Elefanter i rum

Den senaste tiden har det varit en del diskussion om jordrotationen bland kommentarerna. Jag börjar med att visa att mätningar av jorddygnets längd också finns med bland alla data på Climate Explorer:

ilod_12

Sedan 70-talet har dygnet blivit lite kortare. Vilket i sin tur betyder en sak: Jordens rotationshastighet har ökat. Jorden roterar snabbare. Vilket är tvärtom mot vad som skulle väntas. Haven stiger ju, påstås det, så det borde bli samma effekt som när en konståkare gör en piruett och sträcker ut armarna. Rotationshastigheten borde minska.

Numera går dygnets längd att mäta med en noggrannhet bättre än en tusendels sekund. Vi vet dessutom ganska väl hur dygnets längd har ändrats genom årtusenden. Observationer av solförmörkelser i till exempel Babylon går att datera på någon minut när. Det är i och för sig inte särskilt exakt, men det bidrar till en lång baslinje som visar på förändringar. De mesta av de långsiktiga förändringarna beror på tidvatteneffekter och att månbanan långsamt blir större. På så pass kort tid som årtionden, borde det inte ha någon märkbar effekt.

När det gäller dateringar och identifieringar av solförmörkelser för hundratals och tusentals år sedan, har för övrigt den svenske arkeoastronomen Göran Henriksson bidragit mycket.

Nu över till det jag egentligen tänkte skriva om.

Det har varit ett klimatmöte i Malmö. Svenska medier beskriver det som att 120 klimatforskare har samlats för att bestämma vad som ska stå i IPCC:s rapport om 1,5-gradersmålet, SR15. Den är ett samarbete mellan de tre arbetsgrupperna, som annars brukar prestera varsin omgång av rapporter.

Den svenska klimatministern hävdar i ett debattinlägg i Sydsvenskan till och med att det är världens ledande klimatforskare som kom till Malmö. Hon drar dessutom till med den sedvanliga faktoiden om att extremväder beror på klimatförändringar. Klimatförändringar leder till massor av negativa effekter, menar hon. Problemet måste lösas genom att ändra vår livsstil, anser hon. Att denna ändring skulle medföra ett drastiskt minskat välstånd, låtsas hon inte fatta.

När jag tittar på listan över de personer som är med om att skriva SR15, hittar då jag inga namn jag känner igen. Jag hittar däremot länder som inte alls är kända för att hålla på med någon klimatforskning.

Jag tvivlar på att någon enda på denna lista från IPCC är en ledande klimatforskare. Ä andra sidan får jag det till 74 personer, medan svenska medier hävdar att 120 personer kom till Malmö. Kanske är någon av de övriga 46 verkligen en ledande klimatforskare? Jag har inte lyckats hitta någon deltagarlista för mötet i Malmö.

Förresten skrev jag en replik på klimatministerns inlägg och skickade in, men Sydsvenskans debattredaktör hävdar att det inte finns plats, eftersom de får så många inlägg inskickade.

Min replik följer därför här i stället:

Sveriges klimatminister, Isabella Lövin, kommer i ett inlägg den 23/10 med flera påståenden som inte stämmer med den information som går att hitta hos IPCC (FN:s klimatpanel, https://ipcc.ch).

IPCC har tre arbetsgrupper. Bara den första anlitar för sitt arbete forskare som sysslar med egentlig klimatvetenskap, som hur klimatet har förändrats och vilka orsakerna är. Och då bara en handfull av världens klimatforskare. Mötet i Malmö 23-29/10 gäller specialrapporten SR15, ett samarbete mellan de tre arbetsgrupperna, och bland författarna där finns inga kända klimatforskare.

Den första arbetsgruppen har konstaterat att vare sig orkaner, skogsbränder eller översvämningar har blivit vanligare eller intensivare i världen de senaste årtiondena. Samt att det är osäkert vad som kommer att hända i framtiden.

Tvågradersmålet finns för att forskare har räknat ut att fördelarna är större än nackdelarna åtminstone upp till två graders global uppvärmning. Det är tämligen obegripligt varifrån Lövin har fått uppfattningen om dubbelt så stora negativa följder vid 2 grader jämfört med 1,5 grader.

Slutresultatet av klimatmötet i Paris 2015 var en icke-bindande överenskommelse och inte något (bindande) avtal. Det är bara att läsa texten till slutdokumentet för att begripa. De flesta länder har inte lovat några utsläppsminskningar före 2030. Det är en gåta varför många debattörer i Sverige kallar överenskommelsen för ett avtal.

IPCC har konstaterat att en utbyggnad av kärnkraften är en viktig del i försöken att minska koldioxidutsläppen. Varför nämner Lövin inte det?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas P

  ”När jag tittar på listan över de personer som är med om att skriva SR15, hittar då jag inga namn jag känner igen.”

  Det säger mer om dig än om deltagarna. Ta första namnet Myles Allen:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Myles_Allen
  Knappast okänd, rentav omnämnd här på bloggen otaliga gånger under åren.

 2. Kurt Persson

  Kan man verkligen likna det som händer med moder jord med en konst- åkare som sträcker ut armarna för att minska rotationshastigheten.
  När glaciärerna smälter flyttas massa närmare moder jords kropp och hastigheten ökar. Moder jord drar alltså in armarna.

 3. Guy

  Kurt Persson # 2

  Du får säker svar av sådana här på bloggen som kan precisera bättre än jag. Så där snabbt tänkt tycker jag att om glaciärer smälter så fördelas vattnet så småningom till tropikerna där rotationen är snabbast och då flyttar massan längre bort från moder jords kropp. Den ökade rotationshastigheten skulle tyda på ökad massa vid polerna. Alltså närmare rotationsaxeln (kroppen)

 4. Lasse

  Skrämmande framtid om Isabella får fortsätta:
  ”Vi har antagit en klimatlag som i princip tvingar varje svensk regering att minska utsläppen tillräckligt mycket. ”
  Budgeten är fast och vi tvingas betala.
  Läste Ny Teknik igår och där är summan för elomställningen 1500 miljarder till 2040.
  SWECO har fantiserat om vindelutbyggnad som skall fyrdubbla dagens vansinne.
  Idag blåser vi bort el från vinden till våra grannländer, som också har vindöverskott:
  Av vindens 4474 MWh så exporteras 3530 MWh.

 5. Christopher E

  #2 Kurt Persson

  Ditt exempel skulle kunna gälla glaciärer som smälter i berg närmare ekvatorn, men det är helt försumbart.

  Det är nära jordens poler den stora avsmältningen påstås äga rum. Där roterar jordytan långsamt, det vill säga vinkelhastigheten är densamma men sträckan ytan rör sig under en jordrotation är kort och hastigheten långsam. Vid ekvatorn är sträckan lång och hastigheten hög. Jordaxeln motsvarar konståkarens kropp och ekvatorn de utsträckta armarna. När massa flyttas från polerna mot ekvatorn måste rotationshastigheten med nödvändighet minska, allt annat lika. Men… å andra sidan… smälter glaciärer ökar också den isostatiska rörelsen (”landhöjningen”) och massa i form av magma förs mot de smältande polära områdena för att fylla ut under landhöjningen. Vilket istället ökar rotationshastigheten.

  Långsiktigt ökar dock jorddygnets längd med ca 1,7 ms/100 år, främst från att jorden saktar på grund av tidvatteneffekter. Variationen i kort perspektiv är dock betydande.

  Men detta är inte huvudorsaken till att det stoppas in en skottsekund i vår världstid sådär vartannat år i snitt, vilket är ett vanligt missförstånd. Det beror helt enkelt på att medelsoldygnets sekunder utifrån jordens verkliga rörelse inte går jämt upp med hur vi väljer att definiera SI-sekunden. Den skillnaden är mycket större än jordklotets avsaktning på lång sikt. Så trots kurvan överst har vi stoppat in 27 skottsekunder sedan 1970-talet. Inte en enda har dragits från.

  Skalan på x-axeln på Lars diagram överst är alltså avvikelsen mellan dygnets riktiga längd med rotationen mot dygnets längd i SI-sekunder. Det är därför värdena nästan hela tiden är positiva.

 6. Christopher E

  #4 Lasse

  Hmm, lagar går att införa, men de går ju lika snabbt att ta bort också.

  Men det kräver förstås att svenska folket slutar rösta på klimathotsstollar.

 7. Sören G

  Det var en graf här som visade att havsytan har sjunkit de senaste årer. Och det var satellitmätningarna som tidigare hade visat en dubbelt så hög havsytehöjning än pegelmätningarna.

 8. Bim

  Det sägs ju att vansinnet inte har någon gräns. Men det värsta vansinnet sker inom Sveriges gräns.

 9. Kurt Persson

  #5 Christopher E
  ”Ditt exempel skulle kunna gälla glaciärer som smälter i berg närmare ekvatorn, men det är helt försumbart.”
  Intressant påstående , kan du utveckla det.

