CO2 och dess konsekvenser: en sammanfattning

CO2 Science
Craig och Sherwood Idso från CO2Science har publicerat en diger lunta där de går igenom den vetenskapliga litteraturen beträffande konsekvenserna av en ökande halt av koldioxid i atmosfären, och jämför den med vad en del IPCC-modeller har kommit fram till. Hur klarar sig modellerna i förhållande till de data som finns?
”I det följande gör vi enbart en bedömning, och jämför tio av de mer illavarslande modellbaserade förutsägelserna om vad som kommer att hända om vi fortsätter som hittills med antropogena CO2-utsläpp med verkliga observationer.” Författarna tittar närmare på hur realistiska modellernas hittills varit när det gäller (1) uppvärmning av planeten, (2) frekvensen av översvämningar och torka, (3) antalet och styrkan hos orkaner, (4) ökningen av havsnivån, (5) frekvensen och styrkan i stormar, (6) klimatrelaterade dödstal, (7) växters och djurarters utrotning, (8) växtligheten, (9) blekningen av korallrev, och (10) det marina livets eventuella decimering p.g.a. försurningen av haven. De gör också sin egen uppskattning av de klimatologiska och biologiska konsekvenserna av en fortsatt höjning av koldioxidhalten i atmosfären.
Författarnas slutsats är att modellerna står sig dåligt mot vad vi redan vet. Koldioxiden är inget problem, tvärt om. Det stora hotet mot flora och fauna är människans rent fysiska utbredning och transformation av jordytan. Koldioxiden utgör dock ett gödningsmedel som i viss mån kan kompensera för detta.
Rapporten finns här.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. D Lundkvist

  Precis vad jag alltid ansett också. Men vem som helst inser ju att det inte finns någon politiskt transformerande sprängkraft i en sån hållning. Underhåll av Status Quo är inget för progressiva. Så vad ska jag säga? Tag betäckning, låter rätt rimligt om man kikar ut över världen och gör en snabb sammanfattning.

 2. Kent Forssgren

  OT. Joe Bastardi från i går. Bastardi: Shift to Colder Climate Predicted Next 20-30 Years

  http://www.accuweather.com/blogs/news/story/45220/bastardi-three-of-next-five-wi-1.asp

 3. KristianA

  On Topic?
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/torka-i-amazonas-oroar-forskare
   

 4. Peter Stilbs

  Verkar som något som Johan Rockström borde läsa ?

 5. Christer Löfström

  För den som är allmänt intresserad av vetenskap.
  http://politiken.dk/videnskab/ECE1187475/rektor-var-til-doktorfest-med-to-doede/

 6. Ingemar.
  Jag har läst igenom det mesta i dokumentet tidigare. Det är ett imponerande jobb de lagt ner. Enbart referenserna upptar mer än 50 sidor. Det övertygande är att det inte handlar om teoretiserande eller modellering utan om studier av korrelationen mellan verkligheten och påståendena om allt ont som en uppvärmning skulle medföra.
  När får man se en motsvarande dokumentation från alarmistsidan som pekar på historiska korrelationer?

 7. Ingemar

  Och jag undrar fortfarande hur FN sk kunna få ihop det med att både gynna artrikedom på jorden och att minska CO2-halt i atmosfären. Eller kommer man bara att lägga locket på och tiga om detta grundläggande dilemma?

 8. Kent Forssgren

  Den nyttiga koldioxiden. Koldioxid kan omvandlas till bränsle med hjälp av vatten och solljus.
  Som så ofta, studera och lär av naturen. Lösningarna har evolutionen med hjälp av det naturliga urvalet redan utvecklat. Snart kan fotosyntestekniken omsättas till industriell skala. Utsläppsrätter blir hårdvaluta.
  Här nedan utdrag ut två spännande artiklar.
   
  Making Fuel With CO2 and Sunlight
   
  A collaborative research team from ETH Zurich, the Paul Scherrer Institute (PSI), and Caltech has built a solar reactor to make syngas – a precursor for hydrocarbon fuels (You may need to click the ‘translating’ link for completion.) uses only CO2, water and sunlight.
   
  The device is a solar cavity-receiver reactor that can thermochemically split both water and CO2 using concentrated solar radiation. The reactor uses a solar-driven thermochemical cycle for splitting the CO2 and H2O using metal oxide redox reactions. In a two-step cycle the process starts with a thermally reducing non-stoichiometric cerium oxide at above 1,500°C and then re-oxidizing it with the H2O and CO2 at below 900°C to produce H2 and carbon monoxide for making the syngas product.
   
  “The potential of solar fuels has been repeatedly overestimated in the short term and underestimated in the long term. We still have plenty of research and development work to do, but by 2020 we should witness the first industrial solar fuel plants coming into operation.”
   
