Möte med studenter

Som jag berättade i mitt förra inlägg hade jag ett möte med studenter den 5 april. Jag var lite osäker om vad det skulle handla om men fick inför mötet klart för mig att det var två studenter i en klass inom mastersprogrammet Hållbar Utveckling som ville veta något om hur klimatskeptiker tänker, och som istället för att läsa psykologers analys av skeptiker kommit på att det enklaste kanske är att fråga någon som kan sägas representera denna egendomliga minoritet.

Det är ett internationellt program med engelska som undervisningsspråk och i den aktuella klassen är det ungefär (möjligen exakt) 18 studenter varav knappt hälften är svenska. Jag presenterades som professor emeritus i matematik och representant för Stockholmsinitiativet. Eftersom seminariet i god Uppsalatradition började kvart över två och det fanns möjlighet att fika fram till klockan 15 så blev programmet att jag fick tiden fram till tio i tre med möjlighet att fortsätta en aning efter tre, varefter det skulle bli allmän diskussion fram till klockan 4.

Eftersom jag presenterats om representant för SI så sa jag först något om bloggen och om vilka vi är. Både om kvalifikationer och det faktum att eftersom vår verksamhet är helt ideell så har några av skribenterna mer eller mindre tvingats sluta.

Jag fortsatte med att säga att jag hade en tänkt titel på mitt anförande, nämligen

I huvudet på en förnekare

eftersom jag ju vet att det ofta är så vi benämns. Sedan sa jag något om olika benämningar och avslutatde med att säga att jag själv föredrar att benämna mig klimatpolitiksmotståndare. Jag sa också att det är det som framför allt förenar oss – vi är motståndare till (i stort sett) all klimatpolitik.

Efter det kom jag in på hur jag själv blev skeptisk, vilket innebar att jag snabbt kom in på mitt motstånd mot att använda biobränslen för transporter. Därmed kom jag in på kolcykeln och vad som är uppmätt och något om vad som är välgrundade gissningar. Eftersom man efter de atmosfäriska atombombsproven på 60-talet såg hur snabbt den extra pulsen av C14 försvann så kunde man räkna ut att den genomsnittliga uppehållstiden för en koldioxidmolekyl i atmosfären är 5 år, s är detta ett uppmätt faktum. Vart koldioxiden sedan tar vägen, om det blir till havet eller om den fångas genom fotosyntes är däremot en kvalificerad uppskattning (men inte en uppmätt storhet).

Vi hade sedan en kort diskussion om bombkurvan och Bernmodellen; jag fortsatte med att tala om energitäthet och den vanliga jämförelsen mellan mekanisk energi, värmeenergi och energiutvecklingen i kemiska processer. En enhet för energi som vi har svårt att föreställa oss men som många har fått vänja sig vid, exempelvis när vi betalar elräkningar är kilowatt-timmen kWh.

Det brukar vara tankeväckande att 10 kWh vilket är vad en liter motorbränsle innehåller motsvarar energiinnehållet hos 400 kubikmeter vatten som lyfts 10 meter. Om vi sedan använder energin för att värma vatten så kan vi exempelvis värma en kubikmeter 9 grader.

Jag sade också att ska det vara meningsfullt att satsa på biobränslen så ska de ersätta en substantiell del av de fossila och det går ut över exempelvis matproduktionen. Jag presenterade också en tabell med siffror över areor, dels totala, dels per individ. Jag tror att de flesta av åhörarna var ovana vid såpass konkreta uppgifter som exempelvis att varje människa har en kvarts hektar åkermark till sitt förfogande. Jag fick också tillfälle att jämföra de 2 hektar som varje individ i världen har att röra sig på med de 4,5 hektar som varje svensk har.

Efter rasten blev det frågestund och då var det initiativtagarna som först ställde två frågor. Den första handlade om 97% vilket jag besvarade med att säga att för de frågor de ställde borde svaret ha varit 100% eftersom de flesta skeptiker tror att människan har påverkat klimatet och frågan är hur mycket och den frågan ingick inte i 97%-undersökningen.

