CO2 upp i Kina, ned i USA

kolbrytning

I Greenpeace organet, Unearthed, rapporteras det att Kinas utsläpp av koldioxid ökar igen efter en paus 2015–2016.

kina utsläpp

Bilden ovan visar bl.a. ökningen 2017 samt ökningen under första kvartalet 2018.

De stora förhoppningarnas tid om Kina som ett grönt föregångsland verkar vara över. Visst satsas det på s.k. grön energiproduktion också men de flesta av de statliga investeringarna går till kol, olja, och gas. Ökningen av energiproduktionen där är 78% högre än första kvartalet 1017. (länk). Men trots Greenpeaces besvikelse så följer Kina bara den planerade koldioxidökning fram till 2030 som de lovade i Parisöverenskommelsen.

Kol är den helt dominerande energikällan i Kina, och kommer att så förbli under många decennier framåt. Kina planerar att bygga 1600 nya kolkraftverk hemma och i kringliggande länder.

Samtidigt, i det klimatsyndiga landet USA (där man fortfarande kör på billig bensin), med sin kätterska president, så går koldioxidproduktionen ned. De har nu de lägsta utsläppen på 30 år.

US utsläppsminskning

Enligt en artikel i United Press International, som citerar en rapport från energidepartementet (IEA), så beror detta huvudsakligen på skiffergasen. Naturgas avger c:a 40 % mindre CO2 och är också något effektivare än kol. Om Trump vill att det skall brytas mer kol i USA så får han nog exportera den till utlandet, t.ex. till Kina.

US energimix

Beräknad förändring av energimixen från 2012 till 2036.

Ja, som det kan bli. 🙂 Undrar vad Greenpeace och andra koldioxidbekymrade lobbygrupper anser om denna jämförelse? Skall de fortsätta att hålla på Kina som föregångslandet och USA som syndabocken?

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Robert N.

  Kina ökar utsläppen, men i vårt land haglar pekpinnarna.

  ”3 saker du ska göra för att maxminska miljöpåverkan.
  Undvik kött och mejeriprodukter – och bli vegan.
  Åtminstone om du vill minska din miljöpåverkan på klimatet”.
  Klipp Expressen.

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/3-saker-du-ska-gora-for-att-maxminska-miljopaverkan/

 2. Ivar Andersson

  Kina är föregångslandet som förstår att använda kol, olja och gas för att höja befolkningens levnadsstandard. Miljöproblemen åtgärdas med nya anläggningar med bättre avgasrening och med byte från kol till gas och med ny teknik. Västvärlden satsar helt på ny teknik och bryr sig inte om befolkningen. USA har under Trump tagit ett steg i rätt riktning.

 3. Lasse

  Kina har fram till 2030 på sig att utveckla sitt samhälle, innan de lovat minska sina utsläpp.
  https://omni.se/kinas-koldioxidutslapp-kan-sluta-oka-redan-ar-2030/a/4dJXGe

  Hoppas de uppnår ett sådant välstånd att de kan satsa på verkningsfulla miljöåtgärder-för det behövs!
  Kanske kan de stänga sina stålverk-något vi i så fall kan tacka USAs president för!

 4. Lars-Eric Bjerke

  ”Samtidigt, i det klimatsyndiga landet USA (där man fortfarande kör på billig bensin), med sin kätterska president, så går koldioxidproduktionen ned. De har nu de lägsta utsläppen på 30 år.”

  CO2 utsläppen har sen 2005 minskat rejält i USA som diagrammet visar, men EIA spår att de under Trump kommer att vara hyfsat konstanta.
  https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=34872

 5. Håkan Bergman

  Robert N. #1
  Jesus, karln skriver ju som en pårökt miljöpartist. Dags för en skrivkurs där.

 6. elias

  #1
  miljöpåverkan på klimatet= ologiskt/felaktigt språk.
  Definition:
  ¤ miljö = kvalitet i jord, luft och vatten
  ¤ klimat = temperaturförhållanden i luft i genomsnitt sista 30 åren eller mer beroende på vad man vill bevisa.

 7. tty

  #3

  ”Kanske kan de stänga sina stålverk-något vi i så fall kan tacka USAs president för!”

  Knappast. Den europeiska stålindustrin uppvaktar redan EU om ståltullar eftersom de är rädda att Kina nu kommer att dumpa sitt stålöverskott i Europa i stället för USA.

  ”När far super är det rätt”

 8. Richard

  Hur pass bra rening har Kina på sina nybyggda kolkraftverk?

 9. JIMMY

  Tack Ingemar för den informativa nyheten, om minskade Co2 utsläpp trots en maximal oskattad energipolitik i Trump USA, och från tekniska industri världsmotor landet Made in China statistiken !

