Charles Darwin och korallöar

I våra dagar är väl Charles Darwin bara känd som den forskare som lanserade naturligt urval som en förklaring till arternas utveckling, den teori som också kallas utvecklingsläran, och som han presenterade i boken Om Arternas Uppkomst (The Origin of Species). Mindre känt är att han också insåg att sexuell attraktion är viktigt för hur arter förändras. Vissa egenskaper har utvecklats enbart för att en individ ska bli attraktiv för det motsatta könet, utan att de har något överlevandsvärde i övrigt.

Darwin gjorde mycket mer än så. Han gjorde till exempel en studie om daggmaskarna och var antagligen den första att inse hur viktiga de är. Boken han skrev om det, blev en bästsäljare på sin tid.

Idén till hur arterna utvecklas fick han när följde med på den världsomsegling som HMS Beagle gjorde under åren 1831 till 1836. Under den resan fick han en annan, mindre känd idé, som definitivt hör ihop med den klimathysteri som råder nu. Närmare bestämt klimathysterins föreställning om att stigande hav är på väg att sluka små östater, som ofta till stor del består av korallöar.

Darwin skrev en bok om korallrev och korallöar. Den publicerades 1842. Eftersom det är så länge sedan boken kom ut, och sedan Darwin dog, har den inte längre något copyright-skydd, utan är fritt tillgänglig, till exempel på Darwin Online.

I denna bok om korallrev (och korallöar) börjar Darwin med att beskriva korallformationer som han själv har sett och som andra har berättat om. Han noterar bland annat att korallerna finns nära ekvatorn, med de utanför Bahamas som de som både är nordligast och längst ifrån ekvatorn. Han tror att detta beror på att Golfströmmen för varmt vatten förbi Bahamas, innan den fortsätter mot norr.

Min reflektion och inte Darwins: Korallformationerna, liksom de koralldjur som bildar formationerna, finns i varma vatten nära ekvatorn. Varför skulle då dessa vara det minsta hotade av att vattnet blir lite varmare? Klimataktivister, förklädda till forskare, hävdar ju att korallerna är dödsdömda om världen blir ytterligare en grad varmare, och att de flesta kommer att dö om det blir ytterligare en halv grad varmare.

Detta är utan tvivel ett larmande, som inte stöds av den seriösa vetenskap som får allt svårare att göra sig hörd i klimathysterins tidevarv. Ni känner väl till hur det gick för Peter Ridd, en seriös forskare och expert på Stora Barriärrevet, när han påpekade att detta rev faktiskt inte är på väg att dö? Han fick sparken från sitt universitet, James Cook University i Australien. Han stämde sedan sin tidigare arbetsgivare och vann på alla punkter i första instans.

Darwin noterade också att koraller inte finns utanför Afrikas västkust och inte heller utanför Sydamerikas västkust. Han beskriver att korallerna på en del ställen bildar rev utanför vulkanöar och på andra ställen bildar atoller med laguner. Korallerna kan bilda många olika sorters formationer.

I kapitel 5 i boken, lanserar så Darwin sin teori, en teori som han tycker kan förklara alla dessa olika typer av formationer. Underförstått där, är han antar att havsytan ligger still, medan havsbotten kan röra sig. Det är korallernas anpassning till dessa rörelser som kan förklara rev, atoller och andra korallformationer. Atoller började som rev runt vulkanöar, men där har vulkanen sjunkit under havsytan och syns inte längre.

Vänder vi på det hela, och låter havsbotten ligga still medan havsytan rör sig, blir det samma resultat. Det är de relativa rörelserna mellan havsbotten och havsytan som spelar roll, inte hur de två rör sig i något absolut koordinatsystem.

I verkligheten rör sig både havsbotten och havsytan. Havsytan rör sig till exempel på grund av varierande temperatur och varierande glaciärutbredning. Havsbotten rör sig på grund av geologiska processer. Jordens översta lager är uppdelat på ett stort antal plattor, som rör sig i förhållande till varandra. Plattor gnider sig mot varandra, eller kolliderar, varefter den ena av dem glider in under den andra.

