Dags att säga nej till grön energi?

windmill broken2
När kärnkraftsomröstningen gjordes i Sverige 1980, så innebar alla alternativ samtidigt också en storsatsning på s.k. ”alternativ energi”. Dit räknades vind-, sol- och vågkraft. Tio år senare stod det rätt klart att satsningen var ett misslyckande. Inget tydde på att det skulle gå att få någon av dessa energiformer lönsamma.
Men de gröna politikerna (som, likt socialister, finns i alla riksdagspartier) gav sig inte, och nu har det gått ytterligare 20 år med allt intensivare statliga satsningar på den gamla vanliga alternativa energin. Enda skillnaden är att den numera kallas för ”förnybar” istället. Nu har man alltså hållit på med det här i 30 år, allt med ungefär samma miserabla resultat. Och vad gör politikerna då?
Jo, man gör naturligtvis än mer massiva satsningar på förnybar energi!
I Tyskland har förbundskansler Angela Merkel blivit livrädd för de gröna lobbygrupperna och precis stängt sju kärnkraftverk. Istället planerar man …, just det; en massiv satsning på vindkraft. Förutom själva vindkraftverken så skall gigantiska elledningar dras över hela landet för att kunna samordna distributionen av el. Den gamla bombastiska satsningen på solkraft fick skrotas för inte så länge sedan. Men nu är det som sagt vindkraft som gäller. Vindkraft über alles!
Protesterna växer i Tyskland, men dess konservativa regering verkar vara lika inriktad på att ruinera det egna landet som Tory-regeringen i England. Det är en ”pragmatisk” ideologi som råder i de båda länderna, vilket innebär att man låter sig dikteras av de gröna energifundamentalisterna. Redan har dessa satsningar slagit igenom på energipriserna, vilket har lett till en växande inflation på bl.a. matpriserna.
Detta är lite tråkigt för resten av Europa förstås, eftersom Tyskland länge varit den industriella och ekonomiska motorn för kontinenten. De har också varit de som varit mest generösa med sina skattebetalares pengar till det gemensamma EU-projektet. Vem skall nu betala alla skulder?
För tyvärr har några av Europas allra fattigaste länder också storsatsat på alternativ energi. Spanien satsade på sol. Det gick inte så bra. Portugal har satsat på alla varianter: vind-, sol- och vågkraft. Allt har tärt på landets redan magra budget. Portugal ”gick före” 2008 med en storstilad satsning på en vågkraftspark. Parken var i gång hela två månader innan man fick stänga den. Det blev för dyrt.
Och i Sverige är det som bekant också det ”förnyelsebara” som gäller för regeringens energipolitik.
Man undrar ju vart Europa och dess delstater egentligen är på väg. Har politikerna helt tappat kontakten med verkligheten?
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Det är väl det gamla vanliga, politikerna har aldrig haft kontakt med verkligheten. Annat än en kort tid innan ett val, sen glömmer dom snabbt vad dom lärt och lovat. Skrämmande snabbt.

 2. Rolf

  Nattugglor,
   
  Nåväl egentligen är det inte frågan om grön energi eller ”förnyelsebar” eller vad det är för etikett. Det borde vara frågan om ekonomiskt motiverade energier, inte politiskt. Fel människor har tassarna på fel ställen och vill styra saker de inte har kompetens att begripa. Resultatet blir alltid fel när politikerna försöker syssla med någonting som inte hör till området man har betyg för att verka inom. (Fram för VDN märkning av folk som ställer upp till val, gärna med historik och fakta hur vallöften infriats, hur man röstat i lolika frågor osv. ).
   
  Nu verkar Merkel börja bli rädd för nästa val ? Dags att veckla ut ännu en fallskärm ?

 3. Mats

  Bra sammanfattning Ingemar, man kan tillägga i detta sammmanhang att geoenergi har stora fördelar och bygger på en naturlig funktion där solen återladdar och naturlig värmeledning ger att ”berget” klarar denna eneribalans i ett väldimensionerat system – om drivenergin tas från kärnkraft alt vattenkraft är väl allt ok, åtestår för tex Tyskland att visa att alternativen till kärnkraft inte äventyrar onsekvensen för energiförsörjnin samt energikostnad – detta löses om inte annat i nästa fri val…nu sker vad jag förstår ett stort ”fullskaleprov” ang konsekvensen av att välja bort kärnkraft…. 

 4. Toprunner

  Rolf #2:
  ”Nu verkar Merkel börja bli rädd för nästa val ? Dags att veckla ut ännu en fallskärm ?”
   
  Hon har väl kvast?

 5. pekke

  Problemet med att fixa fram energi är att det kostar !
  Att omvandla en energiform som finns naturligt till en energi som vi kan använda har ett pris !
  Men det priset vill inte klimat- å miljörörelsen se !
   
  Vad varje VKV kostar i råvaru- och produktionkostnader blundar de för och vilken miljöförstöring som görs för att få fram råvaror till deras miljövänlga el oxå !
  Hycklare är de !
  Elda upp skogen i BIOENERGINS namn !
   

 6. PIPRÖK’ har baktänt sin PiPA IGEN’.
  Skulle det vara en censur på en bloggsida,vilket han propagerar för.
  ALI.K,

 7. VÅGENERGIN är väll ett oskrivet blad ännu eller ännu hellre är havsströmmars möjlighet för energiutvinning ganska oklar ännu.
  New York håller på med vatttenströmmars möjlihet för eltillskott,vet
  ännu inte om detta har fungerat bra.
  ALI.K.

 8. Dags säga ’NEJ till Grön energi’,den är än tllbaka gång för människan,ingen framkomlig väg .
  Där finns ingen lösning av energifrågan överhuvudtaget.med någon
  Grön Energi.                                                                                Bra inlägg av Ingemar Nordin som vanligt.
  ALI.K.

 9. Skogen eldade man upp i Skottland och däromkring ,resultatet syns
  än idag.
  ALI.K.

 10. Inge

  De gröna glömmer att vi fått det mycket renare än för några årtionden sen. Kolla denna film om vad som händer i Californien:
  http://antigreen.blogspot.com/ en liten bit ner.

 11. Staffan D.

  Energiminister Röttgen säger att riksbanken skall ge 5 ”billion” (miljarder) euro i lån för vindturbiner i Nordsjön och Östersjön. ”Det är svårt att få lån från vanliga banker för detta”, sade han…
  –  Süddeutsche Zeitung skriver att kostnaden för Tyskland blir 3 ”billion” euro om året för att lägga om energin.   Men en majoritet av befolkningen är ivrig att stänga de 17 kärnkraftverken i landet. (DPA)
  –  Vänta bara tills elen kommer från vindkraftverk!  Kommer ibland, alltså.