  Worldwide scientists and business people are discussing the question: How can you store solar energy from the sunniest spots on earth with wide-open areas and transport it to the industrialized centers where most of the energy is needed? The question motivates researchers across the range from biology, such as sunlight converted to a biological chemical stored energy leading to the forms of liquid fuels that can be saved and transported over unlimited distances on to the physics and chemistry of sunlight harvests to make heat, on to electrical generation or simply generate electricity that are limited to the transmission investment.
   
  http://newenergyandfuel.com/http:/newenergyandfuel/com/2011/01/20/making-fuel-with-co2-and-sunlight/
  January 20, 2011
   
  Cerium Oxide Holds Promise For Efficient Solar Fuel
  Using a common metal most famously found in self-cleaning ovens, Sossina Haile hopes to change our energy future. The metal is cerium oxide — or ceria — and it is the centerpiece of a promising new technology developed by Haile and her colleagues that concentrates solar energy and uses it to efficiently convert carbon dioxide and water into fuels…
   
  …gas molecules that are pumped into the reactor, producing carbon monoxide (CO) and/or hydrogen gas (H2). H2 can be used to fuel hydrogen fuel cells; CO, combined with H2, can be used to create synthetic gas, or “syngas,” which is the precursor to liquid hydrocarbon fuels. Adding other catalysts to the gas mixture, meanwhile, produces methane. And once the ceria is oxygenated to full capacity, it can be heated back up again, and the cycle can begin anew.
   
  ..Ultimately, Haile says, the process could be adopted in large-scale energy plants, allowing solar-derived power to be reliably available during the day and night. The CO2 emitted by vehicles could be collected and converted to fuel, “but that is difficult,” she says. A more realistic scenario might be to take the CO2 emissions from coal-powered electric plants and convert them to transportation fuels. “You’d effectively be using the carbon twice,” Haile explains.
   
  http://www.lockergnome.com/news/2011/01/19/cerium-oxide-solar-energy/
  01/19/2011

 9. Thomas

  Ingemar #7, vadå minska? Var hittar du någon som vill minska halten under de 280 ppm då vår nuvarande artrikedom klarade sig alldeles utmärkt? Du kör visst med nyspråk där ”öka lite långsammare” är synonymt med ”minska”.

 10. Kul Thomas!
  här presenteras ett dokument som presenterar ett antal sakliga argument och historiska data som starkt ifrågasätter flera av de hotbilder som kommit från alarmistsidan och du kommer med det??
  Kom istället med referenser till vetenskapliga dokument som visar en positiv korrelation historiskt och som styrker de alarmistiska påståendena

 11. bom

  Det är en pervers idè att just 280ppm är ”rätt” koncentration. Hur skruvar man sitt huvud för att köpa den dumheten?

 12. If you cant argue the facts, argue the wording … and always use you best (remaining) arguments …  

 13. Ann L-H

  En fråga – sedan lång tid tillbaka har jag med stort intresse läst vad Tim Ball har skrivit i Canada Free Press. Jag har haft en länk direkt till hans samlade alster i CFP.
  Nu har det hänt något, han har försvunnit från länken och jag får ingen napp då jag på nytt söker efter honom.
  Någon som vet? 

 14. Claudius

  Ingemar, alltid lika skönt att ta del av nyheter som denna. Du gör ett ytterst viktigt och välkommet jobb här.
  Det finns alltså seriösa forskare, som gör ett hästjobb med att sammanställa och publicera uppgifter som bekräftar vad man (dvs t o m en sån som jag) inser ändå, alltså de uppenbara fakta som finns till beskådande i omgivningen. OBS! Detta inte sagt som ironi, om nu någon skulle få för sig att leverera en tråkning.
  Nej, jag menar precis vad jag säger. Skräckscenariernas överstepräster lämnar jag därhän.
  Ingemar, har du någon aning om huruvida det material som du visar här blir mottaget på andra håll inom klimatsvängen? Särskilt inom de ortodoxa lägren, försöker man bemöta, eller blundar man bara och hoppas att impertinenta rapporter som denna ska försvinna?
  Stockholmsinitiativet har också lagt fram flera utmärkt bra saker på senare tid.
  För min del väntar jag fortfarande på att seriösa klimatforskare som Henrik Svensmark och Eigil Friis-Christensen ska vinna erkännande för sina insatser.

 15. Ann L-H
  vad var det för länk du hade?

 16. Peter Stilbs

  Thomas – det är knappast någon tvekan att CO2-halten i atmosfären är så låg att det är en bristvara för växterna. I växthus ökar man skördarna med tillskott av CO2 till mer än det tredubbla.
  En annan effekt är att växterna behöver mindre vatten till rötterna – vattentransporten av CO2 inom växten blir mindre omfattande och mindre energikrävande.
  Växterna har också utvecklat mer effektiv fotosyntes för att kompensera för brist på CO2 och vatten, jämfört med förhållandena på ex dinosauriernas tid  Se ex:
  http://en.wikipedia.org/wiki/C3_carbon_fixation

 17. Peter Stilbs

  Ann L-H : Tim Ball har två lysande utmärkta kapitel i boken ”Slaying the Sky Dragon”  – finns elektronisk på Amazon – där han klär av de centrala klimatskojarna in på bara kroppen  (ex Wigley och Jones). 

