Blir 2020 varmaste året hittills i Sverige?

I en artikel/inslag på SVT för en dryg månad sedan, spekulerar man i om 2020 kan bli det varmaste året hittills i Sverige:

Vi är halvvägs in i oktober och nu vi kan vänta oss kallare temperaturer. Men om vi tittar på medeltemperaturen år 2020 kan det här året bli det varmaste någonsin uppmätt i Sverige.

I bakgrunden på artikeln visas en bild på hur varmt det har varit under de senaste åren genom att visa ”röda” kartor. Underförstått vill de så klart övertyga oss om att allt är koldioxidens fel. Jag antar att de har använt 1900-talets kallaste period (1960-1990) som referens eftersom det är den vanliga referensperioden som SMHI brukar använda.

Om vi koncentrerar oss på månaderna januari till oktober och plottar medeltemperaturen för Uppsala ser det ut som följer:

uppsala jan okt

Visst ser det ut som att 2020 skulle kunna gå mot ett rekordår. Man ser också tydligt att det har blivit varmare från 1960-talet och framåt, men 1930-40-talen var också varma. Men inte var det då den varma sommaren 2020 man minns, nej det var den varma vintern:

uppsala 2020

Den svarta kurvan visar genomsnittstemperaturen (1722-2020) för varje dag under året och den blå kurvan visar hur detta år har varit. Det blir väldigt tydligt hur varm vintern 2020 var egentligen. Men jag tror det blir svårt att tillskriva den varma vintern till koldioxidens effekter. Den varma vintern berodde snarare på ett envist lågtryck som aldrig riktigt gav vika.

Om man tar bort januari till mars och istället plottar medeltemperaturen för april till oktober, ser det ut som följer:

uppsala april okt

När vi tagit bort den varma vintern 2020 ser vi att detta år inte sticker ut i statistiken. Visst kan detta år på helåret fortfarande bli det varmaste i modern tid, men det skulle helt och hållet bero på lågtrycksbetonat väder under vintern. Om halten av koldioxid skulle ha nån avgörande betydelse för Sveriges klimat skulle vi se en tydlig trend mot högre temperaturer. Men jämför man med de varma 1930-40-talen är uppvärmningen vi ser nu högst obetydlig och väl inom de naturliga variationerna.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Nog kommer media att flagga för den nyheten och peka på att vi alla är på väg mot katastrofens brant. Nyheten kanske dock kommer drunkna lite i pandemin 🙂

  Jag har dock inte förlorat hoppet:

  – I år blir det en skridskovinter, det blir en skridskovinter, det blir en skridskovinter ….

  Jag upprepar detta mantra varje morgon och varje kväll, som en tyst bön i hopp om att böner skall ha en liten påverkan på utfallet. Det sista människan förlorar är hoppet … eller var det förståndet.

  Med hopp om en skridskovinter, var med och påverka du också.

 2. Lasse

  Tack Magnus
  Som vanligt intressant med dessa analyser av temperaturer.
  Att det är de kalla månaderna som blivit varmare är uppenbart för skridskoåkare och skidåkare samt till en del för villaägare. Spaden står lutad mot väggen och elräkningen är ovanligt lätt att betala.
  Johan en god färd på fjärden kan väl också avnjutas i vattnet-du hade ju både kanot och dräkt?
  Min tes att vi får det varmare eftersom solen värmer oss verkar inte få stöd i dessa kurvor. Men du? har ju tidigare visat sambandet mellan sol och temperatur under vår och sommar. Det var tydligt men märks inte här. Varför?

 3. Stig Larsson

  Det blir väldigt intressant nästa år när SMHI refererar till 1991-2020. då får SMHI krympa temperaturskalan till noll eller under, för att kunna använda den blodröda färgen….

 4. Jonas

  Antar att det UU serie som du visar. SMHI trendkorrigerar samma serie (värmeö). När de homgeniserar data så blir serien ca 0.5C kallare år 2020.
  Med den korrigeringen så blir det ännu svårare att se någon ”trend” i klimatet.

 5. Anders

  #3 Stig L. Där har vi nog en av förklaringarna till senaste årens hysteri från SMHI m fl. De agerar utifrån devisen att ”det är bäst att smida medan järnet är varmt” . Tack Magnus C för modellbefriad faktaunderbyggd analys!

 6. Magnus Cederlof

  Stig Larsson #3:
  Ja jag har också funderat på om SMHI verkligen kommer att byta referensperiod till 1991-2020. Jag misstänker att de kommer att hitta nån undanflykt.

