Det finns hopp om klimatvetenskapen

storm
Jag tror att det var Lindzen som för ett par år sedan sa att seriös, vetenskaplig forskning om klimatet varit mer eller mindre död sedan 20 år. Alla forskningsmedel, alla nya forskningscentra och de flesta publikationer har gått åt till att på olika sätt försöka bekräfta koldioxidhypotesen och att vi står inför ett globalt klimathot. All fokus har lagts på den lilla spårgasen och dess förment katastrofala konsekvenser, och detta har lagt en död hand över hela fältet. Ingen kritik och inga andra konkurrerande hypoteser har varit tillåtna.
Men sedan något år tycks det ändå ha lossnat lite. Fler kritiska artiklar har publicerats och fler alternativa teorier har lagts fram. Det senaste exemplet är de experiment som utförts beträffande de galaktiska kosmiska strålarnas betydelse för molnbildningen. Man kartlägger i och med detta en mekanism som öppnar upp för att IPCCs hittillsvarande beräkningar för solens inverkan har varit alldeles för låg.
Här är ytterligare ett exempel på en publikation som ligger i linje med detta. Och här.
Men det finns också en gryende insikt om havsströmmarnas betydelse; en insikt som gör att en del forskare tycker att det är motiverat att ompröva de hittillsvarande klimatmodellerna som ger en så stor vikt åt just koldioxiden. Mer och mer talar för att klimatkänsligheten är överdriven, menar man. Se exempelvis här och r.
Det är ett sundhetstecken att alla dessa publikationer kommer nu. Inte bara för att de ifrågasätter den vetenskapliga grunden för IPCCs rapporter och klimatpolitiken i många länder (inte minst i Sverige). Utan därför att det kanske är ett tecken på att klimatvetenskapen kan leva upp igen – från att ha varig ett rent maskineri för grön ideologiproduktion till att helt plötslig bli en riktig vetenskap igen. Eller är jag för optimistisk nu?
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Det gäller att det kommer fram nya rön så att dagens alarmister slipper schavottera. Ingen vill ju erkänna att dom haft fel eller bara varit politiskt korrekta. Därför kan t ex Svensmark bli den som lyckas vrida debatten rätt så att man återgår till klimatvetenskap och lämnar politiken utanför.

 2. Inge

  Hoppas verkligen du har rätt Ingemar. Man blir trött av att läsa och höra alla lögner i gammelmedia.

 3. bom

  Problemet är inte vetenskapsmännen (även om en hel del av dem visat sig odugliga och djupt ohederliga). Problemet är politikerna (som också är djupt ohederliga och djupt odugliga). Jag får rysningar när jag ser miljöpartiets halvrör piruettera i Karlstad. Fridolin är ingen hyvens kille. Han skulle kunna utnämna sin häst till senator!

 4. bom

  Oj oj jag gick in på Erik Svenssons blogg (som hänvisas till i vänsterspalten). Han är glad att ha blivit inbjuden av rödkommunisterna att berätta om sina problem. Han tänker berätta för detta auditorium att PLANEKONOMI är lösningen på CO2-problemet nu när marknadslösningen UTSLÄPPSRÄTTER misslyckats. Litanian avslutas med en taskspark på de egennyttiga skeptikerna.
  Det är dumheten som är det största problemet t o m större än politikernas dito?

 5. bom: Det hade nästan varit kul att se mannen live. 😉

 6. Staffan D.

  ”There are ominous signs that the Earth’s weather patterns have begun to change dramatically and that these changes may portend a drastic decline in food production — with serious political implications for just about every nation on Earth. The drop in food output could begin quite soon, perhaps only 10 years from now. The regions destined to feel its impact are the great wheat-producing lands of Canada and the U.S.S.R. in the North, along with a number of marginally self-sufficient tropical areas — parts of India, Pakistan, Bangladesh, Indochina and Indonesia — where the growing season is dependent upon the rains brought by the monsoon. ”
  –  Det här var Newsweek 28 april 1975, med rubriken ”The Cooling World”.  Man sade: 
  –  ”To the layman, the relatively small changes in temperature and sunshine can be highly misleading. Reid Bryson of the University of Wisconsin points out that the Earth’s average temperature during the great Ice Ages was only about seven degrees lower than during its warmest eras — and that the present decline has taken the planet about a sixth of the way toward the Ice Age average.”
  http://sweetness-light.com/archive/newsweeks-1975-article-about-the-coming-ice-age

 7. bom

  Maggie#5
  Jo men man vill ju inte gärna berövas sin barnatro/idealbild på/av den strålande och fantastiska företeelsen MÄNNISKAN! 🙂 .

 8. Thomas

  Skulle det vara något nytt att det skrivits artiklar om solens eventuella inverkan på klimatet? Eller är det bara så att Ingemar inte sett dem förrän de annonseras på de bloggar han läser?
  Här en review från 2005 med litteraturlista:
  http://www.metoffice.gov.uk/publications/HCTN/HCTN_62.pdf

 9. Olaus Petri

  Thomas, det är hur man presenterar det vetenskapliga problemet/resultaten som är det relevanta. Vad jag läser ut av detta är det går att ana man snart börjar använda tidigare postulat som spjärn för att få tryck i ”problemet”, i detta fall alltså att CO2-hypotesen kanske inte var så robust. Något i stil med ”våra resultat pekar på att CO2:s betydelse…” kanske har framtiden för sig?
  Men det är bara min tolkning.

