Dagen efter IVA-debatten

Vid det här laget har nog många av er hunnit kika på inspelningen på klimatseminariet på IVA. Uffeb undrade vilken teknik jag använder och svaret är att jag spelar in med hjälp av en webbkamera och sänder via Bambuser, som är ett litet svenskt program framtaget just för direktsändning av bild och ljud. I framtiden hoppas jag kunna rigga en riktig videokamera så att jag fåt bättre möjlighet att redigera inspelningen. Nog om det.
Hur var gårdagens debatt då? Ja, det beror på vem man frågar. Professor Källén var mycket upprörd över att debatten inte kretsade kring rena fakta. Det var tydligt att han inte var förtjust i Gösta Walins handritade grafer och hans underhållande av publiken. I jämförelse med Gösta Walin framstod tyvärr Erland Källén som ganska slätstruken. Hans föredrag innehöll ingenting nytt, bara punkter som han brukar ta upp i sådana här sammanhang. Mycket av hans argumentation byggde på grafer från IPCC:s senaste rapport.
Gösta Walin hade avsevärt bättre kontakt med publiken. Däremot var hans föredrag inte lika strukturerat som Källéns. Det kändes lite väl improviserat ibland. Hade publiken varit mer blandad, och inte övervägande skeptiker, så tror jag att Gösta Walin hade fått det betydligt tuffare.
Det mest intressanta uttalandet kom kanske från Preems koncernchef Michael G:son Löw. Han menade att näringslivet är helt i händerna på politiker och måste rätta sig efter deras rekommendationer. Företagen gör som de blir tillsagda. Det han inte sade (men kanske menade) var att alla inom näringslivet hoppas på att politikerna inte ändrar sig, nu när man investerat så mycket i olika klimatfokuserade lösningar.
IVA-seminariet var inte bara fulltecknat, utan kraftigt övertecknat. Någon sade att det var det absolut mest populära seminarium som IVA någonsin arrangerat. Om det stämmer låter jag dock vara osagt. Att IVA ställer upp på en sådan debatt är dock definitivt ett genomslag för skeptikersidan.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ja Maggie, Preems koncernchaf sa också att man lyssnar på kunderna, och eftersom både politiker och kunder lyssnar på media, och kunderna även är politikernas ”kunder”…
  så har den tredje statsmakten ett större ansvar än dom mäktar med. Om dom ens är medvetna om det..
  Istället för att kritiskt granska skriver dom bara populärt för att tjäna pengar. Och med populärt menas i alla sammanhang inträffade eller hotande katastrofer. Vid sidan av kändisskvaller. 😉
  Att beskriva en ljusnande framtid, och olika sätt att ta sig dit, upphörde man med för ungefär 50 år sedan…

 2. Gunnar Littmarck

  Obehagligt då politiker driver industrins resursanvändning, utan vett eller sans.
  Det är typiskt Sverige att hela tiden ändra förutsättningarna.
  Det borde byggas in en tröghet som var på minst 10 år i förändring av spelregler.
  Så ofta industrin försökt vara duktiga, så har politikerna drgit undan mattan.
  Vi mins Volvo och flera bensinbolags miljövänliga gassatsning.. så vem fick stå där med förlusten?
  Jag minns då en stor bagerifirma ändrade alla sina bilar till parafindrift, av miljöskäl.
  Hur gick det?
  Så har vi den genomkorkade subventionen av bioförbränning, så leds restvärmen ut i naturen…
  Gröna certifikat får mig att se rött, tur norbaggarna inte har gått på den ännu.
  Jag tycker att vi borde införa en resultatberoende pension för politiker.
  Då de förstör miljön, till en kraftigt ökad kostnad, borde pensionen sjunka mot noll.

 3. Thomas Hellstrom

  Vad jag förundrar mej över är att nästan ingen satsar medel på att ta reda på hur det ligger till. Statliga svenska pengar går nästan uteslutande till projekt som utgår från AGW. Man tvingas skriva sådana ansökningar, annars får man inga anslag.
  Industrin hänvisar till politikerna som i sin tur baserar sitt på mediadrevet. Industrin kan däremot satsa miljarder på olika tekniska lösningar för att minska CO2 utsläppen men inte en krona på att ta reda på om de dyra lösningarna behövs eller inte.  Är inte det ynkedom och anmärkningsvärd feghet? Tänk om de avsatte en promille. Det skulle bli oerhört stora ökningar av FoU-anslagen inom detta område. Det är ju tur att det finns någon som kan tänka som t ex G Walin, trots att nästan inga medel för FoU finns för detta.
  Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare skyldiga att ta fram underlag som beskriver miljökonsekvenserna av sin verksamhet. Att vara så uppenbart aktivt passiva som industrin nu är måste således vara direkt olagligt.  Jag viftade vid IVA-mötet men fick aldrig ordet, så jag skriver det här istället. 