 10. Evert Andersson

  SvD Näringsliv idag förfasar sig över investerare som inte fattat att det blir förlust att investera i fossil energi. Det är sista stället man borde behöva läsa sådan strunt. Att de ’förnybara’ exkl. vattenkraft bara står för ett par procent av världens energiförsörjning verkarskribenten omedveten om liksom rimligheten att ersätta fossil med dessa. Mest bekymrande är de lystna blickarna mot pensionsfondernas kapital för att få dem att investera i ’omställningen’ till ett inbillat ’hållbart samhälle’. Arma land.

 11. tty

  #5

  ”Men… å andra sidan… smälter glaciärer ökar också den isostatiska rörelsen (”landhöjningen”) och massa i form av magma förs mot de smältande polära områdena för att fylla ut under landhöjningen. Vilket istället ökar rotationshastigheten.”

  Det kan möjligen stämma för Antarktis, men på norra halvklotet låg iskalotterna inte över polen och ”jordflytningen” sker där radiellt inåt mot deras forna centra Hudson Bay respektive Östersjön.

  Sedan är det riktigt att tektoniken också påverkar jordrotationen, men troligen är det rörelser nere i manteln och kärnan som är viktigast där.

 12. Erik Lindeberg

  Inga kända klimatforskare?

  För bara några veckor sen framhölls här på bloggen en artikel av Millar at al. 2017 om nya klimatmodelleringar för att illustrera att IPCC hade överskattat uppvärmningen. Artikeln drogs fram både av Sten Kaijser (https://www.klimatupplysningen.se/2017/09/29/drakesundet-fran-ovan/) och Ingemar Nordin (https://www.klimatupplysningen.se/2017/10/01/kurvanpassning-och-klimatkanslighet/). Inte mindre än fyra av författarna deltog på mötet i Malmö (Joeri Rogelj, Piers M. Forster, Jan S. Fuglestvedt, Myles R. Allen)

  Artikeln som absolut tål att studeras ligger här: https://www.nature.com/articles/ngeo3031.epdf?referrer_access_token=bSvtLutmLRp7ZFWNjCfbMdRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OhiLdhtid2wIzB9lmkCPRiC-608LsH4hjjmGpyBVtm5XcLr6iQRk_brXCpf7Zn4ZEuAlg_I-6VGA9okyUAfIPnJ_qSrGCS1dhY9nhwFVlPuy9KXTwBLhdldrg7yEyMkP5jEmYsk3oEEWjg5v_1nVFe&tracking_referrer=www.realclimate.org

 13. Sören G

  Grafen över jordrotationen visar årliga variationer. Anledningen är naturligtvis att snö och is breder ut sig på norra halvklotet under vintern och får jordrotationen att öka. Under södra halvklotets vinter ackumelars inte så mycket snö och is eftersom det mest är hav där. Under norra halvklotets sommar får avsmältningen av snö och is jordrotationen att sakta in.

 14. Christopher E

  #11 tty

  Tack för kommentar. Jag har läst om den effekten (att glacial rebound ökar rotationshastigheten) och låtit mig övertygas, men är inte insatt nog att i detalj kunna bedöma hur korrekta källorna är.

  Här är dock en artikel som hävdar att effekten är 0,6 ms/100 år, vilket i så fall förklarar varför jorden inte saktar in så mycket som man förväntar från rena tidvatteneffekter:

  http://eps.mcgill.ca/~courses/c510/Barreto_Fortin_Iredale.pdf

 15. Christopher E

  #9 Kurt Persson

  ”#5 Christopher E
  ”Ditt exempel skulle kunna gälla glaciärer som smälter i berg närmare ekvatorn, men det är helt försumbart.”
  Intressant påstående , kan du utveckla det”

  Det är bara där som is kan smälta och vattnet netto hamna på en plats med lägre rotationshastighet. Tex extremfallet en glaciär i Ecuador är längst ut på isdansarens långfinger, snabbare går det inte, därifrån kan vattnet bara närma sig kroppen. Där håller ditt förslag.

  Men glaciärerna på låga breddgrader är få och inte stora. Det drunknar helt i eventuellt smältvatten från polnära områden.

  Om tex Grönland smälter på toppen hamnar vattnet bara 3 km näras jordens centrum, vilket bara är ca 1 km närmare rotationsaxeln. Men huvuddelen av vattnet strömmar ut världens hav, där det hamnar som mest 4203 km längre bort från rotationsaxeln. Nettot är absolut längre ifrån axeln.

 16. Björn

  Det enda som jag kan tänka mig händer om jordrotationen ökar, är att corioliseffekten då också ökar, för denna effekt är ju orsakad av jordrotationen. I övrigt på tal om elefanter i rummet, så är solen den största, denna som meteorologerna helst inte vill beröra. De vill inte förstå att uppvärmning i lagren över troposfären är orsakad av högenergetisk UV-strålning. När denna strålning nu minskar, får detta naturligtvis konsekvenser i form av förändringar i polar vortex och jetströmmarna.

 17. Bengt Abelsson

  Om Myles Allen läste jag förnågot år sedan, apropå vissa medias förmåga att alarmera långt utöver IPCC budska och IPCC författares tystnad om dessa överdrifter citerades han: ”Not my responsibility”

 18. pekke

  Nu är det panik !

  ” Halterna av koldioxid i atmosfären ökade med rekordfart under 2016, konstaterar Meteorologiska världsorganisationen i en rapport. Nuvarande koldioxidhalter har enligt FN-organisationen inte setts på miljontals år, och kan medföra stigande havsnivåer på 20 meter och en global temperaturhöjning på tre grader. ”
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6810049

  Hur de kan jämföra nuvarande luftmätningar med miljoner års gasbubblor i inlandsisen ?

 19. tty

  #14

  ”Här är dock en artikel som hävdar att effekten är 0,6 ms/100 år, vilket i så fall förklarar varför jorden inte saktar in så mycket som man förväntar från rena tidvatteneffekter”

  Jag tror nog man bör ta den analysen med en nypa salt. Den måste till mycket stor del bygga på GIA-effekter i Antarktis som är extremt osäkra. De relativt få mätpunkter som finns i Antarktis och nyare studier av äldre moräner i Antarktis visar dessutom på att gängse modeller som t ex ICE-5G/6G kraftigt överskattar GIA i Antarktis.:

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5111427/

 20. Fredde

  Som vanligt anspelar man på folks rädslor, men skriver samtidigt tillräckligt luddigt:
  ”kan medföra stigande havsnivåer på 20 meter”

  Därmed har de inte sagt att det finns några bevis för att det kommer hända.
  Dessutom måste man ifrågasätta om det ens finns så mycket vatten på jorden för att höja havsnivån med 20 meter.

  En riktig journalist hade förstås ifrågasatt uppgiften om 20 meter, men en snabb googling ger vid hand att av allt vatten som finns på jorden är det bara 2,5% som är sötvatten, och av detta är det 2/3 som finns i sjöar och glaciärer.
  Alltså är det otroligt lite vatten i glaciärer och is, och det borde knappast räcka till 20 meters havshöjning

 21. Sören G

  #18
  Här kom Sveriges Radio verkligen ut som spridare av fake news. Jag hörde på samma Sveriges Radio häromdagen att på nämnda radio kollar man upp uppgifter och man följer den vetenskapliga metoden.

  Under istidens avsmältningsekede höjdes havsytan 1 cm/år. Men då fanns det mycket is på lägre latituder. Dessutom sker avsmältningen i huvudsak vid isranden. Då låg isarna över norra delearn av Nordamerika och Euro-asien. Det finns inte så mycket is i smältbart läge nu. Och det kan inte komma upp i en avsmältningstakt som ger 1 cm/år i havsytehöjning.

 22. Thomas P

  Fredde #20 Eftersom du kan googla, prova att ta reda på hur mycket is som finns på Antarktis och hur mycket havsnivå det motsvarar.

  Tänk också på att havens medeldjup är dryg 3500 meter. Att bara 2,5% av jordens vatten är sötvatten kan låta lite, men 2,5% av en enorm massa vatten är fortfarande väldigt mycket. Om man naivt tar 2,5% av 3500 får man 87 meter vilket storleksordningsmässigt är ungefär hur mycket haven kan stiga om all is smälter.

 23. Sören G

  Inom klimathotspropagandan drar man fram ”om all is smälter” som om det är en en realistisk möjlighet inom nuvarande interglacial (som kan vara slut om ett par tusen år). Vanligt folk förstår kanske inte det.

 24. Daniel Wiklund

  Oj, havet stiger 87 meter om all is smälter. Här i Luleå smälter då ingen is just nu, snarare tvärtom. Eftersom du kan googla Thomas P så kan du kolla det.

