Den oväntade klimatutvecklingen

global-warming
Bild: Så här föreställer sig tydligen vissa klimatalarmister att den globala uppvärmningen går till.

De senaste satellitmätningarna från University of Alabama i Huntsville bekräftar att den starka El Ninon definitivt är över. De globala temperaturerna ligger återigen i paritet med den långa utplaning av temperaturen som föregick den.

I ett tidigare inlägg berörde jag ett närmast semantiskt gräl om ”pausen”, eller ”hiatusen”, eller ”utplaningen”. Se även detta inlägg.

Här är ytterligare två nya artiklar som, direkt eller indirekt, bekräftar den 16-19 år långa (beroende på hur man räknar) perioden före El Ninon där den globala uppvärmningen inte blivit som man kunde förvänta sig enligt klimatmodellerna.

Den första studien anklagar två amerikanska klimatinstitut, NASA GISS och NOAA, samt engelska Met Office/Hadley CRU för att deras justeringar av rådata överdriver uppvärmningen.  Författarna menar att dessa justeringar förklarar det mesta av den uppvärmning som instituten har rapporterat om till världen. De ger inte mycket för de ständiga påståendena om nya rekordår.

Problemet står att finna i hur man justerat tidigare data från 1900-talet och hur detta sedan påverkat beräknade trender som också används för justeringar av sentida temperaturdata. Nedan är ett exempel på justeringar, uppåt och nedåt, som NASA GISS gjort för temperaturmätningar mellan 1880 och 2010. Dessa justeringar har införts sedan 17 maj 2008 (är ni med?). Cykliska förlopp som finns i rådata har till stor del utraderats genom sådana justeringar. Detta har bidragit till att göra trenden brantare än vad termometrarna har visat.

justeringar GISS

Studien är skriven av James P. Wallace III, Joseph S. D’Aleo och Craig D. Idso och finns att läsa i sin helhet här.

Det är trist att kunna konstatera att många av världens mest inflytelserika, och statligt/federalt finansierade, klimatinstitut publicerar vilseledande siffror beträffande det globala klimatet. Här finns en uppgift för politikerna att återskapa ett förtroende – om de nu är intresserade av det. Vilseledande databaser skapar också ett allvarligt och grundläggande problem för klimatvetenskapen som sådan.

Den andra artikeln handlar bl.a. direkt om utplaningen under slutet av 90-talet och 2000-talet fram till den senaste El Ninon. Studien, skriven av Xiubao Sun et. al., finns här med titeln ” Global land-surface air temperature change based on the new CMA GLSAT data set”. CMA står för The China Meteorological Administration.

Författarna går igenom en hel massa databaser och använder en ny metod för att få fram en bättre månatlig global homogeniserad databas för landtemperaturerna. Om vi skippar de tekniska detaljerna så är deras slutsats att det skett en utplaning av de globala temperaturerna mellan 1998 och 2014. De har fått fram en icke-signifikant uppvärmning på 0.098 °C/decennium under denna period. Jämfört med tidigare perioder (1901–2014, och särskilt 1979–2014) så är det en klar utplaning.

Det finns en rad andra intressanta resultat från deras studie – bland annat kan man notera en stor skillnad mellan det norra och det södra halvklotet:

norra o södra halvklotet

Från 1998 till 2014 så upplevde emellertid både det norra och det södra halvklotet, samt förstås planeten som helhet, en ”uppvärmningspaus”. Se även.

I ett blogginlägg kommenterar klimatforskaren och satellitexperten Roy Spencer den nya justeringen av RSS:s (Remote Sensing Systems) mätningar och konstaterar att fastän deras databas nu visar en liten uppvärmning istället för en avsvalning så är denna uppvärmning fortfarande långt ifrån vad vi skulle ha förväntat oss om vi tror på FNs datamodeller.

I grunden handlar allt detta om hur mycket vi kan lita på modellernas scenarier och prognoser. Inte bara forskningen utan än mer den politiska sfären lutar sig i blindo på dessa klimatmodeller, och utformar sin klimat- och energipolitik därefter. Det s.k. klimathotet är mest en myt.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars-Eric Bjerke

  ”Om vi skippar de tekniska detaljerna så är deras slutsats att det skett en utplaning av de globala temperaturerna mellan 1998 och 2014. De har fått fram en icke-signifikant uppvärmning på 0.098 °C/decennium under denna period. Jämfört med tidigare perioder (1901–2014, och särskilt 1979–2014) så är det en klar utplaning.”

  Vi diskuterade Suns papper något i tråden från den 7/5 t.ex. i #67, #71 och #83 och konstaterade då att enligt artikeln var den globala temperaturökningstrenden 0,10 C/decennium mellan 1998 till 2014 och 0,25 C/decennium mellan 1979 till 2014. Sun säger också att trenden mellan 1998 till 2014 är mindre pålitlig eftersom tidsperioden är kortare

 2. Lasse

  Det finns periodicitet i klimatet. Människans påverkan på klimatet finns också.
  Inte bara CO2 påverkar klimatet.
  Den uppenbara uppvärmning som uppmättes under perioden då klimatfrågan blev aktuell, eller då det var uppvärmning inte avkylning som befarades, sammanföll med en period då andra miljöfrågor drevs.
  Då genomfördes en avsvavling av luften som påverkat solintensiteten, solar brightening.
  Den uppvärmning som detta medförde finns med i siffrorna, men kan inte förväntas finnas med framöver, i alla fall inte där miljön är starkt förbättrad.
  Sen har vi ju havsströmmar som periodiskt påverkar vårt klimat.
  Lätt att se för den som inte är helt såld på CO2.
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1957/to/plot/hadcrut4gl/from:1900/to:1956/offset:0.4

 3. Sigge

  Om globala temperaturmätningar om man ser till femårsmedeltal.

  Före 1950 är det väl inte så intressant hur temperaturen varierade. Variationerna var upp och ned och låg inom 0,5 grader. Dessutom var det glesare med mätstationer och kvaliteten på mätstationerna varierade. I många länder fanns det då bara mätstationer i städer. Så resultat är osäkrare från den tiden än på senare år.

  De senaste 50 åren så har det också varierat, vissa perioder har temperaturen ökat och andra har den legat i det närmaste still. Det har däremot inte varit några perioder där temperaturen har minskat.