 7. Magnus Cederlof

  Jonas #4:
  Nej jag använder den Uppsala-serie som jag själv har kompenserat för UHI med hjälp av Uppsala flygfält. Se http://mcederlof.se

 8. Daniel+Wiklund

  Har lite svårt att förstå rädslan för värmen. Har själv varit med om när det var minus 41 grader, och det varmaste jag varit med om är plus 36 grader. Minus 41 ställde till med mycket mer problem än vad plus 36 gjorde. Men upplevelsen av temperaturen är väl som baken delad.

 9. Rolf Mellberg

  #1 Johan

  Sorry Johan det är kört med skridskoåkning framöver. Kolla bara denna ”Just have a think” vid ca 2:10. Vi har nu en temperaturökning som vida överstiger något annat under hela holocene 🙂
  Hockey-klubba med extremt långt skaft.

  https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=A1ChxLmpbz4

  Vad gör man när kanske en på tusen ser sånt här???

 10. Simon

  #9 Rolf
  Byter ut skridskorna mot ett par badbyxor, solglasögon och en kylbox med kalla drycker 😉

 11. mattias

  #9
  Med den temperaturutvecklingen kommer ingen längre förstå vad en hockeyklubba är – när isarna är borta sedan länge….

 12. Sten Kaijser

  Ja, Johan,

  jag som väntar på att få ta på mig skidorna väntar på den snö som eventuellt lägger sig ovanpå den bara is du vill ha

  problemet är ju att snön ligger inte kvar förrän marken är så kall att isen lagt sig

 13. Ior

  Alla lever med domedagssekten. Snart är isen där igen.

  Han glömde Golfströmmen, när den inte möter det iskalla arktiska vattnet stannar den och europa blir obeboeligt. Man kan inte hinna med alla domedagsscenarios i en film, bättre att göra två. Dubbelt så roligt.

 14. Lasse

  Varför önska något andra har?
  Res och upplev snö och kyla norröver.
  Så kan vi som inte kan fly mörkret i November söderöver i alla fall få lite värme!

  Vi får inte glömma att njuta på avstånd i våra sociala medier, med den frihet vi har att uttrycka våra olika ståndpunkter i frågor som klimatet.
  I ett kongressförhör var det en demokrat (Chris Coon) som frågade facebook Zuckerberg om han inte kunde strypa klimatförnekares inlägg såsom han gjort med inlägg från alternativa Coviddebattörer. (Tucker Karlson-Fox News)

 15. Sören+G

  På Vetenskapsradion var man orolig för att isen i Arktis smälter (igen). Men man glömmer att tala om att isutbredningen i Antarktis var rekordstor 2020. 2014 följt av 2013 har rekorden.

 16. Munin

  # 7 Magnus Cederlof
  Uppsala flygplats kan inte vara fri från påverkan av värmeöeffekter. Kännetecknade för flygplatser är stora asfaltsytor och andra hårdgjorda ytor (start- och landningsbanor, uppställningsplatser, byggnader). Finns det sådant nära en mätstation blir det en påverkan på lufttemperaturen där.

  Precis hur detta påverkar varierar också med väderförhållanden (solinstrålning, vindar, nederbörd) och varierar också över året (årstidsväxlingar).

  De fysiska förhållandena vid flygplatser är sådana att en kontaminering med värmeöeffekter uppkommer.

  Ditt underlag visar hur tydligt det är att den officiella Uppsalaserien visar för höga temperaturer! Kontamineringen med värmeöeffekter vid Uppsalas mätstation har nu gått så långt att t.o.m. SMHI reagerat!

  Nu väntar vi på vad SMHI har för uppgifter för Stockholm i förhållande till Bolincentrets temperaturserier.

 17. Lasse

  Låt oss gå djupare in på dessa temperaturuppgifter.
  Under marken eller till grundvattnet.
  SGU har uppgifter på grundvattnets temperatur i Sverige och de sammanfaller med den genomsnittliga temperaturen.
  Sökte lite på nätet för att få reda på tendenser men det är tydligen ingen större påverkan annat än den dominerande,svavelminskningen!
  Mindre utsläpp av sur nederbörd, minskade utlösning av tungmetaller och ökad mängd organiskt material-brunare vatten!
  Återigen denna förödande rening av utsläppen 😉
  http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:935836/FULLTEXT01.pdf

