Carlgren får tillbaks

GT 3 apr
I dagens GT/Expressen får miljöminister Andreas Carlgren tillbaks av Lars Bern och mig efter repliken den 27/3.
Carlgren väljer där att glömma att just Centern är det parti som möjliggjort regeringens energi- och kärnkraftsuppgörelse. Att i media stödja en del av överenskommelsen, men baktala andra är oseriöst och sannolikt ett skäl till att centern aldrig blir riktigt regeringsdugligt.
Vi har i färskt minne hur Centern en gång spräckte en regering för en annan överenskommelse, Öresundsbron. Man har inte slutat bygga broar för det vad vi märkt.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ivh

  Att det byggs så mycket vindkraft just nu beror väl på den höga lönsamheten som verken ger när man under de första 15 åren kan sälja elcertifikat för c:a 25 öre/KWh.
   
  Men jag håller med Carlgren om att tillståndsprocessen för att få tillstånd att bygga vindkraft tar onödigt lång tid.
   
  Någonting måste ersätta kärnkraftverken när de läggs ner. Oskarshamn 1 har inte så många år kvar innan reaktortanken är utmattad och Oskarshamn 2 ligger inte så många år efter. C:a 2015 för O1 och strax efter 2020 för O2. Det hinner i alla fall inte byggas något nytt kärnkraftverk innan dessa måste läggas ned.

 2. L

  IvH, vi får väl göra som så många andra länder, bygga renad kolkraft…

 3. Kjell-A Jönsson

  Kjell-A Jönsson
  Centern är egentligen det mest opålitliga av de politiksa partierna.  Exempel: Ena dagen  ivrar Carlgren för förbud mot vanliga glödlampor som förutom ljus ger en del värme och medverkar därmed till ett brett införandde av   kvicksilverhaltiga glödlampor. 
  I nästa andetag föreslår han ett totalt kvicksilverförbud i Sverige.   Maud Olofsson möjliggör en kärnkraftuppgörelse med ena handen medan hon vad gäller den  subventionsberoende vindkraften synes arbeta mest för LRF:s och vindkraftsundustrins intressen.
  Centern är också ett subventionsparti vad gäller lantbruket, höga extra subventioner till Ekologisk en i grunden olönsam kapitalförstörande produktionsform men konsekvensen har blivit att mer än en tredjedel av våra livsmedel importeras samtidigt som vi har ca 600.000  ha odlingsbar mark som ligger i träda.
  I Centern konceptionslösa  strategier ingår också att stödja Miljöparistiska  galenskaper samtidigt som man innehar posten som näringsminister.
  Låtom oss hoppas att Centern försvinner ur riksdagen nästa val.
  Kjell-A Jönsson  

 4. Micke Johnsson

  #Ivh
  Beställ 12 sekundmeter vind då också. Då du är med i föreningen som tror vi kan styra klimatet. Kan du inte flytta planeten lite när du är igång. Eller skruva ner solen lite med dimmern.

 5. Ivh
  Med ’lönsamhet’ menar du väl statligt bidrag och påtvingad köpplikt av nonsens!? Och då har du förstås rätt: När staten hittar på både utbetalningar och godtyckliga skatter och avgifter, kommer allsköns konstiga beteenden att uppmuntras. Men snälla, kalla det inte för ’lönsamhet’. (Hade arbetslöshet eller sjukfrånvaro blivit mer ’lönsamma’ med högra a-kassa eller färre karensdagar, menar du?)
  Sen skulle det vara roligt att få höra vad du menar med att reaktortanken blir utmattad 2015 … Den var ny för mig …  😉

 6. Slabadang

  Centern…….guldfiskarnas perti! 🙂
  Vilket gott betyg det skulle vara på det svenska folkets förstånd och ansvar om Centern och Vänstern vinkades av på rätt sida om fyra procentsspärren. Att göra det parti som har den absolut sämsta trackrecorden i svensk energipolitik till ansvarig för den är Reinfelds och Alliansens riktiga blydojja. Har folk tappat minnet som röstar på Cenern?

 7. Slabadang

  Suverän artikel !! 😉
  Vad som är muta och bestickning är en central punkt i denna vindkraftsdebatt.

