Kvinnliga klimatrealister

Det finns många etablerade fakta om klimatrealister som gör dessa så intressanta att det är värt att satsa 10 miljoner av svenska skattebetalares pengar på att verkligen bevisa att klimatrealister är osjälvständiga auktoritetsbundna högernationalister. Den typen av forskning kan väl ses som ett desperat försök av sociologer och psykologer att få del av alla de miljoner som satsas på forskning i klimatets namn.

Om vi bortser ifrån klimatrealisters politiska uppfattningar så finns det ett annat etablerat faktum som det kanske ligger en viss sanning i, nämligen att en stor andel är äldre vita män. Jag har ingen aning om vad en sociologisk studie skulle säga om olika gruppers uppfattningar i klimatfrågan, detta främst för att det är så få som överhuvudtaget gjort ett försök att sätta sig in i frågan, men jag kan tänka mig att en mer begränsad studie av exempelvis civilingenjörer skulle kunna visa att bland dessa är det främst de äldre som skulle beskriva sig som klimatrealister.

Det vi vet är att en del forskare efter sin pensionering kommit ut som klimatrealister. Men eftersom myten om att de äldre männen är så vedertagen så är de kvinnor som trätt fram som klimatrealister desto viktigare. Jag vill påstå att en kvinnlig klimatrealist är värdefullare än tio manliga. Jag tänkte därför ägna detta inlägg åt att nämna ett antal svenska och internationellt verksamma kvinnor.

En ”av oss” var Ann Löfving-Henriksson som kanske var den allra första svenska kvinna som blev skeptiker.

De första i Sverige verksamma kvinnor som framträdde som klimatskeptiker, som vid den tiden var den enda benämningen, var Elisabet Höglund och Maggie Thauersköld, som båda framträdde ungefär 2007. Maggies viktigaste insats för svensk klimatdebatt var att hon efter att ha satt sig in i klimatfrågan startade denna blogg – då under namnet The Climate Scam. Hon drev bloggen fram till 2011 då hon överlät bloggen till Stockholmsinitiativet. Tillsammans med Lars Bern skrev hon också en bok Chill Out om klimatet.

Under åren runt Köpenhamnsmötet i december 2009 förekom det en viss klimatdebatt där även skeptiker fick komma till tals. Då ansågs det fortfarande att båda sidor skulle höras – men när skeptikernas argument inte kunde bemötas så bestämde sig det mediala etablissemanget för att helt enkelt inte låta skeptikerna komma till tals.

Elisabet Höglund framträdde som klimatskeptiker vid ungefär samma tid och hon är en av få som fortfarande får komma till tals i svenska media. Det är lite intressant att i Wikipedia-artikeln om henne nämns inte hennes ställningstagande i klimatdebatten.

Jag följde Maggies blogg under åren 2008 till 2011 och kommenterade ibland. Jag tror inte att jag skrev något eget inlägg vilket dock flera som senare blivit viktiga för bloggens fortsatta existens gjorde. Den enda kvinna som jag vet  var med där var Ann Löfving-Henriksson, som redan 2010 hade sitt första gästinlägg. Ann är numera sedan flera år en uppskattade skribent på KU. Jag noterade också att bland kommentatorerna var det några som höjde sig över mängden.

En av dessa var Lena Krantz och jag blev oerhört glad när Lena engagerades och engagerade sig som skribent på denna blogg.

Tack Lena för allt du gjort och gör för Klimatrealisterna!

Det senaste tillskottet bland svenska kvinnliga klimatrealister är naturligtvis min nya idol Elsa Widding. Elsa har ett engagemang och en drivkraft som ingen annan svenska klimatrealist och ingår nu också i norska klimatrealistenes vetenskapliga råd.

Om vi går till den internationella scenen är det stora namnet Judith Curry. Hon startade för 10 år sedan bloggen Climate Etc. Hon är respekterad och beundrad bland klimatrealister men ett rött skynke för alarmister. Det är intressant att läsa vad Wikipedia har att skriva om henne. Den svenska artikeln är respektfull och den enda kritik som framförs är att hon publicerat en artikel där hon

framlägger argument för att pågående höjning av havsnivån har varit en långsam process sedan mer än 150 år som inte påverkats av senare tiders antropogena aktiviteter. Även om detta medför att hon hamnar utanför rådande akademiskt konsensus framhåller Curry att hennes slutsatser inte motsäger det som presenterats av IPCC.

Engelska Wikipedia är hårdare i kritiken

Curry has become known as a contrarian scientist hosting a blog which is part of the climate change denial blogosphere.

