Klarar sig Sverige utan kärnkraft?

Kärnkraft SvD
Frågan ställs på dagens Brännpunkt av KVA:s energiutskott
Det är professorerna Dick Hedberg, Harry Frank och Sven Kullander som nu pekar på at om vi ska avveckla kärnkraften så kräver det en utbyggnad av våra återstående älvar om 25 TWh, det kräver också biobränslen om 25 TWh och vindkraft/solenergi om 30 TWh.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Michelangelo

  Så blir det när man är blind för det ”grönaste” alternativet naturgas.

 2. Kent Forssgren

  I debatten framhålls ofta felaktigt att Sverige ”slösar” med el i förhållande till andra länder. Maria Wetterstrand skriver på Brännpunkt 17/3 att vi har ”mer el per person än genomsnittet i EU”. Per Kågeson skriver i DN samma dag att ”svenskarna förbrukar i genomsnitt 2,3 gånger mer el per person än genomsnittet inom EU 27”.
  Konstigt, eller hur Maria Wetterstrand och Per Kågeson, om vi i Sverige använder mer el än länderna söder om oss!
   
  I Sverige, som är lyckligt lottat med en stor andel förnybar energi kan vi, om så skulle krävas, klara oss utan kärnkraft – men då krävs en kraftig utbyggnad av vattenkraften.
  Eller hur Andreas Carlgren och Maud Olofsson?

 3. Ivh

  Det är en bra utredning som gjorts. Det finns ett alternativ som gör att elförbrukningen skulle kunna minska fram till 2050, och det är en fortsatt utbyggnad av fjärrvärme. Realistiskt skulle en halv miljon villor som idag är eluppvärmda kunna anslutas till fjärrvärme. Det skulle kunna spara 8-10 TWh/år i elförbrukning och ersättas med biobränsleeldad fjärrvärme.
   
  2050 så kommer alla av dagens kärnkraftverk att ha tagits ur drift. Oskarshamn 1 kommer att tas ur drift ungefär år 2015 p g a utmattad reaktortank.

 4. Michelangelo

  #3# Hur går detta ihop med elbilar ?
  Vad vet du om hur sverige ser ut 2015 eller 2050 ?
  Vad innebär en bra utredning och vad bygger du betyget på ?
  Antal sidor ?
  Påståenden utan förklaring är rätt verkningslösa på folk som tänker själva.

 5. Michelangelo

  komplement till # 4#
  ”Why Are Expert Forecasts So Often Worthless?
  Saturday, 02 April 2011 14:32 The New Nostradamus of the North

  Professor Tetlock’s book analysed 27,450 predictions from a variety of experts and found they were no more accurate than random guesses or, as he put it, “a dart-throwing chimpanzee”.
  Do you remember, who on January 25 said that “our assessment is that theEgyptian government is stable and is looking for ways to respond to the legitimate needs and interests of the Egyptian people”? It was, of course, US secretary of state Hillary Clinton, who based her statement on the assessments of the wast US intelligence community, including the CIA and the US embassy network. ”

 6. Sven

  #3#  Ivh
   
  2015 p g a utmattad reaktortank?? Har du mer info???

 7. Torbjörn

  Korkad som jag är begriper jag inte varför det vore bra med lägre elförbrukning.
  El är väl bra?

 8. Kent Forssgren

  En luft/luft värmepump har minskat vår elförbrukning för uppvärmning med ca 50 %. Ge skattesubventionen som går till vindkraftverken i stället direkt till alla villaägare som investerar i värmepumpar. Dåhar vi ingen energikris längre. Om vi nu skulle ha en sådan. Men det är förståss en alldeles för enkel och effektiv lösning för att passa vissa politiska grupper. En sådan lösning skulle förståss motarbetas också av en viss lobbygrupp: elbolagen.

