Dessa meninglösa dyrbara subventioner till elbilar

Politikerna har bestämt att elbilar ska subventioneras med skattepengar. Subventionen är på 40.000 kronor för en ”ren elbil”. Förslag finns att höja detta till 60.000 kr. Annie Lööf (C) vill höja subventionen till 100.000 kronor per elbil.

Men var finns konsekvensanalysen? Vad vill politikerna åstadkomma? Mindre koldioxidutsläpp? Hur mycket? En lägre global temperatur? Hur mycket? Renare luft? Vad finns det för alternativa åtgärder och vad ger dessa för resultat?

På Transportstyrelsen hemsida står det ”Syftet är att försöka öka försäljningen och användningen av nya bilar med låg klimatpåverkan.” 

Först ifrågasätter jag om det överhuvudtaget finns någon mätbar klimatpåverkan från våra svenska bilar. Koldioxidutsläppen från fossildrivna respektive elbilar skiljer sig inte så mycket om man tittar på livslängden. Så det är nog så att alla nya bilar har låg klimatpåverkan. Men så tycker inte våra politiker.

Det börjar nu komma studier som ifrågasätter dessa subventioner till köp av elbilar. Subventionerna har helt enkelt ingen effekt på växthusgasutsläppen och kan till och med göra så att utsläppen ökar.

tesla

En studie från Montreal Economic Institute handlar om hur ineffektiva subventionerna till elbilar är i Ontario och Quebec. Upp till  91.000 kronor betalas ut till köp av elbil i Ontario och upp till 52.000 kronor betalas ut för köp av elbil i Quebec (ungefär som i Sverige). Ontarios subvention ligger nära Annie Lööfs förslag.

Studien kom fram till att över en tioårsperiod så sparades 28.2 ton utsläpp av växthusgaser i Ontario och 29.9 ton i Quebec (jämfört med en fossildriven bil). Men om vi betraktar totala subventionen inkl. laddstation i hemmet blir kostnaden för att spara ett ton växthusgasutsläpp $523 i Ontario och $288 i Quebec, se figur nedan. Men om utsläppsrätter kostar $18 blir subventionen urusel. Om motsvarande studie gjordes i Sverige är jag övertygad att vi skulle få ett liknande resultat. Svenska skattepengar åker i sjön och idag hamnar det mesta i miljonärernas ficka när de köper lyxbilen Tesla.

Canada_cost_per_ton

I själva verket är siffrorna sämre då subventionerna mest kommer de mycket rika till del. Många av dessa hade köpt bilen ändå och då sparas ingenting.

Studiens slutsats:

Subsidies for the purchase of electric vehicles have little effect on GHG emissions and are much more expensive than other incentive measures that achieve the same results. Between different methods that produce the same results, the more expensive method should never be favoured. If the goal is to obtain the greatest emissions reductions for the amounts spent, then subsidies for the purchase of electric vehicles are actually the least efficient, most expensive way to get there. The Quebec and Ontario governments should abolish them.

Om jag tar studiens resultat och översätter till svenska förhållanden.

Subventioner för köp av elbilar har liten effekt på växthusgasutsläpp och är mycket dyrare än andra medel för att få samma resultat. Mellan olika metoder som åstadkommer samma resultat ska aldrig den dyrare metoden favoriseras. Om målet är att få de största reduktionerna per krona spenderad är subventioner för köp av elbilar den minst effektiva och dyraste vägen att komma dit. Den svenska regeringen bör snarast överge subventionerna till köp av elbilar.

En annan studie av professor Ian Irvine och publicerad i Canadian Public Policy kommer fram till att växthusgasutsläppen kan till och med öka med subventionerna. I denna studie är de nordamerikanska CAFE standarden inblandad. Subventionerna går på tvärs med andra policys som gör att incitamenten att minska på växthusgasutsläpp för fossila bilar minskar. Nettoeffekten blir negativ, se referens nedan. Vidare säger Ian Irvine att forskning visar att subventioner för köp av bilar gynnar den tio procent grupp som har de bästa inkomsterna.

En annan studie av publicerad i Environmental Science & Technology för USA visar på liknande resultat.

Så var är svenska konsekvensutredningarna för att införa subventioner av elbilar? Verkar saknas helt. Jag är övertygad om att det är ett gigantiskt slöseri med svenska skattemedel till ingen eller helt marginell effekt. Handlar det bara om att köpa röster? Miljonärernas röster som har råd att köpa en Tesla för över en miljon?

tesla-model-s-fire

Tesla model S som brinner

Kommentar till bilden ovan. Litiumbatterier är brandfarliga och de kan ta eld efter åverkan eller om de är defekta. För flygtransport av dessa batterier råder speciella restriktioner. Ett antal Tesla har tagit eld under åren. Men Tesla är inte mer brandfarlig än en vanlig fossildriven bil.

Ett resultat av subventionerna kommer att bli att folk köper en lite större bil än de hade tänkt. Jaha – det ökar utsläppen. Speciellt för elbilar finns mycket av utsläppen vid produktionen av batterier. Tesla batteri på 100 kWh kostar mycket utsläpp visar studien från IVL Svenska Miljöinstitutet, se referens NyTeknik nedan.

Min slutsats av dessa studier är att svenska politiker som subventioner elbilar inte vet vad de gör. De slösar bort skattebetalarnas pengar på helt meningslösa åtgärder. Subventionerna gynnar de riktigt rika och missgynnar speciellt de fattiga i glesbygd. Konstaterar också att svensk gammelmedia lierat sig med makten och upphört att granska regeringen Löfvens och Miljöpartiets tokerier.

Referenser

Montreal Economic Institute – ARE ELECTRIC VEHICLE SUBSIDIES EFFICIENT?

Phys.org – Study reveals that green incentives could actually be increasing CO2 emissions

Phys.org  – Federal policy reverses benefits of alternative fuel vehicles

Nyteknik – Stora utsläpp från elbilarnas batterier

Valutakurs Can$ = 6.50 SEk

Tidigare artiklar

Klimatupplysningen – Hur dyrt är det att äga en elbil – alla kostnader medtagna?

Klimatupplysningen  – Regeringen Löfven prioriterar skattesubventionerade elfordon medan fattigpensionärer inte har råd med mat

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Det fanns eller finns en fördel med elbilar.
  Laddstationer reserverades för dessa på populära parkeringar. Gratis parkering är väl värt en hel del?
  Nu skall MP i Stockholm reservera än fler platser för entreprenörer som kan erbjuda konsumenterna laddning. Jag skall sätta upp en vindsnurra och sno åt mig några platser på Vallhallavägen. Det lär bli lönsamt.

 2. Lennart Bengtsson

  Det finns idag ingen anledning att subventionera elbilar i Sverige. En övergång till elbilar kommer snabbt att ske så snart man producera batterier men längre livslängd ( minst dubbelt mot nu) och när infrastruktur med laddstationer för snabbladdning har byggts ut i landet. Vem som helst kan idag köpa en hybridbil om hon så önskar som kan reducera partikelutsläpp i tätorterna då elen klarar korttransporter. De svenska koldioxidutsläppen är ändå idag obetydliga och helt försumbara om man tar hänsyn till nettoackumulationen i den svenska skogen. Idag suger skogen upp mer än vad som släpps ut.

  Problemet idag är att staten har för mycket pengar och politikerna vet inte vad de skall ta sig till. De letar efter diverse pop-projekt som de tror skall ge röster i valet. Att prioritera en försummad värld utanför tätorterna där såväl människor som infrastruktur ignoreras ger väl inte tillräckligt med röster då de få som finns kanske ändå är förlorade till SD.