 18. Thomas

  Peter Stilbs #16, eftersom du hoppar in och bemöter mig kanske du kan säga om du anser Ingemar har fel i sitt inlägg #7, det var trots allt det inlägget jag kommenterade.
   
  I växthus tillför man också konstgödsel i stor mängd, i naturen ser du betydligt mindre dramatiska effekter av CO2-gödsling. Dessutom har dagens biosfär under de senaste miljonerna år utvecklats under det du beskriver som en bristsituation. Höj CO2 halten och vissa växter gynnas betydligt mer än andra, som du konstaterar påverkas C3 och C4 växter helt olika. Hur kommer sådant att slå mot olika ekosystem?
   
  Balansen mellan olika näringsämnen i växter ändras också vid högre CO2-halt. Man får mer cellulosa vilket sänker näringshalten och gör det svårare för växtätare som måste äta mer för att få i sig lika mycket näring. Detta kan slå speciellt hårt mot insekter som har mindre marginaler. Men för all del, om du bara bryr dig om växterna så är ju även en minskning av växtätare en bonus.
   
  Själva rapporten Ingemar länkade till orkade jag bara läsa första stycket av. Det framgick redan där att det är en rapport för de redan troende i CO2-kyrkan.

 19. Bäckström

  Thomas #18
  ”Balansen mellan olika näringsämnen i växter ändras också vid högre CO2-halt. Man får mer cellulosa vilket sänker näringshalten och gör det svårare för växtätare som måste äta mer för att få i sig lika mycket näring. ”
  Ok. Ungefär som slowfood och fastfood dårå? 🙂
  Det låter som ett argument.
  Har du nån källa på resonemanget?

 20. Pär Green

  Tomas # 18′
  Till vilka länkar hänvisar du till?
  Sakliga eller färgade?
   

 21. Jan-Erik S.

  Apropå solfångare.
  Jag anser att växter är den optimala solfångaren där ved, löv fungerar som ett ”batteri” som laddas.
  För att utnyttja ”batteriet” eldas veden upp.
  Utvecklats under miljontals år.

 22. Jan-Erik S.

  Thomas #18:
  Du skrev:
  ”Själva rapporten Ingemar länkade till orkade jag bara läsa första stycket av. Det framgick redan där att det är en rapport för de redan troende i CO2-kyrkan.”
  Ajaj Thomas…förstår du har det tufft nu 🙂

 23. Beundrar er som orkar argumentera med Thomas! Det är som att övertyga Mubarak om demokratisk utveckling!
  Det är mycket intressant att läsa Thomas inlägg. Ger en bra inblick i CAGW-arnas totala låsning. Känner igen allt efter mycket kontakter med Wijkman.
  Som jag tidigare nämnt har min lokala tomatodlare ett CO2 på 1.500 ppm. Mycket goda tomater! Och bina trivs!
  Jordbruket skulle ju ge högra avkastning med ökad CO2 = mindre svält! Öknarna krymper sedan flera år! Kimatkris? Suck!

 24. Jan-Erik S.

  Thomas #18:
  Tycker du ska läsa igenom länken och påvisa de felaktiga slutsatser de dragit.
  Jag brukar alltid läsa alarmisternas sidor noga.
  Hur ska man annars kunna dra egna slutsatser?

 25. Pär Green

  I dagens DN kan vi läsa om troende!
  Ett barn döms döms till hundra piskrapp, en flicka som är 14 år!
  Klart att hon dog!
   

 26. Pär Green

  Tomas
  Hur tänker du om frågan att så kallat forskningsresultat inte redovisas öppet?

 27. Ann L-H

  # 15 – Ingavar E. Den här länken har fungerat sedan länge men inte numera. Dessutom kan jag få upp tex Singer artiklar från CFP arkiv men inte Tim Ball idag.
  http://www.canadafreepress.com/index.php/members/1/Ball/

