Ännu en spik i AGW-kistan

kista
För en dryg vecka sedan pågick en ganska omfattande diskussion om IPCCs s.k. ”bevis” för en hotfull global uppvärmning. Ursprunget till diskussionen är en artikel: Solomon, Amy, and Coauthors, 2011: Distinguishing the Roles of Natural and Anthropogenically Forced Decadal Climate Variability. Bull. Amer. Meteor. Soc.92, 141–156.  doi: 10.1175/2010BAMS2962.1. I abstracten står det:
Givet att de naturliga, dekadala variationerna under de kommande 10-30 åren kommer att dominera över de antropogent drivna klimatförändringarna på regional skala, så beskrivs hur de påbörjade dekadala prediktionerna kommer att kunna ge värdefull information för klimatrelaterad hantering och beslut om anpassning.
Hmmm. Som Judith Curry påpekar så är det ett ganska anmärkningsvärt medgivande som görs här: De naturliga variationerna kan helt plötsligt antas dominera klimatförändringarna 10 till 30 år framåt i tiden! Och medgivandet görs av forskare som tillhör till den politiskt sanktionerade delen av klimatforskningen.
Men, men, hur går det då med hela den omtalade bevisningen som IPCC fört fram för att växthusgaserna är den dominerande drivkraften bakom den globala uppvärmningen under andra halvan av 1900-talet?
Som bekant så har IPCC i korthet följande argument för sin tes: Till de yttre, eller externa, drivkrafterna räknar man solens direkta instrålning, aerosoler (typ sot och annat som har mänskliga aktiviteter som källa), vulkanutbrott, samt mänskliga utsläpp av växthusgaser (framförallt koldioxid). Under korta tidsrymder, och för lokala förhållanden, så spelar även interna naturliga variationer en viss roll. Till dessa interna påverkansfaktorer hör de erkänt svårbedömda havsströmmarna och molnbildningarna. Under längre tidsperioder, och globalt, kan dock dessa interna variationer räknas bort från ekvationen, hävdar de. IPCC försäkrar oss om att det råder en ”increased confidence” att interna naturliga variationer inte kan förklara uppvärmningen under andra halvan av 1900-talet. Samtidigt menar de att externa drivkrafter som vulkanutbrott och solaktivitet snarast pekar på att det borde ha blivit kallare. Alltså återstår blott den externa drivkraften av mänskligt nettotillskott av koldioxid som enda förklaringen på den observerade uppvärmningen.
Nu gäller helt plötsligt inte denna omsorgsfullt utformade ”bevisning” längre. Nu kan de förment oviktiga interna, naturliga variationerna hos framför allt havsströmmarna åstadkomma totalt stopp i den globala uppvärmningen ända upp till 30 år framåt i tiden. Men hur är det då möjligt att med så stor ”confidence” (över 90% sannolikhet) utläsa att det var just CO2 som orsakade uppvärmningen under de 25 åren mellan 1975 och år 2000? Flera av de tongivande havsströmmarna var ju som bekant på väg in i en uppåtgående varmfas just då. Se t.ex. om PDO och AMO här under ”Oceans”.
Som Judith Curry kommenterar är nog inte författarna riktigt medvetna om vilket dråpslag författarna de facto utdelar mot IPCCs bevisning genom detta medgivande. Om de naturliga variationerna kan ha en sådan stor effekt på den globala temperaturen som de påstår under åren framöver, så kan det naturligtvis inte heller uteslutas (som IPCC gör) att de haft lika stor effekt på uppvärmningen under den senare delen av 1900-talet.
Ytterligare kommentarer här:
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. pekke

  Naturlig värme + mänsklig värme = vi kommer att dö pga AGW !
  Naturlig kyla + mänsklig värme =  om det blir kallare så maskerar det bara att vi kommer att dö  pga AGW längre fram i tiden !
   
  Nästa istid + mänsklig värme = pga AGW i forntiden dog mänskligheten när AGW skapade en ny istid !
   
  Japp ! Jag spår att hur än vi gör med AGW så är det redan för sent, det blir antingen kallare eller varmare pga AGW !!
  Det är kört !

 2. Rosenhane

  Pekke
   
  Vi kommer alla att slutförvaras i en etta med jordvärme.

 3. Felet är väl sättet man räknar på? 50-100 år är ju ingenting….betänk exempelvis eftersläpningen från temperaturhöjning till förhöjd Co2-halt. Det lär ju enligt de lärde skilja ca 800 år mellan högre temperatur och förhöjd Co2-halt i atmosfären. Först temperaturhöjning……. ca 800 år senare stiger Co2-halten i atmosfären som en följd av denna temperaturhöjning. 
  Att då komma dragandes med 30års-perioder som bevis för att klimatet håller på att ”rusa iväg utom kontroll” verkar minst sagt tveksamt. 

 4. pekke

  Rosenhane
  Japp ! Och hur vi än gör så hamnar vi där !
   
  Labbibia !
  Du har inte fattat teorin/hypotesen !
  Det går åt helvetet( jag vågade skriva det ! ) enligt AGW-teorin/hypotesen vad som än händer i framtiden !
   
  Vi måste blidka klimatgudarna med större vindsnurror och jättelika soltorn så att det inte går åt helv…. ( jag vågar inte skriva det än gång till !).
   
  Vi måste även om vi skall gå under som sydamerikas soldyrkande civilisationer !
   
  Solögon på.
  😎
   

 5. Pelle L

  pecke #4
  ”Vi måste även om vi skall gå under som sydamerikas soldyrkande civilisationer ”
   
  Vad tänker du på som ytterligare krävs? Människooffer?

 6. Med tanke på alla spikar som sitter i den kistan så hoppas jag ni varit lika förutseende som mig och köpt https://www.avanza.se/aza/aktieroptioner/kurslistor/aktie.jsp?orderbookId=5284. Jag vill dock sprida mina risker så jag säkrade upp med Ledstiernan som äger folietillverkaren Skultuna.

 7. Inge

  IPCC har ju bara gett 90% sannolikhet för huvudsaklig mänsklig orsak. De kan ju alltid hävda de återstående 10 %:en om förutsägelsen går åt fanders. Det är värre med en massa andra som svalt budskapet med hull och hår, hävdat försiktighetsprincipen m.m. Hur ska de komma ur leken med hedern i behåll? Om de nu har någon! Men de är troligen så många att ett kollektivt totalras inte funkar, de skyddar varandra och begrever alltihop efter principen: Tiden läker alla sår. Eller kör de glatt vidare och låtsas som ingenting?

 8. Peter Stilbs

  Utmärkta inlägg igen, Ingemar.  Re Inge #7 så stod det något mildare i senaste rapporten – att en del (0.1-0.2 grader ?) av sena förra seklets uppvärmning (ca 0.3 grader) med 90% sannolikhet var antropogen.
  Men sen argumenteras det på som om det vore något helt annat. Och till stöd har man sina eländiga klimatmodelleringar, där man medvetet eller omedvetet lagt in i dataprogrammen en ”kalibrering” mot ”klimatkänsligheten för CO2” som bygger just på denna period – och en idé om stor klimatkänslighet.
  Nu när mätdata efter El Nino 1998 snarast gått ned så mumlar man bara.
  Ett trovärdighetskrav som ofta framför är ju att man först måste veta den naturliga klimatvariabiliteten innan man kan spå om inverkan av 30% mer CO2 sedan år 1900. 

 9. ThomasJ

  Donna LF firar ett-års jubileum av nedan, bra timing till inlägget, Ingemar!  😀
  http://nofrakkingconsensus.com/2011/04/17/citizen-audit-anniversary/
  Mvh/TJ

 10. kompis_en

  Offtopic:
  http://st.nu/opinion/ledare/1.2960507-varfor-gjorde-ni-inte-mer-?articleRenderMode=default
  Skribenten vet redan nu – att det ska bli varmare…..

 11. Lars

  Ganska enkelt uppvärmning är bevis för CO2 påverkan. Nedkylning är bara naturliga variationer.
  Tyvärr inget nytt i de här sammanhangen.

 12. Lars

  Ganska enkelt uppvärmning är bevis för CO2 påverkan. Nedkylning är bara naturliga variationer.
  Tyvärr inget nytt i de här sammanhangen.

 13. Bim

  Enligt Reinfeldt: Spelar ingen roll hur det går med klimatet, vi skall betala för CO2 utsläppen i alla fall.
  Så kört är det under alla omständigheter. 😀

 14. Ingemar

  Om man dyker ned i diskussionen i på Currys hemsida (nära 500 inlägg!) så ser man att det finns svar på invändningarna här. T.ex. att bara för att det sker långa perioder med avstannande eller sjunkande temperaturer regionalt, så följer inte att det sker globalt. Men eftersom det globala ges av det regionala så måste man i så fall anta att olika regioner av något skäl inte kan ligga i fas med varandra och således medföra en global temperatureffekt uppåt eller nedåt. Vi har ju dessutom redan haft en icke förutspådd period på över 10 år då den globala temperaturen planat ut.
  Hursomhelst: Om Solomons et al antagande numera är en accepterad sanning inom den politiskt sanktionerade klimatforskningen så kräver det en ordentlig ad hoc revidering av IPCCs ”bevisning”.
  Som Peter S #8 påpekar så är det ganska självklart att man först måste ha ett grepp om den naturliga variabiliteten innan man kan gå ut och påstå något om inverkan av CO2. Den här diskussionen visar att man inte har det, och att hela frågan måste tillbaka till ritbordet igen. Trenberths omtalade ”nollhypotes” visade sig (förstås) inte vara en given utgångspunkt.

 15. Ivh

  Naturliga variationer har alltid funnits. När det varit en temperaturstegring under en period så har det följts av en period när temperaturen har sjunkit ungefär lika mycket som den steg innan.
   
  Det IPCC menar, som Ingemar Nordin raljerar över. är att under de kommande 10-30 åren så kommer det att vara en naturlig temperatursänkning som motverkar den antropogena globala uppvärmningen så att resultatet blir att den globala temperaturen under tidsperioden inte kommer att förändras så mycket. Efter den tidsperioden kommer en period med kraftiga globala temperaturhöjningar.
   
  Om den antropogena globala uppvärmningen inte fanns så menar klimatforskarna och IPCC att då skulle temperaturen sjunka och omkring år 2040 så skulle temperaturen var på ungefär samma nivå som 1980.
   
  Det här jag skrev är inget nytt. Det har diskuterats sedan slutet på 90-talet, då man förutsåg en peak i temperaturen kring år 2000. Den peaken har tyvärr uteblivit.
   
  Att ta ut enstaka stycken ur sitt sammanhang och raljera över det, som Ingemar Nordin gör, ökar ju knappast hans förtroende bland de vetenskapsmän som sysslar med klimatforskning.
   
  Om det är så att globala temperaturvariationerna är naturliga, så måste snart en kraftig temperaturminskning komma snart. För varje år som går med en global temperatur som är högre än 0,3 grader över 1900-talets medeltal så blir sannolikheten allt mindre att det är en naturlig klimatvariation.

 16. Inge

  Ivh
  Försök ha klart för dig att vetenskapsmän som sysslar med klaimatforskning är människor de också. De säger naturligtvis det de får betalt för.:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=855121

 17. Kent Forssgren

  Ivh #15. Efter den tidsperioden kommer en period med kraftiga globala temperaturhöjningar.
  Inget antagande. Detta vet man alltså?

 18. Bim

  Vad jag minns, så var den underliggande trenden mycket tydlig, enligt prof. Erland Källèn.
  Dessutom har ju Olle Häggström skådar sanningen rakt igenom förnekardimmorna.
  Erland Källén har väl lämnat landet åt sitt öde vad jag kan förstå, men Olle sitter ju här på Göteborgs Universitet medan dimmorna lagt sig över stan i flera dagar.
  Vi kanske skall ägna dem en tyst minut,… Men inte mer.
  För nu strålar solen utanför mitt fönster så nu skall jag ladda min kamera och gå ut till ön och plåta fåglarna. Dom litar jag på. Dom struntar i global uppvärmning.
   Dom kommer varje vår och slår sig ner på strandängarna.
  Rödbenor, strandskator, toffsvipor, tre sortes gäss och en liten kolloni med de urtidsliknande skarvarna som sitter på ett skär i viken och torkar vingarna.
  Ha det bra! alla förnekare.

 19. Sven

  Om man skall åka till återvinningen med AGW-kistan så torde problemet uppstå hur den skall sorteras. I brännbart eller metallåtervinningen? Börjar det inte bli mer spik än trä?

 20. Ingemar

  Ivh #15,
  Du verkar helt ha missförstått argumentet, trots att jag försökt vara så pedagogisk som möjligt. Det här handlar om hur man ur perioden 1975-2000 överhudvudtaget kan utläsa någon antropogen signal från CO2. Om de naturliga variationerna kan vara så dominerande som Solomon et al antar gälla för den nuvarande perioden, hur kan man vara säker på att det inte var de naturliga variationerna som låg bakom uppgången 1975-2000? Och att således CO2-effekten är grovt överskattad i deras prognoser om vad som kommer att hända. Ser du inte problemet?