 4. Kenneth Mikaelsson

  Att du bara orkar komma med sådan BS Sigge….

 5. Sigge

  #5 Kenneth Mikaelsson

  Det är faktiskt så att det känns jobbigt med alla dessa hånade kommentarer som man får här när man skriver inlägg.

 6. Michael E

  Väldigt bra sammanställning Ingemar och jag håller helt med dig avseende det bedrövliga i att statligt finansierade institut och universitet ägnar sig åt manipulering av data. Att det är för att skydda fortsatt finansiering är en tanke som man lätt kommer att tänka på. I samband med att policyn kring klimatforskningen nu ändras i USA så är det väl ganska troligt att fusket kommer att avslöjas och att vi får en mer öppen debatt och forskning.

  Sigge, ”före 1950 är det väl inte så intressant hur temperaturen varierade” Är inte det ett oerhört märkligt uttalande även för någon som är helt övertygad om koldioxidens skadliga effekter på klimatet? Om man både före och efter 1950 har ungefär samma temperaturstegring inom ungefär samma tidsintervall men där en av skillnaderna är koldioxidhalten i atmosfären så torde det väl vara av stort intresse för att förstå naturliga variationer kontra antropogena. Får dock samtidigt berömma dig för att konstatera att det funnits perioder efter 1950 då temperaturen legat i det närmaste still. Håller du med om att vi haft en paus de senaste ca två decennierna?

 7. Sigge

  #6 Mikael E

  Visst var det kraftiga uppgångar i temperaturen även före 1950, men det var också kraftiga nedgångar. De senaste 50 åren har det inte varit några nedgångar utan bara uppgångar och utplaningar. Sedan är det ju så att ju längre tillbaka i tiden man går desto osäkrare är det med mätdata som finns att tillgå. Men det är i alla fall mätningar så det är inte så stora fel. Det är värre om man går ännu längre tillbaka i tiden då det bara finns proxydata.

 8. Björn

  Jag tror inte att man kan lita på någonting av klimatmodeller eller scenarier. Vädermodeller är någonting annat där man matar in data i real tid från olika platser som ingår i modellen och därmed kan göra relativt stabila prognoser för några dagar framåt. I detta senare fallet behöver man inte inkludera CO2 överhuvudtaget, bara lufttryck, fuktighet och vindhastighet. Detta är meteorologi, men klimatforskning är en subverksamhet utan verklighetsförankring. Hypotesen om AGW är i grunden helt felaktig och därför försvaras den så frenetiskt av de troende, att man gör allt för att dölja temperatursänkningar.

 9. Sigge

  ”De senaste 50 åren har det inte varit några nedgångar utan bara uppgångar och utplaningar.”

  Jahaja.

  http://woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1950/to:1978/plot/hadcrut4gl/from:1950/to:1978/trend

 10. Kenneth Mikaelsson

  Finnes en orsak varför du får så nedsättande kommentarer Sigge..

 11. pekke

  Tydligen finns det märkliga mätproblem hos en del metrologiska institut också.

  http://joannenova.com.au/2017/07/on-sunday-goulburn-got-colder-than-the-bom-thought-was-scientificially-possible-and-a-raw-data-record-was-adjusted/

 12. Salasso

  NWO stoppad!

  http://klimatsans.com/2017/07/09/nwo-is-finished/

 13. Magnus Cederlöf

  Bra Ingemar! De markbaserade globala temperaturserierna är en ogenomtränglig (grön) sörja. När man måste ”justera” mätningar faller all vetenskaplig trovärdighet. Naturligtvis ska man bara använda välplacerade och välkalibrerade mätstationer i sina temperaturserier för att få så lågt mätfel som möjligt.

 14. Michael

  Mattias Lundbäck stämmer in: https://www.ekonomism.us/globala-uppvaermningen-aer-blygsam

 15. Ingemar Nordin

  Magnus C #13,

  Jag tror att det fungerar ungefär så här: Bland de existerande mätpunkterna behöver en del justeras pga olika saker som t.ex. bebyggelse. Sedan saknas det mätpunkter i rutnätet och där använder man klimatmodeller för att räkna ut ”data” som fattas. Med biased klimatmodeller så får man systematiskt alltför varma sentida, och alltför kalla tidiga, ”data” där. Vi känner ju alla till exempel där områden lyser illröda fast alla vet att det saknas mätstationer i t.ex. Afrika, Sydamerika och polerna. Det här skapar en bias i serierna med alltför branta trender. Det hela blir en självförstärkande loop som producerar gravt missvisande serier – och som kanske kan förklara varför markstationsserierna så klart avviker från både sattelitserier (inklusive nya RSS) och balongserier. Det är väl detta som kallas för ”divergensproblemet”?

 16. Olle R

  #13 och #15

  Nu är det dock så att justeringar av mätstationer sänker trenden hos AGW sedan 1950, medan den huvudsakligen ”naturliga” uppvärmningen före 1950 ökas av justeringar.

  Graf tweetad av Robert Rodhe, Berkeley Earth:
  https://pbs.twimg.com/media/C7XGwooXwAER1Dj.jpg:large

  För att slå hål på ännu en myt som är populär hos ”troende” klimatskeptiker, så gör justeringarna att temperaturserien stämmer aningen sämre med klimatmodeller:

  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaUW1Sb2ppQUNRZTQ

 17. Kenneth Mikaelsson

  Undrar vad som är fel på typer som är så innebomben förkalkade att de ej ser lögnen…
  Ger mig fan på att när de fryser fast på asfalten så åberopar de AGW…

 18. Ingemar Nordin

  Olle R #16,

  Som bl.a. Ole Humlum har visat så har justeringarna som gjorts bl.a. på NOAA ÖKAT temperaturen under senare decennier, och MINSKAT dem i början på 1900-talet. Dessutom så har 30-talsvärmen och 70-talskylan slätats ut.

