De gröna rötterna IV – socialismen

kommunism

Bild: Taringa!

I vår serie (här, här och här) om de gröna rötterna så har turen nu kommit till socialismen. Men att bena ut ”det gröna” i den socialistiska traditionen visar sig vara en komplicerad historia. Detta beror bl.a. på att socialistisk ideologi dominerats i så hög grad av Karl Marx, liksom av hans efterföljare som Lenin, Stalin och Mao. Få vill hävda att dessa är gröna, vare sig utanpå eller inuti. Till skillnad mot vattenmeloner så är de röda rakt igenom.

I motsats till exempelvis de tyska romantikerna så är Marx (tillsammans med liberaler) snarare en av förgrundsgestalterna för det moderna samhället. I det kommunistiska manifestet så hyllar Marx kapitalismen för att ha frambringat den industriella revolutionen. Industrialismen innebär ett överflöd av varor och tjänster som gör samhällena rikare. Det är bara det, menar han, att det kapitalistiska systemet bär på inre konflikter som med historisk nödvändighet kommer att krossa det (kanske med lite hjälp av en och annan marxistisk revolutionär :-)). Det industriella projektet skall istället föras vidare av ett kommunistiskt system, som naturligtvis skall vara mycket rättvisare, effektivare och mer hållbart. Den marxistiska ideologin fokuserar så gott som helt på arbete och klasser. Kapitalismen, menar man, skapar sociala kostnader i form av exploaterade arbetare, och detta kan man bara komma till rätta med genom att produktionen överförs till ”allmän ägo”, dvs. till staten.

Det fanns dock en del gröna idéer redan bland de tidiga, ”utopiska socialisterna” under 1800-talet och i början av 1900-talet. Också en gren av den anarkistiska rörelsen hyste förhoppningar om att ett nytt samhälle skulle innebära kollektiva gemenskaper (kooperativ), självförsörjning och närhet till naturen.

En del av dessa tidiga gröna socialister försökte att införa sådana tankar i bolsjevikpartiet. Men Lenin och Stalin gjorde processen kort med sådan idealism och fördömde det som anti-bolsjevikiskt. Stalin rensade ju t.o.m. ut alla darwinistiska ekologer från de sovjetiska universiteten (Lysenko-affären). Eco-socialismen har dock levt vidare i en lite undanskymd tillvaro bland anarkister och lite ”mjukare” socialister.

Det är först under den senare delen av 1900-talet (inte minst efter murens fall) som kommunister på allvar har försökt hitta en grön form av socialism. En del krystade tolkningar av vissa Marx-citat har ibland tagits till intäkt för denna vändning. Men jag känner mig inte övertygad av dem. De gör knappast Marx till någon grön ideolog. Däremot – och detta är en stark drivkraft för vänstern – så finns det en lång rad gemensamma idéer bland dagens gröna om åtgärder som gör att socialister kan känna sig hemma där:

1. Precis som Marx menade att det kapitalistiska systemet exploaterar arbetarklassen så menar den gröna rörelsen att ett fritt och oreglerat marknadssystem exploaterar naturen. Socialistens lösning, nämligen att staten tar över äganderätten till alla naturresurser och fördelar dem ”rättvist”, passar som hand i handske.

2. Precis som de gamla kommunistiska ekonomerna från 30-talet så hänvisar man till att kapitalismen inte betalar för externa kostnader, fast nu formuleras det i termer av naturresurser*. Även Garrett Hardins klassiska ”allmänningens dilemma” framställs som ett argument för nödvändigheten av ett starkt centralt styre.

3. Precis som de rättrogna marxisterna så menar man att ideologin enbart baserar sig på vetenskapen; i marxisternas fall på ekonomins och historiens lagar, i de moderna miljörörelsernas fall på naturvetenskapen. De politiska åtgärder som man förespråkar sägs inte ha något med subjektiva eller moraliska värderingar att göra utan följer som en nödvändighet från vetenskapen. Denna scientism (övertro på vetenskapen) är för övrigt något som de också delar med gångna tiders rasbiologer och deras eugenik.

4. Precis som de gamla kommunisterna så stödjer de flesta gröna idag (särskilt efter att klimatfrågan blivit det dominerande temat) idén om att politiken måste vara internationell och att styrningen måste ske centralt av en vetenskaplig och ideologiskt medveten elit som går före. Det här är ju något som ibland splittrar miljöpartister, där en del håller på det lokala och decentraliserade som princip, medan politiken på det nationella och internationella planet går i precis motsatt riktning. (I praktisk politik så vinner alltid centralisterna, enligt min mening. Jag har aldrig sett en byråkratisk eller politisk organisation gå i den andra riktningen.)

