Clexit

”Att bibehålla en galen överenskommelse är omoraliskt”, Donn Dears Clexit for a Brighter Future.

UNFCCC, FNs ramkonvention om klimatförändring, fyller 25 år 9 maj och allt fler röster hörs för att lämna den. Clexit med andra ord. Men, vad säger konventionen? Några exempel:

I första stycket i inledningen möts vi av klimathotet, (C)AGW: ”konventionens parter konstaterar att förändring av jordens klimat och dess skadliga verkningar är en gemensam angelägenhet för hela mänskligheten och att de är oroade över att mänskliga verksamheter i avsevärd grad har ökat koncentrationen av växthusgaser i atmosfären, att detta förstärker den naturliga växthuseffekten och att det kommer att leda till en genomsnittlig ytterligare uppvärmning av jordens yta och atmosfär och kan inverka skadligt på naturliga ekosystem och mänsklighet”.

Artikel 1 definierar Climate Change, ”klimatförändring” som ”en förändring av klimatet, som är direkt eller indirekt hänförlig till mänsklig verksamhet, som ändrar sammansättningen av den globala atmosfären, och som går utöver naturliga klimatvariationer som observerats under jämförbara tidsperioder. (Min fetning)

Artikel 3 Principer

I punkt 1 kommer det välkända begreppet om parternas ”gemensamma, men olikartade ansvar och respektive förmåga”. (Min fetning)

Artikel 4 Åtaganden

1.iParterna ska samarbeta om utbildning, yrkesträning och allmänhetens medvetenhet avseende klimatförändring och uppmuntra till det bredaste deltagande i denna process, inklusive av icke-statliga organisationer”. (Min fetning)

2.d talar om … ”bästa tillgängliga vetenskapliga information” (Min fetning).

Artikel 6 (sid 31)Utbildning, yrkesträning och allmänhetens medvetenhet.

Parterna ska främja och underlätta … ”utveckling och genomförande av program för utbildning och för att höja allmänhetens medvetenhet om klimatförändring och dess effekter”.

Parterna ska främja ”…Utvecklandet och utbytet av material för utbildning och för att höja allmänhetens medvetenhet om klimatförändring och dess effekter”

”… Utbildnings och träningsprogram inklusive stärkande av nationella institutioner och utbyte eller tillhanda hållande av personal för att träna experter inom detta område …”

http://www.regeringen.se/49b76a/contentassets/4eda8f8cbdaa4209a78e9a97625ffd1c/forenta-nationernas-ramkonvention-om-klimatforandringar-so-199313

1992 åstadkom det globala grupptrycket något av konsensus och klimatkonventionen undertecknades av nära nog alla världens stater. Men, hur många hade en susning om vad det innebar för den framtida utvecklingen? Nu efter 25 år är det hög tid för utvärdering.

När det gäller uppdraget att sprida medvetenhet om klimatförändring och dess effekter så är det omsorgsfullt genomfört i väst. I våra s.k. öppna demokratier har klimathotet med kraft slagit igenom både i media, utbildningsmaterial och inom nationella institutioner.

Det är bara en liten hake, det där med bästa tillgängliga vetenskapliga information verkar har försvunnit på vägen. Avvikande uppfattning har effektivt tystats. När såg vi t.ex. dessa eller likartade grafer i media?

195667_5_ (2)

No-Global-Warming-18-years-8-months

I inledningen definieras klimatförändring (CC) som en antropogen förändring, vilken ”går utöver naturliga klimatvariationer som observerats under jämförbara tidsperioder”? Kan vetenskapen påvisa någon sådan klimatförändring nu efter 25 år?

Den till synes outtröttlige klimatforskaren Fred Singer visade under ICCC-12 (Hertlandkonf.) att mänsklighetens bidrag till CC ofta kallad GW inte är signifikant. Skillnaden mellan den förmodade uppvärmningen och den påvisade förklarade han med att klimatkänsligheten är mycket lägre än vad UNFCCC/IPCC antar och att deras klimatmodeller varken inkluderar negativ feedback eller solens inverkan.

