Det gröna tyranniet vs de fattiga massorna

enery ladder

Finländaren Mikko Paunio har ägnat sitt liv åt energi och hälsofrågor och är rik på erfarenheter både från den akademiska och den politiska världen i Finland och från EU kommissionen, Världsbanken m.fl. Utifrån sina insikter från de olika fälten har han skrivit en liten försynt men mycket vass analys om miljörörelsens delansvar för det största globala miljöproblemet i vår tid – Indoor Air Pollution, IAP. Publikationen är tryckt av GWPF.

WHO har beräknat att 4,3 miljoner dödsfall årligen direkt kan härledas till IAP, främst i södra Asien och subSahara utom Sydafrika. Tidigare uppgavs någon eller några miljoner. Då räknades endast dödsfall på grund av ALRI och COPD dvs akuta infektioner hos barn i de nedre luftvägarna och kroniska lungsjukdomar hos kvinnor. Numera räknas även lungcancer, hjärtattack och stroke in och dessutom undernäring på grund av diarré , som sprids med förorenat vatten. Intressant är synen på lungcancer hos kvinnor som utsätt för IAP. Epidemiologer hade tidigare, märkligt nog, uppfattningen att det endast var aktiv rökning, som orsakade lungcancer, men analyser visade att de fick tänka om. Räknar man även med att röken sprider sig och påverkar den närmaste omgivningen anges 6 miljoner dödsfall årligen. Motsvarande drygt halva den svenska befolkningen.

Tanken på den s.k. energistegen lanserades en gång för att ge hopp och förståelse för hur sjukdom och dödsfall från IAP skulle kunna minskas och hindras. Energistegen visar en utveckling mot en alltmer föroreningsfri inomhusmiljö från öppen eld i kojor och stugor med eller utan rökgång, över spisar och kaminer och med målet att till slut få tillgång till elnät, som försörjs av anläggningar med effektiv förbränning, i realiteten av fossila bränslen och rening av avgaser.

Paunio skriver att ett ständigt och ökande motstånd från miljörörelsen har ”kickat iväg” detta sätt att se på utveckling. De gröna fruktar att om man tillåter de allra fattigaste att få röra sig upp på stegen från de smutsiga bränslena som kodynga och kompostmaterial mot elektricitet skulle fattiga länder kunna få högre välstånd och bli beroende av fossila bränslen och de har, enligt honom, lyckats övertyga alla utvecklingsorgan och WHO att inte tänka i utvecklingsbanor. Det gröna tyranniet försöker nu istället tvinga de allra fattigaste länderna att anta en utopisk energipolitik baserad på förnybara energikällor.

Den politiken kommer enligt Paunio inte att lösa problemet med IAP och inte nog med det, dessutom kommer den att hindra utbyggnad av elnäten, som även är viktiga för vattenförsörjningen. Utan tillgång på rent vatten blir det omöjligt att erbjuda de fattiga samma hälsomirakel, som tidigare generationer i våra rika i-länder fått uppleva.

Att hindra utvecklingen lämnar hälsoproblemen olösta och beräknas resultera i 200 miljoner liv till 2050 samtidigt som det ökar CO2 utsläppen! Livscykelanalyser har nämligen visat att förbränning av fast biomassa inte ens är koldioxidneutral utan ökar de s.k. klimatutsläppen. Att bränna träd och trädavfall ger större ”koldioxidavtryck” än vad fossila bränslen ger.

En intressant aktör på banan, kanske den mest betydelsefulla, är CCAC, Climate and Clean Act Coalition, en multinationell NGO med högkvarter i UNEPs Pariskontor. CCAC arbetar för att sprida kunskap om enkla rökfria spisar s.k. ”cookestoves”. Det projektet är enligt Mikko Paunio mest till för att rädda glaciärerna (!) eftersom svart kol anses öka dess avsmältning. Att eventuellt dessutom rädda människoliv har på så sätt blivit en möjlig bieffekt, men hittills har storskaliga program för dessa spisar varken visat på minskning av IAP eller förbättringar i hälsotillstånd.