[Curry har blivit känd som “motvalls” och driver en blogg som ingår klimatförändringsförnekarbloggosfären.]

Ändå finns det några intressanta rader om hur hon hamnade på ”fel” sida. Det hade tydligen börjat med att några skeptiker kritiserade en artikel som hon varit medförfattare till om tropiska orkaner. Istället för att slå ifrån sig kritiken inledde hon en dialog med kritikerna. Det innebar förmodligen att hon upptäckte att diskussionen var friare bland skeptikerna och att det var högre i tak. Att överhuvudtaget tala med skeptiker var ett så grovt brott att hon omedelbart slängdes ut i kylan.

Även om Judith Curry är det stora affischnämnet bland kvinnliga klimatrealister, främst för att hon faktiskt är en respekterad klimatforskare så finns det också andra som förtjänar att nämnas. En av dessa är isbjörnsforskaren Susan Crockford. Även hon är ett rött skynke bland sina isbjörnsforskande kolleger. Även hon har begått ett oförlåtligt brott – hon har nämligen hävdat att isbjörnen som art inte hotas av klimatförändringar, och om det finns något som verkligen hotar att slå undan benen för forskning om en hotad art, så är det att det framkommer att arten inte alls är hotad. Den allvarligaste kritik som framförs mot henne är att hon inte utfört egna fältarbeten.

En annan kvinnlig forskare som stuckit ut hakan är Valentina Zharkova, vars forskning om solens inre magnetism lett henne till en förutsägelse om att solen kommer att hamna i det som kallas ett Grand Solar Minimum som kommer att vara från i år till år 2053. Liksom många andra solforskare tror hon att solens roll för klimatförändringar är underskattad och ha därför varnat för att det kan bli kallare några decennier framöver. Inte populärt bland alarmister!

De följande kvinnliga klimatrealisterna är inte klimatforskare utan har av olika anledningar störts av den ensidiga mediebeskrivningen av klimatfrågan. En kvinna som gjort stort avtryck är den kanadensiska journalisten och författaren Donna Laframboise. Hon är mest känd för sin bok om IPCC, The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the World’s Top Climate Expert, men hon driver också bloggen NoFrakkingConsensus.

Sedan har vi den austaliensiska kvinnliga bloggaren, Jennifer Marohasy. Hon är i grunden biolog med en karriär som inleddes med fältstudier på Madagascar. Hon föddes 1963 och fick en examen I biologi från Queensland University och senare en doktorsexamen vid samma(?) universitet. Hon kom några år senare att bli inblandad i studier om floder och flodmynningar i Australien. Det var i det sammanhangetsom hon noterade hur presentationen av miljöproblem ofta skiljde sig ifrån vad man kunde observera på plats. Sedan var steget inte långt till att också intressera sig för IPCCs rapporter och nästa steg var att framträda som skeptiker. Hon har en blogg och har sedan 2017 editerat en serie böcker med titeln Climate Change: The Facts som nu kommit till 2020.

Till sist har vi den unge tyska bloggaren Naomi Seibt som beskrivits som en anti-Greta. Hon har precis som Greta Thunberg gjorts till en stjärna, men medan Greta omhuldas av de stora medierna så är Naomi ett hatobjekt som man gärna vill riva ner.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Benny N.

  ” In September 2020, Ms Lights stated in articles published in The Daily Mail and Daily Telegraph that she had left Extinction Rebellion to campaign in favour of building nuclear power stations to replace fossil fuel-burning ones, saying it was a ”logical next step” in looking for solutions rather than ”shouting ever more loudly about the problem.”

  Zion Lights, numera kvinnlig Europachef för Environmental Progress, har i alla fall gått åt rätt håll även om hon fortfarande kanske är inne på koldioxid som ett problem. Varje avhoppad aktivist från sekten XR är dock värd att nämna. Nu ska tydligen Sizewell kärnkraftsverk dessutom byggas vilket blir en viktig pusselbit i Englands energistrategi. Avhoppet har i alla fall skapat stor förvirring och misshag inom XR och gett upphov till misskrediteringar så klart. Av såväl ZL som Environmental Progress. Kanske ZL blir en viktig kvinnlig röst för klimatpolitikförnuft i framtiden?
  https://environmentalprogress.org/big-news/2020/11/13/statement-on-sizewell-c

