CO2, vatten och vind blir sprit som räddar planeten

Etanolframställning driver upp livsmedelspriserna. Alkohol från biomassa räcker inte på långa vägar till hela världens transporter. Men nu har amerikanarna kommit på att det går att tillverka metanol från koldioxid och väte. Vätet produceras genom elektrolys av vatten. Det kräver naturligtvis el som ska vara ”fossilfri”, skriver J-G Hemming i Synpunkt i Svenska Dagbladet. Alltså föll valet på vindkraften. Den duger kanske inte till att stå för energiförsörjningen men till metanoltillverkning borde den duga gott, anser J-G Hemming.
”Man säger sig kunna producera ­alkohol på detta sagolika sätt så att det blir klart konkurrenskraftigt med dagens priser på fossila bränslen; den skulle kosta cirka 1,75 kronor/liter.”
Låter otroligt, eller hur? Jag har en aning svårt att förstå hur vindkraft, som i dagens läge kräver enorma subventioner för att överhuvudtaget kunna användas, skulle kunna bli motorn bakom framtidens bränsletillverkning. Och man måste nog vara bra dragen för att tro att literpriset skulle bli 1,75 kronor. Hur många vindsnurror skulle det dessutom behövas för att kunna förse hela världen med detta miljövänliga metanolbränsle? J-G Hemming, jag är skeptisk…

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Maggie,
  avfärda inte denna ide för snabbt. Methanol och DME är mycket effektivare som fordonsbränsle än ethanol och framställs på ett helt annat sätt av andra råvaror, framförallt rester från skogsbruk och som biprodukt vid papperstillverkning (svartlut). Methanol/DME förordas av t.ex. Volvo och kan framställas effektivt på många olika sätt och användas nästan rent av i nuvarande dieselmotorer. Att lagra vindkraft i methanol/DME är en bra ide då vi kan få tillfällig överkapacitet på nätet. Den nya vindkraftsindustrin är effektiv och klarar sig mycket snart utan subventionert. Dessutom kan det vara värt en del att bli oberoende av oljebaserade bränslen!

 2. Lars Bååth: Jag har inget emot metanol som bränsle. Men att ta fram den genom elektrolys av vatten som drivs med vindkraft låter fasligt dyrt. Eller?

 3. Toprunner

  Vätgasen är ju förmodligen ett mindre problem än vad man ska använda för att generera den höga temperature som krävs för att göra CO av CO2. Inget för Sverige om man tänker sig solkraft i alla fall. 🙂
  Lars Bååth:
  Du kan ju fråga vad båt-ägare tycker om kvaliteten på Diesel med RME (inte DME) inblandning.

 4. Peter Stilbs

  Låt alla ”alternativa bränslen” konkurrera – utan subventioner – så ser man vad det verkligen kostar.
  Det verkar som man avsiktligt vill lura folk. Och många ”forskare/utvecklare” vill sno åt sig skattemedel (statliga utvecklingsbidrag) för att sko sig själva.  
  Lars Bååth nämnes svartluten som en energikälla – visst – men massaindustrin använder den redan i processen för uppvärming, genom förbränning.  Att göra DME av den är klokt i så motto att den har en sådan kemisk sammansättning att den är bättre utgångsmaterial än de flesta för att göra ”syntesgas” – som i något sekel använts i kemisk industri för att göra kemikalier av en mångfald slag , inkluderande metanol.
  Men allt KOSTAR energi – men kan inte på enkelt sätt få ut mer energi från skogen än att elda med den som ved. Det är bara en rännil kvar, när man gjort DME eller metanol, eller etanol av den.  

 5. Peter,
  vårt problem är att få ett alternativ till olja för fordon. Ved är inte något bra alternativ, att göra DME från ved är mycket effektivare. Däremot kanske svartlut som energikälla kan bytas ut mot någon mindre koncentrerad källa inom massindustrin så att DME kan frigöras för fordon.
  Toprunner,
  det är ingen bra ide att köra en diesel direkt på DME. Den måste byggas om en del först. Gå in på Volvo och titta på deras utredning om drivmedel.

 6. Peter Stilbs

  Lars – re DME / Svartlut – man söker vilseleda om att detta är en outnyttjad ”energikälla” – men svartlutsförbränningen måste ersättas med exempelvis Eluppvärmning av kokpannorna om man ska göra DME av svartluten.
  Ingenting förändrar dock naturlagarna – om energins och massans (inte pappersmassans ! 🙂 ) oförstörbarhet.
  Man kan inte skapa energirika föreningar utan att ”mata in” energi i dem.
  Koldioxid ligger på botten av energiskalan – men fotosyntesen gör detta jobb på ett för oss perfekt sätt.
  Alla vägar via metanol, etanol, DME, vätgas, etc etc TAPPAR energi under omvandlingen.