  En information som bara kan läsas obehindrat fritt i” DDR ankdamm demokraturen Sverige ” via framtidens nya syndiga poppis media- ej censurerade interaktiva blogg internet hemsidor och utomlands .
  🙂

 10. tty

  ”Om Trump vill att det skall brytas mer kol i USA så får han nog exportera den till utlandet, t.ex. till Kina.”’

  Vilket redan händer:

  https://www.eia.gov/coal/production/quarterly/pdf/t7p01p1.pdf

  Kolexporten till Kina ökade 225% mellan 2016 och 2017 till drygt 3 miljoner ton. Även exporten till Sverige ökade från 300 000 ton till 900 000 ton. I Sveriges fall troligen helt till stålindustrin. Det är faktiskt rätt ont om länder som exporterar kol av ”stålverkskvalitet”.

  För övrigt är USA nu även nettoexportör av naturgas:

  https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_move_state_dcu_nus_m.htm

  På en snabbt växande marknad:

  https://www.eia.gov/naturalgas/weekly/archivenew_ngwu/2018/05_31/

  Däremot importerar USA fortfarande olja, fast i minskande kvantiteter. Med de höga oljepriserna har utvinningen av ”tight oil” exploderat. USA producerar nu ca 5% mer olja per månad än vid ”Peak Oil” 1970:

  https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRFPUS1&f=M

  I synnerhet är det produktionen i ”the Permian Basin” som ökar snabbt. Texas ensamt producerar nu nästan lika mycket olja som hela USA gjorde för 10 år sedan.

  Det ironiska är att USA som aldrig ratificerade Kyotoavtalet ironiskt nog är det enda land som faktiskt uppfyllt åtagandena enligt det, med råge faktiskt.

 11. Håkan Bergman

  ”Det ironiska är att USA som aldrig ratificerade Kyotoavtalet ironiskt nog är det enda land som faktiskt uppfyllt åtagandena enligt det, med råge faktiskt.”

  Spot on där, och det var Clinton-Gore-administrationen som inte fick det igenom kongressen.

 12. tty

  #8

  Kina har bra rening på stora anläggningar. Det stora problemet är att många miljoner hushåll fortfarande är helt beroende av att elda med kol för uppvärmning. Alltså exakt samma sak som ledde till Londonsmoggen. Man gjorde ett halvhjärtat försök att stoppa det för några år sedan men fick backa. Man måste komma ihåg att t ex en stad som Harbin har lika kalla vintrar som Fairbanks i Alaska. Faktum är att Kina var först med att bryta kol i stor skala, redan på medeltiden, då skogen tagit slut, men det användes endast till uppvärmning och ledde aldrig till någon industrialisering.

  Vad som krävs är heltäckande fjärrvärme- och/eller gasnät, vilket kommer att ta många år att bygga och kräva enorma mängder gas. Tydligen experimenterar man nu med kolförgasning i stor skala.

 13. tty

  #6

  ”karln skriver ju som en pårökt miljöpartist.”

  En typisk svensk journalist alltså.

 14. Håkan Bergman

  Kina har en del märkliga projekt, vad sägs om att frakta kol med ett elfartyg.

  https://www.maritime-executive.com/article/chinese-yard-launches-battery-powered-coal-carrier#gs.2yaPpjc

  Vill minnas att nåt liknande var uppe här för inte så länge sen.Då handlade det om att frakta kol till en anläggning för kol till gas.

 15. tty

  #14

  I just det här speciella fallet skulle det nog kunna fungera. Det gäller en kort sträcka mellan två fasta punkter i låg fart och man vet i förväg hur lång tid lossning och lastning kommer att ta. Farten är mycket viktig. I låg fart kan även ett stort fartyg drivas med förvånansvärt liten motorstyrka men kraftbehovet ökar mycket snabbt med hastigheten.

  Däremot har man tydligen fortfarande inte fått igång elfärjandet mellan Helsingborg och Helsingör. Senaste budet verkar vara ”senare i år”.

  Kanske man skulle gå över till samma system som färjan vid Stegeborg i Östergötland. Där får man strömmen via en kabel som rullas på och av ett stort hjul ombord. Det fungerar, med reservation för att man inte provat under en riktigt besvärlig isvinter ännu. Det förutsätter ju dock att ingen försöker att ankra i färjeleden.

 16. Lars-Eric Bjerke

  #10 tty,

  ”Det ironiska är att USA som aldrig ratificerade Kyotoavtalet ironiskt nog är det enda land som faktiskt uppfyllt åtagandena enligt det, med råge faktiskt.”