 8. AOH

  ”AC” – nutidens Pinochio med lögnarnäsan lika lâng som vindkraft-propellerblad.
  Lars Bern / Jonny Fagerström har helt rätt som säger :

  ……När det gäller vindkraften anger Carlgren att den växer rekordartat, ett argument som tydligen passade för dagen. I andra media de senaste månaderna har Carlgren gråtit över att det går trögt och att det kommunala vetot mot vindkraftsetableringar måste tas bort……
  AC borde kanske googla lite under ” Avslag ansökan vindkraft” Men han har ju inte tid utan mâste flyga till Durban för att hjälpa Syd Afrika att förbereda COP17

  http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/article762876/Avslag-foumlr-nya-vindkraftverk.html
  Publicerad 11 november 2009 0.20 Uppdaterad 13 juli 2010 1.21
  Det blev avslag i myndighetsnämnden för ansökan av bygglov till tre nya vindkraftverk. I det ena fallet var det en privatperson som ville bygga ett ensamt verk vid Vranarp. Ansökan vållade diskussion som landade i avslag………………………

  http://www.silobreaker.se/avslag-fr-vindkraftspark-5_2264361508546805941
  …..Företaget Nordex Sverige AB får avslag på sin ansökan om att bygga 11 vindkraftverk på Gullberg och Trollberget i Bergvik, Söderhamns kommun….


  http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Nyhetsarkiv1/Fullmaktige-sa-ja-och-nej-till-vindkraftverk/
  ….I fråga om Vånga avslog ett enigt fullmäktige hela vindkraftsansökan.
  Fullmäktiges tredje vindkraftsärende i Ovesholm ströks från dagordningen. Entreprenören hade valt att dra tillbaka ansökan från länsstyrelsen, sedan kommunstyrelsen lagt förslaget att avstyrka fem av de sju verken…………………….
  Kommunen uppmanas att avslå varje ansökan om bygglov för vindkraftverk. – Vidare uppmanas Ödeshög kommun att slopa hela vindkraftprogrammet då det bara är
  www.vindkraft-odeshog.se/granskning_och_fakta -………………………………
  24 mar 2011 ÖSTRA LJUNGBY Brommaföretaget Fr Ramström Vind AB får avslag på sinansökan om att uppföra ett vindkraftverk i Fastarp.
  mobil.hd.se/klippan/2011/03/…/nej-till-vindkraft-i-fastarp/ -………………………………
  o. s. v…………

 9. Slabadang

  AOH!
  ”AC” – nutidens Pinochio med lögnarnäsan lika lâng som vindkraft-propellerblad.
  I kombination med Wijmans vindkappsvändarverk så kanske en seriekoppling utav dem vara ett bra tillskott till aternativa energislag?
  Men det är klart….. om kostnaderna för skattebetalarna måste räknas i miljarder för varja varv dessa långnäsa och kappvändarverk 
  spinner. så inser man snabbt ineffektiviteten. Men det är ju faktum som inte stoppat grönröran tidigare så ett par ytterligare skattemiljoner för detta ”gröna” projekt skulle säkert gå att suga av från miljöpolitikens skattmästare.

 10. ThomasJ

  Kan upplysa om att RRV är kontaktat inkl. en hel del översänt material för en eventuell granskning av VKV-sektorn.
  Mvh/TJ

 11. Inge

  Om elbolagen säljer vattenkraftsel till kontinenten på sommaren så att vattennivåerna är låga på hösten när vi behöver den och sedan importerar dyr el från kontinenten på vintern för att den sätter priset på all el då vilket tillsammans ger en vinstmaximering för elbolagen så går det nog att få upp elpriset så pass att t.o.m. vindkraften kan bli lönsam. Vi betalar.

 12. svenb

  Vindkraft kräver reservkraft i samma storleksordning som den installerade vindkraften. Kombinerat med en nedläggning av av kärnkraft medför en stor satsning på vindkradft att de sista stora älvarna måste byggas ut. Kalixälven är förresten den enda outbyggda älven som vi disponerar över. Vattenkraftsutbyggnad påverkar naturen mer våldsamt än något annat energislag som jag känner till. Allt naturligt strandnära liv för fauna och flora försvinner över gigantiska områden. Besök gärna områdena i Lule älv om ni vill bilda er en egen uppfattning. Långa torrlagda forssträckor följs av dammområden där vattnet rör sig flera meter upp och ner.  Den naturliga reproduktionen av fisk som behöver strömmande vatten för att leka upphör. Hur kan någon naturvän med hedern i behåll föreslå vindkraft som ett alternativ till kärnkraft.     