 25. Karl Eider

  #13 Sören

  Den årliga variationen och även den längre 12-års cykeln, som vi ser i diagrammet, tror jag kan bero på Jupiters gravitationspåverkan. Visst är denna påverkan väldigt liten, i storleksordning några miljondelar av månens. Trots detta ändå inte helt försumbar.

  http://orbitsimulator.com/gravitySimulatorCloud/simulations/1480799423788_jupiterStationary3.html

 26. Lars Cornell

  #4 Lasse
  ”Av vindens 4474 MWh så exporteras 3530 MWh.”
  Om det är sanning är det förfärande om man beaktar att subventionerna betalas av svenska hushåll.

  Elcertifikaten har sjunkit i pris från 170 kr år 2016 till 41 kr i feb 2017. De har därefter stigit till omkring 70 kr.
  Antag medelpris en krona. Då måste svenska hushåll subventionera exporten av svensk vindkraft till bland annat Danmark med 3,5 miljarder kronor. Till det kommer kostnader för förluster i elnätet som på grund av de långa avstånden och kvadratiska sambanden är stora.

 27. Bengt Abelsson

  Det är nog rubriksättaren som ska ifrågasättas, men även den opartiske och faktasökande journalisten.
  Om vi tänker att dessa 20 m nivåhöjning ska ske till år 2317 eller 200 år fram i tiden så blir det i genomsnitt 100 mm per år.
  Såvitt jag minns så finns få som menar att havsnivån stiger väsentilgen mer än 3 mm per år just nu samt att någon acceleration i denna jämna lunk är svår att hitta i brusiga data.
  Takten måste snabbt öka till 30 ggr nuvarande för att 20 m / 200 år ska vara rimligt. Innan dess är hotet en papperstiger, för att citera den store ordförande Mao.

 28. Lars Cornell

  #19 ”tidvatteneffekter … 0,6 ms/100 år”
  Är det impuls som överförs från (?) månen till (?) jorden med tidvattnet som ’gummiband’?

 29. Fredde

  Thoams #22:
  Men, nu är det ju så att väldigt stor del av sötvattnet finns som grundvatten, ytterligare en stor del i insjöar. Många av insjöarna kommer absorbera smältvatten, ytterligare en del sötvatten fyller på grundvattnet.

  Därför kan du knappast räkna 2,5% av 3500 meter om all is skulle smälta.

  Å andra sidan finns det inga bevis för att något av ovanstående kommer att hända, just bara spekulationer.

 30. Lars Cornell

  #26 LC
  Där var jag litet för snabb med decimalkommat. Det skall inte vara en krona utan tio öre/kWh. Men det blir i alla fall ca 400 miljoner med tio öre subventioner och 15% förluster.

 31. Thomas P

  Lars #28 Det är rörelesmängdsmoment som överförs från jorden till månen. Jordrotationen bromsas in och månen rör sig i motsvarande grad längre bort från jorden.

 32. Thomas P

  Fredde #29 Sökte du på hur mycket is det finns i Antarktis?

  Sen är stor osäkerhet i hur mycket is som kommer smälta. All is på Antarktis lär inte göra det, men nu var din fråga hur mycket havsnivån skulle kunna stiga *om* isen smälte.

 33. Micke Johnsson

  OT! Agronomen Rockström är i farten! https://www.sydsvenskan.se/2017-10-30/koldioxidnivaer-okar-rekordsnabbt

 34. Lasse

  #26 Lars Cornell
  Det var en ögonblicksbild från : http://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/
  Nu ca 2634 MWh/h

  20 m högre nivå-det är kört -elda på!
  SRs uppgift om hur CO2 kan påverka havsnivån är lite komisk, speciellt för oss som lyssnar dagen lång.
  ” Hotbilderna fungerar inte konstaterar hon, och det räcker inte heller att förmedla etablerad kunskap och förvänta sig att människor ska handla klokt därefter. Att skaka om och skrämma upp riskerar att bli kontraproduktivt.”
  Klimatpsykologen har talat!
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6808147

 35. Verner

  Den myndighet i Sverige som tar ansvar för att vattendjupet i havet presenteras på korrekt sätt är Sjöfartsverket. Där anges på sjökorten hur stor landhöjningen är. Det vill säga hur mycket vattennivån sjunker. På sjökortet 2015 över Sandhamn /Stockholm anges en landhöjning på 4 mm/år. För årets sjökort över Göteborgs inlopp anges Landhöjningen till 1 mm/år och samma landhöjning för Oskarshamn.
  Landhöjningen i Skellefteå anges till 10 mm och Trelleborg till plus/minus noll.

  Att oroa sig för vattennivåerna i Sverige är som att fajtas mot väderkvarnar.

 36. Bengt Abelsson

  # 32
  En mer närliggande havsnivåändring för säg 20000 år sedan: havsnivån var ca 100 m lägre än nu, med kilometertjock is över det som nu är Chicago.
  Finge jag välja är nog 20 m högre nivå ett mindre problem – om man inte är i hotbranschen.
  PS # 29. 70% av allt sötvatten finns på/i Antarktis och teoretiskt kan det bli ca 70 m nivåhöjning, om allt smälter, vilket inte hänt på många år.

 37. Lasse

  #33 Micke
  Check: http://www.woodfortrees.org/plot/esrl-co2/from:1900

  Ser ni nån acceleration i CO2?
  Rockström brukar väl titta på Isläget i Arktis och kalla det för kanariefågeln. Men den dog väl?

 38. Daniel Wiklund

  Ibland undrar jag om dom som sitter framför datorerna och kollar vädret har tid att vara ute och betrakta vädret live. Idag har vi haft ett fantastiskt vackert väder i Luleå, sol (som värmde) och ett par minusgrader. Och nästan vindstilla. Men vi var inte så många som cyklade, det var rätt halt och spårigt. Men med dubbdäck gick det bra. Såna här dagar har vi haft nån gång då och då under dom dryga sextio år jag bott här. Och jag gissar att såna här dagar kommer att dyka upp fler gånger under dom kommande 60 åren. Om nu inte Thomas P hittar nån länk som bevisar motsatsen.

 39. Bengt Abelsson

  ,# 37
  Det märkliga är att utsläpp av CO2 varit oförändrade sedan 2014 men halten i atmsfären ökar ändå.
  WUWT 20 oktober 2017 citerar en holländsk /EU rapport.
  Antingen finns inget samband eller så är förbrukningsstatistiken felande.
  Mätningar av lufthalten är nog invändningsfria.

 40. Fredde

  #33: Det är intressant ur Sydsvenskan formulerar sig när det gäller ”Parisavtalet”.

  ”Den samlade forskarvärlden, med FN:s klimatpanel i spetsen, är i princip ense om att den globala uppvärmning som påvisats de senaste decennierna beror på människans utsläpp av så kallade växthusgaser.

  Det globala Parisavtalet förhandlades fram i december 2015. Det slår bland annat fast att den globala uppvärmningen ska begränsas till under två grader jämfört med förindustriell tid, och att de globala utsläppen snarast möjligt ska nå sin högsta nivå för att sedan minska.

  USA:s president Donald Trump har flera gånger ifrågasatt klimatförändringarna och beslutat att USA ska lämna Parisavtalet.”

  Det låter ju väldigt fint och bra, men som vanligt är det media som hittar på egna tolkningar.
  Det är ju en ganska värdelös överenskommelse, tandlös, inte alls ett bindande avtal.
  Och det är just det som Trump påpekar: ska det vara värt något så ska det vara bindande, utan undantag. Annars kan man likaväl gå ur det.
  Men, det undviker svensk media att berätta, det ingår inte i deras smutskastningsagenda mot Trump…

 41. tty

  #20

  ”Alltså är det otroligt lite vatten i glaciärer och is, och det borde knappast räcka till 20 meters havshöjning”

  Jodå det räcker, men för att åstadkomma det måste all is i mindre glaciärer, all is på Grönland, all is i Västantarktis och ungefär en femtedel av isen i Östantarktis smälta.

  Det kommer inte att hända på 300 år.

  Vad man gjort är att ta en (mycket osäker) bedömning av havsnivån under den varmaste delen av Pliocen för 3-4 miljoner å.r sedan och sedan gå på ”allsmäktighetsteorin”, d v s att klimatet helt och enbart styrs av CO2-halten, något som även elementära kunskaper i paleoklimatologi visar är felaktigt. Man tar alltså ingen hänsyn till ändringar av havsströmmar och geografi, som t ex att Panamanäset inte fanns då och att Paratethys fortfarande existerade.
  Och för övrigt var Grönland inte helt isfritt ens då, så man måste egentligen plussa på litet extra i Antarktis

 42. Bim

  Att all polär is skulle smälta är en orimlig tanke under en tidsrymd där vi borde oroa oss. Och att vetenskapsmän i dag skulle räkna med det som ett riskcenarie förefaller löjligt.
  Lika dumt som att Urakaipa skulle gå och ora sig för hur vi har det i dag och förbjuda eldning med fossila bränslen. Hade miljöpartiet funnits då så hade civilisationen aldrig överlevt. Till och med nu är det ett livsfarligt parti, hoppas de försvinner så snarast möjligt för vår fortsatta överlevnad.

