2020 blev varmaste året på länge i Sverige

Som vi spekulerade i förut och vad många nyhetskanaler har frossat i (svt, expressen, dn) så blev 2020 det varmaste året i Sverige på mycket länge:

uppsala

Orsaken till att 2020 blev så varm var det varma vintern. Men tittar man globalt med hjälp av satellitmätningar blev 2020 inte det varmaste året:

uah yearly

Dessutom är uppvärmningen globalt sett mycket liten vilket man ser om man jämför skalorna för y-axeln. Om en La Niña står för dörren under 2021 lär nog den globala temperaturen sjunka den närmaste tiden.

Men det har ju blivit varmare i Sverige framförallt från 1960-talet och framåt. Som jag har skrivit om många gånger här så finns det två huvudorsaker till den senaste tidens uppvärmning i Sverige, nämligen ökad solinstrålning (globalstrålning) på sommaren och ökade sydliga vindar på vintern. Lennart Bengtsson hade en läsvärd artikel om globalstrålningens effekter i Det goda samhället i december.

Det betyder alltså att vi har fått minskat molntäcke på sommaren men faktiskt ökat molntäcke på vintern. Mekanismerna bakom dessa naturliga variationer är inte kända mer än att vädret är kaotiskt i sin natur.

Hur väl sommartemperaturen (juni-juli-augusti) och globalstrålningen sammanfaller syns tydligt i nedanstående figur:

uppsala summer irradiance

Och hur väl vintertemperaturen (december-januari-februari) sammanfaller med North Atlantic Oscillation (NAO) index, som indikerar om det ligger ett lågtryck över Island och ger varma sydvästliga vindar för oss, syns i nedanstående figur:

nao uppsala winter

Korrelationen mellan vinter-temperaturen och NAO-index är inte lika god korrelationen mellan sommar-temperaturen och globalstrålningen. Det finns alltså andra faktorer som påverkar vinter-temperaturen. Men NAO står för en betydande del av den uppvärmning vi har sett.

Sammanfattningsvis kan man säga att 2020 var ett väldigt varmt år i Sverige, men samtidigt är det naturliga variationer som gjort att det har blivit varmare de senaste åren. Om det finns ett bidrag från en global uppvärmning i detta, måste detta bidrag vara avsevärt mindre än de naturliga variationerna.

Datakällor:

Uppsala-temperaturen: mcederlof.se

Global temperatur: UAH v6 TLT

Globalstrålning: SMHI klimatindikator

NAO index: Hurrell

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Staffan Lindström

  Från SMHI:s blogg 21 dec 2020 kan man utläsa att Sveriges uppvärmning på senare år är koncentrerad till…. Mälardalen med omnejd. I övriga delar av landet från Gustavsfors (Värmland) till Härnösand så var gamla rekorden från 1934 alt. 2014. I Gladhammars fall 1938. Så befolkningstäthet, land- och energianvändning verkar vara uppvärmande faktorer.
  Vem kunde ha anat detta…?

 2. Lasse

  Tack Magnus
  Har molnbildningen någon förklaring i CO2?
  Dessa något spretiga diagram antyder något som är svårt att tydligt se.
  Går det att önska sig en plottning där sambandet är tydligare.
  T mot W/m2
  T mot NAO

  Sen kan man alltid fundera över vad temperaturen kan göra för skada? Speciellt i ljuset av dagarnas köldsmockor över hela världen.

 3. Magnus Cederlof

  #1 Staffan Lindström:
  Att det skulle kunna vara nåt fel på datat verkar inte ha slagit dem.

 4. mattias

  #1,3
  Angående detta med värmeö-effekter och ökad befolkning och markanvändning, särskilt vintertid i vår del av världen där vi normalt har ett snötäcke. I vilka andra delar av världen kan man tänka sig att ha dessa skillnader mellan urbana/rurala miljöer? Köpenhamnsområdet – kanske för långt söderut – inte så mycket snötäcke historiskt heller? Japan, med mycket hög befolkningstäthet och även otillgängliga bergsområden?

 5. Lennart Bengtsson

  Sambandet mellan den ökade globalstrålningen och sommartemperaturen i Sverige (eller avser figuren endast Uppsala?) är uppenbar och knappast att förvåna.

