidig atomteori. Dessa tankar var till en början inte särskilt uppskattade i fysikersamfundet eftersom atomer inte kunde observeras utan bara antas. Men det gick inte att förneka att denna teori om värmets natur också kunde förenas med Newtons mekaniska teori.

Tillsammans blev dessa teorier ett mycket starkt argument för att fysikerna hade klarat av all grundläggande fysik. Den newtonska teorin, och dess många förgreningar, bekräftades om och om igen i oändligt många praktiska tillämpningar. Så optimismen verkade befogad.

Lord Kelvin lär ha sagt inför en samling fysiker vid British Association for the Advancement of Science år 1900 att “There is nothing new to be discovered in physics now. All that remains is more and more precise measurement.” (Det finns inget nytt att upptäcka nu inom fysiken. Allt som återstår är mer och mer precisa mätningar.) Newtons teorier hade blivit bekräftade i mer än 200 år, så vem kunde tvivla på dem?

Men Kelvin själv, Max Planck och många andra framstående fysiker var ändå inte helt nöjda. Det fanns saker som inte riktigt ville inordna sig i det stora teoribygget. Så hade exempelvis Max Planck problem med att förstå svartkroppstrålning. Maxwells teori om den elektro-magnetiska strålningen innehöll en konstant – ljusets hastighet – som verkligen verkade vara konstant och inte påverkades av hur fort systemet rörde sig. Det senare fick den unge Albert Einstein att börja fundera och räkna på vad som händer, särskilt med tid och rum.

Det kritiska tänkandet och envisheten med att fokusera på de detaljer som inte stämde in ledde på bara 25 år till en av de största revolutionerna i fysikens historia; kvantmekaniken och relativitetsteorin. Man stirrade sig inte blind på 200 års ständiga konfirmationer utan tog itu med problemen och var samtidigt öppna för att detta kunde leda till en helt ny världsbild. De gamla teorierna omtolkades som approximationer och fick en ny kontext.

Jag skulle vilja påstå att fysikersamfundet lärde sig läxan och blev mycket mer öppen för radikalt annorlunda teorier under 1900-talet. Man insåg att hur ”etablerad” en teori än var så finns inga garantier för att den utgör den absoluta sanningen. Visst kan det kännas som om vi rör oss på ett gungfly och aldrig hittar det slutliga svaret på våra frågor. Men samtidigt skall vi inte glömma att vetenskapen trots detta utvecklats i en oerhört snabb takt. Vi vet mer om världen idag än vad vi någonsin vetat helt enkelt därför att våra teorier bevisligen är bättre om än inte slutgiltiga.

Vill vi ha absoluta sanningar så får vi söka oss till den rena logiken och matematiken där sanningar faller ut som systemrelaterade saker – de blir beroende på hur begreppen och deduktionsreglerna definieras. Men så fort vi vill utforska den empiriska verkligheten som är öppen för experiment och observationer så är det bara att bita i det sura äpplet och nöja oss med framsteg istället för absolut säkerhet.

Kontrastera nu detta stycke vetenskapshistoria med det inledande citatet av Gro Harlem Brundtland. Hon har naturligtvis inte hittat på denna stollighet själv utan lutar sig emot auktoritära uttalanden från bl.a. FNs klimatpanel. Enligt dessa dominerande klimatologiska auktoriteter så är vetenskapen otvetydig, ”Science is settled” och det finns ingen tvekan om att koldioxiden kommer att döda oss alla om mer koldioxid hamnar i atmosfären. Det råder 97% konsensus bland forskarna, påstår man också utan att darra på manschetterna.

Uppenbarligen så finns det många inom det fältet och bland de ansvariga politikerna som är dåligt bevandrade i vetenskapens natur och historia. Alla har hört talas om Einstein men få verkar ha lärt sig läxan och insett vad den betyder. Man är blind för möjligheten att de grundläggande teorierna kan vara fel och att det hela kan se mycket annorlunda ut om, och när, de placeras i en ny teoretisk kontext. Klimatet är ett oerhört komplext system och sannolikheten att nya påverkansfaktorer och nya mekanismer kommer att dyka upp är stor.

Tyvärr är förståelsen för hur vetenskapen är, och faktiskt måste fungera, väldigt låg bland politiker. De vill höra absoluta sanningar och säkra prognoser. Det kallas för att vara en ”pragmatisk ledare” eller ”visionär” när man ignorerar allt som kan gå fel, både vetenskapligt och politiskt. Och tyvärr belönas denna okunnighet och obetänksamhet i det politiska spelet. Karriären är tryggad om man tycker ”rätt”.

Memet att ”science is settled” är dessvärre också hårt inprogrammerat bland många av våra studenter på universiteten. När jag en gång illustrerade vetenskapens föränderlighet med att Michael Manns berömda hockeyklubba från IPCC-rapporten 2001 hade ändrats i den nästa rapporten 2007 till att bli ett s.k. spagettidiagram så att medeltidsvärmen framträdde så blev jag anmäld av en student till rektor. Hon kunde helt enkelt inte greppa att vetenskapen hade gått framåt även inom FNs klimatpanel och att tidigare resultat modifierats och inte bara bekräftade det man redan trodde sig veta.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. foliehatt

  Ur en vetenskaplig vinkel är frågan om klimatmodellerna ganska enkel. En modell som inte förklarar alla idag kända data, är en modell som bevisligen är fel.
  Det som förvånar mig är att jag har forskarutbildade, och även aktivt forskande (inom naturvetenskapliga discipliner), kollegor och vänner som vägrar att acceptera detta och istället hävdar att en modell som presenterar utdata på klimatkänslighet med en osäkerhet om +/- 50% utgör säker grund för att ta stora och dyra beslut på.
  Jag kan förstå att de utan en sådan bakgrund kan fås att tro att de modeller som används idag är sanning – de presenteras ju som forskning, och den är ju alltid sann (eller hur). men det övergår mitt förstånd hur människor med adekvat utbildning och erfarenhet köper detta. Är det kanske någon amygdala-reaktion som blockerar de kritiskt tänkande delarna av hjärnan?

  EDIT: samma personer skulle aldrig plöja ned pengar i projekt i sina egna lab med liknande dålig precision i den modell som projektet skulle basera sig på (ha ! – de skulle troligen aldrig få några anslag heller med såpass dåligt underbyggda argument/modeller)

 2. Mats Kälvemark

  Tack Ingemar för ett väldigt bra och tankeväckande inlägg! Också bra och tankeväckande är riksdagsman Jan Ericson, ”Ubbhultarn” idag på sin blogg:
  http://www.ericsoniubbhult.se/
  Citat:
  ”Vad får klimatpolitiken kosta?
  2020-09-16

  De kritiska rösterna i klimatdebatten hörs lite oftare numera. Jag tror allt fler börjar inse hur samhällsskadlig en del av den så kallade ”klimatpolitiken” är, och hur enormt mycket den kostar. Samt hur felriktad politiken ofta är. I dag är det Svenska Dagbladet som ägnar ledaren (tyvärr låst) åt att ifrågasätta regeringens dyra symbolpolitik, och inte minst Miljöpartiets destruktiva påverkan på politiken. Bland annat skriver man så här:

  ”Den klimatpolitik regeringen driver är i många stycken symbolinriktad och i sin praktiska inriktning ofta snävt nationell. Men framförallt är politiken ineffektiv. Kritiken från bland andra Riksrevisionen och Konjunkturinstitutet har varit hård. Och så sent som i fredags dömde professorn i nationalekonomi John Hassler i Expressen ut det svenska klimatmålet för biltrafiken som ”dyrt och verkningslöst”.”