Nästa fråga gällde om Sverige kan gå före och då hänvisade jag till skillnaden mellan 2 och 4,5 hektar vilket innebär att de flesta länder inte skulle kunna följa efter ens om de ville. Det var flera av de andra studenterna som också ställde bra frågor och jag tror att det var ett uppskattat seminarium. Jag kom inte dit med några förhoppningar om att omvända några av studenterna men jag hade åtminstone ambitionen att visa att vi som är skeptiska, eller mer bestämt klimatpolitiksmotståndare inte är det på grund av okunskap. Jag tror att det ändå var något som gick fram.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sören G

  Ja det är ju alltid bättre att ta reda på fakta än att fråga en psykolog.

 2. Guy

  Säkert är att en del blev mera kritiska till propaganda på ett sätt dom inte hade reflekterat innan. Lika säkert hade en del låsta öron och gick ut lika dumma som dom kom in. Männskligt.

  Det finaste var ändå att ett sådant tillfälle ordnades och att du hade möjlighet att föra fram klimatpolitikmoståndarens version.

 3. verner

  Utmärkt jobbat Sten

  Även om du inte har lyckats att omvända någon så har du säkert sått några frön till verkligheten som dessa studenter möter i sin fortsatta levnad.
  Förhoppningsvis faller polletten ner när sanningarna om temperaturutvecklingen får en hållbar presentation.
  Min favorit är utan någon som helst tvekan diagrammet från Roy Spencer/John Christys diagram över verkliga temperaturutvecklingen från satellitmätningar och temperaturmätningar från väderballonger jämfört med den databeräknade temperaturutvecklingen baserade på klimatmodeller.
  Tittar man sedan på hur globalstrålningen har ökat så sammanfaller den lilla globala temperatur ökning på ca 0,5 grader Celsius sedan 1983, med vad en ökning av globalstrålningen åstadkommit under den här perioden.

  Detta är helt hållbara och bevisade fakta.

 4. Ingvari Las Palmas

  Mycket bra jobbat Sten!

 5. allan forsling

  Alla initiativ som syftar till att vi människor tänker själva, är bra.

 6. Ivar Andersson

  Hoppas att det finns fler nyfikna studenter som vill veta något om verkligheten istället för att läsa vad andra tror om verkligheten.

 7. Sören F

  Jag blir snarare bekymrad, för att denna inte är den mer drabbande analys som jag kan tänka mig en student hade behövt/velat höra. Det vore en som inte drar in energipolitik och inte fokuserade på kolcykeln utan gick på det rent naturvetenskapliga med sol-klimat i sekelskala som faktor bakom våra svårigheter att modellera klimat.

 8. Peter Stilbs

  Bra jobbat, Sten!

 9. Björn

  Jag tror att studenter av den karaktären som nämns här är lika opåverkbara som religiösa sektmedlemmar. De har inga ambitioner att sätta sig in i allt vad som har med teoretisk naturvetenskap att göra. De som är påverkbara är fysikstudenter och andra med naturvetenskaplig inriktning. Alla studier som innehåller begrepp som ”hållbar utveckling” är flum med koppling till AGW.

 10. Thomas P

  Även Laissez faire är politik.

 11. Joachim

  (6) Ivar
  Kan inte sagt det bättre själv.
  Det ända som försvårar det är åsiktskorridoren

 12. Christopher E

  #10

  Verkligen inte. Det har du redan fått förklarat för dig.

 13. Guy

  Håller med Björn # 9. Ett uttryck som (kanske) har myntats här är ”hittepå”. ”Hållbar utveckling” är just det.
  Jag frågade för en tid sedan efter en definition på eller beskrivning av vad som menas med hållbar (utveckling). Känner synonymer som varaktig, slitstark, stark. Ingen orkade svara. Hade nog väntat mej ett svar från alarmisterna, dom borde väl veta?

 14. Thomas P

  Christopher #12 Jag är fullt medveten om att vi är oense på den punkten, det har du redan fått förklarat för dig. Endast ni troende inser inte att det är väl så mycket ett politiskt beslut att acceptera en okontrollerad ökning av atmosfärens mest betydelsefulla långlivade växthusgas (hur mycket Sten än försöker med en missledande användning av C-14 få det till att den är kortlivad).