 28. Ann L-H

  # 15 fort men fel, som min gubbe ofta säger Ingvar heter du förståss. 

 29. Ann L-H

  # 17 – Peter S. Tack för tipset!

 30. Slabadang

  Rekrytering och utnämningsmakten!
  Kontrollen av vem som bjuds in att jobba med IPCC avgör resultatet.Det är ett problem för opartiskheten och en möjlighet för partiskheten.IPCC skulle aldrig ta fram ett resultat´som hotar dess existensberättigande och rekryteringen och hela processen styrs av detta grundläggande livsvillkor.
  Vi kan se IPCC som resultatet av totalt perversa organisatoriska villkor.Bristen på konkurrerande slutsatser är en illusion baserad på IPCCs proklamation av monopol på dessa.En konkurrerande motsvarande samordnande organisation för de alternativa  vetenskapliga slutsatserna och arbetena är vad som saknas.
  Det är inte snutet ur näsan och att politiker satsar noll kronor på en reviderande kritisk granskning av sina beslutsunderlag är en demokratins skandal.Denna omständighet utgör själva sjukdomen och alle de symptom vi slåss mot botar inte själva sjukdomen i sig.Man måste komma åt själva smitthärden för att kunna bota.Journalister och ideologiskt drivna ”forskare”
  sprider sjukdomen vidare.
  Bortförklaringarna från AGW sidan blir allt märkligare och allt mer motsägelsefulla och nya konstruerade påståenden kan inte reparera de tidigare felaktiga.Visst är det en tradgedi att titta på Corbyn med absolut NOLL i resurser en ”self made man” som bevisat att extrema väderhändelser är förutsägbara och med repetetiva mönster styrda av sol och måne.
  Ett politiskt ansvar är att ta hand om information och kunskap som är vital för samhällets och medborgarnas säkerhet.När de nu satsar hundratals miljoner på en klimatvetenskap som faktiskt längst ner på sista raden så här långt inte inte levererat ETT ENDA konkret plustecken annat än kostnader och rädsla.En totalt oanvändbar ”vetenskap” som gissar ”eventuella” ”sannolika” väderhändelser om 80 år (20 har faktiskt redan förflutit).
  Corbyn har levererat för de som lyssnat en mycket viktig kunskap med stort konkret värde för samhällen och säkerhet.Det finns banne mig ett politiskt ansvar att ta hand om denna kunskap.Endast en misstanke om att det Corbyn levererar faktisk är av värde gör att det blir tjänstefel att INTE agera och ta hand om denna nya meteorologi för samhällsskyddets bästa.
  De där som sitter vid sina multimijons klimatistiska kristallkulor utan at tkunna leverera något konkrtet trivärdigt eller användbart borde få sina budgetar minskade i samma utsträckning som man satsar på denna nya astrometorologiska kunskap.

 31. Lennart Paulson

  Säga vad man vill om Thomas, rädd för stryk är han inte. Han kunde ju lika gärna avstå från att kommentera en sådan här för alarmister tråkig rapport. Men icke han sticker in näsan i getingboet och räds inte för att avfärda den trots att han nästan inte läst den. Naturligtvis blir han biten men det avskräcker honom inte. Lite kan man väl hedra honom för sitt mod.

 32. Torsten Wedin

  Lennart Paulson #31:
  Han är ju en inrotad AGW:are och smarthet (intelligens) är ju inte ett typiskt kännetecken för dylika personer.
  Vad var det Lenin sa? Nyttiga idioter.

 33. Pär Green

  Skrämmande!
  Hur kan så många okunniga människor påverka resten av mänskligheten?
  Få vet vad farsfar-farfars far heter, men anser sig kunna spå i väder! Vissa påstår att det heter klimat!
  Få vet på hur många sätt man kan dricka whiskey! Du som inte vet kan fråga! (jag vet)
  Få vet hur jorden har förändrats,
  En blick på jordens utvecklingshistoria visar att en mångfald processer varit aktiva för att göra jordklotet till vad det är i dag. Och historien är ofattbart lång – 4,6 miljarder år. Tänker man sig den som ett år ligger (den hypotetiska) Kristi födelse 16 sekunder bort. Profeten Muhammeds födelse 11 sekunder bort. Det mesta av vår civilisation har utspelats på dessa få sekunder.  Industrialismen började för 1,3 sekunder sedan, koldioxid­halten i luften har stigit under en halv sekund.
  Men många påstår sig veta hur det ser ut om en framtid?
  De vet inte ens hur många de skita under nästa månad, eller spola i toaletten!
  De allra flersta kommer aldrig att spola!
  De allra flesta lever efter så kallad sanning som är 2000 år gammal, eller mer!
  Flytta detta lands befolkning norr om Östersund, så kommer vi att svällta, eller frysa ihjäl!
  Ingen, absolut ingen kommer att få veta svaret!

 34. Lennart Paulson

  Kan så vara men jag tro att Thomas gör mer nytta för oss skeptiker än vad han själv vill och tror. Folk som läser hans inlagor här på TCM, som aldrig en endaste gång innehåller några som helst tvivel på att vetenskapen vet allt om det kommande klimatet och att det kommer att bli olidligt varmt i en ganska nära framtid blir ju naturligtvis efter ett tag väldigt skeptisk. Dessutom får han ju alla skeptiker här att vässa sig lite extra när han finns med i trådarna. Det skulle nog vara lite tråkigare här på TCS om han inte fanns 🙂

 35. Pär Green

  Lennart Paulson # 34
  Tyvärr kommer Tomas och övriga förhindra att smulorna ramlar ner till behövande! De flesta svälter och allt för många dör av överflöd!

