Den tredje polen

Ett nytt år har börjat och detmesta är sig likt. Sveriges totalt underdimensionerade intensivvård sliter ut dem som jobbar där. Alla (åtminstone de flesta) hoppas på att vaccinerna ska hejda smittspridningen av alla varianter av sarscov-2. Vi får väl se. En för oss klimatrealister central fråga är hur försöken att få fart på ekonomierna samtidigt som man försöker minska användningen av fossila bränslen kommer att lyckas.

Jag har I mina senaste inlägg försökt att undvika dagens eländiga klimatpolitik genom att istället försöka aktualisera en annan typ av problem, nämligen dammbyggnaderi viktiga floder. Efter att ha skrivit om först Nilen och sedan om Eufrat och Tigris ha hamnade jag mitt i Centralasien, där användningen av floderna Amu och Syr Darjas vatten för konstbevattning näst intill torrlagt Aralsjön.

Istället för att nu fortsätta ästerut längs Asiens sydkust tyckte jag att det kunde vara intressant att ta reda på något om det område där så många av de stora floderna har sina källor, nämligen den tibetanska högplatån och de omgivande bergskedjorna. Det är ett område som också kallas den tredje polen. Det visade sig vara ett så intressant område att det finns åtminstone en hemsida som helt ägnas området. För den som är intresserad finns det mycket att hitta på den siten.

Eftersom jag inbillar mig vara någorlunda allmänbildad brukar jag tro att om det är någonting jag inte vet så mycket om så är jag nog inte ensam om det, Jag har visserligen en vag bild av var Tibet ligger och vet att det finns ett antal bergskedjor omkring och floder som flyter upp där men det hjälper alltid med några kartbilder. Jag hade tänkt lägga in en karta i texten men jag fick inte fram själva kartan, så istället ger jag länkar till några kartor.

1. med floder (klicka på kartan I mitten så blir den större)

Även om man inte kan läsa namnen på alla de floder som rinner ut från Tibet så kan man se att de är många och långa. De mest kända floderna är väl i bokstavsordning med svenska namn Brahmaputran, Ganges, Gula Floden (Huang He), Indus, Mekong och Yangtze. Några mindre kända är Salween, som rinner genom Burma och Yamuna och Karnali (Ghaghara) som förenar sig med Ganges innan de når havet. Båda dessa bifloder har lika mycket vatten som Ganges själv och den flod som flyter genom huvudstaden Delhi är Yamuna.

En karta över Ganges och Brahmaputra med bifloder

Ett par bifloder till Ganges som rinner genom Nepal är Karnali och Koshi. Något som kan vara intressant för norrländska nostalgiker är den film man hittar om man scrollar ned en bit på denna länk.

Men även om det var för flodernas skull som jag intresserade mig för den tredje polen så är det inte de som inspirerat till benämningen, utan det är den stora mängden is som finns i glaciärer i bergen. En av de mer kända skandalerna runt IPCC handlade om ett påstående i en rapport från år 2007 om att Himalayas glaciärer skulle vara borta till år 2035. Så att den tredje polen är något som intresserar alla som vill ha larmrapporter är tydligt.

Så mer exakt, vad är den tredje polen? Jag har inte sett någon klar definition. På Wikipedia nämns bergskedjorna Hindu.Kush (i Afghanistan och Pakistan), Karakoram (huvudsakligen i Pakistan men sträcker sig in i Kina (Tibet) och Indien i öster och Afghanistan och Tadjikistan i nordväst). På en annan länk ingår hela den tibetanska högålatån med kringliggande bergsområden.

Man skulle kunna säga att om det är isen som är det väsentliga så ingår inte själva högplatån eftersom det är för torrt där för att snön ska kunna ligga kvar och fördjuåas. Om det däremot är kylan och höjden så är det det större området som är det naturliga.

Såvitt jag förstår är det uppvärmningen av luften ovanför det inre av Asien som orsakar sommarmonsunerna i Indien och Kina med omländer och det gäller förmodligen också luften över den tibetanska högplatån men även om den fuktiga luften från haven dras in mot centralasien så förlorar luften det sista av sin fuktighet när den passerar de höga bergen runt högplatån. Det mesta av vattnet i de stora viktiga floderna kommer därför från bergens “utsida”.

På flera av de länkar som jag hänvisar till i detta inlägg förekommer påståendet att den tredje polen färms dubbelt så snabbt som “hela världen”. Detta är ju också argumentet för att Himalayas glaciärer minskar och att de kommer att fortsätta att minska hela detta århundrade (om vi inte minskar koldioxidhalten förstås : ) , så att kanske mer än hälften är borta om 100 år. Det intressanta i sammanhanget är dock att glaciärerna i Karakoram inte minskar utan möjligen t.o.m. ökar.