  EU-15 lovade 8 % minskning från till 2012 jämfört med 1990 i Kyoto 1 jämfört med kravet 5 % och det har man klarat. EU hävdar också att man är på god väg att klara Kyoto 2, som kräver 20 % minskning till 2020 jämfört med 1990.
  https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress/kyoto_2_en

 17. Björn

  Världen är inte mogen för ett avskaffande av fossil energi. Det är bara att inse det. Politikerna behöver mer bildning om vad energi är för någonting. Vi kan inte avskaffa grunden för vår livsföring, vilken just är tillgången på energi. Politikerna luras av klimatforskarna att tro att vi går mot en varmare värld, men det är tvärtom, vår atmosfär kyls ned på grund av avtagande soleffekt inom UV-området. Forskningen inom fission- och fusionskraften pågår vars tillämpning inom en relativt snar framtid löser världens energibehov. Inga människor i världen kommer att gå med på sluta leva ett gott liv, eller tillåtas att inte fortsatt utvecklas. Politiker, inse att det finns så mycket samlad kunskap att vi kan övervinna i stort sett alla kommande problem. Men om vi förbjuder fossil energi och utveckling på energiområdet, då kommer många på högre breddgrader att dö, när den nya Lilla istiden drabbar oss.

 18. Peter F

  http://bishophill.squarespace.com/blog/2013/8/21/a-fracking-time-josh-235.html

  http://www.cartoonsbyjosh.com)

 19. jensen

  Hur skall man bedöma hållbarheten betr. Fracking-industrin på lång sikt.
  Jag har inte 100% tilltro till SrSRocco, men ändå stor

  https://srsroccoreport.com/the-mighty-u-s-shale-oil-industry-to-lose-another-20-billion-in-2017/

  http://notrickszone.com/#sthash.bEC1jUZp.dpbs

  TROUBLE FINANCING ITS DEBT: Massive Decline Rates Push U.S. Shale Oil Industry Closer Towards Bankruptcy

 20. Johan M

  …och under radarn så fortsätter utvecklingen mot fusionsreaktorer. För den som vill lite positiva saker att se fram emot kan jag rekommendera att följa vad Tokamak Energy gör, ST40 har startats 🙂

  https://twitter.com/TokamakEnergy?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

 21. jensen

  https://srsroccoreport.com/u-s-second-largest-oil-field-production-falls-as-decline-rates-rise/

 22. Robert N.

  # 5
  # 13
  En pårökt svensk miljöpartistisk veganjournalist.

 23. Lars Cornell

  #17. Du har så rätt.
  I Tyskland sker nu en U-sväng efter att deras dyra Erergiewende havererat.
  I Danmark likaså. Där har motståndet mot kärnkraft varit stort, men nu början man forska på kärnkraft även där. De har upptäckt att den reglerkraft som Sverige och Norge tillhandahållit inte är att lita på i framtiden.
  Vi kan förvänta oss en liknande U-sväng i svensk ’förnybar’-politik inom några få år.

  Jordens energibalans
  Fossila bränslen 75%,
  Kärnkraft 4,5%,
  Vattenkraft 6,8%
  Vindkraft 1,6%,
  Biomassa 1%,
  Sol 0,6%

  http://www.tjust.com/2018/klimat/energibalans-earth2.jpg

 24. Lasse

  Vill man förstå Kinas och USAs ståltullar så kan denna sida vara intressant:
  Kina: https://tradingeconomics.com/china/steel-production
  USA:https://tradingeconomics.com/united-states/steel-production

  Kinas enorma utveckling ligger väl också bakom koldioxidutsläppen och problem med luften.
  i USA finns det tydliga förbättringar i luftens kvalitet, men det går tydligen inte så fort som datorerna beräknar: https://wattsupwiththat.com/2018/05/good-news-real-air-pollution-trends-in-us-continue-downward-but-slower-than-hoped/

  Det är inte fel att kräva en renare industri. Men det är fel att kräva en renare industri och släppa in samma produkter från utlandet utan att de lever upp till liknande krav.

 25. Robert N.

  Känns säkrare att ta bilen när man ska ut o resa…

  ”Trafikverket planerar att ställa in alla SJ-tåg mellan Stockholm och Göteborg under hela helgen på grund av det varma vädret. Omkring 8.000 resenärer drabbas.
  SJ sitter i möte med Trafikverket för att hitta en lösning.
  Samtliga tåg planeras att ställas in på sträckan mellan Stockholm och Göteborg från klockan 21.00 på fredagskvällen till och med söndag kväll. Drabbade resenärer hänvisas till SJ för mer information.”
  Klipp från DI.
  https://www.di.se/nyheter/alla-sj-tag-stalls-in-mellan-stockholm-och-goteborg/

 26. tty

  #19

  ”Hur skall man bedöma hållbarheten betr. Fracking-industrin på lång sikt.”

  Det här eviga tugget om hur mycket pengar man förlorar på tight oil/gas har pågått i ca 10 år nu, medan utvinningen bara blir större och större. Tror du på allvar att hela olje- och gasindustrin i USA uteslutande består av idioter?