 3. Jonas

  Tror att vårt utbildningssystem är medskyldigt till att många tror att det finns ”settled science”.

  Det finns ett fenomen som jag brukar kalla ”lärobokseffekten”. Det som står i kurslitteratur på gymnasium/universitet kommer gradvis etableras som en accepterad sanning. När två generationer haft samma kurslitteratur så blir den ”absolut” sann – kurslitteraturen definierar vad som är ”settled science”. Även fysik är ”sårbart” på denna punkt.

  Det finns flera exempel, men ett av de mer slående är nog just Plancks strålningslag.
  När Planck presenterade sin ”härledning” så fick den mycket kritik på goda grunder. Planck själv var inte heller nöjd, utan sa att han hoppades att någon skulle hitta en bättre härledning i framtiden.

  Det Planck ”härledde” var strålningsjämvikt i en sluten låda (det de kallade svartkropp på den tiden). Det är alltså jämviktstillståndet i ett elektromagnetiskt fält vid en viss temperatur – inte hur en fast kropp strålar.

  Var är vi idag – jo, på universitetet får man lära sig att Stefan Boltzmanns lag gäller för alla strålande kroppar, och bevisades av Planck.
  Har det tillkommit några teoretiska/experimentella bevis efter Plancks härledning (den som han själv inte tyckte var bra) – nej.

  Något som var ifrågasatt och gällde för värmestrålning ur en sluten låda (=svartkropp) har nu blivit något som är bevisat och gäller strålning från alla kroppar (det är ju så det står i läroböckerna).

  Utbildningssystemet säger faktiskt till studenterna att det finns ”settled science” (=kurslitteraturen).

  Inom fysik så har jag noterat att det som står i läroböcker oftast är ”avskrivningar” av vad som stod i tidigare läroböcker (i och för sig fullt naturligt). Det som skrevs in i någon lärobok på 1920-talet finns kvar i stort sett oförändrat i en lärobok från 2020.

 4. Lasse

  Ingemar-märks att du är på hemmaplan-tack!

  Det är lättare styra en verksamhet med ja-sägare men det kan gå väldigt fel!
  NOAA , som är bekant för havsnivåacceleration genom två olika mätmetoder, kommer att anställa en klimatskeptiker vilket skapar oro:
  https://wattsupwiththat.com/2020/09/16/congress-investigates-the-appointment-of-legates-to-noaa/

  Vore lite uppfriskande med en debatt inom klimatfrågan-en öppen och intelligent debatt.

 5. Argus

  @#3

  ’Det Planck “härledde” var strålningsjämvikt i en sluten låda (det de kallade svartkropp på den tiden). Det är alltså jämviktstillståndet i ett elektromagnetiskt fält vid en viss temperatur – inte hur en fast kropp strålar.’

  Jag vill tro att det är ännu mer komplicerat än så. Förutsättningarna är också att kropparna och avstånden mellan kropparna ska vara (mycket) större än våglängderna på svartkroppsstrålningen. Annars blir det *komplicerat* av tunnlings och resonans(?) effekter.

 6. T Back

  Tack Ingemar för detta viktiga inlägg. Alla människor som läser tidningar, ser på TV och lyssnar på radio borde tänka kritiskt som Einstein.

 7. Ivar Andersson

  foliehatt 07:10, 2020-09-17 1
  Sunt förnuft är en bristvara. Vad jag vet så är inte klimatmodellerna validerade och ändå används modellerna som om de är validerade och kan ge helt värdelösa resultat. Hur modelleras molnen och hur har modellen för moln validerats?

 8. Bim

  Råkade skicka kommentaren på fel inlägg.
  Kommer här:
  Tack Ingemar Nordin.
  Ett inlägg där Du tydligen är på din mammas gata.
  Jag har ingen vetenskaplig utbildning alls.
  Ändå har jag en stark känsla att klimatvetenskapen är helt ute och cyklar. Att koldioxiden kan ha en viss värmande förmåga kan jag acceptera, men på grund av den låga koncentrationen 0,04% gentemot vattenångans ( som också är en växthusgas) cirka 20% verkar koldioxidens inverkan vara marginell.
  Vad bygger jag det antagandet på? Inte på en fysikalisk kunskap från min sida, utan på grund av det fullskaleprov under de 20 år jag intresserat mig för klimathotet.
  Enorma summor har slösats bort för att”rädda” klimatet och enbart lett till att visa att AGW hypotesen är fel, eller i vart fall enormt överdriven.
  Jag har börjat att allvarligt misstro ”vetenskap#, inte för att allt är fel utan för att man inte kan lita på resultaten, på grund av politisk klåfingrighet och viljan att styra politiken med hjälp av styrd vetenskap.
  Inget av alla hot har slagit in. Jag personligen kommer ihåg somrarna 47 och 49 som stekheta på grund av att min mor hyrde ett sommarställe de två somrarna , men inte 1948 som jag inte har en aning om hur den var. Jag kommer ihåg långa iskalla vintrar och även vintrar utan snö. Långa blöta somrar där badandet knappt förekom. Man kan nog säga att jag rätt hyfsat minns 75 år av klimat.
  Naturligtvis inte alla år. Men orkanen 1969 minns jag väl.
  Och Landskampen Sverige Brasilien sommaren 1983 när brasilianarna skrev hem, ”Res gärna till Sverige, men inte i augusti, det är alldeles för varmt.”
  Att jag skulle oroa mig för klimat förändringar finns inte på kartan eftersom det inte finns några säkra tecken på något onormalt. Om klimatet plötsligt blir statiskt, kan man ju börja undra.

 9. claes lindskog

  Hej,

  I WUWT (https://wattsupwiththat.com/2020/09/16/scientific-american-goes-full-anti-science/) finns en notis om en Scientific American artikel där författaren vill ersätta Karl Poppers definition av hur ”vetenskap” bedrivs med något hemkokt som i princip går ut på att om ett gäng vetenskapsmän är överens om en teori så är den sann, en definition som är skräddarsydd för klimatalarmister. Einstein (för att återigen citera honom) hade sin åsikt klar om gruppkonsensus (som han drabbades av efter publiceringen av relativitetsteorin): “In order to be a member of a flock of sheep, one must, above all, be a sheep oneself!”

 10. T Back

  #8 BIM
  Sommaren 1947 minns jag speciellt för att jag 12 år gammal gick och väntade på ett brev från Mora samrealskola att jag skulle bli antagen Den sommaren var ovanligt varm.

 11. Ann Löfving-Henriksson

  Ingemar!
  Tack!
  Kan inte sägas ofta nog!