5. Sist men inte minst så delar den moderna miljörörelsen sin misstro mot de fria marknadskrafterna med socialister av alla chatteringar. Man vill införa centralt beslutade priser på s.k. ekotjänster och man vill att individers och företags användning av naturresurserna skall regleras. Detta framställs (se exempelvis här) som ett ”nytt” och radikalt annorlunda ekonomiskt system, men innebär i sin förlängning helt enkelt ett införande av planekonomi i global skala.

Så, även om Karl Marx och hans ideologiska efterföljare var ganska avogt inställda till gröna idéer från tidigt 1900-tal (mot industri, mot städernas utbredning, mot teknisk utveckling, för ett bevarande av naturresurser, glorifiering av naturen och bondelivet, etc), så sammanfaller idag det socialistiska åtgärdsprogrammet till stora delar med de gröna rörelsernas. Deras ideologiska ursprung må vara olika, men de finner varandra i den praktiska politik som båda anser vara nödvändig.

 

* Tidiga kommunistiska ekonomer – som exempelvis Lange, O & Tayler, F (1938): On the economic theory of socialism, University of Minnesota Press, Minneapolis – menade att miljön egentligen inte var något problem. Om staten äger i princip allt så kommer den socialistiska prissättningen automatiskt att ta hänsyn till alla kostnader, inklusive naturresurser och miljökostnader. – Det var bara det att systemet inte fungerade på det sättet i realiteten. Den realt existerande socialismen i Sovjetunionen, Östeuropa och Kina åstadkom mycket värre miljöskador än vad som fanns i väst. Här är en bra sammanfattande artikel om detta.

Länkar

Några länkar till artiklar om eco-socialism som är lättåtkomliga på nätet:

En fyllig beskrivning av historiken ges på Wikipedia

Varför socialism löser miljöfrågorna enligt The Socialist Party of Great Britain

En kritisk artikel mot idén om en ”grön tillväxt”, från vänster.

En världssocialistisk hemsida som bl.a. behandlar både miljönyheter och gör sina egna analyser där de försöker få ihop de gröna idéerna med Marx. Där finns mycket att gräva i för den som känner sig hågad.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Olaus Petri

  Med risk för att vara lite vid sidan av dagens ämne så kan nämnas en spännande bok av lundasociologen Göran Dahl (Radikalare än Hitler? De esoteriska och gröna nazisterna. Inspirationskällor. Pionjärer. Förvaltare. Ättlingar. Atlantis, 2006).
   
  Den erbjuder en mycket intressant läsning och man kan inte annat än fascineras över vilka former den gröna (och ofta mycket bruna) ”hitlerismen” och fascismen kunde ta sig och hur den överlevde långt efter krigslsutet. Den levde ex. vidare i Skandinavien via Göran Assar Oredsson och Per Engdahl. Förutom Sydamerika erbjöd framförallt Indien och arabiska länder politiska avstjälpningsplatser för gamla nationalsocialister.
   
  Inte minst de esoteriska inslagen i deras naturvurmande är markant. En av de mer aparta figurerna i det avseendet var chilenaren Miguel Sarrano (1917-) som var en flitig utövare av yoga och tantrism. I sitt hemland arrangerade han nationalsocialistiska ritualer vid höst- och vårdagjämning och förstås också sommar- och vintersolstånd. Hans tankevärld var präglad av samma anithumanism som återfinns inom djupekologin.
   
  Och det är kanske inte så konstigt då en av djupekologins portalgestalter är Savitri Devi (1905-1982) som via sina arisofiska tankefrukter förstod Hitler var en avatar till Vishnu. Devri var också en av pionjärerna inom djurättsaktivismen. Dahl skriver om henne:
   
  ”Mycket tidigt börjande hon hata liberalismen, därtill förmodligen uppmuntrad av sin far. Antiliberalismen bottnade i en djup misantropi, viken i sin tur var intimt sammanvävd med en varm kärlek för djur. Redan som femåring började hon avsky människor som bar päls och krävde att hennes mor skulle servera vegetarisk mat.”
   
  Boken rekommenderas varmt för den som vill nå större medvetande kring den immanenta problematik som finns i all form av utopisk aktivism och kollektivism och hur dessa företeelser alltid riskerar att kanalisera energi mot syndabockar, vilket sedan mynnar ut i ogenerad människofientlighet.

 2. Gösta Oscarsson

  Lästips: Pascal Bruckner har skrivit en längre essä på det röd/gröna temat. Finns på http://chronicle.com/article/Against-Environmental-Panic/139733/.
  Huvudtemat är att de människor som tror sig om att sitta inne med nyckeln till världens frälsning söker fora där denna uppgift kan effektueras. Alltså vägen från religion till socialism till ekologism till ???.   

 3. Sture karlsson

  håller med artikelförfattaren, gamla tankesystem finns kvar men med nya begrepp, skiljelinjen går idag ofta mellan dem som vill öka friheten för medborgare och de som vill begränsa friheten För folket. Begränsningar som ska ske med regleringar, skatter och förbud. Höjda skatter verkar vara lösningen på alla miljöproblem.
  skiljelinjen finns inom alla politikområden och inom religion. 
  Ökat politisk styrning eller mindre. Mer pengar till politiker eller mer till folket. Religionsfrihet och frihet att tolka den som du vill eller underkastelse och tvång.