 18. Jan Norlin

  Globala temperaturer finns på temperature.global

  The Earth’s Temperature
  Currently: 57.28°F/14.04°C
  Deviation: 0.08°F/0.04°C
  Stations processed last hour: 54551
  Last station processed: Vinton, United States
  Update time: 2020-11-18 14:05:35 UTC

 19. Peter Stilbs

  #3,#6 etc – det där med att byta referensperiod – och att krympa ner begreppet ”klimat” till vädermedelvärde under 10 år istället för 30 (som var tidigare meteorologisk definition) tycks ha sitt ursprung i rekommendationer från FN-propagandaorganet WMO (World Meteorological Organization) – så kanske inte enbart SMHI är skyldiga

 20. Lars Cornell

  #19 Stilbs
  Men är din beskrivning riktig? När jag läste fick jag uppfattningen att 30 års medelvärde skall bestå som beskrivning av klimat men att beräkningen utförs vart tionde år.

 21. Petter F

  Du använder ordet hittills som en klimathysteriker.

 22. Torbjörn

  Det är inte alla beräkningar som visar att temperaturen stiger
  https://s3-us-west-1.amazonaws.com/www.moyhu.org/data/freq/ncep.html

 23. Rolf Mellberg

  Jag var faktiskt positiv till första avsnittet av programserien Domedagen.

  Men nu har jag sett tredje delen och nu är jag upprörd.

  Stockhom Rescilience Centre är ju ökänt som Rockströms propagandacentral, även om han har dragit vidare till Potsdam.

  Dock framträder Lisen Schultz, anställd som klimatforskare på denna institution och jag vill påstå att hon STORLJUGER!!!

  Hon säger att det värsta scenarie som IPCC använder svarar mot att människor fortsätter att släppa ut som vanligt.

  Men om jag inte fått allt om bakfoten så är det värsta scenariet RCP 8.5 som är ett teoretisk skräck-utveckling som helt saknar relation till verkligheten. Även grava alarmister har fört fram denna syn.

  Man känner sig totalt maktlös att SVT, denna gång med försåligt sympatiska Anna Lindman kan ta sig friheten att låta fanatiker som Lisen få stå helt oemotsagda.

  Karim Jebari framträdde också med rent nonsens, orerande om kärnvapenkrig. Jag menar ett ett nytt kärnvapenkrig skulle max innebära att en handfull kärnvapen skulle komma till användning och många års global vinter orsakad av detta är därför rappakalja. Jag menar att kärnvapen är ett mycket bra vapen, det är för hemskt för att användas.

  Ska man skratta eller gråta?

  Anna Lindman är säker fullkomligt tvingad att följa makthavarnas direktiv. SVT Pravda, maktlojal media.

  Så underbart att Elsa Widding finns ändå som motpart. Så ofantligt mycket bättre.

 24. Simon

  #23 Rolf
  Gäller passa sig om man ska se detta spektakel och redan lider av högt blodtryck. Jag uthärdade inte hela programmet om jag ska vara ärlig. Skattepengar som hade behövts till så mycket annat rätt ner i sjön, tack för det SVT.

 25. Fredrik S

  Rolf och Simon.

  SVT påminner oftast om en skattefinansierad håla i Misty Mountains, bebodda av orcher, rent etiskt och moraliskt sett.

 26. Sören+G

  #23 #24 #25
  Jag visste att man skulle hålla sig ifrån Domedagen. Jag tittade på Simon Reeves serie där han reser genom olika länder Jorden runt. Men man är inte besparad av klimathotspropganda där heller. Han ser effekten av klimatförändringar var han reser. Det blir varnmare, korallreven dör, folk tvingas fly p.g.a torka som sägs bero på klimatförändringar och även skogsbränder.

 27. Daniel+Wiklund

  ”Mitt i livet händer det att döden kommer för att ta mått på människan. Det glöms bort och livet fortsätter. Men kostymen sys i det tysta”. (Tomas Tranströmmer). Många av oss får uppleva domedagen, ibland på mycket nära håll. Det gäller att orka med det. Där kan svt hjälpa till med program som ger oss mod, hopp och styrka. Definitivt inte genom programmet ”Domedagen.”

 28. Enough

  Jag funderar…kan det vara så att mänskligheten ”snöar in sig” i detaljer, när det gäller jordens klimat?

  Vi vet, att klimatet har varierat ganska mycket i historien, under den senaste istiden var skandinavien täckt med ett par km tjockt istäcke, är väl en tillräckligt stor markör för variation.