 12. Helge

  Hur var det nu, är vindkraftsparker miljövänliga? De värmer inte jorden? Påverkar nederbördsmönster? Havsbaserade för sådant oljud att de stressar bl.a fisken på mils avstånd? Slaktar fågel lika effektivt som en slaktlina i Valla? Förstör landskapet? Begränsar friluftslivet? …, …

 13. ”Har politikerna helt tappat kontakten med verkligheten?”
  Jag brukar säga att många fattar beslut ”På molnfri höjd”, dvs långt från verkligheten baserat på vad man ”anser” rätt. Utvecklingen i Europa är verkligen trist, kanske med undantag för Tjeckien där det finns en klok man. I övrigt är det väl USA och Australien man kan hoppas på.

 14. 13/4 talade Statsvetaren Sören Holmberg på en SOM-konferens om undersökningar som visade att förtroendet för politiker i Sverige just nu befinner sig på rekordhöga nivåer. Han tillskrev företeelsen det faktum att Sverige har lyckats bättre än de flesta andra länder att parera den ekonomiska krisen. Han konstaterade också att den gamla sanningen att yttre hot (som en internationell ekonomisk kris) är det som bäst får en nation att enas.Med så höga siffror för förtroende är det klart att det är svårt att få gehör för sanningen om klimathotet så länge som alla partier håller samma linje. Än svårare blir det naturligtvis när de stöds av media. Klimathotet är likaså ett i huvudsak externt hot.

 15. Lars

  Det stora felet som gjordes i Sverige var det tanke förbud som fanns under 30 år. Naturligtvis måste utvecklingen av nya energiomvandlingsmetoder alltid få fortgå. Kärnkraften som den ser ut idag är inte tillräckligt säker, beror delvis på dåligt intresse, så med dagens system så får vi räkna med en allvarlig olycka med så där 25-30 års mellan rum. Och kostnaderna för det måste så klart belasta kärnkraften fullt ut.

 16. Kent Forssgren

  Mats Jangdal #14. Så klart att media säger de som politikerna vill. Politikerna delar ju ut presstöd till trogna tidningar.

 17. Ingemar

  Grundproblemet med s.k. förnyelsebar energi är att energin i vind-, våg- och solkraft är så utspridd. Det kräver stora, utspridda anläggningar på land eller hav. Samt vittomfattande ”smarta” elnät med långa transportstäckor. Det ger oundvikligen höga kostnader, stora ingrepp i naturen och förfulade landskap.

 18. Bertel

  Ingemar # 17
  fots. och i längden påverkar dyr förnyelsebar energi( i första hand el-priserna)vår BNP, dvs all(elintensiv)industriproduktion förlorar i konkurrenskraft gentemot omvärlden(ifall de har billigare alternativ).  

 19. Lars C

  Lars#15
   
  ”Kärnkraften som den ser ut idag är inte tillräckligt säker,”
   
  Nej det är den inte. Nu måste vi vara realistiska. Det som var den gamla vänsterns adelsmärke var förmågan att kritisera utan att peka på bättre realistiskt alternativ.
   
  Så vad finns det för alternativ förutom den tvivelaktiga dunderburken i Bologna.
   
  Vi har 10 reaktorer som på ålderns höst trimmats att producera mer. Låter i en gammal maskiningenjörs öron inte som ett förstahandsknep för att höja säkerheten. Men antag att det går bra, då måste ändå verken ändå ersättas framöver.
   
  Av vad då? Nya verk av G3 typ ser ut att bli omöjliga att finansiera om inte staten betalar och står för risken.
   
  Så har vi då G4som vi lärt oss finns i många varianter. Där ligger det första produktionsexemplaret långt fram i tiden, långt bortom peak oil i dess mest optimistiska variant. Nu pratar jag inte ur ett tekniskt perspektiv utan om ett tekniskt + politiskt + demokratiskt + byråkratiskt = summa summarum en väldigt läng tid.
   
  Kvar finns kol ännu en tid samt naturgas nog för hela århundrandet enligt vad jag förstått.
   
  Det sistnämnda är som Lars Bern skrivit ett utmärkt alternativ.  Men så är det det här med koldioxiden som mer än tillräckligt många är övertygade om är ett problem. Vare sig det är så eller inte så är det synd. Det bästa alternativet är nog annars att använda naturgas under en övergångsperiod och utveckla ny kärnkraft av någon G4 typ i lugn och ro under tiden.
  Ny uranbaserad kärnkraft bör och kan i så fall undvikas. Kanske kan/kommer nästa rapport från IPCC med stöd av ”ny forskning visa” att det finns ett visst utrymme för naturgas under en begränsad tid 😉
   
  Man måste förstå att politikerna idag väljer som de gör, de saknar underlag för att fatta bättre beslut. Det där med att de saknar fackkunskap är inte något jätteproblem. De har rådgivare som kan bättre. Faktum är att vår framtida energi är ett jätteproblem som saknar enkla lösningar (även vänsterns).
   
   
   
   

 20. bert

  Ingemar!
  Politiker kan nog vara okunniga men knappast dumma! Jag känner ingen som är direkt korkad. Tänk om de är på det klara med vad de vill med energipolitiken – men är kloka nog att dölja det. Det kan vara värre än om de bara vore dumma.

 21. Vindkraftverk och kostnader
   
  http://theresilientearth.com/

 22. bom

  Bert # 20
   
  Om ”våra valda ombud” vore klokare än vi är så skulle de inte satsa all in på vindkraftskiten. Dessa ombud skulle då förklara för det folk ”som de är satta att tjäna” hur det verkligen ligger till och vad vi måste göra. Den bistra sanningen är att de är totalt ”clueless” och de inte  har en aning om vad de sysslar med. Måste jag nämna Wettlöserstrand-Calgren och Maudan för att Du skall inse att våra politiker har sina begränsningar. Gud bevare oss om Rochström/Wijkman fick dela på posten som ”chief scientific tsar”. Kan någon finna en bättre hypotetisk illustration till det gamla ordspråket ”När en blind leder en blind…” så välkommen. Min hypotes är att de flesta av våra självvalda politiker finns på vänstra sidan av klockkurvans mittlinje. Jag är öppen för motargument. De som här skriver är på den andra halvan!

 23. bom

  Rättelse: Rockström skall det ju stavas. Sedan är vär kanske inte 100% av oss som här skriva av mensakvalitet men tekniske fysikern Gröönros eller vad han hette är ett fint exempel på de många som studerar teknisk fysik med lysande resultat men förstör det goda intrycket genom att de av gud fader (ellernågon?) inte fått med en fungerande affektkontroll i paketet – nu har han ju lovat att inte yttra sig mera här (jämföra Bim och Bom med Kling och Klang var verkligen en stinkare av rang).