 4. John Silver

  ”Det moderna projektet” d.v.s. (S) står i diametral motsats till allt som har med ekologi att göra.
  Naturen är ”borgerlig”.

 5. Michael E

  Ingemar,
  Din artikel var tankeväckande och jag undrar över speciellt en sak som du nämner. Den gröna rörelsen, och jag förmodar även miljöpartiet, baserar sig alltså på en scientistisk ideologi samtidigt som inte minst de gröna ”kulturarbetarna” ofta framför rent postmodernistiska argument där allt är relativt och beror av hur man betraktar något. Postmodernismen och scientism kan svårligen förenas, hur löser de sådana ideologiska motsättningar. 

 6. Ingemar Nordin

  Tack Olaus Petri #1 för boktipset. Den har jag missat.

  Och tack Gösta Oscarsson #2 för tipset om en utomordentligt läsvärd artikel. Den är lång men givande. Låt mig ta ett par citat med bäring på dagens tråd:

  All the foolishness of Bolshevism, Maoism, and Trotskyism are somehow reformulated exponentially in the name of saving the planet. Authors, journalists, politicians, scientists compete in announcing the abominable and lay claim to a hyperlucidity: They alone see things correctly, whereas others vegetate in the slumber from which they will someday awaken, terrified. They alone have emerged from the cave of ignorance in which the human herd mills around, deaf and blind to the obvious.

  och detta:

  Thus a whole segment of the South American left has seized upon this hobbyhorse to reinforce its credo: ”We have two paths: either capitalism dies, or Mother Earth dies,” said Evo Morales, president of Bolivia. The globe becomes the new proletarian that has to be saved from exploitation,

  Evo Morales åsikt delas tydligen även av FNs generalsekreterare Ban-Ki Moon:

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/01/30/fns-generalsekreterare-vill-avveckla-marknadsekonomin/

  Författaren till artikeln, Pascal Bruckner, ger verkligen många exempel på hur ekologismen tagit över religionens och olika totalitära ideologiers roll i det moderna västerländska samhället.

  Kommunismen hatade individen men älskade klassen. Dagens ekologism hatar människan som sådan. Skrämmande läsning!

 7. Ingemar Nordin

  Michel E #5,

  Bra fråga! Den får jag fundera på ett tag.

 8. Olaus Petri

  Michael E #5, om jag får falla Ingemar i talet så hanterar de den konflikten genom att blunda hårt och höja det skuldbeläggande röstläget, dvs peka ut ondskan som trotsar vetenskapen. Då ser/känner man inte motsättningen som gömmer sig bakom den goda viljan.
   
  Detta kan också uttryckas som att det relativistiska inslaget inte är universellt utan selektivt. Vad vi ser är med andra ord ett klassiskt Janus-ansikte som vrider och vänder på sig efter (o)behag.

 9. JHE

  Jag delar inte uppfattningen om att de gröna rötterna kommer ur socialismen. Tittar man historiskt så har Naturskyddsföreningen stått jägarförbunden och fiskeföreningarna nära och haft mycket folk som stått borgligheten nära i sin styrese.
   
  En av de första svenska politiker som tog sig an miljöfrågor var Bo von Stockenström. Han var jordbruksminister i Ekmans regering fram till 1932. Tidigare hade miljöpolitiken mest varit att avsätta områden till naturreservat och nationalparker.
   
  De som propagerade för miljövård under första halvan av förra seklet var ofta adel med liberala värderingar. Det var först när dricksvatten och odlingsmark på vissa platser redan var förgiftat som böndernas närstående organissationer började propagera för miljövård.
   
  I slutet på andra världskriget blev miljöfrågorna en stor fråga i bondeförbundet, nuvarande centerpartiet. Då handlade det mest om att bygga reningsverk för att rädda sjöar och vattendrag för att rädda fratida vattenförsörjning. En av de tidiga miljöfrågorna som diskuterades i bondeförbundet var förgiftningen att brunnar intill oljeutvinningen i Kvarntorp förgiftats. Den utvinningsmetod som förgiftat brunnarna förbjöds 1944. Det var bondeorganissationer tillsammans med bondeförbundet som var pådrivande för att få igenom detta beslut. Därefter har miljöfrågor varit en viktig punkt bondeförbundet (centerpartiet)
  Från vänsterhåll så var uppfattningen mer den att ett fåtal bönder borde inte stå ivägen för att Sverige skall kunna trygga sin drivmedelsförsörjning i kristider. De ifrågasatte varför ett fåtal bönder i Närke skulle förhindra eneffektiv utvinning av skifferolja. Den inte fullt så miljöstörande utvinningsmetod som användes fram till 60-talet var inte särskilt effektiv.
   