 43. tty

  #36

  ”70% av allt sötvatten finns på/i Antarktis och teoretiskt kan det bli ca 70 m nivåhöjning, om allt smälter, vilket inte hänt på många år.”

  Det har definitivt inte hänt på ca 45 miljoner år, och det är faktiskt osäkert om det överhuvud taget har hänt. Det är mycket svårt att påvisa hur länge det fanns landis i Antarktis inland innan den nådde ut till kusten, och började sätta spår i avlagringar på havsbotten, men på senare år har man uppmärksammat att det förekom abrupta (typ på tiotusentals till hundratusentals år) havsnivåförändringar på tiotals meter även under den mycket varma krittiden, och så snabba förändringar kan egentligen bara förklaras genom existensen av inlandsisar.

 44. Bengt Abelsson

  #43
  De medeltida flaggelanterna verkar så har i efterhand och relativt sett mot CAGW-anhängarna ha varit ganska förnuftiga. De slog nog bara sig själva?

 45. Lasse

  Allt tal om höjda havsnivåer bör sättas i relation till uppmätta förändringar.
  Ser man nån form av acceleration i dessa siffror?

  Konsensus, bland dem som inte är förnekare, om att vi får 0,6 m höjning inom 50 år.
  Men verkligheten är annorlunda.
  http://notrickszone.com/#sthash.AdwXY3pN.dpbs

 46. Bengt Abelsson

  Fler elefanter, men svenska Wikipedia om Digerdöden kommer nog snart att revideras:

  ”……förändringar som gjort bakterien mer aggressiv, ha berott på miljöförändringar med kallare klimat och mycket regn, samt …..”

  Vi får vara glada att det ska bli varmare.

 47. Lasse Forss

  Genomsnittstemperaturen för Antarktis samtliga stationer har de senaste 60 åren varierat mellan -21 och -13 grader. (källa: Rimfrost.no). Isar har svårt att smälta då.

 48. Thomas P

  Lasse #47 Det man upptäckt på senare tid är dock att varmare havsvatten börjar ge sig på shelfisar även runt Östantarktis, och försvinner de accelererar glaciärerna innanför. Förvisso är det bara en ”liten” del av Antarktis som är så kustnära att det hotas på detta sätt, men det handlar i alla fall om några meter havsnivå.

 49. Gunnar Strandell

  Thomas P #48
  Och innan det upptäcktes fanns förstås inte fenomenet…
  Larma Al Gore så får vi se om han genast säljer villan vid havet eller ej.

 50. Thomas P

  Gunnar #49 ”Och innan det upptäcktes fanns förstås inte fenomenet…”

  Jo, naturligtvis. Vad är din poäng?

 51. Gunnar Strandell

  Thomas P #50
  Om fenomenet funnits länge ingår det ju i den ”kraftiga” havsytehöjning vi haft sedan mätningarna började.
  Alltså ingen varg den här gången heller….. ;-(

 52. Thomas P

  Gunnar #51 Än så länge är det alltså flytande shelfisar som smälter av och blir tunnare, och som du kanske hört talas om höjs inte havsytan nämnvärt när flytande havsis smälter. Det är om dessa shelfisar blir så tunna att de bryts sönder och därigenom gör isen innanför mer sårbar som det får effekt på havsnivån.

  Vi har sett detta i liten skala på antarktiska halvön, och man har länge tänkt sig att processen gradvis skall fortsätta längre in på Västantarktis, men nu har man sett samma fenomen även runt Östantarktis och Grönland.

 53. Ingemar Nordin

  ”det handlar i alla fall om några meter havsnivå.”

  Thomas P har tydligen nu även övergett IPCCs bedömning. IPCC är helt enkelt inte tillräckligt alarmistisk. Rockström har rätt?

 54. Thomas P

  Ingemar #53 du gör som vanligt ditt bästa för att misstolka genom att rycka ut några enstaka ord.
  1. Resultaten är från de senaste åren så de kan naturligtvis inte tagits med i senaste IPCC-rapporten.
  2. IPCC har varit försiktiga och speciellt exkluderat sådana här risker i sina prognoser.
  3. Jag säger inte att det kommer hända, bara att det är ett nyupptäckt hot. Ingen vet hur troligt det är.

 55. Bengt Abelsson

  #54
  Riskanalys bygger på uppskattningar av sannolikhet och konsekvens. Det går att skriva hyllkilometer om händelser med stora konsekvenser men låg sannolikhet. Kom med en rimlig sannolikhet för detta nyupptäckta ”hot”.
  Sedan vore det bra med en koppling till hur en åtgärdsplan kan se ut, samt en konsekvensanalys av kostnader och biverkningar.

 56. Robert N.

  Ny klimattjänst från SMHI.

  VÄDER. Den globala uppvärmningen kan innebära stora temperaturskillnader beroende på var i världen man befinner sig. På SMHI:s nya klimattjänst går det att se regionala skillnader redan efter en global ökning på 1,5 grader.
  – Poängen med att tänka regionalt är att förändringarna ser annorlunda ut i världen, säger Gustav Strandberg, klimatforskare vid SMHI.
  På FN:s klimatmöte för snart två år sedan beslutades om en rapport som tittar på klimateffekterna vid en och en halv graders uppvärmning. Den rapporten är fortfarande under utveckling, samtidigt går det redan nu att se regionala temperaturförändringarna via SMHI:s nya tjänst.
  – Den globala medeltemperaturen säger inte allt om hur en regional förändring kommer att vara. Förändringen i Sverige till exempel är större än den globala, säger Gustav Strandberg.
  4-5 grader
  Sedan tidigare har det varit möjligt att se vilka regionala skillnader som uppstår efter en global klimatförändring på två grader, men redan vid en och en halv graders uppvärmning går det att se en märkbar förändring, enligt Gustav Strandberg.
  – I Sverige ser man att den största temperaturförändringen är på vintern och framförallt på de kalla vinterdagarna, säger han.
  I norra Sverige kommer skillnaderna vara som störst, där kan temperaturen öka med så mycket som fyra till fem grader.
  – En tydlig effekt är att antalet dagar med minusgrader kommer att minska, det gör att den period som vi känner igen som vinter kommer att bli kortare. Så som Skåne ser ut idag, det kommer att förflyttas norrut, säger Gustav Strandberg.
  Nära gränsen
  Närheten till Arktis är en av anledningarna till att förändringen är större i Sverige, jämfört med många andra platser. En ökning på några grader blir också mer påtaglig när snön smälter bort och försvinner.
  – I vissa delar av världen är man nära gränsen för vad man klarar, som i central- och Västafrika, då är varje temperaturskillnad viktig. Det finns fortfarande en möjlighet till förändring, säger Gustav Strandberg.
  Klipp från Aftonbladet

 57. tty

  #48

  ” Det man upptäckt på senare tid är dock att varmare havsvatten börjar ge sig på shelfisar även runt Östantarktis, och försvinner de accelererar glaciärerna innanför. ”

  Nu är det ju dock så att det inte finns särskilt mycket shelfisar runt Östantarktis, utom i Prydzbukten (Amery ice shelf). De stora shelisarna är ju Ross- och Ronne. Dessutom är berggrundens topografi i Östantarktis sådan att en utkalvning sådan som åtminstone teoretiskt skulle kunna inträffa i Västantarktis är omöjlig.

 58. tty

  #52

  ”men nu har man sett samma fenomen även runt Östantarktis och Grönland.”

  Och runt Grönland finns det överhuvud taget inte en tillstymmelse till shelfis.

 59. Erik Lindeberg

  #39 Bengt Abelsson

  ”Det märkliga är att utsläpp av CO2 varit oförändrade sedan 2014 men halten i atmosfären ökar ändå.
  WUWT 20 oktober 2017 citerar en holländsk /EU rapport.
  Antingen finns inget samband eller så är förbrukningsstatistiken felande.”

  …eller så är det någon som inte förstår att det är integralen av utsläppet (det kumulativa utsläppet och inte utsläppshastigheten) som korrelerar med anhopningen i atmosfären. Korrelationen mellan koncentrationen och det kumulativa utsläppet är rätt bra: https://drive.google.com/open?id=0B19Sr_Qmr4GJcUZKcmFsZkdjNkk även om inte utsläppshastigheten har ökat på tre år.

 60. Bengt Abelsson

  #59
  Den visade grafen över ackumulerade utsläpp förefaller inkludera ”land use” den holländska rapporten exkluderar den källan, om jag förstått rätt.