 12. jax

  #11 Claes Lindskog
  Det är ju lite vågat att sätta sig upp emot en professor i teoretisk fysik men problemet är ju bara att teorin att vetenskapliga teorier är falsifierbara är en myt, är ju själv falsifierbar.

 13. Bim

  T Back
  Då är vi ganska jämngamla. född 35.
  Kanske också skall friska upp minnet lite.

  ” Det finns olycksbådande tecken på att jordens vädermönster har börjat förändras och kylas dramatiskt och att dessa förändringar kan förebåda en drastisk nedgång i livsmedelsproduktionen – med allvarliga politiska följder för nästan varje nation på jorden. Minskningen av livsmedelsproduktionen kan börja ganska snart. De bevis som stöder dessa förutsägelser har nu börjat samlas så massivt att meteorologerna är hårt pressade att hänga med -. Newsweek den 28 april (1975)

  ” Kylan har redan dödat hundratusentals människor. Om det fortsätter och om inga kraftfulla åtgärder vidtas kommer det att orsaka världssvält, världskaos och världskrig, och allt detta kan komma före år 2000 . ”- Lowell Ponte” The Cooling ”(1976)

  ” Den fortsatt snabba avkylningen av jorden sedan andra världskriget är i överensstämmelse med den globala ökningen av luftföroreningar i samband med industrialiseringen, mekaniseringen, urbaniseringen och den exploderande befolkningsökningen . ”- Reid Bryson, Global Ecology (1971)

  ” Kampen för att föda mänskligheten är över. På 1970-talet, kommer världen att genomgå hungersnöd. Hundratals miljoner människor kommer att svälta ihjäl trots alla hjälpprogram som påbörjats nu. Befolkningskontroll är det enda svaret – ”. Prof. Paul Ehrlich – The Population Bomb (1968)

  ” Om tio år kommer allt viktigt djurliv i havet att vara utdött.
  Stora delar av kusten måste evakueras på grund av stanken av död fisk -. ”professor Paul Ehrlich, Earth Day (1970)

  ” Denna kylningstrend kommer att minska jordbrukets produktivitet för resten av seklet . ”- Peter Gwynne, klimatolog, Newsweek (1976)

  ” Om den nuvarande trenden fortsätter, kommer den globala medeltemperaturen att sjunka cirka fyra grader fram till år 1990, och elva grader kallare fram till år 2000 … Detta är ungefär dubbelt vad det skulle ta för att försätta oss i en istid . ” – Kenneth Watt, Earth Day (1970)

 14. Daniel Wiklund

  Nu ska klimat vetenskapen ta ett steg framåt. Özz Nujen ska föreläsa om klimatet. Självklart handlar det om hållbart. Men det verkar som att ju mer det pratas om vikten av hållbart, ju mer går sönder.

 15. Lco

  #14 Menar du komikern Özz Nujen?

 16. Adepten

  Ja det finns många exempel på hur debatten kan styras. Ta Anna Hedenmo Publicistklubbens ordförande 2017-2019 som i ett brev meddelat varför klimathotet inte får ifrågasättas, där hon motiverar varför klimatet inte får diskuteras i Publicistklubben med följande citat ”Eftersom en absolut majoritet av ledande klimatforskare i dag är eniga om att klimatförändringarna är en följd av mänsklig påverkan, anser jag att en debatt på det temat varken är seriös eller meningsfull. Samma inställning finner du i de flesta större medier, sen ett antal år.”
  Anser man att klimatförändringarna är en följd av mänsklig påverkan så är jag böjd att hålla med, men man måste ändå kunna debattera hur man bäst löser den frågan.
  Jag vill därmed lyfta frågan om klimatrealister eller skeptiker anser att klimatförändringar är en följd av mänsklig påverkan eller om det är något annat?
  Vad jag förstått är alla överens om att vi har en global uppvärmning men att metoderna för att åtgärda det kan variera.

 17. Lasse

  #15 Adepten
  Klimatet förändras-ok
  Vi kan ligga bakom en del 25-50% av den uppvärmning vi ser (IPCC)
  Men är det enbart CO2 utsläppen?
  Modellerna missar molnen.
  Modellerna klarar inte av ekvatorn. Se fig 4 och försök förklara UTAN moln!
  https://wattsupwiththat.com/2020/09/15/cooling-the-hothouse/

  CO2 begränsning är inte det kontrollvred som vissa försöker få oss att tro!

 18. Lars Cornell

  #16 Adepten. Ja, men jag skulle vilja formulera det du säger annorlunda.
  Visst påverkar människan klimatet, så långt har Hedenmo rätt och det är nog inte så viktigt att diskutera just det. Det som MÅSTE diskuteras är HUR MYCKET? och om det innebär ett hot?

  Är det som Kuylenstierna påstår 15 grader i Arktis och som Rockström påstår 8 grader och 7 m havshöjning. Eller är det som IPCC-AR5 (Clintel.org har samma åsiktsgemenskap) ca 1 grad och 0,4 m havshöjning. Det som måste diskuteras är om vi skall tro på domedagsprofeterna (bestämd form) eller vetenskapen.

  Och så måste vi diskutera varför det bor så många människor i Skåne och så få i Lappland om värme är ett problem.

  När det gäller metoderna är det givetvis intressant, men det avgörande är kostnaderna och konsekvenserna. Se Ericson i Ubbhult #2 ovan,
  http://www.ericsoniubbhult.se/ 2020-09-16
  Citat: “Vad får klimatpolitiken kosta?”

 19. Jax #12,

  ”teorin att vetenskapliga teorier är falsifierbara är en myt, är ju själv falsifierbar.”

  Oklart vad du menar. Är det

  teorin att vetenskapliga teorier är falsifierbara som är falsifierbar? (Det håller jag med om även om det då handlar om en filosofisk teori som är kritiserbar – men hittills har jag inte sett någon avgörande invändning.)

  eller är det

  teorin att vetenskapliga teorier är falsifierbara är en myt som är falsifierbar? (- Det håller jag också med om och anser att teorin om att det skulle vara en myt redan är falsifierad – se exemplet Einstein i inlägget.)

 20. Björn

  Det förefaller saknas ledare och vetenskapsmän som vågar gå emot strömmen, men också att mobbningstendenser mot de som vågar stå för någonting, borde vara tabu. Att mobba någon till underkastelse är i högsta grad ett beteende som inte hör hemma inom vetenskapen och i övrigt inte någonstans. Men i klimatfrågan tycks allt som har med hederlighet och respekt för personlig integritet, saknas helt. Begrepp som konsensus och science is settled, borde därför tas bort från allt som berör vetenskap. Vetenskapssamhället borde också bidra till att spridningen av ovetenskapliga begrepp inte används och vad strikt vetenskap innebär.

 21. Fred

  #15 Ja, komikern Özz Nujen. Han vet nog hur man ska håna ”förnekare” med egna halmgubbar. Tror inte han har en minsta koll utöver de glättiga broshyrer han fått av Rockström eller annan framstående alarmist.

 22. jax

  #12 Ingemar Nordin. Nummer två förstås. Teorin att det är en myt är falsifierbar och dessutom redan falsifierad, som du mycket riktigt påpekar.