  Det var först på 1970-talet som miljöfrågorna blev stora inom vänstern och det var inte förrän under 80-talet som den borgerliga dominansen i miljöförbundens styreleser försvann.
   
  Enligt min uppfattning så har vänstern alltid motarbetat miljövård om det är så att miljövården strider mot den socialistiska ideiologin. När miljöproblem uppstått har de alltid skyllt på kapitaismen.

 10. Olaus Petri

  Ingemar #6, om du läser boken så kan du ana dig till varför den inte nått större spridning. 😉

 11. Thomas P

  Det jag med spänning ser fram emot är om det i denna serie kommer att komma något kapitel ”De gröna rötterna – liberalismen”, och så ser jag naturligtvis även fram emot Ingemars insiderskildring av den gråa rörelsens rötter: Ayn Rand, Lyndon LaRouche, socialismen, tobaksindustrin, kristen fundamentalism etc.

 12. HenrikM

  OT, en artikel om  hur fel det blir med forskning och alarmism:
  http://www.dn.se/debatt/overdrivna-rapporter-om-massdod-bland-vilda-djur/

 13. Ingemar Nordin

  Thomas P #10,

  Det finns naturligtvis en väl utarbetad libertariansk syn på miljöproblem, naturresurser, äganderätt och marknadsekonomi. Detta har jag skrivit utförligt om på annat håll.

  Men jag kan skriva ett särskilt inlägg, dedicerat till dig Thomas P  🙂

 14. Intressant Ingemar!
  När jag försöker rationalisera i alla ismer så hamnar de alla i två olika fack centralmakt och styrning där människorna ses som kollektiv som inte förstår sitt eget bästa i den ena, och den sanna liberalismen som ser oss som förnuftiga individer med förmåga att ta ansvar i den andra.
   
  Sen är det bara argumenten för en totalitär centralmakt som varierar inom de totalitära ismerna kommunism nazism Islam fascism socialism och enviromentalism. Det är samtidigt dessa totalitära ismer som propagerar mest och vi är farligt ute om vi tror att frihet och självständighet är något för oss alltid givet.
   
  Jag hävdar att bakom de totalitära ismerna ligger alltid en strävan över makt och kontroll över andra och problemformuleringarna alltid falska och endast konstruerade till detta syfte. De handlar ALDRIG om att ha konkreta fungerande ideer att tillämpa, utan ismerna är konstruerade utifrån att samhällets härlighet endast kommer att kunna inträda efter de fått makten och kontrollen som ett villkor (du måste lita på oss!). När de väl roffat åt sig makt slutar det alltid med fattiga människovidriga helveten vad den totalitära ismen vilka bokstavskombinationer den än må namnges av. Klimathotandet var ju en smart idè att försöka vrida friheten och det egna ansvaret inte bara ifrån individer utan även från nationerna. Vad blir nästa totalitära affärsidè ? Ett nytt hopkok av gammal totalitär skåpmat eller nåt helt nytt?
   
  Det finns ett mikroperspektiv som lockar till totalitärismen, intoleransen inför att människor gör andra val än man själv, retar många till vansinne. Allt ifrån att folk väljer en fasadfärg man inte själv förstår till ”Hur kan Kalle och stina ha råd med ny bil IGEN! Bristen på generositet och tolerans ger lite extra fart intill totalitärismens trygga styva ridstövlar.! Känner man sig otillräcklig så vill man skaffa sig överlägen och det är inte så poppis att ta på sig ansvaret för sin egen känsla av otillräcklighet och det finns alltid nån Marx Hitler eller Wijkman som säger sig kunna ta hand om ”problemen” och peka ut färdriktningen åt dig! Vad skall man med ett eget ansvar till om man inte är beredd att bära det, och vad göra med en frihet man inte förmår att förvalta eller göra något utav? Svaret blir egoistiskt ”kan inte jag ska ingen annan heller få! Ja fast man lindar ju in det i för ”den goda sakens” skull förstås naturens miljöns arbetarklassens nationens …. ja ni vet 

 15. bom

  Save the world, we hear everywhere: Save it from capitalism, from science, from consumerism, from materialism. Above all, we have to save the world from its self-proclaimed saviors, who brandish the threat of great chaos in order to impose their lethal impulses. Behind their clamor we must hear the will to demoralize us the better to enslave us. What is at stake is the pleasure of living together on this planet that will survive us, whatever we do to it. We need trailblazers and stimulators, not killjoys disguised as prophets.
   
  #2 Pascal Brueckner var verkligen en ahaupplevelse. Nu förstår jag plötsligt både TTPP och LBt. Förut har de varit mig totalt obegripliga och jag har vridit och vänt på dem utan att kunna hitta varken fason eller reson. Nu har jag läst PB och han har sett deras likar och begripit. Han har gjort den perfekta analysen av ”ecologismen”! Tänk om man kunde tvinga varenda gröning att läsa(och begripa) detta – då tror jag att ecologismen skulle ta tvärslut! Hjärtligt tack!