Tanken på energistegen som en väg till utveckling är numera borta från både WHOs och Lancets rapporter trots att de ska ge råd till världens ledare om hur man kan tackla dessa föroreningar. Världsbanken nämner inte heller energiutveckling enligt stegemodellen som slutar med väl utbyggda elnät trots att man lovat att ta tag i IAP-problemet.

Paunio avslutar med att konstatera att kostnadseffektiv clean-coal teknologi och utveckling av elnätet är helt avgörande för att öka livskvaliteten i fattiga områden. Dessutom tillägger han, den enda vägen till att minska migrationskrisen i Europa är att de fattiga massorna tillåts ta del av industrialismens frukter.

I de sista raderna poängterar han att hans åsikter är hans egna och överensstämmer inte nödvändigtvis med uppdragsgivarnas. Intressant!

https://www.thegwpf.org/green-policies-threaten-poor-nations/

När begreppet hållbar utveckling först lanserades i samband med klimat- och miljöfrågor var ambitionen att minska i-ländernas fortsatta utveckling och stödja u-ländernas. Det var under Stockholmskonferensen 1972. Nu ett knappt halvsekel senare nekas de fattigaste av de fattiga massorna den utveckling som de en gång utlovades och det med stöd av UNFCCCs Byråkratiska vetenskap, som ifrågasätts både av data och av den fria klimatvetenskapen.

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. latoba

  Tack Ann för denna ”ögonöppnare”. Länk till WHO:
  http://www.who.int/airpollution/en/

 2. Christer Löfström

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/04/22/fokusera-pa-elektricitet-och-rent-vatten-for-de-fattigaste/

 3. Peter F

  https://wattsupwiththat.com/2015/05/turning-our-backs-on-the-poor-cartoon-by-josh/

  http://cartoonsbyjosh.co.uk/

 4. Tack Ann,

  jag tjatar ju envist om att miljöpolitiken är människofientlig

  även om min lösning snarare handlar om gas och gasspisar

 5. Ann lh

  # 1 Latoba! Tack för länken. Om jag vid en hastig titt förstod rätt så visar den uppskattade dödsfall på grund av de omdebatterade små partiklarna i allmänt förorenad luft mm. Steve Milloy har starkt kritiserat de bakomliggande ”studierna”. Jag ska kika på detta efter morgonteet och återkommer.
  Såvitt jag såg nämndes inte IAP, men bilderna var lärorika.

 6. Ann lh

  # 2 Tack Peter F, den oerhört talande bilden från Josh. Vid närmare analys ger den RYSNINGAR. Varje detalj på bilden är värd en djupare analys. Jag minns inte när den dök upp, men den känns än mer aktuell idag.
  Bara den bilden är värd ett eget inlägg!

 7. Ann Lh

  Här är en länk till Steve Milloys analys om de små partiklarnas PM2,5 (högst 2,5 mikrometer) betydelse eller ickebetydelse i ”normal” förorenad luft. IAR är något helt annat!
  Men återkommer senare om detta.

 8. Ann!
  Illustrerar med all önskvärd tydlighet de neomalthusianska undertonerna i klimathotsprojektet

 9. Lasse

  Det är intressant hur kritiken av vår livsstil tillåts flöda samtidigt som primitivare livsstil förespråkas.
  Utvecklingen ger oss möjligheter att leva sundare.
  http://miljobarometern.stockholm.se/luft/partiklar/

 10. Ann Lh

  # 6 Och, HÄR är länken:
  https://www.klimatupplysningen.se/2017/07/13/pm25-hotet-annu-ett-korthus/

 11. Pingback

  […] Det gröna tyranniet mot de fattiga massorna […]

 12. tty

  Om PM 2.5 partiklar verkligen vore så farliga som det hävdas skulle det överhuvud taget inte finnas några människor i Nordafrika och Mellanöstern:

  https://www.nasa.gov/topics/earth/features/health-sapping.html?utm_source=weibolife.appspot.com

 13. Ann lh

  # 1 Latoba, nu har jag kikat på Din länk från WHO lite mer noggrant och visst har de med lite upplysning från ”hushållsluften”, en det verkar inte som om IAR bekymrar dem, vilket ju Paunio skrev.
  Länken från Steve Milloy i #10 är drygt ett år och såvitt jag vet har det inte gjorts någon rejäl analys sedan dess om PM2,5. Milloy skrev då att hela hotet vilade på den skandalösa analysen från det ”gamla” EPA.