En plattgräns där en platta är på väg in under en annan, återfinns strax norr och öst om ön Nya Guinea. Där kolliderar Australienplattan med Stillahavsplattan. Precis vid plattgränsen ligger ögruppen Salomonöarna. Du kanske har hört talas om den? Enligt de dåliga skämt till medier vi har i Sverige, är några av öarna där hårdast drabbade av stigande hav i världen, och på väg att sjunka. När svenska journalister skriver att öar är på väg att ”sjunka” menar de egentligen att de är på väg att slukas av stigande hav. Men just när det gäller dessa hotade öar i Salomongruppen, är ordvalet helt korrekt. Öarna är på väg att sjunka. På grund av geologisk aktivitet, inte på grund av klimatförändringar och stigande hav.

Journalisternas förklaring skulle innebära att havet vid Salomonöarna stiger flera gånger snabbare än överallt annars. Det rimliga i något sådant, funderar journalisterna tydligen inte över.

Där två plattor kolliderar blir det också geologisk aktivitet i form av jordbävningar och vulkaner. Vulkaner som börjar på havsbotten, kan byggas på så mycket att de stiger upp ovanför havsytan och bildar vulkanöar. Jordbävningar kan få öar att höjas eller sänkas inom loppet av några minuter.

Salomonöarna är just vulkanöar, så de har egentligen ingenting med Darwins teori för korallöar att göra. Men de är ett exempel på när medierna skyller på klimatförändringar, trots att förklaringen är en helt annan.

Darwins teori, som förmodligen alla geologer i dagens värld anser vara väsentligen korrekt, säger bland annat att när havsytan och havsbotten avlägsnar sig från varandra, hamnar korallformationens topp inte på större djup. I stället bygger koralldjuren på den uppåt. Är det då frågan om en korallformation som delvis sticker upp ovanför havsytan, alltså en korallö, följer den också med uppåt. Visserligen kan koralldjuren inte leva i luft, men det finns korallbitar, sand, växter och djur ovanpå korallen med koralldjuren. Det krävs att havsytan stiger väldigt snabbt, mycket snabbare än den takt som gäller idag, för att korallön ska kunna översvämmas. Annars byggs den på i minst lika snabb takt som havsytan stiger (eller havsbotten sjunker).

För den som känner till Darwins teori, är det inte det minsta förvånande när vetenskapliga studier visar att de flesta korallöar är stabila eller växer, nu när haven stiger. Till exempel en studie som beskrivs här.

Sedan 1842, har vetenskapen känt till att stigande hav/sjunkande havsbotten inte leder till att korallöar översvämmas. Tvärtom är ökningen av havsdjupet en förutsättning för att atollerna som bildar korallöarna ska bli till. Detta känner klimataktivister tydligen inte till, eftersom de hävdar att stigande hav är på väg att översvämma önationer, som helt eller delvis består av korallöar. Det visar ju bara på kunskapsnivån hos dessa aktivister. De känner inte till viktiga fakta och viktiga vetenskapliga resultat. Konfronteras de med sådant, förnekar och/eller ignorerar de vad fakta och vetenskap visar. Ofta angriper de budbäraren som visar att aktivisternas världsbild är fel.

Jag fick förresten en idé medan jag funderade över detta inlägg. Darwins Coral Reef är från 1842 och innehåller mycket information om hur korallrev och korallöar såg ut då. Det borde väl gå att jämföra med hur de ser ut idag, för att se vilka förändringar som har skett?

Ett problem är att många av dessa platser idag är kända under andra namn än de var då. Men det ska väl gå att lösa? Hur namn har förändrats borde gå att få fram.

Ett exempel är detta:

1024px-Pohnpei_Island_municipalities Pouynipète

En ö som ligger i Mikronesien och nu kallas Pohnpei (kartan från Wikipedias artikel om ön) och Darwin kallade Pouynipète (kartan från Coral Reefs). Den har också kallats Ponape. Detta är en vulkanö omgiven av ett korallrev. Hur mycket har egentligen hänt med revet, och ön, sedan första halvan av 1800-talet? Det verkar vara lite förändringar, i alla fall.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Lars Kamél
  Vi som litar till SVT är lättade över din optimism över korallernas överlevnad.
  Bergströmskan hävdade ju på nyheterna för ett tag sen att korallerna kan vi inte rädda-det är kört var hennes ”expert” utlåtande.
  Vill ni följa korallerna runt jorden kan ni följa ett glatt gäng seglare i Youtubekanalen:
  https://www.youtube.com/channel/UCvLc83k5o11EIF1lEo0VmuQ
  Deras dykavsnitt är fantastiska!
  Korallöar är populära men utsatta eftersom de ofta är så låga vilket innebär att det grundvatten som bildas och nyttjas kan sjunka och ge inflöde av saltvatten. De som bebor dessa paradis lever på gränsen mellan hav och land. Marksänkning är nog vanligare än havsnivåhöjning.