USAs regering har mellan 1963 och 2016 avsatt 40 miljarder dollar på Climate Science. Analyserna kring klimatkänsligheten har kommit till samma slutsats som Charney rapporten från 1979, dvs en fördubbling av atmosfärens CO2 -halt, allt annat oförändrat, ger en temperaturökning på något mer än 1 grad C.

Kort och gott, inget signifikant antropogent bidrag till CC/GW och låg klimatkänslighet.

Det vore vetenskapligt hederligt om FN skyndsamt lägger ner UNFCCC. …Tack och adjö, vi hade inte på fötterna för 25 år sedan, oron var möjligen befogad då, men vetenskaplig forskning och data från verkligheten har visat att vi nu kan avskriva hotet om GW. Och dessutom, den ständigt ökande CO2 –halten är, tvärtemot vad allmänheten blivit medvetandegjord om, välgörande tack vare Global Greening.

Om klimathotsfrågan inte handlar om klimatet utan, vilket bland andra f.d. ledaren för UNFCCC hävdat, är ett led i att krossa kapitalismen och ersätta den med ett globalt reglerat ekonomiskt system – ja, då är det ännu större anledning att skyndsamt oskadliggöra konventionen.

2014-11-06 09.17.13

Klimatkonventionens ord om bästa tillgängliga vetenskapliga information har underordnats uppdraget att göra allmänheten medveten om ”klimathotet”. I och med att kontakten med vetenskapen och verkligheten bröts har deltagarna vid COP-möte efter COP-möte kunnat fatta alltmer häpnadsväckande beslut.

Nu hävdas t.ex. att det globalt sett krävs en 50%-ig minskning av utsläppen av växthusgaser för att stoppa CAGW. Den av ”de gröna” hyllade överenskommelsen mellan Obama och Kinas ledare innebär att Kina, på grund av konventionens ”olikartade ansvar”, åtminstone fram till 2030 får använda alla de energikällor som står till buds. Utsläppen beräknas öka enligt grafen:

Obama China deal

Från boken Clexit

Grafen visar även att om USA, EU, Ryssland och Japan minskade sina utsläpp med 100% skulle de globala utsläppen ändå öka.

Obama kämpade tillsammans med EUs ledare för klimatkonventionen och avveckling av utvecklingen. Nu blåser det andra vindar i USA och nyligen möttes Donald Trump och Kinas president Xi Jinping. En bufflig ”klimatskeptiker” i möte med Kinas president och ”klimatvän”. Hur skulle det gå undrade svensk media. I XINHUANET kunde man läsa att det verkligen inte blev någon större sammandrabbning. Tvärtom! Av tidningen, som står Kinas ledning nära, att döma blev det istället ett positivt och fruktbart möte. Banden mellan de båda länderna ska stärkas och ”China welcomes the U.S. side to participate in cooperation within the framework of the Belt and Road initiative, said Xi”.

http://news.xinhuanet.com/english/2017-04/08/c_136192297.htm

Medan de gröna klimatvännerna i väst fokuserar på alternativa energikällor utvecklar Kina, utan större medieintresse, sin dominans på fossilenergisidan.

csm_ChinaMapping-Silk-Road-DEC2015-EN_686923c005

One Belt One Road med Kina och USA – en intressant konstellation

http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/warstudies/research/groups/eucers/pubs/strategy-paper-11.pdf

http://www.thegwpf.com/as-west-goes-green-china-dominates-global-energy-infrastructure-finance/

Om inte FN ser till att avveckla UNFCCC, finns det ytterligare en artikel i konventionen att ta fasta på, artikel 25 frånträde:

”När som helst, kan en part frånträda konventionen genom skriftlig underrättelse, frånträdet skall även anses ha frånträtt varje protokoll som den är part i”.

Trump har sagt att han under maj månad ska ge besked om nästa steg i energi- och klimatpolitiken. Visst vore 9 maj en lämplig dag.

clexit

thQMPMAX0W

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. sibbe

  Bra artikel, Ann!
  Den federala regeringen var entusiastisk: ”Våra siffror visar tydligt att befolkningen stödjer miljöpolitik och gillar den nuvarande miljöpolitiken, summerade tyska miljöministeriet (UBA) sin undersökning bland tyskarna. Det var för 17 år sedan. Trittin var då miljöminister.
  Och lovade tyskarna att vindkraften inte skulle kosta mera än en glasstrut.
  Då 1 €/ månad, idag 6,5 c/ KW/h.