  Jag är mycket skeptisk till alla historier om ryska fake news men när det gäller just olje/gasbranschen verkar det faktiskt inte orimligt.

  Det är förresten inte fracking som är det centrala i tekniken utan directional drilling, plus mycket billigare fracking genom att använda nästan bara vatten i st f dyra kemikalier.

 27. tty

  #21

  Du har all den aktuella statistiken här:

  https://www.eia.gov/petroleum/drilling/xls/dpr-data.xlsx

  Ett litet påpekande. Produktionskurvan från en oljekälla är exponentiell, d v s produktionen faller snabbt till en början, sedan allt långsammare (samtidigt som gasandelen ökar). Det innebär att när borrningsaktiviteten är intensiv och många av källorna är nya så är också ”legacy decline” som störst (liksom produktionen föralldel). Något som srsrocco förutsätter att hans läsare inte begriper, troligen med rätta.

  Den ökande gasandelen kan vara problematisk trots den växande efterfrågan på naturgas. De gäller t ex för the Permian Basin där gasproduktionen nu är så stor att det inte längre finns pipelinekapacitet att ta hand om mera, och Texas har stränga regler för fackling av gas.

 28. Ann lh

  Ingemar! Påpassligt just på ettårsdagen av Trumps tal i Vita Husets Rosenträdgård, där han till klimat-prussiluskornas förfäran påbörjade ”uppbränningen” av jorden. Orden om att bränna upp jorden kommer från vår Miljöministers tal till nationen i veckan.

 29. jensen

  26.
  Tack för reflexionen, tty
  Nej, jag är verkligen ingen expert på fossilindustrin,utan försöker bara snappa upp informationer om det hela.
  Förmodligen ligger den kommande verkligheten någonstans mellan ytterligheterna.
  Men så fort banker är inblandade tror jag att SrsRocco ligger närmre verkligheten med tanke på hans kunskaper om EROI.
  Så mycket som är osäkert beträffande. utvecklingen av Klimat,Geopolitik, Världsekonomi och förhoppningsvis kommande Teknik-utveckling får man väl sucka:
  Den som lever får se.

 30. tty

  #25

  Det här illustrerar något jag fått förklarat av en bekant som jobbar med driftsäkerhet på Trafikverket (ja det finns faktiskt sådana människor).

  Svenska stambanor är byggda från förutsättningen att man kan stänga av ett spår i taget för att underhålla det. Att köra så intensiv trafik som nu håller helt enkelt inte i längden, status på banor och elledningar sjunker hela tiden, och på de korta stunder man kan stänga av trafiken hinner man bara göra små akutreparationer.

  Nu har man tydligen gjort ett försök att rycka upp en bit av Västra Stambanan och köra Älvsborgsbanan istället, den är inte heller i gott skick och så blir det så här….

  8000 passagerare, det är typ 150 bussar. Inte helt lätt att fixa i en handvändning. I princip borde man ju ha alternativ eftersom man kan köra både via Borås, Öxnered och Uddevalla, men frågan är var felet eller felen finns och i vilket skick småbanorna är. Det är inte säkert att de är körbara med t ex X2000.

 31. tty

  #29

  Nu är EROI överhuvud taget ett mycket tvivelaktigt begrepp. Strängt taget är det alltid <1, annars har man nämligen en evighetsmaskin. Så man kan få ungefär vilken siffra man vill beroende på hur man avgränsar systemet.

  Typ: för ett vindkraftverk: ingår energin för att riva verket och bila bort betongklumpen det är byggt på, ingår energin som gick åt att bygga vägen fram till kraftverket, energin som gick åt för de som byggde verket (och vägen) att pendla till/från arbetsplatsen, energin som gick åt för att förstärka distributionsnätet, energin som gick åt för att bygga ett gasturbinverk för att producera utjämningskraft o s v o s v

  Ovanstående kan verka absurt men jag har faktiskt sett en analys av kärnkraftens kostnader där man för säkerhets skull hade lagt in ett kärnvapenkrig mellan Indien och Pakistan för att få upp siffran.

 32. Håkan Bergman

  tty #30

  Nu väntar vi bara på att bron i Töreboda inte går att få ner helt, blir runt 30 där i helgen.

 33. Johan M

  #25 Robert N.

  Vi bor i ett u-land. Förra sommaren fick jag evakuera ett tåg som blev stående någon mil norr om Norrköping. Det bästa man kan säga var att personalen verkade ha vanan inne och såg det som en rutinåtgärd.

 34. Håkan Bergman

  Så nu har Trafikverket backat och ställer in banarbetet på sträckan Herrljunga-Göteborg, men glöm inte att gardera med Töreboda. Men hur är det fatt på TrV, det finns eventkalendrar,bra att ha när man planerar sånt här.