 13. ThomasJ

  svenb #12: Tyvärr är heder (& fler honnörer därtill) politiskt inkorrekt i nuvarande diskurs. Ytterst tråkigt och i allra synnerhet skadligt för ett samhälle som ska ’tros’ fungera och utvecklas FÖR medborgarnas väl.
  Hette det inte: ”För Sverige i Tiden”? Rekommenderar: Ur Sverige i Tid!
  Arma Land!
  Mvh/TJ

 14. Ivh

  L #2
   
  Elpriserna är inte tillräckligt höga i Sverige för att det skall bli lönsamt att bygga ett nytt kolkondenskraftverk. För att det skall kunna bli lönsamt så måste elpriserna under vinterhalvåret vara runt 1 kr/KWh om det skall vara utan subventioner.
   
  Jonas N #5
  Sedan elmarknaden avreglerades finns ingen köpplikt, utan vindkraftsägaren får sälja elen på elbörsen. Vindkraftsägaren får också betala nätavgift till det lokala elbolaget för överföring av el till Svenska kraftnät. De flesta vindkraftsparker väljer att bygga kraftledning i egen regi till det Svenska kraftnäts ledningsnät om det bef lokala inte räcker till.
   
  Det enda subvention som vindkraft får är att de får sälja elcertifikat under verkets första 15 år.
   
  Med de elpriser som vi har i Sverige idag så lönar det sig inte att bygga något nytt kraftverk om det inte subventioneras på något sätt. Elcertifikaten är bra därför att då byggs det nya kraftverk som gör att utbudet på el ökar vilket gör att spotpriserna på el kan hållas låga. Frågan är bara om inte elcertifikaten skulle omfatta fler nybyggda kraftverk biobränsleldade kraftvärmeverk, vatten- vind- och solkraftverk.
   
  AOH #8
   
  Det är riktigt att det är fler ansökningar om vindkraftverk som får avslag än som godkänns. Jag tycker inte Maud Olofsson och Andres Carlgren skall slå sig för bröstet och säga att det beror på regeringens politik att det byggs så mycket vindkraft just nu, för de allra flesta verk som byggs i år, så skickades den första ansökan in, innan den här regeringen tillträdde år 2006. Huvudorsaken till att det byggs mycket vindkraft beror på införandet av elcertifikatssystemet 2003 och de regeländringar som genomfördes då, bl a för hur vindkraft skall anslutas till elnätet.
  Många bönder som vill bygga eget vindkraftverk på sin mark ger upp efter 3-4 år och hundratusentals kr i konsultkostnader, för att tillstånden tar så lång tid.
   

 15. L

  Ivh, med tanke på den oerhörda miljöförstöring som vindkraften utgör, vore ett par nya kolkondensverk i anslutning till dagens kärnkraftverk en bra mycket bättre investering om man har bråttom.

 16. Ivh
  Det finns en köpplikt rörande elcertifikat för alla elkonsumenter, och det finns en pliktandel sk ’förnyelsebar el’ som leverantörerna måste tillhandhålla, en andel som dessutom ökas politiskt. Det var vad jag syftade på. Det är en ren, politiskt skapad nonsensmarknad.
  Dessum gör denna reglering att där skapas helt onödiga småskaliga vattenkraftsutbyggndader som inte lönar sig, men ger ’bonuspoäng (och betalning) gällande dessa elcerifikat. Både här och i andra länder attraherar detta riktig, omfattande och organiserad brottslighet. Precis som man bör vänta sig när man skapar konstgjord betalplikt och utbetalningar.

 17. Ivh

  L #15
  Så länge det finns kärnreaktorer som är drift vid Forsmark, Simpevarp och Barsebäck så vore det vansinnigt att bygga ett kondenskraftverk som eldas med något som riskerar att förstöra kärnkraftverkens känsliga mätinstrument. Om man skulle få kol som innehåller mycket radiaktiva ämnen så finns risken att kärnreaktorerna snabbstoppas för att det är för mycket radioaktivitet i luften.
   
  Elen från ett nybyggt kolkondenskraftverk är mycket dyrare än från ett nybyggt vind- eller kärnkraftverk. Om man skall bygga ett kolkondenskraftverk så blir det billigare att bygga det vid kolgruvan och sedan bygga en kraftledning dit elen behövs.
   
  Jonas N
  Elcertifikaten får bara nya kraftverk sälja. innan avregleringen så fanns ett annat prisregleringssystem. Då fick nybyggda kraftverk mer betalt för elen än gamla. Elcertifikaten är ett sätt att stödja ny kraftproduktion under de första 15 åren. Huvudorsaken till att elcertifikaten infördes var för att stödja nybyggd kraftproduktion så att utbudet på el ökar för att hålla ner elpriset. Det tycker jag är bra, men sedan kan man ha åsikter om att kärnkraften inte ingår i elcertifikatssystemet. Nu valde politikerna att endast ha biobränsle, sol, vind och vatten som energikälla.
   