 16. Gösta Oskarsson#2
  Tack för länken!

 17. Thomas P

  Ingemar #13 Så hur ser din libertarianska syn på hur man skall lösa AGW ut då, om vi nu tänker oss ett rent hypotetiskt fall att AGW skulle visa sig vara ett sådant problem att det behöver lösas? För det kan väl inte vara så illa att du blivit förnekare bara för att du inser att du ändå inte har någon för dig politiskt acceptabel lösning att ta till?

 18. Ingemar Nordin

  JHE #9,

  Jag kanske inte lyckades vara tydlig nog i mitt inlägg. Men socialismen/marxismen var historiskt sett inte särskilt förtjust i gröna idéer. Men under de senare decennierna, när de förstått att de i stora drag delar samma ideal om hur samhällena skall styras med de gröna, så har en klar omsvängning skett.

  Så vi är nog ganska eniga i grunden.

 19. Thomas P!
   ”De gröna rötterna – liberalismen”, och så ser jag naturligtvis även fram emot Ingemars insiderskildring av den gråa rörelsens rötter: Ayn Rand, Lyndon LaRouche, socialismen, tobaksindustrin, kristen fundamentalism etc.”
   
  Jaha du???????????????????????????????? Vad har detta med klimathotet att göra? Har det brunnit i tomatpalmens korskopplingrum ?

 20. Det totalitära strömmningarna har alltid varit starka..det historiska problemet med frihetens motståndare har vuxit i takt med apparaten…från tokig stamhövding,till tokig statsledning och nu till tokiga globala/regionella ledningar..men globala problem kan ju kräva globala lösningar säger då någon inbiten totalitär människa ? ( bortsett från att man kan inte ens lösa konflikter i en akvarieförening totalitärt än mindre globalt ) AGW om det nu vore ett problem utan propagandamaskinen,politiska intressen, och allmänt feltänk, skulle kunna vara ett globalt problem, med transparent forskning, handfasta belägg och politisk ärlighet så brukar man kunna få folk frivilligt att inte vilja dö och man kan nog anförtro dem det valet. Alternativet är ju halvhemlig forskning,skumma politiska hanteringar och beslut över huvudet på folk, det brukar slå tillbaka eller slå över.Men som dom påpekar på en blogg nära oss…Brinner det så måste ju brandkåren ta över befälet….då är ju kakan redan bakad och vi får se fram mot en grön kupp och ekologiskt undantagstillstånd…historien kommer att hylla dem som stoppade undergången. Nu litar jag ju på människan såpass att jag inte tror att de kommer att lyckas i sitt försök…vi har ju sett dessa herrar förr…mer ljus på frågan mer ljus på deras brandsoldatsdrömmar…som denna artikelserie…så löser det sig nog.

 21. Gunbo

  Slabadang #14,
  ”…den sanna liberalismen som ser oss som förnuftiga individer med förmåga att ta ansvar i den andra.”
   
  Än en gång får jag konstatera att du är en idealist av guds nåde. Kan du peka ut ett samhälle där alla individer är förnuftiga och har förmågan att ta ansvar? Ett samhälle utan behov av lagar och regler, utan behov av polis, domstolar och fängelser därför att alla handlar förnuftigt och tar ansvar. Var finns det och kommer det någonsin att finnas annat än i dina idealistiska drömmar?

 22. Gunbo!
  Intellektuell hederlighet  … kan du slå upp vad det betyder?

 23. Intressanta inblickar i hur politisk ideologi utvecklas i samband med miljöfrågorna, tack för det, Ingemar!

   

  Om man får tro på vad som står i DN så har de politiska system som tillämpats i Europa varit gynnsmma för naturens utveckling, dvs. den skadliga exploateringen har alltså kunnat begränsas. Se följande artiklar på DN.se:

  http://www.dn.se/debatt/overdrivna-rapporter-om-massdod-bland-vilda-djur/

  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/en-bild-om-dagen-fran-wild-wonders-of-europe/

   

   

 24. Det fanns idealister som pekade på ett samhälle utan slavar, det fanns idealister som pekade på ett samhälle med kvinnlig rösträtt,det fanns idealister som pekade på ett samhälle utan kungamakt, det fanns idealister som som pekade på ett samhälle med demokrati…..nu är vi mitt i historien och så står det folk och pekar mot ett ännu friare samhälle …ja du Gunbo…skall vi gå mot mer totalitärt skick ? skall vi stoppa historiens utveckling här och nu ? skall vi försöka sträva mot mer frihet ? 

 25. Lars

  Någon skrev ” den gröna rörelsen är socialismens främsta spjutspets ” tycker det stämmer ganska väl .Normal begåvade människor tror inte på socialismen men de kan ev luras med av de gröna  på samma politik.

