Aftenbladet satsar på klimatupplysning

stavanger aftenblad

Medan svenska main stream satsar stort på den politiskt drivna klimathotspropagandan så verkar debatten vara betydligt öppnare i Norge. Man ger även kritiker spaltutrymme.

Det senaste exemplet är Stavanger Aftenblad som i helgen gav ut ett klimatmagasin med 14 kapitel med debattinlägg. Från Klimarealistenes Vetenskapliga råd deltar Martin Hovland, Ole Henrik Ellestad, Ole Humlum, Nils-Axel Mörner, Stein Bergsmark, Kjell Stordahl, Morten Jødal og Jan-Erik Solheim med var sitt kapitel.

Tyvärr är magasinet bakom en betalvägg (en provmånad kostar en norsk krona) men Klimarealistene ger oss ett urval här .

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann lh

  Intressant att såpass många vågar framträda som klimathotsskeptiker. Hur många motsvarande experter skulle vi få här i landet den dagen när/om tex. expressen vågade sig på en motsvarande satsning?

 2. Svempa

  Detta gäller dock inte norska Schibsted som öppet deklarerar att de ämnar driva klimatalarmism via de tidningar de äger. Gammal publicistisk praxis att nyhetssidor skall vara fri från aktivism gäller inte längre.

  Uppmuntrande dock att det fortfarande finns media in Norge som inte rycks med.

 3. Roland

  Nu i söndags så firas det gudstjänst i uppsala domkyrka med Stefan Löfven och där han höll ett tal om ”klimathotet” Att vår statsminister pratar om klimathotet i kyrkan ja då förstår vi hur illa det är ställt i Sverige !!

 4. Otto Støver

  Men det er vel helt på sin plass at statsministeren taler om klima i en kirke. Det er jo den nye religionen, og religon hører til i kirken.

 5. Intressant artikel! Det är väl inte helt förvånande om det är Stavanger Aftenblad

  Stavanger är ju Norges oljehuvudstad

  och det kanske ger skeptikerna i Norge en lite bättre chans än vad vi har i Sverige

 6. Erik Pedersen

  Det stemmer nok ikke at debatten er ”betydligt öppnare i Norge”. Mainstream media holder seg til IPCC’s politiske variant fra ”Summary for policymakers AR5” i Norge som det gjøres i Sverige. Unntak fins imidlertid, Aftenbladet i Stavanger har en god og fyldig sak, som er omtalt her, og nettavisene Resett og Nettavisen har av og til tilløp til objektiv journalistikk om klimaspørsmål. Ellers er det ganske ensrettet og hjernevasket det som presenteres i Norge, som det er i Sverige.
  Jeg ser fram til klimamøtet i Bonn den 16. November hvor regler, rapporteringer og forpliktelser etter Parisavtalen skal formuleres. Her kan det bli bråk av betydelige dimensjoner. Merkelig i grunnen at ikke media følger dette mye tettere…

 7. Björn

  Jag sympatiserar med Jan-Erik Solheim som inser att solens varierande aktivitet har betydelse för klimatutvecklingen över tiden. IPCC behandlar solen som en konstant med 0.1% högre TSI (W/m2) vid maximum jämfört med minimum. Då har man inte förstått eller inte vill förstå, att variationer i vissa band inom UV kan variera med upp till 10%. Då talar vi om sådan energi inom UV som fångas upp i atmosfärslager ovanför troposfären.

 8. Ingemar Nordin

  Erik P #6,

  ”Mainstream media holder seg til IPCC’s politiske variant fra ”Summary for policymakers AR5″ i Norge som det gjøres i Sverige”

  I Sverige så följer media och dess experter (SMHI, Rockström etc) ingalunda SPM. Den som skulle våga andas att extremvädren inte har ökat, eller att det varit en paus minst under 15 år före senaste El Ninon, eller att havsnivån inte accelererar (såsom AR5 skriver), stämplas omedelbart som ”förnekare”. Nej, nu följer man slaviskt allehanda nya pseudovetenskapliga rapporter från olika alarmistkällor.

 9. Lars Cornell

  #8, men Ingemar!
  Vem skall de som saknar både karta, kompass och bibel då tro på?

  • Är det 0 – 1,5° som en majoritet av världens vetenskapsmän, inklusive jag, anser? De klimatmodeller som IPCC använder togs fram för mer än 20 år sedan. Då hade man uppfattningen att koldioxid var en kraftig växthusgas. Nu vet vi att det inte är så, den har i modellerna överdrivits med en faktor 3 ungefär. Därför har en elit av världens forskare glidit i sin uppfattning och anser nu att någonstans mellan 0 och 1,5 grader är mest sannolikt.
  http://www.tjust.com/2016/scientists-believe.pdf

  • Är det 1,0° – 2,5° som IPCC påstår med TCR RCP4.5 som mest realistiskt,
  – The transient climate response is likely in the range of 1.0°C to 2.5°C (high confidence) and extremely unlikely greater than 3°C.