 61. Lars-Eric Bjerke

  #30 Lars Cornell,
  ”Där var jag litet för snabb med decimalkommat. Det skall inte vara en krona utan tio öre/kWh. Men det blir i alla fall ca 400 miljoner med tio öre subventioner och 15% förluster.”

  Det är faktiskt kraftbolagen i Sverige, med höga rörliga produktionskostnader, som förlorat pengar på elcertifikaten, inte privatkunderna. Detta på grund av vindkraftens låga rörliga kostnader som trycker ner priserna.

  Vi har tidigare vid flera tillfällen diskuterat nätförlusterna. Din siffra på 15 % ligger i stället någonstans kring 2 %. Så här säger Svenska Kraftnät:
  ”Energiförlusterna i elnäten är avsevärda, speciellt i vårt avlånga land med mycket vattenkraft i norr. I 400-220 kV stamnätet är de årliga förlusterna 2,5–3 TWh, beroende på vattentillgång, elexport med mera. Detta innebär cirka 2 procent av den årliga totala elproduktionen. Merparten av energiförlusterna finns i underliggande region- och lokalnät, speciellt i de sistnämnda.
  Totalt uppgick under år 2008 nätförlusterna till 11 TWh, enligt Svensk Energi. Detta inkluderar förluster relaterade till elexporten, vilken utgjorde cirka 7,5 procent av vår inhemska elproduktion på 146 TWh. ”

 62. tty

  #61

  Nätförlusterna är faktiskt även enligt den källa du själv citerar betydligt mer än 2%. Den korrekta siffran är drygt 10 TWh av en produktion på ca 150 Twh, eller ca 7 %.

 63. Lars Cornell

  #61 #62
  Ni behandlar genomsnittliga förluster. Men för vindkraft som ligger ovanpå baskraften har vi det kvadratiska sambandet och då hamnar vi mycket högre. Förlusterna är proportionella mot effekten i kvadrat och det får konsekvenser när det blåser mycket och vi skall exportera.
  För export har vi också mycket längre avstånd än för inhemsk konsumtion. Jag vidhåller att siffran 15% är realistisk i just det fallet.
  http://www.tjust.com/vit/ellosses.pdf

  #61
  ”kraftbolagen i Sverige, med höga rörliga produktionskostnader, som förlorat pengar på elcertifikaten”
  Och vem tror du Lars-Erik det blir i slutänden som måste punga ut med pengarna. Du ser ju vilka enorma prishöjningar nätbolagen nu gör.
  Men du har rätt i att det är främst de bioeldade kraftvärmeverken som med all rätt gnäller.
  Elcertifikat och andra subventioner är ett gissel för hela samhället och bör avskaffas.

  ”vindkraftens låga rörliga kostnader”
  Både vattenkraft och kärnkraft har lägre rörliga kostnader än vindkraft om vi räknar in slitage och underhåll. Kärnkraftens bränslekostnad är låg om vi räknar bort straff-skatter.

 64. Thomas P

  tty #57 https://www.nature.com/news/antarctica-s-sleeping-ice-giant-could-wake-soon-1.21808
  ”The researchers found evidence that six East Antarctic ice shelves, including Totten, were melting from below at rates much higher than expected — with some even rivalling those of fast-retreating glaciers in West Antarctica3.”
  Du vet dock säkert bättre än författarna på Nature…

  Du har säkert tekniskt sätt rätt att det inte finns riktiga shelfisar på Grönland, jag avsåg mer att havsvatten kan smälta isen underifrån även om lufttemperaturen är låg. NASA utreder omfattningen:
  https://omg.jpl.nasa.gov/portal/

 65. Michael E

  #64 Tja, Thomas P, i en artikel i nature, http://www.nature.com/news/reproducibility-a-tragedy-of-errors-1.19264. som handlar om problemen med att många publicerade artiklar innehåller stora fel drar de slutsatsen att det är mycket svårt att komma åt detta problem. De säger;

  ”In the course of assembling weekly lists of articles in our field, we began noticing more peer-reviewed articles containing what we call substantial or invalidating errors. These involve factual mistakes or veer substantially from clearly accepted procedures in ways that, if corrected, might alter a paper’s conclusions.
  After attempting to address more than 25 of these errors with letters to authors or journals, and identifying at least a dozen more, we had to stop — the work took too much of our time. Our efforts revealed invalidating practices that occur repeatedly (see ‘Three common errors’) and showed how journals and authors react when faced with mistakes that need correction.”

  Med andra ord, bara för att det är publicerat betyder det inte att det är rätt. Ditt auktoritetsargument är därför vare sig relevant eller särskilt hjälpsamt för läsaren om denne skall bedöma vem som har rätt.

 66. Thomas P

  Michael #65 Då får du allt kavla upp ärmarna, läsa artikeln i Nature, studera detaljerna och se vem som har rätt. För du tänker dig väl inte att man istället skall tro på signaturen ”tty” som auktoritet?

 67. Christopher E

  #64

  Alltid kul med en rejäl dos hänvisning till auktoritet på tisdagmorgonen, i en klassisk skrämselartikel av journalist.

  Också kul att NASA tycks ha en dos humor som valt att kalla sitt grönlandsprojekt OMG. Anar man en förhoppning om resultatet… 😉

  Vad ska de då kalla ett kalla ett projekt att tex finna ut världsmedetemperaturer? World Temperature Findings? 🙂

 68. Michael E

  #66 Thomas P, det är du som ska kavla upp ärmarna och argumentera för din sak, auktoritetsargumentet är irrelevant.

 69. Fredde

  Följande diagram (som riktiga journalister borde ha tagit fram, men såna finns ju inte längre. Det där med att kritiskt granska är numera historia bland journalister, det duger gott att okritiskt citera uttalanden som kan förväntas sälja lösnummer…)
  ..visar ju orimligheten i påståenden om havsnivåhöjningar:

  http://thoralf.bloggplatsen.se/kategori/194333-klimathysteri/

 70. Argus

  #67

  WTF

  den va riktigt bra! 🙂

  Öhhh, går klockorna riktigt rätt??

 71. Lasse

  #64 Thomas P
  Havsvattnets temperaturvariation har vi ju kommit överens om är periodisk. AMO du vet.
  Det är vad som händer när isen är borta vi måste bli överens om: Kyler eller värmer globen?
  Det blir varmare i luften-visst, men totalt sett?

  Sen vore det intressant med kunskap om nuvarande havsnivåhöjning-varför har den enligt NASA avstannat?

 72. Thomas P

  Michael&Christopher Jag förstår att det är bekvämare att skrika ”auktoritetsargument” istället för att argumentera i sak. Men allvarligt talat, hur tänker ni er att jag skall ha något att tillägga till de forskare som varit där nere och mätt? Ställer ni upp med några miljoner så jag kan åka ned och mäta själv och slipper förlita mig på auktoriteter?

  Det hela blir bara en väldigt genomskinlig ursäkt för att slippa bry er om vad jag skriver, samtidigt som tty naturligtvis inte utsätts för samma skepsis.

 73. Thomas P

  Lasse #71 Du är väldigt pigg på att tillskriva mig åsikter jag inte gett uttryck för. AMO i Antarktis???

  ”Sen vore det intressant med kunskap om nuvarande havsnivåhöjning-varför har den enligt NASA avstannat?”

  Det har den inte.

 74. Lasse

  #73 Thomas P
  Två svar på tre frågor.
  Hur ser du på den tredje: Kallare eller varmare med istäcke på havet?

 75. Christopher E

  #72 Thomas P

  Det är väl ingen som ”skriker” något även om du inte gillade det. Men vad tror du när du skriver ”Du vet dock säkert bättre än författarna på Nature…”. Det uttrycket var ju det närmaste ett skolboksexempel på auktoritetshänvisning man kan komma! Dessutom är auktoriteten i detta fall andrahandsinformation från en journalist. Som att hänvisa till Jenny Stiernstiedt…

  Jag vet inte tty:s bakgrund. I ämnen där jag är hyggligt påläst med min bakgrund är tty dock korrekt med hög detaljkunskap. Att jag litar mer på tty än journalister är kanske inte så märkligt. En blick på en karta bekräftar att Östantarktis saknar stora shelfisar. Att den is som ändå har kontakt med havet kan påverkas av detta har ju ingen förnekat. Ej heller att Östantarktis har variation i långa tidsperspektiv.

 76. Christopher E

  #71 Lasse

  Du måste inse att i alarmisternas världsbild kan vare sig temperaturhöjning eller havsytehöjning avstanna. Höjningarna kan bara ”maskeras”.

 77. Thomas P

  Lasse #74 ”Två svar på tre frågor.”

  Noll kommentarer till de svar jag gav. Ja, om man inte inkluderar Christophers infantila #76 förstås.

 78. Lasse

  #76
  NASA maskerar inte ens det Thomas inte ser:
  https://sealevel.nasa.gov/understanding-sea-level/key-indicators/global-mean-sea-level

  AMO har Thomas redan visat att han förstår så där passar jag.