 7. Ja Peter, man måste ersätta svartluten för kokpannorna. Det vet vi.  Men, det går, kanske. Frågan är om DME är en effektivare paketering av energi att använda i förbränningsmotorer än för att koka cellulosa.
  Ingen energi tappas under omvandling (se naturlagarna). Däremot kan den paketeras olika beroende på hur den ska senare omvandlas till rörelseenergi.
  Järn ligger för övrigt på botten av energiskalan…

 8. Peter Stilbs

  Lars – visst tappar Du energi under omvandlingarna ! 
  Se ex ”Hess lag” – eller ”Hess Law” på Wikipedia – eller
  här 
  http://www.science.uwaterloo.ca/~cchieh/cact/c120/hess.html
  Det följer av naturlagarna. 

 9. Peter,
  energi kan inte förstöras eller nyskapas. Så vart tappar du den?

 10. Peter Stilbs

  Lars – det blir ”spillvärme”…  Och ovanpå de oundvikliga ”kemiska förlusterna” krävs ytterligare energi för att rena upp produkten till rimlig grad – ex. genom destillation.
  Den kemiska energiskalan som används i Hess lag är en förenkling – men olika organiska ämnens ”bildningsenergier” (mot någon referens) kan tabelleras –
   se ex.vis.  Wikipedia – eller här:
  http://www.ips.se/IPS-brandkompendium.pdf
  Nej – Du lurar inte naturen.

 11. Peter, det är klart att värme är en biprodukt. Men, den är bara ”spill” om den inte kan användas. Den tillförda ytterligare energin ger som relsutat en energitätare produkt som kan användas i t.ex. bilmotor. Det är ju meningen så det är väl bra!

 12. Peter Stilbs

  Lars – det blir nästan bara ”spill” – trots att processerna också KRÄVER energitillskott i de flersta fall  – och inte blir de så mycket mer koncentrerade – Tabell 4 i brandkompendiet ovan säger att Etanol är bara ca 50% mer energitätt än en vedklabbe.
  Men det är ju inte så roligt att köra en bil på gengas – eller gå över till ångmaskiner … 😉 
  Senaste Ny Teknik hade en förvirrad artikel om Sterlingmotorer – som i princip kan drivas på ”värme” – men de är i verkligheten komplicerade på ett sätt som inte artikelförfattaren snappat.
  Och alla typer av omvandling mellan värmeenergi och mekanisk energi är förknippade med termodynamiskt grundläggande förluster – som inte går att gå runt, pga naturlagar.

 13. Toprunner

  Peter Stilbs:
  Stirlingteknik är klart underskattad och man får verkligen hoppas att satsningen i Sverige slår väl ut. Materialkostnaden och produktionsmetoden för tillverkning ligger väl i linje med bilmotorer, men att stoppa den i en bil är inte att rekommendera.
  Sunmachine har en kul värmepanna som ger el för hemmabruk med en stirlingmotordriven generator. Något för vedeldaren :-).

 14. Peter Stilbs

  Toprunner:  Som Ny teknik-artikeln skriver är för närvarande enda ”succén” för Sterlingmotorn i Kockum’s U-båtar. Trots sin skenbara enkelhet i princip, ser den väsentligt mer komplicerad ut i ”hi-tech”-form.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Stirlingmotor
  Och den förbrukar givetvis ”atmosfäriskt syre” – trots vad artikelförfattaren skriver (troligen kommer syret från förgasning av flytande syre i tankar). 
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article400482.ece
  Men allt kan ju utvecklas. Nästa artikel handlar om ett försök på denna väg:
  http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/motor/article401206.ece
  Men man kan aldrig komma förbi naturlagarna för omvandling av värmeenergi till mekanisk via expansionsmotorer, här först utredda av Carnot
  för ångmaskiner.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Termodynamisk_cykel
  ”Science owes more to the steam engine, than the steam engine owes to science” …  eller vad det hetta

 15. Erkki

  Framtidens fordonsbränsle är EL!
  Direkt eldrift via batteri, inget annat!
  BMW har redan en färdig bil på 200hk som ska rulla i 500ex i USA nästa år.
  nästan alla bilfabrikanter kommer med elbilar de kommande åren!
  då kör man 1 mil på 1,1kwh  (BMW-mini) från eluttaget!
  två vindkraftverk per svensk kommun skulle täcka
  mer än sveriges personbilars elbehov!
  (Ska vi göra vätgas eller liknande, så går det åt flerfaldigt med el!
  Vätgas är bara ett sätt att göra om el och skinna oss på pengar för detta arbete!
  Helt onödigt!!)
   