 24. Bertel

  # 18
  forts. Alldeles för snabba omställningar i vår energiproduktion/politik är enbart av ondo.
  Som jag har skrivit tidigare, krävs minst 20 års framförhållning(någorlunda säker/beräkningsbar energipolitik/prissättning och vår framtida prisbild ang energi får inte markant avvika ur global perspektiv)innan framtida industriella investeringar kan komma till tals.
  Sen skall vi inte glömma, att (energi)effektivisering pågår löpande. Som ex kan jag ta pappersbruket i min födelsestad(Kotka Finland)som tillverkar pappersmassa.
  På 60 talet arbetade ca 2 000 personer som tillverkare 100 000 ton
  pappersmassa per år och i dag arbetar 500 personer och tillverkar 300 000 ton per år samt har inhandlad (el)energi till produktionen kontinuerligt minskat under dessa år. 
      

 25. bom

  Het vindkraftsdebatt på Newsmill!

 26. Rosenhane

  Bom#23 😉
   
  Affektinkontinens heter det.
   
  Och samme Grönstedt gick i taket när jag i all vänlighet antydde att han skulle börja ta sina jodtabletter igen. ( Han berättade ju själv att han hade slutat ta dom i mars).
   
  Konstig kille!

 27. bom

  Tack för ordet affektinkontinens! Så det var Grönstedt den inkontinente hette. Hade kanske druckit ur en flaska med det namnet 🙂 .

 28. Bertel

  Rosenhane # 26
  Du skulle ha blivit en lysande psykiatriker i en värld där affektstyrda individer skulle fått ta del av din diagnostiska förmåga.  🙂

 29. Lena Krantz

  OT
  Är det någon som har länken till sajten som egentligen mest innehåller olika klimatdata mer eller mindre rakt upp och ner (en norrman?). Gjordes det inte en jämförelse mellan olika instituts temperaturkurvor rätt nyligen där (UAH och GISS ex)?

 30. Slabadang

  Ideologi vs funktion!
  Floskler och inkompetens. Hur många böneliknande uttryck och policys finns det idag?. Nu är skolans ”Lex Maria” mot mobbing och missförhållanden på gång. Alltså vill man kunna reagera på symptomen utan att först upptäcka och behandla sjukdomen. 
  En friskola i Husby och en Kommunal skola i Kävlinge är exemplen på när saker fullständigt ballat ur. Vår bäst fungerande och jag menar verkligen BÄST fungerande utbildningsvarksamhet vi har i Sverige är våra militära förband. Förvarets problem utgörs av de hattande politiska besluten.
  Den viktigaste orsaken till att försvaret är en så professionell utbildare och tränare är inte att man har makten att peka med hela handen utan på grund av att ansvarsfördelning och ledningsfunktioner är så oerhört tydliga. Från regementschef och ner så vet alla vem som ansvarar och har makt över vad.
  Utbildningsmålen är hur tydliga som helst och kunskaper och färdigheter för varje grupp och uppgift tydligt formulerad. Man skiljer tydligt på specialister och ledning. Leningen måste själv ha varit verksam som utbildare och ledare i det förband han sedan skall leda. I ordergången så är ansvaret extremt tydligt fördelat och varje led har makt och kontrooll över sin del och ställs till ansvars för den i den ordningen. Ett extremt väl fungerande system. Varje regemente bataljon kompanui och pluton har sina dagosrdningar och regler och brott emot reglerna reglerade lika så.
  Jämför vi med skolan…. vilket total fucking kaos!
  Tänkatt jobba på ett förband och få order från försvarstaben att värnpliktiga ”ska synligöras” eller ” ¨värnpliktsutbildningen får inte vara en sorteringsutbildning” eller ” en värnpliktsutbildning skall vara jämlik”. När funktionen och uppgiften är tydlig blir det totalt meningslösa i sådans floskler uppenbart helt utan mening och bara förvirrande. Hur skjuter man markmål jämnställt? Eller räöttvist? Vad fan har det med verksamheten och uppgiften att göra överhuvudtaget.
  Efter att ha läst Zarembas artiklar så är jag glad att den sanna bilden om hur åt helvete illa det är ställt med ledningsfunktionen och ordergången i skolan. Våre skolan ett militärt förband så skulle den inte kunna skilja på vän eller fiende och en del väörnpliktiga skulle springa till mattanten och fråga om hur siktesinställningen och eldförberedelserna skulle gå till. Som hjälp från mattanten får han ett recept på persiljejärpar.
  Under skjutning skulle det kunna dyka upp en chef för miljövänliga strumpor och avbryta övningen för att predika vilka strumpor de värnpliktiga och befäl bör välja på fritiden. Informatioen tar fyra dagar från skjututbildningen. Nästa avbrott är två föreläsningar med påfäljande grupparbaten om ”värnpliktigas toleranser” och diskussioner om detta.
  Regementschefen skulle kunna komma ifrån
   livsmedelverket och gjort karriär med sina ”genusvatenskapligs föredrag utan att varit vare sig grupp pluton eller kompanichef och aldrig genomfört en övning.
  Skolan är en ren tradgedi och orderkedjan och det fördelade ansvaret är söndersprängt av en splittermina. Alla som jobbat inom försvaret vet att kompetenta instruktörer är vad som bygger hela verksamheten. Alla befäl vet vad de ansvarar för och de har frheten
  att lösa uppgiften med tilldelade resurser och instruktioner.
  Skolchefer rektorer ämneslärare har tamejfan ingen orderkedja alls och inga maktbefogenheter över sin egen verksamhet.
  Vi måstew börja om nedifrån och fördela både makt ansvar och kontrollera kompetensen hos den som utför utbildningen.
  Rektorer SKALL ha gedigen pedagogiska bevisade färdigheter och kunskaper om den verksamhet han ansvarar över. Det innebär att det är LÄRARE/Pedagogoer med gedigen erfarenhet och med egna ämneslärarkunskaper som grund som skall leda skolorna och sin personal. Inspektioner och resultat skall vara det som kontrollerar kvalitèn.
  De ska ha makten att faställa de lokala ordningsreglerna som gäller på skolan och kommunernas eller statens uppgift är att backa upp dessa skolledare till hundra procent. Rektorernas ledarförmåga skall avmätas och lärarnas ämneskunskaper och pedagoiska färdigheter.
  Skolan skall styras på skolan och inte fråpn ett floskelproducerande gäng långt borta i de ideologiska politrukernas tjottaheiti. Lärare måste ges en tydlig karriärsväg att gå och varje steg i karriären skall vara viktig och märkas både med makt/förtroende och i lönskuvertet precis som befälsordningen. Då har vi återskapat en skola som bygger påp sin naturliga funktion och alla vänsterideoliska pratkvarnar kan dra åt helvete och låta skolan få vara ifred.
  Makten tillbaks till de som jobbar i skolan och genom att ge dem ett stort ansvar så kommer de att kunna fokusera på funktionen och uppgiften att utbilda våra barn och ungdomar. Tryggheten och stabilitèn måste återskapas. Rektorn bestämmer sina regler för sin skola basta. Om det är med eller utan kepsar slöjor eller mobiltelefoner skall omvärlden fullständigt skita i. Det bestämmer skolan och det har rektorn makten att bastämma. Gillar man inte läget får man hitta en skola som har de regler man accepterar.
  Punkt fucking slut!!