 19. Olle R

  #17 Så du tror på den stora lögnen som skulle vara iscensatt för göra Al Gore till världsdiktator? (Alternativt Rockström, etc, etc)
  Det är ju så jäkla dåligt att det inte ens skulle duga som synopsis för en andra klassens ”James Bond”-roman..
  Det är långt, långt troligare att fotbolls-VM 1958 i Sverige aldrig har ägt rum, eller att CIA häller psykogena substanser i flygbränslet.. 😉

 20. Ingemar Nordin

  Olle R #19,

  Istället för att komma med meningslösa kommentarer så rekommenderar jag att du läser de båda artiklarna – noga – och sedan gör dina invändningar mot dem istället.

 21. pekke

  Perfekt skidväder i Kalifornien.

  https://www.accuweather.com/en/weather-news/california-ski-resorts-remain-open-for-july-4th-and-beyond-thanks-to-bountiful-winter/70002061

 22. Olle R

  #18 Nej Ingemar, det enda Humlum har visat är förändringen i två körsbärsplockade månader, inte vad justeringar åstadkommer i stora drag i ett operationellt dataset.
  Vad gäller GHCNs justeringar så är effekterna liknande, jag vill minnas trenden sjönk efter 1970 och ökades före detta av justeringar, vilket Nick Stokes har visat genom att köra sina GISS- emulerande dataset med justerade och ojusterade data…
  En bidragande orsak är att PHA-algoritmen är konservativ, den ”ogillar” och justerar ner de kraftiga temperaturökningarna i Arktis, vilket även märks globalt..
  Den här effekten mildras i nya GHCNv4 som innehåller långt fler arktiska stationer, vilket övertygar algoritmen om att uppvärmningen i arktis är verklig

 23. Olle R tror att alla ’justeringar’ och ’homogeniseringar’ i efterhand, vilka dessutom ständigt behöver ’revideras’ är en gigantisk konspiration … eller möjlitvis en konspirationteori.

 24. Ingemar Nordin

  Olle R #22,

  Har du ens läst mitt inlägg? Har du tittat på bild IV-2? Körsbärsplockning?

 25. Ingemar Lindberg

  Olle R / #19
  Vad ville du uppnå med ditt inlägg? Du kanske bara ville avreagera dig för något! Eller?

 26. Sigge

  #9 Lena Krantz

  De senaste 50 åren menar jag från 1967 fram till nu, inte 1950-1978. Läser du det jag skrev i #3 så menar jag att man skall använda 5-årsmedeltal.

 27. Lars Kamél

  Olle R är naturligtvis ett troll som inte förtjänar någon uppmärksamhet alls.

 28. Sigge

  #10 Kenneth Mikaelsson

  Den vanliga orsaken till att kalla meningsmotståndare med nedlåtande tillmälen är att argument saknas eller att det är uppenbart att meningsmotståndaren har rätt.

 29. Kenneth Mikaelsson

  Eller som i ditt fall att du verkligen är ett stolpskott..

 30. tty

  #26

  ”De senaste 50 åren menar jag från 1967 fram till nu, inte 1950-1978. ”

  http://woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1967/to:1979/plot/hadcrut4gl/from:1967/to:1979/trend

  http://woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1997/to:2002/plot/hadcrut4gl/from:1997/to:2002/trend

 31. Lasse

  http://notrickszone.com/#sthash.pjNDQymi.dpbs

  Junis låga anomali visar väl att jordens medeltemperatur är flexibel. Än är det varmt och än kallt med 2-3 graders skillnad men över hela globen utjämnas temperaturen rätt väl.

 32. Kenneth Mikaelsson

  Tycker denna site är mer väsentlig för förstå trender.. http://climate.rutgers.edu/snowcover/table_rankings.php?ui_set=1

 33. Greger

  #12 Salasso
  http://yournewswire.com/patin-trump-g20-new-world-order/
  Men hur är det med sidans trovärdighet?
  http://rationalwiki.org/wiki/YourNewsWire

 34. Lennart Bengtsson

  Att skilja på klimat och väder har alltid varit svårt och inse ens välutbildade meteorologer håller ibland reda på skillnaden. Hade inte dagens klimatdebatt fått en sådan enorm medial uppmärksamhet skulle svenska folket inte ha märkt något överhuvudtaget eftersom de normala väderväxlingarna dominerar fullständigt och har alltid funnits. När den globala temperaturen nu stiger litet mer än förväntat blir klimatkatastrofisterna glada och när motsatsen händer blir skeptikerna glada ungefär som man får en sexa eller etta i ett tärningskast. Och så säger man ”vad var det vi sa”.
  Den publika debatten har förlorat kontakten med verkligheten och samtidigt blivit blind för andra högst oroande förändringar i samhället som debatteras på andra fora än på denna blogg.

  Inte minst det svenska klimatet domineras nästan helt av naturliga processer i vädret som inte kan förutsägas mer än högst några veckor i förväg. Det beror inte på meteorologernas oförmåga utan på fundamentala kaosegenskaper i väder och klimat. Mer växthusgaser i atmosfären ger förvisso ett något varmare klimat men det är något som sker på en tidsskala på 50-100 år och inget som dagens människor bör oroa sig fördärvade över. Man borde ju fråga sig varför somrarna 1901 och 1914 var så varma för att inte tala om de varma somrarna på 1930-talet? Inte heller kan man göra mycket åt saken förrän man utvecklat alternativa energisystem världen över samt/eller enats om en politik att långsiktigt begränsa antalet människor på jorden ungefär som skett i större delen av västvärlden och i Kina.

 35. Lennart Bengtsson

  Om man av någon anledning skulle lida av värme är det bara att installera luftkonditionering precis som man installerat lämpliga värmesystem för att lindra kylan. Är det för kallt ute stannar man lämpligen inomhus och likaså om utomhustemperaturen är odrägligt varm. Detta gör man genomgående i USA liksom i Singapore och det fungerar alldeles utmärkt. Här är ju solenergin en lämplig energikälla till luftkonditioneringen

 36. Thomas P

  Lennart #35 Varför reser du inte ned till Somalia och talar om för folket där vikten av luftkonditionering?

 37. Arne Nilsson

  #36 Thomas P
  En så korkad kommentar av Thomas P. Jag tror mycket väl att somalierna förstår att luftkonditionering är bra i deras klimat. Däremot har de inte lyckats organisera ett fungerande samhälle i sitt land. Vad det beror på kan man fundera över. De somalier jag stött på här i Sverige har inte framstått som raketforskare direkt.