  Nästa samma mängd (0,7kwh) EL skulle också räcka till att producera
  etanol till samma antal bilar men då skulle mer än hela sveriges jordbruksareal gå åt,
  och dessutom skulle det gå åt mängder med diesel för alla traktorer och transporter!
  och inget kött bröd, grönt eller mjölk kunde produceras alls.
  Lösningen skulle vara skogsskövling men varför????
  Metanavgång och co2 utsläpp från etanolen ska enligt etanolanhängarna
  vara ”förnyelsebar” men det gäller inte metanavgången,
  utan bara co2 utsläppet från avgasröret, men då g(l)ömmer man
  faktumet att etanolgröda som odlas i sverige är ettårsgröda!
  alltså  stannar co2 i luften i ett år innan den tas upp igen.
  (skulle vilja se en korrekt uträkning på detta)
  så att drömma om att etanolen skulle vara ”klimatneutral” är nog detta århundradets största lögn
   
  det finns alldeles för många som ser pengar i det enorma slöseriet etanol innebär
  allt från jordbrukare som ser sina markearealer skena i värde och produkterna de säljer lika så
  bilindustrin vill motarbeta elbilens existens för att de helt enkelt är servicebefriade
  och väldigt enkla bilar, reparationer och service är ju bilhandlarnas kassako.
   
  Sedan givetvis bränsleindustrin som ser stora intäkter från framför allt  stadskassan
  För etanol är så extremt dyrt att producera, så statliga medel är ett måste
  Men inte bara i ett led utan i flera led, alla får stöd annars hade en liter etanol
  Kostat mer än en liter vodka (utan skatter eller moms)
   
  Oljebolagen ser också bara fördelar med etanolen,
  dom slipper att bygga ut dyr oljeproduktionen (typ oljesand mm)  
  Utan kan utnyttja de befintliga källorna i en lagom takt med större vinstmarginal
  Alla nya oljekällor har sämre avkastnig än de befintliga!
   
  Samma areal  och insatser som krävs för att få fram 1000 l etanol
  hade räckt till 20 ton potatis Eller knappt 800kg nötkött/år
  vill man vara 100% ekologisk så hade man helt utan några externa produkter
  fått fram ca 300kg nötkött av betande nötkreatur per år.
  och dessutom kört 600 mil elbil! 
  Att folk som inte överhuvudtaget satt sej in i etanolen tycker den är bra kan jag förstå,
  Men när ”pålästa” personer förespråkar etanol så begriper jag ingenting!
  Etanolen är  bara ett sätt att få oss konsumenter att överkonsumera naturresurser
  För att många människor vill tjäna pengar, dessutom har de lurat oss att det är bra för miljön?
   
  De stora bolagen har betydligt större medel för lobbing än de svältande i Afrika
  Och politiker lyssnar på lobbyister, Hallo Afrika!!Hallo!!! dom kanske redan har svält ihjäl?
  För inga politiker verkar ha hört något.
   

 16. L

  Du måste tänka på Mini med hybriddrift, någon helt elektrisk BMW har jag inte hört talas om. Dessutom ska den gå i Kalifornien. I Sverige skulle nog bensinmotorn behöva vara igång för det mesta vintertid för att hålla värmen.
  Men visst kommer det att bli fler bilar med elmotorer, kompletterade med en generator av något slag. Det har ju redan blivit en trend i lyxbåtsbranschen…

 17. Erkki

  Lite sent svar till ”L”
  Bilen jag talade om är ”MINI E” det är en batteridriven elbil
  och inte någon hybrid. den rullar för närvarande
  i ca 500 ex som leasing under en begränsad period
  hos privatpersoner och företag för utvärdering,
  Varav 50 st i Berlin under vattenfalls omsorg.
  förbrukningen ligger på 1,16 kwh/mil (FTP 72 norm)
  och räckvidden uppges till 24 mil.
  detta är inte någon bil man kan köpa än tyvärr.
  Men det visar vad som kommer inom en snar framtid.
   
