Dagens länkar

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gunnar Littmarck

  En vindkraftrealistisk kommentar på nueclear green, kanske passar här?
  nucleargreen.blogspot.com/2009/07/what-energy-collective-does-not-want.html
   

 2. Gunnar Littmarck

  Sorry, glömde http//
  Kör här då om ni är intresserade:

 3. Steve

  En länk som värmer mitt hjärta är Mark Steyn’s kolumn i OC Register i fredags:  ”Global warming is so last century”.  Så gammaldags.  Varning dock:  Skulle du ha lite hjärtproblem eller så, bör du nog som rättänkande svensk låt bli att läsa.  Han är så elak, Steyn.  Mot Barack Hussein, inte minst. 
  Steyn påpekar t.ex. diskret att USA med sin cap-and-trade bill (Waxman-Markey) sätter landet i skuld som aldrig förr (om senaten sväljer den) — och att det är kineserna som förväntas stå för slantarna.  Kineserna, som inte har en tanke på att börja dra ner på utsläppen.  (Varför skulle de det? undrar jag. På de senaste 30 åren har egentliga Kina blivit kanske 0,1ºC varmare, enligt RSS.) 
  ”Obama-regeringen klär sig nu i global warming-kaftan med tillhörande pärlsnoddar, just som alla andra börjar lämna allt det där till återvinning.” 
  http://www.ocregister.com/articles/percent-obama-government-2483574-spending-warming

 4. Thomas

  Steyn är ett bra exempel på hur summan av alarmismen är konstant. Han må fnysa åt AGW, men istället så är han övertygad om att muslimerna snart kommer att ta över Europa: ”Every Continental under the age of 40 – make that 60, if not 75 – is all but guaranteed to end his days living in an Islamified Europe.”

 5. Peter Stilbs

  Rahmsdorf verkar nu ha överträffat Mann i manipulationer. Och dessa personers verk citeras av Stockholm Resilience Centre och i sin tur våra missledda(?) polititiker

 6. Thomas

  Peter, så här skriver McIntyre själv i kommentar #34:
  ”In the meantime, we can draw some amusement at the contrast between Rahmstorf’s pomposity and his performance – but no more than that”
  Jämfört med många av sina fans är McIntyre ofta rätt sansad. Vad det handlar om är, om McIntyre har rätt, att Rahmstorf trasslat in sig i en onödigt komplicerad matematisk formalism som går att förenkla till något nästan trivialt, inte att svaret därmed skulle vara fel.
  Diskussionen liknar något den som förts om Friis-Christensens och Lassens kurva över samband mellan solfläckar och temperatur. Även där handlade det om hur man jämnar ut en kurva nära dess ändpunkt, men felen i den artikeln var nog allvarligare.

 7. Jean S

  Thomas, it’s much more than that the filter Rahmstorf used reduces to a simple trianglur filter. These are the three  problems IMO:
  1)  The effect (smoothed observations follow the high end of IPCC 2001 predictions) Rahmstorf et al (2007) described, and speculated about, is no longer there if you add data points 2007 and 2008 (for the padding period m=11 as used in the paper). It never was there if you use m=15 as now in the Copenhagen Synthesis Report.
  2) Rahmstorf changes the parameter m from 11 to 15 without aknowledging that in the figure caption nor anywhere else. If you choose an arbritary parameter (m=11), you should at least stick to that when making updates.
  3) The filter length is actually 21 years in the original 2007 paper. In that paper, they are supposingly comparing recent observations (as the title says) to predictions. Now every smoothed point after the start of IPCC TAR  prediction period (2001->) includes not only data from before but also guessed values (padding).

 8. Steve

  Käre Thomas, I ”America Alone” (2006) konstaterar Steyn bara det uppenbara:  att det gamla Europa dör ut.  Framtiden tillhör de livskraftiga, förhoppningsvis US-amerikanerna, men helt klart inte gammel­­europeerna. 
  Det syns ju särskilt tydligt här i landet.  Ni svennar är gudlösa;  ni ser alltså ingen djupare mening med livet;  så vart fjärde litet påbörjat barn låter ni avliva  (Statistisk Årsbok 2008, tabell 88, Födelsetal och reproduktions­tal);  och netto­reproduktions­talet har sedan 1969 varit för lågt (under 1,0). 
  Flyktinginvandringen fr.o.m 1984 blev därför en nödvändighet.  På 90-talet fick de nya sin semesterresa hem betald av samhället; det kom domstolsbeslut om att de hade rätt till det.  Så från slutet av juni, och nästan en månad framåt, såg gatubilden här rätt annorlunda ut. 
  Om jag nuförtiden ger mig ut i den rätt stora stad där jag bor, förbi vårt lokala köpcentrum, in i ’city’, och t.ex. till stadsbiblioteket, då är jag som nordbo alltid i minoritet…  Jag klagar inte;  de jag själv känner är nog bättre än de flesta svenskar.
  Men så går det, när människor inte alls ser någon verklig mening med tillvaron.  Och nu tror ni alltså att ni ska brinna upp…  Kanske det;  jag vet inte alls.  Men brinna i AGW-elden?  Ånej.  Den skulle hursomhelst släckas av vattenmassorna från Grönland.

 9. Thomas

  Steve, vi är ändå inte lika grymma som din Gud som konstruerat oss så att vart tredje ”litet påbörjat barn” dör alldeles spontant i ett missfall.

