elektrolys

Råvaruillusionen: Iridium.

Iridium är en av de 9 mest sällsynta, stabila, grundämnet i jordskorpan. I hela ”värdekedjan” för vätgassamhället finns en länk som heter elektrolys. Finns inte alla länkar på plats så finns det ingen kedja. Skall man bygga en vätgaselektrolysfabrik idag finns det endast två val: alkaliska celler och PEM celler. Allt annat är lab-prototyper och   →

CO2, vatten och vind blir sprit som räddar planeten

Etanolframställning driver upp livsmedelspriserna. Alkohol från biomassa räcker inte på långa vägar till hela världens transporter. Men nu har amerikanarna kommit på att det går att tillverka metanol från koldioxid och väte. Vätet produceras genom elektrolys av vatten. Det kräver naturligtvis el som ska vara ”fossilfri”, skriver J-G Hemming i Synpunkt i Svenska Dagbladet. Alltså   →