 15. Daniel Wiklund

  Om man går ut och använder sina sinnen för att kolla vilket väder vi har idag så är det väl inte den globala uppvärmningen man tänker på. Men kollar man vädret på datorn kanske det är ”den okontrollerade ökningen av koldioxid” man tänker på. Eller hur Thomas P.

 16. Guy

  Thomas P # 14

  Det är väl knappast ett politiskt beslut om det är fråga om något du inte kan göra något åt. Hur katten har du tänkt kontrollera vattenångan?

 17. Evert Andersson

  @ TP Vari består det missledande? Är inte C14 representativt eller menar Du att mätningen är felaktigt utförd. Frågan är utomordentligt viktig för hela hypotesen.

 18. Gunnar Strandell

  Thomas P #14
  ”okontrollerad”?
  Eftersom klimatförändringar definieras som antropogena är det självklart att mänskligheten kontrollerar dem.

 19. Kenneth Mikaelsson

  Why the CO2 ’Theory’ Fails

  1. FACT. There is no evidence for the CO2 climate driver proposition in the real world using real data over hundreds of thousands of years. World temperatures do not follow CO2.

  2. FACT. Even if CO2 had an effect the idea that Man’s 4% of total CO2 flux rules the other natural 96% flux in and out of sea/land making it follow man’s activity is a ridiculous conspiracy theory of nature.

  3. FACT. The reason why the CO2 atmosphere theory can never work is that the Ocean-atmosphere interface controls the amount of CO2 in air – a warmer ocean (which holds 50x more CO2 than the atmosphere) emits CO2 and vice versa. This is very basic physics*.

  Mer finnes på http://weatheraction.com/

 20. Thomas P

  Guy #14 Sen när vart vattenånga en långlivad växthusgas? Vattenånga har så kort livslängd att den fungerar som återkoppling.

  Evert #17 Notera hur Sten skriver ”den genomsnittliga uppehållstiden för en koldioxidmolekyl”. Ett helt korrekt påstående, men den oförsiktige tror då att det handlar om att ökningen av koldioxidhalten skulle sjunka lika fort och det gör den inte, långt därifrån. Om en C14 atom från atmosfären tas upp av havet genom att bytas ut mot en C12 så sjunker halten C14, men mängden koldioxid i atmosfären förblir densamma. Eftersom Sten är noga med att skriva ”koldioxidmolekyl” inser han tydligen detta, vilket jag inte kan tolka på annat sätt som att han avsiktligt försöker missleda.

  Gunnar #18 ”Eftersom klimatförändringar definieras som antropogena är det självklart att mänskligheten kontrollerar dem.”

  Det var precis det som var min poäng. Vi kontrollerar den, dvs det handlar om praktiska, politiska beslut. Man kan inte som Sten ducka och låtsas att han genom att förespråka fortsatta utsläpp inte fattat något beslut. Och i Stens fall handlar det ju verkligen om att han förespråkar stora utsläpp.

 21. Thomas P

  Någon av alla självutnämnda ”skeptiker” som känner sig manad att visa att de är skeptiker genom att slå hål på Kenneths myter i #19?

 22. verner

  Varför gräla om ”Påvens skägg” koldioxiden. Eftersom en ökning av koldioxiden inte har någon större påverkan på klimatet finns ingen anledning att gräla om hur långlivad den är.
  Möjligen skulle det vara för att peka på hur nyttig koldioxiden är för mänsklighetens överlevnad. Utan koldioxiden är inte jorden hållbar att leva på. Att då som vissa debattörer påstå att koldioxiden är en giftig gas visar enbart på okunnighet och nonschalans mot mänskligheten speciellt i utvecklingsländer där man odlar med små resurser.

 23. Daniel Wiklund

  Enligt Thomas P så försöker Sten att avsiktligt missleda. Det är ju fruktansvärt, bra att ha nån att skylla på när vädret inte blir som man vill ha det. Fast efter att ha läst många kommentarer av Thomas P kan jag inte erinra mig att han nån gång skrivit om vilket väder han vill ha. Bortsett från det väder som datorsimuleringar visar.