  ska man återkoppla till ”etanol av el” och jämföra det
  med el som används direkt i en elbil istället, så är skillnaden enorm!
  Det stod att läsa i huvudinlägget att en liter el-etanol
  skulle kosta 1,75 att producera
  Men i jämförelse med EL-Bilen så är det väldigt dyrt!
  Produktionskostnaden för den el som en elbil behöver per mil
  Är endast ca 10-20 öre! Tar man bland det  dyraste alternativet
  Att producera el på ”vindkraft” så är kostnaden ca 30 öre/milen
   
  (ett vindverk kostar tot 30 miljoner och har en livslängd på 20 år
  ett verk kan försörja ca 5000 elbilar a 1000 mil/år med el,
  delar man den kostnaden på bilar och år så blir det 30 öre/mil)
   
  med andra ord skulle EL-Etanolen (förmodligen) kräva 5,5 ggr så
  mycket energi för samma utbyte!
  Skulle man göra denna el-etanol så skulle man alltså behöva
  5,5 vindkraftverk medan elbilar bara skulle kräva 1
  för att driva 5000 bilar!
   
  Men som vanligt så ligger det väl stora ekonomiska intressen
  i detta överutnyttjande precis som i alla andra ”klimatsatsningar”
  medan förnuftiga snåla lösningar som tex elbilen ofta motarbetas
  då den är så enkel och snål att man inte tjänar så mycket på den!
  det är inte så svårt att genomskåda vilka som ligger bakom
  alla dessa klimatlarm och de stora satsningar som de
  säjer att vi måste göra, en hel världsekonomi skor sej ju
  just nu på ”klimatskräcken”
  bränslebolagen överutnyttjar jorden resurser för att
  kunna sälja  dyra ”miljöbränslen” till oss,
  medan vi redan har det bästa bränslet i eluttaget hemma!
  Oljan ska vi snåla med, så den räcker till våra barnbarn osv.
   
  Och just det!
  Elbilen behöver inte ha någon bensinmotor för att tillverka värme!
  Den har ju ca 30 kwh EL med sej! Och en riktigt kall dag så
  Kanske du ska köra 1 timme, då går det kanske åt ca 1kwh (1kr)
  För att hålla värmen, men du har ju 29 kwh kvar att köra på!
  Sedan har man även spillvärme från batterierna som kan utnyttjas.
  Elbilar ska nog dock vara isolerade i vårat klimat!
  Och du! Man behöver inte vänta på värmen i en elbil,
  värmen kommer direkt!
   
  Mini E:
  http://www.minispace.com/en_us/projects/electric-mini-e/
  http://www.minispace.com/en_us/projects/electric-mini-e/pdf/mini-e-en_us.pdf
   
   

 18. L

  OK, jag läste om den här som utvecklats av Hybrid Technologies och såg inte att den gick på enbart batteri. Men efter att ha haft en elektrisk Vespa vet jag hur kul det är när strömmen tar slut…

 19. L

  Sorry, här är länken: http://www.hybridtechnologies.com/20081007

 20. J-G Hemming

  Re: maggie { den 1 september, 2008 kl 11:14 }
  ”Lars Bååth: Jag har inget emot metanol som bränsle. Men att ta fram den genom elektrolys av vatten som drivs med vindkraft låter fasligt dyrt. Eller?”
  Lite senkommet, men såg detta först nu. maggie har missat vitsen med vindkraften. Dess stora nackdel för permanenta nätet är dess diskontinuitet. En elektrolysör kan slås på/av ögonblickligt utan nackdel om den verksamhet som ska utnyttja vätet och syret har buffertlager. Då kan den så kritiserade vindkraften köra elektrolys offgrid när nätet har överskott (nätter, helger, det blåser ju även då). Krisar nätet pga att efterfrågan inte kan tillgodoses kan elektrolysen avbrytas och vindkraften gå in och stötta nätet.
  En sådan flexibel off/in-grid vindkraft måste komma. Nuvarande system att vindpark obligatorisk och permanent ska vara nätansluten leder till så horribla situationer att hela parken får stängas av om det blåser på fel tid, sånt händer nu i Danmark!
  Det är alltså billig offpeak vindkraft det är fråga om. Ett sådant smart samspel mellan vindkraft (kan även gälla andra diskontinerliga som sol- och vågkraft) vore bättre än nuvarande obligatoriska lösning att all sådan diskontinuitet hos oss måste pareras med vattenkraft

 21. L

  Hemming, och vad är då vitsen med vindkraft menar du..?