 4. Thomas

  Hellström, du kan ju fundera på om det inte är så att fossilbränsleindustrin inte satsar på forskning för att den vet att där finns inget att hämta, det är bättre att satsa på PR och lobbying.
  Sen har du naturligtvis fel i att alla statliga medel öronmärks åt forskning som utgår från AGW. Det är de vanliga konspirationsteorierna.

 5. Thomas Hellström.
  Industrin kan inte gå tvärs emot det som  media basunerar ut, tvärsemot  politiker, och slutligen tvärsemot det som kunderna tycker känns bra.  Genom olika subventioner.
  Subventioner som ”miljöbilar”, industrin tvingas att hänga på. Oavsett om kunderna vill eller inte så lockas dom av tillfälliga subventioner utan att tänka på konsekvenserna.
  Maggie jobbar ju i reklambranschen och har troligen ett elände med att formulera text och bild på ett sätt som tillfredställer köparen av reklamtjänsterna utan att bidra till hysterin..

 6. UnoK

  Det var en intressant debatt och första gånge jag sett Professor Källén ”live”. Hans dragning var säljande och det är inte svårt att se att han kan övertyga oss okunniga åhörare – så långt!
  Men när debatten skulle börja införde han ett caveat: diskussionen skulle utgå från publicerade och review-ade rapporter. Med andra ord: vi skall hålla oss till vad IPCC har sagt (i stora drag). Lite som ”skall vi diskutera religion så skall vi hålla oss till Bibeln”. Som en följd av detta fällde han också debattens underbaraste kommentar (om Wallins handgjorda grafik): ”Men detta är ju fullständigt opublicerat!” (Dock sade han inget om ifall det var rätt eller fel). 
  Och när slutsummeringen av VD:n för IVA och någon annan i pressen blev att ”nu vet man ju inte vad man skall tro” så fanns det väl anledning för Professor Källén att känna sig betänksam.
  Wallin tyckte jag hade en god dragning med bra tyngdpunkter, även om framtoningen var lite easy-going. Om alla nu var överens om logaritmeriet och Wallins slutsats av den – då vet jag inte vart alarmen skall ta vägen.
  Övriga paneldeltagare var mer slätstrukna, och slätstruknast av alla var Preem-direktören, som man får hoppas inte representerar för mycket av svenskt näringsliv.

 7. Thomas

  UnoK, det var väl inte så du tänkte dig, men när du säger att IPCC och den publicerade vetenskapliga litteraturen säger samma sak så är det ett stöd för att IPCC gjort ett bra jobb och sammanfattat vetenskapens läge. Att du sen ser att vetenskaplig litteratur är jämförbar med bibeln visar bara att du har en antingen verklighetsfrämmande eller kunskapsfientlig grundsyn.
  Att Källén har svårt att bemöta opublicerade kurvor är väl inte så konstigt. Vem som helst kan rita upp något på en kurva, och under pågående debatt går inte att kolla upp om det baseras på någon verklighet.

 8. Eric

  Här är i alla fall en politiker som tycks ha ett öppet sinnelag i klimatfrågan:
  http://paullindquist.blogspot.com/2009/01/lrorikt-klimatseminarium-p-iva.html

 9. István

  Nog mycket publicerat är väl IPCC:s grundbult, den berycktade hockey klubban. Det är en fullständig skandal, att en sådan falsarium kunde passera alla kontroller och fick bli en helig dogm hos AGW forskare. Det var synd att Kellen fick undvika frågan , trotts att den komm från någon i publiken

 10. István

  Ursäkta 1000 ggr för felstavningen av professorns namn

 11. UnoK

  Thomas:
  Jovisst tror jag att IPCC gjort ett utomordentligt gott jobb för det den är satt att göra. Frågan är snarare om detta är tillräckligt – och att inte ha ett omedelbart svar på en ”enkel” kurva som ligger utanför Bibeln lämnar inget lugnande besked om omfattningen av IPCC-uppdraget.

 12. UnoK

  Istvan:
  Vet Du om Hockey Stick ”passerade alla kontroller”, peer-reviews och faktakontroll innan publicering? Eller kontrollerades den inte alls?
  Jag vet inte vilket som är värst, men värst är det!

 13. Gunnar Littmarck

  Jag hoppas att alla journalister och politiker fick med sig att Källén gjorde det mycket klädsamma medgivandet att principen med de handritade, opublicerade kurvorna är korrekt och angivet av IPCC.
  Förstår alla innebörden?
  Anders L som så riktigt påpekar att oavsett hur mycket CO2 som finns i atmosfären förstärker ett ytterligare bidrag växthuseffekten, förstår säkert nu.
  Anders kan få en evig reallöneförhöjning, utan att någonsin få 10% högre köpkraft.
  Sådant är ju extremt enkelt för alla vars far läste om kapplöpningen mellan Akilles och sköldpaddan i nappåldern.
  Men vad med alla riksdagsledamöter som gått på dagis och dessutom haft ointresserade föräldrar?