 38. Johan M

  #34 Lennart Bengtsson

  Tänk om KVA kunde ta sitt ansvar och döda den politiserade klimathysterin – men det kanske inte riktigt är i KVA:s intresse att göra sig ovän med etablissemanget? Om KVA hade haft lite råg i ryggen när det krävdes så hade vi kunnat spara åtskilliga miljarder som nu slösas bort på en massa trams. När det väl gällde så gjorde KVA en kraftfull pudel – så mycket för den devis de har ”… i uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället”.

 39. johan

  Hej alla,
  Här får ni ett par grafer med era klimatpositiva trender inlagda att diskutera

  http://woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1967/to:2002/plot/hadcrut4gl/from:1997/to:2002/trend

 40. johan

  sorry jag glömde den andra

  http://woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1900/to:2010/plot/hadcrut4gl/from:1967/to:1979/trend

 41. Thomas P

  Arne #37 Istället för påhopp kanske du kunde roa dig med att tänka innan du skriver. Lennart bagatelliserar värme med förklaringen att man bara kan skaffa luftkonditionering varvid jag påpekar lite ironiskt att, nej, för stora delar av jordens befolkning är det inte så enkelt, de har inte råd.

 42. Olle R

  #24 Ingemar,
  Du borde vid det här laget veta att de stora förändringar i GISS som skett sedan 2008 beror på att de bytt SST-dataset två gånger. Det är nog mest det som avspeglas i Humlums figur. Jämför med GISS egen graf över förändringarna då de bytte till ERSSTv4 år 2015:
  https://data.giss.nasa.gov/gistemp/updates_v3/ersst4vs3b/v4-v3b_lrg.png

  Att det skulle finnas något högre syfte med att utplåna äldre tiders påstådda cyklicitet i temperatur är bara trams. Du ser ju själv hur ERSSTv4 förstärkt puckeln under andra världskriget, vilket troligtvis är felaktigt då puckeln inte finns i maritima väderstationer ( öar och kuster).
  SST- data före 1950 är väldigt osäkra och bör tas med en nypa salt..

 43. Svempa

  Intressant artikel om G20’s Orwellska slutkommuniké

  https://www.the-american-interest.com/2017/07/08/climate-politics-english-language/

 44. Allan Forsling

  Vad är fakta? på hundra år har jordens medeltemperatur stigit med knappt 1 grad. Under samma tid har världens befolkning ökat från ca 1.5 miljarder till ca 7.5 miljarder… klart att detta märks på olika sätt. Men vi vet också att världen och dess befolkning i stor utsträckning mår bättre och bättre. Hans Rosling och hans Gapminder gör att bra jobb för att visa detta. Media tiger i princip. De vill ha katastrofer. Och då passar alla fantasifulla utsagor om klimatet och framtiden en viktig roll för dem. Det som är katastrofen är att dessa media bidrar till att världen inte utvecklas som den kunde. Det hade varit till gagn för människor och främst för dem som har det sämst idag.

 45. Kenneth Mikaelsson

  TP´s parti kommer om de får råda fixa det….. Fixa så Sverige blir lika fattigt …

  Christiana Figueres har vid ett flertal tillfällen talat om i klar text vad UN- FN har för intentioner med den stora klimat bluffen…

 46. Michael E

  Det finns många sätt att hitta trender i data. Det här är ett som använder 40 års intervall, http://woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1900/to:2010/plot/hadcrut4gl/from:1940/to:1980/trend/plot/hadcrut4gl/from:1905/to:1945/trend/plot/hadcrut4gl/from:1975/to:2015/trend

  Något som är slående är att temperaturökningstakten mellan 1905 och 1945 ungefär samma som temperaturökningstaken mellan 1975 och 2015. Detta trots att den stora ökningen av atmosfärens koldioxidhalt skedde efter 1950. Vidare kan man se att i 40 års intervallet mellan 1940 till 1980 så var trenden en vikande medeltemperatur.

  Uppenbart är att det finns naturligt förekommande mekanismer skilda från människans koldioxidutsläpp som påverkar jordens medeltemperatur. Det är vidare mycket troligt att om temperaturökningen är förorsakad av summan av mänskliga koldioxidutsläpp och naturligt förekommande mekanismer så är koldioxidens påverkan liten annars skulle vi se en betydande skillnad i temperaturökningstakt före och efter de av människan förorsakade koldioxidutsläppen. Att vi dessutom haft en paus i uppvärmningen de senaste ca två decennierna då koldioxidökningen i atmosfären varit som störst är ytterligare en indikation på koldioxidens marginella påverkan.

 47. Svempa

  #45 Ja det är ingen slump att personer som föredrar kommandoekonomi flockas runt CAGW-sagorna.

 48. Daniel Wiklund

  Ser att översteprästen Thomas P läxar upp Lennart B. Det är väl egentligen bara Romson och hennes partikamrater som faller i nåd hos Thomas P.

 49. Olle R

  46 Michael E
  Nej uppvärmningen i 1900-talets början och 1900-talets slut är inte jämförbara..
  Du glömmer Stefan-Boltzmanns lag. Den senare uppvärmningen startar från en ca 0.5 C högre nivå, vilket betyder att den i runda slängar har 1,7 W/m2 högre utstrålning att kämpa mot..

  Om analogin förstås. Det är inte lika lätt att klättra de sista 4000 m av Mount Everest som de första 4000 metrarna

 50. Kenneth Mikaelsson

  Nu har green Olle nått om bockfoten… Igen…..

 51. tty

  ”Nej uppvärmningen i 1900-talets början och 1900-talets slut är inte jämförbara..
  Du glömmer Stefan-Boltzmanns lag. Den senare uppvärmningen startar från en ca 0.5 C högre nivå, vilket betyder att den i runda slängar har 1,7 W/m2 högre utstrålning att kämpa mot..”

  Skulle du vilja förklara litet närmare vad du menar med detta. Stefan-Boltzmanns lag gäller svartkroppsstrålning och är alltså inte tillämpbar på atmosfären (eller gaser överhuvud taget) som det är frågan om här.