 10. L

  Thomas, det är nytt för alarmisterna. Vi andra har alltid tittat på solen.

 11. Bim

  Solens betydelse?…
  Pumpa ut tillräckligt med CO2 så kan vi släcka solen. Då blir det ju varmt ändå.
  Blir det för mörkt kan man ju göra som Al Gore: Proppa trädgårdarna fulla med lågenergilampor…Fast det är ju klart, i det läget behöver vi ju all CO2 som går att få fram. Tur att jag hamstrade vanliga glödlampor.

 12. Ingemar,
  Jag är nog lite hoppfull i  alla fall. Men det gäller att inte slappna av. Det har jag sagt förut och jag säger det igen. Det är starka krafter bakom AGW-rörelsen (med olika bevekelsegrunder) och de finns kvar.

 13. Adolf Goreing

  Det finns mängder av artiklar som tittar på olika pusselbitar och kommer fram till resultat som INTE är i linje med IPCC. Det är dock inte alltid lätt för lekmän att förstå innebörden av resultaten. Ofta är också ”conclusions” fullt av hypotetiserande baserat på tyckande utan grund vilket verkar vara fullt tillåtet inom klimatvetenskap. Men ta t.ex den stoa Arktisrapporten http://www.sciencedaily.com/releases/2011/05/110504084032.htms som har kommit ut och som sida upp och sida ner tycks bekräfta IPCC:s värsta farhågor. Det värsta vore t.ex om Grönlands inlandsis smälte av helt vilket skulle ge en verklig havsnivåhöjning (till skillnad från isen vid polen som inte bidrar alls). Alldeles i slutet av rapporten ”bekänner” man att historiskt har Grönland upplevt temperaturer 5 grader varmare än de varmast uppmätta idag, UTAN att en total avsmältning har skett. En brasklapp vi inte hade sett för bara 2-3 år sedan.
  Ryska forskare har studerat klimatet i Arktis långt innan det blivit mode i väst. Ur andra perspektiv givetvis, man har en extremt llång kust i denna region och kunna utnyttja den bättre skulle vara ett plus. Den ryska vetenskapens ståndpunkt är att det handlar om cykler och att vi just nu är mitt inne i en cykel med uppvärmning som dessutom har börjat att mattas av. Inte ett ord om AGW.
  http://www.noc.soton.ac.uk/rapid/rw/meetings/ic11_abstractview.php?keyword=qpx244

 14. Lena Krantz

  Adolf Goreing #13
  Jag måste vara ryss i själ och hjärta!
  😉

 15. Lena Krantz

  Adolf Goreing #13
  Fast de skriver ju om AGW:
  ”In the 20th century, the climate swings of the AMO have alternately camouflaged and exaggerated the greenhouse warming, and made attribution of global warming more difficult to ascertain.”
  Men till min oförställda glädje läser jag här precis det som jag har hävdat länge, dvs det är svårt att skilja ut den antropogena signalen när de naturliga svängningarna är såpass stora och att det är lätt att tolka in för mycket (eller för lite) samt att det är viktigt att invänta empiriska observationer från en negativ fas.

 16. Fredrik

  @ Lena
  Javisst finns det mycket mer än Co2 som påverkar klimatet, vad som är speciellt för co2 är att den är kumulativ, vilket innebär att när vi har facit  är det naturligtvis sådär 30år försent att gör ngt åt problemet. Det kan ju vara så att det inte kommer ngn negativ fas. Detta kan man ju misstänka eftersom de som vet ngt om frågan hävdar det, utom några tokar med koppling till oljelobbyn förstås 🙂

 17. Lena Krantz

  Fredrik #16
  Aha, tolkar jag dig rätt är de ryska forskarna tokar som är köpta av oljelybbyn.
  Ja men det förklarar ju allt!
  😀

 18. pekke

  OT.
  Elforsk har kommit ut med en rapport om vad olika typer av elproduktion kostar.
   
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3184041.ece
   
  Rapporten finns här för nedladdning:
  http://www.elforsk.se/Rapporter/?rid=11_26_
   
  El från avfallspannor är överlägset billigast !

 19. Pär Green

  Tveksam till om det finns något hopp överhuvudtaget!
  I dagens DN skriver Maria Wetterstrand:
  ”Om du inte vet vad du ska säga
  – pröva med att säga som det är”
  Undrar vad hon säger annars????

 20. Ivh

  Hej Ingemar.
   
  Jag önskar att dina länkar kunde hänvisa till vetenskapliga dokument istället för hemsidor och organisationer där folk i stort sett kan tycka vad man vill. Det skulle ge mer trovärdighet i dina påståenden.
   
  De många hypoteserna om att solens olika aktiviteter skulle vara orsak till det varmare klimatet under 1900-talet har hittills aldrig haft någon som helst vetenskaplig grund och avvisats av NASA som verkligen har mätningar av solens aktiviteter.
   
  http://www.homeenergytaxbreaks.com/solar-radiation-data-nasa/
   
  Så länge det bara är en hypotes om galaktiska kosmiska strålarnas betydelse för molnbildningen utan något som helst vetenskapligt stöd, så får man ta det för vad det är, att det som i stort sett i alla andra hypoteser visar sig att det inte har någon effekt alls, eller att den är så liten att den inte påverkar alls.
   