 10. Thomas

  Här är beviset! Värme och CO2 är dödligt 🙂
  http://scienceblogs.com/notrocketscience/2009/07/bees_kill_hornets_with_carbon_dioxide_emissions_and_local_wa.php

 11. Steve

  ”Enligt en nyligen publicerad studie i tidskriften Journal of Obstetrics and Gynecology så är risken för missfall efter genomgånget ultraljud där embryot visat sig livsdugligt och en i övrigt symptomfri graviditet så låg som 1.6%.
  ”Tidiga missfall (innan graviditetsvecka 12) beror till övervägande del på kromosomskador som är så allvarliga att fostret inte är livsdugligt, och kan sådeles ses som en naturlig mekanism som förhindrar att gravt skadade foster växer och utvecklas. http://www.blimamma.se/missfall.html
  Jag skulle nog vilja påstå att världen är påfallande bra konstruerad.  Har just börjat läsa ”The Goldilocks Enigma” av Paul Davies (2006), om det märkliga att universum kan beskrivas i korta matematiska formler…

 12. Steve

  Konservativa National Review har läst igenom amerikanska Waxman-Markey lagen som nu ska till senaten.  ”Waxman-Markey is part power-grab, part enviro-fantasy. Here are 50 reasons to stop it” :
  http://article.nationalreview.com/?q=YTc1MmVhMGYxY2UzNzAwMTJlODBjZjg2NDJjNmM2MWE=&w=MA==
  Lagförslaget, ACES, the American Clean Energy and Security Act, (245.000 ord tycks det) finns att läsa här, välj  ”Read and Comment on Full Bill Text” :
  http://www.opencongress.org/bill/111-h2454/show, 
  Waxman-Markey kommer inte att minska CO2-utsläppen, åtminstone inte de närmaste åren.  Den stora förändringen om detta går igenom blir en återgång till (och skärpning av) de statsstyrnings-modeller som härskade tidigare i bl.a. vårt land, särskilt markant från 1968-69 och framåt.  En ny byråkrati skapas i USA och ges makt i stort som smått.  NR har hittat ett avsnitt om ’candelabras’ (flerarmade ljusstakar)…  Och framför allt skall det ges bidrag, till stort som smått, ”till varje finansiell, industriell och politisk lobby man kan tänka sig”. 
  Men se själv på lagen hos opencongress.org och vad man kan förstå redan av rubrikerna!  Det här är något av en absurditet — ett gäng byråkrater vill försöka koppla greppet om det amerikanska näringslivet av idag, med en närmast oöverskådlig samling lagbestämmelser !  
  Förstöra ekonomin kan de nog.  Det lilla problemet för Barack Hussein blir väl att framförallt kineser och indier, som nyligen övergett statsstyrningstankarna, inte kommer att gå tillbaka till den ofriheten igen.  Inte ryssarna heller!  De räknar med +30% för CO2-utsläppen år 2020.   Den amerikanska ekonomin kommer alltså att ännu mer än idag bli utkonkurrerad — på världsmarknaden, och också inom USA, så länge man inte överger frihandeln gentemot omvärlden. 
  Europeiska media — tänk SR, DN, SvD — kommer förstås att fyllas av beundran inför det här djärva försöket att få slut på den förskräckliga supervärmen  (16,3ºC här nu kl 18, 5 juli)…  Kommer vår avhållna överhet också att stämma in i hyllningarna?
  PS.  På rent måfå, bara för att ha något fint att visa, plockade jag fram den här lilla juvelen till AGW-stoppare:
  Annual Compliance Obligation
  STATE PETITION
  ‘(A) IN GENERAL- Upon written request from the Governor of any State (including, for purposes of this paragraph, the Mayor of the District of Columbia), the Commission shall increase, to not more than two fifths, the proportion of the annual combined targets of retail electric suppliers located within such State that may be met through submission of demonstrated total annual electricity savings, provided that such increase shall be effective only with regard to the portion of a retail electric supplier’s annual combined target that is attributable to electricity sales within such State.
  Någon har en gång skrivit detta, någon har väl också granskat det, men tror du att en enda kongressledamot läst igenom detta, reflekterat över det, och insiktsfullt accepterat det?  Ånej.

 13. Gunnar Littmarck

  Richard Lindzen intevjuadess den 2/7 och jag fann en länk på moderna myter.
  Intevjun borde intressera även de som är intresserade av hur olika agendor kan uppstå ch vidmakthållas.
  Jag är mycket orolig för den pöbelmentalietet och antivetenskapliga rörelse som visat sig.
  Ingen tänkande varelse kan påstå att de få tiondels C våra fortsatta CO2utsläpp kan skapa, ska få 30-faltiga förstärkningar, som dels inte visat sig dels inta tycks gälla alla andra enkelt reglerbara mänskliuga aktiviteter som ger ett större bidrag.
   
  Så först ökade halten med 40% och temperaturen som århundradet innan, inga förstärkningseffekter där, så nu när vi är med avstannade temperaturstegring ska förstärkningar slå in, men bara för det bidrag CO2 ger….
   
  Här är intervjun.

 14. Börje

  Steve!
  Jag uppskattar när du förmedlar länkar kring klimatbluffen och låter mig ta del av  hur argument mot AGWhypotesen fifflas bort på det skändligaste sätt. Tack!
  AGW-hypotesen har visat sig vara rena dravlet som skabankas in i huvudet på oss. En indoktrinering till en kostnad som jag inte kan göra mig en föreställnig om. En enda person i denna skamläösa kampanj (Al) har 3,2 milliarder att tillgå för att hjärntvätta oss! Hur mycket ska då inte alla de reklambyråer som är köpta för att medverka i denna världsvida förvillelsekampanj kosta?
  Så det är MYCKET bra att du gräver i Klimatförändringslureriet.
   