  Men varför är alarmister så irriterade när de mekanismer som kyler globen visar sig just kyla globen.
  Orkaner och förlorat istäcke är termostater som kyler bort överskottsvärme.

 79. Thomas P

  Christopher #76 Mitt ”auktoritetsargument” var ett svar på tty:s ständiga besserwisserattityd. Förvisso har han läst mycket, men han har också en tendens att vinkla vad han skriva så det passar ”the casue”. Inom den fysik där jag är mer påläst kan jag inte säga att jag är så imponerad av tty:s resonemang, även om han tycks påläst om mer deskriptiv geografi.

 80. Thomas P

  Lasse #78 Du som ständigt drar upp AMO kan väl ändå inte låtsas som du inte känner till El Nino? Att försöka göra något av att havsnivån ligger stilla ett år precis efter att den tagit ett hopp uppåt under en El Nino är inte seriöst. Det är sådant som Lomborg och liknande aktivister ägnar sig åt. Man måste ha lite längre perioder för att kunna kalla det en trend.

  ”Orkaner och förlorat istäcke är termostater som kyler bort överskottsvärme.”

  Så du menar, i motsats till dina gelikar här på bloggen, att orkanerna faktiskt kommer öka i en varmare värld?

  Förlorat istäcke på vintern kyler kanske, om inte den extra vattenångan ger upphov till molnigare väder, för då kan värmen istället stängas inne. Mindre is på sommaren sänker albedo vilket värmer.

 81. Lasse

  #80 Thomas
  Tack för svar.
  Du hade ju både sett och hittat en förklaring-varför skriver du inte det i ditt första inlägg?
  Hur långa perioder skall man ha för att avvisa tanken på acceleration?
  Med 3,4 mm per år blir det ca 0,3 m till 2100.
  Pegelmätningar visar på halva denna höjningstakt vid kusterna där peglarna finns.
  Ändå alarmerar man om flera meters höjning och kritiserar dem som vill lugna!

 82. Svempa

  #72 Thomas P.

  tty har något vettigt att säga. Du försöker endast flytta fokus från ämnet och få till pajkastning. Typ Materazzi contra Zidane vilken styr det bemötande du får. Det är upp till dig om du vill ändra på den saken.

 83. tty

  #67

  ”Du vet dock säkert bättre än författarna på Nature…”

  Ja, jag tror faktiskt det, åtminstone i det här specifika fallet för författaren Jane Qiu tycks inte ha en susning om hur glaciärer fungerar. Ta t ex följande avslutande meningar:

  ”One of the scariest finds would be large valleys in the continental interior that get deeper as they slope towards the ocean. These could destabilize large sections of East Antarctica’s glacial cap when its margins start to disintegrate over the coming decades and centuries.”

  Det är nämligen exakt tvärtom. Det är dalar som blir djupare inåt kontinenten som är potentiellt destabiliserande om de är tillräckligt djupa och sluttningen är tillräckligt brant.

  Jag anade att det var ”Totten Ice-shelf” som skulle komma upp. Det lustiga med ”Totten ice-shelf” är att ingen hade hört talas om den före den där artikeln i Nature.
  Ta upp Google Earth. Gå till position 66 gr 45 min syd, 116 gr öst. Ser du någon shelfis? Nej, kunde just tänka mig det. Vad som finns där är Tottenglaciären som i sin yttersta del är en flytande glaciärtunga. Sådana smälter åtminstone i Antarktis alltid underifrån eftersom lufttemperaturen i princip aldrig går över noll.

  Under glaciären ligger (som nästan alltid) en fjord vilken (som nästan alltid) är smal och djup och med en markant tröskel vid mynningen (som visar hur långt den landfasta isen nådde under istidsmaxima).
  Området är svårt att studera eftersom det nästan aldrig är isfritt, men 2015 lyckades man göra några oceanografiska mätningar utmed en del av glaciärfronten i en tillfällig polynja som visar att Tottenglaciären fungerar som andra ”outlet glaciers”. Knappast sensationellt, men blåser man upp det ordentligt med ”sleeping ice giants” etc kan man ändå bli publicerad i Nature och alltid är det väl några som man kan lura att tro att hela Östantarktis skall kalva ut genom en 30 km bred fjordränna.

  Personligen anser jag att man håller på fel häst. Man borde satsa på Prydz Bay i stället. Där finns en riktig shelfis, Amery ice-shelf (70 S 70 Ö) och en djup glacialmodifierad riftdal som sträcker sig långt in i Östantarktis, ända upp mot Gamburtsevbergen (just det som Jane Qiu var så rädd för). Det är dessutom den enda plats i Östantarktis där det faktiskt finns konkreta data som visar att isen varit signifikant mindre än nu i relativt sen tid (den pliocena Pagodromaformationen i Vestfold Hills). På de flesta andra håll var isen i Östantarktis i stället större än nu under det pliocena värmemaximat (inget konstigt egentligen, eftersom det främst är nederbörden som styr ismängden där).

  Allt detta är ju dock bara ”deskriptiv geografi”.

 84. Karl Eider

  #80 Lasse

  Om man granskar NASA:s kurva för ”Global Mean Sea Level”, så ser man några dippar i ökningstakten. Dessa ser ut att sammanfalla med El nino-år.

  http://ggweather.com/enso/oni.htm

  Finns det någon koppling här?

 85. Karl Eider

  #84

  Tittar man på kartan (Sea level trend) i samma länk, sydöst om Sydafrika, så ser stora variationer I trenden. Områden med flera mm/år ökning, blandade med flera mm/år minskning.

  Om de lokala variationerna kan vara så stora, så kan man undra hur tillförlitligt det globala medelvärdet är. I alla fall kan man undra hur man ska tolka det.

  https://sealevel.nasa.gov/understanding-sea-level/key-indicators/global-mean-sea-level

 86. Lasse

  #85
  Min tolkning är att de strömmar som finns här spökar!
  Speciellt eftersom det både finns upp och ner trender.
  https://earth.nullschool.net/#current/ocean/surface/currents/orthographic=33.94,-41.90,568/loc=24.048,-39.851

  Du ställer en bra fråga-kan man lita på de mätningarna? Speciellt eftersom de ligger på dubbel trendnivå jfrt med måttbandsmätningar (peglar)

 87. Lasse

  OT Seabase AB lägger ner satsningen på vågkraft vid Lysekil.
  Dyrare och sämre än beräkningarna .
  El från vind har blivit billigare och sänker förväntat pris på el när det blåser.

 88. tty

  #85,86

  Ja det är havsströmmar som spökar. I Sydafrikas fall det fenomen som är känt som ”The Agulhas Leakage” vilket innebär att ”bubblor” av varmt vatten från Agulhasströmmen då och då ”läcker förbi” Godahoppsudden och upp in den kalla Benguelaströmmen. Här finns en animationssnutt som visar fenomenet:

  http://www.deepseanews.com/wp-content/uploads/2011/06/ssh.gif

  Det här ger snabba nivåförändringar på ett antal centimeter och i områden där sådana virvelfenomen förekommer (det gäller generellt områden där strömmar med olika rörelseriktning gränsar mot varandra) kan man få helt valfri havsnivåtrend genom att bara justera start- och slutdatum en aning eftersom de kortsiktiga variationerna dominerar helt.

 89. Thomas P

  tty #83 Du är utan tvivel bättre som felfinnare än jag. Jag tyckte det var så uppenbart vad som avsågs att jag inte ens noterade att texten sa tvärtom. Jag misstänker att det är ett rent slarvfel. Som det står går innehållet inte ihop med talet om ”large valleys”.

  ”Det lustiga med ”Totten ice-shelf” är att ingen hade hört talas om den före den där artikeln i Nature.”

  Du kan väl i alla fall gå tillbaka till året innan då Rintoul skrev artikeln i Science Advances som texten i Nature hänvisar tilll.
  http://advances.sciencemag.org/content/2/12/e1601610.full
  Google scholar ger 14 träffar bak till 2007, så det är förvisso inget speciellt vanligt uttryck om än inte helt nytt.

  ” Sådana smälter åtminstone i Antarktis alltid underifrån eftersom lufttemperaturen i princip aldrig går över noll. ”

  Det var det som var min poäng i mitt svar till #47.

  Sen verkar även Amery ice-shelf smälta så du kanske har rätt att det finns större skäl att oroa sig över den. Själv ser jag fortfarande det vi håller på med som ett fullskaleexperiment med jordens klimat där vi har mycket dimmiga begrepp om vad som kan hända. Vetenskapligt intressant, men rätt oförsiktigt.

 90. Bengt Abelsson

  #89
  Vi vet rätt väl vad som händer om vi slutar använda fossila bränslen innan alternativ finns: svält, nöd och umbäranden för miljontals människor.
  Sedan trodde jag att du instämde i ”science is settled” men glad att se dig fjärma dig från alarmister typ Rockström.