 31. Slabadang

  Avslutning och kopplingen till ämnet ”grön” energi.
  Varför inte ”ljusgult” artilleri ? El är en funktion som kommer ur väggen genom vanligtvis två hål. Den är till för att gör avåra liv lättare och skall produceras utifrån den prioriterade nyttofunktionen.
  Den ska vara så billig och lättilgänglig det bara går.
  Rättvis el? Jämlik El? Kränkande El? Diskriminerade EL?
  Fuck off!

 32. Rosenhane

  Tack Bertel #28
   
  Men risken vore nog att mina insatser skulle leda  till global överkonsumtion av jodtabletter,  GOC(I) vilket i sin tur kan leda till obalans i dom ekologiska systemen och då är vi ju där igen!
   
  På tal om ord, Bom, strålkärring, vad är det för något? (Kom nu inte dragande med Solveig Ternström igen!!) 😉

 33. Slabadang

  SVT om generation fyra!
  Det är konstigt och jag undrar vad de sanna motiven är bakom att Thoriumkraften inte tas upp som ett alternativ. Jag tror helt enkelt att den är för säker och billig som utgöt problemet här hemma.
  Producenterna och krasftbolagen är helt enkelt inte intresserad av billig energi och de talar naturligtvis inte om för folket eller politikerna att de först mpste ha avkastning påp de investeringar de redan gjort i befintlig teknik och anläggningar.
  Det blir japaner ryssasr indier och kineser som kommer att köra om dagens energijättar i väst. Dumstruten kommer sitta fint på hela det västerländska etablissemanget.

 34. Torsten Wedin

  Slabadang #33:
  ”Dumstruten kommer sitta fint på hela det västerländska etablissemanget.”
  Helt korrekt!
  Totte

 35. Bertel

  Slabadang # 31
  forts. Genusbaserade eluttagsutformning(dvs ingen synlig penetrering), djurvänlig eluttagsutformgivning(hänsyn gentemot grisar(vem vill ha pinnar intryckta i trynet?)), mångkulturell eluttagsfärgsättning(den vita färgen är överrepresenterad).
  Ser framemot, gällande vår resa, mot tidsändliga eluttag, eftersom dom, för närvarande, kan uppfattas som kränkande?
  Några förslag mot en mer neutral utformning.   🙂
  PS.Lika tokigt som man kan tänka/agera runt eluttagen, kan man hamna, gällande vår elförsörjning.DS 

 36. ThomasJ

  Blir sannolikt rejält ’jobbigt’ att få de horder av politokrater som sitter och tror sig kunna ’styra’… och i vanlig ordning visar sig ’di svenske’ styva på linan och i front:
  http://theresilientearth.com/?q=content/crank-week-march-7-2011-staffan-nilsson
  Mer om detta super-stolpskott här:
  http://memberspage.eesc.europa.eu/Detail.aspx?id=13005&f=0&s=1&o1=0&o2=0&o3=0&inst=CES
  F.ö. har Svenska Kraftnät äskat ~ 11,5 miljarder för nätinvesteringar, bl.a. för att omhänderta ’all den kommande’ vindkraften… suck!  🙁 
  Mvh/TJ

 37. ThomasJ

  #36: Föll bort: …styra… att komma till verkligheten ska vara med…
  Sorry!
  Mvh/TJ

 38. Jan E M

  Det är de höga elpriserna som gjort att det börjats investerats i ny kraftproduktion.
  Det är inte att tillgången på el har ökat som gjort att priserna har ökat utan att efterfrågan blivit större än tillgången.
  Om det inte byggs några nya kraftverk alls kommer elpriserna att bli ännu högre.

 39. bom

  http://kaffepaus.wordpress.com/
  Läs gärna denna derapa per 16/4. Liknande tema men andra formuleringar. Avfärdar dessutom UI!

 40. bom

  DRAPA naturligtvis (måste ha fått UffeBs keyboard?)
   

 41. bom

  Rosenhane 32
   
  Strålkäring var väl aktuellt med katodstråleskärmarna som gav TCO möjlighet att märka monitorerna. Utbrändheten spökade väl också -bränn-sveda-värk-strålkäringar. Låt oss utnämna Birgitta Dahl med tankeförbudslagen till vår strålkärring nr 1. Fy fan den SKn kostade oss vår världsledande position inom atomkraften. Sen har Du ju den här kanadensiskan som hävdade att minsta träff med joniserande strålning var första steget mot cancerdöden. Nu vet vi ju att pionjärerna  som ”drack brunn” med radonvatten hade rätt. Litet lagom strålning håller DNAreparationerna alerta!

 42. bom

  PS Strålkäring för Ternström är att värdera denna tragekomedienne för högt. Glömde nämna henne i smb med Maudan som just verkar hålla på att köpa in sig i Ryska Maffian med våra skattepengar.

 43. Slabadang

  bom!
  Intressant och mycket bra artikel. Men jag saknar en djupare slutsats om konsten och kulturen och jag blir lite osäker på vad artikelförfattarna menar med de begrepp de använder.
  Det jag saknar är vad som styr kulturen.  Jag menar att många försöker styra kulturen med värderingar puschande för och tyckande bara för att de till slut måste inse att det funkar inte alls. Hur mycket de än argumenterar för det ena eller andra så är tillslut folkintresset det som bestämmer vad som är kultur.
  Kultur är kopplat till känslor acossiationer trygghet skönet spänning och allt det som vi bara kan äga individuellt. Att hävda att den ena eller andra kulturen eller konsten är finare eller fulare blir liksom bara retorisk luftakrobatik.
  Det riktigt underbara med konst och kultur är att den är hundraprocentigt personligt uppfattad och uppskattad. Alla de som försöker leka kulturella trafikpoliser
   är satta till en omöjlig uppgift. Kulturen är självutvecklande och vad som har eller får tidlösa värden är liksom självamarkerande och får alltid det stöd den behöver för att fortleva.
  Det finns så många som tycker att just deras kultur konst skall uppskatttas av flera. Kultur och konst får ALLTID sin relevanta uppmärksamhet och spridning. Ingenting säljer sig självt så naturligt och fungerande som just drt. Alla försök till konstgjord andning eller försök till sneddning i kurvorna faller på eget grepp. Det går liksom inte att fuska med folks autentiska värderingar.
  Därför vet jag inte om jag accepterar begreppen konservativt som någon medveten handling eller eftersträvan. Klassiska värden består av sin egen kraft och är inte i konkurens med modernismen. Kluturen är som allt annat i längden ett resultat av naturligt urval. 