 3. Ingvar i Las Palmas

  Bra Per.
  Det är fullständigt ofattbart att man använder skattepengar för att subventionera elbilar i lyxklassen till välbeställda.

 4. Ingvar i Las Palmas

  https://wattsupwiththat.com/2017/10/31/wall-street-loves-electric-cars-america-loves-trucks-tesla-news-cobalt-cliffs-lithium-landslides-and-real-disruptive-innovation/

 5. ms

  Som nationalekonomer vet är subvention för något ”bra” i princip alltid sämre än skatt på något ”dåligt”. Subventioner bygger in incitament att inte innovera, medan skatt på något dåligt leder till innovation och ökad efterfrågan på lösningar som är samhällsekonomiskt bättre eller inte orsakar negativa externaliteter.

  Högre skatter på tex diesel och bensin och motsvarande minskade skatt på lönearbete (tex särskilt för konsumenter med låga inkomster) skulle öka elbilars attraktivitet utan att bygga in en massa dåliga incitament och dessutom ökar man inte transaktionskostnader, tex ökad byråkratisering, vilken en subvention i princip alltid medför.

  Anledningen till att politiker gillar subventioner tror jag beror på att det låter mer positivt medan skatt låter negativt.

 6. Olav Gjelten

  Det vore mycket rimligare att subventionera bensindrivna bilar, som efterfrågas av vanligt folk och lägga lyxskatt på statusbilar som Tesla, som endast ät till för rika.
  Att klimatet skulle bli annorlunda då är ingenting annat än en lögn.

 7. Ingvar i Las Palmas

  Bra Olav!
  Rent tekniskt tycker jag att en elektriskt kraftöverföring till drivhjulen är en effektivare metod än växellåda och differential. Kombinationen dieselmotor-generator-elmotor på stora lok och fartyg är exempel

 8. Olav Gjelten

  På många håll i på norra halvklotet kom vintern tidigare i år än på många decennier.
  Givetvis – som alltid – BARA TILLFÄLLIGHETER när det är åt det hållet.
  Annat är det om det under någon dag skulle råka vara lite ovanligt milt/varmt på något håll. Eller kanske en höststorm. Som så många yngre fått lära sig fanns inga sådana förr i tiden.

  Vi lever i en tid där dumheten belönas och där klokheten hånas och bestraffas.

 9. Arne Nilsson

  Elbilar är ett stickspår i utvecklingen. De elbilar som fanns i bilismens barndom konkurrerades snabbt ut av fossildrivna. Inga subventioner behövdes utan marknaden avgjorde detta. Samma sak borde väl hända nu. Om elbilar är så bra som de troende inbillar sig så klarar de sig väl utan subventioner. Dagens batteriteknik som bygger på metaller som det är brist på kan inte fungera i stor skala. Kommer någon på en annan batteriteknik eller ett annat drivmedel som är överlägset så kommer det att slå ut fossildrivna bilar alldeles av sig själv. Trots subventioner är samtliga bilar med någon form av fungerande teknik för att köra förslagsvis minst 10 mil på el minst 100 000 kronor dyrare än motsvarande fossildrivna bil. De troende som hävdar att detta kommer att lösa sig bara tillverkningen ”kommer igång” på riktigt måste förklara var t.ex. kobolt och litium som behövs i dagens batterier ska kunna hittas och brytas miljövänligt till en bråkdel av dagens kostnader. Att miljöpartister saknar kontakt med verkligheten vet jag men de är trots allt bara 4 % av befolkningen.

 10. Lasse

  Våra politiker vill gärna gå före.
  Då kan det vara motiverat med subsidier utmed vägen framåt tycker de.
  Sist jag bytte bil var det etanol som gällde. Pumplagen infördes.
  Därefter var det Gas sen Diesel och nu El.
  Få se hur det går med bioinblandningen i Diesel , den har i alla fall bannlysts på sjön.

  Hade jag lytt deras olika råd hade jag köpt tre-fyra nya bilar på en 15 årsperiod.
  Bra för BNP!

 11. Olav Gjelten

  Helknäppt! Iden värld vi lever i skall användningen av olja begränsas till ett minimum bara att någon säger att tillgången kan bli mindre under en framtid som tycks vara långt, långt borta. Om ens det är rätt!
  Nej, nu skall det satsas på elbilar och därigenom skall vi snabbt påskynda slutet på mycket sällsynta metaller som behövs för allt större mängder av för elbilarnas gigantbatterier.

  Någon som fattar logiken? Vi går mot en helt onödig och oundviklig krasch!

 12. Lasse

  http://www.bilsweden.se/statistik/nyregistreringar_per_manad_1/nyregistreringar-2017/basta-oktober-nagonsin-for-nya-bilar

  Det gäller att köpa före 1/1 2018

 13. Kenneth Mikaelsson

  Har en känsla av att Tesla kommer att gå i graven inom snar framtid och med det så kommer hypen med elbilar att vara över..

 14. sibbe

  # Olof:
  Någon som fattar logiken? Vi går mot en helt onödig och oundviklig krasch!
  Nej .Logiken existerar inte för klimaträddare. Oberoende om det är gröna, röda, politiker eller journalister

  En liten manufaktur som Tesla, som tillverkar mindre än 100000 bilar i året och som har 10 miljarder i skulder skulle i ingen annan bransch överleva, om man tänker logiskt. Så länge som naiva ( synonym dumma) regeringar betalar för att man tillverkar (förut Obamas USA, nu California) lyxbilar för rika, och som sen subventioneras av grönvänster-regeringarna som bl.a. Sverige, Norge , Tyskland, där merparten av skatterna uppbärs av låginkomsttagare, så får man inte
  :
  OM nå skulle tänka logiskt så skulle den här bloggen inte behövas. Eftersom ju klimatet inte nämnvärt förändrades under de senaste 12000 åren. Lilla istidens kallaste period 1600-talet var det 2 grader kallare, med den återhämtningen sedan dess har vi fortfarande några 10-delar grader upp till normalt, så som det var under medeltidens värmeböljan.
  Den globala uppvärmningen kom till då vi bytte från analog till digital och då allt fler flyttar till urbana områden. Samtidigt som vi inte egentligen har, förutom satellitmätningar, några verkligen relevanta temperaturmätningar, utan gissningar för temperaturer söder om ekvatorn. Och där finns som vi vet bara ett fåtal urbana områden.
  Fastän vi vet att temperaturen inte har ökat med mera än en knapp grad C sen 1880, en halv hade vi redan efter andra världskriget, så låter somliga forskare, medier och politiker påskina att världen mår redan nu dåligt. Dålig mådde världen sen då den lilla istiden började, för ca 800 åren sen.
  – Då det varit ibland 2-3 grader C kallare. Och, den var global, och man vet inte orsaken till varför. Klimatmodellerna kan inte förklara varken den globala uppvärmningen under vikingatiden eller den globala nedkylningen under lilla istiden.- Skriver Ljungkvist, klimatalarmist.
  Eftersom man utgår ifrån att det är koldioxid som förorsakar global uppvärmning.
  Visar då 97 % av klimatmodeller fel, varför?
  Ännu värre är det då man vill rädda världen genom att satsa på energier, typ vind och sol, som ger maximal ström slumpvis nu och då under en fjärdedel av årets alla timmar. Eftersom dessa energialstrare inte får något backup- system, utan andra system rullar året runt samtidigt,så som i Tyskland, där brunkolkraftverken står får nätsäkerheten. Hela systemet kostar förbrukarna i år ca 24 miljarder €, utan att man alls har minskat på CO2-utsläpp, snarare ökat. Sen, då det kommer överlopps ström från sol och eller vind, stängs de av, eftersom man inte annars kan garantera nätsäkerheten, och för den här åtgärden fick tyska elkonsumenter ytterligare betala 650 miljoner €. (Tyska elpriset är näst-högst i världen, över 30 cent/KW/h)Också för ström som man inte behövde…
  En logiskt tänkande person skulle ha byggt ut ett backup- system med gaskraftverk eftersom de lätt kan köras upp och ner vid behov. Nackdelen är att gasen är dyrare, och även den fossil, fastän hälften mindre CO2-intensiv som kol. Och även detta system skulle behöva subventioner.