 9. ThomasJ

  Tycker hela paradigmen är ställd på huvudet. Vaddå via diverse politiska idiotier kräva/tvinga till reducerad elförbrukning? Ph**n, el är en helt fantastisk form av energi – ’enda’ backlashen är att den är (i vissa fall) svår att lagra. Maria W etCons’ gapande om att vi förbrukar si-eller-så mycket mer el än övriga inom EU… pure BS!  🙁
  Vi har för det första redan idag en produktionskapacitet – förutsatt den sköts & körs normalt – som överstiger förbrukningen, för det andra är ~ 30% av boendeytan i landet eluppvärmd och landet ligger rätt ’kallt’ till på klotet. Det är därtill långa perioder ganska lite sol (ljus) som utomordentligt väl avhjälps med el.
  Mvh/TJ

 10. Jan-Erik S.

  KF #8:
  Du har definitivt rätt där.
  De som installerar värmepumpar borde belönas då dessa oftast minskar elberoendet med ca 50 %.
  Nackdelen för staten är naturligtvis att de då går miste om energiskatter som de då istället höjer för att kompensera bortfallet.
  Borde ju fungera tvärtom men tyvärr inte.
  Jämför med mjölk.
  Ponera en familj köper 20 liter mjölk/vecka.
  Helt plötsligt så bestämmer sig familjen för att köpa 10 liter/veckan då de tycker priset blivit för högt.
  Vad gör då bonden? Normalt så sänker han mjölkpriset för att återfå kunden.
  Men, och detta är viktigt…ponera att familjen var tvingad att köpa mjölken, vad skulle bonden göra då???!!!
  Jo naturligtvis dubblera priset och tjäna ännu mer eftersom produktionskostnaderna halveras:
  Så fungerar elmarknaden. Vi är TVINGADE att köpa elen eftersom vi inte klarar oss utan den.
  Mjölken kan vi avvara därför pressas priserna neråt.
  Hoppas det gav en pedagogisk beskrivning av läget.

 11. Jan-Erik S.

  Förtydligande av #10:
  Men, och detta är viktigt…ponera att familjen var tvingad att köpa 10 liter mjölk, vad skulle bonden göra då???!!!

 12. Toprunner

  Jan-Erik S #10:
  Energimyndigheten och boverket anser inte att värmepumpar spara energi efter som huset konsumerar samma mängd energi för som efter installationen.
   
  Att pumpen sparar el är helt klart, men myndigheterna är ute efter att spara energi. Motiven är närmast obegripliga och förmodligen är det för att slippa ge bidrag man resonerar så.

 13. Jan-Erik S.

  Toprunner #12:
  Samtidigt så är det väl så att myndigheterna ger bidrag (?) om man tilläggsisolerar eller?
  Naturligtvis inte lika kostnadseffektivt som en värmepump.
  Tillbaka till bonden igen.
  Om det finns mer än en bonde (läs elbolag, som i princip inte konkurrerar) så hade de svagaste slagits ut om de inte sänkt mjölkpriset.
  Detta kan naturligtvis inte ske med ett elbolag där monopol i praktiken råder.

 14. Jan-Erik S.

  Det pratas om att det ska sparas energi hit och dit. Om regeringen menade något med de orden så borde de definitivt främja värmepumpar.

 15. Jan-Erik S.

  Toprunner ”12 igen:
  Du skriver:
  ”Energimyndigheten och boverket anser inte att värmepumpar spara energi efter som huset konsumerar samma mängd energi för som efter installationen.”
  Jag baxnar!
  Begriper inte myndigheten att man minskar energitillförseln via elnätet med 50%??
  Att man tar resterande från omkringvarande luft, vatten eller mark kan väl inte undgå deras begrepp?
  Eller, hur resonerar dom???
  Detta är ju en högsta klassens skandal om deras tankegångar går den vägen.

 16. Inge

  När vi byggde hus för tre år sedan kom man fram till att vi måste ha återvinning på frånluften för att klara det lagstadgade K-värdet för nybyggda hus. Reglerna ska skärpas betydligt, jag vet inte när.
  Mina föräldrar har värmepump sedan flera år men i höstas tilläggsisolerade de vinden och är näjda med besparingen.