 44. Rosenhane

  Slabadang#43
   
  På tal om konst och kultur;
  Här en vass man som har uträttat en stor gärning för densamma och som nu efter 34 år(84 år gammal och med bägge benen amputerade) behandlas av det historielösa patrasket ungefär på samma sätt som UI behandlar oliktänkande och i det här fallet drar man sig inte ens för att skjuta på sittande fågel. Styrelsen för Thielska borde skämmas.
  ”De kan inte skilja en staty från en etsning” | SvD
   
   

 45. ThomasJ

  BOM #39: Stort tack för nedranns intressant ’kaffekopp’… 😉
  Mvh/TJ

 46. bom

  #43
  Det var den gröna analysen som numer står som tvåa jag såg. Den nuvarande ettan som hänvisar till Svensk tidskrift rör också något bra.

 47. Rosenhane

  Bom
   
  ”Kaffekoppen”-s artikel får mig att undra om  inte klimathotsledarskiktet har väääldigt stark släktskap med folket i Baader Meinhof-ligan och Brigate Rosse…

 48. bom

  #47
  Jo det är väl i stor utsträckning samma ”goa göbbar och tjejer”

 49. ThomasJ

  Rosenhane #47: Åtminstone mentalt… och, ej att förglömma, syfte och målsättning… brrrrr.
  ’BM’ var ju i sanning ett gäng 120%-iga knäppgökar, otroligt farliga sådana oxo. Den första ’BM-medlemmen’ polisen ’fick fast’ [rejält – letalt!] skedde minuter innan vi, på väg till Falkenstein GC, passerade platsen i Altona. Men det var ju ’bara’ början av hela sk*ten…
  Har definitiva svårigheter att förstå(?) varför i hela hummhumet ska ett ’visst’ skickt personer gång-efter-annan ge sig på 100%-igt [bevisligen] misslyckade ’samhällsprojekt’. Va f*n, lägg av och ägna er åt att njuta av liv, utveckling, lära av motgångar, tänka, le, skratta,… osv. 😉
  Mvh/TJ

 50. Jan-Erik S.

  Viktig information beträffande beslutet att övergå till E-85 bensin!
  BAKGRUND:
  Klimatpolitiken handlar ju om att vi ska gå över till bättre
  ”klimatanpassad” bensin.
  Denna bensin ska bestå av större andel etanol.
  Nackdelar med E-85 är uppenbara och de enda som vinner på detta är bilverkstäder och staten.
  Alla är mer eller mindre överens om följande:
  1: E-85 orsakar högre slitage på motorer.
  2: E-85 kräver oftare oljebyten.
  3: E-85 ÖKAR Bensinförbrukningen ökar med ca 10 %
  4: E-85 skadar packnigar i elastomerer (gummi) i högre grad.
  Varför genomdriver då staten detta:
  Svaret är enkelt:
  Det gäller att hålla konsumtionen uppe!!!
  Havererade motorer, tätare oljebyten, högre bensinförbrukning, högre underhållskostnader ger ju enormt mycket extra inkomster för staten i form av moms samt de skatteintäkter som kommer in via mer anställda bilmekaniker osv.  
  Att sen etanolbränslet orsakar höjda livsmedelspriset  det vinner ju också stater på.
  Höjda livsmedelspriser= höjda skatteintäkter!
  Att folk svälter…det är en annan sak.
  Har själv gått över till Shell V-Power bränsle.
  Kostar vissrligen ca 50 öre mer per liter men samtidigt så dricker bilen mer än 10% mindre/mil så det är en väsentlig ekonomisk vinst att köra med den.
  Fördelarna med Shell V-power är flera. Här kommer några:
  1: Slipper täta oljebyten.
  2: Motorn går MYCKET bättre med bättre segdragning.
  3: Dricker minst 10 % mindre.
  Sen…naturligtvis, så lär ju staten dra in på denna soppa också. Allt för att hålla konsumtionen uppe och för att rädda klimatet.
  Någon annan som har samma erfsarenhet som jag har?
   

 51. ThomasJ

  Lyssna till australiska ’Andreas Carlgren’:
  http://www.youtube.com/watch?v=xOetcXnuRnM&feature=digest
  Likheter…. yepp, åtminstone i primära hjärnvindlingarna (förutsatt sådana finns, asså…  😉  )
  Mvh/TJ

 52. Olaus Petri

  En origie i skoj på WUWT (se även Moderna Myter):
   
  http://wattsupwiththat.com/2011/04/15/the-un-disappears-50-million-climate-refugees-then-botches-the-disappearing-attempt/#comments
   
  Tydligen försöker koncensuren gömma roten till faktoiden om 50 milj klimatflyktingar år 2010 som FN:s experter har utlovat. 🙂

 53. ThomasJ

  O.P. #52: Ja, var tog dom vägen… alla de stackars klimathotade/ klimatutsatta människorna… ? Var där inte en/annan artikel. della alarmistica, i SvD/DN/SvT/SR i sambandet…?  :mrgreen:
  Mvh/TJ

 54. Bertel

  Slabadang # 30, 43(och till alla andra meddebattörer).
  Du för debatten(oftast), med din syn på samhällelig utveckling/skeende mm, vilket hedrar dig(dvs du tar dig tid att tänka igenom vad du skriver och hur du skriver och erbjuder därmed en analys/reflektion/påstående om ”varandet i dagen” och därmed följer, en syn/möjlighet till förändring.
  Här följer tankar till sk andra meddebatörer.
  Jag vet att jag kastar sten i glashus(eftersom jag inte lever som jag lär?(beskriver)) och dessa ord nedan är endast mina egna reflektioner. 
   
  Vi skall uttrycka förvåning, avskyn, ilska mm gentemot osaklig, falsk, antiintellektuellt förd debatt/artiklar/politisk syn med ord som har bärighet/humor och ironi, MEN, ibland tar våra ironiska/föraktfulla/korta beskrivningar(vilket iofs är berättigade) överhanden(dvs fleeeertalet i följd) och då riskerar vi/du/jag uppfattas som enbart motfalls”gubbar”(tex för de som enbart läser kommentatorsfältet och de är troligen kanska många).  Eller?    