  Då det gäller elbilar, så har Lennart alldeles rätt – förrän man har batterier som klarar av samma som bensin/diesel nuförtiden, samt nyinvesteringar i distributionsnät, mera kraftverk som alstrar mera el
  som behövs, samtidigt som de fossila skatterna minskar – så förblir elbilar bara en uppfyllbar dröm för rika låtsas-världsräddare…på skattebetalarnas bekostnad!

 15. Red

  Ja men suck….

 16. sibbe

  Från wattsupwiththat.com

  Tesla Muzzling Model 3 Buyers
  Oct.25.17 | About: Tesla Motors (TSLA)
  Summary
  Rumors of requiring NDA’s to be signed by Model 3 buyers are everywhere.
  Restrictions already existed on transfers of reservations.
  Newly uncovered terms are downright ludicrous!
  Since the first Model 3’s were handed over to employee buyers in late July, rumors have been rampant of restrictions being demanded by Tesla, Inc. (TSLA) It would be perfectly understandable if Tesla was giving these cars to employees to test drive and evaluate. But they aren’t. Tesla continues to insist current buyers are paying full retail just like any other outsider. That being the case, what gives Tesla any authority to dictate terms to these buyers?
  […]
  1) Buyers are restricted from posting anything negative on social media.
  […]
  2) Buyers must retain ownership of their Model 3 for at least one year. 
  […]
  3) Buyers are prohibited from selling their Model 3 for more than the original purchase price.

 17. Lasse11

  Batteri elbilar är och förblir en nischprodukt för folk som inte kör så långt. Omöjligt för en som kör ca 20 mil om dan att ladda bilen under natten hemma. Vid ladding I kallt klimat krävs uppvämning av litumbatteriet om det skall fungera. Uppvärmningen drar några KW. Hur skall man ladda två bilar hemma med 16Aeller 25A tillgängligt för huset. Jpanerna (Toyota, Nissan , Mazda , Honda har inset detta, satsar på bränslecell med vätgas eller Alkohol . Jag anser att bränslecell med alcohol (Metanol eller etanol) är det som borde satsa på då befintligt distributions system för flytande bränsle kan användas.

 18. J-O

  När man har fel problemdefinition blir ju lösningarna därefter.
  Jag tycker i grunden att elbil är en bra produkt. Elmotorn är ett under av effektivitet
  jämfört med förbränningsmotorn , den är tyst , helt emissions fri och kan köras på hederlig svensk kärnkraft så vi minska vårt oljeberoende. Närmiljö i städer kan förbättras väldigt mycket likväl som
  komfort.

  MEN ur ett klimatperspektiv …

  Så snart el-bilen är etablerad kommer skatterna höjas så att det blir MINST lika dyrt som idag.
  Bilen är en av statens bästa kassakossor och den låter man inte slakta.

  Tesla kommer inte gå under pga att elbilen är en hyoe. Dom kommer istället bli frånåkta när de stora
  elefanterna börjar få ut sina bilar. Volvo har redan tagit beslut om att inga bilar framöver skall ha enbart förbränningsmotor. Läs gärna i Ny Teknik om elbilens status.

  Med rätt problemdefinition , oljeberoende & närmiljö , blir elbilen en bra lösning på delar av transportbehovet

 19. Lasse

  Hur har det gått med kravet att Elbilarna skall förses med ljud så medtrafikanterna uppmärksammas på dem?
  Några år gammal:
  https://www.nyteknik.se/fordon/tyst-elbil-glom-det-6393429

  Nu hörs i alla fall i mina villakvarter ett annat ljud-Lövblåsarna.
  Muskelkraft har ersatts med förbränningsmotorer!
  Men det står en Tesla parkerad på en uppfarterna-de bebos av miljövänner!

 20. J-O #18: Jag har inget emot elbilar utan är emot subventioner av elbilar. När elbilen utvecklats tillräckligt så slår den igenom ändå utan subventioner. Och då blir det de stora drakarna som slår ut Tesla tror jag.

  Idag är subventionerna kontraproduktiva på alla sätt. Fungerar som att knycka pengar från de fattiga och medelklassen och skänka pengarna till miljonärer. Utan miljönytta. Det är DET artikeln handlar om. Inte om elbilen i sig.

  En konkurrent till litiumbatterier är bränsleceller. Om bara politikerna höll fingrarna borta så kommer marknaden se till att bästa lösningen vinner. Under en övergångstid kommer flera lösningar (fossil+el) att existera parallellt.

  En Teslaskatt (elbilsskatt) är på gång.

 21. Torbjörn

  Det är bättre att höja skrotningspremien på bilar än att subventionera elbilar. 20000 perbil gör så mycket mer än 60000 per elbil

 22. Håkan Bergman

  Lasse11 #17
  Problemet med etanol och bränsleceller blir nog att etanolen måste vara helt fri från föroreningar.

 23. Lasse11

  Håkan 22: Det beror på vilken lösning man väljer: En converter för Etanol som ger Vätgas samt en vätgas bränslecell som Nissan tittar på behöver inte ren Etanol. Men ger ju lite mer CO2 utsläpp.

 24. Gunnar Strandell

  Lasse # 19
  Det är på gång….

  Länkar för Europa och USA:
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1775419_en
  http://papers.sae.org/2016-01-1784/

 25. De som kommenterar här uppmanas att hålla sig till dagens ämne. Annars är det stor risk att kommentaren refuseras. På lördagar är det öppen tråd och då är det friare med ämnena så länge de håller sig till klimat och energi samt följer kommentarsreglerna.

 26. Salamin

  ”Electro Tesslor” är lyxbilar som klimataktivistiska adelsmännen på Östermalm skall åka i. Ingenting för vanliga svenskar. Det är klart att dessa skall vara gratis för att underlätta livet för dessa personer. Det minskar också av taxi och limosiner i Stockholm.

 27. Håkan Bergman

  Egentligen är politiken i det här fallet fullkomligt obegriplig. Om man nu är övertygad om att mänsklighetens framtid hotas av våra bilar borde man väl använda lagstiftning? Radikal sådan, ingen kan hävda att han behöver en bil med en toppfart högre än högsta tillåtna hastighet på våra vägar, bara att lagstifta, det gör man ju inom alla andra områden. Att tro att vi frivilligt ska konvertera till elbilar genom subventioner är lika verkningslöst som att be folk samlas i kyrkan på söndag och be till gud att han måtte ha godheten att rädda oss. Och allt detta trams håller politikerna på med samtidigt som man negligerar kolanvändningen som är ett reellt miljöproblem, som dessutom går att göra nånting åt.

 28. Olle T

  Hälften av landets befolkning bor i rehioner med mer än 200 000 invånare. Tre fjärdedelar bor i regioner med mer än 100 000 invånare. I de flesta fall foinns det hygglig kollektivtrafik i dessa regioner som kan subventioneras om man vill hålla nere utsläppen. Att subventionera bilar är helt kontraproduktivt från miljösynpunkt.

 29. Svempa

  #20 Instämmer i att det är stor sannolikhet att Tesla slås ut.