 24. Ivar Andersson

  Om koldioxiden inte fanns hade Thomas P och alla andra svultit ihjäl. Om Thomas P andas ut all sitt gift (CO2) upphör hans andningsreflex och han dör. Thomas P ska vara tacksam för att det finns koldioxid i luften och att han får berika luften med sin koldioxid.

 25. Guy

  Thomas P # 20

  ”Guy #14 Sen när vart vattenånga en långlivad växthusgas? Vattenånga har så kort livslängd att den fungerar som återkoppling.”

  Det där med ”långlivad” är ganska konstigt, speciellt om du drar ner det på molekylär nivå. En molekyl CO2 kan vara mera kortlivad än en molekyl H2O. Tänk att du har hela tiden CO2 i atmosfären. Det är lika med vattenångan. Jag har då aldrig hört om att jordens atmosfär skulle ha varit utan vattenånga, har du?
  Jag föreslår att du jämför mängden CO2 med mängden H2O i atmosfären och slår på tankeapparaten. Ta dej också en funderare på vad du kan göra för att påverka någondera. Det kan liknas vid att du anfaller helvetet med en snöboll.

 26. Gunnar Strandell

  Thomas P #20
  Då är vi överens om att människorna kontrollerar sina utsläpp av CO2.
  UNFCC har gett IPCC uppdraget att studera det vetenskapliga underlaget och bedöma inverkan på klimatet och dess eventuella konsekvenser.

  Efter 24 års arbete har man inte lyckats visa att de antropogena utsläppen faktiskt leder till de katastrofer som befarats och man har heller inte kunnat öka precisionen i för klimatkänsligheten från vad som bedömdes 1979.

  Katastrofen vill inte infinna sig och vi bör fråga oss om det går att kontrollera klimatet med hjälp av CO2.

 27. Sten Kaijser

  Ett svar till Thomas P,

  när jag berättade för studenterna om hur man genom de atmosfäriska atombombsproven upptäckt den snabba omsättningen av koldioxidmolekyler så nåmnde jag också Suezz-Revelle-effekten — men jag påpekade naturligtvis att den är beräknad och teoretisk men inte uppmätt.

 28. Ingemar Nordin

  Gunnar #18 ”Eftersom klimatförändringar definieras som antropogena är det självklart att mänskligheten kontrollerar dem.”

  Den typen av definitioner brukar kallas ”övertalningsdefinitioner” inom argumentationsteorin. Ett typiskt fult retoriskt knep för att få tyst på sina motståndare. Jag är inte förvånad över att Thomas P gillar den i #20: ”Det var precis det som var min poäng. Vi kontrollerar den.”

  Det gör vi inte alls om vi talar om riktiga klimatförändringar. I dagsläget finns det politiskt och tekniskt inga möjligheter för oss att dra ned på koldioxidhalten. I så fall skulle du få förklara krig mot Kina, Indien, Brasilien, och de flesta länder i Afrika för att förhindra dem att använda fossila bränslen. Men inte ens det hade hjälpt så länge den naturliga klimatvariationen driver upp CO2-halten. I utopisternas värld önskar man det omöjliga, med påföljd att man åstadkommer ett oändligt lidande och död.

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/04/12/klimatpolitiken-ar-det-storsta-hotet/
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/05/08/program-for-gron-utopism/

 29. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #28
  Du har rätt , men det är inte bara så att Thomas P gillar definitionen.
  Det är DEFINITIONEN som ligger till grund för hela klimathotet och den politik som förs för att undslippa katastrofen!

  Att sedan forskarsamhället inte kan tillämpa definitionen när de studerar temperaturer, väderhändelser, förändringar i flora eller fauna för att det inte går att se om de påverkas av naturliga eller antropogena
  förändringar gör att hela verksamheten blir pseudovetenskap.

  Jag kan bara önska att forskare förr eller senare står upp för sin uppgift och inte böjer sig för politikens önskan om kontroll och styrning i Lysenkos anda och efterföljd.

 30. Lars Cornell

  Har någon sett ett ordentligt referat på svenska av ’USA congress hearing’ 29 mars?
  Det finns vetgiriga ungdomar som följer debatten men inte är så bra på språket.