 55. Bertel

  # 54
  Forts. Enbart av omsorg(sitter på en låååååg häst) att era/mina/dina tankar når vår läsekrets.

 56. Bertel

  # 54,55
  En ”liten” skvätt av självironi ang ovanförd resonemang.
  http://www.youtube.com/watch?v=Cwwqx3ydYsg

 57. Bertel

  Som avslutning(till # 54,55) ”traditionsenligt?”, toner av mina, ev dina innersta önskningar?, ang, vad morgondagen har i sitt sköte.
  http://www.youtube.com/watch?v=vUm289magVw&feature=related
   

 58. Toprunner

  Rosenhane #32:
  Strålkärring kom ursprungligen från de kvinnor som fick för sig att de var allergiska mot strålning från all elektrisk utrustning. På grund av detta flyttade de ut i skogen till stugor utan elektrisk inkoppling och lever där i sin illusion.
   
  Deras ”approach” är mycket lik Solveig Ternströms och hon har därför fått ge dem ett ansikte.

 59. Olaus Petri # 52
  Stort tack för den länken!
  Har vi någon AGW-alarmist här som kan förklara på vilket sätt den totalt felaktiga prognosen som FN gjorde angående klimatflyktingar skiljer sig från resten av mumbojumbon som IPCC och klimatalarmismen presenterar och representerar…….
  De enda verkliga klimatflyktingar jag känner till är de som varje vinter åker söderut från kalla nordliga breddgrader. Ca en halv miljon svenskar sticker varje år iväg till Thailand när det blir för kallt hemmavid. En halv miljon! Var artonde svensk!

 60. Kristian Grönqvist

  Rosenhane
  Från nämnde Grönstedt eller någon Du sammanblandra med Han som pratade om Kling och Klang, eller lika gärna Bill och Bull…
  Denne Grönqvist har aldrig talat om jodtabletter, aldrig tagit sådana heller
  Dina trådar innehåller i vanlig ordning samlade fantasier, som aldrig kontrolleras, allt i lustighetens och okunnighetens namn. Dubbelkolla åtminstone innan du uttalar Dig om saker Du inte kan, vill kunna eller har fått om bakfoten. Tack på förhand.

 61. Kristian Grönqvist
  Har DU någon kommentar till länken som Olaus Petri så vänligt tillhandahöll i sitt # 52?

 62. Kristian Grönqvist

  Labbibia
  Jag är paleoantropolog och geolog samt av kul sjukgymnast. Jag undrar i vilken av de egenskaperna Du vill att jag skall utveckla mina tankar om frågor/påståenden som tas upp i den sleptobloggen.
  För det första har jag ingen insikt i vad som talas om.
  För det andra kunde jag nog lätt få ihop femtio miljoner klimatflyktingar bara pga olika typer av klimatrelaterade katastrofer i världen, men om det är de som avses i artikeln är jag inte säker på.
  Jag anser inte att jag är expert på allt, som tydligen en del av bloggdeltagarna anser sig själva vara, så mitt helhjärtade svar på frågan blir: Har ingen aning…
  Hoppas det duger Labbibia

 63. Bertel

  Herr Kristian Grönqvist # 60
  Innan bläcket hade torkat, ang mina inlägg, där jag efterfrågade substans då och då, i våra(ordet inkluderar dig)kommentarer.
  Lyssna på dessa toner(eftersom mitt skriftliga anmodan hade lågprioriterad inverkan) dvs stanna upp och reflektera.
  http://www.youtube.com/watch?v=MdgV5w4wcL8&feature=related

 64. Ingemar

  En uppföljare angående FNs skrämmande rapport från 2005 om 50 miljoner klimatflyktingar finns också på:
   
  http://www.thegwpf.org/the-climate-record/2831-cover-up-un-tries-to-erase-failed-climate-refugee-prediction.html
   
  Men att FNs miljörelaterade organ mest ägnar sig åt domedagsprofetior och skrämselpropaganda kommer knappast som någon överraskning. Kopplingen till seriös vetenskap, sunt förnuft och realism är lyser sedan länge med sin frånvaro.

 65. Gunbo

  Bertel #54,
  MEN, ibland tar våra ironiska/föraktfulla/korta beskrivningar(vilket iofs är berättigade) överhanden(dvs fleeeertalet i följd) och då riskerar vi/du/jag uppfattas som enbart motfalls”gubbar”(tex för de som enbart läser kommentatorsfältet och de är troligen kanska många).  Eller?”
  Jag tenderar att hålla med dig här. Vill man nå en större läsekrets än de vanliga ”ryggdunkarna” på bloggen får man tänka på hur man skriver. Om man vill påverka andra än de redan ”frälsta” MÅSTE man avstå från ett alltför aggressivt språkbruk! Sådant leder bara till avståndstagande. Men Slabadang m fl kanske inte vänder sig till någon större läsekrets och då är det ju okej.

 66. Bertel

  Giunbo # 65
  Vriiiiiiiid inte mina ord ca 180 grader tack?
  Din kommentar ovan, var exakt som undanbedes!, så häng med(dvs affektfri reflektion) ifall du vill ha en seriös debatt?

 67. Kristian Grönqvist # 62
  Det hade varit kul om du ville reflektera lite över FN:s uppgifter av år 2005 om klimatflyktingar, som en vanlig människa med ett kritiskt sinnelag. Jag skrev ju som exempel, att bara ifrån Sverige flyr ca en halv miljon människor till värmen i Thailand varje år. Räknar man dessutom in de svenskar som väljer Egypten, Spanien, Grekland etc, så är det säkert mer än miljonen svenskar som flyr kylan varje vinter.
  Skulle du definiera dessa sol och värmetörstande människor som ”klimatflyktingar”?

 68. Gunbo

  Bertel #66,
  Oj då, då har jag nog missuppfattat vad du skrev om jag vridit det 180 grader. Ber om ursäkt!

 69. Bertel

  Labbibia # 67
  Ang klimatflyktningar(ironisk humor)följer(beroende vilket väder de flyr i från,(Nord)Afrikaner tenderar att fly värmen och vi Nordbor kylan)toner som ev beskriver driften ang förflyttningar mot det varma eller kalla klimatet.   🙂
  http://www.youtube.com/watch?v=0MUXDpYR6YE

 70. Bertel
  En helt affektfri debatt blir som en debatt mellan datorer.
  Men jag tror jag förstår vad du menar. Och jag håller med dig.
  Dock erkänner jag gärna att jag själv inte alltid håller god ton i elakt spel. Men det beror kanske på att jag är en enkel ”mannen på gatan” som inte lärt mig vända andra kinden till? Jag kallar saker vid vad jag uppfattar som dess rätta namn. En parasit är exempelvis alltid en parasit, även om han/hon har en tjusig titel……Om parasiten ifråga dessutom visar en sällsynt okänslighet för andra människors villkor och vardagliga svårigheter och problem , så kan det falla sig så illa att jag kallar personen i fråga för en ”psykopatparasit”
  Men så är jag ju bara en vanlig ”mannen på gatan” också….