 26. Ingemar Nordin

  Michael E #5,

  Efter lite funderande och en långpromenad med hunden så är jag böjd att hålla med Olaus P #8. Jag ogillar egentligen att tillskriva mina motståndare en bristande konsekvens eller logik, och försöker istället få deras tankevärld att åtminstone hänga ihop logiskt.

  Men relativism, i postmodern eller i någon annan tappning, är så gott som alltid ohållbar. Den vanliga filosofiska invändningen mot någon som med emfas hävdar att ”det finns  ingen sanning” eller ”sanningen är bara det som folk för tillfället tror” är naturligtvis motfrågan: ”Och du menar att det är SANT det du säger?”

  På samma sätt är det med postmodernismen. Så fort man börjar skrapa lite på vad de egentligen menar, så backar de omedelbart från sin relativistiska position när det gäller vad de själva hävdar. Marxister riskerar att själva hamna i samma självmotsägande position när frågan om rätt och orätt, ont och gott, kommer upp. Marx såg sig som en ren ”vetenskapsman” gubevars. Och som sådan så skall han ju bara beskriva en teori om den historiska utvecklingen, och inte ha några åsikter om huruvida det utvecklade kommunistiska stadiet är bra eller inte. Men det råder knappast något tvivel om att även de strikt ”vetenskapliga socialisterna” också menade att det socialistiska samhället är rätt och gott i en absolut mening.

  Så Olaus analys beträffande de bland de gröna som lutar åt postmodernismen; ”att det relativistiska inslaget inte är universellt utan selektivt.” stämmer nog rätt bra. Det är motståndarens sanningar som blott är relativa medan de egna är absoluta, eviga och naturligtvis ”vetenskapliga”.

 27. Gunbo

  Hans H #24,
  ”…ja du Gunbo…skall vi gå mot mer totalitärt skick ?”
   
  Var har jag sagt det? Jag är för frihet, så mycket den bara går att tillämpa. Du och Slabadang är säkert förnuftiga och kan ta ansvar för ert handlande men hur är det med brottslingarna i våra fängelser t ex? Vi kan ju släppa dem fria och hoppas på att de blir förnuftiga och tar ansvar i framtiden.
   
  Det är bra att vara idealist men man måste samtidigt vara realist. En dag i framtiden hoppas jag att alla individer är så upplysta och moraliskt utvecklade att vi kan leva i total frihet, utan regler och lagar. Men det är långt dit. 

 28. OR

  Hans H #24
  Kunskapskanalen hade ett inslag om miljörörelsen i Kina. Det har aldrig funnits inflytande av folkliga rörelser i Kina, men det här verkar faktiskt hoppfullt. Men så är dom inte heller förvillade av ”att rädda världen”.
   
  Olaus Petri # 1 och #8
  Jag har hänvisat till Göran Dahls bok några gånger här på bloggen, och rekommenderar den som du.
   
  Det jag saknar i analysen av nazismen är tendensen att gå med segraren, som så tydligt visas av Rudolf Hess flykt till England, och för all del av Italiens agerande i slutet av kriget. Det var också många i Sverige som ”bytte fot”, som det hette, i slutet och efter kriget. I evolutionen är rätten att gå med segraren framförallt knuten till kvinnor som för livet vidare, medan beundran för styrka är allmän t.ex. inom idrotten.
   
  Efter att ha upplevt vänsterrörelsen på 70-talet tror jag inte att aktivister styrs särskilt mycket av ideologi, men desto mer av tillhörighet, av att vara del av en stor rörelse. Inför trycket av en stor rörelse i tiden tror jag inte så många av oss vet hur vi beter oss, eller skulle betett oss t.ex. i Nazityskland. Tillhörigheten betingas av yttre fiender som aktivister upplever eller skapar, och inre ideologiska konflikter får inte plats ens om kunskapen skulle finnas.
   
  Mitt intryck är att ekologismen lett till mest omfattande åtaganden och åtgärder i det nordvästra, sekulära hörnet av Europa. Det skulle i så fall kunna förstås som att vi har mer plats för en pseudoreligion.
   
  Den kommunistiska miljöförstörelsen framstår iallafall här som värre än den kapitalistiska, se t.ex. veckans nyhet från Ukraina, så det är klart att VP måste få gröna fötter, röra sig dit där det kan finnas väljare, och har behov att fjärma sig från sin historia.

 29. Gott Gunbo…du är för frihet…men en realistisk frihet… 🙂 …det är klart det är långt till total frihet, den mänskliga historien är just lång. Men i det här fallet säger ju gröna experter att den blir kort och tragisk om vi inte låter dem ta kommandot. För tillfället är jag mer oroad över politiska brottslingar som aldrig ser insidan av cellen än de kriminella som sitter inne av oftast tragiska orsaker man säkert kunde gjort nåt kreativt av istället. Då är vi rörande eniga om att vi inte låter den gröna brandchefen ta över och rädda oss och planeten. Det är en viktig milstolpe.