  ”USA:s kongress informerade sig i en “hearing” med fyra berömda klimatforskare den 29 mars.”
  http://klimatsans.com/2017/04/07/klimatlag-pa-osaker-grund/

 31. Thomas P

  Sten #27 Har du någon alternativ vetenskap inom vilken kemin bakom Revelle-effekten inte existerar? Koldioxidhaltens ökning i atmosfären är uppmätt och stämmer väl med beräkningar som inkluderar denna. Men det är väl bara konstatera att ingen vetenskap är för självklar för att inte ni ”skeptiker” skall kunna betvivla den.

  Guy #25 All jag har att säga är att du borde tänka och läsa på så kanske du förstår hur idiotiska dina argument är.

 32. Christopher E

  #14 Thomas P

  Nu ju blir ju ”troende” ett litet lustigt uttryck från dig då det är du själv som tror något här. Jag väntar fortfarande på konkreta bevis att någon eller något far illa av någon systematisk förändring av vädret i vår tid.

  Men vad gäller politik så är naturligtvis mängden icke-beslut oändlig. Om man ska kalla allt som inte beslutas för politik blir naturligtvis termen politik meningslös. Inte visste jag att vi har en ”politik” att inte flytta julafton till september eller att inte bygga en bro till Gotland tex…

  Om du menar att det tagits politiska beslut i syfte att höja mängden CO2 i atmosfären får du gärna visa dem.

  Klimatlarm är bara ett av en mängd larm som det ropas på politiska beslut. Det är omöjligt för politiken att agera på alla dessa olika larm i lika grad. Några anser att hot mot civilisationen består i anländande av utomjordingar, andra i fjärmande från diverse religiösa urkunder eller en ökning av koldioxidmolekyler. I den sistnämnda frågan har högljudda påtryckargrupper fått en viss framgång hos politiker. Men det beror nog inte så mycket på ett upplevt hot som en möjlighet att öka beskattning och detaljstyrning av människors livsval. Annars hade vi inte sett politik tex i form av flygskatt som inte strävar till minska utsläpp utan bara höja skatteintäkter.

 33. Thomas P

  Chritopher #32 Hela ditt inlägg baseras på att du förnekar all den vetenskap som finns om AGW. Det räcker inte att du tror den är fel, du måste helt blunda för att den existerar. Om det finns vetenskap som talar för att CO2-utläpp är ett problem är det en fråga man måste ta hänsyn till, och att ignorera detta är väl så mycket ett beslut.

  Och inte är det svårt att hitta folk som vill ha en bro/tunnel till Gotland även om det faller på ekonomin.

 34. Sören G

  #33 Thomas P
  Var finns dina bevis för att antropgena utsläpp av CO2 skulle utgöra ett problem?

 35. Slabadang

  Den totalitära grandiosa självbilden!

  Den blir tydlig hos de politiker och i den politik och de organisationer de skapar. Globalister socialister och kommunister lever med övertygelsen om att allt kan och därmed också bör regleras genom att allt kan problematiseras och politiseras. De spelar den avgörande rollen för världens utveckling och inte de naturliga trial and error genom teknisk och vetenskaplig utveckling.
  Vem planerade elelr fattade politiska beslut som skapade den industriella revolutionen eller urbaniseringen? Vilket politiskt organ tog fram penicillinet och alla de läkemedel vi förfogar över idag?
  Vi har idag hela brigader av politiker NGOs och myndigheter som agerar som NGOs, vilka spänt sin kärra framför hästen. För dem existerar inte ”dont fix whats not broken” i sitt ideologiska självintresse som speglas i deras grandiosa självbild lyckas de alltid betrakta allt som ”broken” och lagas med regleringar, lagar, ensidiga utredningar, byråkrater och välbetalda jobb där inga konkreta krav på mätbara mervärden eller resultat krävs.
  Dessa utopiernas brigadgeneraler imponeras av varandras grandiosa självbilder och budskap. Ju större, ju flummigare, ju radikalare och totalitärt de uttrycks ju större beundran får de. De rymmer alla den hemliga dröm om att vara den som var med och ”förändrade världen” och hamna i historieböckerna. Det är bara det att det gjorde Stalin Hitler och Chavez också!
  Visionerna sker på allmänhetens och miljöns bekostnad, medan den som driver sina utopier blir belönad och befriad från ansvar för konsekvenserna.
  Samlar våra politiker och journalister ihop egna pengar till ett relevant skadestånd till de som mördades och skadades på Drottninggatan? Betalar Miljöpartisterna bensinräkningen för landsbygdsfolket eller den höjda elräkningen för alla?
  Vi ser hur makten utan ansvar blir alltmer oansvarigt hänsynslös och samtidigt allt mer utopiskt radikaliserad. Klimatpolitiken och invandringspolitiken är barn ur samma livmoder.