 2. Roland Salomonsson

  En kul grej med kartjämförelsen. Vad som visas är ju att södra delen av ön har blivit STÖRRE. Klimathysterikernas teori stämmer alltså inte.
  Tony Heller brukar redovisa vykort från Maldiverna, ett från 30-talet och ett annan från det senaste året (tagna från exakt samma punkt). Det har inte hänt ett dugg. Men satellitmätningar visar dock att ögruppens öar VÄXER i yta. Tvärtom mot klimathysterins teorier.

  Men alla dessa ö-nationer, vars land således påstås skall slukas av stigande hav, passar på att mjölka miljarder ur fonden enligt Parisöverenskommelsen (vilken f ö endast Västeuropa betalat in till – mest som vanligt Sverige). För syns skull så har Maldivernas President (hans klan) fyllt igen en lagun med material upp mot 10 m över havet, för att sedan kunna bygga ett nytt lyxhotell för dessa pengar.

  Men självklart så kommer någon att hitta en ö/ögrupp som verkligen tappar land. Som nämnts i artikeln är det sannolikt andra orsaker än stigande hav.

  Nu till Peter Ridd. Ett av hans viktigaste argument för korallrevens livsduglighet är ”arkeologi”. Korallen har funnits i 200 miljoner år. Under denna tid, i synnerhet de senaste 3 miljoner åren, har havsytan sjunkit mellan 0 till ca 180 m m anl av glacialer (isbildningar). En plötslig höjning av havsytan upp mot 1 m, vilken kan ske när jättelika smältvattensjöar (samtidigt) bryter sig ut mot haven, klarar således reven också.
  Ridd bevisade också att koralldjuren regelbundet byter symbiospartner, och det är då korallreven ”bleknar”, då den nya symbiosen inte omedelbart finns i tillräckligt antal så att varje koralldjur kan hitta en partner. En kul grej är att sådana byten utförs i reven hos Galapagosöarna veckovis m anl a att kallvatten driver undan det varma vattnet, och sedan sker omvänd process.
  Korallrevet utanför Bohuslän (det finns faktiskt ett sådant) lever upp sommartid, för att sedan leva på sparlåga till nästa sommar. Koralldjuren är således väldigt seglivade.

 3. Ingemar Nordin

  ”Under de senaste decennierna uppvisade atollöarna inget utbrett tecken på fysisk destabilisering trots höjning av havsytan. En reanalys av tillgänglig data, som täcker 30 Stillahavs- och Indiska Oceanatoller inklusive 709 öar, visar att ingen atoll förlorade markområde och att 88,6% av öarna var antingen stabila eller ökade sin yta, medan endast 11,4% minskade.”

  https://www.klimatupplysningen.se/2018/11/04/inga-storre-forandringar-av-atoller-och-oar-trots-hojd-havsyta/

 4. tty

  Darwins teori om hur atoller uppstår har också varit starkt omstridd, men han har, som så ofta, visat sig ha haft rätt från början.

  Det händer dock faktiskt att havsnivån ”drar ifrån” korallerna och en atoll förvandlas då till en guyot, alltså ett undervattensberg med flat topp som en gång var en atoll. I hawaiikedjan blir alla öar så småningom guyots, men det är ju inte underligt, de rör sig nordväst ut och när vattnet blir för kallt för att korallerna skall trivas försvinner ön under ytan. Totalt är ungefär 300 guyots kända, de flesta i Stilla Havet. En ligger så långt norrut som mellan Spetsbergen och Grönland. Där gav nog korallerna upp för typ 50 miljoner år sedan.

  Höga vulkaner på havsbotten är så tunga att havsbottnen runt dem sjunker under vikten, och det gör även vulkanen när nytt material inte längre fylls på genom nya utbrott, så alla vulkanöar sjunker så småningom. Det finns inget sådant som en riktigt gammal vulkanö. Däremot kan kontinenter och fragment av kontinenter inte sjunka eftersom den lättare kontinentala jordskorpan ”flyter” på det tyngre underlaget (Zealandia, den minikontinent som Nya Zeeland ligger på, var dock nära att hamna helt under havsytan under oligocen).