  Inte minst pga de produktionssvårigheter de har i sina fabriker. Uppenbarligen har modell-X behövt justeras mekaniskt manuellt med hammare mm. för att få delar att passa ihop, något som många anställda klagar över enligt Wall Street Journal. Motsvarande problem finns för modell 3 där man endast fick 260 bilar 3:e kvartalet. Och de har aldrig tjänat ett öre. Första kvartalet 2014 förlorade de 50 MUSD. Detta har sedan eskalerat kvartal för kvartal (med något enstaka undantag) till att de gjorde en förlust på nästan 350 MUSD senaste kvartalet.

 30. Svempa

  #20 / #28 Länk till WSJ

  https://www.wsj.com/articles/tesla-faces-labor-discord-as-it-ramps-up-model-3-production-1509442202

 31. Lasse

  #25 Subventioner alltså!
  Noterar att regeringen även vill subventionera Elbilarna via det Bonus-malumsystemet som gynnar/drabbar dem som köper ny bil efter 1/7 2018. Har detta passerat riksdagen?

  Tesla kommer med rapport i kväll efter stängning. Aktien har tiodubblats sen 2013.
  Hur länge kan Elon hålla igång Tesla?
  https://judithcurry.com/2017/10/27/trying-to-make-sense-of-musk-love-and-solar-hype/

 32. Ingemar Nordin

  Det är märkligt hur bredvillig ”världen” är att låta sig luras av en skojare som Elon Musk (och många andra sol-gurus vid sidan om honom). År efter år går hans företag back i sin försäljning men lever på subventioner från staten. Men det verkar som om våra politiska ledare så hjärtinnerligt gärna vill TRO hellre än att titta på siffror och fakta. Och marknaden reagerar kortsiktigt rationellt (vinster genom subventioner) och långsiktigt självdestruktivt, i synnerhet för dem som sitter med svartepetter när subventionerna dras in.

  I mitt flöde på Facebook återkommer ständigt elbolag (Vattenfall, Eon, Telge) som vill locka folk att satsa på solpaneler. Detta är naturligtvis också ett skattesubventionerat bedrägeri i samma anda som Elon Musk.

 33. Thomas P

  Lasse #31 Musk har vid flera tillfällen försökt tala ned kursen på Tesla. Han inser själv att värderingen är en bubbla. Huruvida de överlever eller inte återstår att se, som Per är inne på ligger de illa till när etablerade biltillverkare med bättre produktionsteknik nu hoppar på tåget. Elbilen lär ha en framtid vem som än tillverkar den.

 34. Håkan Bergman

  Olle T #28
  Alldeles riktigt, ännu en obegriplighet. Det är i och runt våra storstadsregioner det mesta av persontransporter sker. Att satsa på kollektivtrafik där i.st.f. höghastighetsbanor mellan storstadsregionerna ger bra mycket mera pang för pengarna. Det kan t.o.m. bli så att om höghastighetsbanorna skulle bli framgångsrika så kan det leda till ökad regional biltrafik i Stockholmsregionen, det är nämligen inte sant att man planerar att bygga banan till Stockholm, planen är att man bygger till Järna, sen ska den trafiken trängas med all befintlig trafik mellan Järna och Stockholm C. Politiker är ett förslaget släkte, att bygga nya spår genom t.ex. Småland är inget problem, varenda kommun räcker upp handen och säger ”dra den här”! Att bygga ut kapaciteten Järna-Stockholm är nåt helt annat, men det blir nåt för morgondagens politiker att bita i.

 35. Ingemar Nordin

  Thomas P #33,

  ”Elbilen lär ha en framtid vem som än tillverkar den.”

  Det är möjligt. Men subventionerna lär ha sin tid bakom sig. Så lägg inte dina pengar på Tesla-aktier Thomas.

  Såvida du inte tror att politiker är världens främsta tekniker som vet bäst. Och som också vet vad som är bäst för dig. Men de gör ju felinvestering efter felinvestering – med våra pengar. Vetenskap och teknikforskning verkar inte vara deras grej, om man säger så …

 36. Daniel

  Luktar som något oljebolag/fossilbilstillverkare beställt denna artikel. Självklart ska vi subventionera elbilar, Sverige har ingen olja men mycket ren och bra el. Bättre att folk konsumerar svensk el än norsk, rysk eller arabisk olja.

  ** Du är avstängd för vidare kommentarer men kommentaren får stå kvar som avskräckande exempel. Att insinuera att Per Welander skulle skrivit artikeln på uppdrag av olje/fossilbilstillverkare är ett allvarligt brott mot kommentarsreglerna. Ska man komma med sådana anklagelser måste man ha på fötterna. /Moderator **

 37. Torbjörn

  #36 Daniel
  Det finns svenska företag som producerar olja också.
  Dessutom är Tesla amerikansk och behöver inga subventioner.
  Vindkraftverk köps främst från Danmark så det tjänar inte svenskarna på, då man inte hinner tjäna in kostnaden under kraftverkets livstid.
  Då får vi satsa på kärnkraft eller bränsleceller i så fall.
  Men det är inget problem med koldioxiden så varför förändra något med hjälp av subventioner.

 38. Håkan Bergman

  Daniel #36
  Svensk el ger betydligt bättre miljönytta om den exporteras och konkurrerar ut skitig kolkondens i Europa.

 39. Bengt Abelsson

  # 18
  När elkraften inte kommer ur två hål i väggen utan till 80% från fossila källlor är utsläppen av CO2 av samma storleksorning, för samma bilstorlek.
  Sverige är en för liten marknad för att ha något inflytande på elbilsutvecklingen.

 40. tty

  ”Men Tesla är inte mer brandfarlig än en vanlig fossildriven bil.”

  Nej, men det är mycket svårare och farligare att släcka den, för att inte tala om allt som räddningstjänsten absolut inte får göra eller röra vid en räddning ur en Tesla:

  https://www.tesla.com/sites/default/files/pdfs/first_responders/2016_Models_X_Emergency_Responders_Guide_sv_SE.pdf

  Läs t ex sid 22, det är visserligen lite Google-translate över översättningen.

 41. Roland

  Mercedes nya eldrivna Urban eTruck som tydligen två elmotorer och levererar totalt 339 hästkrafter och 1000 Nm. Batteripaketet består av tre lithium-ion-batterier på 212 kWh. Det här ska ge en räckvidd på cirka 20 mil.

  Lastbilen har också energiåtervinning som jobbar upp laddningen i batteriet vid inbromsningar. Mercedes ska ha byggt batteriet med tre individuella enheter för att kunder ska kunna köpa den räckvidd som behövs.

  Jag är rätt imponerad av räckvidden ska vara så lång, 20mil är rätt bra och jag undrar hur Tesla kommer att axla det här med Mercedes nya elastbil

 42. Olle T

  Visserligen en helt annan fråga, men DN har idag en alarmistisk artikel om hur hälsan påverkas negativt av den stigande temperaturen, baserad på en ny rapport i the Lancet. Extremväder pga klimatförändringar orsakar tydligen alla tänkbara negativa hälsoeffekter enligt rapporten. Någon som har en kommentar?

 43. tty

  #41

  Jag är mera frågande än beundrande. 339 hk är lika med 250 kW, vilket innebär att batterierna räcker i 50 minuter med full effekt. Nu kör man ju föralldel nästan alltid med dellast, men 200 km med t ex 90 km/h innebär att medeleffekten inte får överskrida 95 kW, alltså 38 procent av fullt uttag (i själva verket mindre än så p g a förluster). Detta förklarar i och för sig varför man har två elmotorer. Troligen en stor och en liten, varav den stora bara används vid acceleration och i kraftiga motlut.