  Nu är AGW-hypotesen inte det enda dravlet som människor blir utsatta för. Vad sägs om t ex detta:
   
  ”Solen upphörde att lysa i tre timmar” 
  ”klipporna rämnade när (=för) han gav upp andan”
  ”gravarna öppnades och många avsomnades kroppar stod upp och vandrade in i Jerusalem och sågs av många”
  ”en häxa ska du inte låta leva”
  ”edra barns könsorgan skall ni karva och skära i och detta ska vara ett tecken på förbundet mellan osv” 
  jag kan hålla på i timmar och dra orimligheter ur den gamla (gamla? den sista sammanställningen ähar knappt 400 år på nacken) antologin på diverse stammars och sekters religiösa testamenten.
  Det ovan citerade är ju också dravel! Varför ska jag och andra svenskar hålla på med sånt?
  I de länder där religionen bestämmer politiken är
  medellivslängden kortare
  barnadödligheten större
  sjukvården sämre
  parasitsjukdomarna fler
  rättssäkerheten dålig till obefintlig
  osv
  Så varför ska vi ägna våra liv till att leva efter gamla vidskepliga skrifter egentligen?
  Jag saknar inte den där föreställningen om att det skulle finns en Gud bakom allt det minsta. Saker är som de är och det har inte med något andeväsen att göra. Vissa saker kan vi ändra på, andra kan vi inte. Livets kretslopp är som det är. Bön till ett obefintligt andeväsen, som dessutom ska FRUKTAS ändrar inte på livets kretslopp.
  Min mamma var troende, min pappa ateist. Fan vet vem som var olyckligast (eller lyckligast).
  Det kvittar om du tror eller inte tror. Men tron är ett politiskt kontrollmedel, därför ger jag mig inte in på tron ens ett ögonblick.
  Men som sagt, jag gillar ditt grävande i klimatbluffen, men jag håller inte med dig i din favorittes, att det går åt helvete för de som inte tror på gudaväsen.
  Förresten är du själv ateist i förhållande till alla de horder av gudaväsen som florerar i människosinnena på jorden.
  Du tror på en ett enda gudaväsen och förkastar alla de andra. Hur vet du att ditt gudaväsen är det enda rätta?
  Anta att det existerar sammanlagt 19 763 gudaväsen i sinnenan på olika människor.  
  Jag förnekar 19 763.
  Du förnekar ”bara” 19 762 gudar.
  Hur stor är skillnaden i %?
   

 15. Steve

  Festligt att en Börje blir så förb-ad över att läsa (tvingas läsa?  ha!  går du på automatstyrning?) några kristliga ord från en Steve som tror att tillvaron är meningsfull.
  Jag var någon sorts ateist upp i 20-årsåldern, men jag stördes inte av andras tro.  Om de kände sig lyckligare då, varför inte?  Den som bor i Saudi kunde kanske ha goda skäl att vara f-d — men här?
  Du tålde alltså inte ens att jag försökte vitsa till det lite med ”brinna upp”?  Då tål du väl inte heller att jag använder ordet förb-ad nu?

 16. tty

  Ännu ett länktips:
  http://www.climateaudit.org/?p=6495
  Steve McIntyre har just konstaterat att enligt en av IPCC:s omhuldade klimatmodeller kommer det att bli hundra miljarder miljarder grader varmt i tropikerna i april 2106.
  Man kan misstänka att någon har brutit mot elfte budet: du skall icke dividera med noll.

 17. Thomas

  tty, OK så då vet vi när judgement day inträffar. Skönt att det blir efter min livstid.

 18. tty #16
  Och jag som tyckte att det var outhärdligt varmt den senaste veckan.

 19. Börje

  Steve
  i de få religioner jag har kikat närmare på finns alltid en, som det ser ut, för varje religion mycket viktig förkunnelse: Hur man identifierar och skiljer ut de som inte hyser den aktuella tron (där finns en likhet mellan gudstron och tron på att Grönlandsisen ska rutscha i havet om något tiotal år). 
  I samband med hur man identifierar kättare och avfällingar beskrivs målande de straffdomar som dessa ska fägnas med från den aktuella gudomen. 
  I de religioner jag har tittat på finns på så vis KRIGET förutbestämt, KRIGET mot de som har fräckheten att tro på annat vis. För skulle den egna guden glömma att ta itu med dessa så hjälper den aktuella gudens tillbedjare så gärna till med det. Så blir det liksom plus i kanten i den där boken där gudomen antecknat allt som den enskilda tillbedjaren har hittat på.
  När människan rantade omkring i grupper på, säg 60 personer så var väl hövdingen inkarnationen av stammens gudom, antar jag. Stammens tro var ett psykologiskt vapen som användes när gruppen behövde försvara/utöka sitt revir. Vi slåss för våran goda gudom mot de andras dåliga gudom. 
  I dagens värld är det väl inte mycket annorlunda med de olika trossystemen. I dag när vi kan ha kontakter med snart sagt vem som helst var som helst, så tycker i alla fall jag att det är absurt att fortsätta med trossystem som konstruerades för 1500 (Islam), 1700 (katolska kyrkan) och för 2500 (Toran) år sedan.
   
  Att söka efter meningen med livet tror jag förstör det. Kärleken försvinner som regel när man kräver den. 
  Samma, tror jag med kravet att få reda på livets mening.
  Att påstå att man har funnit den imponerar inte mycket på mig, men det är OK, bara den som funnit sin mening inte försöker plantera den på mig med hugg och slag. 
  Jag tycker att man om möjligt ska låta människor vara ifred med sina tankar, så länge tankarna inte ställer till jävelskap för t ex mej och mina närstående. 
  Det utlovas evigt liv om man TROR SI och BER SÅ. Men om du BER SI och TROR SÅ ”då blir det fan i mej inget evigt liv, fatta det nu och tro och be som jag säger annars går det INTE bra för dig”…absurt är ett alldeles för svagt ord. 
   
  Tycker jag, och jag kanske har pendlat fram och tillbaka minst lika mycket som du, tills jag var 12 nånting, sen var det klart.
   