  Man bör också tänka på att inget korallrev någonstans är äldre än ca 10 000 år. Alla korallrev som fanns under den senaste istiden är nu dränkta, men kommer att återkoloniseras under nästa istid. Visserligen är riktigt stora rev som t ex Stora Barriärrevet äldre än så, men upp till 90% av sin existens har det varit en låg kalkstensbergskedja några mil inåt land. Det är bara under de korta mellanistiderna som det är ett korallrev. Å andra sidan kommer under istiderna ett enormt rev som ligger halvvägs mellan Australien och Nya Kaledonien, och som nu är nästan helt under ytan, upp och bildar världens största atoller.

  Sedan är det intressant att när man borrat i stora korallrev som t ex Stora Barriärrevet så hittar man sällan koraller äldre än ca 800 000 år. Det verkar som om riktigt stora rev uppstod först efter övergången till långa istidscykler under mellanpleistocen. Under de tidigare 40 000-års istidscyklerna var havsnivån troligen för instabil för att stora rev skulle hinna bildas.

  Dock har det funnits enorma barriärrev under äldre geologiska tidevarv. Bilden nedan är tagen från vad som en gång var botten av ett hav under Permperioden. Den branta bergskedjan i bakgrunden (Guadalupe mountains i västligaste Texas) var då ett jättelikt barriärrev:

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Guadalupe_Mountains_El_Capitan_2006.jpg

  Ett mindre dramatiskt men ännu större rev från Devontiden går runt nästan hela Kimberleyområdet i Australien. Där går det raviner och t o m en grotta (Tunnel Creek) genom det gamla revet så man kan gå igenom det och se hur det har byggts upp. Dock, i båda dessa fall var det rugosa koraller, inte de nu levande skleraktina korallerna.

  Apropå att land både stiger och sjunker så finns en bra karta över GPS-mätningar av detta här:

  https://www.sonel.org/-Vertical-land-movement-estimate-.html?lang=en

  Som synes är det inte så lätt att hitta platser som vare sig stiger eller sjunker. Själv kommer jag bara på ett område som (troligen) inte gör någondera, nämligen Gawlerkraton i Sydaustralien. Där finns en strandlinje från den förra mellanistiden som ligger på exakt samma nivå över en sträcka på 500 km. Så stora områden rör sig veterligen aldrig som ett helt stelt block, så rimligen har området legat helt stilla sedan minst 125 000 år. Det är så unikt att jag faktiskt åkte dit för att se det en gång när jag var i Sydaustralien. Intressant nog ligger strandnivån på ungfär 3,5 meters höjd, trots att det ständigt påstås att havsnivån var minst 7 meter högre under Eem.

 5. tty

  #2

  Språklig petitess. En organism som lever i symbios är en symbiont.

 6. Olav Gjelten

  Varför det i princip alltid är stört omöjligt att diskutera med klimathotsaktivister är enkel:
  De är totalt religiöst indoktrinerade kring ämnet, men de saknar också totalt kunskap och proportioner kring ämnet. Aktivister verkar dessutom vara fullständigt ointresserade av att sätta sig in i hur det verkligen ligger till med det de propagerar för/emot.

  Det aktivister däremot alltid kan och har lärt sig helt utantill är floskelfraser som att ”vi har bara några få år på oss innan tipping point är nådd och därefter kommer vi att stekas ihjäl medan moder snabbt kommer att bli ytterligare en död planet i solsystemet”. Detta bara ett exempel av många.

  Nu det allra värsta:
  I gemene mans ögon är det nästan alltid så att det är den okunnige klimathotspredikanten som vinner sådana diskussioner. Kanske just därför att det han/hon säger har alla hört och läst om tidigare. Detta medan det som den kunnige framför är något nytt och totalt främmande. Precis så här fungerar det. När klimatet diskuteras betyder kunskap i ämnet näst intill noll! Det är lögnen som är sanningen för folk flest medan det den kunnige framför skrattas det åt.

  Vi har en lång, lång väg att gå innan vi kan vända på detta. Etniska svenskar litar dessutom mer på det som VÅRA POLITIKER och VÅR MEDIA säger än något annat folk. Vänta er därför ingenting annat än fortsatt förtvivlan och hopplöshet kring den påhittade klimatkögnen.

 7. Ann lh

  Lars, tack för att Du fördjupade frågan om koraller och deras tillväxt här. Den är verkligen värd sin egen mässa. Och, Darwin blir bara större och större ju längre tiden går. En av mina studentkompisar och jag firade vår första pensionärshöst med att väl pålästa om hans liv och verksamhet åka till London och gå i den stores fotspår. En dag ägnade vi åt att åka ner till Down, uppleva hemmet, njuta av afternoon tea med tillbehör och vandra på hans tankestig. Kanske fånigt, men mäktigt.