  Litet mer räknande. Ett Litiumjonbatteri behöver 0,2-0,4 kilo kobolt per kWh. För 212 kWh blir det 40-60 kg. Det finns typ 300 miljoner tunga fordon i Världen. Om alla skulle klara sig med 212 kWh blir det ca 15 miljoner ton kobolt.

  De totala kända kobolttillgångarna är ca 25 miljoner ton. Det är alltså de totala kända tillgångarna av vad slag det vara månde på land, inte tillgångar som är utvinnbara med nuvarande teknik och prisnivåer (det är bara 7 miljoner ton). Och sedan finns det ungefär 700 miljoner personbilar…

  Kort sagt, enda chansen att ersätta en någorlunda stor del av den existerande fordonsparken med litiumjonbatteridrivna elfordon är en massiv utvinning av mangannoduler från djuphavsbottnarna. Där finns nämligen kanske 100 miljoner ton kobolt att hämta. Visserligen vet ingen hur det skulle gå till, vad det skulle kosta, eller vad det skulle få för effekter, men sådana petitesser får man fixa allteftersom.
  En annan udda effekt är att kobolt nästan alltid utvinns som biprodukt i koppar- och nickelgruvor, skall de brytas på kobolt istället kommer det att bli sanslösa överskott på koppar och nickel.

 44. tty #40: Släckningen verkar vara mer komplicerad och riskabel för en elbil. Högspänning samt svårsläckta batterier. Kräver en hel del utbildning att släcka. Här en video som visar släckning av en Tesla
  https://electrek.co/2017/10/18/tesla-model-s-fire-high-speed-crash-video-impressive-operation/

 45. tty

  PS. Den totala världproduktionen av kobolt var 2016 126 000 ton, varav drygt hälften kommer från Kongo Kinshasa.

  Det räcker att förse ungefär 10% av världsproduktionen av tunga fordon med 212 kWh-batterier, givetvis förutsatt att inga litiumjonbatterier används till personbilar eller andra ändamål, och att all annan användning av kobolt, för t ex tillverkning av magneter, gasturbiner och hårdmetall, upphör.

 46. tty

  #43

  Lägg märket till hur brandmännen utan rökdykarutrustning blir bortmotade. Röken från ett brinnande litiumjonbatteri är giftig.

 47. Roland

  #42

  Ja kobolt kommer att bli intressant att följa för tydligen sägs det i nuläget att Eurasian Resources Group planerar bli värdsledare världens största koboltproducent som då ett kinesiskt företag ska finansierar gruvanläggningen i kongo. Men det jag har hört är att Kongo som är en stor exportör av kobolt associeras dock med barnarbete och en tilltagande konflikt är att EU har haft funderingar att försöka stoppa arbetet med kobolten för att det är dåliga arbetsförhållanden.
  kobolt och mangan sägs just nu vara kritiska resurser frågan är om man lyckas få fram nog mycket ?

 48. Håkan Bergman

  Om man nöjer sig med hybrider som Toyota behövs inte så stor kapacitet i batteriet och då kan man använda NiMH-batterier, dom klarar dessutom kyla bättre.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_density#Energy_densities_of_common_energy_storage_materials

  Under ”Energy capacities of common storage forms” kan man se att en ostochskinkmacka slår Li-ion med råge. Och vill man ha ett riktigt kraftpaket är det Estrella som gäller.

 49. tty

  #46

  Kineserna störs nog inte nämnvärt av litet barnarbete i Kongo.

  Elbilindustrins dilemma är att kostnaden för t ex kobolt är en mycket större del av slutproduktens pris än vad den är för alternativa användningar som t ex en jetmotor med en koboltlegering i turbinbladen, eller en verktygsmaskin med ett hårdmetallskär. Kobolt kostar idag ca 500 kr/kg vilket innebär ca 100-200 kr/kWh batterieffekt, ett kraftigt höjt pris kommer därför att få rejält genomslag på priserna.

 50. tty

  #48

  Lägg också märket till att de gamla simpla billiga ficklampsbatterierna prestandamässigt ligger i nivå med litiumjonbatterier. Synd bara att de inte är laddbara.

 51. Bengt Abelsson

  # 50
  Mercedes har löst det problemet.
  Googla ”mercedes aa class car” för lite satir.

 52. Roland

  #44

  Här när brandmännen försöker stänga högspänningssystemet på Teslan. ( lägg märket till brandmannen som visar fotot på datorn där röda kabeln ska vara )
  inte mycket kvar att klippa efter att branden är släkt
  https://electrek.co/2016/09/10/tesla-fire-firefighters-behind-the-scene-disable-battery/#jp-carousel-25352

 53. Thomas P

  tty #43 ” Detta förklarar i och för sig varför man har två elmotorer. Troligen en stor och en liten, varav den stora bara används vid acceleration och i kraftiga motlut.”

  Enligt beskrivningen har man en motor vid varje bakhjul som man brukar för elbilar. Då slipper man differentialen.

 54. Lasse

  Tesla redovisade ökningar i Q3:
  http://www.bbc.com/news/business-41839826

 55. Lasse #54: Ökningar av vad? Förlusten under kvartal 3 blev hisnande 5.200.000.000 (5.2 mdr) kronor.

  När subventionerna till köp av elbil tas bort och konkurrenterna BMW, VW, Ford, Toyota m.fl. kommer med sina elbilar får Tesla det tufft. Överlever Tesla?

 56. tty

  Från länken i #54

  ”Tesla said the main constraint was that progress had slowed at its Gigafactory in Nevada where its battery modules are assembled, and part of the production process has needed to be redesigned.”

  Det var den fabriken som skulle göra litiumjonbatterier billiga enligt entusiasterna.

 57. Olav Gjelten

  # 25 Att hålla sig till trådens ämne.
  Varför jag kan ha svårt med just detta är att klimatet knappast går att diskutera utan att beröra den gigantiska lögnen (vår tids största), som är upphovet till påhittet om klimathotet. Skall likväl försöka förbättra mig.

 58. jensen

  Tesla.
  Market Watch: Sålunda värsta kvartalet någonsin. Loss 619 million USD.
  Konsensus innan: Förlust 2,28 USD per aktie. Resultat : 2,92 förlust/ aktie.

  Sedan going public 2010 har Tesla bränt 9,8 miljarder dollar.
  Largest public company in history to have never generated either positive annual cash flow or a positive annual profit.

 59. Lasse

  #55
  Inom aktiekretsar finns det dem som gärna ser att det är god aktivitet i förhoppningsbolag-Burnrate ses som positivt fram till en gräns när produkten skall bli lönsam.
  Jag gissar att Tesla kanske passerat den gränsen med råge!
  Tesla behöver mer subventioner från någon.
  Om nån frågat mig om jag var villig delta i utvecklingen av en helt ny bil så hade jag gärna avstått. Gissar att Löven & Lövin inte lyssnar på mig.

  Däremot deltog jag i Seabase AB, som nu avvecklas. Lite får man offra!

 60. Svempa

  #56 tty.

  Teslas stora problem är att det inte vet hur man serietillverkar bilar. De fick endast ut några hundra modell 3 senaste kvartalet och för modell X behöver de manuell handpåläggning för att bitar skall passa ihop. Det är inte batteritillgången som är det stora problemet.

 61. Jan-Åke

  Läste nånstans att om alla bilar ,lastbilar mm i Sverige drevs på el producerad av vatten och kärnkraft skulle mängden co2-utsläpp minska motsvarande en av hundratals kolgruvor som planeras i Kina.