 21. Björn

  Sanningen hinner alltid ifatt bedrageren, så även vad som gäller klimatbedrägeriet. Människan har för visso en liten del av klimatpåverkan, men den är så obetydlig jämfört med de funktioner som sätter igång- och avslutar istidsvariationerna. Jag tycker inte förövrigt att det är så fruktbart att tala om interna och externa faktorer som påverkar klimatet. Jorden är inte en isolerad företeelse i världsrymden och därför måste man se vår klimatvariation som ett samspel mellan vår atmosfär och den yttre rymden. Något sånär isolerade företeelser existerar bara i våra laboratorier och i den teoretiska tankemodellen. Även datamodeller är isolerade företeelser vars output inte får förväxlas med verkligheten, men ändå görs detta på ett bedrägligt sätt.

 22. Bertel

  Sven # 19
  🙂

 23. Annica

  Detta kan man läsa på SVT text tv i dag. kanske något för SVT, SR ,gammelmedia, verk, myndigheter, SMHI och inte minst för våra riksdagsmän och kvinnor.
  Inga Påskägg till Trafikverket.
  Skicka inga gåvor i Påsk! Vädjar Trafikverket i en uppmaning till sina omkring 800 leverantörer.
  Orsaken är moral och etik, eftersom Trafikverket är en stor beställare som fattar många myndighetsbeslut skriver TT.
  ”Vi förväntas leva upp till högt ställda krav på saklighet och opartiskhet och får aldrig ta hänsyn till ovidkommande önskemål”
  säger Charlotta Lindmark verkets chefsjurist.

 24. Anders

  och så var det den lilla detaljen med 50 – 200 milj miljöflyktingar…
  http://wattsupwiththat.com/2011/04/15/the-un-disappears-50-million-climate-refugees-then-botches-the-disappearing-attempt/

 25. Lena Krantz

  Jag har hävdat hela tiden att vi inte kan göra empiriska observationer under en period då man kan förvänta sig en uppvärmning ändå, dvs på grund av naturliga fluktuationer. Givetvis skulle det gått finemang om vi hade haft tillgång till samma mätdata under den föregående värmeperioden men det har vi ju inte. Vi har bara satellitmätningar och andra mer nogranna mätningar under samma tid som värmen skulle ha stigit ändå.
  Därför är det väldigt intressant när vi får tillgång till mätdata under en period när temperaturen förväntas gå ner något och det är kanske det som författarna menar, dvs att nu som först kan vi får empiriska observationer för hur stor roll som AGW spelar egentligen?

 26. Sladadang

  Missa inte det här!
  Visst är det trygghet att veta att myndighetspersoner med stor makt är så här uppriktiga och ärliga? Hur man inte kan stava till orden opartiskhet och saklighet är denna EPA tjänsteman ett tydligt bevis på. Hur kan man vara anställd av de skattebetalande medborgarna och samtidigt legitimera att man gör allt för att blåsa dem? Hearings av myndighetspersoner är en amerikansk tradition vi skall ta efter.
  http://wattsupwiththat.com/2011/04/16/face-palm-epa-bureaucrat-tap-dances-during-testimony/#more-38124

 27. Slabadang

  Missa inte det här!
  Visst är det trygghet att veta att myndighetspersoner med stor makt är så här uppriktiga och ärliga? Hur man inte kan stava till orden opartiskhet och saklighet är denna EPA tjänsteman ett tydligt bevis på. Hur kan man vara anställd av de skattebetalande medborgarna och samtidigt legitimera att man gör allt för att blåsa dem? Hearings av myndighetspersoner är en amerikansk tradition vi skall ta efter.
  http://wattsupwiththat.com/2011/04/16/face-palm-epa-bureaucrat-tap-dances-during-testimony/#more-38124

 28. Slabadang

  Sven #19
  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 😉

 29. Bengt Abelsson

  Vad som slår mig är, i abstract, hur man efterlyser kunskap om den fysikaliska processen.
  Det kan och bör tolkas som att i alla fall författarna menar att denna kunskap i dag inte finns.
  Kul, med tanke på VoF och UI, att de vet bättre än Solomon et al.

 30. Slabadang

  Ingemar!
  Med artikeln har de verkligen gett sig ut på djupt vatten. IPCCs logik faller härmed platt till marken. Nu är det reträttplaner som gäller. Typ Rahmsdorf ”det skulle vara ännu kallare om inte co2 fanns” om de 100 åriga köldrekord som slagits i Europa. 
  Det råder totalt kaos inom klimatvetenskapen och när man bedömer phytoplankton fel med 50% så är felet lika grovt som att missa hälften av planetens gröda. Det existerar ingen som helst rimlighetskoll nånstans. Nature och Science borde tillsätta en haverikommission efter alla pinsamma publiceringar.

 31. Staffan Lindström

  { 17.04.11 at 12:51 }   … EPA som i EPA-traktor alltså….

 32. Ingemar #20:
   
  Vet inte om Ivh förstått eller inte förstått. Jag tycker det verkar som om det bara är det vanliga argumentet:
   
  ”Det blir visst snabbt varmare, och om det inte skulle bli det har vi förutsagt det också, för länge sen!”

 33. Slabadang

  Molnen!!
  Enligt en artikel publicerad 2007 ger en ynka procents skillnad  i det egnomsnittliga molntäcket en tempförändring på land med 0,7C.
  Titta sedan på dessa intrumentobservationer av den globala molnigheten gjorda under den tid då
  IPCC inte ”hittade anra andra förklaringar” till uppvärmningen.
  Kan någon förklara hur man resonerat  när man hanterat dessa observatrioner?+ Tips tack! Hur går det ihop? Borde det inte blivit ännu varmare??
  http://jonova.s3.amazonaws.com/graphs/clouds/cloud-cover-andel.gif

 34. Claudius

  Hela Universum kännetecknas bl a av att det förekommer naturliga variationer i olika avseenden. Varken Universum, eller vår närmiljö i form av Solsystemet, är eller har någonsin varit statiska fenomen (men de variationer som jag avser här sker mycket långsamt, betraktade i relation till t ex människans livslängd).
  Kanske kan även de variationer som förekommer i Solens processer, och som till en del är kända, generera variationer i Jordens klimat?

 35. Ivh

  Ingemar #20
   
  Jag förstår mycket väl vad klimatforskarna menar. Kring 1940 var det en peak i temperaaturen som de räknade med att den skulle återkomma c:a år 2000 och därefter skulle temperaturen sjunka i några år för att återkomma med en ny peak ungefär år 2060. Att det blir peakar i temperaturen beror på naturliga variationer, men att peaken år 2000, som inte var någon peak, var en halv grad högre än den 1940 skulle enligt klimatforskarna i huvudsak bero på antropogena utsläpp av växthusgaser.
   
  Om klimatforskarna har rätt vet jag inte för jag är ingen klimatforskare. Men din trovärdighet, Ingemar, blir inte så hög när du inte diskuterar sakfrågan utan bara raljerar över klimatforskares formuleringar där inte hela sammanhanget är med.
   
  Att jag började läsa den här bloggen beror på att jag är skeptisk till klimathysterin. Men jag vet inte vad jag skall säga. Den här bloggen känns som en religiös sekt, där vetenskapen ignoreras när den inte stämmer med det klimatreligiösa budskapet.
   

 36. Ivh #35
  Du är inte ensam om din uppfattning.

 37. Ingemar

  Ivh #35,
   
  Jag tror inte att du är, eller någonsin har varit, intresserad av sanningen kring klimatet. På mig verkar du bara vara en posör som påstår att du varit skeptisk till klimathotet (den visan har vi hört alltsom oftast här på TCS). Ditt syfte verkar snarast vara att hitta saker som ger dig anledning att klaga på bloggen; t.ex. att vi ”raljerar”, att vi inte är ”trovärdiga” etc. Men ditt försvar för den etablerade AGW-teorin är bara en efterhandskonstruktion.
   
  Om du verkligen läst vad IPCC skriver så skulle du vetat att man bedömde att CO2-produktionen i slutet av 1900-talet blivit dominerande över de naturliga variationerna – så till den grad att den t.o.m. överskuggar aerosolernas avkylande effekt. Du borde också känna till att den globala temperaturen har en långsiktigt uppåttrend sedan lilla istiden och som uppenbarligen är oberoende av CO2.

 38. Rosenhane

  Ivh#35
   
  Ta dig ett par dagar och läs samtliga TCS-trådar sedan starten så tror jag att du ändrar uppfattning.
   
  PS. För att spara tid kan du hoppa över samtliga kommentarer från Uffeb, dom är nämligen helt substans – och meningslösa; inte ens hialösa. DS.

 39. Ivh
  Du kommer ofta med märkliga utsagor här. Det låter nästan som om du är omedveten om klimathysterins historia. Den är ca 25 år gammal och mestadels en byråkratisk, politisk produkt driven av individer, aktivister med behjälpligt understöd av diverse organisationer som också menar att hysterin är till deras fördel.
  Det som av många kallas ’klimatvetenskap’ eller för all del ’kliamtforskare’ existerade inte som vedertaget begrepp då. Tvärtom används de (idag) nästan uteslutande för sådana som anslutit sig till tron om existerande och ffa antropogent klimathot och som ingår i IPCC-processen.
  Även du borde vara medveten om att IPCC och deras rapporter inte speglar vetenskapen om klimatet, utan främst den del som rimmar med dess urprungliga mål och uppdrag.
  Det du säger att ’klimatforskarna’ hävdar om cykler av 30 års uppvärmning, sedan avkylning osv, har definitivt inte varait (ovannämnda) klimatforsknings huvudfåra. Tvärtom har raka motsatsen hävdats vara huvudförklaringen i 2001 och 2007 års IPCC-rapporter.
  Dessa cykliska variationer (som du nu tar upp) har förvisso omnämnts även under de gångna decennierna, men det är först nu (som bla Ingemar påpkear) som tunga IPCC-namn anser sig behöva förklara varför deras tidigare utsagor inte längre håller.
  Emedan mer skeptiska röster sedan länge påpekat att man öht inte kan göra vare sig utsagor eller tillmäta orsaker på det viset man har gjort (ffa tidigare).
  Dessutom är det än märkligare att du gör dig till talesperson både för vad IPCC menar och vad klimatforskarna menar. Och dessutom att de redan på slutet på 90-talet(?) visste att det skulle sluta värma kring ~2000. Hur menar du öht här? Att man visste att toppen 1998 var pga av en väldigt stark El Niño!?
  Faktum är är mycket svårt att tro att ditt sista stycke i #35 skulle vara uppriktigt menat. Både givet vad du där påstår, vad som rimligen bör vara relevanta jämförelser. Och ffa hur och vad du skrivit tidigare. 
  Man kan nog ganska lätt idenifiera ngt som borde kallas ’klimatreligiösa budskapet’ .. och även att vissa sektera närmast maniskt klänger vid detta. Men jag får ändå intrycket att du menar ngt helt annat …

 40. Uffe #36
  Vilken uppfattning menar du att du också ställer dig bakom?
  Poserandet? De märkligt historierevisionistiska dragen? Försöken att omdefiniera ’klimatreligiöst sektbeteende’? Ohederlighet som metod?
  Eller gick du på det och hoppades innerligt att ’ja, så är det nog’!?

 41. Ingemar

  Ivh #35,
  Om du bevärdigat dig med att läsa länken i mitt inlägg så kan du se vad ”klimatforskarna” förväntade sig år 2000. Se figur TS 23.
   
  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/tssts-4-1.html

 42. Rosenhane

  Hoppsan!
   
  Någon som vet var sannfinländarna står i klimatsammanhang?

 43. Inge

  Såg i kväll en repris från 2009 om Skinnarmos nordostpassagesegling. En snubbe där sade gravallvarligt att om folk hade alla fakta skulle de inte tvivla på klimathotet och att science is settled och debatten är över. alla dumheter samlade på en gång. Det var lite dåligt med is och de tog sig mellan isflaken och fram till Bering Sund eller nästan. De stackars isbjörnarna och valrossarna hade ingen is att gå på just där i alla fall och det var djupt olyckligt.
  Under medeltida värmeperioden hade inte is på flera hundra år och under bronsåldern hade de ingen is på flera tusen år, fast det sa de inget om. Inte heller se de att det samtidigt var ovanligt mycket is i Antarktis farvatten och att dessa samverkar.