 23. Daniel Wiklund

  Gro Harlem B var tidigt ute. Brundtanndrapporten (1987) som gjordes på uppdrag av FN. Där lanserades hållbar utveckling på allvar. Lester Brown pratade om det redan 1970. Det utmynnade i Agenda 21 och Agenda 30, där det verkligen trycks på hållbar utveckling. Hållbar utveckling skrevs ju in i grundlagen 2003. Vet inte om politikerna efter 2003 blivit bättre på att hålla sina löften. Finns ju numera gott om hållbarhetscoacher både i kommuner, regioner och företag. Med tanke på hur ofta äktenskap går sönder så borde det väl finnas hållbarhetscoacher kopplade till familjeterapi.

 24. Intressant med det kritiska tänkandet om avvikelser och envisheten kring upptäckter om det som inte stämmer in. Om vi tillämpar detta idag och försöker förstå varför ljushastigheten inte är konstant över tiden, tillika ej heller Plancks konstant, att rödförskjutningen traditionellt tolkad leder till uppenbara orimligheter osv, leder detta oss vidare via nollpunktsenergi, Stokastisk Elektro Dynamik, plasmafysik till frågeställningen om modellen för det einsteinska gravitationellt styrda universum är riktig- med dess absurda konsekvenser om behövliga matematiska tillägg kring mörk materia och mörk energi ( som ingen har sett eller kunnat påvisa fysiskt ), utgörande 95% av universums massa, för att kunna fånga in den observerade rörelsehastigheten hos galaxer- och behöver kastas på historiens skräpkammare. Astrofysiker och astronomer envisas med att försöka tvinga in fysiskt observerade anomalier i en mall med ursprung från Einstein, enbart av skälet att det är Einsteins teorier som är basen.
  Vad tycker Du?

 25. Jax #22,

  Metodologisk falsifikationism är nödvändig. Utan att avvisa bortförklaringar med hjälp av ad hoc hypoteser (icke falsifierbara sådana), bortförklaringar av observationsdata, övertalningsdefinitioner och annat ovetenskapligt som alarmisterna ofta använder sig av så blir den kritiska granskningen meningslös. Det går rent logiskt att hålla fast vid precis vilken teori som helst om sådant tillåts, t.ex. att jorden är platt, kreationism eller att vårt universum skapades för 5 sekunder sedan- Detta brukar vara lektion 2 i mina kurser. Många trögtänkta filosofer och postmodernister har skadeglatt sugit sig fast i detta och tror därför att allt är tillåtet inom vetenskapen.

  Se mer https://klimatupplysningen.se/klimathotet-ar-ovetenskapligt-del-ii/

 26. Göran Å #24,

  Du kastar fram en mängd påståenden om saker som du inte har belägg för (t.ex. att ljushastigheten, och Planks konstant inte är konstanta etc.) Till saken hör att man måste kunna visa, teoretiskt eller empiriskt, att något inte stämmer i gängse teorier innan man förklarar dem som absurda.

  Har du t.ex. mätt ljushastigheten över tid och kunnat visa att den inte är konstant?

 27. sibbe

  Allt är relativt.

  Några förlupna tankar som inte är politiskt korrekta: :
  Ta t.ex historia under de senaste 140000 åren.
  De fanns ingen klimatisk historia förrän Mikael Mann hade ritat ihop sin hockeyklubba. Det är väl så man bör – nej skall -förstå att vetenskapen är avgjort.
  Att vi haft en istid som varade sådär dryga 100000 år är inte so viktigt. Och att det då varit 6-8 grader kallare än nu. Heller inte att vi haft temperaturvariationer på minst ett par grader under innevarande mellanistid. Att Havets yta har stigit med ca 140 m under de senaste 20000 år. Att vi haft väderkatastrofer både i stenåldern eller biblisk tid eller i närtid.
  När landsteg de första människorna Amerika: för 12000 år som varit dogma, eller långt tidigare? Ju, man har inte haft båtar utan måste kämpa sig förbi istidens is i Alaska ner till Brasilien på ett fåtal år. Och varit där redan för 20000 år sedan. Hur vet vi det? Vetenskapliga rön?
  Ju, bl.a. C14 metoden.
  Brasiliens urskog är evig! Nej, den fanns inte under istiden. Det vet vi.
  Vi vet också att den låga CO2 halten i luften varit en av orsakerna att växtligheten utanför isen i bl. a. Sydamerika och Afrika inte mådde riktigt bra. Vi borde väl också veta att CO2 är gödsel för de flesta av våra plantor.
  Nej, det vet dom flesta av våra högskolade journalister inte. De påstår att CO2 är rena giftet.
  Fråga vetenskapare säger Greta. Ju, fråga geologer, eller antropologer eller historiker om klimaten i forntid. Men då får du svar du inte vill veta av. Man frågar då hellre låtsasvetenskapare som Rockström eller ”professorerna” i Potsdams Lügen-universitet. Som i riktig god Goebbels anda påstår att vi får 7 meter högre vattenstånd i havet och 7 grader varmare på jorden, snarare än snart. Helt utan vetenskapliga bevis.(i Potsdam fanns nazisternas propagandaministeriet som förklarade slutsegern ända fram till tyskarna hade vunnit kriget. ( Och det har dom väl nästan tack vare EU).
  Matematiska modeller från begynnelsetiden när datorer kom till är bevis. Att de inte är kompatibel med historiska klimathändelser är väl helt OK för de flesta journalister och deras knähund-politiker.
  Men det ”sunda” bondförståndet” är klimatförnekande?

 28. En vetenskapshistorisk kommentar till varför Einsteins teorier slog igenom så småningom:

  1. Det Einstein noterade om Maxwells ekvationer var att de var oberoende av referenssystem, dvs att ljusets hastighet var densamma oavsett hur fort vi färdades när vi observerade den. I Newtons värld så skulle C enbart gälla i det absoluta rummet och för övrigt ändras relativt referenssystemet. Man kan säga att detta var en teoretisk iakttagelse eftersom Einstein vid denna tid (före Michelson–Morley experiment) inte hade någon empirisk grund att luta sig emot.

  2. En annan konstighet som fysikerna hade att förhålla sig till var att planeten Merkurius inte rörde sig strikt newtonskt, den s.k. periheliumprecessionen i planetens omloppsbana. Astronomerna hade länge sökt efter en förklaring, men Einstein visade att hans teori kunde förklara effekten,

  Till de helt ny fenomen som relativitetsteorin förutsade (och som också skulle ha kunnat falsifiera teorin) men som inte blev konfirmerade förrän i efterhand hörde:

  3. Graden av solens krökning av ljus från en avlägsen stjärna, samt

  4. Gravitationens rödförskjutning av ljus.

  Detta fick fysikersamfundet att acceptera den nya relativitetsteorin. (Einstein fick dock inte nobelpriset för detta utan för att han kunde förklara den foto-elektriska effekten.)

 29. Rättelse beträffande 1 ovan Michelson-Morleys experiment gjordes redan 1887, så det fanns redan även empiriska observationer att fundera på.