   

 21. Bim

  För mig som lekman är det väldigt svårt att se ”vetenskapen” i AGW:frågan.
   I Maggies föredrag så visade hon de markbaserade mätningarna av jordens medeltemperatur som stigit 0,74  grader C. ( på hundra eller 50 år skit samma vilket.)
   Jag har alltid hört 0,7 grader förut och förundrat mig över hur de kan mäta 10/delar av grader med de ganska primitiva mätstationer som jag sett, för att inte tala om deras placering. och som dessutom är godtyckligt kompenserade för sin olämpliga placering.
  Att mäta upp temperaturen till 0,74 grader visar ju att de anser sig kunna mäta jordens medeltemperatur  på 100/dels grader när. För mig har det ingenting med vetenskap att göra. Det måste vara tiden som förflutet sedan 0,7 grader fastställdes och att det nu är dags att räkna upp siffran för annars ligger ju temperaturen still.
  Jag fick en gång ett uppdrag av en firma som ville mäta något för mig okänt och beställde  en rund pinne i berylliumbrons 6mm tjock men med 5 st svarvade halv-sväriska ribbor (knölar) på  som var en 100-dels mm höga och med en tusendels millimeters stigande mått på de olika ribborna.
  Min svarv kunde jag programera i tusendelar på diametern vilket naturligtvis är detsamma som att svarvstålet  rör sig en halv tusendel. Med ögat kunde man inte se att det fanns några ribbor på pinnen.
  Jag tvivlade på att det skulle funka.
   Jag fick låta svarven gå tom, tills den var genomvarm.
   För om svarven blev varmare under tiden pinnen tillverkades så hade måtten ändrat sig. Dessutom var matningen satt på en 1000/del per varv, så det tog ju tid. Svarvstålet var slipat i en skarp spets i nosen, Alltså ingen nosradie.
  Själv hade jag inte en chans att mäta resultatet med de instrument vi hade, jag fick lita helt på min Schaublinsvarv.
  Kunden förklarade sig nöjd, men hur nära programerade mått jag var, vet jag ännu inte.
   Nu mera finns det styrda maskiner som svarvar i 10 tiotusendelar vilket är ganska meningslöst. Det är väl närmast ett  försäljningsargument som i alla fall jag inte skulle gå på.
  Vad jag menar är: För att mätta jordens medeltemperatur på en hundradels grad C fordras massor av välplacerade mätstationer över hela klotet och dessutom ytterst noggran personal. Jag tror atltså inte ett skvatt på uppgiften 0,74 grader.

 22. bom

  http://www.youtube.com/watch?v=aHfZBQyr2Fs
  @Lena K
  Jag vill ändå inte tro att Du är rysk i själ och hjärta. Gå in på Tuben och se Zhirinovsky bl a ta åt sig äran för den japanska storjordbävningen samt hota världen med detta stora tysta vapen!

 23. Ingemar

  IvH #20,

  Du verkar alltså inte vara överens med Thomas #8 om att det publicerats massor med vetenskapliga underlag för att solen direkt och indirekt har ett inflytande på den globala uppvärmningen? Eller hur är det nu egentligen?

  Den teknik som IPCC brukar tillämpa när de skall göra sina ”översikter” är att man först gör en selektion av sådana publikationer som författarna till de olika kapitlen själva har producerat såsom varande särskilt viktiga. Det är lätt att se hur man överrepresenterat och betonat egna publikationer före andras. En och annan artikel som säger något annat kan möjligen nämnas men brukar raskt avfärdas. Nästa steg är att man i sin SPM överhuvudtaget inte nämner något om avvikande forskningsresultat. (När sedan kritiker till IPCCs slutsatser påvisar att man inte säger något om publicerade invändningar, så är det ju väldigt behändigt att kunna visa att jodå, det har man visst – fast bara genom nämnande och hastiga avfärdanden långt inne i de olika kapitlens texter.)

  Nu tycker jag dock att det finns tecken på att mängden av kritiska publikationer ökar. Ett sätt att kolla detta, om jag hade tid, vore att göra lite statistisk på materialet som http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting.html gjort. Men det var inte länge sedan som listan bara innehöll 400 artiklar. Idag är den uppe i 900+.

 24. Thomas

  Ingemar, skilj på artiklar om att solaktivitet på olika sätt kan påverka klimatet och att de skulle kunna förklara 1900-talets uppvärmning! Varför tar du inte och laddar ned och skummar den där rapporten jag länkade till?
   
  Hur passar sedan ditt avfärdande av text långt inne i de olika kapitlens texter ihop med allt rabalber kring en mening om hur lång tid det kan ta för Himalayas glaciärer att smälta – långt inne i ett  kapitel i WG2? Har texten inne i rapporten betydelse bara om den är fel, annars är den del av en mörkläggning?