 44. ThomasJ

  Här en som spikar utav bara humhum… (på sin egen kista…  😉  )
  http://m.newsbusters.org/blogs/noel-sheppard/2011/04/16/gore-compares-global-warming-debate-civil-rights-movement
  Mvh/TJ

 45. Rosenhane # 42
  Om dom är vad de heter, så är de förmodligen rätt skeptiska till ”klimathotet”.

 46. Bertel

  Rosenhane # 42
  Sannfinländarna vill ha mer kärnkraft och är de grönas(Finlands motsvarighet för MP) tydligaste motståndare inom energipolitiken.  

 47. Torsten Wedin

  Vi har ett stort klimathot nämligen att det blir skitkallt, kanske t.o.m. en ny istid. Men istiden tror jag dröjer ca 900 år.
  Men nedkylningen har redan börjat.
  AGW, hahahaha!
  Totte

 48. Slabadang

  IVH!
  Du är inte förste AGWtroende som kommer med påståenden helt gripna ur luften. INGEN av de modeller IPCC arbetat med har förustpått denna temputveckling från år 2000 och framåt.
  Du vet det håller inte längre att bara hänvisa till ”klimatvetenskapen” för den befinner sig i fritt fall och har hoppat helt på egen hand.
  Problemet är att inte EN ENDA profetia går i uppfyllelse. haven kallnar, ingen hotspot, antarktis isar slog fem historiska isutbredningsrekord 2010. Fyra smällkalla vintrar på raken med köldrekord på århundraden, ingen fortsatt global uppvärmning, missar planktonberäkningar med 50 %, inga 50 miljoner klimatflyktingar, isbjörnarna har exploderat från 5000 på femtiotalert till nuvarande 25.000.
  Bortförklaringarna blir mer och mer motsägelsefulla. ” Vi får varmare kallare vintrar” ”mindre snö.. nej förresten… mer snö…eller nåt… räven simmar över sjön …inte?

 49. Torsten Wedin

  AGW.troendet är ju definitivt ”taget ur luften”.
  TOTTE

 50. Jag vill fortfarande vad Uffe B menade sig hålla med om såpass att han ansåg sig behöva proklamera det offentligt.
  Sen undrar jag också hur det kommer sig att där finns AGW-anhängare och klimathotstroende som menar sig vinna ngt på att komma hit och förställa sig? Låtsas om ngt annat än de faktiskt menar eller är. Vi har sett det ett par ggr. Och det kan inte (bort-)förklaras som pubertala pojkstreck heller …

 51. Toprunner

  Har suttit och kolla sannfinländarna ikväll och lyckades översätta deras partiprogram i google translate och gissa vad man hittar där:
  http://perussuomalaiset.fi/arvomaailmamme
  En totalsågning av IPCC, europas klimatpolitik och hela tramset om CO2 som klimatdrivande.
   
  De har kommer alltså att sätta sig i en Finsk regering och min gissning är att Finland kommer att påverka övriga EU med sin inställning.
   
  Sällan har det skådats ljusare tider. Spiken i kistan var det! Det känns som om sannfinländarna borde få ett eget blogginlägg här snart.

 52. Slabadang …
  Du har säkert kollat in det senaste på WUWT också!
  Man har (på flera ställen) varit märkligt senfärdig att uppdatera havsnivådata. Du vet den, där man länge har haft en stadigt stigande trend, och där vi fått veta både att Manhattan West Side Highway är hotat (under vatten redan 2008), diverse öriken som försvinner runt om i världen, samt Bangladesh och andra låglänta länder osv.
  När man (efter en del grävande) trots allt får fram siffrorna (som alltså borde uppdateras allt efter som de kommer in) visar det sig att havsnivåer har sjunkit drastiskt sista månaderna. Men att man plötsligt slutat rapportera dessa (vilka man tidigare varit så ivrig att dela med sig av).
  Man skall komma ihåg att det bara är människor, och att tycka att det är jobbigt, att visa hur fel man har fått ifall man tidigare har stöddat sig om hur säker man varit, är nog ganska naturligt.
  Men det börjar bli lite väl genomskinligt. När UNEP måste radera sina egna hemsidor, och släcka länkar för att skyla över hur fel man hade. Och när plötsligt nya web-layouten påstås förhindra att man kan uppdatera mätresultaten.
  Man rentav närmar sig den nivån där Olle Häggström reser sig upp och avbryter för att högljutt utropa ’Lögnare, lögnare!’ 😉
  OH har förresten försökt rädda Wijkman & Rockströms pladderalster, men tom han fann så mycket dåligt där att han fann det för gått att idka damage control innan någon annan sliter sönder alarmistpladdret. (Begreppt ’lögnare’ användes dock inte om AW & JR… snarere hyllades deras ädla uppsåt)
  Det är som sagt inte lätt att vara klimatalarmist numera!

 53. Ingemar

  Jonas N #52,
  Den infraröda återstrålningen har gått ned i stället för upp, meddelar en artikel i Journal of Climate:
  http://hockeyschtick.blogspot.com/2011/04/another-blow-to-warmist-theory.html
  Nej, det är verkligen inte lätt att vara klimatalarmist numera, när den kritiska granskningen börjar komma igång på allvar.

 54. Slabadang

  Ha hahaha !!
  Japp! Nu är det bara att ta fram dumstrutarna!
  Havsnivåerna sjunker….. Ha hahhahahaha!!
  Minskad infraröd återstrålning! Hahahjhahaha!!
  Naturliga klimatsvängningar!!
  De e två taktiska atombomber och en kryssningmessil som detonerar i styrhytten på agwskutan ” Forskarna säger” ” Enig vetenskap” ” Ën ny studie visar” bla bla bla och I TV står M Klum och tigger pengar av småbarn till Wärldens Wärsta Falsarium.
  Det är dags att ta fram länsman och låsa in bedragarna och utdela guldmedaljer till Stockholminitiativet McIntyre och alla nyckel personer som stått emot etablidssemangets härskartekniker lögner och mobbing.
  Låt SMHI SEI Rockström Wijkman Carlgren och Schytt få sopa gatorna i elva år som kompensation till skattebetalarna. 
  Sannfinländarna gör ett kanonval och vårt kära etablissemang är livrädd för att de ska avslöjas och sparkas ur gökboet här hemma också. De ska bara vara glada att folk inte kommer med yxor och skjutvapen i händerna.
  SVT hann nog säga ”populistparti” trettio gånger i kväll. Det är den gamle besuttnes benämning på folkviljan det.

 55. Slabadang

  Labbibia!
  UNEP raderar sina gamla sidor??? Började de göra det i Slutet på Februari??
  Vad vet du med säkerhet?? Det finns klimatfolk i riksdagshuset och på Naturvårdsverket som har gigantiska LPskivor under armarna sedan den Torsdagen den sjuttonde Februari kan jag berätta.
  Tell me more! 🙂

 56. Pehr Björnbom

  Tack Ingemar! Utmärkt intressant blogginlägg för den som har ett genuint intresse för klimatvetenskapliga frågor.
  Jag tycker mig märka att klimatforskare över lag på senare tid mer eller mindre tydligt modifierar sina ståndpunkter så att dessa alltmer liknar de mer eller mindre skeptiska klimatforskarna typ Spencer, Lindzen, Pielke Sr och Judith Curry.

 57. ’ Ny studie visar’ det är den nästan dagliga upprepandet man hör på SVT program numera,gäller både i nyheter och vetenskapsprogram.
  Det är korttidsforskningen som gäller mest,den aktuella forskningen.
  Utsnittsforskning ,detaljstudier som missar de större sammanhang-
  en.
  Det skall vara snabba ryck i forskningen,medlen  räcker inte för längre studier.
  ALI.K.
   

 58. P.B#
  Jag har också iaktagit den  trenden  alltmer,man lägger om olika begrepp ,bit för bit och modifierar sina uttal ,Spencer fick komma med sina molnstudier.
  ALI.K.

 59. Det blir nog dags för bränning av AGW klimatpropangist materiel,
  ’de är mycke nu’  fast det sker nog i smyg.
  ALI.K.

 60. Finsk ’SISU’ är härlig,tur vi har såna grannar.
  ALI.K.

 61. T,W#
  Ja,nedkylningen går som ett nedåtlutande  slitet sågblad, ingen hockeyklubba, alltså stegvis.naturen är inte linjär, utan ryckig.
  Det ruggiga, är att en värmeperiod föregår en istidsbörjan.
  ALI.K.

 62. ThomasJ

  På vissa håll tycks behovet vara 5-tums++ spik:
  http://icecap.us/index.php/go/joes-blog/noaa_ncdc_bends_the_truth_in_release2/
  Dé é ph**n tá mig mer än desperata! he-he!  :mrgreen:
  Undrar ’bara’ hur detta kommer att refereras i PS/MSM här…?
  Mvh/TJ

 63. Kent Forssgren

  Slabadang #54.  SVT hann nog säga ”populistparti” trettio gånger i kväll. Det är den gamle besuttnes benämning på folkviljan det.
  Inte bara SVT; Socialdemokraternas partiledare, säger i ett pressmeddelande att ”det är oroande att ett populistiskt parti som saknar bredd och samhällsansvar som Sannfinnländarna har rönt en sådan stor valframgång”.
  Folkets vilja, det är populism det, i politikers tankevärd. Avslöjande vilken föraktfull inställning dessa politiker har till sina uppdragsgivarna.  

 64. Slabadang # 55
  God Morgon!
  Tyvärr är det inte jag som är källan till påståendet att Unep raderar gamla hemsidor som så att säga passerat ”bäst före” när det gäller klimathotsprofetior. Jag är precis lika nyfiken som du. Och det börjar nog bli läge att hålla ett extra öga på Naturvårdsverkets hemsida angående ”klimathotet”. Om trenden angående temperaturer osv håller i sig, så kommer nog suddgummit fram där också ganska snart.
  Din mening…..
  SVT hann nog säga ”populistparti” trettio gånger i kväll. Det är den gamle besuttnes benämning på folkviljan det.”
  …….är bland det bästa du skrivit här på TCS. Och det vill inte säga lite det. Tack!

 65. Rosenhane

  Finland visar vägen.
   
  Jag säger som JFK skulle ha sagt:
   
  ”Ich bin ein Sannfinländer!”

 66. Apropå Sannfinländarna……
  Jag såg att Sverigedemokraterna är fjärde största parti just nu. Bara M, S och MP är större……
  Vad säger det oss? Att folk är heligt less på de etablerade partierna?
  Eller säger det någonting annat?

 67. Rosenhane

  Labbibia#66
   
  Det sägen oss att vi kommer att få samma resultat som broderfolket 2014.
  Sannolikheten för att regeringspartierna tar reson torde vara obefintlig tyvärr,
  eftersom alla tre har släppt fram alldeles för många ”motborgare” till köttgrytorna.

 68. ’Motborgare’ var ordet! Mycket välfunnet, Rosenhane! 🙂

 69. Rosenhane

  Mao, finlands sak kommer att vara vår 2014. 😉

 70. ThomasJ

  Läge för ’Sannsvenskarna’…?  😯
  Mvh/TJ
  (’Motborgare’ noterats, tack!  😀  )

 71. Pehr Björnbom

   
  Ivh #35 med flera,
   
  Angående de inlägg här som diskuterar huruvida TCS liknar en sekt eller inte.
   
  Jag ser inga tecken som borde kunna tolkas som att TCS liknar en sekt.
   
  TCS representerar ju en betydande variation av åsikter och blogginläggen har resonerande karaktär. Detta motsäger rimliga definitioner på vad som är en sekt. Detta gäller även i huvudsak i kommentarsfältet där jag kan urskilja ett brett spektrum av åsikter i fråga om klimat- och energifrågor.
   
  TCS har högt i tak när det gäller kommentarsgranskning. Det är sällsynt att kommentarer tas bort. I stället verkar inte minst Maggie för ett bättre debattklimat genom regelbunden konstruktiv kritik vilket jag tycker är ett mycket bra system. De motsättningar mellan enskilda debattörer som vi ser i kommentarsfältet på TCS är en naturlig del av en fri debatt och kan inte tolkas som tecken på sektbildning.
   
  Jag är då mera bekymrad över situationen på Uppsalainitiativet där jag själv har varit med och kommenterat i ett par år. Jag påstår inte att UI är en sekt men det är ändå en grupp bloggare som förenas av något som skulle kunna kallas en gemensam ideologi och detta uppfyller ett av rimliga kriterier för en sekt. Om man till yttermera visso i sina åsikter avviker från denna ideologi så blir man behandlad som en avfälling med mycket hårda personangrepp som följd. Detta hände mig till exempel i och med att jag skrev på Stockholmsinitiativets upprop och när jag skrev en debattartikel i klimatfrågan tillsammans med C-G Ribbing.
   
  Jag har därefter ofta blivit påhoppad av UI:s bloggare som älskar att beskriva mig som inkompetent, omoralisk och allmänt mindervärdig. Jag ser en klar parallell till hur sekter behandlar oliktänkande.
   