 62. Svempa

  Ny intressant artikel i WSJ om Tesla:

  https://www.wsj.com/articles/tesla-posts-loss-boosting-pressure-to-speed-output-of-model-3-1509569093

  Exempel:
  Mr. Musk’s ability to defy the odds by making Tesla into a global luxury brand is being tested anew with the Model 3, a midprice sedan that he hopes will move the company more into the mainstream.
  A year ago, Mr. Musk was suggesting that Tesla would begin volume production of the four-door car in July of this year and make, perhaps, as many as 200,000 units in the second half of 2017. In regulatory filings in March, Tesla was promising 500,000 vehicles in 2018, including the Model 3, Model X and Model S sedan……….Last month, Tesla surprised investors with disappointing news: It badly missed the third-quarter production target, making just 260 Model 3s. The auto maker attributed the miss to an unspecified production bottleneck

 63. Svempa #62: Artikeln bakom betalvägg för mig. Bra att du la ut lite text i kommentaren.

  Detta pekar återigen mot mitt tips att de stora tillverkarna om säg 5-10 år blir vinnare på elbilar och Tesla förlorare. De ”stora” väntar till batterierna blivit bättre med fler kWh och att infrastrukturen för laddning byggts ut. Sen slår man ut Tesla med bättre logistik, större volymer (= lägre priser) och sin långa erfarenhet att tillverka bilar i volym. De stora kommer inte att bygga på subventioner för köp av elbilar. De blir vinnare av egen kraft. Tills vidare säljer de stora fler hybrider.

 64. Salasso

  OT men en nyhetsanka

  http://klimatsans.com/2017/11/02/en-anka-fran-tt-igen/

 65. Det räcker inte med att få fram ett batteri med dubbla kapaciteten.
  1. Batterikostnaden måste sänkas radikalt!
  2. CO2-alstringen vid tillverkningen minskas radikalt–minst 90%
  3. Vikten måste minskas avsevärt.
  4. Tillgång till fossil-fri el i en global marknad med ca 80-85% fossilbaserad el!
  5. Så länge som en väsentlig elproduktion är fossilbaserad är det inte logiskt att
  fossilfri el skall användas för elbilar med det stora mobil-problemet. Den skall
  användas för att ersätta stationär el!
  6. Kobolt och Litium är en bristvara redan nu. Hur blir det med en marknad på
  60 milj. personbilar och 3 milj tunga fordon per år??
  7. Dieselmotorn och dess avgasreningssystem utvecklas snabbt och når snart
  0-emissioner av de farliga utsläppen.
  8. De farliga utsläppen är partiklarna från däck och asfalt och de är nu ca 20 ggr större
  än de från avgaserna. Elbilen är mycket tyngre och ger därför högre partikelutsläpp.
  Detta är det verkliga problemet och ingen politiker eller forskare kan prata bort det,
  och ingen har en lösning!
  9. Men tack och lov, vi har aldrig levt så bra och så länge som nu (85-år för mig) trots CO2
  och partikelutsläpp, vilket i rimlighetens namn bör betyda att de hemska utsläppen
  inte är särskilt hemska1

 66. Håkan Bergman

  Sven M Nilsson #65
  Bra sammanfattning, nu behöver vi bara försöka förstå vad i den listan fantasterna inte förstår.

 67. Ingvar i Las Palmas

  Per #44
  Kollade på bilderna. Vad är det som brinner så intensivt i fronten på bilen??
  Är det en kombination av plastdelar i karossen och kortslutningar? Vad annars??

 68. Ingvar #67: Vet ej vad som brinner i fronten. Platsen på elledningarna? Batteriet är väl i mitten. Eller är det så att röken från batteriet leds ut via fronten?

 69. Thomas P

  Sven #65 Batterikostnaderna har sjunkit radikalt. Från $542/kWh för fem år sedan till $139/kWh idag:
  http://benchmarkminerals.com/lithium-ion-batteries-are-now-selling-for-under-140kwh-new-york-hears-on-benchmark-world-tour-2017/

  Om alla skall köra litium-kobolt blir det problem med tillgång, men det finns många andra möjligheter för att tillverka batterier och när marknaden växer kommer investeras stora summor i olika teknik. Oroar man sig för tillgång på råvaror finns t ex kalium-svavelbatteriet, som förvisso måste drivas vid hög temperatur men också har hög kapacitet och bör kunna fungera för stationära applikationer och tyngre yrkesfordon. Här en lista på olika tänkbara konstruktioner och deras för och nackdelar:
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battery_types

  Förvånar mig att inte Ingemar redan hoppat in med sin vanliga tes om att resurser inte kan ta slut.

 70. Guy

  Thomas P # 69

  Är det alldeles növändigt för dej att förstöra dina kommentarer med onödiga påhopp?

 71. Thomas P

  Guy #70 Påhopp? Vari låg påhoppet menar du?

 72. tty

  Det verkar milt sagt vågat att använda kalium-svavelbatterier i fordon. I ett sådant batteri består nämligen anoden av smält kaliummetall som exploderar vid kontakt med vatten. Ett litiumjonbatteri är extremt harmlöst i jämförelse.

  Ford byggde faktiskt en prototypbil med ett natrium-svavelbatteri i början av 90-talet, men det blev aldrig mer än en prototyp.

 73. tty

  #71

  ”Påhopp? Vari låg påhoppet menar du?”

  Skrev du sista meningen i #69 i transtillstånd?

 74. Lasse

  #69 Thomas P
  Men batterierna kan ta slut. Efter 1000-3000 laddcykler.
  139 USD/KWh ger då en kostnad av ca 0,62 SEK i inköp.
  Sen måste de laddas med el för lika mycket.
  Vad gör man sen av förbrukade batterier?
  Miljöfarligt avfall.
  Sen speglas intresset för metallen i prisutvecklingen:
  https://www.metalary.com/lithium-price/
  Dubbling på 5 år!

 75. tty

  #67,68

  Det är med största säkerhet batteriet som driver branden. Högspänningsbatteriet sträcker sig ungefär fram till främre hjulaxeln och troligen har batteriet fått en skada som satt igång en ”thermal runaway”. Lyckligtvis går sådana relativt långsamt men de är extremt svåra att stoppa när de väl kommit igång och de producerar i princip tillräckligt med värme för att bränna/smälta ned hela bilen. Kom ihåg att en Tesla till stora delar är byggd i aluminium och kompositmaterial i stället för stål för att spara vikt. Normalt hinner passagerarna utrymma bilen om de inte är skadade eller fastklämda.

  Batteriet är indelat i sektioner som egentligen skall hindra en runaway från att sprida sig, men det funkar inte alltid, i synnerhet inte om batteriet blivit deformerat.

  En norsk Tesla Modell S där en komplett runaway inträffade under laddning:

  https://www.extremetech.com/wp-content/uploads/2016/01/Tesla-Model-S-Fire-Norway-640×361.jpg

 76. Lasse

  Mer tokerier från regeringens utredare:
  Inte subventioner men väl skatter!

  https://www.dagenssamhalle.se/debatt/nya-skatter-slar-mot-kommuners-klimatarbete-19278

  ”Sammantaget kan vi konstatera att de olika skatteförslagen är konkurrenssnedvridande och kostnadsdrivande, med små eller inga av de önskade miljöeffekterna. Detta visar också utredningen. Förslagen ger snarare motsatt effekt då svensk energi- och industriproduktion med låga utsläpp, riskerar att ersättas av produktion i andra länder, med betydligt sämre miljövärden.”