 36. Thomas P

  Sören #34 Detta hur debatten går i cirklar utan att komma någonstans är närmast parodiskt. Det handlar inte om att ena sidan skall kunna kräva den andra på bevis utan att själva ha något att komma med utan ”balance of evidence”, att man väger argumenten för och emot. Annars är det väldigt bekvämt att i en debatt lägga hela bevisfrågan på motparten. Kan du bevisa att det är riskfritt att drastiskt öka halten av den viktigaste långlivade växthusgasen?

 37. Sören G

  #36 Thomas P
  Behöver man inte bevis innan man genomför omfattande regleringar och inskränkningar och kostnader för medborgarna?

 38. Thomas P

  Sören #37 Behöver man inte bevis på att det är ofarligt innan man släpper ut ett potentiellt farligt ämne i vår gemensamma atmosfär? Skall vi leka vidare med den här leken om vem som ha bevisbördan?

  F.ö. hur många av alla politiska beslut som tas tror du baseras på någon form av bevis? Har riksbanken bevis för rätta räntenivån, staten bevis för bästa sättet att organisera skolan osv?

 39. Daniel Wiklund

  När det gäller Miljöpartiet och deras politiska beslut vad gäller klimatet finns det nog inte mycket till bevis, eller Thomas P.

 40. Sören G

  W#38 Thomas P
  Koldioxid är inget giftigt ämne. Det är livets gas och växterna dör utan koldioxid!

 41. Thomas P

  Sören #40 Allt är giftigt i för höga koncentrationer, och var fick du ”utan koldioxid” ifrån? Ser du det som ett realistiskt problem? Sen är det syre som är livets gas, koldioxid hittar du på en hel massa livlösa planeter.

 42. Kenneth Mikaelsson

  kommentaren borttagen

 43. Slabadang

  Sten !

  Att bryta indoktrineringen är en känslig process. Elever betraktar jag som oskyldiga offer där man som du går fram med silkesvantar och börjar med att ställa frågor om substansen i deras mest repeterade påståenden som om de ”97%”-n med relevanta följdfrågor som ”Varför blandar de påståenden om saker som är uppenbart okontroversiellt som är sanna ”Klimatförändringar är en realitet” men samtidigt medvetet manipulativa med påståenden som är kontroversiellt spekulativa och totalt utan något 97%igt vetenskapligt stöd ?
  Om nu ”vetenskapen” är så fastställd .. varför är deras främsta argument så ihåliga och medvetet missledande?

  Mot förövarna skall vi vara betydligt mer oresonligt avklädande och påståendet om att det snabbaste som existerar idag är en framstående klimatgurus flyende ryggtavla när de skall ställas inför kompetenta klimathots kritiker är sant. Vi har en hel brigad av klimatfascister som spelat bort sin trovärdighet för all framtid. UI är en känd uppehållsplats för dess gapiga drill sergants.

 44. Sören G

  41 Thomas P
  Finns det någon risk att koncentrationen av koldioxid blir så hög att den blir giftig?

 45. Christopher E

  Thomas vet mycket att det är de som hävdar en risk som har bevisbördan, men försöker mot bättre vetande ändå köra med att andra ska bevisa en negativ utsaga…

  … ett tecken så tydligt som något på att han har fel i sakfrågan. Icke-beslut är inte politik. Så är det. Han låtsas inte ens förstå mina exempel, poängen var inte om någon vill ha en bro till Gotland, utan finns det ett politiskt beslut att inte bygga den!