  Ett annat kriterium som stämmer på UI är förekomsten av starka ledare som särskilt hårt angriper oliktänkande som kritiserar dem. Detta hände mig nyligen när jag kritiserade Olle Häggströms blogginlägg om trovärdighet och hans åsikter om personangrepp. Olle Häggström formligen sparkade ut mig som kommentator på Uppsalainitiativet och fick genast medhåll av Anders Emretsson trots att den senare alldeles innan tagit en debatt på TCS då han närmast skröt med att Pehr Björnbom kommenterade på UI.
   
  Så UI borde idka självkritik tycker jag och jämföra sig själva med kriterierna för vad som är en sekt.
   

 72. Pehr Björnbom

   
  Jag nämnde i #71 ovan att kommentarerna på TCS visar stora åsiktsvariationer,
   
  Som en illustration till dessa variationer av åsikterna i kommentarerna här på TCS kan vi ta en aktuell OT-fråga, dvs. det finländska valet, där vi här ser en del kommentarer som är positiva till SD.
   
  Jag är däremot helt negativ till SD. Jag har själv i detalj studerat SD:s invandrarpolitiska program som för mig är helt oacceptabelt. För mig är det alltså helt otänkbart att stödja SD.
   

 73. bom

  Pehr
  Häggströmmen har jämfört Dig med en tjatig etyliker (ja han skrev alkoholist) och nu är vi alla av Piprökaren benämnda ”bruna”. Emellanåt propagerar dessa figurer för rumsren debatt 🙂 .

 74. Pehr Björnbom

   
  Bom #73,
   
  Häggström har ett ganska märkligt beteende gentemot mig. Efter att han blockerat mig från att kommentera på Uppsalainitiativet skrev han inte mindre än fyra e-brev till mig där han utvecklade sina synpunkter.
   
  Han ville alltså fortsättan debattera med mig men inte på UI utan endast per e-post så att inte UI:s läsare skulle kunna se vårt meningsutbyte.
   
  I dessa e-postmeddelande använde han diverse mästrande uttryck, vilket är typiskt för honom (så kallad härskarteknik). Exempel:
   
  Herregud Björnbom …
   
  Jaså minsann, Björnbom, nu går det tydligen plötsligt an …
   
  Jag kan bara anta att gör dig dum med avsikt, Björnbom.
   
  Jamen kära jistanes, Björnbom, det här blir ju bara dummare och dummare.
   
  Jag har jobbat fyrtio år i universitetsvärlden och kan inte minnas att jag tidigare sett något liknande i personlig korrespondens från mina akademiska kollegor. Sådan korrespondens brukar präglas av en formell artighet, även om motsättningarna mellan individerna är mycket stora.
   
  I och för sig kan det väl vara ganska kul med lite omväxling, så för mig får han väl hållas, han Häggström.
   

 75. Pär Green

  Pehr Björnbom # 72
  SD är som väl är i vågmästarroll och det behövs!
  Är det orimligt att tidelag förbjuds?
  Skall smågrisar kastreras utan bedövning?
  Varför är det fel att redogöra för hur invandring/flyktingpolitik påverkar Sverige och ekonomin?
  Själv ser jag inga problem med en tatuerad lärare i skolan, men vill inte se kvinnor förtryckas med nekab eller slöja!
  Vill heller inte bli förnedrad som manlig människa när jag hämtar mina bortskämda hagalna ungdjävlar utan att kunna se ansvarig i ansiktet! Inget barn skall behöva förvaras innan de prata!
  Var en trygghet att min son kunde berätta vad som hade hänt på förskolan/dagis när han kom hem.
  Nu är han 21 år och minns och träffar sina ”fröknar” med glädje!
  Hade han gjort det med en ”fröken” med nekab?
  Som manlig förälder hade inte kunnat identifiera ansvarig!

 76. Toprunner

  Pehr Björnbom #72:
  Kan du vara vänlig att peka ut någon detalj som du specifikt inte kan acceptera i SD:s invandringspolitik?
   
  Jag har också läst den noggrannt och fann den förvånansvärt genomtänkt. Det som är genomgående är krav på ordning och reda vilket ju knappast kan vara negativt?
   
  För egen del var jag mer intresserad av energipolitiken de har men läste ändå hela programmet för att få en helhetsbild.

 77. Pehr Björnbom

   
  Pär Green #75,
   
  Jag tog upp detta med SD som ett exempel på att åsikterna varierar här på TCS. Jag är helt emot SD.
   
  TCS är inte en blogg för politik utan för klimatvetenskap och klimatpolitik. SD:s politiska program i allmänhet är därför OT på den här bloggen.
   
  Därför avstår jag från att här diskutera min mycket välgrundade uppfattning att SD:s invandringspolitiska program är dysfunktionellt.
   

 78. Toprunner

  Pehr Björnbom #77:
   
  Med ett sånt uttalande får ju lätt Häggströms omdömen ett annat perspektiv.

 79. Pehr Björnbom

   
  #78 Toprunner,
   
  Med ett sånt uttalande får ju lätt Häggströms omdömen ett annat perspektiv.
   
  Jo, det är logiskt.
   
  Man känner sina löss på gången 🙂
   

 80. Slabadang

  Pehr Björnbom!
  Du har all anledning at vara lojal med yttrandefriheten och den öppna samhällsdebatten. Jag röstar inte på SD heller men är krtisk mot invandringpolitiken av andra viktiga skäl såsom faktiskt hälften av Sveriges befolkning också är.
  Här måste vi lita på att demokratin fungerar och att vi är förnuftiga människor som kan skilja på relevanta/irrelevanta åsikter och analyser. SD arna har blivit utsatta för ett systematiskt demokratiskt övergrepp. Alibit för överegreppen har varit att klassa SD som ”rasistiskt” trots att det endast är ett fåtal som kritiserar invandringspolitiken av de skälet. Många SD are känner sig som sannfinländarna bortglömada och marginaliserade att de får betala priset för internationaliseringen och gillar rätt eller fel inte utvecklingen av många skäl. Folk känner sig hetlt enkelt inte trygga och det måste man respektera med största allvar.
  Hur känns det att bli kallad ”förnekare” ? Det känns lika illa som att bli kallad ”rasist”. De låsningar som uppstår gör att fakta och saklighet försvinner och debatten får kramp av rädslor och prestige.
  Det är etablissemangets taskiga självförtroende som ger dessa diktatoriska beteenden.
  När demokratin får fungera fritt och riktigt så är det den fötrnuftigaste uppfinning som existerar. Det är när man lpter den bli slapp och hängig i sin funktion som det blir konflikter och rena dumheter. Alla åsikter känsllor är värdefulla och skall bemötas i öppen dabatt och segra eller falla av sin egen kraft. Vi måste bekämpa åsiktspoliseriet inom alla områden. Klimatr och invandringspolitiken bevisar hur demokratin kan balla ur till något vi inter själva vill bli drabbade av.

 81. Rosenhane

  Pehr Björnbom
   
  Med all respekt, men det du beskriver som ”en del kommentarer som är positiva till SD” ska nog snarare tolkas: en del kommentarer som är negativa till övriga partiers och medias behandling av ett parti som blivit invalt i Sveriges riksdag i demokratisk ordning….
   
  Där är ju likheten med hur UI har behandlat dig slående.
  Eller hur?

 82. Slabadang

  Pehr Björnbom!
  Kommentaren har tagits bort av Maggie. Vill herrarna vara så snälla och sluta skriva så mycket om enskilda individer och ägna sig åt sakfrågorna?

 83. Pär Green

  Pehr Björnbom
  Förra valet i Sverige, var för mig ett val mellan pest och kolera!
  Jag skickade 20 frågor till samtliga partier, de enda som svarade i punktform var SD! Övriga hänvisade till flummande hemsidor!
  Är det bara jag som upptäckt att samtliga rödblågrönlila ligger lågt med klimathot? Han hedersdoktorn och övriga verkar ha stickt svansen mellan benen och hjärnan!
  Har inte ens sett, han Carlgren i media på länge!
  Beror det på att Sverige krigar i Afghanistan och i Libyen?
  Till och med lille knugen var i Afghanistan och och klippte band!
  När skall ett land som har en kung inse att det är en saga?

   
   

 84. Pehr Björnbom

   
  Slabadang, Toprunner,
   
  Jag har väl inte sagt ett ont ord om att folk uttrycker alla möjliga åsikter här på TCS, snarare har jag ju försvarat att TCS gynnar en fri debatt.
   
  Har jag någonsin krävt att någon kommentar skall tas bort? Nej, jag kan inte minnas att jag krävt något sådant.
   
  Följaktligen tycker jag att det är helt i sin ordning att jag konstaterar att vi har olika åsikter om SD på den här bloggen.
   
  Jag har även vart öppen om varför jag är emot SD beroende på att det krävdes för det exempel jag använde för att visa på att vi har olika åsikter här på TCS. Men på den här bloggen vill jag personligen inte diskutera politik så därför vill jag heller inte gå in på någon ytterligare diskussion om varför jag tycker så.
   
  Jag tar mig alltså den sortens yttrandefrihet som består i att jag avstår från att yttra mig.
   

 85. L

  Jag står över partipolitik och tycker klimatpolitik är ett skrämmande ord.

 86. Kent Forssgren

  Pehr Björnbom  #77. TCS är inte en blogg för politik utan för klimatvetenskap och klimatpolitik.
  Klimatpolitik är politik. Eftersom politiker är ute och cyklar i klimatfrågan är det synnerligen relevant att granska och diskutera alla riksdagspartiers inställning i frågan. Dessutom finns det bland deltagarna här ett brett samhälls- och omvärldsintresse, varför inläggen kan handla om betydligt mer än direkt relaterade till klimat. Vem kan i dag peka på all möjliga indirekt kopplingar på en klimatpolitik som handlar om allt annan än klimat?

 87. Det hela liknar ju ett Lindeman-resonemang. Ni vet Hasse Alfredsson.
  Minns inte i vilken Lindeman han berättade att han träffat en kvinna och frågat henne om hon ville ha en drink.
  Nej, tack. Svarade hon. Jag tycket inte om sprit.
  Nej, vem fan tycker inte om sprit! Svarade jag.

 88. István

  TCS glimrar av Humor.
  Knappast likt en sekt.
  Jag läser ”motborgare”. Dagen är räddad.
  UI har också bidragit med en hel del nyspråk, fast mera av det sorgliga slaget.
  Det är trist med folk som tar sig själv på blodigaste allvar.

 89. Pehr Björnbom

   
  Jag är ju medlem i den ideella föreningen Stockholmsinitiativet därför att jag vill verka för en klimatpolitik som bygger på en sund och verifierbar klimatvetenskap. Jag är som forskare också vetenskapligt intresserad av klimatvetenskapen.
   
  Det är därför jag deltar i klimatdebatten.
   
  Andra debattörer får givetvis yttra sig om vad de vill och kalla detta för klimatdebatt. Men själv vill jag hålla jag mig så snävt som möjligt till klimatvetenskap och att verka för en klimatpolitik som bygger på en sund och verifierbar klimatvetenskap.
   

 90. Slabadang

  Istvan !
  Demokraturen skapar sina motborgare!

 91. Pär Green

  Pehr Björnbom # 89
  Och hur, skall du göra det utan att titta på politiken?
  Är fegt att enbart se till ett privat intresse, utan titta på hur debatten förs inom de olika partierna?
   

 92. Toprunner

  Pehr Björnbom #89:
  ” Men själv vill jag hålla jag mig så snävt som möjligt till klimatvetenskap och att verka för en klimatpolitik som bygger på en sund och verifierbar klimatvetenskap.”
   
  Då kan du väl åtminstone förklara varför teorierna runt klimatet kvalificerar sig som vetenskap då inte astrologi gör det?
   
  Är det några som famlar runt i blindo är det väl de som tror sig förstå hur det globala klimatet fungerar.  Tala om dysfunktionella.

 93. Slabadang

  MAGGIE!
  Du visar att du har en större empati  och etik än kombatanterna och det hedrar dig! Men det finns ju individer som frivilligt tagit en stor risk i sin positionering i frågan OH har satt ut sina dojjor helt av egen kraft och vilja och varför duckar han när det gäller hans eget ämne?
  Vi skeptiker har ju systematiskt framställts som med dunkla korrupta motiv. OH s beskrev jag bara med vanliga mänskliga! 🙂
  Jajjaa jag vet! Jag ska skärpa mig!! 🙂

 94. Pehr Björnbom

   
  Pär #91,
   
  Jag sätter mig helt enkelt över partipolitiken och betraktar klimatpolitiken som ett fult ord som behöver förfinas 🙂
   

 95. Pär Green

  Pehr Björnbom # 94
  Och vilka anser du bedriver klimatpolitik? 😉
  SD,MP,C,FP,KD;S osv……

 96. Pehr Björnbom

   
  Toprunner.
   
