klimatvetenskapen

De ovetenskapliga talesmännen för klimatvetenskapen

Det är minst sagt bekymmersamt att den ena talespersonen efter den andra påstår sig tala för klimatvetenskapen när de för fram sina alarmistiska budskap. De gör detta inför media, politiska beslutsfattare och allmänheten. Och de gör det med stort allvar och utan att blinka. Ändå så VET de att deras budskap inte är sant. Och   →

Det finns hopp om klimatvetenskapen

Jag tror att det var Lindzen som för ett par år sedan sa att seriös, vetenskaplig forskning om klimatet varit mer eller mindre död sedan 20 år. Alla forskningsmedel, alla nya forskningscentra och de flesta publikationer har gått åt till att på olika sätt försöka bekräfta koldioxidhypotesen och att vi står inför ett globalt klimathot.   →