 71. Bertel
  Ja, i Nordafrika har de ju fått det lite för ”hett om öronen”, men det beror väl  som vanligt snarast på det ”politiska klimatet”?
  Märkligt i sammanhanget är att de, oftast vänstermänniskor, som är så snabba att skrika på ”klimatåtgärder”, inte är beredda att stödja åtgärder som förbättrar det politiska klimatet för dessa människor i Nordafrika.
   

 72. Bertel

  Gunbo #68
  Du behöver inte be om ursäkt, och ditt inlägg hade substans, men att lägga till dessa två formuleringar”Vill man nå en större läsekrets än de vanliga ”ryggdunkarna” på bloggen” och ”Men Slabadang m fl kanske inte vänder sig till någon större läsekrets och då är det ju okej” blev ett intellektuellt sänke för vidare diskussion, eftersom de angav tonen och hade 180 gradig innebörd gentemot mina inlägg.
   

 73. Rosenhane

  Kristian Dysterkvist
   
  Jag frågar dig i din yrkesroll som paleoantropolog och sjukgymnast:
   
  Anser du att vi som vill tillämpa försiktighetsprincipen och som därför vill operera bort strålbenet ska få operationen bekostad av staten?
   
  PS. Var det måhända en anonym Christer Löfström som hade slutat med jodtabletterna?
  Hur som haver så påminner ni om varandra. DS.

 74. Slabadang

  Bertel! 🙂
  Det är tur att man kan ”skrika” av sig på nätet. Vi är olika och anpassar oss efter situationen ämnet och umgänget som de civiliserade och diciplinerade människor vi är. Jag har ingen bestämd publik när jag skriver utan når endast de som råkar ha intresse av att läsa.
  För mig är det viktiga att jag verkligen tycker det jag tycker och på mycket goda grunder. Vi behöver alla stå upp för vår rätt till både våra egna åsikter och värderingar. Det gäller att man kan växla tempo och tonläge, mellan humor fakta och trevande frågande analyser. Men sen är det skönt att ta upp den verbala spikklubban och klappa till den dominerande politiskt korrekta galenskapen riktigt riktigt hårt emellan åt. Det är ett slag ur underläge och inte alls relevant när man är i överläge. Jag har dessutom en ”crush” för svordomar när de används på rätt sätt. 🙂
  Jag vet att kag kan skilja på rätt och fel ärlighet och lögner feghet mod och manipulation. Jag vet vad som är AUTENTISKT och det behöver vi vara och få vara i allt större utsträckning. När det sjuka normaliserats så måste man höja rösten ordenligt och bli utmanad i sak. Ju tydligare jag kan vara ju bättre. Jag vill att det inte ska råda minsta tvekan om vad jag ser och varför.
  Övertydligheten har sin plats. 🙂 Det är mitt sätt att uttrycka mig!
  Vad gäller skolan är det dags att riktigt riktigt ordentligt ställa ut dojjorna för våra barns och ungas skull. Det är så långt ifrån acceptabelt det kan komma. Att hyscha och låtsas något annat är bara at förlora tid för förändring. Utan krisinsikt så kommer det komma för lite för sakta och fel.

 75. Gunbo, Bertel mfl
  Det är väl snarare av vikt att försöka avgöra vilka människor som det är meningsfullt att försöka föra en intellektuell diskussion med. Vilka som kan skilja på ett argument och vad som bara är tyckeri och armviftande. Vilka som är kapabla att bedöma och värdera kunskap och fakta, eller vilka som bara försöker hålla fast sig i inbillade auktoriteters kjoltyg.
  Slabadang har iaf en mycket känslig bra BS-detektor, som även funkar på PK-trams.
  Men jag förstår att där finns de som gärna vill rädda kvar både PK & BS på banan, under förevändning att man ju måste vara hövlig mot alla, alltså även de som antingen medvetet försöker blåsa en, eller alla de nötter som möjliggör sådant …
  Jag är dock ingen av dessa …

 76. KristianA

  Elbilar är dyra, dåliga och ineffektiva = gröna!
  http://www.dn.se/motor/nyheter/stod-till

 77. Åke N

  Lena Krantz #29
  Kan det måhända vara denna länk du ute efter?
  http://www.climate4you.com/

 78. Peter Stilbs

  Bertel #69 – en annan av mina favoritartister. Vi verkar vara någon form av själsfränder – Du är nästan en av de få som verkar uppskatta mina Fredagsskämt också …

 79. Ivh

  Jan-Erik S #50
  Att Etanol började användas som drivmedel i bussar och i taxibilar i Stockholm innerstad i slutet på 80-talet hade inget med klimathotet att göra. Avgaserna från etanol är så extremt mycket renare än från bensin och diesel.
   
  Scanias etanolmotor som används i bussar har inte alls kortare livslängd än en motsvarande diesel. Det är lite tätare oljebyten, men det är i övrigt mindre problem med motorerna när de blir gamla.
   

 80. bom

  Ivh
  Nu har du tappat greppet om verkligheten igen. SMP ville för några år sedan testa etanol i mototsågar (ja jag vet hur förbränningen i tvåtaktare ser ut). Det gick inte alls för aldehyderna i avgaserna gjorde testpiloterna så sjuka att försöken måste avbrytas. Du är en typisk vattenmelon och därmed mera enögd än Oden! Ställ Du dig bakom en etanolbuss och andas in härligheten. Visst reningsåtgärderna som Scania måst ta till är omfattande och verksamma men t ex akrolein är inte att leka med.

 81. Lena Krantz

  ÅkeN #77
  Jag kom ihåg den själv efter en eftermiddagsslummer men tack så jättemycket ändå för just den var det!
  😉

 82. Peter Stilbs

  Ivh #79  – jag håller med bom #80 – åtminstone för några år sedan luktade etanolbussarna i städerna rent hälsovådligt. Min keminäsa föreslog en mix av acetaldehyd, ättiksyra och acrolein. Kanske de har bättre avgaskatalysatorer i dag.

 83. Johan M

  Letade efter hur det egentligen stod till med Spaniens satsning på solenergi och hittade denna artikel från Bloomberg http://www.bloomberg.com/news/2010-10-19/spanish-sunburn.html  sorglig läsning. Får vi se samma artiklar om svensk vindkraft om några år?