  Då kan du väl åtminstone förklara varför teorierna runt klimatet kvalificerar sig som vetenskap då inte astrologi gör det?
   
  Det finns absolut klimatvetenskaplig forskning som utförs enligt den vetenskapliga metoden av kvalificerade naturvetenskapliga forskare, exempelvis Roy Spencer, Richard Lindzen, Roger Pielke, Judith Curry för att nämna några av de till AGW-teorin mer skeptiska.
   
  Ett forskningsresultat som kommit fram enligt den vetenskapliga metoden kvalificerar sig som vetenskap även om det är felaktigt. Allt naturvetenskapligt vetande är provisoriskt och skulle när som helst kunna förkastas på grund av nya rön.
   
  Astrologi däremot är och har aldrig varit föremål för någon sådan vetenskaplig forskning. Den bygger på rena trosföreställningar.
   

 97. Pehr Björnbom

   
  Pär #95
   
  Alla politiska patier med självaktning bedriver klimatpolitik – oavsett om de begriper någonting av klimatet och klimatdebatten eller inte 😉
   

 98. Bertel

  Pehr Björnbom # 94, 97
  🙂

 99. Toprunner

  Pehr Björnbom #96:
  Närmast filosofisk skillnad med andra ord. Den mängd forskare som sitter och pillar i det du då kallar vetenskap har ju isåfall satt etiketten själv i någon form av konsensus. Man vet ju inte mer nu än för sekler sen trots all utrustning och forskning man lagt ner.

 100. Pehr B
  Det var intressant. Alltså att få reda på att du nu har blockerats på UI/OH. Det visste jag inte, och det trodde jag faktiskt inte skulle ske.
  Jag har alltid sett dig som det sista lilla halmstrå till alibi de har kvar för att (utåt, och inför de troende) kunna hävda att det förs en diskussion där. Och egentligen inte ens det, utan bara att där skulle kunna finnas möjligheten att föra en någorlunda intelligent (nåja) diskussion om klimatfrågan.
  Roligt också att Olle H sedan på email försökt förklara för dig att du verkligen är en dålig människa, tom så dålig att du borde inse det själv bara Olle tillräcklgit pedagogiskt och tålamodigt förklarar detta för dig. Riktigt roligt faktiskt …
  Varför inte fråga honom om du får lägga ut hans mail. (Vilket du förstås får helt oavsett iom att han skickat dem till dig). Eller fråga varför det inte skulle vara OK?
  För jag tror precis som du, att han inte vill att ’argumenten’ och hans förhoppningar skall kunna ses av övriga. Jag har haft en del liknande mailkonversationer, men med (UI:s) Anders E, som ville ’diskutera’ men inte ville göra det med publik.
  På en punkt menar jag dock att du har fel. Det finns ganska mycket och ibland mycket starka antipatier även inom vetenskapen och bland (vuxna, förmodat intelligenta) akademiker som tar sig olika uttryck av det slaget du beskriver ovan. De finns dock i mycket större utsträckning inom ’arts’ än inom ’science’, och även i den senare tror jag att teknikvetenskap är den som är minst drabbad.
  Jag tycker (tyvärr) att väldigt mycket av klimatdebatten alldeles för mycket påminner om hur det går till inom humaniora, där starka ideologiska (inte sällan utopiska) övertygelser och politiska förhoppningar genomsyrar själva ämnet och som mer eller mindre massakreras genom detta … samt även hur starka personliga aversionerna blir när där inte finns (eller man anser sig inte behöva hålla sig till) en utvecklad vetenskaplig metodik.
  Det fenomenet har nog alltid funnits, det har bara tagit sig lita olika uttryck  och iklätt sig nya skepnader och förevändningar …

 101. Pehr Björnbom

   
  Toprunner,
   
  Närmast filosofisk skillnad med andra ord. Den mängd forskare som sitter och pillar i det du då kallar vetenskap har ju isåfall satt etiketten själv i någon form av konsensus. Man vet ju inte mer nu än för sekler sen trots all utrustning och forskning man lagt ner.
   
  Allvarligt talat, Toprunner, om du har den inställningen till naturvetenskap och teknik borde du i konsekvensens namn kasta din dator och din mobiltelefon, skrota bilen, säga upp elabonnemanget, slänga alla kläder med syntetiska fibrer, slänga alla plastföremål, slänga allt prylar av rostfritt stål, vägra flyga, vägra ta antibiotika och alla andra mediciner som vetenskapen har kommit fram etc.
   
  Naturvetenskap och teknik är ju ingenting annat än astrologi, enligt dig. Då återstår bara att bygga på det som är gammalt och fornt för det är väl det enda man kan lita på. 😉
   

 102. Ngt OT, men jag hoppas verkligen att den (nylige) kommentator hos Piprök som kallar sig Måns B inte är samme person som ibland skriver här. Det vore faktiskt bedrövligt …

 103. Toprunner

  Pehr Björnbom #101:
   
  Nej, det tänker jag verkligen inte göra. Alla saker du räknar upp finns det metoder att beräkna för att sen konstruera/tillverka och därefter bekräfta beräkningen genom tester.
   
  Du har ju själv medgett att man misslyckas göra detsamma med klimatet.
   
  Uppenbarligen passar inte verktygen vi har i naturvetenskapen att beräkna klimat… och diskvalificerar det därför som känd vetenskap.
   
  Med ditt resonemang kan man annars applicera plus och minus på i princip vadsomhelst och sen kalla det vetenskap.

 104. Topprunner …
  Mycket få personer (ingen hoppas jag) som bedriver naturvetenskaplig forskning seriöst sätter ut etiketten ’konsensus’ på det dom själva gör professionellt. Och du har även hört detta ord användas på det sättet från ganska få munnar, och då bara av de ’värsta’ bland dem som så gärna vill slippa bli emotsagda.
  Faktum är att begreppet diskvalificerar (om inte personen, så dock) det framförda argumentets vetenskaplighet. Det används som en omskrivning av ’Håll tyst! Det är inte tillåtet att säga emot längre ..’
  Mest får man höra begreppet från politiker, aktivister, hejarklacken och andra vars tro/åsikt inte väger speciellt tungt. Och även av några få sk ’klimatforskare’ som inte kan argumentera bättre för sin sak och mot invändningar som reses …

 105. Skogsmannen

  Jonas N #102!
  Noterade samma sak, skulle vara mycket tråkigt om detta bekräftades!

 106. ThomasJ

  Ja, Jonas N #102, det vore faktiskt rejält bedrövligt. Kollade den felaktiga stavningen i kommentaren och den motsvarar i mitt tycke ej den som ’M.B.’ ibland, av misstag tror jag, plägar visa här…  😉
  Tids nog kryper nåt fram…
  Men den där piprökarn verkar totalt rökt, 360 grader runt… suck!
  Mvh/TJ

 107. Toprunner

  Jonas N #102:
  Jag hickade också till där. Måns B är ju en ovanligt sunt resonerande person här på TCS även om jag inte håller med i allt.

 108. bom

  Kan det vara så illa att en viss piprökare agerar hejaklack till sig själv och skriver vissa kommentarer i egen blog med signaturer lånade härifrån? Det var felstavningarna som ledde till den tanken? Metoden är känd från andra vänsterbloggar.

 109. Rosenhane

  Jonas102#
   
  Klart som korvspad att det är Måns B.
   
  Både Måns B och Fredrik här i granntråden är sidor av samma mynt som Zaremba tog upp på Timbro idag; dom utgör praktexempel på dessa ”motborgare” som den undermåliga svenska skolundervisningen hjälpt till att frambringa på löpande band.
  Och partiboken har dom fått på köpet.

 110. bom
  Inom den mer extrema vänstern florerar förvisso sådana och liknande ’metoder’ …
  Metoder som är så beklämmande att de i sig diskvalificerar personen från civiliserat demokratiskt umgänge, patrask och slödder kort sagt.
  Men det är ändå en ganska grav anklagelse tycker jag. Nu skrev du inte det som en sådan, snarare en fundering. Låt oss hoppas att Piprök inte är så genomrutten. Däremot hade jag gärna hört mer om vad/vilka du menar med ”känd från andra vänsterbloggar” …
  Jag håller med om att det har gått ständigt utför med hans ’resonemang’ och att han blir allt vresigare och mer osammanhängande i sina allt argare utfall mot … alla.
  Men det är som sagt inte lätt att vara klimathotstroende, och inte blir det lättare heller. Speciellt inte om man hänger med lite …

 111. Pehr Björnbom

   
  Jonas N,
   
  Varför inte fråga honom om du får lägga ut hans mail. (Vilket du förstås får helt oavsett iom att han skickat dem till dig). Eller fråga varför det inte skulle vara OK?
   
  Angående min e-postkonversation med OH så kan den faktiskt mycket väl betraktas som ett antal offentliga handlingar eftersom den skedde mellan anställda på två svenska universitet varav det ena är statligt. Diskussionen med OH var inte heller särskilt kontroversiell i övriga delar, utom det jag redan visat alltså. Vill ni ta del av den här på TCS så kan jag göra en sammanställning.
   
  Du skrev vidare:
   
  Jag tycker (tyvärr) att väldigt mycket av klimatdebatten alldeles för mycket påminner om hur det går till inom humaniora, där starka ideologiska (inte sällan utopiska) övertygelser och politiska förhoppningar genomsyrar själva ämnet och som mer eller mindre massakreras genom detta … samt även hur starka personliga aversionerna blir när där inte finns (eller man anser sig inte behöva hålla sig till) en utvecklad vetenskaplig metodik.
   
  Detta är precis min åsikt också. Orsaken tror jag ligger i att klimatsystemet är stort och komplicerat och dessutom förändras väldigt långsamt. Det krävs därför mycket stora resurser och mycket lång tid för att göra goda observationer. Om exempelvis vi nu är inne i en period med långsiktigt minskande global medeltemperatur sedan år 2001 så kommer inte detta att säkert kunna fastställas förrän tidigast på 2030-talet om jag förstått saken rätt.
   
  Av denna anledning så finns det ännu alltför lite observationer för att kunna testa teorier och hypoteser och matematiska modeller. Detta öppnar för alltför mycket spekulationer och hela detta att man blandar ihop klimatvetenskap och politik i en enda röra och hänvisar till försiktighetsprincipen.
   

 112. Rosenhane … jag är inte så säker på den saken. ’Vår’ Måns B var iaf kapabel att föra ganska långa och civiliserade diskussioner, ibland med intressanta (och för mig nya) inslag.
  Jag har mycket svårt att tänka mig att det går att ’fejka’ sådant under åratal, och vara en så hatisk person (som den hos Piprök) under den ytan.
  Sådant förekommer mest på film och då är det KGB eller GRU som tränat och planterat dem hos ’fienden’ … Tror inte att det gäller här.
  😉

 113. Bertel

  Jonas N # 102
  Tack för tipset.
  Ifall(verkar sannolikt, men väntar på bekräftande svar från vår? Måns B) det är debattören vi har haft här på bloggen, så smyger det fram(med all tydlighet)var hans engagemang i klimatfrågor bottnar, dvs i en politisk övertygelse, i skydd av ”naturintressen”?.
  Att så många av dessa AGW:are verkar vara mer eller mindre präglade av ”vänster”orienterad världssyn, med totalitära lösningar som följd, är beklämmande, och debatterna blir mer eller mindre politisk propagandainfluerade(med personangrepp som följd), där sakfrågorna får stryka på foten, som tex Pehr B. har fått erfara. 

 114. Pehr B
  Att klimatsystemet är stort och komplicerat tror jag inte räcker i sig som förklaring. Det är universum, dess uppkomst och utveckling, eller livets för den delen, och andra vetenskapliga frågor också. Och observationerna drar sig ut över oändligt långa tidshorisonter … 
  Men det var bara när forskningen inkräktade på religionens domäner som det har hettat till på samma sätt tidigare. Och där denna har gått ut så har vetenskapsdisciplinen normaliserats. Samma sak har kunnat observerats när annan stark (ideologisk) tro har (hos somliga iaf) dikterat vad som borde vara ’rätt resultat’ av forskningen.
  Jag är rädd för att förklaringen här är (precis som i den sk ’genusvetenskapen’) att alldeles för många har sökt sig ditt av ’fel’ anledning, alltså för att söka bekräftelse för ngt de emotionellt redan ’vet’ är sant. Och att fältet sedan har förvärrats genom att politiken har stött det extra mycket … av alla de vanliga anledningar den håller på … och även att det fått de ack så väntade effekterna på området.
  Alltså: Urval av individer, deras bakgrund och engagemang som hamnar där, och därefter vilka av dem som tar för sig, men också lyfts upp och fått politisk luft under vingarna, och tagit sig till toppen på gödselstacken / näringskedjan … tänk Rockström, Hansen, Mann

 115. bom #107
  ”Kan det vara så illa att en viss piprökare agerar hejaklack till sig själv och skriver vissa kommentarer i egen blog med signaturer lånade härifrån?”