Påståendet att den tredje polen värms dubbelt så snabbt passar ju egentligen väldigt väl in i det som många av oss klimatrealister gärna påstår, nämligen att det allra mesta av uppvärmningen sker där det är kallt och när det är kallt. Det finns väl vissa indikationer på att det är ett korrekt påstående, exempelvis att min-tempreaturer har ökat mer än max-temperaturer och som sagt påståendet att det är just de kalla områdena som ökar dubbelt så snabbt. (Det är ju f.ö. lätt att inse att om halva jorden värms dubbelt så snabbt så värms ju inte resten alls, eller hur : )

En intressant händelse som möjligen visar att det här inlägget är mer aktuellt än vad jag hade väntat mig när jag fick för mig att skriva ett inlägg med titeln den tredje polen var en konferens i Lhasa i november 2020.

Det finns säkert mycket mer att skriva om den tredja polen och de hot som utgörs främst av nya dammbyggen i flodernas högre lopp – även om vattenmängderna inte alltid är så stora så gör ju de stora höjdskillnaderna att det finns mycket energi att utvinna.

Om jag skulle avcsluta det här inlägget med en önskan så år det att mänskligheten så snart som möjligt tar till sig den nya kärnkraftstekniken så att de floder som fortfarande flyter fritt inte förstörs av nya dammbyggnader.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Staffan Lindström

  Och tibetanerna är nöjda med den kinesiska ock…närvaron? På slutet finns en länk med ett nummer : 616660… I rest my case…..(konferens i Lhasa) CCP goes Trump… 😉

 2. Lasse

  Tack Sten
  Glaciärer smälter och bildas i perioder.
  Kortare eller längre.
  Lilla istiden var kallare än normalt vilket gödde glaciärer som idag smälter. Men avsmältningen var även stor under värmen på 1920 talet.
  Indikation på dessa perioder fås direkt i havsnivå, något som Holländare håller noga koll på.
  (New Study: Sea Level Rise Rates The Same Since 1958 As They Were For All Of 1900-2018)

 3. Staffan Lindström #1

  Konferensen i Lhasa dök upp sent under arbetet med inlägget.

  Jag var väldigt undrande om vad det var för slags jippo, vad är ”Brand” eller ”brand” som var inblandat.

  Men, jag tyckte att det vore fel att inte ge länken till KUs följare. Jag tror ju att de flesta av oss tänker själva.

 4. pekke

  När det pratas om min- och maxtemperatur, så är det ju intressant att få veta var dessa termometrar sitter.

  På landsbygden eller i stadsområdena ?

  Även i Tibet växer stadsområdena.

 5. Staffan Lindström

  3 Sten Kaijser
  ”666” verkar vara överrepresenterat i klimathotarsammanhang…. IPCC fick ju Nobels fredspris 2007 för att 10 IPCC granskare läste ”2350” som ”2035”… Himalayaglaciärernas slutår…möjligen…eller åtminstone bara 100000 km2 kvar av 500000 km2…. Kafka/Orwell/Einstein …var mycket profetiska…människan lär sig aldrig…

 6. Tack Sten
  Jag är med i klubben. Att ”mänskligheten så snart som möjligt tar till sig den nya kärnkraftstekniken så att de floder som fortfarande flyter fritt inte förstörs av nya dammbyggnader”.
  Tills dess duger den gamla kärnkraftstekniken, typ Forsmark, alldeles utmärkt som älvräddare.

 7. Pekke #4

  det finns en allmän regel som säger att när klimat blir bättre (läs varmare eller blötare) så får de extrema specialisterna, de få som klarar sig under de svåraste förhållandena en för dem oönskad konkurrens. Många av dessa ”extremofiler” som de kallas åtminstone i mikrobernas värld klarar sig ändå eftersom det oftast finns någonstans som inga andra klarar sig.

  Om det verkligen blir varmare och om det i så fall går dubbelt så fort som ”genomsnittet” vet jag inte. Det jag skriver är att om så är fallet så är det ytterligare ett argument för att temperaturskillnaderna på jorden minskar — medan varma områden knappast påverkas alls avtemperaturförändringar.

  Den spännande frågan är vad som händer vid en ”allmän klimatförbättring” när det gäller hur nederbördsmängder kommer att förändras.