   
   
   
   

 20. Steve

  ”Obama assured of a chilly Russian welcome”, läser jag hos Drudgereport.com.    Eh, det gällde visst inte vädret, det.  Men det här:
  ”New York City has ’coolest June since 1958’…”    Det är National Weather Service, Silver Spring, MD, som rapporterar.   ”Juni 2009 var den 8:e kallaste sedan 1869, med en genomsnittstemperatur på 67,5ºF (19,2ºC).   Man får gå tillbaka till juni 1958 för att hitta en kallare juni — 67,2ºF.  
  Central Park nådde aldrig upp till 85ºF (29,4ºC) i juni 2009.  Förra gången det skedde var 1916.  Endast två tidigare år var lika kalla: 1903 och 1886.
  Juni 2009 hade hela 19 dagar med åtminstone 0,01 tum (0,25 mm) regn.  Det är ett rekord.
  http://forecast.weather.gov/product.php?site=NWS&product=PNS&issuedby=OKX

 21. Christopher E

  Gunnar mfl.:
  Jag lyssnade också på radioinslaget med Lindzen från amerikansk radio, via länken hos Moderna Myter. Kan rekommendera det för alla.
  Denna ”sommarpratare” förgyllde verkligen helgen. Alla hetsiga diskussioner glöms bort inför Lindzens lugn och stora portion humor. Inte ett spår av agitation, bara lugna konstateranden. Och han bara skrattade åt eländet hela tiden.
  Höjdpunkter var när hans försäkringsbolag vägrade värdera hans kontorsbrand därför att värderaren fann Lindzens ”views on global warming peronally offensive”… och Lindzen konstaterade ”det är ju bra att han var ärlig. Undrar hur många som agerar så utan att våga stå för det…”.
  Och när chefen för MIT gick ut med att klimatförändringen accelererar, varpå Lindzen (som alltså själv är klimatforskare vid MIT) gick och visade ett antal diagram som bevisar att så inte är fallet. Han fick då inget gehör med motiveringen att ”auktoriteten säger så” …
  Och så så slutklämmen. Är klimatförändringen en bluff? ”Nej, klimatförändringen är ingen bluff, utan bluffen består i att få folk uppspelta över förändringar som har pågått naturligt i alla tider.”
  Men lyssna själva. En perfekt motvikt mot alla dystra alarmister.

 22. Christopher E

  Steve:
  Lite (mycket…) off-topic här. Jag tycker det är kul att människor har olika åsikter och övertygelser, och vågar stå för dem. Jag är själv inte religiös, men har gått från agiterande ateist till en betydligt mjukare inställning med åren. Hemma lever jag numera enligt hinduisk tradition pga av familjeförhållanden. Jag är inte troende, men har inga problem med värderingarna och det filosofiska tankebygget.
  Kristendomen (och inte bara den) har en del på sitt samvete pga av dess uttolkare genom historien, men faktum kvarstår, om alla följde de grundläggande levnadsregler människor emellan som bla Moses och Jesus bidragit med (och som även finns i fler religioner), skulle vi slippa mycket av det elände vi tyngs av i världen. Tänk bara om inte mord och stöld fanns… och folk brukar håna påven, men han föreslår faktiskt den enda fungerande metoden att utrota AIDS och de andra sjukdomarna i den kategorin…
  Jag hör till dem inte är ohövlig mot Jehovas när de knackar på. Jag kanske inte delar deras tro, men som de ser det har de ju kommit för att hjälpa mig. Verkligen inget att bli arg över.
  Vad gäller Steyn som Thomas började med, är det tveklöst så att vi kommer att få se mycket mera av islam här i västvärlden framöver. Men jag tror inte det är något att hysterisk över. Tiderna förändras. Rörlighet av människor, idéer och kulturer ökar. I längden behöver det inte vara negativt.

 23. Christopher E

  ”personally offensive” ska det förstås stå i #21…

 24. Thomas

  Christopher, ja om vi hade ihjäl alla dem som lagarna i GT säger att vi skall ha ihjäl skulle det onekligen bli lugnt. Avrätta folk som jobbar på sabbaten, avrätta homosexuella, avrätta alla häxor (vilka de nu är) osv. Sen finns det de än mer absurda reglerna om förbud mot att äta skaldjur, klippa håret etc. Som tröst får man i alla fall hålla sig med slavar.
  Regler om mord och stöld är däremot inget som är unikt får någon religion. Du kunde lika gärna säga att det vore bra om alla följde svensk lag.
  Påvens påståenden om att kondomer inte skyddar mot AIDS har jag inte heller mycket till övers för. Den metod påven föreslår istället, avhållsamhet, är inte på något sätt fungerande eftersom den strider mot den mänskliga naturen.
  Jehovas kanske kommer för att ”hjälpa” dig, men om du har någon koll på hur de behandlar folk som försöker lämna sekten inser du att det finns all anledning att ogilla dem.

 25. Gunnar Littmarck

  Religionsfrihet är religionsofrihet för barnen.

 26. GunnarE

  #19:
  Var det inte så att i de små folkgrupper man funnit ännu oberörda av det moderna på Nya Guinea så fanns endast 2 skäl att kriga. 1 För att stjäla grisar. 2 För att stjäla kvinnor.
  Sedan kom religionerna som redskap för större krig. Monoteismerna har visat sig värst. Eller mest användbara för dem som när maktambitioner.

 27. tty

  I och för sig är det rätt länge sedan jag var på Nya Guinea, men då hade de i varje fall en gris på 20 kina-sedeln (den vanligaste valören), eftersom det är det värdefullaste genomsnittspapuanen kan tänka sig.

 28. Gunnar Littmarck

  Alla religioner är destruktiva, då de kräver områden som inte tillåts att ifrågasättas objektivt.
  Jag tror på engagemang, trots att jag vet att likgiltighet är avsevärt mer konstruktivt.
   
  Vi fullblodsateister har nog i botten en ganska stark tro.
   
  Jag tycker mig märka att Thomas och jag till viss del har samma moralsyn.
   
  Den katolska är annars mer rationell, gör du något dumt så biktar du dig och kan fortsätta producera, fri från synd och skam.
  Vidare så tror jag att vi försvarar vår moralsyn, mot andra, trotts att vi  inte kan vinna en debatt om rationellast moral.
   
