Apropå Miljösmart.se

Minns ni de nya moderaternas miljö- och klimatsatsning – miljösmart.se? En av bloggens läsare skickade ett mail till Per Schlingmann, moderaternas partisekreterare, för att ta reda på lite mer om avsikten med sajten och partiets inställning i klimatfrågan.
Han erhöll följande svar:

Tack för ditt mail. Moderaterna utgår från en vetenskaplig grund i sitt arbete. Vi träffar regelbundet ledande forskare på området som förser oss med viktig och vägledande information. Vi är medvetna om att forskare per definition alltid kommer att vara oense men vi måste ändå göra avvägningar i vårt arbete. De vi har träffat är alla eniga om att det sker en global uppvärmning till följd av ökade CO2-utsläpp i världen. Vi från den politiska sidan måste här vara uppmärksamma på det som händer och agera utan att vi till 100 % kan vara säkra. Det är viktigare att vi gör det vi måste nu än att sedan titta tillbaka och undra varför vi inte agerade.

Vi tar oss an miljöproblemen med moderata ingångsvärden som marknadsekonomiska lösningar, det personliga ansvarstagandet, äganderätten och det internationella samarbetet.

Mvh,

Elinor Norrman
Huvudsekreterare moderaternas miljöarbetsgrupp
En fråga som dyker upp i huvudet är förstås: Vilka är de ledande forskarna på området som moderaterna träffar? Är det professor Källén? Eller utländska klimatforskare? Det hade varit intressant att se vem moderaterna ser som pålitliga (om än inte till 100 procent) klimatrådgivare.
Något säger mig att politiker lyssnar mer på media och den allmänna opinionen än några väl valda forskare.
Intressant är också meningen: ”Det är viktigare att vi gör det vi måste nu än att sedan titta tillbaka och undra varför vi inte agerade”. Ponera att AGW-hypotesen är fel. Kommer moderaterna att be om ursäkt för att de slösade bort pengar, trots att de inte hade fullt underlag?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gunnar Littmarck

  De flesta forskare är nog ense att det sker en global uppvärmning som följd av den CO2 människan tillför atmosfären från fossila lager.
  Nästan inga forskare anser längre på alvar att detta leder till en global klimatkatastrof.
  Då rådande politik inte påverkar den globala fossilförbränningen, borde den förkastas bara av det skälet.
  Alla hotbilder bygger på datamodeller, där programmerarna vet att de inte tar med alla faktorer och att de inte har rätt värden för de som tas med.
  Hur smart och erfaren är man då om man under de förutsättningarna undandrar sina väljare enorma resurser?

 2. ThomasJ

  ’miljösmart.se’  är allt annat än ’smart’. Uppfattar innehållet närmast som en intellektuell förolämpning.
  Måste borra vidare i detta…
  Mvh/TJ

 3. Toprunner

  Om man är miljösmart förbereder man sig på värmebölja samt 6 meter högre vattenstånd. Om man är normalt smart förbereder man sig på både kallt och varmt väder vilket årets problem visar.

 4. Är det någon som vet om de svenska skeptikerna till koldioxidhysterin på allvar talar med Reinfeldt om fakta i målet och försöker påverka honom inför det kommande EU-ordförandeskapet?  Svaret från Elinor Norrman ovan vittnar ju om att man från regeringshåll tycks ha intagit en attityd ”att vi vet bäst” något som kan bli ödesdigert.

 5. L

  Jag tror inte att en vald politikers åsikter kan skapa opinion, det är opinionens åsikter som skapar politiker. Vad Reinfeldt tror och tycker spelar ingen roll så länge inte opinionen svängt. Som hon säger, dom agerar inte efter det 100 % säkra utan efter vad opinionen säger.

 6. ThomasJ

  Åke (#4):
  Har börjat ’borra’ djupare i frågan o har kontaktat den s.k. miljögruppen inom M, bl.a. EN, – hittills dock med respons som väl överensstämmer med ditt intryck: ”..att vi vet bäst..” Suck.
  Kommer oxo vid kommande konferenser/möten under våren att ta upp temat direkt face-to-face med respektive.
  Det [av flera] stora problemet i dessa ’processer’ är identifierade till de horder av [oftast] totalt anonyma s.k. ’handläggare’ i staber etc., som producerar ’underlag’ för beslutsfattande beslutsfattare och dessa är vanligast totalt fastlåsta i sin ’religion’. Sh*t in same out – precis som IPCC alltså.
  Verkligheten måste helt enkelt får behörigt utrymme i deras ’arbete’ – om så ej sker kommer de att tappa såväl medlemmar som väljare – gäller inte enbart detta tema.
  Mvh/TJ

 7. Gunnar Littmarck

  Kanske denna fråga kan hjälpa KD kvar i riksdagen, är inte det de mest skeptiska riksdagspartiet?
  Nu när de torskat en massa på att tränga undan en populär, men omöjlig politiker, kunde Göran plugga på lite för att sedan skriva en debattartikel som riktar alla strålkastare på KD.
  Om Göran bara är lite försiktig, kan han ändå såga alla svenska metoder att avvärja en global klimatkatastrof.
  Orkar Göran plugga lite till kan han såga hela den del av etablissemanget, som låter sig styras av undermålig datasimulering.
  Jag är säker på att KD kan vinna många röster från alla andra partier.
  Även någon promille av mp väljarna kanske har förstånd och inser att dagens klimatpolitik förstör både miljö och välfärd, utan att på något vis ändra det globala klimatet.