 77. tty

  #69

  ”Batterikostnaderna har sjunkit radikalt. Från $542/kWh för fem år sedan till $139/kWh idag”

  D

 78. tty

  Felpost

  #69

  ”Batterikostnaderna har sjunkit radikalt. Från $542/kWh för fem år sedan till $139/kWh idag”

  Det är snarare så att prisminskningen saktar av. De första litiumjonbatterierna kostade ca 3500 dollar per kWh. Idag består en allt större del av batteripriset av materialkostnad som kommer att stiga, troligen drastiskt, om elbilar skulle bli mer än rikemansleksaker.

 79. sibbe

  för den som kan tyska eller har en bra google-översättning:

  http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diesel-affaere/wie-klimafreundlich-ist-das-elektroauto-wirklich-15273918.html

 80. Lasse

  För den som gillar batterier och transporter så finns det ett bolag i Umeå på börsen:
  http://www.hybricon.se/sv/hem.htm

  Stadsbuss som laddas vid ändhållplatserna.
  Stöttas av kommunen gissar jag.
  Bara en konkurs bakom sig.
  (Upp 34% idag)

 81. Håkan Bergman

  Mycket om Teslas tillverkningsproblem nu, men hur blir kvaliteten på sikt när man måste banka ihop delarna? Och hur ser Teslas serviceorganisation ut, klarar den ökad volym av bilar med tvivelaktig kvalitet? Sanningens minut för elbilar kommer när vi vet hur andrahandsvärdet står sig. Aktien åker bergochdalbana, senaste dyket var kombinerat med en rejäl uppgång i volym.
  https://finance.yahoo.com/quote/TSLA/

 82. Thomas P

  Guy&tty På vilket sätt är det ett påhopp att beskriva något som Ingemar upprepade tillfällen gett uttryck för?

  Lasse #74 ”Vad gör man sen av förbrukade batterier?”

  Återvinner, antar jag. När volymen ökar och innehållet, om man skall tro folk här, ökar i värde kommer det tas fram allt bättre metoder att återvinna innehållet.

 83. Ingemar Nordin

  Salasso #64,

  Fortfarande OT:

  ”http://klimatsans.com/2017/11/02/en-anka-fran-tt-igen/”

  Jag läser och lyssnar lika gärna på Nordkoreas nyhetsrapportering om USA och Trump som den som kommer från TT, SvT och SR om klimatet.

 84. Ingemar Nordin

  tty #75,

  ”Kom ihåg att en Tesla till stora delar är byggd i aluminium och kompositmaterial i stället för stål för att spara vikt. ”

  Är kompositmaterial mer eldfängt än aluminium? Jag skulle kunna tänka mig att den låga vikten tack vare komposit får man betala med lägre brandsäkerhet. Eller har jag fel?

 85. Lars-Eric Bjerke

  Li-jon batteriets uppfinnare (co-inventor), professor John Goodenough vid University of Texas, säger att hans grupp har tagit fram ett nytt batteri som är tre ggr energitätare än Li jon batteriet. De beskriver det så här:
  ”Goodenough’s latest breakthrough, completed with Cockrell School senior research fellow Maria Helena Braga, is a low-cost all-solid-state battery that is noncombustible and has a long cycle life (battery life) with a high volumetric energy density and fast rates of charge and discharge. The engineers describe their new technology in a recent paper published in the journal Energy & Environmental Science.” https://news.utexas.edu/2017/02/28/goodenough-introduces-new-battery-technology

  Man kan ju alltid hoppas.

 86. sibbe

  https://www.dn.se/ekonomi/motor/storsta-forlusten-hittills-for-tesla/
  betalmuren stoppade mig…

 87. AG

  #86 nejdå. här är den:
  https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oUb1Pg8BbTwJ:https://www.dn.se/ekonomi/storsta-forlusten-hittills-for-tesla/+&cd=5&hl=sv&ct=clnk&gl=se

 88. tty

  #84

  ”Är kompositmaterial mer eldfängt än aluminium? Jag skulle kunna tänka mig att den låga vikten tack vare komposit får man betala med lägre brandsäkerhet. Eller har jag fel?”

  Javisst. Kompositmaterial är bara fiberarmerad plast (inte helt sant, det finns även keramiska kompositer, men inte i en Tesla). Hur bra plastmaterialet brinner beror på vilken variant det gäller, men brinner gör det. Kolfiberna brinner dåligt, och kräver rätt hög tempertur för antändning, men producerar stora mängder fiberfragment i röken som är jämförbara med asbestfibrer. Har man inte andningsskydd skall man hålla sig långt borta från brinnande kolfiberkompositer. Aluminiumen smälter nog bara. Aluminium är i och för sig brännbart, men kräver mycket hög temperatur för antändning om det inte är i mycket finfördelad form.

  Det finns inte särskilt mycket stål i en Tesla. Titta på den länkade bilden i #75 ovan. Det som finns kvar av karossen (sidostolpar och litet andra förstärkningar) är det som är ståldelar.

 89. Håkan Bergman

  sibbe #79
  Intressant att nån börjar titta på myten om elbilens förträfflighet. Vanligast lär väl bli att ladda på natten och då kan man ju direkt räkna bort solelen från elmixen. Där nämns också att göra vätgas via elektrolys med förnybar el, men hur effektivt är det egentligen? Borde det inte vara effektivare att koncentrera solljuset och göra syntetiskt bränsle?

 90. tty

  #85

  Det rör sig om en variant av Natrium-svavelbatteri med en solid elektrolyt som fungerar vid låga temperaturer. Natriummetall har hög energitäthet men är ju ett minst sagt otrevligt material att handskas med i större mängder. Vi får väl se om det blir något av det (de flesta ”nya revolutionerande” batterier blir aldrig praktiskt användbara), men jag misstänker att det i så fall kan ta lika lång tid innan vi får se kommersiella batterier som det gjorde för för litiumjonbatterierna (drygt 20 år).

 91. tty

  PS till #85

  Att kalla ett batteri vars energiinnehåll är direkt proportionell mot mängden metalliskt natrium i batteriet för ”non-combustible” får nog anses vara att töja rätt rejält på sanningen.

 92. Bengt Abelsson

  # 91
  Jag kommer ihåg från kemilaborationen i skolan att metalliskt natrium låg i en fotogenfylld glasburk.

  Det blir en kulturkrock när brandkåren ska lära sig att fotogen ibland är rätt släckmedel.

 93. Håkan Bergman

  Spännande att se kommunerna slåss om den batterifabriken.

 94. Ingvar i Las Palmas

  Tack tty för flera intressanta kommentarer
  Om batteripacken sträcker sig till främre delen av bilen så kommer naturligtvis kortslutningskador med brand som resultat att uppstå i främre delen som på bilden. Och så giftig rök på det. Det gäller att komma ur bilen snabbt som attan om det smäller. Om man nu är kapabel till det. Skitbil. Man har ju sett bilder på många och allvarliga krockar med diesel och bensinfordon men jag kan inte påminna mig att jag sett någon allvarlig brand. Det är bara på film som bensinbilar exploderar i samband med olyckor. Det skall vara väldigt lite bensin i tanken för att få till en bensin/luftblandning som är explosiv om jag minns rätt

 95. Kenneth Mikaelsson

  Här lite om gruvbrytningen i Kongo ..

  https://www.facebook.com/inthenow/videos/908666615950375/

 96. Kenneth Mikaelsson

  Bättre länk…
  https://www.youtube.com/watch?v=JcJ8me22NVs

  Bara dela med ”världsförbättrare” så de har nåt att sova på…

 97. Bensan

  Tydlig trend för bränslecellsbilai Kina.
  http://www.impactcoatings.com/2017/09/01/tydlig-trend-for-bransleceller-i-kina/

 98. Bensan

  Tydlig trend för bränslecellsbilar i Kina
  http://www.impactcoatings.com/2017/09/01/tydlig-trend-for-bransleceller-i-kina/

 99. Kenneth Mikaelsson #96: Fruktansvärda arbetsförhållanden för att få kobolt till batterierna. Konstigt att inte Miljöpartiet skriker sig hesa och försöker stoppa importen av litiumbatterier. Men de är väl bara låtsasmiljövänner.