 84. Slabadang

  Peter S!
  Varför tror du inte att dina fredagsskämt uppskattas? 🙂
  Jag vill å det bestämdaste hävda att de är suveräna och hur du bär dig åt för att hitta dina bilder är för mig ett mysterium. De flesta är så bra så man tycker man borde sett dem tidigare.
  Att vara politiskt korrekt är att sluta vara människa och vara rädd. Intoleransens smakpoliser ser det alltid som sin plikt att rycka ut när folk tar sig friheter de själva inte vågar. Om du skall fundera över vad ”som passar” sig eller ej. Så blir humorrn konstgjord. Våga vara dig själv! Du kommer le ett nöjt smile när det är dags för träfracken ”no mans slave”. Du vågar med civilkurage visa din vetenskapliga skepsis så bry dig inte om de ytterst få sura kommentarer du får. Du visar vem du är HEDERS!! 🙂

 85. Slabadang

  Johan M!
  Tysklands solpaneler är ett ännu värre exempel. 🙂

 86. ThomasJ

  Johan M #83: Tack för länken. Här en detaljerad analys över den ’spanska solbrännan’:
  http://juandemariana.org/pdf/090327-employment-public-aid-renewable.pdf 
  Skickat till bl.a. Maudan O resp. hennes statssekr. Daniel Johansson (inget svar), till Lars Hjälmered, M:s talesperson i [bl.a.] energifrågor, lars.hjalmered@riksdagen.se – inte ett knyst av svar därifrån heller…  🙁 
  Må historien bli dessa + övriga inblandade utan nåd…  :mrgreen:
  Mvh/TJ
  Mvh/TJ

 87. Slabadang

  Vem har valt Lisa Jacksson?
  http://www.cato.org/pubs/policy_report/v33n2/cpr33n2-2.html
  Vem har valt Johan Rocksröm?
  Varför sorterar inte regeringens rådgivare under öppenhetsprincipen? Rockströms och SEIs engagemang i UNEP….. varför är inte SEI TVINGAD att redogöra för sin roll och ansvar för de saknade 50 miljoner ”klimatflyktingarna” de beräknade fram år 2005?
  Verm har ansvar för vad? Hur utmäter man det ansvaret? Får man delegera demokratin i från oss ?

 88. ThomasJ

  Slabadang #87: I den svenska demokraturen är allt som bevarar makten tillåtet – alldeles oavsett vem som för tillfället innehar den. Ideologin benämns Nån-annan-ismen.  😉
  Mvh/TJ

 89. ThomasJ

  Dax att säga nej till nåt annat, snart…  😉
  Hah!
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/centern-balanserar-pa-riksdagssparren_6096475.svd
  Mvh/TJ

 90. Bertel

  Peter S # 78
  Vad roligt ang musiksmaken(dvs du har utmärkt musiksmak  :))
   
  Dina fredagsskämt är suveräna och jag tror att vi är måååånga som uppskattar dessa, utan att de ger sig till känna(så sluta inte för guds skull med fredagsskämten).    🙂

 91. bom

  Fredagsskämten är jättekul – tydligen dags att understryka detta. Tack för stödet om tårgasen akrolein. Kolla allowable maxkonc. 0,3 ppm. Släng dig i väggen CO2!
  Vargar gick till angrepp mot mamma med 16mån.baby och hund i morse i Bergshamra nära Dig. Varg 1 grep 30kg hunden som en vante. Varg 2 gick mot barnvagnen. Mamman tog upp babyn och kastade vagnen mot vargen. Vargen gjorde bromsspår i vägen och avvek. Polis och Länsstyrelse har hittat en tass efter hunden 200m från brottsplatsen. Olof Liberg chef för Scandulv säger ”detta visar hur ofarlig vargen är – hade han velat ta kvinnan hade hon varit död”.
  Jag gissar att honan fått kull 2 och behöver mycket mat för digivning. Den 25/3 åt dom en stor hund i Brottby. En annan hund kom hem med stora bitskador där.
  Varför hatar vänstern civilisationen?

 92. Ingemar

  Peter S #78,
  Jag säger som Slabadang och Bertel: Dina Fredagsskämt är suveräna! Om de skulle utebli så skulle fredagen inte bli densamma (No Pressure!).
   
  Och jag fattar inte hur du hittar alla roliga bilder och cartoons. När jag skriver något så går halva tiden åt att hitta åtminstone någon relevant bild – och resultatet är inte alltid det bästa. Dina är mitt i prick!

 93. ThomasJ

  Sällar mig till hyllningskören av Fredagsskämten – starkt beroendeframkallande…  😀  😀  😀 
  Keep the good work up!
  Mvh/TJ

 94. Peter Stilbs

  Bertel, bom, Ingemar , ThomasJ – stort tack. Jag söker hitta på något mer då till nästa gång. Om någon undrar är min bildsamling åtskilliga år gammal – bidrag från vänner runt om i världen – mest Australien faktiskt.

 95. Sent hemkommen från arbetet instämmer jag i att dina fredagstrådar är jättekul Peter! Vad vore livet utan humor?
  Tack, och fortsätt med dina roliga bilder.Please! 

 96. Ulf L

  Jag gillar också fredagsskämten.

 97. ThomasJ

  Analys från UK över katastrofscenario pga ’grön energi’:
  http://www.versoeconomics.com/verso-0311B.pdf
  Mvh/TJ

 98. Kent Forssgren

  ThomasJ #97. På samma tema, gröna kostnader. Dom är röda!
  Offshore wind: can we afford it?
  The cost of building offshore wind farms has doubled in the last five years, according to a new report by the UK Energy Research Centre published this week. Offshore wind farms now cost around £3m per megawatt hour to build, while the electricity itself costs around £150 per megawatt hour to generate once the building work is finished.
   
  This makes it vastly more expensive than any other existing energy source. Electricity generated using onshore wind costs just £94 per megawatt hour, while nuclear would cost £99 per megawatt hour, according to figures published in June by the Department of Energy and Climate Change.
   
  New coal and gas power generation will cost an estimated £105-£115 per megawatt hour, with carbon capture and storage attached. By contrast, the department calculated that electricity from new offshore wind farms will cost between £157 and £186 per megawatt hour, even more than the figure provided by the UK Energy Research Centre.
   
  http://www.theecologist.org/News/news_analysis/605904/offshore_wind_can_we_afford_it.html
   
   

 99. F. ukoshima

  Nu har vi chansen;
  http://www.liu.se/liu-nytt/LiU-nytt?l=sv&newsitem=266516
  mötet är på din hemmaplan, du går väl dit och presenterar dina rön?