 8. En annan

  I boken ” Mina mikrober och jag” av förf. Ed Yong finns ett intressant kapitel om koraller, att den största faran i ett rev han besökte var ett gammalt skeppsvrak i järn som sakta rostade sönder. Just järnoxid har en förödande verka på korallens metaboli? Hur som helst pågår bortforsling av vraket och omplanteringar av kolonierna. Hela boken är förövrigt verkligen läsvärd om det lilla i det stora.

 9. Fredrik S

  Tack Lars, mycket bra genomgång!

  Tack tty också för för intressanta fördjupande fakta.

  Den kunskap om koraller som MSM bjudit på de senaste åren har ju kommit från självuppblåsta kulturskribenter som sett båtskadade korallrev på lyxresorten i Karibien eller Sydostasien och larmar om det.

  Men det och Greta funkar ju uppenbarligen bra för dem.

 10. Olav Gjelten

  Jag tror inte ett dyft på den så kallade korallldöden och framför allt inte att den skulle vara orsakad av att det blivit varmare. Så känsliga är inga djurarter att de dör med en enda grads ändring av temperaturen. Det är någonstans där det handlar om, troligtvis ännu mindre i tropiska vatten.

  Miljöhysterikerna har ingenting emot att människor dör. Om samma sak gäller djur som isbjörnar och koraller är världen på väg att gå under om samma naturliga sak händer.

  Vänd ryggen till miljörörelsen. De är samma folk som ligger bakom klimatlögnen. Lär er hata hela floskelbegreppet ”miljö”!

 11. Jag läste en biografi om Darwin för många år sedan och blev imponerad över hur mycket han hade hunnit med och hur mångsidig har var. Han var i samma klass som Newton, Einstein och Hawking, för att nämna några av vetenskapens riktigt stora.

 12. GoranA

  Det var i maj 2016 som Salomonöarna var på tapeten i media och Norra Skånes (NSk) politiske redaktör gjorde ett nummer av ett forskningsprojekt där man jämförde öarnas kustlinjer med hjälp av flyg och satellitbilder.
  https://begand.blogspot.com/2019/06/yngve-sunessons-oinitierade-inlagg-den.html

  Jag skrev ett svar på hans inlägg för att klargöra vad som verkligen hade hänt men för en gångs skull fick jag inte insändaren publicerad i NSk men den kan ju komma till användning i nu istället.

  Mina källor
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-246X.2011.05057.x
  https://www.eeri.org/wp-content/uploads/April-1-2007-Solomon-Islands-May07.pdf
  https://www.thegwpf.com/media-exaggerated-vanishing-island-climate-role/

  Oinitierat av Yngve Sunesson

  Återigen gör Yngve Sunesson (YS) bort sig när han på ledarsidan (11/5) under rubriken initierat, redogör för hur några av Salomonöarna i Stilla havet har försvunnet ner under havsytan. Bevisen kommer från flygfoto tagna från 1947 till 2014 och vid en jämförelse kan man se att några öar kommit under havsytan och andra har minskat i areal. Det verkar alltså otvetydigt så att öar har minskat i areal eller försvunnit under havsytan. Han påstår dessutom att havsytan har stigit med 10 cm per år under en tjugoårsperiod vilket totalt skulle innebära en höjning på 200 cm. Till och med YS borde inse att ett sådant värde är orimligt när man allmänt anger havsnivåhöjning till 1,5 -3,0 mm per år och därmed 6 cm på tjugo år.

  Sedan helt ur det blå beskyller sedan YS att den bakomliggande orsaken kan kopplas till växthusgaser och vår tillförsel av koldioxid till atmosfären vilket är ett obevisat påstående och motsägs av det faktum att havsnivåhöjningen har legat konstant på 2 mm år så långt man har mätdata, vilket är sedan slutet på 1800-talet.

  Orsaken till öarnas försvinnande finns istället att finna i det geologiska sammanhang som Salomonöarna befinner sig i. Öarna ligger på kanten av stilla havsplattan och som kolliderar med den australiensiska plattan. Området drabbas ständigt av jordbävningar och de två sista inträffade 2007 och 2010 med värdena 8,1 och 7,1 på Richter skalan.