  Att jag tycker elcertifikaten är bra beror på att jag vet att nya kraftverk måste byggas när de gamla och uttjänta tas ur drift, och elpriserna skulle bli för höga om nya kraftverk inte fick någon form av subvention. Men jag har åsikter om politikernas val av energikällor.

 18. L

  Ivh, då får man väl förfina mätinstrumenten eller ändra toleranserna. Eller så får man snabba på med nya kärnkraftverk. Mer vindkraft ska vi undvika som pesten. Tids nog får vi troligen geotermisk energi för både el och värme.

 19. Pär Green

  Svar från en tjänsteman på Vattenfall.
  Eftersom vindkraft inte producerar prima kraft går det inte att jämföra med kärnkraft. Det är som att jämföra äpplen och päron. Detta förstår inte politikerna dvs skillnaden mellan energi och effekt. Vindkraft ger i stort sett noll i effekt vilket man inte talar om dvs vindkraft kan aldrig ersätta kärnkraft eller kolkraft.
  Vad som är intressant är hur vindkraften skall klara sina leveranser när det inte blåser. Vem skall betala för detta? Jag anser att vindkraftleverantörerna, för att få tillgång till nätet, måste tillhandahålla prima el dvs alltid kunna garantera en viss effekt exempelvis genom avtal med reservkraftleverantörer. Nu hoppas man på att vattenkraftägarna skall ställa upp och täcka upp för dem vilket man till alldeles för låg ersättning. Men jag tror inte detta kommer att fortsätta alltför länge till och då blir elen dyrare alternativt prisar vindkraften ut sig.
   

 20. Ivh .. precis! Elcertifikaten är en totalt påhittad konstgjord konsumtion (alla privatkunder tvingas betala) för hålla ngt under armarna som inte står på egna ben (mend ’förnybar’ som förevändning). Och det får också alla de dåliga konsekvenser som dylika konstruktioner alltid får. Om hela ekonomin konstrueras så skulle det bli sovjetekonomi av det hela .. bara konstgjorda priser, och brist på allt folk ville ha …

 21. Ivh

  Per Green
   
  Vad jobbar du någonstans? Vi kanske har varit arbetskamrater.
   
  När det gäller vindkraftens orenhet så beror det på vilken typ av verk det är. De flesta vindkraftverk i Sverige har synkrongeneratorer som inte levererar oren ström.
   
  Vindkraften kommer bara att vara ett komplement till vattenkraften, och det är ett bra komplement för det blåser mer på vintern än på sommaren. Man sparar vatten i kraftverksdammarna när det blåser bra.
   
  L
  Sluta med dina fantasier. Man skulle aldrig bygga ett kolkraftverk intill ett kärnkraftverk. Biobränsle, olja eller naturgas skulle fungera, men inte kol eller torv.
   
  Jonas N
   
  Med dagen elpriser så skulle ett nybyggt kärnkraftverk heller inte vara lönsamt. När de svenska kärnkraftverken var nybyggda fick de mer än dubbelt så mycket betalt för elen än vad äldre kraftverk fick.
   
  Elpriserna behöver stiga ytterligare om det ska vara lönsamt att bygga ett nytt kärnkraftverk utan subventioner.

 22. Pär Green

  Ivh # 21
  Du skriver:
  och om det blir 6-7 snabbstopp om året så blir det 2015 eller 2016 som verket måste tas ur drift.
  Vad händer då?
  El-brist, ransonering???
  Eller beroende av import? Kanske tur att Finland bygger vidare!
  Om du skickar ett mail till mig ang arbetsplats kan jag svara. Men tror inte vi har varit kollegor!
  per.green at gmail.com

 23. Pär Green

  Jonas N # 20
  Svar från en tjänsteman på Vattenfall, finns funderingar där också!
  För helt korrekta uppgifter hänvisar jag till Svenska Kraftnäts sida https://elcertifikat.svk.se/ . Där publiceras mängden månadsvis den 15 all el som erhåller elcertifikat däribland således vindkraft.
  Jag tror inte du kan få tag på Sveriges vattenkraftproduktion eller kärnkraftproduktion on-line heller. Jag har exempelvis försökt få reda på hur mycket vattenkraft som produceras och som sedan exporteras. Kanske du har någon uppgift var man kan hitta det?