 30. Lasse

  #17 Thomas P
  Din fråga hur en liberal lösning skulle se ut är väl redan besvarad . Vi har en EU politik där handel med utsläppsrätter skall sätta ett pris på utsläppen med successivt minskande tilldelning i den takt som erfordras.
  Det är denna som följs men där åtgärderna och neddragningen av aktiviteterna i industrin gjort att priset på utsläppen sjunkit.
  Den rödgröna ideologin vill då gripa in och lägga beslag på överskottsrätter eftersom de gärna ser att marknaden premierar de som agerar som de önskar och bestraffa industrin. Dvs målen underställs beteendet!

 31. Thomas P

  Lasse #29 Jag har inte sett någon större entusiasm på denna blogg för det du beskriver som den liberala lösningen. Inte för att jag ser den som speciellt liberal med ett gäng byråkrater som bestämmer vilka som skall få gratis utsläppsrätter på det sätt det fungerar i EU. Om man auktionerade ut samtligt utsläppsrätter skulle det vara rimligare, även om jag föredrar en utsläppsskatt eftersom det minskar transaktionskostnaderna.
   
  Eftersom antalet utsläppsrätter hela tiden är en kompromiss mellan vad man skulle behöva göra och vad man anser ekonomiskt rimligt är det inte konstigt att man drar ned på antalet utsläppsrätter när dessa blir för billiga. Det visar ju att industrin kunnat minska utsläppen till väldigt låg kostnad.

 32. Gunbo

  Hans H #28,
  ”Men i det här fallet säger ju gröna experter att den blir kort och tragisk om vi inte låter dem ta kommandot.”
   
  Vilka gröna experter har sagt så? Har du länk till ett sådant uttalande?
   
  ”Då är vi rörande eniga om att vi inte låter den gröna brandchefen ta över och rädda oss och planeten. Det är en viktig milstolpe.”
   
  Javisst, men vem är den gröna brandchefen?

 33. Hans h!
  För psykologen Gunbo så är liberalism = Anarki ..vem orkar ?

 34. HansH

  Herregud Gunbo..Har du varit avstängd under hela CAGW debatten…? Du får Googla på undergångsprofetiorna och på alla brandchefer som viljat ta ledningen med att rädda den brinnande planeten. 🙂
   

 35. Undrande

  Thomas P 2013/08/25 kl. 17:41
  31
  Thomas P!
  Nu har skrivit ett stort antal inlägg om hur alla har fel om allt!
  När tänker Du allvetande skriva och upplysa om hur Din syn på den rätta sanningen ser ut?
  Innan Du har presenterat och berättat din lösning, kan Du ta en lång paus och se dig omkring!
  Har alla dessa ”domedagsprofetior” inträffat som underförstått stöder?
  Tänk och tänk igen även om det är ovant, och återkom!
   

 36. Undrande

  Thomas P 2013/08/25 kl. 17:41
  31
  Thomas P!
  Nu har Du skrivit ett stort antal inlägg om hur alla har fel om allt!
  När tänker Du allvetande, skriva och upplysa om hur Din syn på den rätta sanningen ser ut?
  Innan Du har presenterat och berättat Din lösning, kan Du ta en lång paus och se dig omkring!
  Har alla dessa ”domedagsprofetior” inträffat som Du stöder?
  Tänk och tänk igen även om det är ovant, och återkom!
  (”Rättar min mitt inlägg så slipper bry dig om felaktigheter!”)
   

 37. Per-Åke

  #2
  ”Huvudtemat är att de människor som tror sig om att sitta inne med nyckeln till världens frälsning söker fora där denna uppgift kan effektueras. Alltså vägen från religion till socialism till ekologism till ???. ”
  Vad är det man skall frälsas från? Jo, från ”skuld” av något slag. Sedan blir det bra.
  Den som är satt i skuld är inte fri, råkade en svensk politiker säga för några år sedan. Den gången gällde det statens upplåning, men påståendet är mycket sannare än så: det gäller alla slags skulder.
  Skulder ger ofrihet; den som är ofri blir ”slav” till någon slags entitet, kommer i beroendeställning och blir därmed möjlig att styra.
  Kan människorna omkring den skuldbeläggas så blir de styrbara och användbara för den aktuella entitetens (dvs en persons eller en officiell / inofficiell organisations) syften. Skuldbeläggning av människor på ett sådant sätt att de drabbade själva underhåller skulden eller i varje fall känslan av skuld (känner dåligt samvete) är därmed ett mycket kostnadseffektivt sätt att styra människor. Flera religioner utnyttjar ju det fenomenet (jfr syndabekännelsen: jag fattig, syndig, människa …).
   