 14. Olav Gjelten

  Genom att kryssa i ett omfattande frågeformulär har jag kollat vart jag står politisk.
  I svaret jag fick sägs jag i miljöfrågor vara extrem genom mitt klara ställningstagande för människan , där inga svenska riksdagspartier finns.

 15. Ann lh

  #2 Christer L., tack för påminnelsen om länken. Det var nyttigt , men sorgligt att komma fem år tillbaka i tiden och se att både argumenten och politiken är desamma.

 16. Lasse

  #11
  Om det vore hälsosamt med partiklar så..
  Jag gissar att livslängden är lite lägre i sandbältet.
  Frågan är vad som dödar?
  http://www.worldlifeexpectancy.com/

  Pollen från björk brukar irritera i lungorna och luftvägarna, dessa har en diameter av 40 µm.
  (När de hamnar i lungorna spricker de upp och sänder ut proteiner som ger astmatiker problem.)

 17. Roland Salomonsson

  I artikeln beskrivs grunden till varför Trump (administrationen) aviserat att USA lämnar Parisöverenskommelsen!

  Även den mest fattige inom u-länderna VET att välstånd är en effekt av att tillgången på energi (i princip elektricitét) är OBEGRÄNSAD, AVBROTTSFRI resp BILLIG. Globalisterna förnekar u-ländernas gräsrötter den energi som ger välstånd, och ”mutar” u-ländernas ledare via olika IMF-stödda (s k utvecklingslån) projekt vilka i stor skala kan utnyttjas för ekonomisk korruption i samarbete med de globala storbolag, vilka nästan ges monopol på att exploatera u-ländernas ”omvandling” till s k hållbarhet. U-länderna görs ekonomiskt livegna av IMF. MEN ALLA UR U-LÄNDERNAS ELITER SPELAR INTE MED! Tillräckligt många söker utvecklingslån hos nya NDB, vilket innebär att kinesiska företag (i regel) bygger precis vad u-ländernas gräsrötter efterfrågar (kolkraftverk, eldistributionsnät, stålverk, hamnar, nationsövergripande vägnät etc) d v s allt sådant IMF förnekar dem. Kinesiska företag korrumperar sig minimalt och de korrumperande globala storbolagen ”går miste” om enorma intäktsflöden, vilket förståss irriterar (minst sagt) globalismen enormt. Vi färdiga projekt överlämnar kineserna dem i driftklart skick till beställaren (medan IMF-stödda projekt drivs av de globala storbolagen över huvudena på gräsrötterna).

  Allt detta innebär att kinesiska inflytandet i världen ÖKAR radikalt och att USA:s minskar. Detta är vad Trump-administrationen insett och nu avser stämma i bäcken för fortsatt utveckling. Men USA/Globalismen har ingen tydlig och utvecklingsbar strategi för hur man skall återta sitt allt mer skamfilade inflytande inom u-länder. I desperation, så bussar man bl a på u-länderna CIA-stödda ”revolutionsrörelser” av kommunistisk och/eller islamistisk karaktär, vilket effektivt hindrar att drabbat u-lands välstånd kommer att byggas upp (bl a typ Libyen, Irak, Libanon resp pågående i Syrien).