  Och snacket om att ”förneka vetenskap” är ju bara patetiskt. Så säger väl alla tokstollar som har sina favoritlarm. Men var är då dessa bevis för att upphöra släppa koldioxid med allt vad det innebär skulle vara bättre än business-as-usual?

 46. Thomas P

  Christopher #45 ” Thomas vet mycket att det är de som hävdar en risk som har bevisbördan, men försöker mot bättre vetande ändå köra med att andra ska bevisa en negativ utsaga… ”

  Är jag verkligen så fruktansvärt svårbegriplig eller kan det möjligen vara så att du kör med en halmdocka för att det är enklare än att bemöta det jag faktiskt skriver? Är det helt omöjligt att tolka ”Det handlar inte om att ena sidan skall kunna kräva den andra på bevis utan att själva ha något att komma med utan ”balance of evidence”, att man väger argumenten för och emot.”

  Vem som har bevisbördan är f.ö. i sig ett rent politiskt beslut. Ni vill ta er rätten att släppa ut vad som helst så länge inte någon (oklart vem eftersom ni också brukar göra klart att ni vill dra ned på relevant forskning) presenterar bevis som är så otvetydiga att inte ens de som vill tro något annat, som letar med ljus och lykta efter ”experter” med motsatt åsikt, kan ifrågasätta det. Jag tror helt enkelt inte att det finns något som ni skulle klassa som bevis.

  ”Icke-beslut är inte politik. ”

  Visst kan icke-beslut vara politik. Man tittar på en fråga, konstaterar att den inte är relevant och om det handlar om något som en Gotlandsbro finns då ingen anledning att fatta ett formellt beslut om detta, icke-beslutet räcker så gott eftersom det underförstått är ett beslut att man inte bygger den. Om någon i riksdagen drar upp frågan om att förstatliga bankerna i Sverige, blir det då politik först om beslutet antas? Om det avslås är det inte politik?

  Vad Christopher verkar mena är att göra ”som man alltid gjort” inte är politik utan politik är det bara att ändra något, men det blir absurt. Hade man gjort tvärtom från början skulle då det som idag är politik inte vara politik, medan det Christopher klassar som icke-politik skulle varit politik.

  Christopher lever i en värld där det är en sådan självklarhet att luft och vatten är en offentlig soptipp att det inte ens finns i hans verklighet att det är ett politiskt val att vi gjort det så. Om jag skulle börja dumpa sopor på hans tomt torde han dock börja skrika i högan sky, och inte tror jag han skulle nöja sig om jag påstod att det inte fanns några bevis för att de var farliga.

  Eftersom Christopher sen tycks så totalt omedveten om bevisen för AGW och dess risker tycker jag han skall titta på IPCC:s rapport.

 47. Thomas P

  Sören #44 Som du väl vet är det klimatförändringar och havsförsurning man diskuterar, inte att CO2-halten skulle bli så hög att den blir akut giftig. Det var något du drog in bara för att avleda diskussionen.

 48. Daniel Wiklund

  Avleda diskussioner är ju nåt som du Thomas P kan mycket om.

 49. Guy

  T 36
  ”Kan du bevisa att det är riskfritt att drastiskt öka halten av den viktigaste långlivade växthusgasen?”

  T 31
  ”All jag har att säga är att du borde tänka och läsa på så kanske du förstår hur idiotiska dina argument är.”

 50. Christopher E

  #46 Thomas P

  Många ord, men det hjälper dig liksom inte. Det har aldrig fattats politiska beslut om att släppa ut koldioxid. Det är däremot ni som vill införa något vid namn ”klimatpolitik”.

  Men tack för att du erkänner att ”klimatfrågan” är politik och inte vetenskap. Att politikerna gett er alarmister fri lejd från den givna bevisbördan vet ju jag väl om, men lite överraskande att höra det från dig.

  Vi kan ju låtsas för diskussionens skull att klimatpolitik handlar om att minska utsläpp, men i praktiken kan även det på god grund ifrågasättas.