 25. ThomasJ

  Läsvärt av Happer på WUWT:
  http://wattsupwiththat.com/2011/05/21/happer-on-the-truth-about-greenhouse-gases/
  Mvh/TJ

 26. Adolf Goreing

  #16 och hur ”vet” dom det (utom simuleringar i tveksamma, icke-validerade modeller?).
  Som du ser fortsätter jag att trilskas mot AGW. Åtminstone så länge Big-Oil betalar mig. (Arne på Q8 runt hörnet brukar ge mig 5 % rabatt på full tank bensin).

 27. Labbibia

  Thomas # 24
  Du vet mycket väl att kritiken mot IPCC-rapporterna handlade om mycket mer än så….
  ”Pal review” och grå litteratur skriven av miljöaktivister osv, trots att det tidigare sagts att allt var bästa tillgängliga kunskap baserad på ren vetenskap…..
  Vilket alltså visade sig vara bullshit. Varför skulle exempelvis Indien annars starta eget, USA stoppa utbetalningarna till IPCC, osv.
  Ute i den stora världen är IPCC avslöjat för vad det är, det kan du inte komma runt.

 28. Ivh

  Bim #21
  0,74 grader är ett medeltal. Varje mätstation mäter temperaturen på 1/10-dels grad. Att 0,7 grader används är att det är avrundat.
  Felmarginalen i 0.74 grader är beräknad till 0,13 grader.
   
  Mätpunkterna på jorden har ju varit ojämnt placerade. Här i Sverige finns ett 30-tal mätstationer som varit i drift på samma plats sedan 1880 och 10 av dessa har varit i drift sedan 1860 eller tidigare. Endast ett par av de mätstationer från 1860 finns nära städer eller tätorter. Det fanns ytterligare ett 15-tal väderstationer år 1860-1880, men de låg i städer och gav inte pålitliga uppgifter. Därför beslutade man på 1970-talet att väderstationer skulle flyttas så att de alltid låg på landsbygden. Idag finns det över 300 väderstationer i Sverige.
   
  I Sverige så steg temperaturen över 1 grad under 1900-talet.
   
  Om hela världen hade haft lika tätt med väderstationer som Sverige så hade uppgiften kunnat vara exaktare, med mindre felmarginal.
   
   
   

 29. Ivh

  Ingemar
   
  Eftersom jag är kritisk till IPCC så brukar jag inte läsa deras sammanfattningar.
   
  När det gäller avvikande forskningsresultat gällande AGW så nämns det ju aldrig på den här sidan heller vad jag har sett. Däremot så diskuteras en massa mer eller mindre fantastiska hypoteser som avviker från AGW-uppfattningen. Det kanske finns något veteskapligt resultat som går emot den allmänna AGW-uppfattningen, men det går inte att hitta p g a allt AGW-kritiskt dravel som sprids världen över.
  Jag började läsa den här bloggen för att jag är/var kritisk till AGW. Men nu är jag mycket mer kritisk till klimatskeptikerna än vad jag är till AGW. Du Ingemar är en stor orsak till det. Jag betraktade dig som en kompetent AGW-kritisk forskare fram tills dess jag började läsa vad du skrev. Det är avsaknaden av vetenskapliga fakta och den stora mängden obekräftade och motbevisade hypoteser som fått mig att bli kritisk mot klimatskeptikerna och då även dig.
   
  Den här bloggen har gjort mig mindre kritisk till IPCC och mer kritisk till de som kritiserar IPCC.

 30. Ingemar

  Ivh #29 🙂

 31. Slabadang

  IVH!
  Kul grej du kör med. Att konstruera en agen halmgubbe för sin egen gamla övertygelse är lite mer sofisitikerat tvådomensionellt än ex Thomas som kör sin endimensionella variant och placerar den hos andra. Du avslöjas dock ganska lätt eftersom du glömt vad du sagt och påstått tidigare. men jag upsskattar försöken till att genomföra taktiken! 🙂
  ”Jag har blivit skeptisk till skeptiker” är faktiskt lite innovativt! 🙂

 32. Kent Forssgren

  ThomasJ #25. The Truth About Greenhouse Gases. The dubious science of the climate crusaders. Alla borde läsa detta och hjälpa till att sprida texten.
  Mycket välformulerad och lättförståelig sammanfattning av spektaklet. Lämplig att presentera för ännu inte upplysta vänner och bekanta.
  För att inte tala om lämpligheten med att sprida texten till journalister och politiker. Dom kommer då inte kunna påstå att dom inte hade fått veta!

 33. Labbibia

  lvh # 28
  Men du, de alarmistiska ”klimatforskarna” har ju slopat en hel hoper med temperaturmätningsstationer. I den arktiska delen av Canada ex använder NOAA sig numera bara av EN enda station, Ellesmere Island. I Ryssland säger ju ryssarna själva att IPCC inte använder de temperaturdata som ryssarna har.
  http://labbibia.wordpress.com/2010/01/26/ska-vi-plocka-korsbar-i-min-tradgard-eller-mysteriet-med-de-saknade-termometrarna/
  Man kanske ska fråga sig varför det är på det viset?

 34. Ivh

  Slabadang
   
  När jag diskuterar med miljöaktivister så brukar jag ha en avvikande åsikt mot de också. I synnerhet om vi pratar kärnkraft.
   