  Min fundering växer ut till att meterologer och andra vetenskapare har definierat en period på ”minst 30 år” för att avgöra vart jordens klimat är på väg, eller?

  Min fördjupande fundering blir; varför just 30 år? Mitt enkla svar blir att den tidsrymden täcks av den aktiva tiden i en människas liv! Det är ganska självklart att alla vetenskapare vill se en liten del av det stora klotets utveckling, beräkna och jämföra och kanske få uppleva själv någonting man ägnat hela sitt liv till; att försöka förstå, och därmed kanske bidra till viktiga vetenskapliga framsteg!

  Jag bedömer denna period, ( minst) 30 år, som en definition som bara ska tillgodose alla hängivna forskare möjligheten att inom sitt ”livsfönster” få möjlighet att utvärdera sina framforskade ideer…..

  Min slutsats blir att vi febrilt försöker peta i variationen i jordens klimat under några 100 år, ibland ner på 30 års perioder, när cyklerna troligtvis ligger på 10.000-tals eller 100.000-tals till miljoner års perspektiv. Detta petande med delar av grader Celcius, är det bara ett uttryck för människans fåfänga, strävan att försöka förstå ”allt”?

 29. Håkan Bergman

  Enough #28
  Kloka tankar. Procent ska vi inte tala om, 97% av forskarna säger mig bara att den som använder ett sånt argument måste vara väldigt osäker. 0 och 100% finns ingen seriös yrkesverksam människa som använder, men för utsläpp och förnybar energi är dom standardvärden i debatten. Senaste dårskapen är covidvacciner där man med tvärsäkerhet påstår dom vara effektiva på en tiondels procent när innan man ens börjat använda dom storskaligt. Missförstå mig inte jag är inte vaccinmotståndare men nån måtta får det vara.

 30. Ivar+Andersson

  #23 Rolf
  Bagdad Bob har inspirerat många att det är ok att ljuga rakt av för att presentera den önskade bilden. Verkligheten är elak mot de klimathotstroende.

 31. Per I

  #29 Håkan Bergman
  Vetenskapen är aldrig överens. Det ser vi nu, skyddar munskydd eller inte, förvärrar de? Är det rätt stänga ner samhället eller som i Sverige restriktioner?
  Ingen ska inbilla att forskarna är överens om nåt så komplicerat som vad som påverkar klimatet och dessutom hur det ser ut 80 år från nu. Om det finns en regel är den att det blir aldrig så illa som alarmisterna tror. Enligt min erfarenhet som sträcker sig sen 60 talet. Den är lika trovärdig som de 97 procentens.

 32. Evert+Andersson

  Det blir en pimpelvinter, det blir en pimpelvinter, det blir en pimpelvinter ………. (Johan får åka skridsko 🙂 )

 33. Daniel+Wiklund

  I dagens kurir har en av kommentatorerna (Eilif Hensvold) här på bloggen en bra insändare ”Vi behöver nyansera klimatdebatten”. Där han bl a tar upp fördelarna med att det blir varmare. Passar bra idag när svt visar ett domedagsprogram (i fyra entimmesavsnitt) till ”I klimatets spår”. I påannonseringen får vi veta att världens klimat blir varmare, och att Sverige värms upp dubbelt så snabbt som övriga jordklotet. Mao är det dags att flytta från Sverige, som trots att vi ska visa hela världen hur man ska bli fossilfria, inte lyckats så bra på att bromsa uppvärmningen i Sverige . Anders L som gjort programmen är märkbart tagen av det han upplevt under resan, som ibland kändes som ett slags avskedsturne för orter och miljöer. Domedagsprogrammen avlöser varandra på SVT. Filmen om Greta har snart premiär, samtidigt ska hon vara DN-s överhuvud för en dag. Om nu inte jorden hinner brinna upp innan. Just nu har vi ett domedagsväder i Luleå. Ett riktigt busväder, kan inte erinra mig att jag någonsin upplevt ett sånt busväder. Fast å andra sidan är mitt väderminne kort. Solen går förmodligen upp imorgon också.

 34. Anders N

  Att det blir varmare och varmare känns ju onödigt att ifrågasätta längre. Vi ser ju att rekord på rekord slås.
  Så då är frågan varför blir det så och varför har ingen förutsett det förutom Klimatalarmisterna? Vad är den alternativa förklaringen till värmeökningen om man inte tror på koldioxid hypotesen?

 35. Daniel+Wiklund

  Härligt med värmerekord. Mycket bättre än köldrekord.