  Vad orsaken är är dock inte så lätt att reda ut. Det finns indikationer från klimatsimuleringar att stormbanorna förskjuts polvart( detta är mest tydligt på södra halvklotet) genom att uppvärmningen medför att Hadleycirkulationen vidgas. Detta bör ge minskad molnighet främst i södra och mellersta Sverige och då främst sommartid då globalstrålningen kraftigt dominerar.
  Det kan dock inte avgöras med någon större sannolikhet huruvida detta är en robust ändring eller också bara en följd av lågfrekventa variationer i atmosfärcirkulation. För Sverige är det emellertid en gynnsam”klimateffekt” då det knappast finns någon som inte uppskattar en varm och solig sommar. Att ständigt se en klimatändring som något negativt verkar något perverst ungefär som ett slags befängt självplågeri.

 6. Daniel Wiklund8

  Lennart B är klok. Cyklade ner till ICA nyss för att handla. En knapp km, och tur är det. Minus 20 och en isande kall vind. Som gjort för självplågare. Sträng kyla gör att man blir asocial. Jämfört med sol och värme som underlättar ett socialt liv.

 7. Tore Forsgren

  När man begrundar solen så har climate4you.com många intressanta grafer och resonemang. Speciellt spännande är hur solens varierande magnetfält, som vi dessutom fysiskt flyttar oss omkring i, modulerar den bakgrundsstrålning som når oss från alla riktningar i rymden.

  Magnetfältet har en riktning och ger olika avlänkning av partiklar beroende varifrån i rymden de kommer in mot jorden. Fältet från solen byter dessutom polaritet.

  CO2 fungerar tydligen lite som Corona. All annan verksamhet upphör och fokus hamnar på ett enda fenomen. Medan vi försöker rädda ett ägg i korgen hamnar alla andra ägg i fara.

  http://www.climate4you.com/Sun.htm#Global%20temperature%20and%20sunspot%20number

  Minskad molnighet bidrar även till ökad utstrålning.

  Förutom brandslangar bör MSB fundera på hur jordbruket kan skydda sina grödor från frost.

  Vi vill inte emigrera till Amerika igen – nu när det är så oroligt där.

 8. Björn

  Nog är det solen som har taktpinnen även om emissionen av CO2 ökar. Växthusgaserna är passiva molekyler som för sin betydelse kräver återstrålad IR för att märkas. När solstrålningen ökar, ökar också ackumulerad värme i haven på grund av direktstrålningen och då speciellt vid ekvatorområdet. När nu taktpinnen inte är lika aktiv längre och har inte varit det under drygt ett decennium, kommer vi att få se en reducerad påverkan på stratosfären, där UV är en av taktpinnens attribut.

 9. Argus

  @#6 Daniel W

  Du verkar cykla regelbundet även vintertid, respect!

  Den här säsongen är den första för egen del. Jag har utrustat min cykel med dubbdäck och provat en del. I måndags var det en hel del snö, men nästan allt var bortplogat på cykelbanorna. Inga problem….
  Men, när snötäcket är sisådär >5cm (på typ lokalgator) blev det hela vanskligt. Rätt som det är förlorar man styrförmågan och en olycka känns sannolik.

  Har du något råd inför ambitionen att cykla även under vinterförhållanden?

 10. Lennart Bengtsson

  Björn

  Vänligen notera att det är ingen global ökning i globalstrålningen ( = den solstrålning som träffar jordytan). Det är alltså inte frågan om ökad solemission. Denna har istället minskat något enligt mätningar även om dessa är högst obetydliga. Men det är helt korrekt att marken måste värmas upp för att värmestrålningen skall öka och därmed växthuseffekten.

  Ändringen i globalstrålning är bara regionala ändringar där vi är lyckliga nog att befinna oss på rätt plats. I delar av ostasien minskar globalstrålningen.

 11. Rolf Mellberg

  Lennart B, Tage och Björn.

  Jag undrar framför allt om du Lennart kan uttala dig i följande fråga:

  Signaturen Björn delgav oss en mycket intressant rapport för ett par dagar sen som gick på tvärs mot min hittillsvarande föreställning. Jag har trott att TSI är så stabil att temperaturökningen runt 1979-2000 inte ha kunnat knytas till TSI. Men följande rapport menar att det har pågått en lång kontrovers i hur sattellitdata ska tolkas vad gäller TSI. Media har naturligtvis inte sagt ett knyst om att den minsta osäkerhet kan föreligga.