 2. Intressant sammafattning, Tack Sten. Borde finnas fler på det internationella fältet, som relativt ny ”i gamet” kommer jag bara på ytterligare en ”Joanne Nova”, vet inte så mycket mer om henne än att jag följt hennes blogg sporadiskt under de senaste 2-3 åren då jag varit intresserad av ämnet. Här en länk till hennes blogg https://joannenova.com.au/about/

 3. Lennart Bengtsson

  Jag tror inte det behöver framhävas med det finns faktiskt fritt tänkande människor i alla grupperingar. Det som karakteriserar vad vi kan kalla ”den vetenskapliga människan” är att hon (obs plural) är såväl nyfiken som kritisk/skeptisk. Hon återfinns bland såväl äldre välutbildade män, kvinnor, migranter eller bland gymnasister av båda könen.
  Tankefrihet och ett kritiskt sinne gäller däremot inte ”den politiska människan” vars mål inte är sanning utan makt och inflytande. Denna senare sort är betydligt större till antalet inte minst i totalitära samhällena som Sovjet och Nazityskland. Inte heller råder det brist på dylika individer i vårt tid, inte ens i Sverige.

 4. Lasse

  Bra att lyfta fram kvinnorna som är aktiva och vill ge våra barn hopp om framtiden.
  En av skribenterna här , Ann+Löfving-Henriksson , måste du ha glömt!
  Hon gör ofta lysande inlägg som beskriver den större bilden.

 5. ces

  Saknar Jo Nova och hennes blogg https://joannenova.com.au/ i Australien i sammanställningen.

 6. Sten Kaijser

  Tack Lasse, jag borde ha nämnt Ann Löfving-Henriksson som ju faktiskt varit med ända sedan den klimatkonferens på KTH som Peter Stilbs organiserade år 2006.

  Anledningen till att jag inte tog upp Jo Nova var att hon just i dessa dagar halkat in på USA-valet. Liksom många andra klimatrealister tillhör hon de som fruktar vad Joe Bidens klimatpolitik kommer att leda till.

 7. Peter Svensson

  Man skulle även kunna nämna svenska professorn i oceanografi, Anna Wåhlin, som inte tror att vi står inför några katastrofala havsnivåhöjningar.

  Jag håller också med Lennart Bengtsson i inlägg #3. Det är där vi har förklaringen till att klimatfrågan blivit så politiskt laddad. Det handlar inte om vad som är sant och riktigt utan om vilken makt och vilket inflytande man kan skaffa sig. Och det är väldigt många politiker som använder klimatfrågan som slagträ mot sina motståndare.

 8. Simon

  #7 Peter
  Ja det är uppenbart att makthavarna försöker lansera den bild av verkligheten man vill ha snarare än att ens ta hänsyn till hur verkligheten faktiskt ser ut.

 9. Ann+lh

  Hur kan man diskutera klimatfrågan utan att komma in på USA-valet och annat?
  Lars Bern talar i varje fall ur skägget.
  https://newsvoice.se/2020/11/lars-bern-kina-och-ryssland-stoppar-megarika/

 10. Rolf Mellberg

  #1 Benny och Extinction Rebellion

  Eftersom du genom Zion Lights berörde galenpannorna i XR kan den som vill få en inblick se denna skrämmande film.
  En film som ger XR ett ansikte – eller förresten snarare två: Roger Hallam och hans beundrare Peter Carter. Kan någon av dessa herrar bli nästa Jim Jones?

  https://www.youtube.com/watch?v=6VSE5ubpKhg

 11. Lennart B #3 gör en bra distinktion mellan den vetenskapligt och den politiskt inriktade människan. De har lite olika mål och drivkrafter.

  Men om diskussionen gäller manliga och kvinnliga klimathotsskeptiker så hänger väl eventuella skillnader i antal mest samman med den allmänna skillnaden i preferenser som vi ser på universiteten, nämligen att det finns ett överskott av kvinnor bland medicinare (särskilt bland sköterskor och fysioterapeuter) och samhällsvetare/humanister. Medan det råder ett underskott av kvinnliga ingenjörer och naturvetare. Så ser det åtminstone ut på fakultetsnivå på samtliga våra universitet.

  Det betyder i sin tur att det blir något färre kvinnor som är tillräckligt insatta i klimatvetenskapen för att ha en grundad åsikt som leder till ett kritiskt förhållningssätt i frågan. Och då ser det ut som om att det finns ett överskott av just manliga skeptiker.

  Men sakligt sett har det naturligtvis ingen betydelse.