 18. Roland Salomonsson

  EN KUL GREJ!
  Syrien är under USA:s attack eftersom man bl a vägrar underkasta sig IMF (de globala storbolagens intressen) resp att man liksom Irak, Libyen planerade att backa upp handel med betalning via sin guld-backade egna valuta, vilket är ett hot mot s k Petrodollarns ”stabila värde”. Emellertid är petrodollarn ett sätt att beskatta världens nationer och en väg att finansiera USA:s världsomsämnnade krigföring.

  I fallet Syrien, så närmar sig detta för islamska förhållanden ”demokratiska” land en seger över stormaktsalliansen (med Rysslands resp Irans stöd). Syrien har motsatt sig globalismens övertagande av naturresurser hittills framgångsrikt, men står inför ett gigantiskt återuppbyggnadsprojekt. De globalistiska storbolagen förbereder sig just nu för att via IMF-finansierade projekt genomföra vad Syrien hittills förnekat dem. Alltså kapa alla Syriska naturresurser mm under sken av återuppbyggnad, samt förståss tjäna feta korruptionspengar. Macron i Frankrike har kallat till en givarkonferrens för att ”samordna” återuppbyggnadsprogrammet (alltså fördela gracerna mellan de globala västliga storbolagen).

  Men Syrien (resp Ryssland, Iran, Kina) kommer inte att låta sig luras, och ”bakvägen” låta USA vinna vad de inte lyckades med genom krig. Syrien kommer så småningom att söka om återuppbyggnadslån, men inte från IMF utan från NDB, vilket automatiskt innebär att främst kinesiska storbolag bygger. Och Kina tar inte lätt på om s k rebeller attackerar dess personal – ex i Sydsudan attackeras alla utvecklingsprojekt av de stridande, medan Kina har förmåga att freda de projekt man åtagit sig inkl oljeutvinningen. Därefter överlämnar Kina driftklara delprojekt till Syrien. Globalisternas storbolag kommer inte att släppas in annat än möjligen som underentreprenör åt något kinesiskt storbolag. USA har gjort bort sig på nytt.

  Jag är också helt säker på att Syrien INTE kommer att bygga något s k ”hållbart”, utan elda sin egen olja i ett flertal oljekraftverk, och att i deras energiförsörjning ingår minimalt med ”förnyelsebart”. F ö är ju petroleum enligt forskning konstaterad att även vara just en förnybar resurs – ännu mer kul!

 19. Ann lh

  Roland S., Dina politiska resonemang får du lufta på annat håll. Det vore däremot intressant om du kunde förklara varför miljörörelsen ”sparkar undan” energistegen och varför WHO inte verkar bry sig om de fattigaste fattiga.

 20. Guy

  Ann lh

  Går det överhuvudtaget att skilja åt politik från klimatagenda? Det har vi sedan länge konstaterat att klimathotet är politikerstyrt med en speciell agenda gällande global governance.

  Alla lagar, skatter, pålagor, direktiv mm som sker i det heliga kalif…klimatets namn är blott och bart politik.

 21. Erik Lindeberg

  #17 Roland Salomonsson: ”Jag är också helt säker på att Syrien INTE kommer att bygga något s k ”hållbart”, utan elda sin egen olja i ett flertal oljekraftverk, och att i deras energiförsörjning ingår minimalt med ”förnyelsebart”. F ö är ju petroleum enligt forskning konstaterad att även vara just en förnybar resurs – ännu mer kul!”

  Syrien har nyligen, under brinnande krig, just slutit sig till de 175 andra länderna som har ratificerat Parisavtalet.

  Jodå, petroleum är förnybar solenergi. Problemet är bara att det har tagit flera miljoner år att skapa de nuvarande petroleumsresurserna. Om de ska förvaltas ”förnybart” kan man bara utnyttja mindre än 0.01% av dagens uttag av petroleum per år.

 22. Ann lh

  # 19 Guy, jo i grunden är klimatfrågan politiskt styrd, Global Governance under FN, men den här tråden gäller varför de fattigaste massorna lämnas utan utvecklingshjälp och var/när och hur det ursprungliga officiella målet om utveckling övergivits. Roland S.s resonemang har fladdrat iväg till andra politiska frågor.