 52. Olle R

  # 51 tty
  Jaha, vad är då din uppskattning av hur mycket jordens utstrålning ökar vid en allmän temperaturökning på 0,5 grader?? LIte mellan tummen och pekfingret, antaget att jorden inte riktigt kan betraktas som en svartkropp… Vilken exponent ska användas? Blir resultatet 1,3 eller 2,0 W/m2, eller är min uppskattning redan i rätt härad?
  Kom igen nu, föreslå något…

 53. Olav Gjelten

  Om klimatutvecklingen skall gå mot ”idealtillståndet” på 1800-talet är jag av den uppfattningen att vi också måste återskapa så mycket som möjligt av tillståndet på jorden sådant det var på den tiden.
  Det allra viktigaste blir nog att förmå fabrikerna att återgå till kolkraft och förbjuda att utsläppen renas. Tänk på att vi har inte lyckats förrän solstrålarna är helt borta. Precis så var normaltillståndet i städerna under industrialismens barndom på 1800-talet. Givetvis var det kallare under sådana förhållanden. Temperaturmätningen var mestadels i städer och där var också industrierna.

 54. Michael E

  Olle R, Med en enkel betraktelse av Stefan Boltzmanns strålningslag förbiser du de mer intrikata fysikaliska processerna som sker när man ökar koldioxidhalten i atmosfären.

  Vi vet att en dubblering av atmosfärens koldioxidhalt skulle leda till en uppvärmning om 3,7 W/m2 och vi vet också då att detta ger en antropogen uppvärmning om ca 2,7 W/m2 till dags dato (eftersom mänskliga utsläpp av koldioxid har redan producerat ca 75% av bruttoökningen av vad en dubblering av koldioxiden skulle göra) . Vi vet också att den totala uppvärmningen stigit ca 0,6 C på grund av denna ökning. Således betyder det att en dubblering av koldioxidhalten leder till en uppvärmning om 0,8 C eller mindre vilket stödjer tidigare oberoende identifieringar av negativa återkopplingar i klimatsystemet, se t.e.x. ”UNDERSTANDING COMMON CLIMATE CLAIMS, RICHARD S. LINDZEN”.

  En bra beskrivning av varför GCM visar så mycket högre temperatur än faktiskt uppmätta temperaturer, hittar du här, https://wattsupwiththat.com/2017/07/06/why-climate-models-run-hot/

 55. Carl-Axel

  #52 Olle R

  Det låter ju förtröstansfullt för framtiden. Då blir det supersvårt att öka tempen 0,5C till.

  Hälsas från ett soligt Florida

 56. Olle R

  # 54 Visst är det kul att överslagsräkna lite, men man inte får glömma är att forcingen förstärks ca 3 gånger pga av återkopplingen från bl a vattenånga. Dessutom råder det just nu en global obalans på ca 1W/m2 som går ner i haven huvudsakligen.
  Jag skulle nog påstå att temperaturen redan ökat ca 1 grad globalt..

  Apropå din länk ”Why climate models run hot”, så är det enkla svaret att det kan verka så när man envisas med att använda det utsmetade TMT-lagret som blandar troposfär och stratosfär.
  Eftersom stratosfären kyls långt snabbare än modellerna så får hela TMT lägre trend än modellerna. Troposfärtrenden hänger dock hyfsat med modellernas..

 57. Daniel Wiklund

  ”Troposfärtrenden hänger dock hyfsat med modellernas” skriver Olle R. Glasklart.

 58. Sigge

  #29 Kenneth Mikaelsson

  Nej så är det inte. Det är ”stolpskott” som kommer med nedlåtande tillmälen om meningsmotståndare.

 59. Sigge

  #30 tty

  Att bara ta ett begränsat antal år för att ta ut en trend ger ju lite tokigt resultat. Det ser man om man lägger ihop serierna i samma diagram.

  http://woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1967/to:1979/plot/hadcrut4gl/from:1967/to:1979/trend/plot/hadcrut4gl/from:1979/to:1997/plot/hadcrut4gl/from:1979/to:1997/trend/plot/hadcrut4gl/from:1997/to:2002/plot/hadcrut4gl/from:1997/to:2002/trend/plot/hadcrut4gl/from:2002/to:2017/plot/hadcrut4gl/from:2002/to:2017/trend

  Det är i alla fall ingen av de korta perioder då det går att hitta temperaturminskningar som det varit signifikant.

 60. Ingemar Nordin

  Olle R #56,

  ”men man inte får glömma är att forcingen förstärks ca 3 gånger pga av återkopplingen från bl a vattenånga”

  Så du tror alltså på detta? Inget om hur en ökad vattenhalt har med molnbildning att göra? Eller att nederbörd tenderar att sänka temperaturen?

  Kul att det fortfarande finns några som sväljer IPCCs ursprungliga mytbildningar med hull och hår. Med tanke på att AR 5 anger 1,5 grader som lägsta värde vid en fördubbling av CO2 (dvs. 560 ppm) och att det teoretiska värdet då är 1,1 grad (inte 3,3) så kanske du borde ta sådana mytbildningar med en nypa salt?

 61. Michael E

  Olle R, att CO2 forcing förstärks 3 ggr med vattenånga är ett icke validerat antagande i GCM som går på tvärs med observerade data och som är där för att få fram en stark klimatkänslighet.

  Jag ser också att i mitt tidigare inlägg så skrev jag, ”Vi vet också att den totala uppvärmningen stigit ca 0,6 C på grund av denna ökning.”, det blev fel vad jag menade var, Vi vet också att den totala uppvärmningen stigit ca 0,6 C på grund av denna ökning, enlig dig. Nu är ju ökningen om 0,6 C en blandning av naturlig forcing och CO2 varför klimatkänsligheten för en fördubbling av CO2 måste vara mindre än 0,8 C.

  Att värmen skulle gömma sig i djuphaven är ytterligare en spekulation som inte understöds av data.

 62. Ingvar Las Palmas

  Sådärja!

  Ett evinnerligt snackande om påvens skägg., dvs huruvida datten eller ditten påverkar klimatet och hur mycket. Det som jag brukar kalla ”ointressant krig i flanken”.