 12. BENNY Wiktorsson

  Eftersom kvinnor i större utsträckning än män är känslostyrda är dom här kvinnorna otroligt viktiga för att vända opinionen, det finns ett antal fler grupperingar (XR, Greta fans etc) som är viktiga för de verkliga makthavarna de som ”verkar utan att synas” Man måste ha opinionen med sig för att nå sina mål vilket är att skuldsätta människor och nationer så man kan utfärda skuldebrev och tjäna på räntan. I slutändan är det bara makt och pengar sedan används olika strategier för att nå målen högre skuldsättning i samhället. Politikerna har väldigt lite att säga till om de är helt styrda av de globala kapitalisterna-Om ni inte gör som vi vill då blir ni straffade. Då sätter man in någon torped typ Sorros som sätter press på politikerna.
  Det otroligt farligt för samhället när man sätter en sådan sak som skapande av kapital i händerna på privata aktörer med vinstmaximeringsintresse som huvudmål.
  Dessa intressen är otroligt beroende på att ha opinionen med sig därför håller man på med opinionsbildande verksamhet typ klimathotet. Desto mer människor det berör desto bättre. Men man måste ha ”Opinionen” med sig därav är klimatet ett perfekt vapen.
  1.Det är globalt berör nästan alla.
  2.Det finns inslag av sanning, (viktigt för opinionsbildninng.
  3.Det är väldigt komplext svårt att motbevisa.
  4.Det kommer bli otroligt dyrt att åtgärda.
  5.Målet för kapitaltillverkarna som är privata banker med vinstmaximeringsintresse är att skuldsätta alla andra så mycket som möjligt. Eftersom det inte finns några andra pengar än deras skapade krediter kommer kapitalet att strömma tillbaka till bankerna i form av räntor som då i första hand används till meningslösa projekt för oss övriga t.ex en lyxyatch privata rymdfärder eller en ofantligt dyr målning. Det ger i.o.f en del arbetstillfällen men i stort dräneras samhället på resurser vilket medför att man måste ut med mer krediter för att kunna betala räntan till slut är systemet skuldmättat. Vilket det är nu och då måste man hitta på något. Så ”the great reset” är insittamentet till att kunna starta upp en ny lånekarusell.
  Den förra var andra världskriget. Nu heter det klimatkrisen (uppgraderad till klimatnödläge på senare tid)
  Men det har gått lite trögt mest p.g.a att klimatet inte har samarbetat som man hoppats därav har man ”skapat” flyktingkris och nu Coronakris för att delvis avleda det problemet. Men det är brottom nu innan systemet kollappsar. Målet har varit Agenda2021 sedan decennier och man kanske lyckas men det har kosta. Priset är fler och fler börjar att vakna och förstår vad som händer.

 13. Bengt Abelsson

  Det är obekvämt att i yrkesverksam ålder ”komma ut” som klimatskeptiker.
  Den sociala pressen från mediemaffian är stor, och många företag och organisationer har böjt nacken och erkännt sig till den enda sanna läran.
  Men, som pensionär känns det ofarligt för den egna ekonomin att komma med kritiska påpekanden.
  Beträffande könsfrågan, på min tid på KTH var fördelningen kanske 90/10 M/K.
  En god teknisk-naturvetenskaplig bakgrund tror jag gör det lättare att se genom floskler och överdrifter från aktivister, så att äldre vita män är överrepresenterade har sina förklaringar.
  Dock, den börjar komma oroande tecken på attacker på avvikande, som nedsläckta ansiktsböcker, bankkonton, andra sociala media.

 14. Bim

  Såg att ni nästan glömde en av de tyngsta skribenterna här på bloggen Ann LH.
  Kunnig , skarp och otroligt duktig på att rota fram internationellt material. Noggrant länkade. och med humorn lurande bakom sanningar och logiska tankefigurer. Hon är ju dessutom kvinna. 😀 som ju detta handlade om.
  Hon har lärt mig, mycket , jag som kommer från en miljö långt, långt från universitetsvärlden.
  De första läromästaren i klimatsvängen för mig, var Dr: Max med sin superblogg Andas Lugnt. och Faktiskt Maggie också kvinna.
  Så kvinnor liksom män är sinsemellan lika olika i tanken som män och kvinnor är olika.
  Så Tack Ann för alla intressanta inlägg genom åren, och tack alla ni andra här på bloggen för det arbete ni lägger ner för att få upp sanningen på bordet.