 23. Ann lh

  # 20 Erik L. Se se # 21.

 24. Guy

  Ann lh #21

  Visst har du rätt där.
  Att dom fattiga massorna lämnats utan hjälp kunde, elakt sagt, förklaras med just att dom är fattiga. Företagen, som nu har blandat sig i klimathypen, är endast intresserade av sin vinst dvs aktieägarna är det. Med några få undantag är all u-landshjälp bluff. Som här på bloggen påpekats flere gånger kan dom fattiga sköta sig själv om dom får starthjälp med pålitlig energi. Därav följer att hushållen blir renare och lättare att sköta. Vattentillgången kan säkras. Sjukvård och skola blir möjliga.
  I mitt tycke borde hjälpen ges i form av byggande och material inte i pengar. Du vet ju vart dom pengarna försvinner.

 25. Karl Eider

  #11 tty

  Ja, man inser att halterna av PM2.5 är mycket stora i många delar av världen.

  https://earth.nullschool.net/#current/particulates/surface/level/overlay=pm2.5/orthographic=17.54,36.39,474/loc=-8.013,18.231

  Eftersom alla däggdjur inclusive människan utvecklats i regioner med höga halter av PM2.5, så har evolutionen nog sett till att anpassning skett, så att naturligt förekommande partiklar i denna storlek inte är särskilt skadliga för oss. Däremot kan säkert onaturligt förkommande partiklar vara det, t ex asbest, och då pga sin ”kantiga” struktur.

 26. Bim

  Ann L H
  Mycket intressant i detta inlägg.
  Men – hur hinner du med allt, Har din trädgård torkat ihjäl? 😀
  Att skydda sig mot allt, är som teckna så mycket försäkringar att man svälter ihjäl. Det är väl så miljötalibanerna tänker. Själva flyger de ju omkring obehindrat på de svältandes bekostnad.
  Men den affärsidén är ju självdestrukiv.
  Ebberöds Bank.

 27. Ingemar Nordin

  Karl E #24,

  ”Däremot kan säkert onaturligt förkommande partiklar vara det, t ex asbest, och då pga sin ”kantiga” struktur.”

  Det är riktigt. Två faktorer är viktiga: storleken och formen. Storleken är viktig därför att den avgör hur långt ned i luftvägarna partiklarna når. Stora partiklar stoppas redan i näsan och munhåla. De riktigt små partiklarna når ned till lungorna. Men sedan påverkar formen. Vi är förstås delvis anpassade till partiklar som når ned i lungorna. Men riktigt vassa partiklar, typ asbest eller nanorör (som det tillverkas en hel del av idag), är troligen farliga och kan orsaka lungcancer.

  Forskningen på detta område befinner sig fortfarande på barnstadiet. Hörde häromveckan att en forskargrupp i Lund precis börjat mäta mängden och utseendet av nanopartiklar (> 1nm) i hem där man lagar sin mat på öppen eld i Etiopien. Se https://www.lu.se/forskning/starka-forskningsmiljoer/nanoforskning längst ned.

 28. latoba

  Jag har sagt det förr här och i insändare att jag tycker att det är cyniskt av rika länder att inte hjälpa människorna i fattiga länder att snabbt få tillgång till el. Borde vara lätt fixat med elverk som drivs med fossilt bränsle.

 29. Håkan Bergman

  latoba #27

  Alla i dom rika länderna är inte så cyniska.

  https://www.youtube.com/watch?v=hcfcJqbVe2k&feature=youtu.be&t=3950

 30. Sören G

  OT
  Jag såg Naturen som förebild i TV1. Fint program. Men när man pratade om den tropiska regnskogen sas det att de pågående klimatförändringarna är ett hot.
  Vadå för klimatförändringar i tropikerna? Ökar den globala medeltemperaturen så är det högre breddgrader som påverkas, och det blir en jämnare temperaturfördelning på Jorden.