 63. tty

  #59

  ”Att bara ta ett begränsat antal år för att ta ut en trend ger ju lite tokigt resultat. ”

  Det var ju frågan om det funnits perioder med sjunkande trend under de senaste 50 åren. Mina båda exempel med intervall om 12 resp. 5 år dög tydligen inte. Hur långt skall ett intervall vara för att inte vara ”ett begränsat antal år” enligt ditt sätt att se det? Räcker fem miljoner?

  http://math.ucr.edu/home/baez/temperature/5Myr.png

 64. tty

  #52

  Jag förstår fortfarande inte på vilket sätt Stefan-Boltzmanns lag kommer in i sammanhanget. Den gäller som sagt bara Jorden, inte atmosfären. Nu är det ju så att atmosfären till större delen värms just av jorden (eller egentligen haven). Menar du att Stefan-Boltzmanns lag på något sätt skulle göra det svårare för utstrålningen från Jorden (som i stort sett är svartkroppsstrålning) att höja temperaturen på atmosfären från 288,5 K till 289 K än från 288 till 288,5? Och vad är den termodynamiska förklaringen i så fall.

  #56

  ”Dessutom råder det just nu en global obalans på ca 1W/m2 som går ner i haven huvudsakligen.”

  Om det finns en sådan obalans (vilket är hypotetiskt eftersom strålningsbalansen inte går att mäta tillnärmelsevis så exakt) så är det faktiskt tvärtom. Värmen kommer inte upp ur haven. Omvandlingen av inkommande solljus till värme sker till den helt övervägande delen i haven, och denna värme överförs sedan till atmosfären.

 65. Olle R

  #64 tty
  Det viktiga i sammanhanget är exponenten, dvs att utstrålningen ökar med den relativa temperaturförändringen upphöjt till fyra. Sedan har det ju även viss betydelse vilken absolut temperatur man ska utgå från som bas. Är det jordytans (288 K) eller den effektiva utstrålningstemperaturen som brukar anges till 255 K, vilket råder på lite drygt 500 mbars höjd? Jag är inte riktigt säker men lutar åt den senare..

  Vad gäller jordens energiobalans så är den uppmätt i nutid, med antagandet att ca 80% hamnar i havdjupen 0-2000 m, uppmätt med Argobojar.

  Om vi tar ett räkneexempel från satelliteran 1979-2016. Enligt AGGI har växthusgasforcingen ökat med 1,28 W/m2 under denna period. Enligt RSS TTTs trend ökade troposfärstemperaturen med 0,67 C. Om vi räknar med 0,67 graders relativ förändring från 260 K upphöjt till 4, multiplicerat med en utstrålning på ca 340*0,7 W, så har utstrålningen ökat 2,46 W/m2. Dessutom råder en obalans (värmeinlagring i främst haven) på ca 0,9 W/m2 i nutid. Detta antyder att forcingen har förstärkts med lite drygt 2,5 ggr. Inte riktigt tre gånger men nästan. En hel del förenklingar och antaganden dock, och det finns ju även alternativa data att stoppa in

 66. Kenneth Mikaelsson

  Undrade när tomten skulle dyka upp………

 67. Michael E

  Olle R, avseende argumentet att värmen nu döljer sig i djuphavet så är det mer en spekulation än vetenskapligt fastlagt.

  En utmärkt blogpost finns här, http://landscapesandcycles.net/cooling-deep-oceans.html som gått igenom resultaten från två av världens mer välrenommerade havsforskare. Jag bryr mig inte om att översätta slutsatserna utan kopierar direkt från bloggposten, slutsatserna är:

  ”They point out where future data is most needed so these ambiguities do not persist into the next several decades of change. As a by-product of that analysis they
  1) determined the deepest oceans are cooling,
  2) estimated a much slower rate of ocean warming,
  3) highlighted where the greatest uncertainties existed due to the ever changing locations of heating and cooling, and
  4) specified concerns with previous methods used to construct changes in ocean heat content, such as Balmaseda and Trenberth’s re-analysis (see below).13
  They concluded, “Direct determination of changes in oceanic heat content over the last 20 years are not in conflict with estimates of the radiative forcing, but the uncertainties remain too large to rationalize e.g., the apparent “pause” in warming.””

  Jag tror inte det kan sägas så mycket tydligare.

 68. Ingemar Nordin

  Olle R #65,

  ”Vad gäller jordens energiobalans så är den uppmätt i nutid, med antagandet att ca 80% hamnar i havdjupen 0-2000 m, uppmätt med Argobojar.”

  Det här är knappast ”uppmätt”, utan beräknat. Utstrålningen från jorden är högst varierande och antalet satelliter är alltför få för att kunna göra en direkt mätning. Den beräknade utstrålningen är beroende av ett flertal antaganden, inte bara Argobojar utan även av antaganden om utstrålning från olika typer av markytor. Allt modellerat.

 69. tty

  #65

  Det var nog det längsta goddag yxskaft du har åstadkommit hittills. Ett litet tips. Utstrålningen från 500 Mbar höjd är definitivt inte någon svartkroppsstrålning.

  Jag upprepar. Det är ATMOSFÄRENS temperatur vi talar om, och den är ingen svartkropp. Och större delen av den värme som överförs från marken/havet till atmosfären överförs inte ens som strålning utan som latent värme vid avdunstning eller genom konduktion och har överhuvud taget inget med Stefan-Boltzmanns lag att göra.

  ”Vad gäller jordens energiobalans så är den uppmätt i nutid, med antagandet att ca 80% hamnar i havdjupen 0-2000 m, uppmätt med Argobojar.”

  Visst, visst, 0,9 Wm-2, det innebär att havens temperatur stiger med 0,002 grader per år. Klart vi kan mäta det. Vi har ju nästan en Argoboj per 100 000 kvadratkilometer hav. Och som du påpekar kan ju havet inte vara så jävligt att det skulle mickla och ändra temperaturen i de ca 50 % av volymen dit Argobojarna aldrig kommer.

 70. Kenneth Mikaelsson

  Allra helst sen Argo systemets temperatur blivit modifierat att korrelera med skeppsmätningarnas intagsvatten….
  Undrar varför Totta Näslund kommer upp i min skalle när jag läser Green Olles sista inlägg ..

 71. Olle R är nog ett bra exempel på vad klimatfanatikerna så gärna vill benämna som ’faktaresistent’.

  Alltså de troende klimathotsanhängare, där troendet har just de religösa övertonerna som man kan förvänta sig från sådana som också vill tro att icke-troende ju måste vara förnekare …

  Det där med att någon ’energiobalans’ inte har mätts upp, inte kan mätas upp med dagen teknik har påtalats massor av gången för honom. Men han vill helt enkelt förbli ignornat och tro motsatsen.