 17. ThomasJ

  Svar på trådens rubrik:
  NEJ!
  Å andra sidan finns där enormt starka särintressen, inkl. deras lakejande myndigheter (t.ex. Energimyndigheten), som, givet premisserna våra ’politiker’ givit/skänkt dessa, naturligtvis och med alla medel försvarar sina ohemula förtjänstmöjligheter.
  Man mår riktigt j**la illa att läsa KVA’s hyper-politiskt-korrekta svammel.
  Läs (& förhoppningsvis lär, KVA) här:
  http://bravenewclimate.com/2009/10/18/tcase4/
  Mvh/TJ

 18. Kent Forssgren

   
  Några fler erfarenheter av våra luft/luft värmepumpar. En i huset och en i ladan. Om någon av er överväger en sådan. En erfarenhet av två vintrar med dessa i Skåne. När det var som kallast var det 18 respektive 19 grader. Minus! Ställde vi temperaturen på 17 grader klarade den av att ge den värmen ut; eller snarare in! Ställde vi upp den på mer, orkade den inte. Avfrostade för mycket.
  17 grader är rätt ok. I synnerhet när man vet att man snuvar elbolagen, åtminstone lite grann.
  För att luft/luft skall komma till sin rätt, är det så klart viktigt att man har en öppen planlösning.
  Har man vattenburet system i huset är luft värt att överväga före jord, eller bergalternativet. Investeringskostnaden/kalkylen/garantitider på t.ex. kompressorer/ håller inte. Kom jag fram till i min efterforskning.

 19. Ivh

  Michelangelo #4
  och
  Sven #6
   
  Att jag är insatt i kärnkraftverk beror på att jag jobbat med dessa och jag har fortfarande kontakter med personer som jobbar där. Det är framförallt reaktorerna Oskarshamn 1 och 2 samt de numera nedlagda reaktorerna i Barsebäck jag har kunskaper om. Om jag inte helt minns fel så är reaktortankarna byggda för att klara ungefär 250 snabbstopp. Ett snabbstopp utsätter reaktortanken för stora påfrestningar. De ökade säkerhetskraven har gjort att antalet snabbstopp har blivit några fler under senare år. För ett par år sedan passerades 200 snabbstopp, och om det blir 6-7 snabbstopp om året så blir det 2015 eller 2016 som verket måste tas ur drift. Men det finns saker man kan göra för att hålla verket längre i drift. Dels underhåll och byta ut komponenter som man misstänker kan orsaka ett snabbstopp, dels genom att ställa av verket under lång period på sommaren. Materialprov har visat att ingenjörerna som konstruerade reaktortankarna räknade rätt när de bedömde hur många snabbstopp reaktortankarna klarar.
   
  Att jag tycker det är en bra utredning beror på att jag jobbar med energifrågor själv, och jag har läst mycket av det som är underlag till sammanfattningen.
   
  Det som är problem för eldistributionen är att när det blir extremt kallt ute så är det i för många hus värmepumparna inte räcker till, utan måste då ersättas med elpatroner. Samhällsekonomiskt skulle det spara väldigt mycket om man gjorde energibesparingar i de husen så att värmepumparna räckte till eller om man har en uteluftsvärmepump hade en pelletskamin som kunde användas när det är som kallast ute.

 20. Skogsmannen

  Faktiskt en vettig artikel från Bojsan!
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/det-stralar-pa-oss-fran-alla-hall

 21. Lars C

  Det som tsunamin i Japan visat och som få utanför de insatta känt till är att ett ihållande bortfall av kraft per automatik leder till en härdsmälta inom en viss tid oavsett orsaken till bortfallet. Här ligger en risk som inte får negligeras. Bortfall kan bero på många anledningar inklusive världsomspännande pandemi som gör en stor del av personalen sjuk. Nästan alla smittades av spanska sjukan i en tid med långsam förflyttning, ändå så blev de flesta inte sjuka ännu färre avled, en enda i min släkt dog. Tänk vad som skulle hända idag om en sjukdom med 2- 4 veckors inkubationstid och Ebolas dödlighet (80%) dyker upp.  Ingen kan garantera att så ej kommer att ske även om det förhoppningsvis aldrig kommer att hända. Det kommer i så fall att bli väldigt många härdsmältor . Lägg sen till alla urkokta förvaringsbassänger för uttjänt bränsle.
   
  Man får inte glömma att terrorister också lär sig.
   