 15. Jan

  #14 Bim

  Det kan nämnas att Andas Lugnt finns kvar på nätet även fast det snart är 8 år sedan den senast uppdaterades.

  http://andaslugnt.blogspot.com/

 16. Bim #14,

  Helt rätt. Ann L-H har varit, och är, en ovärderlig tillgång för bloggen. Hennes inlägg ger en bredd åt klimatfrågan som involverar det stora perspektivet till klimat- och energifrågorna; det historiska och det politiska.

 17. ces

  #6 Det är ett vanligt sätt från fanatiker att såga vissa kunniga människor bara för att de på något annat område har en syn som inte passar.
  Hennes blogg år full av mycket intressant material om klimatet. Hennes The Skeptics Handbook har översatts till 15 språk med en upplaga på över 200 000.
  I sportsammanhang används tekniken ofta. Enligt dom som håller på AIK kan dom som håller på Djurgården ingenting om fotboll. Andra kräver att man skall vara professor för att få yttra sig om vetenskap. andra behöver man inte bry sig om.
  En tidigare ofta förekommande signatur på den här bloggen blev alltid lika förvirrad när vanliga människor hade kloka synpunkter som inte var godkända av akademiker.

 18. Sten Kaijser

  ces #17

  JoNova tillhör de bloggar jag då och då går in på. Hade hon haft ett aktuellt klimatrelaterat inlägg skulle jag ha länkat dit och nämnt henne, men jag hade ingen lust att länka till ett inlägg om presidentvalet i Förenta Staterna.

 19. Sten K #18,

  På vad sätt skulle inte JoNova vara ett utmärkt exempel på kvinnliga klimathotsskeptiker? Hon har genom åren skrivit ett oändligt antal klimathotskritiska inlägg. Jag måste säga att jag inte förstår ditt urval.

  JoNovas senaste inlägg finns här: https://joannenova.com.au/2020/11/the-only-thing-climate-change-is-destroying-is-science-join-us-at-the-aef-webinar/

 20. Sören+G

  OT
  Den kraftigaste orkanen sdan 1932 har drabbat Nicaragua enligt SVT Rapport. Och det har varit en ovanligt intnesiv orkansäsong sägs det också. Man sa också. ”Det beror troligen på klimatörändringarna”.
  Varför ska man påstå något man inte vet?
  I P1 i morse var det någon från Röda Korset som menade att man satsade fel när det gällde ”klimatbistånd” till tredej världen. Man borde satsa på skydd och förvarningssystem vid extrema väderhändelser vilket jag kan hålla med om. Men man sa ”klimathändelser”. Det har ingått i startegin att blanda ihop väder och klimat. Rödakors-tanten kan inte beskyllas för det.

 21. Sten Kaijser

  Hej Ingemar,

  jag hade naturligtvis med JoNova i min lista — bekymret var att när jag vill länka till hennes blogg så handlade de senaste inläggen bara om USA-valet. Jag kände att om eller när jag skulle skriva om henne och hennes viktiga blogg så skulle det vara vid ett tillfälle när hon faktiskt kommenterat klimatfrågor eller australiensisk klimatpolitik.

 22. Lena Krantz

  Tack Sten för att du lyfter fram oss kvinnor som också finns som fria tänkare. Man vill ju göra det enkelt med att det är mest äldre herrar som vågar tänka annorlunda i denna frågan men så är det ju inte.

 23. Argus

  @#22

  Hear, hear!

  Efter ett ögonblicks eftertanke förstår jag att detta inte är helt omöjligt att åtminstone delvis missförstå:

  Är det *allmängods* att ’mest äldre herrar’ är frifräsare, eller har också Sten hamnat där?

  Personligen tror jag inte det, men det finns en parallell jag observerat på andra ställen. Om i en hierarki det finns en grupp som hanteras ’orättvist’, kan det hända att detta uppmärksammas och att försök till tillrättaläggande görs. Men – och detta är det signifikanta – detta tillrättaläggande görs alltid på de villkor (tid, pengar, engagemang etc) som skiktet ovan tycker ha sig råd med. Initiativ från den grupp som saken närmast gäller ses mest som störningar.

  Lite OffTrack, men med lite fantasi ändå med en bra touch.

 24. Svend+Ferdinandsen

  ”Det finns många etablerade fakta om klimatrealister som gör dessa så intressanta att det är värt att satsa 10 miljoner av svenska skattebetalares pengar på att verkligen bevisa att klimatrealister är osjälvständiga auktoritetsbundna högernationalister.”
  Jeg kunne godt tænke mig at sociologerne undersøgte hvem det var der var klimattroende.

  Det kunne blive nogle interessante resultater.