  Hur klimatalarmister fortsätter manipulera fakta visade Der Spiegel online idag:
  miljöminister Hendricks, en hängiven alarmist ,visar för medierna det som alla ville tro på:
  Tyskarna vill slopa bilarna. Oj, då, –men största delen av pressen slukade budskapet med huller och hår: tom ZDF heute nyheter.
  Men för der Spiegel var nog budskapets innehåll en aning för tjockt: klimatredaktör Bojanowski säger att resultaten är förfalskade och härledda av önsketänkande.
  http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/barbara-hendricks-und-die-dubiose-umfrage-des-umweltministeriums-a-1143011.html
  En stor majoritet av de svarande i den här gallupen som miljöministeriet beställde, menade: en miljö med färre bilar skulle ”bidra till det goda livet” och skulle vara ”önskvärd.” Att man inte längre är beroende av bilen eller ville köra mindre själv frågades (naturligtvis) inte.

  En annan undersökning, suggererade förra året på följande sätt: ”Tyskarna vill ha ett jordbruk som är kompatibel med naturen och respekterar djurens välbefinnande, medborgarna skickar starka signaler inom jordbrukspolitiken ..”
  Bullskit förstås, men mediernas klimatredaktörer gillade även den här budskapen.
  Ingen vågar fråga direkt: vill du avstå från din bil eller från grillad bratwurst eller från oljeeldad centralvärme: frågar man direkt, får man fel svar…
  –-Senaste nytt: nu har Tyskland redan nådd gränsen för utlovade CO2 utsläppen för i år (redan!!!) Varför: ju, det blåste för lite, och solen var inte fram. Märkligt, att jordens fysiska verklighet visar sig vara starkare än den inbillade verkligheten…
  –Och bilindustrin med sina fossila motordrivna bilar slår rekord: Mercedes visade 4 miljarder € vinst i första kvartalet…
  Bojanowki risade sen tyskarna:
  – de lever ett dubbelliv – vill leva nära naturen -och brys sig inte om naturen. –
  Överflödssamhället är djupt rotad i Tyskland. Undersökningar som de av Hendricks beställda avslöjar detta.

 2. Ann lh

  #1 Tack sibbe för denna inblick från Tyskland – och flera tidigare! Min skraltiga gamla skoltyska gör att info på tyska känns alltför jobbig för att sätta tänderna i. Möjligen är jag inte helt ensam om denna svaghet. Tyskland är ju dessutom extra intressant eftersom Merkel ju var miljöminister vid COP-1 och på flera sätt gjort avtryck inte bara hemmavid utan på hela processen ända sedan dess. Gärna mera info och ofta!

 3. Ingvar i Las Palmas

  Utmärkt Ann och sibbe!

  Och lite om ”livets gas”
  https://wattsupwiththat.com/2017/04/05/study-suggests-increased-atmospheric-co2-creates-a-30-growth-in-plant-photosynthesis-during-last-two-centuries/

 4. allan forsling

  Eftersom Tyskland är föregångslandet för klimatalarmisterna, är det viktigt med fakta om Tyskland. Hur det egentligen ser ut, vilka kostnader som läggs ner- där det ju finns alternativ användning av dessa pengar. Hur fungerar egentligen vardagen och hur kommer det att gå när kärnkraften ska vara helt borta? Och vad tycker egentligen tyskarna, utan ledande frågor?

 5. Bengt Abelsson

  # 4

  I FN-undersökningen http://data.myworld2015.org/ går det att se resultaten även per land.
  I Tyskland kommer ”Action taken on climate change” på 6:e plats.

 6. Slabadang

  Tack Ann LH!