  De båda jordbävningarna och deras följder finns beskrivna i den vetenskapliga litteraturen (Taylor et al. 2008; Newman et al, 2011). Från artiklarna kan man utläsa att jordskorpan p g a jordbävningarna i området där Salomonöarna ligger båda gångerna höjts och sänkts med upptill 80 cm.

  Den logiska slutsatsen är alltså att de öar som omnämns av YS har sjunkit p g a den geologisk aktivitet som förekommer i området och inte på någon havsnivåhöjning som han felaktigt påstår.

  Det som YS påstår som otvetydiga bevis blev bara till ett bevis för hans okunnighet och ovilja att beskriva naturliga händelser på ett korrekt sätt. Vad jag kan förstå plankar han hela ”storyn” från tidningen Reuter, känd som den mest klimatalarmistiska tidningen i västvärlden. Följer man nyhetsflödet visar det sig att även forskaren, Simon Albert, som är författare till artikeln som allt tar sin början i, har protesterat mot kopplingen att hans resultat (sjunkande öar) har med klimatförändringar att göra.

  Återigen får YS stå där med rumpan bar och med byxorna kring fotknölarna när han avslöjas som en simpel charlatan som förespråkar CAGW.

 13. Rolf Mellberg

  Då vill jag komplettera med att berätta att DN skrev i slutet av september 2018 en våldsamt vriden berättelse om påstådda problem med havshöjning i Bangladesh. De har stora problem med våldsam överbefolkning och att mängder människor nu bor på stora polerar som hotas av en enorm erosion. Men floden sedimenterar så mycket att man vinner mark lätt i förhållande till den ynka havshöjningen. Jag kunde lätt hitta ett par riktiga forskningsrapporter om saken och inse att Wolodarskis agenda-journalistik är bara en luthersk skuld ock skam-apparat fjärran från verkligheten. Religion helt enkelt.

 14. Johan M

  En intressant artikel jag läste för några år sedan där man går igenom ett antal atoller och öar i Stilla havet för att se hur de har förändrats under de senaste årtionden. Summan av kardemumman är att de flesta öarna växer med stigande vattennivåer.

  ”Sequential island area and shoreline position changes over the last few decades have been analyzed on over 200 reef islands on 12 atolls in the western and central Pacific. During that time, sea level has risen in the region at rates three to four times greater than the global average. Contrary to expectations, this has not resulted in widespread erosion or the disappearance of atoll islands. Indeed, islands have persisted in the face of this sea-level rise, and many have increased in surface area and elevation by natural processes ”

  https://www.researchgate.net/publication/280914977_Destruction_or_persistence_of_coral_atoll_islands_in_the_face_of_20th_and_21st_century_sea-level_rise

 15. Lasse

  #13 Rolf M
  Lästips för DN:
  https://notrickszone.com/2019/06/03/new-study-finds-12-of-15-islands-in-florida-bay-have-grown-in-size-since-1953-continuing-a-global-trend/#comments
  Bangladesh växer med 7,9 km^2 årligen!
  Trots stigande vatten ökar jordens yta.
  Between 1985 and 2015, for example, satellite observations indicated the world’s coasts gained 13,565 km² more land area than they had lost to the seas. This surprised scientists, as they “expected the coast would start to retreat due to sea level rise,” but instead they observed “coasts are growing all over the world.”

 16. Daniel Wiklund

  OT. Råkade gå förbi ett tidningsstånd nyss. På Expressens första sida en stor bild av Greta. Rubriken ”Oljebossen lyssnar på Greta”. Äntligen nån som bryr sig om att jorden snart går under. Första larmet jag minns var efter FN-s miljökonferens i Stockholm 1972 där bl a Ingemund Bengtsson larmade, vi har tio år på oss kunde man läsa i DN. Klimatsammanbrottet närmar sig med stormsteg. Bäst att passa på att njuta av dagens soliga väder, imorgon kan det vara för sent. En skald skrev, lev ej för det kan kosta dig livet.

 17. Rolf Mellberg

  #15 Lasse

  Tack, jag kom även att tänka på Ipcc-sr15-konferensen 8 okt förra året. Isabella var säker på att republiken Kiribati var akut hotat och att det var vi var skyldiga, fy skäms oss!!! Dessa öar har f.ö. ökat sin befolkning från 3000 till 110.000 på hundra år. (DÄR har vi ett problem kanske)

  Tänk om Isabella skulle engagera sig lite för det land hon (märkligt nog) är vice statsminister för???