  Ingen anklagelse utan snarare en fundering från din sida enligt Jonas N som funderar vidare:
  ”Inom den mer extrema vänstern florerar förvisso sådana och liknande ‘metoder’ …
  Metoder som är så beklämmande att de i sig diskvalificerar personen från civiliserat demokratiskt umgänge, patrask och slödder kort sagt.
  Men det är ändå en ganska grav anklagelse tycker jag. Nu skrev du inte det som en sådan, snarare en fundering. Låt oss hoppas att Piprök inte är så genomrutten.”
  Jo det går att uttrycka sina funderingar må jag säga…
  Men det beror väl på att de flesta här anser attt klimat är något helt annat än politik.
  Utom i Finland. Där kan visst ett nationalistiskt parti höjas till skyarna bara för att dom vill skydda ”Finskheten”,  stoppa samarbetet i Europa, fokusera på finska språket, lågklassa de som talar finlandssvenska, minska de gemensamma resurserna och stoppa invandring… jättebra tydligen… Dom tror ju inte på en mänsklig påverkan på klimatet.
  Undrar bara om dom tror på en varmare påverkan på det mänskliga klimatet?  Men det kanske är samma där. Dom tror att det ska bli kallare, så det är lika bra att anpassa sig.
  Kallas populism. Ingen klar idé om hur man hanterar ett land, men en bra näsa för vad som är populärt hos de som inte behöver engagera sig i hur man hanterar ett land.
  Nu är väl tack och lov hejaropen från Sverige inte fokuserade till den högerextrimistiska vinklingen i Finland, utan mest fokuserad på att ”Sannfinskarna” skiter i klimatet.

 116. L

  Uffeb, det kanske är klimathotet dom inte är så imponerade av?

 117. L #115
  Jo där är vi många. Det är troligen fler än 19% i Finland som är på samma linje som du och jag när det gäller ett akut klimathot med 7 meter högre hav och annat överdrivet…
  Men jag tror inte att det var tankar på klimatet som avgjorde var finländarna placerade sina röster.

 118. Rosenhane

  Jonas#111
   
  Vid omläsning är jag beredd att revidera min uppfattning i Måns B:s fall; Måns B må vara en byråkrat som representerar snurretjänstemännen som utifrån vad dom har fått sig itutat vid olika läroanstalter till hundra procent agerar och resonerar inom ramarna för vad som i deras föreställningsvärld antas vara politiskt korrekt.
  Och här skiljer sig TCS:s Måns från den andre; vår Måns B verkar ha ett hjärta och det skiljer honom från piprökarversionen.
  Den falske står nog att finna någonstans i kretsen av Erik Svenssons kompisar.
  Men har jag fel vore det en glad överraskning. 😉

 119. L

  Uffeb, jag tänkte mest på sammanblandningen av klimatet och klimathotet som du och de flesta gjorde och gör. På något sätt måste vi sluta prata om klimatpolitik och klimatdebatt när det egentligen bara är AGW-anhängarna som ser ett hot mot klimatet. Debatten handlar om en hypotes, inte klimatet.
   
  Men du har rätt, Sannfinländarna gick framåt av helt andra skäl.

 120. Bertel

  Uffeb # 113
  Ang Finsk utrikes/inrikes politik.
  Du skrev”Där kan visst ett nationalistiskt parti höjas till skyarna bara för att dom vill skydda ”Finskheten”. Alla Finska partier är väldigt nationalistiska(utom vänster(läs gamla kommunister) och ev de gröna) för ingen har glömt, varför man förde försvarskrig mot Ryssland. Man ville bevara den Nationella suveräniteten/identiteten.  ”
  ”stoppa samarbetet i Europa”,
  Socialdemokraterna och Sannfinländarna vill att Finska skattemedel som ges som stöd(pga oansvarig ekonomisk hushållning, gällande länder eller banker),för att undvika än större skada, skall innehålla återbetalningsvillkor och krav på enskilda länder(som får dessa miljarder) att kunna visa trovärdig ekonomisk saneringsplan. De är enbart måna om hur man handskas med andras pengar(dvs skattemedel). 
  ”lågklassa de som talar finlandssvenska”,
  Finlandssvenskarnas rätt till modersmål(grundlagstadgad rättighet)har aldrig varit ifrågasatt, tvärtom, men tvånget att alla Finska skolungdomar skall lära sig Svenska, är de emot.
  Vi skulle kunna ha en liknande situation i Sverige, ifall alla Svenska skolungdomar skulle tvingas att läsa Finska pga hänsyn till Tornedals Finnarna?
  Ända in på 70-talet var det förbjudet att prata tornedalsfinska(meänkieli(och lannankieli)) i skolorna i Sverige, tom på rasterna, så kasta inte sten i ett fallfärdigt glashus, eftersom vi i Sverige, tom förbjöd dessa Svenskars rätt till sitt modersmål?  
  ”minska de gemensamma resurserna” Nu vet jag inte vad du syftar till, vet du? 
  ”och stoppa invandring”
  människor med flyktingstatus skall ges asyl men de vill ha reglerad invandring där utöver, vilket skiljer sig vad vi tycker i Sverige?
  ”Dom tror ju inte på en mänsklig påverkan på klimatet”.
  Har inte hittat någonting, några utfästelse som stödjer ditt påstående?, men däremot vill de att Finland skall klara sin energiförsörjning med nationella energiresurser. Dvs utökad utbyggnad av kärnkraft.
  ”Ingen klar idé om hur man hanterar ett land, men en bra näsa för vad som är populärt hos de som inte behöver engagera sig i hur man hanterar ett land”. inte visste jag att du närde imperialistiska tankegångar om behovet att hantera ett demokratisk land?
  PS.Det som tydligt skiljer Finsk politik från det Svenska är, att i Finland är man pragmatisk och följer folkviljan dvs röstningsresultatet. Däremot präglas den Svenska poltiken mer av sk moralistisk syn på ev samarbetspartner, oavsett sakfrågan. DS
     

 121. Bertel #119
  ”minska de gemensamma resurserna” Nu vet jag inte vad du syftar till, vet du? ”
  Jag menar skatterna, det som är gemensamma resurser som vi väljer politiker till att förvalta för oss alla.
  Men det är självklart att det finns politiker som vill ha lön och makt utan att behöva jobba med besvärliga frågor som infrastruktur, omsorg om äldre och barn, sjukvård, lagstiftning och forskning, m m, det borde väl var och en bäst kunna ta ansvar för och finansiera själv… (lite tillspetsat, men jag menade alltså minskade gemensamma resurser genom sänkta skatter)

 122. Bertel

  Uffeb # 114
  Du skrev ”Nu är väl tack och lov hejaropen från Sverige inte fokuserade till den högerextrimistiska vinklingen i Finland, utan mest fokuserad på att ”Sannfinskarna” skiter i klimatet”.
  Sannfinländarna betraktas vara till vänster, i sina politiska värderingar och tom Moderaternas motsvarighet i Finland Samlingspartiet har sökt sig till mitten av det politiska landsskapet(och där är det trångt), så ditt påstående om högerextremistiska vinklingen i Finland, har ingen bärighet i verkligheten.
  PS.Låt inte hjärnspöken? styra omvärldsanalysen, iaf gällande Finland.DS

 123. Bertel

  Uffeb # 121
  Vi tar din(förhoppningsvis sista)antydan/påstående om deras skattepolitik och regeringsduklighet.
  Du skrev ”Jag menar skatterna, det som är gemensamma resurser som vi väljer politiker till att förvalta för oss alla.
  Men det är självklart att det finns politiker som vill ha lön och makt utan att behöva jobba med besvärliga frågor som infrastruktur, omsorg om äldre och barn, sjukvård, lagstiftning och forskning, m m, det borde väl var och en bäst kunna ta ansvar för och finansiera själv… (lite tillspetsat, men jag menade alltså minskade gemensamma resurser genom sänkta skatter)”
  Sannfinländarna har en 30 årig historia som politisk parti, de hette Maalaispuolue en gång i tiden och har suttit i regeringsställning, dvs deras förmåga att hantera besvärliga politiska frågor är hyfsatt god.
  Till sist, skatterna. Sannfinländarna vill öka skattetrycket, tex ha höjd skatt för höginkomsttagare mm.
  Tyvärr Uffe, det blev inte en siffra rätt gällande Sannfinländarna och Finsk politik, men du gjorde ett tappert försök.   🙂

 124. Bertel
  Jag har tydligen ingen aning om finsk politik.. men å andra sidan har jag ingen aning om extremism åt vare sig höger eller vänster i något land.
  Och ingen aning om politik över huvud taget… 🙂
  Konstigt att jag har rösträtt…

 125. Slabadang

  Pehr Björnbom och alla andra.
  Ingemar flaggade för en ny artikel i Journal of Climate.
  http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/2011JCLI4210.1
  Vi får svaret på varför de inte hittar någon hotspot i atmosfären och artikeln är orhört konfronterande för hela AGW hypotesen. Artikeln förtjänar mycket större uppmärksamhet.
  Sen vill jag tjata om det faktum att den uppmätta molnigheten minskade med fyra procent från 1982 2000 under dedn period IPCC hävdade att man ”inte kunnat hitta någon anna förklaring” till tempökningen.
  http://jonova.s3.amazonaws.com/graphs/clouds/cloud-cover-andel.gif
  Vi har artiklar publicerade som hävdar att en ynka procents förändring av molntäcket ger en tempförändring på 0.7 C. Så med en minskning av molnigheten med hela fyra procent så undrar man hur i helsefyr de hanterat dessa mätdata.
   Följer man den match om molnen som nu går mellan Dessler och Roy Spencer så hävdar Spencer att den minskad molnigheten driver och utlöser La Nina Ninjo men med fördröjning. Dessler slåss ur logikens underläge och försöker hålla sig kvar i toppen. Men han har definitivt oddsen emot sig och han har valt en egendomlig väg för att försöka såga Spencer och han har bitit sig i tårna. Spännande när Spencers nya artikel publiceras. Båda kan liksom inte få rätt!

 126. Bertel

  Uffeb # 124
  Självironi är mycket glädsamt.   🙂
  och gällande rösträtt(yttrandefriheten), så kan den hemmavid, vara begränsad.Tex inkludera den oftast inte inköp av inredningsdetaljer(tex gardiner mm), där gäller enbart sk ryggdunkning, för att bibehålla harmonin i samvaron dvs man är pragmatisk, ur ett hetromaskulint perspektiv.   🙂

 127. István

  Bertel
  Tack för Dina upplysande kommentarer angående finsk politik.
  Läser man bara svenska media får man en någon ensidig bild och får lätt för att forma förhastade omdömen.
  Speciellt om man redan har färgade glasögon på sig.
  Det är något friskt över finnar. Mina finsk-ugriska bröder.

 128. Gunbo

  Bertel #120,
  ”Vi skulle kunna ha en liknande situation i Sverige, ifall alla Svenska skolungdomar skulle tvingas att läsa Finska pga hänsyn till Tornedals Finnarna?”
  Hur många är tornedalsfinnarna och hur många är finlandssvenskarna?
  Det främsta argumentet för svenska i skolorna är att Finland är en del av Norden och därför behövs kunskaper i svenska. 
  Språkstriden i Finland är gammal och bygger på tanken om ”herrefolket” svenskarna, som förtrycker den underlägsna finska befolkningen. I dagens Finland är svenskarna lika ”underlägsna” som finnarna och herrefolket finns inom industri, finans och politik. Men det är en smart populistisk poäng att dra upp det gamla hatet igen. Sannfinländarna rider på gamla fördomar som dessa. Nyare fördomar gäller utlänningar i allmänhet och invandrare i synnerhet. Man vill hålla Finland både språk- och rasmässigt rent. Trakasserierna mot finlandssvenskar pågår för fullt. Jag har en son i Helsingfors som inte längre vågar tala svenska offentligt. Snart får de väl en stjärna påsydd på kläderna.

 129. Gunbo #128
  Tack för klarspråk, och tack för en inblicka i hur det kan vara att leva som invandrare i ett land som kan vara på väg åt galet håll i en globaliserad värld…

 130. Gunbo

  Uffeb,
  Ja, Sannfinländarna i Finland, SD i Sverige, Tea Party-rörelsen i USA och många andra populistiska och nationalistiska s k gräsrotsrörelser är sprungna ur samma rädsla för en värld som krympt. Man vill hitta trygghet i den egna folkgruppens kultur och språk, hitta tillbaka till en ”storhetstid” och känna stolthet och gemenskap i den. Ofta byggs de här rörelserna upp kring en kultfigur som utnyttjar den makt han (sällan hon) på så sätt får. Med hjälp av smart demagogisk retorik blir anhängarna hans villiga offer. Vi har ett praktexempel från 30-talets Tyskland.