 31. Ann lh

  Sören, att klimatförändringarna utgör ett hot mot allt och alla är väl närmast ett pk axiom idag, det är bara att acceptera.

 32. OT!
  https://townhall.com/tipsheet/guybenson/2018/06/05/were-number-one-us-restores-top-ranking-as-most-competitive-global-economy-n2487525?utm_source=thdailypm&utm_medium=email&utm_campaign=nl_pm&newsletterad=

 33. Sigge

  Andelen människor på jorden som har tillgång till elektricitet ökar stadigt. Eller om man vänder på det så minskar befolkningen som inte har tillgång till elektricitet.

  Bilden på bokens omslag visar en kvinna som lagar mat över öppen eld. Ett steg i utvecklingen för bättre matlagning är att skaffa en vedspis om man inte har tillgång till el. Man sparar 75% ved med vedspis istället för att laga maten över öppen eld. Dessutom blir förbränningen bättre med mindre giftiga rökgaser och rökgaserna kan ledas ut ur huset på taket.

  Mobiltelefoner, solceller, ledlampor och surfplattor sprider sig på landsbygden i fattiga länder där det inte finns varken utbyggt telefonnät eller elnät.

 34. Daniel Wiklund

  Miljöpartiet ser ju till att andelen människor som får tillgång till elektricitet ökar genom att subventionera elcyklar.

 35. Sigge

  #27 latoba

  U-hjälp som visat sig misslyckad är när fattiga och lågt utbildade människor får tillgång till teknik som har höga driftskostnader och stort underhållsbehov.

  På 70- och 80-talet så pågick projekt runt om i världen att förse fattiga människor med rent vatten. Djupborrade brunnar och handpumpar fungerade bra där ett fåtal delade på varje brunn. Dieseldrivna pumpar och distributionsledningar där många skulle dela på en anläggning var i de flesta fall misslyckat. Till handpumparna kunde reservdelar tillverkas på plats. Den vanligaste orsaken till att dieselpumparna stod stilla var att det inte fanns pengar till att köpa dieselolja.

 36. Ann lh

  # 31 Ingvar i Las Palmas, ännu en käftsmäll för American Pravda.

 37. Ivar Andersson

  #34 Sigge
  Hur fungerar en handpump i en djupborrad brunn? Vattnet måste tryckas upp och pumpen måste vara placerad på marknivå för att handen ska kunna pumpa.

 38. jensen

  A propos fake news Media,
  Vad tycker ni om Fake News från BLS ( Burau of Labour Statistics, USA )

  https://www.silverdoctors.com/headlines/world-news/about-those-awesome-jobs-102-million-working-age-americans-dont-have-jobs-right-now/

 39. tty

  #36

  http://www.leijonpumpen.se/

  Men mängden arbete som behövs för att pumpa upp vattnet är givetvis direkt proportionellt mot lyfthöjden.

 40. Sigge

  #36 Ivar Andersson

  Jag är ingen expert på pumpar. Den enda erfarenhet av pumpar jag har från huset jag växte upp i. Det var inte handpumpar utan först ringpumpar (var tvungna att renoveras var 3-4:e år) och någon gång på 70-talet skaffades en kolvpump som var kvar när huset såldes för några år sedan.

  Vid handpumpar till brunnar brukar pumphuset vara dränkt nere i brunnen. Sedan är den en stång mellan pumphus och pumphandtaget ovanpå brunnen. Om pumpstången är lång och tung så kan man hänga på en motvikt på pumphandtaget för att få bättre balans i handtaget.

  Det du tänker på är nog klaffpumpar. De är inte vanliga som brunnspumpar i Sverige. De måste sitta varmt för att inte frysa sönder. Vanliga brunnspumpar i Sverige är de som har pumphuset nere i vattnet och ett litet hål i tryckledningen så att vattnet i ledningen rinner ut när man inte pumpar så det inte fryser sönder. Förutom den fördelen att dränkta pumpar inte fryser sönder så kan de klara höga lyfthöjder.