  Jag är allmänt skeptisk till alla som har en bestämd, på gränsen till religiös, uppfattning om olika saker. Den här bloggen är som en religiös väckelserörelse. Den religiösa tron är att användning av fossila bränslen inte påverkar klimatet. Vetenskap som pekar i motsatt riktning förnekas. Det var inte riktigt det som jag hade förväntat mig när jag första gången läste den här bloggen. Jag hade förväntat mig en diskussion om vetenskapen kring klimatfrågorna, men så var det inte.

 35. Håkan Sjögren

  Ivh # 34 : Du skriver ”Vetenskap som pekar i motsatt riktning förnekas”. Jag blir så nyfiken. Vilken vetenskap har visat att fossila bränslen påverkar klimatet? Exemplfiera,tack. Mvh, Håkan.

 36. pekke

  Om temperaturmätning, gäller väl framför allt Sverige.
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-mats-lufttemperatur-1.3839
  Innan man fick elektronisk utrustning mätes inga tiondelar, sprit/kvicksilver termometrarna hade bara en noggrannhet på 1/5 !

 37. Bim

  Ivh #28
  Att jordens medeltemp. är ett medeltal av alla mätningar på 30 års sikt, förstår även jag och att det då skulle kunna bli dessa decimaler. Men så uppfattar inte folk dessa uppgifter. Man bör i så fall ange toleransgränserna. Jordens medeltemp skulle ju i ett fall där den undre toleransen vore den riktiga, ha sjunkit till 0,61 grader C. Det finns ju inget som säger att man ligger mitt i mellan toleransgränserna, alltså spik på det nominella värdet.
  Vad jag mest reagerar på är slarvet med olika uppgifter. Tex.att man påstår att uppvärmningen går fortare och fortare, som vi fått höra år efter år. Hur kan man påstå det?
   Vem är det som mäter att det går fortare än vad vetenskapsmännen tidigare trott?
   Skyll inte på media efter som ingen vetenskapare går ut och dementerar uppgifterna.
  Att en stor del av AGW:larmen enbart syftar till att skrämma folk till lydnad och villighet att betala för att ”rädda planeten”= att rädda pengaflödet till alarmisterna, tror jag att varenda sunt tänkande människa har uppfattat.
  Genusforskningen illustrerar ju ganska tydligt hur fullständigt uppåt väggarna galet det kan gå när ingen tar något som helst ansvar för vetenskapens oberoende från politisk styrning och vissa människors snurriga idéer.
   Du talar om oss skeptiker som ”religiöst troende”. Jag tycker att det stämmer bättre AGW:alarmisterna.
  Jag vet ingen skeptiker här på bloggen som inte argumenterar ganska klokt för sina åsikter. Som visar att han tänkt över vad han/hon (för att vara genuskorrekt. :D) bygger sin uppfattning på.
  Det  kan man faktiskt inte säga om de AGW:troende.
  Så fort de skall förklara det oförklarliga så hänvisar de till IPCC.

 38. Stig

  Vad menar Ingemar med den ”lilla spårgasen”, co2 står ju ändå för en stor del (15-25%) av växthuseffekten, avgörande för jordens klimat, välkänt sen 100 år. Ordvalet avslöjar hur oseriös denne man är.

 39. bom

  Så har grönsakskommunisterna beslutat sig. Romson och Fridolin skall försöka göra oss fattigare. Sorti för kvinnan som ville råna pensionärerna på deras slutavbetalade boenden tror medierna. Själv tror jag dock att Waltersson blir kvar vid den gemensamma köttgrytan för hur annars skulle hon kunna få ett ”ärligt arbete” med bibehållen standard? Ja vi har ju sinekurerna som generaldirektör eller landshövding naturligtvis – tärande och överbetalda skitjobb som bara innehavaren behöver. Kollegorna i ringen kring den största köttgrytan är ju så angelägna om att upprätthålla dessa nobla traditioner för vem vet när dom själva står i tur (inte).

 40. Staffan D.

  ”[W]hen meteorologists take an average of temperatures around the globe they find that the atmosphere has been growing gradually cooler for the past three decades. The trend shows no indication of reversing. Climatological Cassandras are becoming increasingly apprehensive, for the weather aberrations they are studying may be the harbinger of another ice age.
  –  Telltale signs are everywhere – from the unexpected persistence and thickness of pack ice in the waters around Iceland to the southward migration of a warmth-loving creature like the armadillo from the Midwest. Since the 1940s the mean global temperature has dropped about 2.7° F.  …   Areas of Baffin Island in the Canadian Arctic, for example, were once totally free of any snow in summer; now they are covered year round.”
  –  Time, June 24, 1974:  Science: Another Ice Age?
  http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,944914,00.html

 41. Paxmax

  Lindzens klimatforskning har blivit helt refuserad på sistone av FLERA olika vetenskapsrapporter från FLERA geologgrupper. Problemet är att alla vetenskap ser till att puzzelbitarna passar på ett sätt som är förenligt med verkligheten. Dålig/felaktig vetenskap blir alltid ersatt av bättre exaktare vetenskap.
  Lindzen har gjort bra forskning som står sig idag, problemet är hans senaste alster inte klarar nogrann undersökning… sen var det problemet med att han var väldigt bra betalad av petroleumindustrin.