  Du är ett mycket viktig delbevis på att ”Leve nätet” är ett väl formulerat konstaterande. Jag tycker att det är otroligt njutningfullt att se denna klimathotarnas tågkrasch i slow motion. Det är uppseendeväckande för hur helt åt helvete fel de lyckas få det om i princip ALLT … JÄMT … om VARENDA liten detalj inte en siffra rätt om någonting! De forna besserwissrarna bär nu samtliga dumstruten permanent för all framtid. Nu har verkligheten kommit ikapp de ideologiska fanatikernas samtliga projekt och globalisterna i synnerhet kan nu kollektivt torka sig i röva å dra till nåt skållhett place allihop.
  Nu kommer privilegierna skattestålarna oansvarigheten jagas ut likt kackerlackor i solsken. Västs folk har inte råd med destabilisering otrygghet och de svindyra ideologiska utopiernas symbolpolitik. Det sittande etablissemanget är utvisnings och utrotningshotat från demokratierna.

  Orwell hade så rätt om så mycket och mest rätt hade han om vad ”folket” egentligen är. Leve folket och nätet!”

  https://www.youtube.com/watch?list=PLwxNMb28Xmpfv2COuuJaKzy6E2n8nSMdi&v=kvXU3vzHq8E

 7. Svempa

  Tack för detta inlägg och sibbes länk i #1. Rubriken till den fann jag passande.

  Miljösago-ministeriet.

  Och Ann LH påminnelse att Merkel faktiskt var miljöminister under COP-1 är nota bene. Gör henne månne lite ”biased” i denna fråga?

 8. sibbe

  Känner någon till det här bolaget Millton, där f.d. språkröret Wetterstrand äntligen har hittat något jobb och inte behöver ta socialstöd från svenska riksdagen. Så här skriver HBl:
  https://www.hbl.fi/artikel/wetterstrand-om-nya-jobbet-foretag-kan-vara-battre-pa-hallbar-utveckling-an-politiker/ :
  Wetterstrand om nya jobbet: Företag kan vara bättre på hållbar utveckling än politiker
  Milltons nya kap. ”I tider då politiker blir handlingsförlamade på grund av Trump kan näringslivet bli ledande när det gäller hållbar utveckling och bidra till att ingjuta mod i politiken igen”, säger Maria Wetterstrand. Svenska ex-politikern Wetterstrand har kopplingar till Finland bland annat för att hon varit gift med De grönas partiordförande och riksdagsledamot Ville Niinistö.Bild: Arkivbild
  Maria Wetterstrand blir vd för kommunikationsbyrån Milttons nygrundade dotterbolag som ska lära företag att bli bättre på hållbar utveckling.

  Det är fem och ett halvt år sedan Maria Wetterstrand lämnade uppdraget som språkrör för Miljöpartiet i Sverige och blev fri konsult. Nu är det slut på frilansandet i och med att Wetterstrand blir vd för Milttons nya dotterbolag Miltton Purpose som riktar in sig både på den svenska och på den finska marknaden.
  Maria Wetterstrand, berätta vad du kommer att syssla med på nya jobbet?

  – Tanken är att jag och de medarbetare som anställs ska hjälpa företag att utveckla affärsstrategier i hållbarhet och få dem att göra förändringar som gör dem mer ansvarstagande eller klimatsmarta. Det kan handla om hur man kan göra affärerna mer hållbara ur miljösynpunkt och om hur företag kan integrera personer med olika bakgrund. Vi hjälper också bolag att bli engagerade i det samhälle som de verkar i.

 9. Karl Eider

  #8
  Maria Wetterstrands floskler sitter i sedan tiden som politiker. Stora ord utan innehåll.

 10. Bim

  Tanken är att jag och de medarbetare som anställs skall hjälpa företag att utveckla affärssrategier i hållbarhet och få dem att göra förändringar som gör dem mer oansvariga som företag och mer klimatfanatiska.
  Det kan handla om hur man gör affärerna mer hållbara ur miljösynpunkt och hur företagen kan integrera personer med exat lika bakgrund (alltså miljöstollar)
  Vi hjälper också bolag att bli engagerade i det samhälle som vi tror att de lever i. Allt detta gör det omöjligt för företagen att växa och skita ner jorden vilket ju är klimatsmart.
  Jag ser verkligen fram mot mitt nya jobb.

 11. Äntligen snart ett Climate-exit. Snart kan vi kanske lägga ner vårt tjatande om denna politiskt framdrivna hysteri och fokusera på viktigare och mer verkliga och mer vetenskapligt bevisade hot?