  Undrar var Tesla får sin Kobolt till litiumbatterierna ifrån? Kongo? Såg en uppgift att det gick åt 0.1 kg kobolt/kWh litiumbatteri. En Tesla model S skulle då kräva 10 kg kobolt. Utvinningsbara mängder idag är 15 milj. ton men det kan ju ändras. Som kuriosa kan nämnas att grundämnet Kobolt upptäcktes av en svensk Georg Brandt.

 100. Bensan #97: Jag har skrivit om det tidigare och din länk visar samma sak. Det är inte avgjort vilket som blir vinnaren av kraftförsörjningen av elbilen. Litiumbatteriet eller bränslecellen. Toyota satsar hårt på bränslecellen. Framtiden får utvisa. Mitt intryck är att bränslecellen verkar mer miljövänlig än litiumbatteriet. Men jag har inte studerat den frågan.

 101. Lasse

  #99
  Även Litium upptäcktes av en Svensk.
  ”Mineralet petalit upptäcktes år 1800 av brasilianaren José Bonifacio de Andrada e Silva i prov från en pegmatit i Utö järnmalmsgruva i Stockholms södra skärgård.[23] Mineralet analyserades 1817 av Johan August Arfwedson som därvid upptäckte grundämnet litium. Arfwedson arbetade då i laboratoriet hos Jöns Jakob Berzelius”
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Litium

 102. Håkan Bergman

  #96 #99
  Så det är så där dom nya gröna jobben ser ut.

 103. sibbe

  https://www.thegwpf.com/tesla-share-crash-amid-republican-bid-to-kill-off-electric-car-tax-break-for-the-green-elite/

  TESLA SHARE CRASH AMID REPUBLICAN BID TO KILL OFF ELECTRIC CAR TAX BREAK FOR THE GREEN ELITE
  Date: 03/11/17 The Register
  Tesla’s share price took a dive Thursday morning as Republicans in Congress revealed they were planning to kill off a US federal tax credit for electric vehicles.
  The proposed House tax bill calls for an immediate repeal of the $7,500-per-vehicle credit: something that would have an immediate knock-on impact for Tesla given that it only produces electric cars.

  Its share price fell more than seven per cent to about $296 apiece from Wednesday’s $321. The draft law emerged as the Elon-Musk-led automaker announced its worst-ever quarter, recording a $671m loss and admitting it had not met its production target for its new Model 3 car, producing just 220 of them against its 1,500 target.

 104. Sibbe #103: MYCKET INTRESSANT. Ta bort subventionerna för köp av elbil i USA!!!! Det verkar som min artikel blivit högaktuell och att president Trumps stab tipsat Klimatupplysningen att detta blir ett ”hot topic”. Eller har president Trumps stab läst Klimatupplysningen!? 🙂 Skämt åsido – mycket intressant och bra av president Trump. Sverige påstår sig vilja gå före. För mig ser det ut som USA går före och Sverige halkar långt efter i rödgröna träsket.

  Det kommer att att bli intressant att följa Tesla. Får säkert anledning till fler artiklar. Själv skulle jag inte våga köpa en Tesla med eller utan subventioner. Stor risk för att de försvinner.

  Jag väntar till de stora bildrakarna är ute med sina elbilar. Dem litar jag mer på.

 105. tty

  #96,99,102

  ”Så det är så där dom nya gröna jobben ser ut.”

  Det är just vad de gör. Det är så gruvbrytning går till i ett lågenergisamhälle. Förhållandena är för övrigt mycket bättre än vad de var i svenska gruvor för 200 år sedan. Klimatet är varmt, man använder inte tillmakning, det är laterit och inte berg man spettar i, det är inte underjordsgruvor, man behöver inte klättra på rangliga stegar med malmkorgar på ryggen, man behöver inte lysa sig med en tyrsticka i munnen o. s. v.

 106. Sibbe #103: Ska se om jag får någon information från mina amerikanska forskarvänner (klimathotskeptiker) som har ingångar till amerikanska kongressen.

  Miljöministern i franska regeringen bjöd ju in och träffade Klimatupplysningen.
  https://www.klimatupplysningen.se/2017/10/23/breaking-news-klimatupplysningen-pa-klimatmote-med-fransk-minister/

  USA nästa för Klimatupplysningen?

 107. Gunnar Strandell

  Per Welander #104
  Det jag uppfattat är att 2019 är året då de traditionella biltillverkarna kommer att konkurrera ut Tesla.
  Då kommer bilar med prestandasteg från Nissan Leaf, som redan idag tagit hand om lågprissegmentet. till Koenigsegg på toppen där alla i tid levererar det man lovar i pris och kvalitet.

  En nybörjare i branschen har helt enkelt ingen chans när de stora drakarna drar in till underleverantörerna med garanterade volymer och fasta priser som ger lönsamhet i alla led.

  Vem köper en Tesla utan servicenät när det finns Porsche, Audi, BMW, Volvo, Volkswagen, Opel, Citroen, Peugeot och Fiat med lokal försäljning och service?

  Kan ett bolag som är så skuldsatt som Tesla klara en kampanj där en halv årsproduktion måste justeras? Går det överhuvud taget att nå alla köpare utan ett servicenät?

  Jag är övertygad om att Teslas väg leder ut på plankan, samtidigt som det gör mig lite ledsen för att jag tycker att elkraftsindustrin behöver ruskas om.

 108. Bensan

  #100
  Jag har följt bränslecellsutvecklingen i flera år och inser att detta är den absolut bästa vägen för den framtida transportintensiva sektorn. Kineserna är inte dumma. Kärnkraft är bra och i kombination med vätgas uppnås de optimala synergierna i dagens klimathysteriskt politiska värld. Att tanka bilen med vätgas är likvärdigt energimässigt och tidsmässigt med diesel och bensin. En resa med bil mellan Stockholm och Malmö med bsgage kräver dock lite resurser idag. Så jag satsar nog på diesel mågra år till.

 109. Thomas P

  Bensan #108 Vätgas är dock inte helt trivialt att lagra, vare sig man gör det i trycktankar, kryogeniskt eller i en metallhydrid. Man får dessutom en explosionsrisk om det blir läckage i tanken. Den där ideala tekniken låter vänta på sig.

  Svänghjul var en kul idé men verkar nått en platå med lite för låga prestanda för att vara riktigt attraktivt.

 110. Bengt Abelsson

  #109
  Även svänghjul kan haverera. Ca 1000 kg och 3000 rpm ställde till avsevärda skador när det gick på tok – ren tur dock så inga personskador.

 111. PJ

  Min absoluta tro är att Tesla aldrig har varit en uppriktig satsning från Elon Musk! Han är helt enkelt för kompetent och intelligent för att ignorera dagens teknologiska nivåer vad gäller t.ex. batteriteknik.
  Samma sak gäller för Elons satsningar på solpaneler och ellagring, han vet att vi inte har teknologin idag!

  Den enkla förklaringen är att Elon behöver pengar, och att han inte drar sig för att lura till sig dem från rika idioter och inkompetenta regeringar. Elons förmögenhet från Paypal går till samma syfte!

  Elon behöver pengarna för att sätta människan på Mars, och han är redan halvvägs! ”Making life multiplanetary”! Sorry for OT!