  Vad säger du?

  https://www.hindawi.com/journals/aa/2019/1214896/

 12. jensen

  Historik angående glaciärer i alperna.

  https://principia-scientific.com/top-glaciologists-alps-ice-free-6000-years-ago-when-co2-lower/

 13. MatsL

  För några år sedan så såg forskare med skräck på att det fanns en ”kall fläck” mitt i Atlanten. (se t.ex. https://nyheter24.se/nyheter/forskning/811618-1-kall-flack-i-atlanten). Jag hörde nyligen ett skvaller om att det var på grund av att man inte längre fick använda de ”manipulerade” data från Reykjavik som NASA GISS hade producerat utan att man måste använda de ”offentliga” data som Island meteorologiska institut tillhandahöll, i de klimatmodellerna man använde, vilket då resulterade i en avkylning av de modellerade temperaturerna runt Island – Är det någon i det här forumet som vet vad den ”kalla fläcken” egentligen bestod av? Jag har inte hört om den på länge.

 14. Hans Björkman

  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/forskare-extremkyla-i-europa-och-usa-beror-pa-uppvarmt-arktis.
  Publicerades på SVT.se 2019 men nämndes av SMHI förra veckan. Är det någon som kan kommentera det. Tycker det är otroligt att man förklarar kyla med uppvärmning men kanske det stämmer.

 15. Lennart B #10

  Journalisten Sven Börjesson intervjuade Joyce Penner.I min recension av hans bok citerar jag följande om hennes syn på globalstrålningen (ett dumt namn på en oftast lokal företeelse):

  ” I en radiointervju med Joyce Penner, en av huvudförfattarna till kapitel 9 i IPCCs rapport år 2007, säger hon bl.a. (s. 63):

  ”Klimatmodellerna tycks inte stämma med observationer­na, vilket vi sa redan i IPCC-rapporten.”

  Från omkring 1990 visade mätningarna att solinstrålningen till marken ökade markant. Inte bara i USA och Europa utan även över hela ekvatorområdet. Med ökad solinstrålning till marken så ökar förstås temperaturen, men modellerna angav att så gott som all uppvärmning orsakades av koldioxiden. Så uppenbarligen visade modellerna, som nästan enbart tog hänsyn till koldioxiden, en alldeles för hög uppvärmning. Men i sammanfattningarna hördes inte ett knäpp om detta.”

  https://klimatupplysningen.se/en-klimathistoria/

  Så även om ökningen av ”globalstrålningen” skedde från 1990 (en del menar 1980) till 2000 så ignorerade IPCC detta och tillskrev allt den ökade koldioxiden i enlighet med sina modeller. Notera också att ”globalstrålningen” ökning verkar ha varit rätt så global.

 16. Rolf Mellberg

  O.T.

  Det blir kallt med svaga vindar under de kommande dygnen här i Östergötland. Kan någon här bedöma risken för el-kris i närtid i riket?

 17. Björn

  Hans Björkman {14]; Det man i den artikeln undviker att beröra, är att den uppvärmning som man har noterat över Arktis, har en orsak. En uppvärmning i Arktis påverkar den norra jetströmmen på så sätt att den migrerar söderut och därmed drar med sig kyla. De latituder som befinner sig norr om jetströmmen kommer att påverkas av denna kyla. För några dagar sedan skrev media om en annan händelse som påverkade jetströmmen, vilken var en s.k SSW (Sudden Stratospheric Warming), alltså en plötslig uppvärmning av stratosfären över Arktis, vilket ledde till kraftig atmosfärisk uppvärmning. Denna SSW har SMHI uttalat, att den orsakade en förflyttning av jetströmmen med följd av det snöoväder och kyla som vi nu senast har upplevt. Men det stora frågetecknet är, vad är det som utlöser en SSW och varför värms Arktis med följd att jetströmmen tidvis migrerar söderut?

 18. Lasse

  Ang Arktis -Kan denna vara behjälplig:
  https://notrickszone.com/2020/04/20/new-studies-show-cloud-cover-changes-have-driven-greenland-warming-and-ice-melt-trends-since-the-1990s/
  Molnen-ständigt dessa moln!

  SO2 är min gissning till varför de saknas!

 19. Som info så blir årsmedelvärdet för Sverige , 36 stationer, preliminärt 7,6 gr enl besked från SMHI idag.

 20. Göran J

  Rolf Mellberg #16

  Jag tror att redan på fredag kan det bli kritiskt för svensk elförsörjning. Befintlig Kärnkraft ligger på högsta nivån och vattenktraften inte långt under max. Efter en titt på Ventusky och SVK (svenska kraftnät) så är min gissning att vi får importera från någon, troligtvis Norge.
  Är det någon som här vet hur eventuell extra elkraft från oljekraftverk eller liknande redovisas på SVK sidan?