  Om inte vår befintliga kärnkraft är döende nu så har ett kollektivt förträngningstillstånd inträffat. Vi behöver ny kärnkraft av lämplig typ där huvudvillkoret är att man kan krossa ett glas och trycka på en stor röd knapp som startar en autoshutdown sekvens och gå därifrån utan att det händer något mer de närmaste 100 åren. Löses det problemet tillsammans med avfallsfrågan i kombination med ekonomisk lönsamhet, så har kärnkraften en framtid. Annars inte.
   

 22. Lars C

  Kent Forsgren #8
   
  Jag har funderat på luft/luft pump men ännu inte kommit till skott. Jag har dessutom läst att hållbarheten tenderar att bli allt sämre. För att en sådan investering ska vara lönsam i vårt lilla hus som vi lätt kan värma med braskasetten så måste grejerna hålla minst 10 år, blir det hälften så är det minus i protokollet.
  En annan produkt som jag undrar lite över är isolerande eller snarare reflekterande färg. Visst det finns referenser men är det någon här som känner till den. Kanske något för tak och ytterväggar invändigt.
   
  http://www.thermogaia.se/
   

 23. Kent Forssgren

  Lars C #22. Garantitiden på de vi har är i alla fall fem år. Jag anar att ryktet om att kvalitén har sjunkit, inte kommer från de mer kända fabrikaten. Det gäller helt bestämt de billigare varianterna från Kina. Dessa är tydligen optimerade för kyla och det blir lätt problem med service och reservdelar. Misstanken om brister i kvalitén är en anledning till att jag blev avrådd bergvärme. Nu var det inget alternativ för oss ändå. Investeringskostnaden är för hög i förhållande till den livslängden/garantitiden  på åtminstone kompressorn.
  Vi har också en braskamin. Kombinationen är utmärkt. En mycket bra egenskap medluft-luft värmepumpen är att värmen kommer med en gång. Går att ha den avstängd och starta den när man skall sätta sig stilla i rummet.  Inte dock när vintern är som kallast. Ett annan mycket positiva egenskap är avfuktning av inomhusluften. Dessutom möjligheten till kyla. Vilket vi faktiskt använde förra sommaren då termometern visade +34. Slutligen en bra egenskap för ladan med fabrikatet vi valde var möjligheten att ställa den på +8 för att eliminera frysrisk och fukt. Vill du veta mer, Lars? Maggie har mina kontaktuppgifter.

 24. Lars C

  Lars Forsgren #23
   
  Det enda jag vill veta kan du kanske skriva lite OT här. Fabrikat och modell.
  Jag funderar på Panasonic eftersom den finns i gplvmodell.

 25. Kent Forssgren

  Lars C #24. Toshiba mellanmodell. Titta på ventillationsutveckling.se

 26. Lars C

  Kent Forsgren #25
   
  Toshiba finns ju i golvmodell, ska studera närmare. Tack!

 27. Toprunner

  Kent F #23: Hållbarheten för nya värmepumpar av Luft-Luft modell är med största säkerhet förkortad på grund av de nya köldmedier som bara tillåter esteroljor för kompressorn.
  Då esteroljor tar upp vatten och installatörer i Sverige inte monterar extra torkfilter så försämras smörjningen av kompressorn gradvis och till slut havererar den.
  Med lite tur får man tag på en R22 pump som är förfylld och lätt monteras av en normalhändig. Den har mineralolja och är dessutom betydligt energieffektivare.

 28. Kent Forssgren

  Topprunner #27.
  Tack för denna info. Skall diskutera detta med extra torkfilter på onsdag med leverantören då de skall utföra service.

 29. Sven

  Ivh #19#
  Tackar för informationen.  Man lär sig hela tiden.
   

 30. Toprunner

  Tillbaka till trådens huvudämne. Behöver vi kärnkraften? Om man frågar folket i lilla Rundvik som är beroende av den gamla anrika Masonite fabriken så blir förmodligen svaret ja. Den har nämligen gått i konkurs och som orsak anges dålig lönsamhet till följd av högre råvarupriser:
  http://www.nyhetskanalen.se/1.2084094/2011/04/05/masonite_ab_i_konkurs
   
  En följd av omställningen till det man kallar hållbar energiproduktion där träindustrins råvaror eldas upp i värmeverken så att priserna på skogsavfallet drivs upp.
  Världsklass!
   
  Elda det som inte kan användas på annat sätt… Uran!