  För det är så han vill, dvs vill tro, att det är… får man förmoda

 72. Kenneth Mikaelsson

  Det är sådant som gör att typer som marscherade i takt under hakkorsen (national socialistiska arbetar partiet NAZI ) på trettiotalet är samma typer som idag marscherar under AGW flaggorna
  Lätt ledda vänstertyper… nickedockor…. spånkeppsar..

  https://www.youtube.com/watch?v=M9kcIgXLeGI

 73. tty

  #72

  Ja, det är nog ingen slump att någon skämtsam figur nyligen gjorde succé under en ”antifascistisk” demonstration i USA med ett tal som helt bestod av lösryckta Hitler-citat.

  #70

  Det gällde i och för sig temperaturmätande bojar på ytan, inte Argo-bojar (de har i och för sig också ”justerats”, i flera omgångar).

 74. Olle R

  #69 tty
  Oj vad slingrar du dig och brer på med dina sedvanliga ”Jante”-tirader..
  Vad har perfekta svartkroppar med saken att göra? Jag beräknar ingen utstrålning i absoluta termer, utan talar principiellt om relativa förändringar och exponenten 4. I grova drag om den yttersta feedbacken som hindrar jordens temperatur dra iväg.
  Jag vill minnas att Lennart Bengtsson har dragit ett liknande exempel här på bloggen, dock med UAHs data, för att visa på positiva återkopplingar i växthuseffekten.

  Det här att man inte kan mäta/uppskatta det ena och det andra har jag hört till leda, men det beror bara på att resultatet/implikationen strider mot ideologin eller ”tron”. Leda denna svepande kritik i bevis..? Näe, trodde väl det..

  Begrunda följande:
  Kan rekonstruera UAH v6 TLT om man kastar bort 99,86 % av informationen och bara mäter jorden i 18 punkter?
  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewadExwM3VOaVJBUU0

  Eller lite extremare, kan beskriva jordens yttemperatur med ojusterade data från bara 18 väderstationer?
  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewadDRWSVQzel93RzA

  tty menar ju också att man inte kan mäta havet med en boj per 100000 km2. Av andra kan man få höra att det inte går att mäta havsytans absoluta temperatur (bara anomalier). Här är två flugor i en smäll:
  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaYmlJYTNUYnlROXc

  Det stora datasetet är baserat på ca 70 ggr mer data än det lilla, men helt oberoende av varandra. Teoretiskt ska ERSST4 ligga konsekvent 0.12 C högre, eftersom dess data är justerade till ”kylvattenintagsstandard och inte faktiska bojtemperaturer. Att skillnaden är 0.137 C och att trenden skiljer 0,002 C kan jag dock leva med, eftersom det finns något som kallas osäkerhetsintervall. Argo mäter vatten ner till 2000 m med samma antal mätningar per ytenhet..

  Vad gäller förändringar i havsdjupen under 2000 m, så har jag fortfarande sett någon anledning att omvärdera min uppskattning att ca 15% av havens uppvärmning sker under 2000 m, baserat på data i Purkey and Johnson 2010. En annan tumregel som jag fann var att uppvärmningen i den samlade havsvolymen under 2000 m kunde approximeras till ca 50% av den som rådde vid 2000m-nivån. Det senare håller dock inte längre, eftersom uppvärmningen vid 2000 m har ökat, medan temperaturen på grundare vatten sjönk pga dräneringen från el Nino 2016.
  Lite kul man kan ha med Argo Marine Atlas..

  Men ack ja, det är så mycket som man inte kan och får göra enligt Jante-vetenskapens överstepräst…

  I övrigt kan jag glädja er med att hockeyklubban är i högsta grad levande, med den allra senaste uppdateringen av Pages 2k-databasen:
  https://strangeweather.wordpress.com/2017/07/11/the-hockey-stick-is-alive-long-live-the-hockey-stick/

 75. Ingemar Nordin

  Olle R #74,

  ”Det här att man inte kan mäta/uppskatta det ena och det andra har jag hört till leda, men det beror bara på att resultatet/implikationen strider mot ideologin eller ”tron”. Leda denna svepande kritik i bevis..? Näe, trodde väl det..”

  Nu hävdade du ju med bestämdhet att utstrålningen var empiriskt uppmätt, inte bara uppskattad. Och den är inte uppmätt. Det är fakta och har inget med ideologi eller tro att göra.

  Men du kanske har svårt att ta till dig fakta?

 76. Olle R

  #75 Ingemar, VAR exakt menar du att jag har hävdat att utstrålningen är empiriskt uppmätt??
  Jag har hela tiden talat om uppskattningar och principiella resonemang om förändring av utstrålningen, baserat på exponenten 4 som förekommer i det man kallar Stefan-Boltzmanns lag och ”the Planck response”.
  På något ställe antyder jag att utstrålningen ligger i samma härad som solinstrålningen minus albedo. Är det något du vill polemisera mot??

 77. Ingemar Nordin

  Olle R , se #65 & 68.

  Men om du nu har ändrat dig till ”uppskattad” så är det OK.

 78. Ingemar Nordin

  Appropå Olle Rs ofta refererade Page 2K databas. Steve McIntyre drar fullständigt ned byxorna på denna amatörsamling av fanatiska klimatlarmare:

  https://climateaudit.org/2017/07/11/pages2017-new-cherry-pie/#more-23273

  McIntyre börjar med ”Rosanne D’Arrigo once explained to an astounded National Academy of Sciences panel that you had to pick cherries if you wanted to make cherry pie – a practice followed by D’Arrigo and Jacoby who, for their reconstructions, selected tree ring chronologies which went the “right” way and discarded those that went the wrong way – a technique which will result in hockey sticks even from random red noise”

  Pages 2K följer troget sin körbärsplockande metod genom att avfärda en rad trädringsdataserier pga ”negative relation to temperature”, dvs att de inte ger upphov till någon hockeystick. Resultatet blir, som väl illustreras av den länk som Olle R ger i #74, ta ta ta … en Hockey-kurva!