 30. Hej Ingemar,

  det finns skäl att skilja den speciella relativitetsteorin från 1905, med tillägget E = mc2 i en annan uppsats från samma år. Trots formeln E=mc2 så var det egentligen en teori om det fysiska rummet, massan fanns egentligen inte med.

  Massan och gravitationen kom med i den allmänna relativitetsteorinsom kom ungefär 1916 (+- ett år). Där kom ljusböjningen runt solen in. Jag tror att också Merkurius-banan var en följd av den allmänna teorin. Det var den som ansågs bekräftad vid en solförmörkelse 1919.

 31. Sten K #30,

  Ja, skall man vara petig så skedde det två paradigmskiften med Einsteins teorier. En för den speciella relativitetsteorin mellan 1905 och 1910, och det andra med den allmänna runt 1916. Man kan väl säga att det allmänna erkännandet för de båda kom med testet som Sir Arthur Eddington gjorde 1919.

  De tre test som Einstein själv föreslog för den allmänna relativitetsteorin var

  the perihelion precession of Mercury’s orbit
  the deflection of light by the Sun
  the gravitational redshift of light

  https://en.wikipedia.org/wiki/Tests_of_general_relativity

 32. Adepten

  #17 Lasse

  Haha. Ja den länken var riktigt skoj att läsa. Om den inte ifrågasätts av någon kunnig så har den omvänt mig till en kättare.
  Min egen teori är att den globala uppvärmningen på den senaste tiden från ca 1750 beror på antropogena orsaker.

  #18 Lars Cornell

  Jag är fundersam om inte de antropogena orsakerna till jordens utarmning ändå kan bli ett hot för den mänskliga arten på sikt. IPCC menar att vi kan lösa alla våra miljöproblem med att minska CO2 och därmed den globala uppvärmningen. Men de lösningar de pekar på tror inte jag på för att de strider mot den mänskliga naturen och där gömmer sig bl.a. befolkningsökningen som den stora elefanten i rummet. Men att förklara och diskutera detta kräver ett betydligt längre inlägg.
  Själv uppskattar jag bäst när det är 25-30 grader varmt.
  Jag håller med allt som jag läst på Jan Ericsons, “Ubbhultarn” blogg.

 33. Daniel Wiklund

  Ibland är vädergudarna på gott humör. Ikväll var det ett perfekt väder i Rom för stavhopp. 6,15, helt fantastiskt.

 34. Staffan Lindström

  33
  Daniel Wiklund
  Ja det var ju tur att medikanen ”Ianos” inte tog en bana över Italien istället för Grekland…

 35. Thomas Nilsson

  Klimatstollarna tror att solen är en konstant.
  Klimatstollarna tror att lilla CO2 är den variabel som styr klimatet.

  Klimatförnekarna vet att Solen inte är en konstant.
  Klimatförnekarna vet att lilla CO2 inte påverkar klimatet alls.

  ErgoSum: Solen styr klimatet utan påverkan av lilla människan och deras pytteutsläpp.

 36. Staffan Lindström

  Började tågluffa dagen före min 26-årsdag 6/6 1981 Skulle se Norge ffg. Nästan den första människa jag ser nära Karl Johann är… GHB. 2 yngre norskor fnittrar när de också känner igen sin statsminister, sedan några månader. Jag: ”Jaha, det er statsministern deres, hva ellers?” Gro hade köpt ett par baguetter…

 37. Staffan Lindström

  35
  SL… MIG SJÄLV!
  Halv 8 en lördagsmorgon…
  (INTE meningen att göra en ”hat-trick”…)

 38. Robert Norling

  Tur det skrivs något vettigt också utanför vår krets.
  Annars är det mest jämmer och elände samt höjda skatter.

  https://uvell.se/2020/02/13/politikerna-leker-miljocharader/?fbclid=IwAR0Eu0HngAWvPLuNr2bd6LaUzLNn81kTQhDpWdHJqEu9PyLO-ZEMA2-1_7k

 39. Lasse Forss

  Lord Kelvin var inflytelserik. Han ”bestämde” att solen bestod av kol och att den skulle brinna i ytterligare 20 miljoner år något som han senare modifierade till 23 miljoner. Att andra forskare upptäckt spektroskopin och meddelat att det inte finns något kol på solen avfärdade Kelvin. Först efter sin död 1906 kunde spektroskopin utforskas fritt.
  Helena Fornstedt forskar om klimatet på Uppsala Universitet. Jag har haft mailväxling med henne och hon förklarade att det råder konsensus bland klimatforskare att vi har klimatförändring. Jag frågade henne vad som skulle hända om hon konstaterar att vi inte har klimatförändringar? Skulle hon då kritisera de som redan kommit överens om slutresultatet? Jag fick inte något svar.
  Johan Hansson är (var?) professor i teoretisk partikelfysik vid Luleå Tekniska Universitet. Han skrev ovederhäftiga artiklar i Allt om Vetenskap. Jag mailade honom och påpekade att inget han skrev om innehöll evidens. Johan Hansson replikerade: ”Skulle jag inte veta vad evidens är? Det är utredningar på nätet som vi är överens om.”

 40. LBt

  Fysikens lagar har bara giltighet till dess någon visar något annat. Visst är det så. Vad klimatet beträffar så har ännu ingen gett någon annan väl underbyggd förklaring till den globala uppvärmningen än att den är en följd av våra utsläpp av växthusgasen CO2 en förklaring som utomordentligt väl beskriver klimatutvecklingen sen nära nog Newtons dagar.

  Skulle det visa sig att denna förklaring återger klimatutvecklingens huvuddrag lika väl som Newtons klassiska mekanik fortfarande beskriver vår världs huvuddrag så går nog ”science is settled” till historien som ett vid sin tidpunkt ovanligt träffsäkert konstaterande avseende klimatet.

 41. Simon

  #40 LBt

  IPCC:s uppdrag har aldrig varit att ta reda på vad som orsakar den globala uppvärmningen utan hur människan påverkar klimatutvecklingen. Därav tankevurpan att temperaturhöjningen beror på ”Human activities” och inte naturliga variationer som exempelvis solens inverkan.

  Förutom att detta står skrivet i FN:s direktiv till IPCC så visade det sig ju också väldigt tydligt när man ansåg sig tvungna att manipulera data (den sk hockeyklubban) för att få bort historiska betydligt högre temperaturer som ju då inte hade gått att förklara med fossila utsläpp.

 42. Björn

  Kanske inte direkt passar in i ämnet, men ändå värt att länka. Ibland funderar man på om de som skriver sina rapporter, verkligen själva alltid förstår sina kryptiska skrifter. En redig rapport bör kunna följas av alla som är läskunniga och allmänbildade inom naturvetenskaperna. Många rapporter har verkligen mycket primitiva strukturer med oklara syften.

  https://www.natureindex.com/news-blog/science-research-papers-getting-harder-to-read-acronyms-jargon?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=38a29cc4a2-briefing-dy-20200917&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-38a29cc4a2-44935905

 43. foliehatt

  @LBt, #40,
  du har fått det lite om bakfoten.
  En vetenskaplig teori anses väl fungerande så länge som den förklarar alla observerade fenomen/data som teorin försöker beskriva. Vid första diskrepans mellan vad som observeras i verkligheten och teorin, så faller teorin – helt eller delvis beroende på hur stor diskrepansen är.
  Men, det viktiga här är att det behöver alls inte alls presenteras någon ny teori för att konstatera att den gamla är falsk.