 18. jensen

  Tack för alla synpunkter och fakta angående korall-öar.
  F.ö. finns hur mycket som helst att studera via sökning, Geologi, Historik. Befolkningsutveckling. Uppkoms-sätt m.m.
  Den stora frågan för mig beträffande korallöar är sedan länge ( sedan State of Fear )
  ,: Hur har alarmister, politiker, skrämda unga m.fl. kunnat anföra dessa atollöars kommande öde som bevis för CAGW. , trots lättåtkomliga fakta angående motsatsen. Och motiverat alla bidrag som hjälp mot klimatförändringar?

 19. Lennart

  Läser ganska regelbundet på klimatupplysningen.se
  Imponerande sakkunskap inom en rad olika ämnesområden. Undrar varför denna kunskap inte når utanför KU i större utsträckning?
  Märkligt att inga opponenter (alarmister) yttrar sig om dessa mycket relevanta synpunkter.

 20. Ingemar Nordin

  Lennart #19,

  Det är inte märkligt alls. Sedan ett decennium eller så så har det ingått i den alarmistiska strategin att aldrig, ALDRIG, debattera med en ”klimatförnekare”. Science is settled och det är som Brundtland sa redan 2007 OMORALISKT att ifrågasätta ett överhängande klimathot. På det vinner media och politiker två saker; dels slipper de sätta sig in i en svår och komplicerad fråga. Dels kan man påstå att precis vad som helst är orsakat av klimatförändringar utan att behöva bli motsagda.

 21. Lasse

  #19 Lennart
  En filosofisk fråga:
  Är det viktiga att ha rätt eller att få rätt?
  Gemensamma nämnaren med de flesta här är väl att vi har gjort den resa som unga ännu inte påbörjat.
  Är man miljöintresserad så är skillnaden vi upplevt enorm.
  De flesta föroreningar har minskats radikalt och vi har skapat en värld med betydligt mindre problem med fattigdom och svält.
  https://ourworldindata.org/life-expectancy

  Men det finns problem att engagera sig i som ung-även idag.

 22. Gunnar Andersson

  Eftersom Darwin är på tapeten;
  det känns som ett försiktgt antagande att klimatförändringarna har haft och kommer att ha en gynsam utveckling för befolkningstillväxten. Vi förökar ju oss som kaniner. Inget negativt tryck från klimatet där inte.
  Istället trycker människan ut och begränsar ytorna för andra arter.

 23. Fredrik S

  Det finns knappt ord för hur helvetiskt det kommer bli.

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/jorden-2050-manskliga-civilisationens-undergang/

 24. Håkan Bergman

  Fredrik S #22
  Tänk att det inte är mer än 35 år sen som man på svenskt TV kunde se en programserie där ett varmare klimat sågs som en klimatförbättring och ett kallare dito en klimatförsämring.
  https://www.oppetarkiv.se/video/1393320/sagan-om-sverige-avsnitt-1-av-3

 25. Ingemar Nordin

  Fredrik S #23,

  Med tanke på att EU för en politik som innebär att vi skall fasa ut allt fossilt så tycker jag inte att det låter orimligt att vår civilisation har gått under då. Vi är ju redan på god väg mot ett alltmer ociviliserat samhälle här i Sverige. 🙁

 26. Daniel Wiklund

  Fredrik S # 23. Ledaren för Folkets tempel Jim Jones verkar ha återuppstått.

 27. Fredrik S

  Håkan Bergman #24

  Ja, så fick jag lära mig i skolan. Fast det var på den tiden vi hade en lärare som styrde lektionen och undervisade. Numera ska ju barnen lära sig själva. Läraren, ska se till att barnen inte blir kränkta och lyssna på deras vilja. Katedern går till återvinning.

  Ingemar Nordin #25

  Jo, och de vill byta system säger dem, Greta och de gröna kommunisterna. Det vet vi ju hur bra för miljö de experimenten varit hittills.
  Greta vet ju inget men åtminstone någon av de andra borde ju ha lite historiekunskap. I media är det ingen som ens undrar vad de vill med systembytet. Kan de vara lika insyltade?

  Daniel Wiklund #26

  Ja, han kommer nog återuppstå som messias lite här och var. Det hela får nästan Robert Lind i Kramfors att framstå som ganska nyktert.