  Då vi blir överbevisade tar vi till ovidkommande argument som.
  Det är ju omänskligt….. (aldrig med tanke på samlad mänsklig lycka över tid)
  Vi vinner moraldebatter ( i våra ögn) med ettiketter som, barbari, odemokratiskt och liknande.
  Jag retar mig på att alla djupt religiösa är
  övertygade om att just deras religion är den enda rätta, (så är de födda in i den) hur stor sannolikhet är det?
  Samtidigt inser jag att jag är likadan, då jag fördömmer andra kulturers moral.
   
  CO2-hot tro är nog en del i den gröna religionen där människans utveckling per definition är negativ.
  Det finns många som vill att vi ska handla närproducerat, utan att kunna klara en debatt. De kommer ändra sig lika mycket som jehovas vittnen, inför logiska argument.
   
  Med åren har mitt hårda avståndstagande mot allt vad religion heter mjuknat, då jag inser att jag är likadan, djupt i mig har jag en tro som jag skulle dö för att försvara.
  Kasta första stenen den som är utan skuld.

 29. GunnarE

  #28:
  Det är inte religionerna i sig utan oftare de maänniskor som i maktambitioner utnyttjar dem, som vi bör rädas.
   

 30. GunnarE

  Vilket bör sägas gäller även CO2

 31. Christopher E

  Thomas;
  Om du hade kunnat lite mer lite om GT hade du förstått att jag med Moses avsåg de tio budorden; där det inte står ett ord om att avrätta folk eller skaldjur…
  (fast det vet du nog… det var nog bara lite sedvanligt contrarianstuk från din sida…)
  Att sedan skylla på ”den mänskliga naturen” är lite fånigt. Då kan vi ju kasta in handsken för när det gäller många av våra regler i samhället… faktum kvarstår att påven har rätt. Att sedan många inte klarar det är en annan sak.
  Visst har sekulära lagar övertagit många religiösa lagar, och inget fel i det. Men i praktiken är uppenbarligen inte svensk rättskipning lika övertygande som en tro på lagens innebörd.
  Man kan ha många åsikter om sekter (även AGW…) och hur de betraktar avfällingar med mera. Men din rejält oresonliga inställning bidrar dock inte till något meningsfullt.
  Nu släpper jag det och återger till AGW-sektens absurda budord istället:
  1. Du skall icke äta kött minst en dag i veckan om du äter från ett offentligt kök.
  2. Du skall icke lysa upp ditt hem med lampor innehållande glödtråd.
  3. Du skall icke värma ditt hem med något som innehåller kolföreningar och som grävts eller pumpats upp ur marken.
  3. Du skall inga andra auktoriteter ha din tilltro till förutom den internationella klimatpanelen eller den profet vars sanning överträffar panelen i gruvlighet.
  4. Du skall betala tionde på alla dina fossildrivna resor.
  5. Du skall inte ha lust till din nästas stadsjeep eller plasma-TV, så att du faller i frestelse att köpa dessa saker själv.
  6. Du skall inte inhandla något tillverkat eller odlat av främmande människor i andra länder, förutom de som offrat sin mat för att driva ditt fordon med etanol.
  7. Du skall upplysa världen att alla som inte tror på panelen och profterna, de är förtappade och ingångna på girighetens väg.
  8. Du skall aldrig tvivla på att panelen och profeterna vet bättre än du själv vad som är bra för dig.
  9. Du skall aldrig flyga, vi är skapade att gå och cykla.
  10. Du skall aldrig tvivla. Regn, torka, värme, kyla, stiltje, storm, snö, barmark och allehanda motsatser är alla bevis för den Stora Panelens ofelbarhet.

 32. Christopher E

  Äsch, jag glömde ju… får bli 11 budord här…
  11. Du skall överallt i naturen resa jättelika monument i form av blinkande propellrar för att visa den sanna trons storhet.

 33. Mikael

  Christopher E. #31. Tror du verkligen att de religiösa lagarna haft så stor betydelse? Jag menar, är de verkligen orsaken till att människor beter sig ok? Eller är det så att människor beter sig ok baserat på allmän medmänsklighet och ibland ger det religiösa namn? Jag är böjd åt det sistnämnda med tanke på hur olika folk tillhörande samma religion ofta beter sig. Men jag utesluter inte visst religiöst inflytande på människors moral, men jag gissar att det ofta överdrivs. Vad tror du?

 34. Christopher E

  Mikael:
  Jag håller nog med dig i mycket hög grad. Jag tror också på allmän medmänsklighet, vilken jag gissar har evolutionär bakgrund som altruism. Denna avspeglas i våra grundläggande urgamla lagar. Ett samhälle som helt ignorerar dessa principer skulle slås ut i längden.
  Däremot är inte lika självklart att hålla dessa regler olika samhällen emellan, vilket tyvärr syns i historien. Att se jorden som ett ”världssamhälle” är väl därför önskvärt.
  Men jag tror att religionen haft en stor betydelse som motivation för människor att leva efter dessa regler hårdare än bara generna påverkar. Löften och hot om livet efter efter detta har varit en drivkraft, liksom lusten att efterlikna förebilder som Jesus, Buddha, Krishna mfl.
  För den helt ateistiske som dessutom råkar ha en mindre utvecklad medmänsklighet (obs jag säger inte det hänger ihop) är det istället enkelt uttryckt den civila rättskipningens effektivitet som är den enda piskan. Jag kan tro att det fungerar sämre än i kombination med religion.