 8. Sören+G

  Såg Vetenskapens värld i TV2 i går. Det handlade om vatten och var i stort sett bra. Flera gånger upprepade man dock att ”torkan blir allt värre”. Blir den det?
  Öknarna krymper ju.
  Man beskrev också fotosyntesen i programmet. Man sa att det var ”gas, vatten och solljus” som var grunderna. Man nämnde alltså inte att koldioxid var en av beståndsdelarna. Kan man alltså inte säga att det handlar om koldioxid? Är det för att man brukar beskriva koldioxid som ett gift?

 9. Ulf

  Din inledning har jag funderat mycket på. Varför det är så tyst om den andra änden av ekvationen. Varför vi inte ska orka vårda ett par tusen människor extra?
  Kortsiktig tycker jag att staten skall finansiera uppköp av privat vård, för att beta av vårdskulden redan nu. En utarbetad personal ska inte ta tag i detta efter covid. Kalla det infrastruktursatsning, satsa 50 miljarder och ta det ifrån gröna satsningar. Det bästa vi kan göra ur investeringssynpunkt är att se till att människor är hela och friska.
  Långsiktigt bör man fundera på vad som händer ifall vi drabbas av en pandemi som slår hårt mot alla och inte bara 1-2 procent av befolkningen. Då kollapsar vården omedelbart. Hur bygger man den beredskapen?
  Jag är inne på att vissa utbildningar bör inkludera någon slags praktisk vårdutbildning också. De som får den ska ingå i en beredskapsreserv. Och attraktiva ersättningar vid tjänstgöring.
  Förslagsvis utbildas så gott som alla inom militären med en sjukvårdsberedskap. Kan vara nyttigt vid krig också. Ingen kan förstås ersätta de riktiga specialisterna, men känner jag offentliga sektorn rätt, så sysslar just nu dessa specialister till 80 procent med saker som andra kan sköta.
  En annan infrastruktursatsning borde vara folkhälsa och då menar jag inte sedvanliga pekpinnar. Men det bör klargöras för folk vilken nytta man har av en hygglig fysik. Vi ligger inte lika risigt till som t ex USA och UK, men välfärdssjukdomar ser vi nu är på allvar ett gigantiskt problem. Förslagsvis lägger vi ner klimatsatsningen och satsar på ovanstående istället. Fast det vore förstås alldeles för rationellt.

 10. Lasse

  #8 Sören
  Gas 😉
  På 80 talet var Sverige involverade i ett kraftverksbygge i Kashmirområdet-Uri.
  För att inte störa så gjordes det utan större dammar uppströms. Flödet togs direkt och släpptes nedströms.
  Gissar att flödet inte behövdes regleras eftersom det pågick kontinuerligt i den bergiga terrängen.

 11. Hej Ulf,

  vi klimatrealister kanske inte ordagrant instämmer i vad förre Scania-vdn Leif Johansson(?) sa — vad får vi för våra skatter? — men att våra skattemedel används fel kan vi ju definitivt hålla med om.

  Man kommer också att tänka på vad Churchill (i Aristoteles efterföljd) sa — demokrati är det sämsta statsschick man kan tänka sig, bortsett från alla de andra

 12. Björn

  Läser man vidare om TP (tredje polen) på Wikipedia, så finns en rubrik: Efforts for monitoring climate change and its impacts in the TP region. WMO vill upprätta ett antal forskningsstationer i regionen för att följa utvecklingen. Om glaciärer smälter så är det underförstått att det är växthusgasen CO2 som är orsaken. En observation är något som görs för att följa ett förlopp, men det som orsakar förloppet, är redan fastlagt, vilken är ”climate change”. Hur trivialiserad och ovetenskaplig är då inte klimatforskningen?

 13. jensen

  Glaciärer är ju en företeelse, som i långt perspektiv utgör ett slags facit för klimatförändringar. Men hur långt tillbaka sträcker sig detta perspektiv Observationsmässigt och undersökningsmässigt?
  Ett intressant område är ju Skanderna. Där fanns inga glaciärer under Holocene Optimum., men har återbildats senare.
  Många glaciärer världen över har sålunda nybildats
  under senaste årtusenden, vilket fastställts genom borrningar. T.o.m. ända ned till 45-e breddgraden med ålder 400 år.
  Sammanfattningsvis: Klimatet har succesivt blivit kallare, och nu kommit in i Neoglacialen . Men förstås, visst sker allt via cycler i olika tidsskeenden.

  http://theinconvenientskeptic.com/2012/04/himalaya-glaciers-are-growing/

  http://theinconvenientskeptic.com/2012/04/norway-experiencing-greatest-glacial-activity-in-the-past-1000-year/

  http://theinconvenientskeptic.com/2011/07/glacier-national-park-july-20th-2011/

 14. Sten K #11,

  Leif – Vad fan får vi för pengarna? – Östling fick sparken som Näringslivets ordförande efter denna oförsiktiga fråga i mellanmjölkens land. 🙂