 28. Fredrik S

  Är det någon förresten som vet hur Greta ska kunna hämta Nobelpriset om hon är i Chile? Fast de kommer kanske flytta prisutdelningen till COP 25 i Santiago?

 29. Guy

  #28

  Inget problem. det är bara att beställa.
  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.allamericanspeakers.com%2Fspeakers%2F436519%2FGreta-Thunberg%3Ffbclid%3DIwAR362bWYWHiXFN8pmI5-xL6ewwZhjHzMtgzarHfUUwG2gnTkv12AgTSA7D4&h=AT1uMAhJHWiNipCMNGIOB47-fyXRu7tNar3xQFIMpwtNDNssmxSWFz-d2oiNaB4rtTZWyf7KgwAOF6QlC_FF4wqUchO4ks3GSpwBcrLYQC-R_AlLXQFI95VnDxnW3V2Dsk8iQLIB6jSCiNqxqKM

 30. Anders L

  #29

  Företagsam ung tjej, hon har ca 12 år på sig att bygga en förmögenhet.

 31. Fredrik S

  Guy, Anders L #29,30

  ”Jag tjänar inget på det här” har hon ju upprepat som en papegoja. Nä, hon belastar klimatet istället som de andra nickedockorna bland celebriteterna hon umgås med.

 32. Guy

  #31 Fredrik S

  Hon ”ljuger” inte. Hon är minderårig, så mamma och pappa tar hand om fyrken.

 33. ThomasJ

  Tack Lars för ett mkt läsvärt inlägg. Dito till ’tty’ för imponerande expertis, as usual ! 🙂

  En (f.d.) ’prominent’ s.k. korall-expert, speciellt Stora Barriärrevet, är Owe Hoegh Guldberg, norsk härstamning, och jag tror att hans ’trådar’ bidragit till skandalen i/kring Peter Ridd. Kommer f.ö. bli intressant att följa denna ’soppa’ då universitet, såvitt bekant, funderar på att överklaga domslutet. So-oder-so så har ärendet skadat akademin ’Down Under’ rejält. Erinrar också ärendet (liknande) med salig Bob Carter. Svårt att begripa vilket mentalt operativsystem universitetsledningarna har,,, Men, å andra sidan, behöver vi ju inte gå längre än till Chalmers, KTH och fler unis här…
  Hjernevasken sitter nedrans djupt och denna länk ger prov på hur illa det är ställt, på vissa håll iaf:
  https://www.youtube.com/watch?v=H-jYEGHrc3s

  (SwebbTvs inslag i samband med bensinupprorets demo i Sthlm nyligen)

  Apropos Greta är hela den cirkusen med henne 100% kommersiellt. Hon, mirakel-tjejen, kan ju enligt moderns bok både se och lukta CO2 som ’spyr’ ur skorstenar och avgasrör… Jeez, asså 🙁 !

  Hon, Greta, skriver ingenting av det hon framför själv utan det är en PR-firma som författar. Kollar man foton från hennes ’framträdanden’ så syns (nästan) alltid en kvinna från byrån i skymundan. Info-länk:
  https://uvell.se/2019/04/25/iles-pr-byran-bakom-greta-thunberg/

  Det är bara så beklämmande, att Sverige av ngn djefvla anledning ska måsta skämma ut sig ytterligare med hjälp av en 16-åring som sannerligen borde sitta i skolbänken istf. utanför Rikshospitalet – räcker det inte med att ’vd:n’ för landet är ’the laughing stock’ World-over???

  Mvh/TJ

 34. Rikard Lund

  Det syns på att det har förändrat på kartan för jag har tittat på maps att det har blivit lite större o mer vissa platser intressant.. Jag gissar att det har växt större på ca 1 meter men jag kan ha fel för det är svårt att beräkna hur många är det på meter att kolla på maps..

 35. Johan E

  hurrikaner, vågor, och koraller

  Några personliga reflektioner från St John (USVI) i Karibien. På 1980 talet bodde jag på ön med utsikt över en vik med ett korallrev femtio meter från stranden. Dit simmade jag ofta och harpunerade fisk och snarade spiny lobster. Jag lärde mig de olika typerna av koraller; elkhorn coral, brain coral…
  På ön hade vi inte haft en hygglig hurrikan på 100 år, men så kom den. Vågorna slog sönder korollrevet och hela vårt lokala ekosystem förändrades av detta naturliga men sällan förekommande fenomen. Vi blev av med vår skyddade båtplats innanför revet. Inga spiny lobsters mera ;-(