 35. Oxå har vi Yu and Turco
  Yu’s publikationer matchar Svensmarks.

 36. Thomas

  Christopher, finns det någon anledning att begränsa sig till de tio budorden? Vad är det som gör att alla andra regler i GT skall ignoreras? Men för all del, låt oss ta budorden. Om vi börjar från början (2 Mos 20) så får vi avskaffa religionsfriheten, införa totalt bildförbud, göra hädelse olaglig och förbjuda arbete på sabbaten. Slavar står däremot explicit är tillåtet, och sättet man skriver om kvinnor visar att de också sågs som egendom.
  Tittar vi istället på andra uppsättningen av budorden (2 mos 34) så får vi börja fira osyrade brödets högtid. Hur man skall tolka ”Det första som kommer ur moderlivet skall tillhöra mig” vet jag inte riktigt. Den här uppsättningen är riktigt absurd.
  Om du läst de tio budord som du hänvisar till hade du vetat att de inte alls är några gulliga regler som passar in i en sekulär stat utan rena talibanregimen. Ur hela GT kan du kanske plocka hälften av budorden. Därmed inte sagt att alla kristna är onda, men om de inte är det är det för att de har en egen moral som de använder för att sålla bort allt det onda som föreskrivs i bibeln. Kristendom är inget alternativ till en egen moral, tvärtom förutsätter den en sådan.
  Faktum kvarstår att påven har fel: kondomer skyddar mot AIDS. Jag vet inte varför du känner behov av att ta upp honom som föredöme.
  ”Men i praktiken är uppenbarligen inte svensk rättskipning lika övertygande som en tro på lagens innebörd.”
  Uppenbarligen är inte en kristen tro heller speciellt effektiv, för du är väl inte så naiv att du tror att kristna inte begår brott?

 37. Mikael

  Jag minns ett underbart avsnitt av en serie med Michael Moore, där han som taxichaufför aldrig skulle kunna tänka sig att köra till en viss förort i New York eftersom den var en av de allra mest kriminellt belastade, räknat som andel åtalade eller någonting ditåt. Det ”fyndiga” var att åtalen gällde ekonomisk brottslighet och att förorten i fråga var en av de som förmodligen de flesta skulle räkna som trygg och säker, sannolikt också ganska kristen.
  Kan det vara så att ekonomisk brottslighet inte skrämmer folk eftersom Bibeln inte talar så mycket om det. För kom inte och säg att ekonomisk brottslighet inte skadar människor – det gör den. Fattigdom dödar.

 38. Christopher E

  Thomas;
  Avhållsamhet fungerar mot AIDS. Vad gäller kondomer faller de i så fall på ditt eget resonemang… de är mot ”den mänskliga naturen”. 😉
  För ävrigt anser jag att ett religiöst behov ingår i den ”mänskliga naturen” också. Vilket förklarar AGW-teologins starka grepp bland gräsrötterna. Det tycks ligga i våra gener att tro på något.
  Djupt troende kristna tror jag i allmänhet begår färre brott, ja. De har två incitament att vara lagliga; tron och de sekulära lagarna. Och två incitament är troligen starkare än ett.
  Dina hårklyverier om slavar, osyrat bröd o.dy. finner jag bara barnsligt. Vi vet alla att de här gällde grundläggande regler om stöld, mord och trohet. Bibeln är ett gammalt dokument som speglar många värderingar som idag är passé. Men inte alla, det är det som är poängen här.
  Är din ideologiska hemvist som gör dig så vilt agiterande i denna fråga? Jag är ju inte ens religiös själv, har bara en mildare attityd, så du behöver ju inte omvända mig till ateist.
  Mikaels inlägg ovan visar en betydligt intressantare resonerande nivå med bra tankar, utan att för den skull hålla med mig.
  I din anti-religionsretorik känner jag igen mig själv i yngre dagar, innan jag jag genom resor och erfarenhet fick en mer mogen syn.
  Thomas är ju annars passande nog ett bibliskt namn, även om du är lite selektiv i vad tvivlar på… 😉

 39. Christopher E

  Mikael;
  Ja, varför inte? Ekonomisk brottslighet är inte lika omskriven i religionen, fast jag tror det går att hitta. Rent praktiskt behöver heller inte förövaren oftast konfronteras med sina offer. Ytterliggare en aspekt är att om brottsligheten gäller skattesmitning så anser nog många att vissa skatteuttag är orättfärdiga från statens sida också, så det jämnar ut sig och gör det lite OK…

 40. Thomas

  Christopher, sexdriften hos människor är stark och avhållsamhet går emot den på ett sätt som få klarar av. Kondom är däremot bara aningen obekvämt. Du skrev ”och folk brukar håna påven, men han föreslår faktiskt den enda fungerande metoden att utrota AIDS och de andra sjukdomarna i den kategorin” På det kontrar jag att avhållsamhet inte är en fungerande metod annat än i teorin medan kondom är en fungerande metod men att påven ljuger om detta.
  Om du nu menar ”grundläggande regler om stöld, mord och trohet” säg då det och hänvisa inte till tio Guds bud som handlar om något helt annat utom i den svenska sekulära tolkningen där man plockar bort allt som inte passar. Det är inte hårklyverier att påpeka vad som faktiskt står i tio Guds bud!
  Du säger att inte alla bibelns värderingar är passé, och visst är det så, men de värderingar som inte är passé är inte unika för Bibeln, tvärtom krävs det en moral oberoende av Bibeln för att kunna säga att just dessa regler är de som är viktiga medan andra bör förkastas.
  Efter din predikan om tolerans mot traditionella religioner blir det sen lite konstigt när du å ena sidan kallar vetenskapen om AGW för religion samtidigt som du angriper den så hårt som du gör. Vart tog din religiösa tolerans vägen? Är det första budet som spökar på samma sätt som det gör för Roy Spencer som tycks se miljörörelsen som en hädelse och konkurrent till den sanna kristna tron?

 41. Anders L.

  Christopher E #31,
  Man blir lite imponerad över att du tror att AGW-hypotesen för med sig så många budord. (Det där med plasma-TV tror jag dock inte är särskilt aktuellt. Det är LCD som gäller, och inom en snar framtid LED.)
  Klimatskepticismen, å andra sidan, behöver så vitt jag förstår bara ett enda budord:
  1. Du skall ständigt predika att alla försök att göra något konstruktivt är fåfängligheters fåfänglighet.