  Jag anser också att du har fel i ditt påstående att det är utomordentligt väl beskrivet att koldioxidhalten styr planetens temperatur. Keelingkurvan visar på en jämnt ökande halt medan temperaturdata visar på både uppvärmnings-, avkylnings,- och stationära faser. Även om koldioxid kraftigt skulle påverka jordens medeltemperatur så måste det då finnas andra faktorer med lika kraftig påverkan och större.

 44. LBt

  foliehatt #43,
  visar någon att en vetenskaplig teori inte avbildar verkligheten tillfredställande saknar den naturligtvis giltighet, vi är överens om detta.

  Vad temperaturdata beträffar är det inte bara koldioxidförändringar som påverkar den globala temperaturen. Backar vi bandet till början av 1700-talet får vi en jord där den globala temperaturen faller med i genomsnitt ca 0,0003 grader C per år. Bakom detta fall finns jordens förhållande till solen. Avståndet ökar, Jordaxels lutning gör dessutom att avståndet på norra halvklotet ökar ytterligare. Sannolikt finns viss växande albedo och minskande atmosfärisk koldioxidhalt i fallet som bidrag i det globala fallet.

  Överlagrat finns emellertid med några års mellanrum påverkan från solaktiviteter, med kanske lite större mellanrum ElNinjo och LaNina, samt en 60-årscykel och oregelbundna vulkanutbrott alla med det gemensamt att de inte lämnar efter sig någon bestående global förändring.

  in i denna tämligen stabila värld börjar mänskligheten under 1700-talet genom fossil förbränning bestående tillföra atmosfären växthusgasen CO2 som år från år sakta höjer den globala temperaturen och som i mitten av 1800-talet nått därhän att det naturliga fallet om ca 0,0003 grader C per år eliminerats. Fallet upphör och efter ytterligare ca 50 år av ackumulerade och stigande utsläpp kan runt 1910 stigande global temperatur urskiljas. 1910-40 stiger temperaturen kraftigt som följd av CO2-påverkan, naturlig 60-årscykel och en ovanligt långdragen ElNinjo runt 1940. Påverkan från CO2 under denna period kan vara av storleksordningen 0,02 grader C per decennium och från 60-årscykeln 0,04. Påverkan genom CO2-utsläpp är bestående och växande. Påverkan från 60-årscykeln är tillfällig den ersätts 1940-70 av ett motsvarande temperaturfall. Från 1970 och framåt har den ackumulerande CO2-halten i atmosfären växt förbi övrig tillfällig påverkan och är nu helt dominerande. Enligt UAH de senaste 20 åren tex hela 0,2 grader C per decennium, det senaste decenniet skall vi inte tala om. Efter 2030 väntar ännu en period där 60-årsctkeln förstärker effekten från CO2. Vad månne detta leda till?

  Ge gärna en alternativ förklaring till känd temperaturutveckling dock utan att referera till okända naturkrafter, spöken hör inte hemma i en vetenskaplig debatt.

 45. Simon

  #44
  Var får du dessa siffror ifrån och hur förklaras den medeltida uppvärmningen?

 46. LBt

  Simon #45
  Påverkan från CO2 under 30-talet 0,02 grader C per decennium från Lennart Bengtssons bok ”Vad händer med klimatet”
  Påverkan från 60-årscykeln 1910-40 0,04 grader C per decennium genom medelvärdesanalys av temperaturdata. Ger amplituden ca 0,06 grader med negativ topp 1910 och positiv 1940. Topp till topp 0,12 dvs 0,o4 per decennium.
  Den medeltida värmeperioden var liksom den romerska bara naturliga skeden i det naturliga globala temperaturfallet som började för ca 8000 är sen. Det var varmare förr dvs om man utgår från 1800-talets trendbrott.

 47. Simon

  #46
  Tack!
  Vad motsäger att det även nu är ”naturliga skeenden”? Dvs hur gör du kopplingen till just ökad co2 och inte ökad solaktivitet?

 48. LBt

  #47,
  vi vet att våra utsläpp så sakteliga började under 1700-talet och att de sedan successivt ökat. Vi vet också att dessa utsläpp ackumuleras och stannar kvar i atmosfären, CO2-halten ökar hela tiden. Den ökande halten gör att mer och mer av instrålningen från solen fångas upp och höjer den globala temperaturen.

  Solaktiviteter ackumuleras inte, stannar inte kvar.
  Skulle dessa ensamt ge denna globala uppvärmning skulle aktiviteterna hela tiden behöva öka i styrka men det gör de inte. Dessutom är energiinnehållet i dessa aktiviteter för låg. Men de finns med i temperaturdata som en mindre överlagring som inte är bestående.

 49. Simon

  Fast hur förklaras då tidigare uppvärmningsperioder som romartidens och medeltidens? Även ännu längre tillbaka? Jag anser att du lägger alldeles för stor betydelse till några ynka PPM fossil co2. Den övervägande största delen av co2-ökningen kommer ju inte från fossil co2 och hur länge fossil co2 stannar kvar i atmosfären har väl inte slagits fast utan är en källa till heta!! diskussioner.

  Väldigt långt tillbaka i jordens historia var ju dessutom co2-nivåerna väldigt mycket högre än idag. Idag är ju snarare nivåerna alarmerande låga sett i det perspektivet.

 50. Thorleif

  Vad får klimatpolitiken kosta nämndes i början av kommentarerna. En mycket bra fråga som borde belysas löpande likt den amerikanska stadsskuldsättnings-klockan.

  Först när folk ser hur mycket staten, regionerna, kommunerna och näringslivet lägger ner på klimatrelaterade utgifter kommer politiken att ifrågasättas på ett mer radikalt sätt tror jag. Typ ”vad fan får vi för pengarna”.

  Givetvis finns inom klimatutgifterna också en form av ekonomiskt utbyte/tillväxt som gynnar många (löner, skatter) men jag bedömmer ändå en stor andel vara av arten hänförlig till ”broken window”-teorin (laga något som inte är trasigt eller helt enkelt först förstöra något som fungerar bra) eller ett alternativkostnads/intäkts-resonemang.

  Staten och näringslivet är nog hyfsat bra i sina BAS-konto planer för att kunna lämna ut bra underlag. Kommuner och regioner möjligen sämre.

  Jag tror vi skulle bli chockade över beloppen…….

 51. LBt

  Simon #49,
  mitt svar blev väldigt flummigt och delvis fel. Skall försöka igen.

  Det handlar inte om växande CO2-halt eller förändringar i solinstrålning, båda finns samtidigt och ökande solinstrålning ger också ett tillskott i den globala temperaturen.