 91. Bengt Abelsson

  Om alternativ: Simris lokala nät försörjs just nu till 90% utifrån. Batteriet tömdes i förmiddags.

 92. Lasse

  #85 Forts
  Kollar på den bilden som de visar och finner att Falklandsöarna ligger i ett rött område: 6-10 mm/år
  Kollar på peglarna och finner Falklandsöarna på 0,55 mm/år. En faktor 10 fel nånstans!

  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html
  #89 Ett experiment bör följas upp noggrant därför bör man kunna lita på de mätningar som görs.
  Sea level är en av dessa. Peglarna är lättare att utvärdera!

  #91
  Det går inte att lita på vinden!
  https://www.eon.se/samhaelle—utveckling/innovation/lokala-energisystem/direkt-fran-simris.html
  Kollade nyss på Volvo ocean race där båtarna nu gjort första benet med mål i Lissabon.
  Alla hamnade i stiltje vid målgång.
  Det går inte att lita på vinden!

 93. Micke

  Sydsvenskan är verkligen på hugget…https://www.sydsvenskan.se/2017-10-31/kraftig-okning-av-extremvader

 94. Olle R

  #88 mfl
  Det är ju 23-årstrender i havsnivåer på den där kartan. Jag är tveksam till att lite månatliga fluktuationer i ytterändarna kan orsaka så mycket lokal variation i så långa trender. Får kolla netcdf-filen när jag kommer hem och se om det verkligen stämmer..

 95. Lasse

  Nu rockar P1 Ekot loss
  Klimatfrågan tycks explodera idag med ett kreshendo i Dengufeber som kommer att öka!

  #94 Olle R
  Ser fram emot din granskning!
  Kolla gärna satellitdata mot peglarna också. Det är rött utmed Australiens västra kust: 6-10 mm/år
  Pegeln vid Fremantle har en 50 årstrend: https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/global_50yr.htm?stnid=680-471

  Ser fram emot förklaringen!

 96. Richard

  #95
  Apropå dengufeberns eventuella ökande. Det kan i så fall inte ha att göra med invandringen från Afrika…

 97. Richard

  #93
  Från artikeln: ”Här regnar det också mer när det regnar, poängterar Holmgren. Samtidigt blir svenska grundvattennivåer allt lägre under torra perioder.”

  Att på cirka 40 år öka befolkningen med 25 procent kanske dränerar grundvattnet snabbare vid torrperioder.

 98. tty

  #94

  ” Jag är tveksam till att lite månatliga fluktuationer i ytterändarna kan orsaka så mycket lokal variation i så långa trender. ”

  Jodå, utan problem. På en 23 årig period blir havsnivåhöjningen 5-7 cm beroende på om man tror på mark- eller satellitmätningar. Under samma period har havsnivån i Agulhas-leakage zonen varierat upp till 30 cm, och varierar rutinmässigt 10 cm eller mer på årsbasis. Titta på figur 1b i nedanstående:

  http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.490.7540&rep=rep1&type=pdf

  Det är inte en tillfällighet att det brukar se ut som om havet har smittkoppor längs den subtropiska fronten på kartor över havsnivåförändringar.

 99. tty

  #96

  Jag råkade vara på Kuba när den första större denguefeberepidemin rasade där. Folket där trodde som du, de ansåg att kubanska soldater som tjänstgjort i Angola fått med sig smittan hem. Det sa de dock inte när någon myndighetsperson var i närheten eftersom den officiella versionen i varje fall då var att smittan spreds av amerikanska agenter. Det är ju möjligt att klimatet numera är en mera PK förklaring.

 100. Christopher E

  #83 mfl

  Det kan inte nog upprepas vilken tillgång tty:s läsvärda kommentarer är diskussionerna på denna blogg

 101. Lars-Eric Bjerke

  #63 Lars Cornell,
  ”För export har vi också mycket längre avstånd än för inhemsk konsumtion. Jag vidhåller att siffran 15% är realistisk i just det fallet.”

  För det absolut värsta fallet används begreppet marginalförlust. Det uttrycks som procentuell förlustökning vid inmatning av en extra effektenhet. Marginalförlusterna i stamnätet vintertid från nätets nordligaste inmatningspunkt till ett tänkt uttag i Mellansverige är under dagtid i genomsnitt cirka 10 procent, också det enligt Svenska kraftnät.
  I medel sker ju inte exporten av vindkraft under höglast på dagtid och när det är som kallast. Vid export betalar ju inte heller säljaren för förluster vid nertransformering eller för lågspänningsförlusterna därefter.

  ” Du ser ju vilka enorma prishöjningar nätbolagen nu gör.”
  Nätbolagen prishöjningar regleras av en statlig myndighet. De beror främst på investeringar i distributionsnäten för att öka leveranssäkerheten.

 102. Lars Cornell

  #101
  ” Du ser ju vilka enorma prishöjningar nätbolagen nu gör.”
  ”Nätbolagen prishöjningar regleras av en statlig myndighet. De beror främst på investeringar i distributionsnäten för att öka leveranssäkerheten.”

  Nu tycker jag nog att du Lars-Erik är litet naiv. Den statliga myndigheten är mycket tandlös.

  Investeringar för att öka leveranssäkerheten på går kontinuerligt sedan lång tid. Det är inget nytt som bör förorsaka prishöjning. Hos mig har Eon höjt priset för nätet med flera tusen kronor per år.
  Det nya som nu föranleder stora påslag i hushållens fakturor är omställning till vindkraft.
  Jämför katastrofen Energiewende.

 103. Erik Lindeberg

  #60 Bengt Abelsson

  ”#59 Den visade grafen över ackumulerade utsläpp förefaller inkludera ”land use” den holländska rapporten exkluderar den källan, om jag förstått rätt.”

  Det förändrar inte så mycket. Om man bortser från utsläppen från ändrad användning av mark (i huvudsak avskogning) så är korrelationen mellan CO2-koncentration och de kumulativa utsläppen något sämre, men fortfarande rätt bra: https://drive.google.com/open?id=0B19Sr_Qmr4GJaW1qc0hzbmlpZWc

 104. Lars Cornell

  #101
  ”Vid export betalar ju inte heller säljaren för förluster vid nertransformering eller för lågspänningsförlusterna därefter.”
  Det har jag inte heller påstått, säljaren är oftast gynnad och kraftigt subventionerad.
  Det är alltid DEN SVENSKE KONSUMENTEN (=HUSHÅLLEN) som betalar även subventioner och nätkostnader för den ström som exporteras.

 105. Lars Cornell

  #101
  ”Vid export betalar ju inte heller säljaren för förluster vid nertransformering eller för lågspänningsförlusterna därefter.”
  Det har jag inte heller påstått, säljaren är oftast gynnad och kraftigt subventionerad.
  Det är alltid DEN SVENSKE KONSUMENTEN (=HUSHÅLLEN) som betalar även subventioner och nätkostnader för den ström som exporteras.

 106. Lars-Eric Bjerke

  #102 och 104 Lars Cornell,
  ”Investeringar för att öka leveranssäkerheten på går kontinuerligt sedan lång tid. Det är inget nytt som bör förorsaka prishöjning. Hos mig har Eon höjt priset för nätet med flera tusen kronor per år.”
  Villaägarna gör undersökningar om kostnader för elnäten och hur de skiljer sig mellan de olika nätägarna. På intet sätt kan man skylla vindkraften för kostnadshöjningarna.
  http://www.villaagarna.se/Paverka/Villaagarnas-opinionsbildning/Utredningar/2013/Elnat–avgifter-och-kostnadsdrivare/

  ”Det är alltid DEN SVENSKE KONSUMENTEN (=HUSHÅLLEN) som betalar även subventioner och nätkostnader för den ström som exporteras.”
  Subventionerna för vindkraft består enbart av elcertifikat, som handlas på Nordpool. De är gemensamma för Norge och Sverige, Kraftverksägaren får elcertifikat de första 15 åren av verkets livslängd. De debiteras slutkunden och därför belastar kostnaden för exporterad el inte den svenske konsumenten.

 107. Olle R

  #95 och #98
  Jo jag får väl bekräfta att trenderna i havsytans nivå faktiskt är så heterogena. Det måste ju nästan vara något slags permanenta stående vågor på vissa ställen.
  Här är mitt alster:
  https://imgur.com/a/vmuhB

  Observera att havsytan i Östersjön stigit med 5 mm/år under perioden. Är pegelmätningar barometerkorrigerade men inte satellitdata?

 108. Lars Cornell

  #107 Olle R
  Jag har också ställt den frågan och fick svaret att det behövs inte eftersom det i det långa loppet jämnar ut sig.
  Den länk du visar https://imgur.com/a/vmuhB stämmer ju inte alls överens med det här.

  https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/

 109. tty

  #107

  ”Observera att havsytan i Östersjön stigit med 5 mm/år under perioden. ”

  Havsytan i Östersjön skulle alltså ha stigit 115 mm 1993-2017?