 131. Gunbo .. snälla … berätta inte för oss vad du förstår av andra och vilka drivkrafter som motiverar deras ställningstaganden. Det skulle vara alldeles utmärkt om du berättar om vad du själv menar och tycker. Speciellt iom att du regelbundet får frågor om sådant. Både om vad du tycker och vad du menar med sakr du sagt.
  Svara gärna utförligt då, när du sas själv sitter på facit. Men när du inte kan/vill detta blir det mer än bara lite märkligt när du vill göra dig till talesman för andra du varken känner eller troligen förstår …
  Eller som Uffe B för vad han menade var ’det japanska kynnet’
  Uffe B, jag undrar fortfarande vad du tyckte påkallade uttryckligt medhåll med Ivh:s inlägg härom dagen. Där borde ju du sas sitta med facit …

 132. Bertel

  Gunbo # 128
  Du skrev ”Hur många är tornedals finnarna och hur många är finlandssvenskarna”?
  Jag förstår inte frågeställningens bärighet gentemot ämnet??? och märk väl, att mitt inlägg var en tankeexperiment gällande tvångsfinska i Svenska skolor och glöm inte att tornedals finnarna(mejänkieli)förbjöds i årtionden att föra talan med deras modersmål under skoltiden. 
  ”Det främsta argumentet för svenska i skolorna är att Finland är en del av Norden och därför behövs kunskaper i svenska”.

  Här visar du en sann sida av din syn på hur Finland skall vara gentemot ”stormakten”(inom norden) Sverige. Med andra ord, skall Svenska skolungdomar kunna välja fritt ifall de vill läsa Finska(är inte Finland del av norden? dvs de borde ha kunskaper i Finska, enligt dig pga att Finland är en del av Norden,eller?) men Finska skolungdomar skall ha kvar tvångssvenskan i sina läroplan?
  Märker inte du vilken hemsk kolonialistisk syn du propagerar för, trots att finlandssvenskan har sedan gammalt grundlagstadgad särställning i det Finska samhället dvs landet är officiellt tvåspråkig och inget parti i Finland är emot detta, tvärtom.
  ”Nyare fördomar gäller utlänningar i allmänhet och invandrare i synnerhet. Man vill hålla Finland både språk- och rasmässigt rent. Trakasserierna mot finlandssvenskar pågår för fullt. Jag har en son i Helsingfors som inte längre vågar tala svenska offentligt. Snart får de väl en stjärna påsydd på kläderna”.
  Nu råkar jag vara finlandssvensk(från faderns sida)och har kontinuerlig kontakt(varje vecka) med släkten, samt gör jag flertalet resor till Finland per år och jag känner inte igen dina påstående och det är ingen vacker syn du har av Finska(inklusive finlandssvenskarna)folket, för jag har aldrig hört någon politiker tala för det Finska raset(visste inte att det fanns ett sådant begrepp) men däremot viljan att bevara det finska språket och det är väl rimlig önskan, liksom att finlandssvenskarna har samma rätt att bevara sitt modersmål.
  Som kuriosa kan jag berätta att Finland har haft muslimsk minoritet sedan 1870 talet(tatarer) och de har behållit mycket av sin kulturella identitet, men är en del av Finska befolkningen/samhället(tex stupade 17 st tatarer på fronten under andra världskriget).
     
    
   

 133. Gunbo

  Jonas,
  snälla… återkom med kommentarer när du lärt dig lite mer psykologi, sociologi och liknande discipliner.

 134. Gunbo …
  Det krävs inte speciellt mycket psykologi, sociologi mm för att avgöra om du svarar på frågor om vad du tycker, vad du eg menade, eller varför du intar en viss position …
  Du har tom fått frågor på precis de områden rörande dig själv. Inte heller då har du velat svara (ofta).
  Roligt att du nu försöker med en ny ’diversion technique’ …
  Tror du att det går bättre denna gång?
  😉

 135. Pehr Björnbom

   
  Slabadang #125,
   
  Mycket intressanta saker. Artikeln i Journal of Climate visar ju att värmestrålningen från luften till marken i USA har minskat under en fjortonårsperiod. Detta överensstämmer med att medeltemperaturen har minskat.
   
  Men det är tvärtemot AGW-teorin.
   
  Denna värmestrålning skall enligt AGW-teorin och klimatmodellerna öka på grund av den ökade växthusgashalten. På en hundraårsperiod skall denna så kallade ”back radiation” öka omkring 5% enligt klimatmodellberäkningar med MPI-modellen. Detta framgår av följande föredrag av Lennart Bengtsson. Se sidan 54, näst sista bilden, som är en bonusbild efter det egentliga föredraget:
  http://www.issibern.ch/~bengtsson/pdf/IVA%20Stocholm%20Climate%20modellening%20.pdf
   
  Kom nu bara inte och säg någonting om att ”back radiation” inte existerar. Alla klimatforskare inklusive Spencer, Lindzen etc. är helt på det klara över att denna ”back radiation” existerar, vilket inte är särskilt konstigt eftersom man med ganska enkla medel kan mäta den. Den som påstår att ovanstående är fel därför att ”back radiation” inte existerar tycker jag blir en riktig historieförstörare ;).
  Vad det gäller Spencer och Braswell 2010 och matchen med Dessler så skall det bli spännande att se den kritik av Dessler som Spencer och Braswell och Lindzen har kommit fram till om nu Science inte sätter krokben för deras publikationer:
  http://www.drroyspencer.com/2011/04/on-recent-criticisms-of-my-research/
   
  Det har nu gått två år sedan Spencer och Braswell började presentera sin metod enligt Spencer och Braswell 2010. När Spencer presenterade arbetet i Sveriges Riksdag i maj 2009 tyckte Olle Häggström, som var med på mötet, att deras arbete var ”strunt”. Jag har inte sett till någon bärande principiell vetenskaplig kritik av deras arbete än så länge (en kritik som jag har hört men som inte finns publicerad är att satellitdata är alltför osäkra men detta riktar sig inte mot deras nya metodik, endast att deras beräknade siffervärden kan ha stora fel på grund av stora mätfel) trots att två år nu gått.
   

 136. Det är faktiskt för härlgit, Gunbo
  Du som ibland trotsigt hävdar att du ’förstår nästan exakt hur andra människor tänker’, och nu hävdar att det också innefattar politiska ståndpunkter du öht inte begriper, hos människor du öht inte träffat (*). Och sedan säger du att mha psykologi och sociologi låter sig sådant göras … av dig!?
  🙂
  Det är nog inte så konstigt varför dessa discipliner inte alltid står så högt i kurs vad gäller deras kunskapsinnehåll. Sorry …
  (*) Du hade visst sett en person intervjuas på ABC? Eller var det i CNN? Imponerande!

 137. Själv tror jag att SD numera är Sveriges fjärde största parti av den enkla anledningen att väldigt många människor är förbannade på de etablerade partierna och etablissemanget. ”Verklighetens folk” har upptäckt att politikerna skiter fullständigt i dem, att de numera bara betraktas som valboskap som man klappar medhårs en gång vart fjärde år. Sedan kör man över dem. 
  Detta missnöje är en sund reaktion från vanliga människor som politikerna borde ta på största allvar. Annars kommer vi snart ha samma situation i Sverige som den som uppstått i Finland. Men partiet kommer att heta SD, inte SannSvenskarna.
  Det är de etablerade partierna som bäddat för SD, och det är bara de etablerade partierna som kan skicka dem tillbaka under fyraprocentsspärren.
  Men det fordrar ärlig eftertanke, självkritik och en politik som går i takt med befolkningens åsikter och vilja……och det är ju knappast partiernas / politikernas starka sida nuförtiden!
  Summa summarum……SD kommer att växa sig större….Precis som SannFinländarna gjort. 
   

 138. Gunbo

  Bertel,
  Både samer och tornedalsfinnar har behandlats uselt här i Sverige och jag håller med om att finlandssvenskarna behandlats mycket bättre. Men för inte alltför länge sedan utgjorde finlandssvenskarna 10 % av befolkningen i Finland.
  ”Här visar du en sann sida av din syn på hur Finland skall vara gentemot ”stormakten”(inom norden) Sverige…..
  Märker inte du vilken hemsk kolonialistisk syn du propagerar för,”
  Nej, det har inget med kolonialism att göra. Det är bara en pragmatisk policy. Svenskar, norrmän och danskar förstår varann och är i absolut majoritet i det nordiska samarbetet. Jag hade tvångstyska och tvångsengelska i skolan på min tid. Det kan ju också ses som ett hemskt kolonialistiskt tvång. Tyskar och engelsmän tvingas ju inte att läsa finska eller svenska – eller hur?  
   

 139. Labbibia
  En av anledningarna att ge sig in (tidigt) i politiken och sedan förbli där är ju just för att slippa ha med ’vanligt (eller verklighetens) fol’k att göra. Inte den enda, och säkert inte för alla. Men håll med om att så länge du håller dig innanför murarna finns där ganska bra förtjänstmöjligheter, och även möjligheter att få utlopp för sina egenheter och idéer man annars inte får med sig så många på …

 140. L

  Ska man protestera mot det politiska etablissemanget är det väl bättre att inte rösta alls än att rösta på det minst dåliga partiet?

 141. Bertel

  Gunbo # 138
  du skrev ”Nej, det har inget med kolonialism att göra. Det är bara en pragmatisk policy. Svenskar, norrmän och danskar förstår varann och är i absolut majoritet i det nordiska samarbetet”  

  Det är precis denna pragmatiska synsätt Sannfinländarna hänvisar till, eftersom det ekonomiska utbytet tex med Ryssland ökar(inte minst turism)och behovet av Finländare(inkl. Finlandssvenskar) som behärskar ryska, ökar lavinartat(den rysktalande befolkning i Finland är i dag ca 50 000), är det ur pragmatiskt synpunkt, att behålla tvångssvenskan i skolorna, pga emotionella och historiska skäl, enbart ett hinder för utvecklingen i Finnland. 

 142. Gunbo

  Labbibia,
  Jag håller med dig här! Ju större klyftorna blir i samhället desto starkare blir motståndet mot den etablerade politiken från dem som ser sig som förlorare och desto större är risken att populistiska rörelser får makt på (ibland) gott men (alltför ofta) på ont.

 143. Gunbo

  Bertel,
  Jag tycker också att ryska är ett viktigt språk att lära sig för finländare. Ryssland är ju trots allt ett närmare grannland än de nordiska länderna. Hittills har historien viftat med ett rött skynke framför finländares vilja att studera ryska men världen har ju förändrats de senaste 20 åren, tack och lov. Sen är ju frågan om man vill liera sig med Ryssland och deras kultur och politik eller Nordens dito.

 144. L

  Gunbo, jag tror inte alls att så många ser sig som förlorare, man är missnöjd med hur samhället i stort försämras pga okunnighet hos politikerna.

 145. L- Du glömmer att Gunbo ’vet nästan exakt hur människor tänker’ … ibland upp till 20 miljoner åt gången! 😉

 146. Gunbo

  L,
  ”…att så många ser sig som förlorare, man är missnöjd med hur samhället i stort försämras pga okunnighet hos politikerna.”
  Är det inte ungefär samma sak?

 147. Ingemar

  Pehr Björnbom #71,
  Din tålmodighet med UI är beundransvärd. Men jag misstänker tyvärr att den är bortkastad om du hoppas på att övertyga några av de ansvariga. Ju fler sakliga argument du för fram desto mer förbannade blir de. Och desto fler personangrepp kommer du att få till svar.
   
  Jag har själv stött på den typen av motstånd ibland :-).
   
  Men förtröttas inte! Visst finns det människor (även välutbildade sådana) som blir oresonligt upprörda (ibland kopplat med ett patologiskt hat) om någon vågar gå emot det politiskt korrekta hållningen och det som är en etablerad sanning av våra stormedia. (Jag vet inte varför, jag bara ser förundrat på.) Men väldigt många andra är faktiskt mottagliga för sakliga och rationella argument.
   
  Och du har så rätt i att en blogg som TCS vinner i längden på sin öppenhet och pluralism. Det är ju möjligheten att uttrycka sin åsikt som attraherar både kommentatorer och (långt fler) läsare. Klimatfrågan bekymrar många, och då tänker jag både på dem som skräms av medias, politikers och vissa forskares klimathotelser och dem som är bekymrade över vad det grundlösa klimathotet ställer till med politiskt, ekonomiskt och vetenskapligt.