  Skilj ut den del av solinstrålningen som är plus och minus så har du kvar den del som ökar. Denna ger på samma sätt som övrig solinstrålning ett tillskott där ökad CO2-halt hjälper till att höja den globala temperaturen ytterligare. Plus/minus-delen leder däremot bara till att temperaturen går lite upp och lite ner. Denna del är så som jag förstår det synlig i tillgänglig data men den lämnar inget bestående.

  Den andra delen dvs ökande solinstrålning är emellertid så liten sett över 1000-tals år att vi kan bortse från den i förhållande till vad ökande och ackumulerande CO2-halt innebär.

  Vad värmeperioder beträffar så menar jag att de bara utgör helt naturliga skeden i den klimatcykel vi känner från iskärnor. De globala rekonstruktioner som finns visar bara att det naturliga temperaturfallet som började för 6-8000 år sen möjligen okade signifikant från 0,01 grader C till 0,03 grader C per århundrade just för ca 1000-1500 år sen.

  Thorleif #50,
  jag menar att vi alla bör göra vad vi förmår inom ramen för fortsatt tillväxt och utveckling. Detta är menar jag också vad Paris-avtalet innebär och där en viktig komponent är just löpande uppföljning så att avvikelser från vad som är möjligt i tid kan korrigeras. Problemet är tror jag de stora och små stater som i nationalistisk anda väljer att köra egna lopp utan att bidra till en konstruktiv utveckling.

 52. Lasse

  #51 LBt
  Vi har kommit en hel del längre här.
  Solinstrålningen har vi konstaterat ökat vilket medför ett tillskott av 10 W/kvm.
  Det finns ett utmärkt inslag om detta i tidigare trådar.

  Även NASA skriver om detta:
  https://earthobservatory.nasa.gov/images/84930/the-arctic-is-absorbing-more-sunlight

 53. Fredrik S

  LBt #51

  Såhär uttryckte sig Guterres i NY Times i April.

  https://www.nytimes.com/2020/04/28/opinion/coronavirus-climate-antonio-guterres.html

  Lite klipp:

  ”Now, on every continent and in every sea, climate disruption is becoming the new normal.”

  ”Science is screaming to us that we are close to running out of time — approaching a point of no return for human health, which depends on planetary health.”

  Antar att lösningen är att ge dessa personer mer makt och resurser. Lösningen måste väl vara likt Sovjet eller Kina fast globalt för att styra befolkningen att tycka rätt. Har svårt att se frihet i ett ”international community” där alla rättar in sig i ledet efter vetenskapliga modeller och dess skötare som siar om framtiden.

  Sex punkter radas upp:

  ”I am proposing six climate-positive actions for governments to consider once they go about building back their economies, societies and communities.

  First: As we spend trillions to recover from Covid-19, we must deliver new jobs and businesses through a clean, green transition. Investments must accelerate the decarbonization of all aspects of our economy.

  Second: Where taxpayers’ money rescues businesses, it must be creating green jobs and sustainable and inclusive growth. It must not be bailing out outdated polluting, carbon-intensive industries.

  Third: Fiscal firepower must shift economies from gray to green, making societies and people more resilient through a transition that is fair to all and leaves no one behind.

  Fourth: Looking forward, public funds should invest in the future, by flowing to sustainable sectors and projects that help the environment and climate. Fossil fuel subsidies must end and polluters must pay for their pollution.

  Fifth: The global financial system, when it shapes policy and infrastructure, must take risks and opportunities related to climate into account. Investors cannot continue to ignore the price our planet pays for unsustainable growth.

  Sixth: To resolve both emergencies, we must work together as an international community. Like the coronavirus, greenhouse gases respect no boundaries. Isolation is a trap. No country can succeed alone.”

  Quit the crap, säger jag. Han borde skriva att vi måste ha världskommunism rakt ut istället.

 54. Thorleif

  @53 Fredrik S

  ”As we spend trillions to recover from Covid-19…..”

  Här kan vi verkligen prata om tillämpning av ”Broken Window”-teorin, dvs åsamkan av massiv skada på världsekonomin genom ”lockdowns” pga en icke märkvärdig influensa-epidemi om än ngt svårare än säsongsnormaliteten. För att inte tala om indirekta hälso-skador med t.ex fler dödsfall än i Covid-19 på flera håll? Världsledarna borde skämmas (men det förmår inte psykopaterna). Överväldigande bevis…..

  Intressant att världens s.k svagaste kontinent (ohälsa och miljö), Afrika, klarat sig bäst. Tack vare det i västländerna förbjudna malariamedlet som med stor framgång använts i över 70 år.

  Detta är ex på ”Crime against humanity” där samma krafter bakom Paris-avtalet och Agenda 2030 är delaktiga.

 55. Thorleif

  @51 LBt

  Du menar a New Green Deal osv?

  Den stora depressionen i början av 30-talet i t.ex USA, handlade förvisso om finansiell excess och dålig politik men i grunden var det teknologiska förändringar som medförde en förstärkt arbetslöshet (i USA tillfälligt upp till 20-25% under några månader) som utlöstes av börs- och kreditfall. Problemet på den tiden var att det saknades en bra grundtrygghet (a-kassa osv). När arbetslösheten etablerades kring dryga 10-15% införde FDR The New Deal innebärande omställningsjobb för främst jordbrukare som tillfälligt fick enkla arbeten inom t.ex fastighetssektorn. Världen ställde om från jordbruk till industriell produktion.

  Dagens kommunister m.fl vill idag ställa om från fossilproduktion utan samma uppenbara orsakssammanhang som på 30-talet. Dessutom är den nya världen i öst motståndare till denna omställning men tar gärna emot mutor från aningslösa skattebetalare i väst.

 56. LBt

  Att ledarskapet för världens största demokrati viker ner sig inför världens kapitalistiska diktaturer är naturligtvis mycket bekymmersamt särskilt som EU samtidigt splittras i nationalism och vi har 2 globala kriser att hantera och 1 regional flyktingkris.

  Coronakrisen dör ut men klimatkrisen med vidhängande flyktingkris kommer bara att bli värre. 1,5-gradersgränsen passeras runt 2035 och 2-graders före 2065.

  Massorna tar nog tag i detta på något sätt redan under 2030 eller tidigare.

 57. LBt #56,

  Sluta att trolla. Du bara upprepar dig utan att argumentera sakligt. Slänger ur dig saker på en höft för att kommentatorer skall haka på i en rätt så innehållslös debatt. Kanske bäst att stänga av dig igen?

 58. LBt

  #57,
  jag ger uttryck för de åsikter jag har. Kan ni inte hantera dessa är det uteslutande ert problem.

  Vad ditt inlägg den 12 augusti beträffar tycker jag tex att det är viktigt att din läsekrets blir medveten om att isutbredningen i Arktis minskade i ytterligare mer än 1 månad efter det att du satt inläggets rubrik
  Isen i Arktis ökar, inte minskar.

 59. LBt #58,

  Ännu ett exempel på meningslösa inlägg. Alla vet att isminimum inträffar i mitten av september, inte den 12 augusti. Vad är nytt? För det andra så avviker du från ämnet,

 60. Thorleif

  @48, 51 LBt

  Apropå den höjda globala tempen sedan 1700-talet (!). Du kunde väl ha skrivit sedan ”lilla istiden” istället för obevisade tilltagade signifikanta koldioxid-utsläpp på den tiden.