  Med tanke på hur länge religioner funnits tycks det vara något som ”alltid” funnits i den mänskliga civilisationen. (Några av de äldsta dokumenten (kilskrifter) är också skuldsedlar och skattelängder.) Kan det vara så att skuld, eller i varje fall känslan av skuld behövs för att hålla ihop samhällen? Skall man hålla ihop hela världen måste det alltså till en skuldkänsla som hela världen kan dela.

 38. Undrande

  Gunbo!
  Du som funderar på en undergång!
  Jag ställde en enkel fråga WWF hur många isbjörnar, deras kampanj angående en klimatkatastrof har ”räddat”!
  Och fick detta raka besked!
   
  Hej , vi sänder ditt mejl vidare till ansvariga för klimat och Arktis. Just antalet räddade isbjörnar vet jag inte om de kan svara på eftersom det arbete som WWF bedriver är betydligt större.
   
   Tack för ditt stöd.
   
   Mvh Therese
   
   Medlemsservice
  Världsnaturfonden WWF/WWF Sweden
  Ulriksdals Slott, SE-170 81 Solna
  Sweden
  Blir lite fundersam till detta svar!
  Vad anser Du?
  (Jag har tagit bort fullständiga namn!)

 39. Grönröda våldsamma fascister slår till !
  http://notrickszone.com/

 40. Ingemar Nordin

  Slabadang #39,

  Ja, det är tydligt att en del i den gröna rörelsen även tagit upp marxisternas våldsamma metoder och angriper partier som är skeptiska till den tyska energi- och klimatpolitiken. Det är inga traditionella kommunistiska eller anarkistiska ungdomar som angriper dem utan det är gröna ungdomsrörelser.

  http://notrickszone.com/2013/08/25/growing-german-intolerance-greens-carry-out-violent-attacks-against-co2-and-euro-skeptical-afd-party/

  Samma intolerans, samma hat mot sina motståndare, samma förakt för yttrandefriheten.

 41. Undrande!
   
  WWF borde väl kunna svara på vilken teknik de använt och hur många Isbjörnar de räddat och räddat från vad måste de väl kunna ange? 🙂 Dj…la bedragare!!!

 42. Undrande

  Slabadang 2013/08/25 kl. 20:44
  41
   
  Hur många har skickat in bidrag till isbjörnar mer än Gunbo o Thomas P?
  WWF är ett ett stort enda pyramidspel!
   
   

 43. Gunbo

  Undrande #38,
  ”Du som funderar på en undergång!”
   
  Igen, var har jag sagt det? I en annan tråd skrev jag för några timmar sedan att jag inte tror på någon katastrof.
   
  Och WWF har jag aldrig understött med ett enda öre. 😀

 44. Michael

  Under kalla krigets dagar försökte Sovjetunionen i sin kamp mot det marknadsekonomiska systemet slå mot västländernas energiförsörjningssystem, vilket sågs som kapitalismens akilleshäl. Bland annat utbildade man Arafat och en rad andra terrorister för att ställa till kaos i mellanöstern, liksom många fackliga ledare och folk knutna til socialistpartier i Västeuropa. En av de mer namnkunniga bland dem som utbildades och senare blev en sovjetmarionett var den engelska gruvarbetarbasen Arthur Scargill. Taktiken var enkel: förlama kolbrytningen med strejker för att utnytja påföljande socialt missnöje till att flytta fram fackens och socialistpartiernas positioner.  Thatcher hanterade sedermera situationen genom att bunkra kol i sådana mängder att gruvarbetarstrejkerna kom att förlora det mesta av sin kraft. Ett annat sätt att sabotera energiförsörjningen var framväxten av antikärnkraftsrörelsen,  en vars fotfolk bestod av nyttiga idioter med allmänt antikapitalistiska idéströmningar. De ledande skikten fick sin finansiering från Sovjet och andra öststater. Miljörörelsen är bara en förlängning av dessa rörelser, där man nu istället finansierar sig med offentliga medel. Det finns många maktpositioner att bevaka, vilket tar sig uttryck i saker som klimathot, personangrepp och mobbing av meningsmotståndare och vägran att debitera med motståndare som baserar sina åsikter på sakliga argument. En annan taktik som återanvänts är infiltration av media och lärosäten. Det gäller det att hålla intresset i liv hos de nyttiga idioterna med hjälp av känslomässig argumentation och ytlig slagordsretorik.

 45. Olaus Petri

  OR #28
   
  Tack för denna kloka fundering:
   
  ”Mitt intryck är att ekologismen lett till mest omfattande åtaganden och åtgärder i det nordvästra, sekulära hörnet av Europa. Det skulle i så fall kunna förstås som att vi har mer plats för en pseudoreligion.”
   
  Mycket tänkvärt att koppla även ekologismens vitalitet till uppkomsten av samhälleliga/kulturella/religiösa ”tomrum (space) där den kan frodas.
   
   
   
   

 46. Peter Stilbs

  Michael2013/08/25 kl. 23:10
   
  Tack för dessa påminnelser och synpunkter.