 42. L

  Thomas, Påven hade nog bara läst på om vilken metod som gav bäst resultat i Afrika, och där har ökad avhållsamhet och trohet inom äktenskapet givit bättre resultat än ökad kondomanvändning när man jämfört i olika länder. Vad han sa var någonting i stil med att kondom inte var det BÄSTA medlet mot spridning av hiv, men nyhetsmedia tog som vanligt upp vinklingen som säljer bäst.

 43. GunnarE

  L: Ett glas vatten sägs ska fungera.-???
  I stället för!!

 44. Christopher E

  Thomas;
  Tolerans är inte detsamma som att inte kunna kritisera. De tradiotionella religionerna tycks dock tåla kritik mer än de nya eko-fundamanentaliska.
  Jag kallar inte ”vetenskapen” om AGW för religion. Jag kallar det okritiska tron hos proselyterna på klimatlärans synd, skuld, späkelse och symboliska sakrament för religion. Men det vet du, du försökte bara få in retorisk stöt där.
  Vad gäller AIDS får ta konsekvensen av din egen logik, om inte avhållsamhet är en praktiskt fungerande metod är inte kondomer det heller.
  Kondomer mot AIDS istället för avhållsamhet är lite som att försöka bota fetma med lightprodukter istället för med motion och mindre portioner…

 45. Christopher E

  GunnarE;
  Eller den traditionella kalla duschen… (fast det bli besvärligt på Afrikas landsbygd, förstås…) 😉

 46. GunnarE

  Hans Rosling  har en del att  säga på ngt av klippen på Youtube. Han har ju lång erfarenhet av afrika och av studier om sjukdomars utveckling och motarbetande. Det långsiktigt mest effektiva tycks vara allmän utbildning av unga kvinnor. Det tycks ge mkt starka positiva effekterr på många plan. Hörde honom även i radion på detta tema i veckan som gick.

 47. Steve

  Jag har försökt översätta ett litet avsnitt av Waxman-Markey till svenska.  Om jag förstår bakgrunden rätt skall en ”Kommission” fastställa produktionsgränser för elkraftsleverantörer — i detta avsnitt avhandlas dock endast elproduktion som ”detaljhandel”, till slutliga konsumenter.  ”Kommissionen” skall givetvis primärt arbeta nationellt, på unionsnivå, men uppenbarligen även på delstatsnivå.
  Om en delstat (genom sin guvernör) kan lägga fram bevis för besparingar i sagda elkraftsproduktion, kan Kommissionen medge att produktionsgränsen lyfts (dock ej mer än 40%).  Ett oavvisligt krav är dock att nämnda ökning endast blir gällande inom den aktuella delstaten.
  Har jag förstått rätt?  Kan man förstå detta?   Trodde vi inte att DDR faktiskt föll samman av egen svaghet och skröplighet, den 9 november 1989? 
  Annual Compliance Obligation
  STATE PETITION
  ‘(A) IN GENERAL- Upon written request from the Governor of any State (including, for purposes of this paragraph, the Mayor of the District of Columbia),
  the Commission shall increase, to not more than two fifths,
  the proportion of the annual combined targets of retail electric suppliers located within such State
  that may be met through submission of demonstrated total annual electricity savings,
  provided that such increase shall be effective only with regard to the portion of a retail electric supplier’s annual combined target that is attributable to electricity sales within such State.

  Kravet på årlig efterlydnad
  (A) ALLMÄNT — På skriftlig begäran från guvernören i en delstat (inklusive, i detta sammanhang, borgmästaren i D.C.) får kommissionen utöka — dock ej med mer än två femtedelar —
  den proportion av
  de årliga kombinerade målsättningarna för ”detalj-handlande” elkraftleverantörer inom denna stat,
  som kan motiveras genom ett framvisande av bevisade totala årliga elektricitets-besparingar,
  föutsatt dock, att nämnda ökning endast tillämpas i avseende på den andel av detaljhandels-elkraftsleverantörens årliga kombinerade gränssättning som kan hänföras till elektricitetsförsäljning inom denna delstat.

 48. Iven

  Anders L.
  Ordet ”Klimatskepticismen” användes allt för ofta, när det egentligen är frågan om AGW-skepticismen, som vore ett mera korrekt ordval, eftersom det är påståendet om människans CO2 utsläpp som orsak till en global uppvärmning som ifrågaställs av AGW-skeptiker – (inte att det finns  klimat!)
  När det gäller ”konstruktiva åtgärder”, kan man också vara skeptisk mot alla kostsamma klimat möten, datamodelleringar, AGW-propaganda och framför allt den diskutabla handeln med s.k. utsläppsrätter (klimatskatter).
  En AGW skeptiker är förmodligen lika miljömedveten (t.ex. rädd om närmiljön) som  de AGW-troende.
  Många AGW skeptiker kan dela de AGW troendes åsikt, att skövlingen av ett kulturlandskap, för att utvinna brunkol till kolkraftverken borde upphöra och likaså den ohämmade utbyggnaden av ofiltrerade kolkraftverk i Kina.
  Nu och omgående gäller det att finna konstruktiva åtgärder för att lösa de verkliga, akuta globala problemen, som svält, ohälsa, vattenbrist och krig i praktisk handling.
  Det är det FN en gång i tiden kom till föratt göra , inte för att syssla med datormodellbaserade klimathypoteser!

 49. Thomas

  Steve, USA:s system för elproduktion är en soppa redan innan Waxman-Markey. Ofta drivs kraftverken av privata bolag som dock bara får ta ut ett pris bestämd av någon kommitté baserat på att de skall göra en ”skälig vinst”. Resultatet har t ex blivit att investeringar i effektivisering ofta är helt meningslösa eftersom resultatet inte blir mer vinst utan de istället tvingas sänka priset.
  Det här hade varit ett utmärkt tillfälle att röja upp i djungeln, men istället väljer man att lägga till ett lager lianer till. Tänk vad mycket enklare det varit om de istället bara hade lagt på en rak koldioxidskatt utan några som helst undantag.