 42. L

  Paxmax, och vem betalar dig..?

 43. L

  Bom, jag tror att Romson och Fridolin är perfekta språkrör. Med deras radikala framtoning får vi snart se hur många som är beredda att avstå bilkörning och uppvärmda bostäder…

 44. #40 … Obtalbart! Var hittar man alla sådana som dig … Paxmax kallar du dig ..  Såpass … Skriv gärna mer!
  🙂

 45. Snake oil anyone 🙂
   
  http://gas-to-electricity.com/a1sr.html

 46. tty

  Ivh #28
  ”Mätpunkterna på jorden har ju varit ojämnt placerade. Här i Sverige finns ett 30-tal mätstationer som varit i drift på samma plats sedan 1880 och 10 av dessa har varit i drift sedan 1860 eller tidigare. Endast ett par av de mätstationer från 1860 finns nära städer eller tätorter. Det fanns ytterligare ett 15-tal väderstationer år 1860-1880, men de låg i städer och gav inte pålitliga uppgifter. Därför beslutade man på 1970-talet att väderstationer skulle flyttas så att de alltid låg på landsbygden. Idag finns det över 300 väderstationer i Sverige.”
  Du kan ju gå in och kolla på vilka svenska stationer som ingår i GHCN-nätet som används för att beräkna världstemperaturen. Där ingår bl a den typiska landsortsstationen observatoriekullen i Stockholm.
  Där ingår förresten också stationen ”Kreuzburg” som ligger på 675 meters höjd några mil öster om Uppsala, så om du ursäktar så är jag böjd att hålla med Bim.

 47. Måns B

  Ingemar, jag är ju kritiskt mot dig ibland (när jag orkar) men här gör du ju faktiskt något ganska bra, även om jag till fullo håller med ivh om att det ju är obebripligt att du inte kan leta upp orginalartiklarna och länka till den i stället för till forskare och andra som är mer eller mindre skeptiker och som måste presentera sina tolkningar (dessa innehåller ju i princip aldrig precis vad som står i artikeln, inte i sin helhet i alla fall.
  Det som är bra är ju att du uppmärksammat att klimatforskningen faktiskt producerar en hel del nya pusselbitar. Om någon av dem egentligen skulle kunna användas för att falsifiera CO2-hypotesen så är det väl dolt, men det ger en ökad kunskap och förståelse.  Det är ju en skillnad från att ha ansett att mycket av forskningen bedrivs av inkompetenta lurendrejare och konspiratörer, dessutom det enda sätt att på sikt motbevisa AGW om nu den teorin visar sig vara fel.
  Varför denna artikel dyker upp nu vet jag inte eftersom rapporterna från klimatforskningen sett ut ungefär som i dag åtminstone de senaste 2-2,5 åren (dvs så länge som jag aktivt följt den). Men inte detso mindre är det positivt.

 48. Pelle L

  Paxamx #40
  ursäkta en lekman, men vad har ”geologgrupper” med klimatvetenskap att göra egentligen?
  Eftersom du nu refererar till ”FLERA olika vetenskapsrapporter” kan du väl lägga ut länkar till rapporterna här också! Kunde vara intressant för andra att läsa.
  //Pelle L
  PS: Pussel stavas, ja du fattar va?
   

 49. pekke

  Jag har lagt in den här länken tidigare för den som vill leka med mätdata från diverse meteorologiska mätstationer som ingår i diverse instituts klimatmodeller.
  Rekommenderar att ni använder knappen längst ner till vänster ” Map interface ” för enklare navigering i världen.
   
  http://www.appinsys.com/globalwarming/climate.aspx
  rature Graphing From Map

 50. pekke

  Varför stiger tempen i Kvikkjokk när den inte stiger i Haparanda eller Karesuando ?
  Kvikkjokk:
  http://www.appinsys.com/globalwarming/climapgr.aspx?statid=NH:64502120000
   
  Haparanda:
  http://www.appinsys.com/globalwarming/climapgr.aspx?statid=NB:64502196000
  Karesuando:
  http://www.appinsys.com/globalwarming/climapgr.aspx?statid=NB:64502080000

 51. pekke

  I Stockholm verkar temperaturen skena, men varför gör den inte det i Visby ?
  Stockholm:
  http://www.appinsys.com/globalwarming/climapgr.aspx?statid=NH:64502485001
   
  Visby:
  http://www.appinsys.com/globalwarming/climapgr.aspx?statid=NB:64502590000

 52. Anon

  ”Det är ett sundhetstecken att alla dessa publikationer kommer nu. Inte bara för att de ifrågasätter den vetenskapliga grunden för IPCCs rapporter och klimatpolitiken i många länder (inte minst i Sverige). Utan därför att det kanske är ett tecken på att klimatvetenskapen kan leva upp igen – från att ha varit ett rent masineri för grön ideologiproduktion [Junk Science] till att helt plötslig[t] bli en riktig vetenskap igen. Eller är jag för optimistisk nu?” (Ingemar Nordin.)
  WTF??? Science Science??? You´re TOO OPTIMISTIC AND NAIVE.
  ”HIJACKING SCIENCE, From global warming to evolution, psychology to sociology, corruption runs deep,” ”Science bulletin: ´Sun heats Earth!´, Russian research forecasts global cooling,” and ”Science Turns Authoritarian.”
  http://www.wnd.com/?pageId=124000
  http://www.wnd.com/?pageId=114261
  http://www.american.com/archive/2010/July/science-turns-authoritarian
  SAY NO TO AGW THEORY
  SAY NO TO EVIL
  SAY NO TO JUNK SCIENCE
  SAY NO TO CAP AND TRADE