 148. Bertel

  Gunbo # 143
  Du skrev  ”Sen är ju frågan om man vill liera sig med Ryssland och deras kultur och politik eller Nordens dito”
  Vem har pratat om att liera sig, eftersom vi är överens om att Finländarna är Nationalistiska, men man måste vara pragmatisk eller hur? och vilken syn har du på Rysk kultur? eftersom du är lätt insinuerande i ditt inlägg ovan.
  PS.Jag undrar ifall du är (mång)kulturfientlig(iaf mot Ryssar och Finländare) och i smyg, pro Sverigedemokrat?(inget fel med åsiktsgemenskap).  Utomstående som läser dina senaste inlägg, skulle lätt kunna få denna uppfattning.DS

 149. Gunbo

  Ingemar,
  ”Klimatfrågan bekymrar många, och då tänker jag både på dem som skräms av medias, politikers och vissa forskares klimathotelser och dem som är bekymrade över vad det grundlösa klimathotet ställer till med politiskt, ekonomiskt och vetenskapligt.”
  Exakt! Jag har påpekat det många gånger, bägge sidor styrs av rädsla och rädda människor är sällan rationella människor.

 150. 🙂

 151. AGW teorin gör en logisk kullerbytta nånstans är min aning,detta med olika reflektioner är mycket svårt att analysera,molnbildnigen är mycket svår att överblicka,där slumpens molnens rörelser över t.ex över hav och land,bör ha olika verkningar,alltså molnens rörelser över områden,är den slumpmässig eller finns ett mönster i tidsperspektivet.
  Det finns också en stor fördröjningseffekt i klimatsystemet,som har troligen en stor betydelse.
  Molnens  variation i olika tidsskalor och förlopp.Det är en stor mängd av variation i 30 åriga tidsperspektiv,än längre tid av minskad molnbildning bör ju ha en värmande effekt på vår jord mm.
  ALI.K.

 152. Gunbo

  Bertel,
  Självklart ska finländare OCKSÅ lära sig ryska, just av pragmatiska skäl! Men man kan väl läsa flera språk? Jag läste  finska, tyska, engelska plus franska som tillvalsspråk. Varför är det så motbjudande att lära sig svenska?

 153. Som vanligt brukar AGW förespråkare alltid kritisera forskning de ej
  förstår,vanlig taktik ofta i klimatdiskusioner.,97% mm påkallas som
  svar,sen tyst i effektfull pose,listigt eller vad?
  ALI.K.

 154. Bertel

  Ingemar # 147
  Väl sammanfattad/skrivet, men jag skulle vilja lägga en observation till gällande UI,s kommentatorers förhållningssätt gentemot Pehr B.
  Nu riktar jag resterande texten till Pehr.
  Att de ansvariga är ”utom räddning” som Ingemar beskriver, är glasklart(har följt dina kommentarer de senaste två åren? på UI,s hemsida).
  Jag tror att dina  sakargumenten har gjort stor intryck hos de sk ansvariga, eftersom de(troligen av rädsla)inte vill ha fortsatt dialog med dig i sakfrågor och iom att du har hållit din sakliga/hövliga ton(trots, ibland, massiva personpåhopp) har situationen blivit ohållbar dvs det har blivit alldeles för tydligt(för läsekretsen) att UI,s kommentatorer har bemött sakargument, som de ej kunnat motbevisa/bemöta med personpåhopp(inte klarat av den vetenskapliga sakdiskussionen med dig) och detta är dålig PR för UI i längden.
  De blev helt enkelt rädda/insåg sitt kortakommande(de är inte dumma) och agerade därefter, dvs satte helt enkelt stopp för vidare kunskapsutbyten(nyttjade sin möjlighet att kunna censurera, ur deras synvinkel, en besvärlig individ, med(för dem)ohanterbar kunskapsmassa, gällande klimatvetenskap).
  Svagt av UI men starkt av dig.   🙂
     

 155. Med AGW förespråkare menar jag de personer som ej är klimatforskare,som som hejar på den etablerade IPCC s.k sann forskning och klimatmodeller som grund i vetenskap.
  Liknelsen med hejarklacken som lyfter fram sitt dåliga lag som bäst,
  alla andra lag är odugliga,även när dessa vinner.
  ALI.K.

 156. Till allt Finlandstyckande på denna blogg,Finska folket är för en
  praktisk politik som försöker se sina medborgare utan vare sig
  moral eller politiska teorier,vardagspolitik för vanliga medborgaren
  har nytta av, som skattebetalare och rättvis,ingen skall gynnas på
  beskostnad av andra.Kalla det Poppulism,so what.
  ALI.K.

 157. Usch! man skäms som Uppsalabo att se och läsa om s.k utbildade
  personer och andra att ägna sig åt en sådan billig baktalande
  av varann som människor,liknar sandlåda på högre nivå,men av
  en icke förlåten verksamhet att slösa tid till meningslösa aktivitieteter.
  ALI.K.

 158. Bertel

  Gunbo # 512
  Du skrev ”Varför är det så motbjudande att lära sig svenska?”
  Varifrån har du fått denna ”fix idé”.
  Tex,nästan hälften av barnen i svensktalande skolor(i områden där finlandssvenskarna är i minoritet)har föräldrar som är finskspråkiga dvs har finska som modersmål.
  Hur många svenskspråkiga barn i Sverige går i Finskspråkiga skolor? Du får gissa flera gånger, så här bör jag fråga, varför är det så motbjudande att läsa Finska i Sverige.
  Märker du hur ihålig du låter i din fråga och hur fel du har i språkfrågan? 
  Frågan gäller enbart tvånget, dvs, du har inga valmöjligheter gällande andra språket under skolgången i Finland, vilket är ett politiskt och kulturellt kvarleva, men är inte tidsenligt, i dagens Finnland.
  Jag har aldrig mött en Finländare(de finns säkert sådana också)som tycker att Finlandssvenskarna inte skall få behålla sitt modersmål och jag har mött mååååånga under min uppväxt i Finland.
  Jag tror tvärtemot att finlandssvenska språket blir förstärkt när tvånget försvinner.
     

 159. Gunbo#
  På den här bloggen, är någon rädd,har jag svårt att förstå.
  ALI.K.

 160. Bertel

  Jonas N # 150
  Japp, vad kan man säga? mer än le.    🙂

 161. Gunbo#
  Bloggen är för antiklimataktivister ,men även ’AGW are’ får komma till
  tals på denna blogg,som har en stor bredd.
  ALI.K.

 162. GunBo#
  Det du hänvisar till är klimatpsykologiska(rädslan) effekter i samhället,det Svenska exemplet är särskillt intressant för propagandan i Sverige har varit av en särskilt slag,detta påtalar och belyser vi ofta om på denna blogg.
  ALI.K.

 163. Gunbo#
  Det här väl en braa blogg,du har väl behandlats sjysst eller hur?
  ALI.K.

 164. ALI:K: #160 Nej, det här är ingen blogg för antiklimataktivister, det har du fått om bakfoten. Idén med TCS är att den är till för alla som är intresserade av klimatfrågan. Att det sedan dras hit en och annan ”antiklimataktivist” är kanske förståeligt.

 165. Staffan D.

  Hörnu, Gunbo ger en god bild av tänkandet bland finlandssvenskar (#128, #138) — och ni blir hysteriska.  Gunbo #143 visar en problematik som svennar aldrig tänker på:  Ryssland.   Pakko-ruotsi, tja, men Finland var ju ”svenskt” från år 1000 till 1809… Runeberg…  Topelius…
  –  Rätt intressant att så många här har rötterna i Finland.  Det visar att finländare är lite tuffare än vanliga svennar.  Som nu t.ex. med miljarderna till Portugal…  Svennar skulle aldrig vågat protestera.
  –  (För att undvika missförstånd:  Jag är svenne.  Men i späda barndomen bodde jag i Åbo.)

 166. Staffan D.

  Bertel #158:  Googling på ’finska skolan’ ger alternativen Finska skolan Stockholm, Eskilstuna, Örebro, Göteborg, Fridhemsplan…  ’Sverigefinska skolan i Stockholm’, dito Upplands Väsby, dito Botkyrka, dito Kista, Kaksikielinen koulu Göteborgissa, Elsass, Jerusalem…  nejvisstnej…

 167. Staffan D.

  Språkkunskaper i Finland:   engelska 63 %,  svenska 47 % [1], tyska 18 %, franska 3 %   [Not 1:  andel som anser sig kunna föra en diskussion på språket ifråga].  (Wikipedia:  Språk i Finland)

 168. För att göra ett obekvämt inlägg i språkdebatten……
  Det är bättre att finländarna skrotar svenskan och lär sig prata engelska ordentligt i stället. Då kan man som svensk åtminstone kommunicera med dem. 😉

 169. Gunbo

  Ett sista inlägg i debatten om svenskan i Finland. Det här mejlet fick jag från en god vän för ett par månader sedan:
  ”Den svenska historikern och författaren Dick Harrison har varit i Vasa och fått Expressen  att vakna ifråga om språkstriden här. Dick Harrison säger: ”Debatten påminner om något från Völkischer Beobachter på 1930-talet, med judarna utbytta mot finlandsvenskar”. Under rubriken ”Sista striden för svenskan” i gårdagens Expressen återges debatten som förs om svenskans ställning i Finland. I Vasa  vägrade expediter och kypare svara DH på svenska bl a.
   
  Så här är stämningarna idag i Finland. Vi är många som mår riktigt illa.”

 170. ThomasJ

  På ’Teknis’ myntades: ”Har du potensproblem? Köp då Aftonbladet och linda det runt hmm. Varför? Jo, däri står all skit!”
  Aftonbladet kan lika gärna bytas ut mot Expressen – ingen skillnad…
  Mvh/TJ

 171. Staffan D.

  Finländarna är ju språkkunniga:  ’Nuntii Latini’ är YLE:s veckoprogram på latin.  Nuntii Latini, conspectus rerum internationalium hebdomadalis, est programma Radiophoniae Finnicae Generalis (YLE) in terrarum orbe unicum.  (Finskans böjningsformer liknar latinets!)
  http://yle.fi/radio1/tiede/nuntii_latini/

 172. Maggie”
  Antiklimathotsaktivist,skall det vara,för att bli mer tydlig,alltså
  motverka klimatshots propaganda och allmänna klimathotande
  uttal,rädsla.
  ALI.K.

 173. Maggie#
  Beklakar min miss,jag respekterar din blogg.
  Den vad avsed som ett’ tillspetsat ironisk’ uttal.
  ALI.K.

 174. ALI.K. : Jag förstår. Det är lugnt.

 175. Bertel

  Maggie
  Efter att ha reflekterat över ang språkdiskussion och uttagen i sk spångbredd(enligt L  :)) ber jag om ursäkt(inte för innehållet)för att sakfrågan hade vääääääldigt lite att göra med klimatfrågor(ev om debattklimat).    🙂
  PS. Avvikande debattinnehåll tar ibland överhanden som en stormvind(som en känd schlager). DS

 176. Bertel: Livet ÄR en schlager. 🙂

 177. maggie #176
  Några citat ut filmen:
  Alla är ju transa utom jag! Det är orättvist
  Jag äälskaar att vara kändis!

 178. Bertel # 175
  Angående mitt # 168
  Detta gäller även våra nordiska bröder danskarna. Endast på engelska klarar i allafall jag att föra att vettigt samtal med en dansk……. Flera empiriska försök har lett fram till denna slutsats. 😉

 179. Maggie
  Själv föredrar jag en Lager före schlager… 😀

 180. Rosenhane

  Uffe
   
   
  Nu börjar jag förstå hur saker och ting hänger ihop.

 181. Rosenhane # 180
  😀 😀

 182. Rosenhane #180
  Först nu? Det har du förstått långt tidigare. 😀

 183. Bertel

  Maggie # 176
  och det går i dur och moll(i folklig benämning, i ur och skur).  🙂

 184. Bertel

  Labbibia # 178
  Att förstå varandra inom norden har sina besvärande egenskaper(dvs svårigheten att bli förstådd), men debatten ang klimatfrågor antyder än mer framträdande svårigheter, som inte har sin grund i språklig oförståelse, utan kan hänföras till sk dialektal oförmåga och fenomenologisk förbristning hos de sk AGW-troende.  🙂    🙂
     

 185. Bertel #184
  Jag tor inte att förståelserna mellan de skandinaviska länderna kan störas av eventuella språkproblem. Jag tror inte heller att olika syn på vilket väder vi vill ha här hos oss ställer till problem.
  Jag tror helt enkelt inte att det finns några andra problem än den traditionelle konflikten mellan storstad och landsbygd långt borta.

 186. Uffe … det föreligger ingen konflikt mellan storstad och landsbyggd. Möjligen syftar du på det myckna småskurna gnället som kan förekomma, och förstås upplevs som mer omfattande ifall man själv är en del av det …

 187. Konflikter tenderar att kunna uppkomma dels mellan enskilda (individer, aktörer) och då ofta ifall de har (mycket) att göra med varandra och eller för att de finns nära inpå varandra. (Inte över geogradiska avstånd)