 50. Gunnar Littmarck

  GunnarE
  Du har helt rätt i att det är makthungriga människor som utnyttkar religioner vi ska frukta inte religionerna.
  Jag tror att människor som Kirk Sorensen gör oerhört mycket mer än miljoner som jag.
  Han vägrar att debattera CO2 molekylen, men har startat en CO2-tråd i sitt forum (på vilkor att de debatterande kan hålla en god ton).
  Kirk är inbjuden som talare i Manchester och tycks ha nått framgång.
  Istället för att slå sönder argumetetn (som alla borde kunna) kommer han med konstruktiva förslag som tar bort hela CO2-agendan samtidigt som det banar väg för en stor global välfärd genom billiga energisystem.
   
  Jag blir så förbryllad av att dessa enkla fakta inte spelar Mikael Thomas Anders L Micke med fler någon roll:
  Skillnaden mellan ingen CO2 och max återstrålning i bandet 14,5µm-15,5µm är 18,4W/kvm, vi utsrålar bara några få nu i det bandet.
   
  Nu senast hörde jag på BBC att G8 går ut med mer domedagsvarning och att de vetenskapliga bevisen är tydliga. Givetvis utan att nämna ett enda.
  Bara grejen att organisationer som G8 har underavdelningar som bara sysslar med climate canges försorsakade av våra CO2-utsläpp visar hur byråkrating sväller allt mer.
   
  Kan verkligen ingen tänka?
  Har så många större karriärbehov än samvete?
   
  Jag tycker inte att vi på allvar kan benämna miljöröresen som en religion, ty de har ingen klar bibel, först då kan vi kanske jämställa dem med riligiösa.
   
  Ganska intressant hur Lindzen gav sin förklaring till att så många akademiker, politiker och klimatforksare kan svälja CO2-hotet med hull och hår.
   
  Vidare hans syn på sina studenter, de tänker nog men är medvetna om hur svårt det blir med arbete och karriär om de öppet ifrågasätter.
   
  Jag misstänker som jag startade att människor som Kirk vinner i längden.
   
  Varför bråka om fakta inte spelar någon roll?

 51. Mikael

  Men Gunnar, alla är väl överens om att de µm-band och W/kvm som du alltid tjatar om ger en temperaturhöjning på ca 1 grad/fördubblad CO2-halt? Det är väl vad IPCC också säger? Vad är problemet?

 52. Gunnar Littmarck

  Mikael.
  Jag tror inte att alla är överens.
  Vi har haft en 40% stigning av CO2-halten samtidigt som temperaturen stigit som århundradet före, utan några förstärkningseffekter.
  Vi har nu 390ppm och kommer troligen få 500ppm under min livstid, det ger mindre än från 310 till 390.
  Vi har haft två 20:åariga peioder med ökandet temperatur, 20-40; 75-95, inget stämmer med CO2-haltens ökning.
  Jag vill belysa hur destruktiv jag är och hur konstruktiv Kirk Sorensen är.
  Jag borde bara lobba för de energisystem som tidigarelägger peak fossilkol, eller strunta i hela grejen.
   
  Blir inte du besviken på hur Al Gore tjänar stora pengar på att vidmakhålla hotet och numer övergått från global warming till climate changes?
   
  Blir du inte besviken på att vi har två starka effekter av mänsklig aktivitet som kunde avhjälpas med energibistånd och minskning av gräsbränning och svedjebruk?
   
  Inga av dagens åtgärder är verksamma, de bara ökar byråkratin.
  När organisationer som G8 bygger allt större underavdelningar med enbart fokus på climate changes (vetenskapen är låst, idag kom de ut med nya bevis, utan att ange dem) tycker jag att världen håller på att bli tokig.
   
  Jag kan gå med på att krig är oändligt mycket värre, men jag kan inte låta bli att reta mig på att dessa resurser kunde brukas konstruktivt.
  Jag gissar att allt faller utan abdikering från de som målat in sig i hörn, genom några av de nya energisystem som växer fram.
   
  Indien är inte dumma del lär studerat climate changes med avseende på CO2 molekylen och kommit fram till att det inte berör dem.
  Annat än växande marknad för deras energisystem.

 53. Gunnar Littmarck

  Thomas
  Tror du att USA kan lägga på en rak CO2-skatt?
  Helt utan tecken på att CO2 kan leda till en global klimatkatstrof.
  Obama kunde stödja TMSR, administartionen stöder vissa fusionskraftprojekt, men det som kan byggas nu vägrar de att stödja.
  Jag tror att han vill kunna höja skatterna i USA och anser att climate changes är det enda hot han kan driva igenom det med.
  USA borde kunna reformera hela sjukvården och höja skatterna en aning samtidigt som försäkringspremierna ger privatpersoner en större vinst.
   
  Jag tror att USA kunde få en rationell sjukvård om de satte upp fastställda skadeståndspremier för givna skador på en vettig nivå, de som inte godtar det får gå till egenbetald sjukvård.
  Advokater, försäkringsbolag och sjukhus är tuffa motståndare, samt rabiata koncervativa.
   
  USA har ju en fri sjukvård, men de som inte tecknat en försäkring och istället byggt uppp ett kapital, får ta från det först, därför så många inte går till sjukvården.
   
  Jag kan se hur konservativa tycker det är orättvist att de som inte sett om sitt hus ska ha vunnit på det.
   
  Vad gäller deras infrastruktur på elnät så  tror jag de bara är bra om det snart kommer billiga småskaliga energisystem.
  Paradox:
  Huston förbrukar mer elkraft än Los Angels.

 54. Thomas

  Gunnar, om Obama ville höja skatterna skulle han väl ändå införa en koldioxidskatt snarare än ett system med handel med utsläppsrätter som till allra största delen ges bort gratis till industrin? Den här lagen är snarare ett resultat av goda intentioner som blivit totalt överkörda av en massa lobbygrupper.