  (Ex. Trumps skjutgalna finger, asteroidnedslag, supervulkaner och den totalförsvarsförmåga vi behöver istället för ett imperialistiskt Nato som jagar olja som vi egentligen kan vara utan och dessutom kan bojkotta nästan helt samtidigt som detta stärker vår totalförsvarsförmåga.)

 12. sibbe

  https://www.zukunft-erdgas.info/presse/co2-limit-2017
  Tyskland har nått CO2-Limit 3.april:
  Jeder weitere Tag schreibt rote CO2-Zahlen –
  Am Montag den dritten April hat Deutschland sein CO2-Budget verbraucht. An diesem Tag hat Deutschland so viel CO2 ausgestoßen, wie es eigentlich im gesamten Jahr ausstoßen dürfte. Dass dieser Tag so früh im Jahr liegt: Kein gutes Zeichen. Denn alle Autos stehen lassen, die Luft anhalten und die deutsche Industrie stoppen – das alles ist nicht wirklich machbar. Das Datum macht deutlich: Wir müssen mehr tun fürs Klima. Und damit fangen wir am besten heute an.”
  Visst, men nya gaskraftverk är inte att tänka på: för dyrt. Fastän Putin gärna skulle sälja mera gas…
  Vad värre är : http://www.deutschlandradiokultur.de/alle-reden-uebers-klima-die-deutschen-kaufen-oelheizungen.976.de.html?dram:article_id=342293
  Och skulle man tro det: Även för oljeeldning får man subventioner i Tyskland…
  Dieselbilar får inte köra i Stuttgart, Mercedes hemliga huvudstad? :
  http://www.spiegel.de/auto/aktuell/stuttgart-winfried-kretschmann-ueberdenkt-fahrverbote-fuer-dieselautos-a-1142430.html
  glöm bort det, kära väljare, det är val i höst. Och de gröna är på väg ner. 5% tröskel närmar sig med rekordfart.
  http://www.wiwo.de/unternehmen/auto/neuzulassungen-deutsche-kaufen-immer-weniger-autos/10932350.html
  Alltså, tyskarna köper att färre bilar? Här var väl Winston Smith, korrekturskrivare för the greenBig Brother, since 1984, på gång:
  In Deutschland sind erneut mehr Autos verkauft worden. Davon profitieren fast alle deutschen Hersteller. Allerdings werden immer weniger Neuwagen auf private Käufer zugelassen.
  Der moderate Aufwärtstrend am deutschen Automarkt setzt sich fort. Mit 275.320 Neuwagen wurden 3,7 Prozent mehr Autos zugelassen als ein Jahr zuvor, wie das Kraftfahrtbundesamt am Dienstag in Flensburg mitteilte. Dabei konnten die deutschen Marken fast ausnahmslos zulegen. Seit Jahresbeginn stiegen die Neuzulassungen um 3 Prozent auf knapp 2,6 Millionen Einheiten, wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) in Berlin berichtete.
  Inte färre, men nyspråk: utan mera: 3, 7 % mera nya bilar. MEN, tänk ändå: hela 9000 bilar har el som drivmedel!
  Oh, Elon Musk, vad vi väntar på Tesla… i synnerhet tyska biljournalister:
  https://www.tesla.com/de_DE/blog.

 13. Ann lh

  # 12 sibbe, vilken skön pedagog Du är. Lagom långa stycket på tyska med lite förklarande text på svenska. Nyttig träning, det får inte bli alltför lätt.

 14. István

  Hur skulle det vara om tyskarna nyöppnade sina avställda KKV?
  Om man nu är så rädd för CO2.
  Riskerna med KKV är ju statistiskt väl belagda.
  Dessa risker är ju minimala jämfört med Klimakastrofen som väntar runt hörnet, enligt alla seriösa, ansvarskännande och tillförlitliga källor.
  So vad väntar dom på? Aufgehts…
  Det sitter nog hårt inne rent politiskt, men min gissning är att det kommer inte att bli så många fler avstängningar i Tyskland. Typ ”bortre parentesen” 2010 i Sverige!