  Att tala om ”soptipp” på grund av koldioxid=sopor är ju bara löjeväckande. Nu är du desperat. Dessutom hamnar koldioxiden på min egen mark, där det växer bättre tack vare det. Men ska tala om vem som ”dumpat” vad hos vem, kan vi ju tala vindsnurror som ni storstadsbor kramar så hårt.

  Den den där rapporten av nån IPCC du nämner, är det den som ville smälta Himalayas isar på 25 år? Kanske inte riktigt vad jag klassar som bevis…

  Och snälla du, lär dig skillnaden mellan AGW och påstådda risker med AGW någon gång!

 51. Thomas P

  Guy #49 Hade du en poäng? Och var vänlig betänk sammanhanget i vilket meningen du ryckte loss ur #36 skrevs.

  Vad sägs om att du läser på om hur vattenånga funderar som återkoppling och betänker hur idiotiskt ditt påstående ” Jag har då aldrig hört om att jordens atmosfär skulle ha varit utan vattenånga, har du?” För att jorden skulle vara utan vattenånga måste den vara djupfrusen. Antarktis kommer rätt nära.

 52. Guy

  Thomas P # 51

  Poäng? Du undervisar andra samtidigt som du uppmuntrar till att bevisa en negation. Jo jag tackar 😀

  Kan du visa på en undersökning där vattenångans procent varit noll? Vattenånga bildas mitt i smällkalla vintern. Har du hört talas om sublimation?

 53. Thomas P

  Guy #52 Jag uppmanar dig återigen att läsa vad jag skrev, inte bara plocka ut en enstaka mening. Är retoriska frågor ett okänt begrepp för dig? I så fall, slå upp det!

  ”Kan du visa på en undersökning där vattenångans procent varit noll? ”

  Nej, naturligtvis inte. Allt du gör klart är att du inte förstår hur vattenånga fungerar som återkoppling i atmosfären. LÄS PÅ!

 54. Thomas P

  Christopher #50 ”Men tack för att du erkänner att ”klimatfrågan” är politik och inte vetenskap. ”

  Hur klimatet påverkas av CO2 är vetenskap. Om och i så fall vad vi bör göra åt det är politik. detta är elementärt.

  ” Att politikerna gett er alarmister fri lejd från den givna bevisbördan vet ju jag väl om, men lite överraskande att höra det från dig.”

  BALANCE OF EVIDENCE. Detta är också elementärt.

  Det är som vanligt bara konstatera att försök till debatt med er troende är rätt meningslös. Ni gör inte minsta försök att förstå vad motparten säger utan kör på med era inövade halmdockor.

 55. Daniel Wiklund

  Thomas P har fullt upp med att undervisa dom som kommenterar här på bloggen. Tur att han är utrustad med ett oändligt tålamod, för här på bloggen finns det många som enligt Thomas P behöver fylla på sitt kunskapsförråd.

 56. L

  Thomas P; ”Det är som vanligt bara konstatera att försök till debatt med er troende är rätt meningslös.”

  Du måste i alla fall ha väldigt bra betalt som ägnar sju dagar i veckan till det….

 57. Guy

  Guy #52 ”Kan du visa på en undersökning där vattenångans procent varit noll? ”

  ”Nej, naturligtvis inte. Allt du gör klart är att du inte förstår hur vattenånga fungerar som återkoppling i atmosfären. LÄS PÅ!”

  Ok, Du anser att jag inte vet hur vattenångan fungerar. Du har rätt. Jag vet inte. Jag tror att du inte heller vet. Berätta för mej hur den fungerar (inklusive källor), jag tror att ett Nobel-pris hägrar här. Vi väntar med spänning.

 58. Fossil Stofil

  #55 Daniel Wiklund;

  Ja, precis. Bra, du satte han på plats.

  Thomas P; sluta föneka sanningen. Vi som kommenterar här är minsann fullärda sedan förskoleåldern och behöver inte fylla på med din s.k. ”kunskap”. Vi VET att du kan och vet bäst i allt. Försök inte inbilla oss något ny kunskap. Det går inte.

  Lägg ner. Gå iväg! Det här är våran sandlåda.