  • Är det 3° – 8° som Regeringen påstår?
  – … vi är på väg mot en temperaturökning på mellan 3-8 grader vid slutet av detta århundrade.
  http://www.regeringen.se/uttalanden/2014/11/uttalande-om-fns-klimatpanels-ipcc-syntesrapport-och-femte-utvarderingsrapport/
  En rödgrön Regering väljer rådgivare som agitatorerna Wijkman och Rockström som ger alibi för en rödgrön politik. Det blir hundra procent återkoppling i ett sådant politiskt system, en demokratur. https://sv.wikipedia.org/wiki/Demokratur

  • Eller är det 7° som Victoria Dyring refererade i SVT?

  • Eller 8° som Regeringens rådgivare Johan Rockström (Club of Rome) påstår?

  • 10° – 15° Johan L Kuylenstierna, vd för Stockholm Environment Institute.
  – Vid en uppvärmning på 10 till 15 grader har vi i praktiken inte ett Arktis längre.
  https://www.svd.se/nya-kalla-kriget–nu-borjar-kampen-om-arktis
  Det är ett uttalande som passar en röd politiker men inte en seriös forskare!

  I USA har senaten kallat in vetenskapsmän till hearings och dessa ger starkt stöd för den uppfattningen att koldioxid är en beskedlig växthusgas. En majoritet av USAs politiker har liksom en majoritet av världens vetenskapsmän numera uppfattningen att koldioxid ej kommer att förorsaka skadlig uppvärmning.
  Koldioxidens nytta är större än dess skada.

  Bland internationellt respekterade vetenskapsmän får Lindzen representera dem alla i följande petition,
  Vi uppmanar United States government, och andra, att dra sig ur
  FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC).
  Vi stödjer rimliga och kostnadseffektiva miljöskydd. 
  Men koldioxid, målet för UNFCCC,  är inte en förorening utan till
  stor nytta för jordbruk och annat liv på jorden.
  Observationer sedan starten av UNFCCC för 23 år sedan visar att
  uppvärmningen på grund av ökad koldioxid i atmosfären kommer
  att vara godartad – mycket mindre än tidiga modeller indikerar.
  Petition av Dr. Richard S. Lindzen och ställd till U.S. government.

  Lindzen har mer än 1000 riktiga vetenskapsmän bakom sig i sin petition till till USAs president. Se vidare
  https://www.klimatupplysningen.se/2017/05/12/professor-richard-lindzen-kallar-klimatalarmister-ohederliga/
  http://www.tjust.com/2016/scientists-believe.pdf

  Källkritik är allas ansvar, varsågod och välj!

 10. Kenneth Mikaelsson

  #7
  Eller att moduleringen av solvinden betyder mer än TSI och flatulenser…

 11. Kenneth Mikaelsson

  Eller detta….

  Greenhouse effect is invalidated

  https://www.youtube.com/watch?v=WfuafZbpyII

 12. Kenneth Mikaelsson

  Why Solar Forcing Using TSI is Flawed

  https://www.youtube.com/watch?v=gbDEvOrbTAg

 13. Lennart Bengtsson

  I ett totalitärt eller semi-totalitärt land brukar det normalt bara finnas utrymme för en uppfattning ( åt gången). Huruvida Sverige tillhör en sådan grupp av länder får läsaren själv avgöra.

  Vem vet, det kan ju också vara så att många medborgare har börjat tröttna på demokratin och föredrar en tillvaro där de slipper tänka eller fatta egna beslut?

 14. jensen

  Komplext eller Komplicerat.

  Idag är det 12-årsdagen sedan 2:a publiceringen av Michaels Crichtons : State of Fear ( först publicerad Dec7 2004)
  För en kort tid sedan lyssnade jag till intervjuer,föreläsningar och vetenskapliga paneldiskussioner från ca 2006 f.a.med M.C. Han redogjorde då klimat som ett komplext system. Jag erinrade mig då att Jim Richard ( finansanalytiker) hävdat att att Ekonomi är ett komlext system, och att därför Fed. Res.´s modeller är totalt obsoleta. De vet inte vad de gör. Om ett ekonomiskt system, som är komplext, fördubblas, ökas riskem med ggr 10- 100- eller mer.
  Från M.C. bok etsades bedömningen Konsensus är politik och inte vetenskap.