 15. Håkan Bergman

  sibbe #8
  I Saarland har gröningarna redan komposterats, det gick väl inte så bra för Schultz heller och gammelkommunisterna åkte också på en propp, folken börjar vakna.
  https://samtiden.nu/2017/03/ny-valchock-socialdemokraterna/

 16. István

  Mycket givande tråd idag.
  Dagens krydda för min del: ” med huller och hår”

 17. Sören G

  Om Sverige ska vara hållbart så måste vi kunna försörja oss själva med mat och ha lager för ett par år. Det är inte osannolikt att det blir ett kraftigt vulkanutbrott som kyler ner jorden och som leder till missväxt över stora delar av jorden så att de länder vi normalt importerar i från inte har mer än att det knappt räcker till dem själva.

 18. Kenneth Mikaelsson

  Vulkaner i långa baner…

  http://www.jonfr.com/volcano/

 19. sibbe

  Tyska regering blir med stor sannolikhet den samma som hittills även efter valet i höst. CDU och SPD, med en 2/3 majoritet. Med Merkel som kansler.
  Eftersom ingen av de nuvarande eller framtida tyska regeringspartierna vågar att ge ”Energiewende EEG” nådastöten, blir det intressant från år 2021 då de första solpaneler och vindmöllor börja mista sina subventioner. EEG 2000 var en 20-åriga finansieringsperiod som utvidgades till anläggningar som byggdes redan tidigare på nittiotalet, och därmed kunde njuta av den garanterade inmatningstariff för 20 plus X år.
  Detta resulterar från 2021 framöver att plötsligt blir plötsligt cirka 6000 ”förnybara” utan subventioner. Då skulle de behöva leva på marknaden spotpris, långsiktiga kontrakt faller bort på grund av den volantila energiproduktionen. Schlimm!
  Samtidigt som kärnkraftverk skall stängas av! Intressant problematik!
  Val i år, val 2021. Merkel för xxxxxx gången? https://www.europaportalen.se/tema/angela-merkel
  Hon är ju bara flickan, 8 år yngre än jag…
  Hon kan den konsten, att skjuta fram problem som inte går att lösa. Hittills har hon lyckats med det.
  (Hur är det förresten med Vattenfalls försäljning av brunkolgruvorna till ett tjeckiskt företag – väntar man på en ny regering?)
  Nu går det väl inte att undvika att köra ner kärnkraftverken från 2022. Som sagt, FRÅN 2022.
  Flera av de redan avstängda (7) är i beredskap genom en fasreglerare, som gör att de när som helst kan kopplas till nätet…
  Det är inte lätt att hitta relevanta uppgifter om de två tyska energiföretag RWE och E-ON.
  Båda har eller håller på att rekonstruera sig genom att spjälka upp sin energi i ”förnybara” och konventionell. Det enda är, att båda bolagen ägs av Nordrhein-Westfalens större städer, som gärna tog emot stora dividender för att sen kunna vara med och bygga vindkraftverk – ju, nu blir det verkligen en komedi, för dessa bolag hade monopol på el, och fick ny helt plötsligt konkurrens av sina egna vindkraftverk som de själv subventionerade…
  Det som man vet är att de två elgiganterna har skapat vardera två eller flera bolag, och skyfflat över skulderna till de bolag där det finns de förnybara, märkligt nog, utan gnäll från de gröna… Och att de bolag som har kvar fossila energier hittar investerare medan de ”förnybara” aktier inte går åt.

  Kärnkraften är out, genom en uppgörelse i fjol så står tyska staten, som tvångsstänger 17 kärnkraftverk för den största delen av nedmonteringskostnaderna. Samt att staten ännu skall betala en hittills inte nämnd större summa pengar som kompensation för uteblivna vinster. Kommer att kosta tyska staten närmare 50 miljarder €.
  –Jag valde den här tyska kommunistiska tidningen för rubriken = http://www.taz.de/!5364165/
  tänk att Vattenfall vill ha 4,7 miljarder € –
  Och Nordrhein Westfalen är delstaten där det är val om några veckor. Och delstatens finanser liknar mer och mer den grekiska. De gröna får väl på pälsen, inte bara för att de har slösat pengar på onödigt i den här delstatsregeringen utan att de har skällt på polisen som har gått ut hårt mot islamister. –

  Så, István: No problem med att låtsas stänga kärnkraftverk…

  Här i Kimitoön, Finlands största ö (efter Åland) snöar det: som vanligt till påsk. Glad påsk till alla …

 20. Gunnar Strandell

  Sibbe #8 och andra kommentarer.
  Jag instämmer i den förtjusning Ann L-H skriver om, när det gäller att återväcka kunskaper i det tyska språket till liv igen. Kryddat med insikter och åsikter från Finland ger det en oemotståndlig meny, där varje tugga passar som hand i handske privat och i yrkeslivet.
  Stort tack!