 36. Pär Green

  Tack för tankvärda ord!
  En vision är att alla skall kunna se uppvärmningen av sitt boende som en medborgerlig rättighet och inte som en stor kostnad.Företag skall inte behöva fundera över elpriser och tlllgång till el hurvida de skall investera i Sverige.Vi ska producera elförsörjningen så att vi har en ständig överkapacitet och med den teknik som nu finns tillgänglig så är det bara viljan som saknas.
  Vi ger Vattenfall ett helt nytt uppdrag där vi gemensamt skall göra sveriges EL till den billigaste i världen istället för att maximera statens intäkter.Så bygger vi framtiden så bygger vi välfärd så kan vi avlasta både miljö och medborgare från kostnder och framtidsångest.Vi ska skicka ett tydligt budskap om att statens uppgift är inte att pungslå medborgarna med höga energipriser och elskatter.Statens uppgift är den omvända.
  Vi skall skapa så mycket El som möjligt till en så låg kostnad som möjligt.Det är som att skapa egna oljekällor för Sverige och för den som är orolig för klimatet så ger denna målsättning minskade ”skadliga klimateffekter” som en ren bonus eftersom det blir billigare att bedriva elintensiva miljöavlastande processer och fler kan därigenom komma till stånd samtidigt som elen bättre kan kunkurrera med oljan.
  Vi ska inte släcka ljus ! Vi ska tända och sprida det!!

 37. Slabadang – #30 mlf.
  Du är så otroligt dj-a bra! Tack för alla träffande analyser!
  MERA!

 38. Pär Green

  Få vet på hur många sätt man kan dricka whiskey!
  Svaret är:
  Med vatten, som vatten och utan vatten!

 39. Michelangelo

  #30# ”Ett politiskt ansvar är att ta hand om information och kunskap som är vital för samhällets och medborgarnas säkerhet”
  Helt OT men en liknande politiserad förfalskad verklighetsuppfattning:
  http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/02/05/breaking-news-us-finally-admits-too-much-fluoride-in-the-water.aspx
   

 40. Pär Green

  Det är mer än tragiskt att så många inte kan dricka vatten!
   

 41. Michelangelo

  #36# Vore väldigt bra om vi introducerar naturgas som alternativ till
  el för uppvärmning samt för generering av el.
  Ett betydligt hållbarare alternativ till big Wind och Solar som vi idag
  dyrt subventionerar. Bort med subventionering till viss energiomvandlig. Skatter och avgifter på energi borde ses över nu när det finns ett överskott i ekonomin – sen blir det svårare.
  Märkligt att LO och Svenskt Näringsliv inte ”eldat” på i frågan om billig , tillförlitlig (hållbar) energi.  Antar att en man som Stig Malm inte hade varit tyst i frågan…. . ”Fittstimmet” tycks inte fört Sverige framåt ..

 42. Pär Green

  Tomas vet säkert om det är mer människor som dricka whiskey än vad det är människor som dricka vatten?
   

 43. Pär Green

  Tomas vet säkert om det är mer människor som KAN dricka whiskey än vad det är människor som KAN dricka vatten?

 44. Pär Green

  Intressant att se hur insändare tassar runt!
  Hur kan så många okunniga människor påverka resten av mänskligheten?
  Få vet vad farsfar-farfars far heter, men anser sig kunna spå i väder! Vissa påstår att det heter klimat!
  Få vet på hur många sätt man kan dricka whiskey! Du som inte vet kan fråga! (jag vet)
  Få vet hur jorden har förändrats,
  En blick på jordens utvecklingshistoria visar att en mångfald processer varit aktiva för att göra jordklotet till vad det är i dag. Och historien är ofattbart lång – 4,6 miljarder år. Tänker man sig den som ett år ligger (den hypotetiska) Kristi födelse 16 sekunder bort. Profeten Muhammeds födelse 11 sekunder bort. Det mesta av vår civilisation har utspelats på dessa få sekunder.  Industrialismen började för 1,3 sekunder sedan, koldioxid­halten i luften har stigit under en halv sekund.
  Men många påstår sig veta hur det ser ut om en framtid?
  De vet inte ens hur många de skita under nästa månad, eller spola i toaletten!
  De allra flersta kommer aldrig att spola!
  De allra flesta lever efter så kallad sanning som är 2000 år gammal, eller mer!
  Flytta detta lands befolkning norr om Östersund, så kommer vi att svällta, eller frysa ihjäl!
  Ingen, absolut ingen kommer att få veta svaret!
  Men är det lite för mycket sanning?
  Inga lösningar eller sanningar är problem bara det inte gäller ”min” hemmaplan!
  Spola och sk… och var som vanligt, det gäller ju inte mig!
   
   

 45. Pär Green

  Det japanska företaget Hitachi Nuclear är berett att storsatsa i Oskarshamn. Satsningen kan ge 3 000 nya jobb.
  Dels vill företaget bygga en modulfabrik till kärnkraftsindustrin, dels är man intresserad av att bygga en fjärde reaktor, uppger SVT:s Smålandsnytt.
  På en presskonferens på fredagen tillkännagav företaget att Oskarshamn är en av färre än tio orter som är intressant i satsningen.
  Skulle det vara möjligt utan en tankelag?
  Varför vill jappsen bygga i detta land?
  Är det inte fördelaktigare i Indien eller Kina?
  Skall Oskarshamn bli ett guldfällt?
  Tomas, vad skall du och UI göra nu?