 21. Håkan Bergman

  Göran J #20
  Du kan se händelser här för t.e.x. oljekraft.
  https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages?publicationDate=all&eventDate=nextweek&status=active&fuelTypes=fossiloil

 22. Anders P

  # 8,10,15
  Jag skulle vilja framhålla att det faktiskt finns en del forskning som tyder på att molntäcket faktiskt minskat något även globalt under de senaste fyra decennierna och att detta faktiskt kan ha varit en väsentligt bidragande orsak till uppvärmningen. Dessa data kommer från de internationella satellitbaserade projekten ISCCP (international satellite cloud climatology project) och NASAs satellitprojekt CERES (clouds and the earths radiant energy system).

  På den norske klimatforskaren Ole Humlums fantastiska webbsida climate4you presenteras grafer baserat på data från ISCCP där det klart framgår att molntäcket faktiskt minskat både över tropikerna och globalt under perioden 1983-2010. Notera i synnerhet molntäckets minskning i slutet av 90-talet i samband med El nino.

  CERES innehåller data från de 2 senaste decennierna och dessa visar en minskning av globalt molntäcke kring 2015-2016 och att det efter detta hittills inte skett en fullständig återgång till tidigare nivå. Forskarna Loeb, Thorsen, Norris m.f har utifrån dessa data visat hur global temperatur och ytvattentemperatur i haven korrelerar med förändringen av molntäcket och att slutet av den så kallade globala uppvärmningspausen är korrelerad till minskningen av molntäcket kring 2015. Artikeln de beskriver detta i har titeln ”Changes in earth energy budget during and after the pause in global warming, an observational perspective” och publicerades i ”Climate” 2018. Liknande tankegångar har även framförts av A Olilla i ”The pause end and major temperature impacts during super el ninos are due to shortwave radiational anomalies” publicerad i ”Physical science international journal” år 2020.

 23. Robert Norling

  Rolf Mellberg #16
  Helt klar kommer det att bli en stresstest. Det som kan rädda upp läget är att det bara blir något dygn med svaga vindar, men med sträng kyla ända ner till och med Värmland, Dalarna och genom Gästrikland.
  Det som kan spä på eventuella problem är att Finland, Baltikum. Polen och delar av Tyskland också får kyla och relativt lite vind.
  Kätkesuando i nordligaste Sverige är förmodligen den ort som har lägst temperatur just nu med -39,6. Men kylan kryper söder ut.
  Så de som bor på landsbygd eller mindre orter kan ju alltid förbereda sig med något Stearinljus och lite vatten.
  Mig veterligen är det väl bara Karlshamnsverket som kan gå in och stötta med dryga 500MW och de är satta i beredskap.

 24. Adepten

  #17 Björn

  Plötslig stratosfärisk uppvärmning(SSW) kan enligt min teori bero på kvantförträngning av kosmiska partikelskurar, från andra galaxer, som skapar värme när de smiter ner i stratosfären vid de magnetiska polerna i samband med försvagad solvind p.g.a. minskning av solfläckar som är synkroniserade med orbitala konjunktioner för Venus, Jupiter, Saturnus och andra tunga planeter i solsystemet.
  Plötsliga stratosfäriska uppvärmningshändelser är en naturlig atmosfärisk variation, inte orsakad av klimatförändringar. Så även med ökad CO2 eller klimatförändringarna kommer dessa händelser fortfarande att inträffa, vilket innebär att samhället måste vara anpassade, med robusta elenergiförsörjningssystem och kärnkraft, för extrema väderomslag.

 25. Björn

  Adepten [24]; Självfallet har inte ”klimatförändringarna”, alias för global uppvärmning med SSW att göra. Även sydpolen drabbas av SSW, där en sådan stor händelse förra året påverkade den globala temperaturen uppåt. Däremot kan vi i stället för yttre påverkan än solen, tänka oss att den variabla UV-strålningen med våglängder som filtreras av stratosfären har med saken att göra. Det finns både våglängder som skapar och destruerar ozon. Luftmassor strömmar via stratosfären från ekvatorområdet mot polerna vars luftmassor är en del av den atmosfäriska cirkulationen. Vad betyder exempelvis Brewer-Dobson cirkulationen där denna cirkulation har direkt ett samband med polar wortex eller polarvirveln som är det atmosfäriska fenomen som påverkas av en SSW? Här finns mycket att fundera kring som inte har någon större bäring på ”klimatförändringarna”.

 26. Sören+G

  ”Partikel-strålning från andra galaxer”? Det räcker att de kommer från den interstellära rymden. Gamla supernovarester.

 27. Lennart Svanberg

  Det är ❄ snö i Laos och Vietnam så folk dör som flugor. Norra Thailand har kallare väder än på årtionden. Vilken tur att vi i Sverige förbereder barnen för ett klimat där snö är ett minne blott med julkalendern (obs ironi).