  För allsidig kunskap om Komplexitet hänvisas till Wikipedia och Komplexitet.se Kristian Stålne.
  Mkt kort sammandrag: Komplexa system är t.ex. ett mänskligt samhälle. Interaktioner inom systemet medför spontan självorganisering. Den självorganiserande systemen är adaptiva.De skiljer sig från statiska objekt som till.ex. datorer, som endast är Komplicerade till skillnad från Komplexa.
  Komplexa system kännetecknas av att de består av många delar, där kännedom om dessas egenskaper INTE räcker till att förklara det hela systemets egenskaper / Emergens/ Komplexa sysyem kan modelleras till vis del, men inte fullt ut förutsägas. De är alltså inte deterministiska. De är som regel adaptiva och förändrar sig när omgivningen förändras.
  Som alternativ till komplexa system anges ofta Komplicerade system. De är förvisso svåra att förstå sig på, men ändå lösbara och förutsägbara om man har kunskap om de ingående komponenterna och deras inbördes relationer. Tänk på människans förmodat rtionella beteende i ekonomin.
  Att skapa en komplicerad modell kan var ett svårt och omfattande arbete eftersom man behöver kunna kontrollera ALLA variabler, , men det är i princip möjligt i ett komplicerat system.
  Komplexa system kan inte kontrolleras, man kan på sin höjd påverka dem och lära sig dansa med dem.I stället för att lägga tid på att räkna ut den slutgiltiga lösningen, använder man kortare interventioner, drar lärdom av dess, och förbättrar sig till nästa intervention.
  Glappet mellan att förstå och inte förstå Komplext/Komplicerat tar sig vanligen uttryck i att KOMPLEXA SYSTEM uppfattas som Komplicerade.
  Att dansa med ett problem kan innebära att man låter problemet förändra en själv, ens förståelse av problemet och kanske t.o.m. ens identitet.
  Först och främst är det avgörande att inse att problemet är komplex och därmed inte lösbart.

  Min reflexion:
  Jag förstår inte hur myndigheter, granskare , vetenskapliga journaler ärliga forskare, övriga, kunnat tillåta ett sådant glapp i förståelsen vad som är Komplext respektive Komplicerat
  Att bygga sin / Ni förstår vilka jag menar./ trovärdighet på en omöjlighet ter sig för mig fåfängt.

  Verkligheten får efterhand visa förloppet.

 15. jensen

  13

  Enligt Kristian Stålne:
  Att förespråka en korrekt uppsättning önskvärda värderingar. oavsett fråga och oavsett hur fina dessa värderingar är, kan skapa en likriktning, som är motsatsen till mångfalden i åsikter och perspektiv som utmärker ett demokratiskt levande debattklimat.

 16. Svempa

  39 Lars Cornell – Bra sammanfattning!

 17. ”Bortsett fra én aksje, som eies av Stiftelsen Stavanger Aftenblad, eier Schibsted Norge alle aksjene i Stavanger Aftenblad.” https://no.wikipedia.org/wiki/Stavanger_Aftenblad

  Schibsted försöker nog sannolikt rädda en dalande lokal tidning i oljebygden Stavanger där människor naturligtvis är mer skeptiska, både p.g.a. att fler har ingenjörsutbildning, men även eftersom bygden är beroende av oljan.

  Det påverkar sannolikt inte Schibsteds amerikanska ägares agenda i stort om en oljebygds tidning ställer sig på oljans sida, men de hoppas nog att det kan öka tidningens popularitet lokalt, för det finns alltid fler lögner att sälja in till folket där förutom olja och klimathot.

 18. Ann lh

  # 14 Jensen, tack för tankeväckande upplysning!

 19. elias

  UNT i Uppsala har ännu en ledare om klimatet idag.

 20. Lasse

  SR hade en nyhet om att klimatet drabbar allt fler och värre.
  Nyheten kommer från The Lancet och här finns grafiken:
  http://www.thelancet.com/infographics/climate-and-health

  Inte en graf som inte kan förklaras med befolkningsutveckling och ökat välstånd!

  Mest upplysande var väl att det landet med sämst luft var det som alla hyllar som klimatsmartast:
  Nord Korea!

 21. Erik Pedersen

  Det er ikke bare Stavanger Aftenblad som skriver om klima i Norge;
  https://www.dagbladet.no/nyheter/nasas-smeltesjokk-pa-gronland-er-elendig-nytt—som-et-tog-som-loper-lopsk/68848107#_ga=2.57344618.1705108420.1507987035-1817990009.1475230112
  Mange tilsvarende kunnskapsløse eksempler fins, og ”the science is settled” i følge offentlig finansierte forskningsinstitusjoner som Cicero, Bjerknessenteret og Meteorologisk institutt i Norge. De hevder at IPCC’s CO2-hypotese er en sannhet uten støttende bevis eller klimamodeller med projeksjoner som underbygger dette. I den spede begynnelse var det nok forskning og vitenskap IPCC forholdt seg til men det har gjennom årene skjedd en glidning mot politikk. I dag er IPCC en politisk arena, ingen ting annet…