 46. Pär Green

  Är Sverige nu mer ett U-land?
  Varför kan vi inte själva tillverka energi?
  Får vi bidrag för egen försörjning?
   

 47. Pär Green

  Är våra barns framtid att skala baner i Norge?
  Borg vill sänka ingångslönerna!
  Är nu högtid tid att planera för kommande generation!
  Eller skall vi återgå till luffare och tiggare?

 48. Pär Green

  Nu skall Sverige exportera grön kol till Europa?
  Hur fruktansvärt djävla dumt får det bli?
   

 49. Jan-Erik S.

  Slabadang #30:
  Som vanligt så träffar du mitt i prick!
  Tror du är en av de bästa här inne att leverera sanningar.
  Problemet är att ”Svensson”(mer än 90%) inte kan tillgodogöra sig den informationen då den i deras ögon inte kan omvandlas till tankebanor.
  Sagt det förut…gäller att nå ut till allmänheten på ett PEDAGOGISKT sätt.
  Någon nämnde ”Kejsarens nya kläder” som en bra liknelse. 
  Som sagt…igen…hur nå den breda allmänheten?
  Förmodar Ni alla har hört talas om fackidiot.
  Fackidiot innebär att man själv är så inläst inom ett visst område så man tar för givet att resten av omvärlden fattar vad man menar.
  Som matematik…när man kan det så är det sååå enkelt.
  Men…kruxet…mina damer och herrar…är att många inte ens kan det mest elementära.
  Samma med klimatpolitiken…tro mig…har massor av bekanta som gått på alarmisten. När man försöker förklara de mest grundläggande självklarheter så har de ändå svårt att förstå.
  Merparten här inne ÄR intelligenta och bildade.
  Merparten utanför är det inte.
  Merparten utanför har helt enkelt inte kapaciteten att ta till sig fakta så fort man kommer under rubriknivån.
   

 50. Toprunner

  Pär Green #48:
  Jag såg det på nyheterna. Vän av ordning frågar sig hur man åstadkommer de 800 grader som omger trumman i vilken det gröna kolet skapas. Vindkraft ?

 51. Peter Stilbs

  Pär Green #48 – jag så detta också på Rapport – man skäms över dessa professorer som hänger sig åt sådant
  Det var ju vanligt träkol, som man köper till sommargrillen.
  På 1800-talet var dessutom Bergslagen etc som ett månlandskap – all skog användes för kolmilor och järnframställning.

 52. Ulf Åkesson

  Pär:
   
  Får intryccket av att du ser en eventuell satsning från Hitachi som något negativt. Jag ser det tvärtom (jobb, billig energi etc). Var ligger problemet?

 53. Toprunner

  Ulf Åkesson #52:
  Det är rent trams. Förmodligen ett lamt försök från Hitachi att klämma sig in i ett Finlandsbygge. Ingen förnuftig människa tror på det som de hävdar.

 54. Skogsmannen

  Pär Green #38!
  Rätt men ändå fel i ordningen (man skall inte förstöra ett bra uttryck).
  Man kan dricka whisky med vatten, utan vatten och som vatten.
  Dessutom hävdar jag att stavningen Whiskey i förstan hand syftar mot den amerikanska motsvarigheten som lämpligast inte dricks alls utan snarast bör användas som möbelpolish (Irlänsk whiskey är dock ok om man inte gillar röksmaken i skotsk whisky).
  Men, som sagt, smaken är som baken…..

 55. Nu ska vi inte kriga om whiskey men det är inte mycket som slår en 15 år gammal Kentucky Straight Bourbon ifråga om smakupplevelser.

 56. Skogsmannen

  Ingvar!
  Håller med om att amerikansk whiskey kan ge extrema smakupplevelser, men jag tycker inte att de är särskilt positiva (i min mun i alla fall). 🙂
  Men som jag antydde tidigare, när det gällande smaker finns det inget som är rätt eller fel.

 57. Skogsmannen!
  Tyvärr är det svårt att få tag i riktigt vällagrad Kentucky. De som finns i Sverige är på 8 år och är så där. Wild Turkey är hyfsad. Four  Roses är skräp

 58. Ingemar

  Thomas #9,
  Ursäkta att jag inte svarat men jag har varit ute och rest hela da’n. Som någon redan påpekat så utför du en välgärning för skeptikerna genom att du får oss att vässa argumenten. Vi får ofta AGW-sidans bästa argument från dig. Dock inte varje gång – som idag t.ex. 🙂

 59. Thomas

  Ingemar #58, jag ser att du inte hade något att säga till försvar för ditt påstående i #7, men varför säga något i sak när man kan nöja sig med ett rent personangrepp, ni förnekare måste ju få någon att mobba. I de verkliga livet är ni få och okunniga, men här på bedrägeribloggen kan ni känna er starka och många fast ni egentligen är precis lika patetiska här.