 53. Anon

  My correction:
  http://www.american.com/archive/2010/july/science-turns-authoritarian

 54. Anon

  Don´t Forget Temperaturegate!!!
  ”Surface Temperature Records: Policy-Driven Deception,” by Joseph D´Aleo and Anthony Watts, Updated: Aug. 27, 2010, via http://rps3.com/Pages/Burt_Rutan_on_Climate_Change.htm , two key quotes:
  ”Around 1990, NOAA lost more than three-quarters of the climate measuring stations around the world. It can be shown that country by country, they lost stations with a bias towards higher-latitude, higher-altitude and rural locations, all of which had a tendency to be cooler.” (Ibid, page 9), and;
  ”All these issues with the underlying data ensure that the mean globalsurface temperature for each month and year would show a false-positive temperature anomaly.” (Ibid, page 10.)
  SAY NO TO AGW THEORY
  SAY NO TO EVIL
  SAY NO TO JUNK SCIENCE
  SAY NO TO CAP AND TRADE

 55. Håkan Sjögren

  Stig # 38 : Det finns ingen effekt av s.k. växthusgaser. Den lilla spårgasen CO2 står för 0 % av 0. Tidigare har vattenångan tillskrivits 95 % av ”växthuseffekten”. Då återstår bara 5 % att skylla på CO2. Hur Du fått 15-25 % är häpnadsväckande. Som sagt CO2 bidrar med 0 % av 0. Mvh, Håkan.

 56. samuel Karlsson

  Tack Ingmar för dina inlägg. De är alltid intressanta och seriösa. Till skillnad tyvärr från många andra skribenter på den här sidan.

 57. Paxmax

  L, och alla andra som undrar: ”Vem betalar mig”. Pja jag har vanlig månadslön från ett vanligt kneg som är väldigt orelaterat till klimathotet. Enda som överlappar är möjligtvis vår ISO14000 cert och att man måste tänka sig för inom elektronikbranschem(som jag jobbar) ifall man köper saker från fjärran östern, dom kompromissar gärna med miljön!

 58. Paxmax

  Pelle L: Vad har geologer med saker att göra? Geologer kan gräva upp väldigt mycket om jordens förflutna och dom jobbar även med uppborrade iskärnor.
  Länk till Lindzens(Och choi) papper om att klimatet inte är så känsligt för lite Co2:
  http://www.drroyspencer.com/Lindzen-and-Choi-GRL-2009.pdf
  T.o.m. Spencer själv är reserverad och en smula kritisk.
  http://www.drroyspencer.com/2009/11/some-comments-on-the-lindzen-and-choi-2009-feedback-study/

  Dock så berättar dessa papper en annan historia:
  http://www.atmos-chem-phys.net/10/1923/2010/acp-10-1923-2010.pdf
  http://www.agu.org/pubs/crossref/2010/2010GL042911.shtml
  http://www.atmosp.physics.utoronto.ca/~jclub/journalclub_files/trenberth2010.pdf
  Oups, jag kopplade ihop att det var ”geologer” som skrev refuteringarna, fel av mig.

 59. Paxmax

  Jonas N: ”Obetalbart”
  Jo, Time artikeln är obetalbart vilseledande, liksom lite pinsam. Men men, klimatforskning var rätt så ungt på den tiden, Time magazine gillar säkert och röra upp kontroverser -säljer lösnummer! Det var som sagt ett 10-tal år utav svagt nedåtgående temperaturtrend, men någon nära förestående istid var det inte tal om från klimatforskare. På 70-talet kom istället betydligt mer forskare som varnade för den globala uppvärmningen än de som tyckte det vart svalare och skulle så förbli.
  Vill minnas av det var typ 7 rapporter mellan ’65-’75 om den pågående avkylningen, och under samma tid så kom det ca 40 forskarrapporter om att det blir varmare!
  Är väl inte så många år kvar så kan vi snart odla grödor på Grönland.
  Pja, jag borde väl egentligen bidra mer till globala uppvärmningen, får jag snart strandtomt med båtplats!

 60. Det obetalbara är alla dessa ’signaturer’ som dyker upp och tror att ’oljepengar’ är en av förklaringarna till att klimathotet och de alarmistiska hypoteserna krackelerar allt mer.
  Hur kan det komma sig tror du?

 61. Pär Green

  Paxmax # 59
  Man har odlat på Grönland under lång tid! Och gör så även nu!
  Men det ska tusan vara bonde där!
  På grund av brist på skolor och arbete söker sig grönländare sig till Danmark för att få tillgång till utbildning.
   