 15. Sören+G

  Kan koldioxid värma havet? D.v.s. återstrålningen av IR. Infrarödstrålning absorberas av vatten och når knappt 1 mm ner i havet.
  Här är en kritik av en alarmistisk rapport.
  A Critique Of Geological Society Of London Scientific Statement
  https://principia-scientific.com/a-critique-of-geological-society-of-london-scientific-statement/

 16. Lasse

  Vita huset har givit ut klimat broschyrer.
  Passa på!
  http://www.drroyspencer.com/2021/01/white-house-brochures-on-climate-there-is-no-climate-crisis/

 17. Björn

  Sören+G [15]; Ja, verkligen en alarmistisk rapport som kommenteras i Principia Scientific. Det finns ju ingen sans alls i den kritiserade rapporten från Geological Society. Naturligtvis värms inte haven av CO2, utan det är direktstrålning från solen som gör det, men inte ett ord om det.

 18. jensen

  15
  Tack för länken.
  Förnämlig kritisk sammanfattning betr. CAGW.
  GIGO never truer when applied to climate models. För att inte tala omomöjligheten att de kan lösa komplexa system.
  Och G.S´s förfarande att utestänga 12 000 medlemmars uppfattning.

  Och perspektivlösheten hos G.S.´s översittare beträffande viktiga områden, t.ex. Ocean lag,Havsnivåförändringar, m.m.
  Helt bortseende av CO2´s positiva effekter.
  Påfallande alarmist-propaganda-språkbruk: tipping-point, ocean-acidification , Climate Emergency, som bara förvärras.
  Läs även länken under
  conclusion, Dr Higgs, Geology. t.ex. att optimum för växterna är 1 000 ppm.
  Avsaknad av Geologer inom IPCC.

  https://www.researchgate.net/publication/347356327_CO2_climate_innocence_in_500_words_paleoclimatological-astrophysical_literature_synthesis_by_an_impartial_geologist

 19. jan d

  Hörde på Rapport nyligen av deras meteorolog att snöovädret i norr berodde på den globala uppvärmningen………jösses !

 20. Staffan Lindström

  19 jan d
  När var det? Kollade 19:30-sändning i går, Per Stenborg eller Nitzak Cohen ikväll… Nada! TV-4 nyheterna??
  Apropå Tibet så såg jag allas vår GRETA uppmana Dalai Lama att läsa på om klimatet… Ska vi skicka honom Vita Hus-länkarna… 😉

 21. Lars Cornell

  #19 Jan. Jag har sökt Aktuellt, Rapport och TV4 men ej hittat. Kan du ange kanal och tidpunkt så vi kan dokumentera bevisen.

 22. Paul+Håkansson

  Jodå, han uttryckte det som så att tack vare den globala uppvärmningen så låg havet isfritt och drog i sin tur med sig mer nederbörd vi pålandsvind.

 23. Lars Cornell

  #22 Paul. Det finns ingen nytta med ditt påstående om du inte kan ange plats och tid.

 24. Adepten

  När man pratar om jordens poler menar man de magnetiska polerna. Därför tycker jag att det är fel att prata om den tredje polen. Det är tydligen någon hydrolog som har kommit på detta om det nu inte är ett marknadsföringsknep. I alla fall, IPCC säger att två tredjedelar av glaciärerna i regionen kan gå förlorade till år 2100, Forskare från 17 länder har inlett en brådskande expedition för att förstå klimatförändringar på den tibetanska platån. Allt för att ytterligare späda på oron för att koldioxiden är orsaken till allt ont här på jorden. Tänk på vad det fanns många glaciärer som efter den senaste istiden har smält bort innan koldioxidhalten var så hög som idag. Vi får nog söka förklaringarna på klimatförändringarna i Jordens förhållande till Solsystemet och Vintergatan samt vår livsmiljö hos oss själva.

 25. Sören+G

  Sedan kan man undra vad skulle vara för fara med att glaciärer smälter? Under det holocenska optimat 8000–6000 år sedan smälte tydligen glaciärerna i bl.a. den skandinaviska fjällkedjan och i Alperna bort mer eller mindre helt. Men då hade det varit ett par grader varmare än nu i ett par tusen år.

 26. jan d

  #20, 21

  Meteorologen blev intervjuad under sändning, ej vid väderpresentationen
  Tv 4 med start kl 19.00 (ganska säker)

 27. jan d

  forts.
  Peter Kondrup

 28. Klas

  Vore intressant med en recension av dagens artikel om Grönlandsisen i SvD (Klimathjärnorna)