 60. magnus

  Per Green #48
   
  Är du säker på att det inte var grönkål som vi skulle exportera?
   
  I övrigt är det som vanligt här så otroligt upprört men så lite nytt.
   
  Hur går det för Corbyns prognoser, han som skulle vara så bra?

 61. Thomas .. var det extra många motgångar idag eller?

 62. Peter Stilbs

  Pär Green #48 och mig själv #51 – jag letade upp ”det gröna kolet” som fick minst 2 inslag i rapport i går (18 och 19:30) nu på webben – ex här http://www.obiz.se/index.php?id=84
  Det är åter ett exempel på hur SVT:s redaktion totalt förvränger vad saken gäller  – tydligen gick det ut på att ”torr-rosta” biomassa vid ett par 100 grader – den blir därmed bakteriefri och tappar sitt vatten, och blir hydrofob (vattenavstötande) – och lättare att mala.
  Inte så dumt i sak – men man måste väl räkna på om den tappade energin i processen uppvägs av de praktiska hanteringsfördelarna
  Om SVT:s reportrar visade samma inkompetens inom ex ekonomi, geografi och historia – de skulle få sparken samma dag.
  Inom ”miljö” och ”klimat” och ”teknik” kan de däremot komma med precis vad som helst, uan att det ens går att klaga vid GRN – eller dess nya motsvarighet.

 63. Christer Liss

  UI kommenterar i dag den artikel som den här kommentatorsslingan skulle handla om.
  Kommentarer till deras kommentarer??

 64. Olaus Petri

  Thomas klär sig i offerkoftan och säger sig inte trivas med det. Annars det rent pinsamt att höra gnället om ”mobbning” mot AGW:are. Hela klimathotskarusellen har fått sin snurrkraft via demonisering av ”förnekare” som kunde fått vilken gammeltestamentlig domedagsprofet som helst grön (sic) av avund.
   
  Ifall inte de klimathotstroende stigmatiserat sina meningsmotståndare som djävulens hantlangare hade nog inte någon mobbning startat över huvud taget. Det var förstås OK så länge inte skeptikerna hade röstresurser, då fyllde de en funktion som negativ kontrast i världsförbättrarberättelsen, men nu när hålen i ”science is settled” visade sig vara gigantiska, är det inte så skoj längre.
   
  Som man sår får man skörda Thomas. Att kalla meningsmotståndare för kreationister, plattjordingar, förvillare etc är inte så skoj när dessa börjar räta på ryggen och ta ut den knutna näven ur fickan.
   
  Du får nog lära dig leva med det.

 65. Ivh

  GROVA FEL I RAPPORTEN
   
  För att inte göra de klimatkritiska åsikterna för löjliga, så skall man inte hänvisa till rapporten som Ingemar hänvisad till.
   
  På sid 54 i rapporten så raljerar författarna över att klimatforskarna påstår att vädret blir mer extremt av klimatförändringarna och visar statistik där hagelskurar i delar av Kina har minskat. Det är ett jättedumt argument, därför att öknarna har brett ut sig i Kina vilket klimatskrämmarna hävdar att det beror på klimatförändringarna. Det vet ju alla att det är sällsynt med hagelskurar i öken.
   
  Till sist så är det ju inte direkt några klimatforskare som driver centret som gett ut rapporten.

 66. Ingemar

  Thomas #59,
  Dina utbrott hjälper föga. Om du läst rapporten så hade du sett att författarna har dokumenterat hur både uppvärmning och CO2-produktion gynnar nya habitat och därmed säkrar olika arters överlevnad. Se exempelvis s. 72 och framåt.

 67. Thomas

  Ingemar, har du kontrollerat om de referenser de ger verkligen säger det rapportförfattarna hävdar? Har du kontrollerat om de ger en heltäckande bild av forskningsfältet eller om rapportförfattarna bara selekterat de artiklar som passar deras mycket tydliga agenda? Co2science är en organisation ökänd för att selektera och förvanska forskningsresultat så att ”bara” läsa de där 161 sidorna räcker inte på långa vägar.
   
  Du klagar på IPCC:s rapport som genomgått en helt öppen reviewprocess och istället förlitar du dig från dokument från en ren lobbygrupp.

 68. Thomas, menar du att du vet var IPCC fick sin 90%-iga sannolikhet ifrån i AR4-SPM? Du minns, det budskapet som kavlades ut över hela världen i medierna. Det viktigaste ! (*)
  Varför inte berätta det för oss i så fall.
  (*) Och i den föregående rapporten, TAR, var det en viss hockeklubba som var det ’starkaste’ budskapet, det kanske du också minns!?  