 62. Paxmax

  Jonas N #60: Jahaja.. du å din signatur är rätt tråkig som inte har några fakta att presentera.
  Jag påstår inte att ’oljepengar’ är förklaringen på CO2 och global uppvärmning utan det beteende vi lagt till oss som storkonsumenter av produkter utan hänsyn till ev. miljöpåverkan.
  Fakta och forskning krakelerar inte, den finslipas vertefter mer information blir tillgänglig. Precis som Newtons lagar var det bästa man kunde få fram på den tiden. Idag är hans ”lagar” passé eftersom vi vet mer. Samma fenomen, den vetenskapliga metoden, måste klimatforskning gå igenom. Varefter nya fakta uppenbarar sig så finslipas precisionen på klimatforskning.
  SJÄLVKLART kan det dyka upp något som helt ställer allt på sne, men tills dess så är de det bästa vi har.
  ’oljepengar’ används därmot för specifik bombardering, cherry picking, framhäva halva meningar så det ser ut som klimatforskning är i kris, spridning av desinformation mm -istället för sund forskning!

 63. Gunnar Strandell

  Paxmax #62
  Du menar att klamtforskningen finslipats av att den förväntade uppvärmningen uteblivit i drygt ett decennium.
  Trenbert kallade det en travesti.
  Jag kallar det en rejäl avhyvling!

 64. Paxmax
  Det är sant, min ’signatur’ är ganska tråkig för dem som försöker med slagord, memorerande mantran, eller rent generellt pratar om saker de egentligen inte behärskar.
  Och du tycks ha missförstått rejält vad jag sa ovan. Vilket var: ’Oljepengar’ eller ’tobakslobby’ (men också ’kreationist’, ’plattjording’ mm) dyker ganska regelbundet upp som ’argument’ från sådana som dig. Tillsammans med lite gammal skåpmat och diverse talking points ..
  Och dels är min observation att sådana som måste komma med oljepengar, Exxon och dylikt aldrig själva har ngt att komma med. Eftersom om de tror på sådant, att de då inte kan ha begripit mycket av världen, och än mindre om ngt så komplext som klimatet och hur och varför det varierat som det har gjort.
  Som du säkert är medveten om har klimatskrämslen fungerat allt sämre, allt fler av dessa profetior vägrar helt enkelt att infinna sig, allt mer forskning visar på sådana saker som skeptiker länge har pekat på som försummade, eller ignorerade faktorer. Och inte bara det, allt mer tyder också på att inom den rätta läran (dvs IPCC-linjen) visar det sig allt mer att många saker inte står och stått rätt till.
  Cimategate-mailen visade tex med extrem tydlighet en massa saker som skeptiker iofs innan hade anat, men få hade kunnat tro skedde så oförblommerat och medvetet. IPCCs rapporter uppvisade samma slags tendentiösa och ensidiga slarvighet som tyvärr kännetecknat så mycket av det som de troende vill kalla för ’klimatforskning’ (vilket dock av dessa främst tycks definieras av vilka slutsatser man kommit fram till, inte om det skett forskning om klimatet)
  Kort sagt, skeptikers invändningar vinner mark, och deras tidigare indvändningar bekräftast på många områden och sätt. Vilket förstås stör de troende. Dessa drar därför ofta upp helt irrelevanta saker för att slippa hantera ämnet och fortsätta skuldbelägga skeptiska röster (för att deras egna positioner krackelerar och  tom rämnar, för att de är på reträtt vilket de förstås förnekar och försöker dölja).
  Jag ställde den retoriska frågan:
  Tror du verkligen att oljepengar är orsaken till att klimatalarmismen måste retirera på så många områden, att det beror inte på att forskningen och förklaringarna blir bättre, utan att vissa skulle få pengar för motsatsen!?
  Det låter som en extremt dålig bortförklaring, som en dålig förlorare, helt enkelt. Speciellt med tanke på vilka resurser som har matats in i klimathotet och sådan forskning.
  Nej, Exxon-gnället är patetiskt och har noll substans eller förklaringsvärde. Snarare är att det dyker upp en bra signal om hur dåligt ställt det är med självförtroendet om den egna positionen där.
  Jag såg att du i en annan tråd förnekade att MWP skulle ha funnits inte bara i Europa. Det är en annan sådan urusel reträtt som är dels fel, men också återigen en sådan flykt som uppenbarligen bara är en ignorant gissning för slippa hantera verkligheten.
  Jämförelesen med Newtons lagar får man också ibland höra. Och den är likaledes missvisande. Inget i klimatforskningen (inte heller dess mer sansade versioner) kommer i närheten av den repeterbarhet och testbarhet som Newtons lagar har. Faktum är just att repeterbarheten är urusel i tom modellerna. Gravitation är ytterligare en sådan irrelevant dimridå som inte tillför frågan ett dugg. (Kanske är det därför den tas upp så ivrigt)
  Nej käre sign Paxman, problemet för klimatforskningen är att där nu idag saknas massor av värme som den hade lovat, som varken finns i atmosfären eller haven … och vars enda förklaring rimligtvis är att man fortfarande inte har en susning om vad som styr och reglerar klimatet och vållar dess variationer. Varken tidigare under innevarande holocene eller dessa 23 år mellan 1975 och 1998 då temperaturen faktiskt steg samtidigt som CO2-halten.
  Att höja rösten stampa med foten och hoppa upp och ner … ändrar inte på det. Sorry gosse!
  (Och ja, jag inser att det är tråkigt 😉 )