 14. Thomas Hellstrom

  Thomas
  Alla som söker pengar vet hur det fungerar – därav den stora tystnaden också från det mesta av universitetsvärlden. Det gäller inte bara klimatet. Ta kvävefrågan – precis samma sak. Det finns många fler (skogsdöden på sin tid, Cd-frågan osv) Alla är lika.  Gösta Walin får ändå inga pengar så han kan lika gärna tala fritt och säga som det är utgående från hans syn.
  Uffeb
  Du skriver att industrin kan inte gå tvärs emot. Jag kan förstå hur de tänker, men det är definitivt emot lagen. Du försvarar med andra ord olaglighet. Vi måste sträva efter att få så mycket kunskap som möjligt (baserat på naturvetenskap). Om strävan istället är åt teologi, dvs trosläror, som det är nu, vad leder det till? Ta den svenska tillämpningen av försiktighetsprincipen som förhärligar okunskap, dvs vidta åtgärder för man kan aldrig veta.  Den har inget stöd i EU, som vi tillhör. Flum får inte påverka. Så mycket fakta som möjligt ska fram på bordet. Här missköter sig också staten.  Sätter man inte press på alla ansvariga parter blir det det miljöflum vi nu har.  Vi kan ju börja med att följa de lagar vi har. (Obs miljödomstolarna har en urusel miljökunskap – däremot vet de vet vad ”bästa reningsteknik”, men miljönyttan är vanligen okänd)
  Om vi som Uffeb ska acceptera att flyta med som döda fiskar då blir det ju ganska meningslöst att göra något vettigt som ofta innebär att simma motströms.

 15. Thomas Hellström.
  Hoppsan. Mitt inlägg var inte menat som ett personligt påhopp.
  Att jag skulle ha föreslagit att flyta med som döda fiskar tvivlar jag starkt på. 🙂

 16. Thomas Hellstrom

  Uffeb
  Förlåt att jag överdrev, men det var kanske mer allmänt riktat 

 17. Thomas H,
  du var förlåten redan tidigare. Här hittar du inga döda fiskar om du fortsätter att följa bloggen.

 18. Ingemar

  Bra debatt! Dock hade det varit intressant om IPCC:s roll diskuterats mer. De står som den självklara auktoriteten för både industri, media och politiker. Enligt all forskning som hittills gjorts om IPCC (idehistoriskt, sociologiskt, vetenskapsteoretiskt, etc) är det dock uppenbart att ett stort frågetecken måste sättas i kanten kring deras kompetens och opartiskhet. Ta t.ex. deras påstående om att enbart förlita sig på refereeade artiklar. Och det är väl OK om det bara gjorts på ett balanserat sätt. Roger Pielke Sr har ett par intressanta sammanställningar från 2007 om vilka refereade artiklar som IPCC inte tar upp i sin senaste rapport:
  http://climatesci.org/2007/06/20/documentation-of-ipcc-wg1-bias-by-roger-a-pielke-sr-and-dallas-staley-part-i/
  http://climatesci.org/2007/07/20/documentation-of-ipcc-wg1-bias-by-roger-a-pielke-sr-and-dallas-staley-part-ii/
  Ingemar

 19. István

  Vi har den press och dom politiker vi förtjänar

 20. István.
  Du har så rätt.
  Tur att Internet finns. Bra att bloggar av det här slaget finns.
  Vi kanske lär oss att sortera bättre innan vi slentrianmässigt röstar nästa gång genom att läsa annat än massmedia?
  Politikerna kan i så fall bli överraskade. För att inte tala om media.

 21. Hasse

  Off topic:
  Ny pukt på listan över växthuseffektens konsekvenser enligt Hans Kjäll i SvD:  ”högre temperaturer gör det gynnsammare för fåglar att föröka sig och har lett till fler tyngre fåglar i Sverige”.  Detta leder till ökade risker för olyckor av den typ som nyss inträffade i New York.

 22. Jättebra med fler örnar i trafiken tycker jag.
  Just nu är dom så sällsynta att dom är en trafikfara.
  ”Kolla en örn!”  Och man lutar sig fram för att få syn på den sällsynta fågeln och tappar koncentrationen. Ofta är det bara en Fjällvråk, Duvhök eller Fiskjuse, men ingen farlig älg.
  Med fler vilda djur efter vägarna så sjunker hastigheten. Bra för miljön, och det ökar upplevelsen under själva resan.
  Men jag tror inte ett ögonblick att det har med klimatet att göra. Jag har umgåtts med örnräddare på nära håll, och vet att det handlar om ihärdig utfodring och minskade halter av gifter som DDT och kvicksilver.

 23. Gunnar E

  Thomas H
  ”Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare skyldiga att ta fram underlag som beskriver miljökonsekvenserna av sin verksamhet. Att vara så uppenbart aktivt passiva som industrin nu är måste således vara direkt olagligt. ”
  Det måste väl då gälla journalistisk verkasamhet även??

 24. Thomas Hellstrom

  Uffeb
  Förlåt att jag överdrev, men det var kanske mer allmänt riktat