  Om vi ska börja med det senaste århundradet då man hävdar att värmeaccelerationen varit som störst så skulle jag vilja fråga dig avslutningsvis efter följande konstaterande:

  70% av jorden täcks av vatten.
  Huvuddelen av jordens befolkning bebor norra halvklotet som dessutom har mest landarea.
  Vi har dåligt med långa temperaturserier från södra halvklotet men även från stora delar av övriga världen, dvs som täcker hela vår planet under en längre mätperiod bortom vår moderna tid. Endast USA har vältäckande data så långt bakåt som slutet på 1800-talet!

  Tänka sig att amerikanska ojusterade (inkl värmeöar) data visar på en obruten kylande trend. Inte värmande/stigande.

  Som du säkert vet drabbade den ”lilla istidens” konsekvenser främst norra halvklotet. Typiska köldreaktionerna som missväxt och sjukdoms-epidemier och död (ja folk dör av kyla mer än värme).

  Isens förändring är naturligtvis en viktig parameter att studera mht till att IPCCs politik bygger på översvämningsscenariot som främsta argument.

  Mot bakgrund av att USA inte uppvisar någon värmande trend och att Grönland (fastlandsis) med nuvarande avsmältningstakt kommer att ta bortåt 10.000 år på sig att smälta är då inte Paris-avtalet och dess tidskrav KOMPLETT VANSINNE sett till ekonomisk hushållning? Vi ser ju nu vad ”samma” beslutsfattare skapat pga nuvarande influensa-epidemi! En krusning på ytan är jag rädd jmf med vad man är på väg att åsamka västvärldens befolkning ifråga om koldioxidens snabbavveckling i väst etc. Särskilt om vi får en temporär ny liten istid inom 10-20 år (som flera solforskare anser är tänkbart).

  Den stigande havsnivån sedan mitten av 1800-talet har varit relativt jämn. 1-3 mm/år. Kan du berätta om platser där folk har drabbats av översvämningar (som blivit obeboeliga) av annat skäl än att platserna från början varit olämpliga att bebo eller där orsaken berott på människans markanvändning?
  (t.ex delar av mexikanska golfen eller andra floddeltan som Bangladesh). Ta Nederländernas kust t.ex. Klart olämpligt att bosätta sig längs en så låglänt kust som gradvis äts upp av sjön (men ej främst av vattenståndsökningen) pga av vågerosionen.

  Jag är själv teknisk/fysiskt okunnig men en del har jag lärt mig här sedan dryga året. Det du skriver är flummigt! Föreslår att du tittar på Elsa’s YT-videos och därefter återkommer med en uppdaterad syn på klimatfrågan som lite mer bottnar i fakta.

 61. LBt

  Thorleif #60,
  en sak som jag upprepat mänga gånger är att vi bara kan vidta åtgärder inom ramen för fortsatt tillväxt och utveckling. Det är viktigt eftersom vi knappast kan hejda utvecklingen med mindre än att vi får tillgång till ny teknik. Jag beklagar tex att vi i Sverige avvecklar forskning och utnyttjande av kärnkraft. Men fortsatt tillväxt och utveckling innebär också att det tar lång tid, 1,5 gradersgränsen kan vi glömma. Troligen också 2-graders.

  Jag kunde absolut sagt lilla istiden istället för mitten av 1800-talet. Trendbrottet i mitten av 1800-talet avbröt utvecklingen mot nästa istid och det hade varit ca 0,05 grader kallare nu än det var då i slutet av lilla istiden eller ca 1,25 grader kallare än det är nu. Globala medelvärden naturligtvis. Detta betyder andra problem men vi får 50-60 gånger så lång tid på oss.

 62. Thorleif

  @61

  Men du hänvisar samtidigt till Paris-avtalets nödvändighet. Att vi ska ge bort mdr efter mdr till redan rika (växande rikedom) länder i Asien medan väst blir fattigare under långsam stagnation (medelklassen krymper sakta och de riktigt fattiga växer som grupp). Afrika behöver dessutom extra billig energi. Varför ska privata företag bygga dyr kraft för våra skattepengar (USA t.ex). Eller för den delen tvinga fattiga afrikaner låna i utländsk valuta?

  Varför ska t.ex en växande andel fattigpensionärer vara solidariska med ekonomiska flyktingar där 50% statistiskt sett över lång tid inte kan försörja sig här (och i andra välfärdsländer i Europa). Allt hänger ihop. Det finns inga hjorder av klimatflyktingar! En konstruktion som vilar på myter (same as ever before) och andras viljor. Man har skapat falska drömmar hos många helt enkelt. Falsk marknadsföring under solidaritetsflagg.

  Du hänvisar till Lennart Bengtsson! Men han förordar en vetenskaplig ansats och att vi har tid på oss. Vi står inte inför någon triggerpoint. Möjligen nedkylning då.

  Jag blev intresserad av ämnet när jag tyckte alla påståenden om olika utvecklingar inte tycktes stämma med verkligheten. När man då upptäcker att lögnarna ljuger med statistik (t.ex genom cherrypicking och klippta trender) då förstår man att det handlar om andra krafter och särskilda agendor.

  Några avslutande tankar av MT:

  “Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect.”

  ”How easy it is to make people believe a lie, and [how] hard it is to undo that work again”

  Det gläder mig att du är teknikpositiv, t.ex inför kärnkraften som är den enda vägen (?) om vi ”snabbt” ska kunna ställa om med pålitlig energi. Låt oss då ta tillbaka mdr från biståndet som bara växer och växer.

 63. foliehatt

  @LBt, #44,
  du verkar vilja äta och samtidigt ha din kaka kvar.
  En vetenskaplig teori ska vara falsifierbar. Och om den fallerar så gäller den inte (i mindre delar eller som helhet, beroende på grad av fel).

  IPCCs förutsägelser av klimatkänsligheten för koldioxid, baserad på ett genomsnitt av utdata från en mängd datormodelleringar av klimatet har en felmarginal på +/- 50%. Det är hart när omöjligt att ställa upp experiment/göra observationer som skulle ens skulle kunna ge data utanför detta enorma osäkerhetsgap som har presenterats.

  Därav följer att IPCCs modell är ovetenskaplig.

  Jag erbjuder dig ingen alternativ modell för hur dagens uppmätta temperatur har kommit att bli sådan som den är – jag behöver inte detta för att konstatera att den presenterade modellen inte håller. Det du gör med din argumentation är att sätta upp en falsk dikotomi – en vanligt argumentationsteknik bland religiöst bokstavstroende – nämligen den att om du inte kan ge en fullständig förklaring till ett fenomen så måste då per automatik det jag presenterat vara sant.

  Kanske inte så mycket spökargumenterande – men lite åt trollhållet.

 64. Simon

  Lbt:

  Tänk om Isaac Newton hade börjat med antagandet att det är farligt att äpplen faller till marken i stället för att ta reda på VARFÖR äpplen faller till marken. Applicera samma tanke på IPCC:s teorier om global uppvärmning.