  Det är nog bara att konstatera att du lugnt kan glömma satellitmätningarna åtminstone vad Östersjön beträffar. De är uppenbart totalt uppåt väggarna. Jag vet av självsyn att den relativa havsnivån fortfarande sjunker i Östergötland så skulle satellitdata vara korrekta måste landöjningen ha typ fördubblats på 20 år.

  Mera intressant är varför satellitdata är så absurt och totalt fel. Kan det möjligen vara ”läckage” av landhöjning i skärgårdsområden? Jag kan tänka mig att satellitfolket i USA inte har klart för sig hur uppblandat land och vatten är i Östersjöns kustområden, och på småskaliga kartor är ju kobbarna i de svenska och finska skärgårdarna osynliga.

 110. Lennart Bengtsson

  Grafen i kommentaren 103 hoppas jag skall slutgiltigt övertyga läsarna att atmosfärens ökning av CO2 de facto är kopplat till de antropogen utsläppen + övriga isotop belägg. Den indikerar också att uppehållstiden är lång. För en tid sedan hävdades det med bestämdhet att det ökade CO2 kom från havet utdrivet av en högre temperatur i sin tur en följd avkända processer eller förhöjd solstrålning.

  Men jag kan ju ha fått det hela om bakfoten?

 111. Lennart Bengtsson

  109
  När det gäller Östersjön finns de faktiskt ett antal tillförlitliga peglar. Satellitmätningarna är inte tillämpbara för Östersjön. Det borde forfarande var ett nettoutflöde av vatten från Östersjön liksom av samma orsak ett nettostigning av vattennivån i Vänersborg och Jönköping lämpligen korrigerad med nettoavrinningen i Göta älv respektive Motala ström.

 112. Olle R

  #109 tty
  Varför är en sådan trend (+5 mm/år) orimlig? Östersjön är en väl tillsluten havsvik och i ett kortare tidsperspektiv präglas nog vattenståndet mest av vindar och lufttryck. Ute på öppna havet kan ju trenderna variera mellan -5 och +15 mm/år.
  Om vi tittar på SMHIs vattenstånd i havet baserat på 14 stationer utmed våra kuster, så är trenden 1993-2016 3,6 mm/år. Jag skulle dock vilja plocka bort allt som inte berör egentliga Östersjön och Bottenhavet (där satellitdata finns) från de 14 stationerna , och dessutom inkludera data från andra länder runt Östersjön, men sån service erbjuder inte SMHI.
  5 mm per år verkar dock inte orimligt..

 113. tty

  #112

  Om den absoluta havsnivån i Östersjöns skulle stiga med 5 mm år skulle hela den svenska kusten upp till ungefär Stockholm ha haft en relativ havsnivåhöjning mellan 1993 och 2016.
  Det finns åtta mareografer på denna sträcka, de två sydligaste (Simrishamn och Kungsholmsfort) rapporterar oförändrad havsnivå, de övriga sex (Oskarshamn, Ölands Norra Udde, Visby, Marviken, Landsort, Stockholm) har sjunkande relativa havsnivåer:

  Mareografdata här:
  http://www.psmsl.org/data/obtaining/map.html

  Absolut landhöjning här:
  http://www.skmf.nu/material/mk17pres/1G_Ny_landhojningsmodell_Jonas_Agren.pdf

 114. Lasse

  #107 Olle R

  5 mm per år i Östersjön?
  Jobbar du på SMHI;-)

  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/global_50yr.htm?stnid=120-022

  #111 Fortfarande utflöde från alla älvar och floder ja 😉
  Gissar att du tänker på Kinas situation, där Gula floden inte flödar ut i havet.

 115. Bengt Abelsson

  # 107
  När karta och verklighet inte överensstämmer gäller …..?

  När satelitmätningar visar sig otillförlitliga i ett geografiskt område ökar eller minskar dess tillförlitlighet avseende andra områden?

 116. Olle R

  #113-115
  Det tycks finnas flera som inte accepterar fakta
  Satelliterna har uppmätt ca 5 mm/ år havsnivåhöjning i Östersjön under perioden 1993- nu.
  SMHI mäter vattenståndet utmed våra kuster vid 14 stationer, och rensat från landhöjning är havsnivåhöjningen under satelliteran 3,6 mm/år:
  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-havsvattenstand-1.2260
  Det är rimligt att rensa data från landhöjning för jämförelse, för satellitadata tar inte hänsyn till landhöjning, bara havets nivå.
  Jag har inte påstått att perioden 1993- 2016 skulle vara helt representativ för en mer långvarig trend. Om man ser på SMHI-länken ovan är det ett väldigt lågt vattenstånd 1996 vilket säkert ökar på trenden under den korta satelliteran.

  Visst skulle man kunna jobba lite med att ta fram rena Östersjö och Bottenhavsdata för att jämföra med satellitdata, men det känns lite meningslöst i och med att det saknas nutida data från andra sidan Österjön enligt tty:s länk
  http://www.psmsl.org/data/obtaining/map.html

 117. tty

  Det är bara det att den SMHI-data du hänvisar till inte stöder dina påståenden. Där anges följande värden:
  1993 ”havsvattenståndet” 13,4 cm ”långtidsmedelvärde” 16,9 cm
  2016 ”havsvattenståndet” 20,6 cm ”långtidsmedelvärde” 21,7 cm
  Detta ger 3,0 respektive 2,0 mm/år. Det senare långtidsmedelvärdet stämmer bra med att ”nollinjen” för den relativa havsnivåhöjningen ligger där den absoluta höjningen är ungefär 2 mm enligt GPS-mätningarna. Vi har ”closure” som man brukar säga.

  Jag förstår i och för sig hur du fick fram 3,6 mm/år. Du gjorde en linjärregression. Vilket du kan glömma med så kort serie och så brusiga data. Jag antar att du inte kollade r^2? Den blir 0,20 nämligen.

  Vad beträffar andra sidan östersjön så finns data från Kiel, Travemunde, Wismar, Warnemunde, Koserow, Liepaja (2011), Hangö och Foglö.

 118. Lasse

  #116 Olle R
  Fakta visade jag dig:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.htm?stnid=120-022

  Jag bad dig titta på 50 årstrenden-gjorde du det?
  (1880 dvs 1855-1905, anges trenden till 1,72 mm/år. 1965 anges den till 1,95 mm/år och senaste 50 årsperioden är den ??)
  Glömde jag säga att den ligger i Östersjön! och är mätt med Tysk grundlighet.

  SMHI hävdade att trenden numera är 3 mm/år-men då för en 30 årsperiod -senaste 10 åren har den åter sjunkit under 3 mm. (Samma höga trend får man i början av den Svenska mätperioden 1900)

  Jag gissar att du jobbar på SMHI!

 119. Bengt Abelsson

  Lantmäteriet (tty länk i #113) ger havsnivåökningen sedan 1882 till 1,29 mm/år
  Torde avse Bottenhavet/ Svenska kusten.

 120. Olle R

  #117
  Jo, det var liksom min poäng från början, att det är mycket stort brus i lokala 24-åriga vattenståndstrender, och att dessa bör tas med en stor nypa salt. Särskilt då i områden med stora år till år variationer.
  Om vi ser på 24-årstrender i SMHIs vattenståndsdata, så kan de tex variera mellan 5,2 mm/år (till 1991) och 0,5mm/år (till 2004).

  Det är dock lite märkligt med en en fläck i öppna havet öster om Japan där 24-årstrenden i satellitdata är 15,4 mm/år

 121. Lasse

  #120

  Det är inte bara mellan åren det varierar-så även mellan dygnen och timmarna!
  Det är därför värdefullt med de långa mätserierna där man kan ta med 50 st årsvärden och se hur dessa varierar mellan åren.
  Hoppas du gör det! Det finns länkar ovan!
  SMHI erbjuder en excelfil man kan leka med!

 122. Olle R

  #121
  I ytterändarna kan vattennivån i Östersjön skvalpa ganska mycket på dygnsbasis (seicher). Som helhet går förändringarna lite långsammare eftersom det är stora vattemassor som ska ut och in genom de danska sunden för att påverka genomsnittsnivån i hela Östersjön..

 123. Lasse

  #122
  Seicher finns framförallt i Finska viken.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Seicher
  Genevesjön är en sjö med seicher så även Vättern. På 1800 talet? så framfördes hypotesen att Vättern och Genevesjön var samma system som svängde ihop.
  Inte så konstigt, man trodde även att Svalorna övervintrade på havsbotten 😉

  Man vill gärna kunna förklara fenomen som observeras.
  Expressen har en rolig lista på allt vad ändringar i klimatet kan orsaka.