  Svaret på din fråga om Millton och Marias betydelse ges på bolagets hemsida:
  Citat:
  ”Boosting Corporate communications with storytelling – Storytelling Trainings”
  Sagoberättare alltså, och samma karriär som kulturministern fast i omvänd ordning.

  Rebecka Weidmo har en aktuell beskrivning av vad det handlar om och de som inte orkar läsa kan trösta sig med att de får vara med att betala.
  Länk:
  http://uvell.se/2017/04/12/naturskydds-foreningen-och-den-skakiga-grunden/

 21. Gunnar Strandell

  Sibbe #19
  Ledsen för sen ankomst, läste den först efter att postat.

  Jag kan inte låta bli att se klimathotsflyktingar från Tyskland och andra rika länder som en realitet innan klimatflyktingar ger ett avtryck. Men vart kommer dessa rika företag och människor att bege sig? Kommer EU att hålla ihop och ”indirekt” skapa en fristad i Andorra, Luxembourg eller Monaco, eller kommer vi att se andra konstellationer eller länder ta över arenan?

  Jag hoppas bara att det inte leder till storskaligt krig, i miljöns eller klimatets namn. 🙁

 22. Michael

  Rebecca Uvell granskar miljörörelsens modus operandi http://uvell.se/2017/04/12/naturskydds-foreningen-och-den-skakiga-grunden/

 23. Pelle L

  Tack Ann Löfving-Henriksson, du är en klippa som verkligen kan leverera!

 24. Gunnar Strandell

  Michael #22
  Kul att se att vi hamnar i samma associationsbanor. Det betyder att jag inte är ensam om att bli betraktad som galen för att jag gör skillnad på fakta, verklighet, sanning på ena sidan och sagor, tro och lögner på den andra.

  Det gör att jag mår lite bättre. Tack för det!

  Dessutom har jag sett de vanliga tecknen på årets ”klimatförändringar” och eftersom Ida så öppet deklarerar att hon ligger bakom är de väl antropogena. En berättelse i ord och ton jag gillar:
  Länk, Idas sommarvisa, 1:52 min:
  https://www.youtube.com/watch?v=Fm8W2SuKyA8

 25. ThomasJ

  Tack Ann för ytterligare ett suveränt inlägg. 🙂
  Jo, Clexit kommer att komma – så småningom, asså. Där finns ju inom den klanen ännu alltför många personer/charlataner med högst privata intressen så det där ’så småningom’ inte går att tidsmässigt planera, men att det kommer står utom allt tvivel.

  Vad gäller Tyskland, ’mein 2. Vaterland’, ser situationen allt värre ut än vad tänkas kan. Så, t.ex. var det under januari 2017 flera dagar i följd noll vind, zero, nada, vilket tvingade elproducenterna att köra ALLT och ALLA möjliga anläggningar för elproduktion. Hade endast ett enda, mini-kolkraftverk fallerat, så ade HELA Tyskland blivit som Nordkorea o/e SA i OZ – svart, blackout totalt med förödande konsekvenser hi-lo. BASF – ett av världens största kemiföretag med ca 37.000 anställda – har inte investerat en euro-cent i Tyskland under senaste 2-4 åren och kommer enligt dess vd ej heller göra så, så länge ’Energiwende’ (elände) bibehålls. Men det jäser rejält i landet, så en förändring är att vänta.

  God fortsättning på Påsken ! 🙂

  Mvh/TJ

 26. JIMMY

  Ja detta spiken i kistan Donald Trump penn drag besked kommer säkert efter 1 Maj.

  Tack ändå för denna information -Ann.

  Burr va kallt och snödrev det är ute numera här i Värmland, nu måste jag allt börja elda i spisen och äta mera nyttigt för hjärnan rött ko kött och dricka glad påskmust.