 79. Michael E

  #78 Ingemar, tack för länken och helt fantastiskt att detta kan fortgå. De verkar ha blivit helt fartblinda och förlorat all känsla för etik och moral.

 80. Torbjörn

  #74 Olle R
  Du har aldrig ställt dig frågan, var kommer värmen i djuphaven ifrån?
  Enligt dig så beror det på människans koldioxidutsläpp,eller hur?
  Finns det inte andra rimliga förklaringar?
  Den första frågan är om beräkningarna av temperaturen stämmer (det vore inte första gången någon räknar/uppskattar fel).
  Nästa fråga borde vara finns det andra källor till uppvärmningen? Kanske påverkas haven av skalv och vulkanutbrott (har sett en siffra på att det finns 3,5 miljoner undervattensvulkaner)

 81. Olle R

  #78 Ingemar,
  Jag tycker att Steve McIntyre drar ner byxorna på sig själv..
  Vad menar han? Ska man använda trädringsserier som fungerar som regnmätare för att rekonstruera temperaturer? Givetvis är det en sund praxis att välja ut de trädserier som de facto reagerar på temperatur under kalibreringsperioden. Sådana träd finns bara i specifika miljöer där just temperaturen är begränsande.
  Att temperatur och årsringar uppvisar negativ korrelation är inget konstigt, för temperatur är ofta negativt korrelerade med nederbörd och vattentilgång, den faktor som ofta har störst inverkan på träds tillväxt.
  Ett annat alternativ är att använda alla trädringsproxies i någon typ av multipel regression, oavsett om de korrelerar starkt eller svagt, positivt eller negativt, och låta statistiken själv hitta modellen med dess koefficienter för en rekonstruktion. Även ett sådant förfarande ger hockeyklubbor…

  Problemet med Mcintyre är att han är missnöjd med alla metoder för att de genererar hockeyklubbor, han har bestämt sig från början att hockeyklubban är fel, och vägrar backa..
  Man kan kan sammanfatta hans livsgärning, 10-15 års ” enögt” bekämpande av hockeyklubbor, med följande slutsats: Om man subjektivt väljer bort alla proxies med hockeyklubbsform ( för de måste ju vara fel) så kan man få hockeyklubban att försvinna i rekonstruktionerna..

  För att få lite balans i ”one-eyed-audit”-världen borde vi hitta en motpol, en rättshaverist som är beredd att viga sitt liv i ensidig kamp mot MWP-pucklar.. 🙂

 82. Ingemar Nordin

  Olle R #81,

  ”Problemet med Mcintyre är att han är missnöjd med alla metoder för att de genererar hockeyklubbor, han har bestämt sig från början att hockeyklubban är fel, och vägrar backa.”

  Du, Olle, kanske skulle du ta och sätta dig in in McIntyres och McKitrichs långa diskussion och analys av hockeydiagrammet. Grundlitteraturen finns på Climate Audits hemsida,

  Ett typiskt hockeydiagram innehåller Bristlecone, en långsamt växande tall som är okänslig för temperatur men känslig för CO2. Därtill vänder man på vissa serier uppochned (Tiljanderserien och liknande), så att en serie som pekar nedåt efter 1950 tolkas som uppåtgående trender

  Se https://climateaudit.org/?s=upside

  https://climateaudit.org/2008/10/02/its-saturday-night-live/

 83. Christopher E

  #81

  Det är naturligtvis ganska lågt att avfärda den som kommer med konkreta argument som ”rättshaverist” för att det avviker mot katekesen. Däremot kan det vara OK att använda termen mot den som själv använt den utan att skämmas. I så fall tror jag vi har vår egen lille haverist här som envist försvarar alla hypoteser om skrämmande och farlig AGW och utan att blinka menar att allt är uppmätt men en hundradels grads precision.

  Det är väldigt svårt att betrakta Pages2K som objektivt försök att rekonstruera 2000 års klimatvariationer. Ett sådant oorganiserat hoplock av proxies (ändå med överraskande dålig täckning åtminstone i förra försöket) är nästan garanterat att få en bias. Och vad gäller en av personerna bakom den som Olle R har vänligheten att länka sist i #74 är det ju nästan parodiskt med glädjefnatten över att nått målet att ”bekräfta” hockeyklubban. Finns inte ett spår av objektivitet där. Om man sedan läser vidare under ”Authors” tycker åtminstone jag att det är något lite osunt med att skriva om sig själv i tredje person. Julien anser sig vara en företrädare för ”Förnuftet” (skrivet med stort F) som gärna diskuterar, men inte med klimatskeptiker för de anser han sakna Förnuft med stort F. Tunga argument där… men Julien, att ”diskutera” med de som tycker som du är ju förstås enklast…

 84. tty

  #74

  Anledningen till att ”jantar” om T^4 och svartkroppsstrålning är som jag påpekat flera gånger tidigare att atmosfären inte är en svart kropp, och att svartkroppsstrålning inte har någon nämnvärd betydelse för atmosfärtemperaturen. Är det så omöjligt att fatta?

  ”Kan rekonstruera UAH v6 TLT om man kastar bort 99,86 % av informationen och bara mäter jorden i 18 punkter?”

  Arton ”punkter” om vardera 2,5 x 2,5 grader, alltså ca 75 000 km^2 var, tillsammans mer än en miljon kvadratkilometer, dessutom jämt fördelade och arealviktade. Inte precis arton slumpmässiga punkter.

  ”Vad gäller förändringar i havsdjupen under 2000 m, så har jag fortfarande sett någon anledning att omvärdera min uppskattning att ca 15% av havens uppvärmning sker under 2000 m, baserat på data i Purkey and Johnson 2010.”

  Uppskattning är nog rätta ordet. Purkey och Johnson har överhuvud taget bara data från 24 av 32 djuphavsbassänger. Av dessa 24 är det bara 10 där värmeflödet skiljer sig signifikant från 0 (d v s att mätvärdet är större än osäkerheten) .

 85. tty

  ”För att få lite balans i ”one-eyed-audit”-världen borde vi hitta en motpol, en rättshaverist som är beredd att viga sitt liv i ensidig kamp mot MWP-pucklar.”

  Har du hört talas om ett psykologiskt fenomen kallat ”projektion”?