 69. Angående att kolla referenser, Thomas.
  Som du ju mycket väl vet har jag ibland kollat de referenser du ibland angivit, och läst vad de faktiskt säger. Och återkommit om detta. Senast i fredags angående Skeptical Science.
  Men dels brukar de inte alls visa speciellt mycket (ofta inte alls det du hävdade), men ffa vågar du sen inte diskutera det som faktiskt stod där. Utan börja spotta och fräsa om annat igen …
  Inte ens dina egna länkar vill du stå för, Thomas! Hur är stämningen egentligen i alarmistlägret? Tycker du att Gavin, Tranberth, Mann och gänget låter som saker och ting går deras väg? Eller din?
  😉

 70. Ingemar

  Thomas #67,
  Beträffande IPCCs ”reviewande” så finns en överväldigande dokumentation på att den fungerat mycket dåligt; att artiklar sållas bort och att man drar slutsatser som går på tvärs med andra. Jag skulle ALDRIG lita på skojarna som leder det projektet.
  Men alldeles bortsett från frågan vem vi kan lita på eller inte, så är det väl ganska självklart att ökad CO2 och ökad värme gynnar växligheten. Biomassan på jorden skall ju ha ökat med en 6% sedan 90-talet (enligt satelitmätningar). Följaktligen är detta en positiv sak både för växter och djur som lever där. Men som Idsos påpekar så motverkas detta samtidigt av andra saker som vi människor gör, t.ex. mer byggnation och monokulturer på åkrarna (eller tror du inte på Idsos om detta heller?)
  Dilemmat kvarstår. Skall FN både förespråka (genom IPCC) en försämring för växter och djur genom CO2-reduktioner och ett bevarande av arter?

 71. När jag läser Thomas 59 kan jag inte få annat intryck än att han håller till på den här bloggen bara för att uppta vår tid med meningslösa diskussioner.

 72. Toprunner

  Ingvar E #71:
  Hoppas fler kommer till den insikten och inte vattnar ogräset

 73. Pär Green

  Jag tänker, alltså finns jag. Men varför finns då Tomas ?

 74. Dan

  Thomas Icke-Tvivlaren.

 75. Pär, Thomas tänker nog. Bara annorlunda. Han tvivlar också. Garanterat! Bara annorlunda, och är livrädd för att visa någon som helst spricka i AGW-bygget. Men det blir inte lättare för honom …

 76. Pär Green

  En fundering, om något påstår en undergång. Är det då inte varje tänkande individs skyldig att pröva och motbevisa

 77. Thomas

  Det är otroligt vad många inlägg ni kan skriva om min person.

 78. Michelangelo

  #75# Han skall skys som den politruk/ Gestapotyp han verkar vara..
  I början av förra seklet fanns en consensus om att allt ont kom från judarna – man gjorde stor sak av rasbiologi inte minst i Uppsala.
  Geileitern Goebbels  och Hitler blev imponerade. Doktorer och andra ”lärda” och en ”samlad” vetenskap ställde sig bakom utrotning av undermänniskorna. Massorna piskades upp merd hjälp av propaganda – inte minst filmer Vi får nu för f-n till att historien inte upprepas. Vi vill ha fortsatt utveckling – inte avveckling av vår surt förvärvade välstånd som frambringat en medelklass. 
  Det finns tyvärr ett motsånd mot detta och det är dit man bör rikta fokus !
  Titta på energiskatterna och avgifterna vi fått tack vare denna CAGW. Otroligt oförskämt utarmande. Den i grunden billiga och oförstörbara energin har tillåtits bli en vara som skall ransoneras – som om det vore en bristvara. Dags för ett energiskatteuppror !

 79. Pär Green

  Tomas # 77
  Ingen skriver om din person!
  Enbart om din uppfattning!
   

 80. Ja, vad ÄR Co2:s konsekvenser egentligen?
  Enligt den här korta artikeln i dagens Expressen så är svaret: Högst osäkert. Kanske lika gärna kan vara solen som driver klimatförändringarna?
  ”Genom att ha mycket bättre bilder av solen kommer det att bli enklare att förutse vad som händer, säger experten professor Heinz Wolff till Sky News.
  Bilderna kan ge oss viktig information.
  Klimatforskare vet inte om klimatförändringarna beror på solen eller något annat och allt vi kan göra för att få mer kunskap, genom att ha mycket mer detaljerade bilder, om det som ger oss liv kommer att hjälpa forskarna.”

  Hoppsan!
  http://www.expressen.se/nyheter/1.2320330/solen-som-du-aldrig-sett-den-forr

 81. Dan

  Thomas, du är vårt favorithatobjekt. 🙂

 82. Pär Green

  Dan # 81
  Ingen hatar Tomas, de flesta har bara medlidande över en icke tänkande.

 83. Dan

  Jag satte dit en smiley.
  Inte hatar vi honom, men lite jobbig är han allt ibland.

 84. Sluta tracka Thomas nu. Utan Thomas hade TCS varit bra mycket tråkigare.

 85. Pär Green

  Inta ska väl TCS vara beroende av en vilsen och olycklig Tomas?
  Låt Tomas få lite hjälp och hitta sitt eget liv.

 86. Pär Green

  Thomas,
  ”if you can’t beat them, join them”
  Livet är för kort för att förändra världen!