Bye-bye New York

Nu sitter jag återigen på en flygplats och väntar. Den här gången på den amerikanska sidan om Atlanten. Jag är trött så in i märgen. Men nöjd. Det har varit en mycket intressant konferens. Många bra tal, många spännande talare. Organisationsmässigt var det sämre än i fjol. Jag antar att det beror på att det var nästan dubbelt så många deltagare.
Jag hoppas att även ni därhemma kunnat lyssna, trots den stundvis usla ljudkvaliteten.
Nu återgår jag till min vanliga tjänst, att jaga nyheter och medla i bloggkonflikter. 😉 Vi ses snart!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kjell_A Jönsson

  Kära Maggie !
  Din uthållighet är beundransvärd.
  TACK
  Kjell-A  Jönsson

 2. Torsten Wedin

  Instämmer med Kjell_A.
  Torsten

 3. Bra  jobbat Maggie!
  Skitkul att kunna påpeka för vänner och bekanta hur det kan fungera med datorer och kommunikation om någon vill.
  Och utan stora påverkan på temperatur, ismältning eller insbjörnar. Än mindre på klimatet.

 4. issmältning och isbjörnar skulle det vara
  Men glöm det dåliga skämtet..
  Bra gjort Maggie! Välkommen hem till kalla nord.

 5. Kjell_A Jönsson

  Hej alla självständigt tänkande människor !
  I ett tidigare inlägg någonstans på den här bloggen  har tryckfelsnisse hemsökt mig.  Jag menade naturligtvis  CO2  och inte CO. 
  Tankegången  var ju att ”varför  begrava CO2  i  jorden, varför inte utnyttja CO2 till att utöka den assimiklerande vegetatikonsmassan på vår planet efter  decennier av skövling. ? ”
  Men i ”folktrom”  har ju CO2  blivit mycket giftigare än  CO.
  Måhända  var jag hemsökt av de felorsaker som nämns i Freuds psykopatologi.
  Kjell-A  Jönsson
  Kjell-A  Jönsson

 6. Gunnar Littmarck

  Fundera på vad som sker om detta är korrekt.
  ”Roy Spencer kom med nya intressanta uppmätta data som (vetenskapligt) kan ta död på AGW-bubblan. Game, set and over som Lindzen sa om detta håller.”
  Per Welander kommer vara högintressant för mig den närmaste tiden.
  Men hur ska alla politiker slingra sig?
  De kan inte hävda att de litade på experter ty IPCC skrev ju i senaste sammanfattningen att det var 90% att ”some” längre fram i texten ”most” av de senaste 50 årens globala uppvärmning har människan till orsak.
  Inte att det var CO2, senare då rapporten kom var ju hela 90:talet solens ”förtjänst”.
  Så har seriösa klimat forskare givit det ”bruna molnet” skulden till 50%..
  Då blir det ju bara max några tiondels grad, som 50 års hysteriskt fossilförbrännande ökat temperaturen med genom sitt CO2 skapande.
  Den logaritmiskt avtagande effekten ger ju att en höjning från 280-390ppm är avsevärt starkare än från 390-500ppm.
  Allt detta är känt och inga politiker kan påstå att de inte känt till det.
  Så hur ska de bortförklara att de omfördelat enorma resurser utan någon som helst positiv verkan?
  Tänk om de satsat på att tillåta fri utbyggnad av den kärnkraft som drivs av att destruera avfall.
  Tänk om de infört regler så att syntetiska drivmedel med ickefossilt kolinnehåll, bara belastas med moms.
  Det hade inte kostat en enda krona…
  Hur mycket har etanol, grönacert och andra dumheter kostat?
  Tänk om allmänheten blir så besviken att alla bra miljöåttaganden upphör?

 7. Gunnar Littmarck

  Kjell-A Jönsson
  Det ställer jag upp på.
  Vi kan bestämma vilka öknar som är skyddsvärda, så odla upp resten.
  Problemet är kanske att det bara finns en del i Sydamerika och Australien, där det inte blir stora korruptionsprojekt som riskerar att finansiera krig och instabilitet.
  Ska Sahara odlas upp får först maken köpas och bli en del av ex. EU.
  Ryssarna kunde ju sälja Alaska, då kan väl några afrikanska länder sälja öken?
  Jag anser att det gamla ryska projektet att vända några ishavsfloder ska dammas av med.
  I vart fall utvärderas.
  Jag misstänker att det vattnet skapar avsevärt mer liv i varmare trakten än som nu.

 8. Kjell_A Jönsson

  Kjell-A  Jönsson till  Gunnar Littmarck !
  Det är riktigt, att växtlighet gynnas av högre temperaturer men då kommer vattenbalansen in i bilden vad gäller jordbruksgrödor.  Sverige  har vad gäller vattenbalansen mycket värdefulla åkerjordar som det är fel att fortsätta att bebygga eller använda  för energigrödor.
  Skog med djupgående rötter  torde emellertid med framgång kunna etableras på ökenområden .  
  Man kan ju göra reflektionen, att de områden , t ex i mellanöstern, som är oljerika  till stor del  numera är torrområden.  Om oljan kommer från växtmaterial från Perm och Carbon så måste dessa områden en gång ha varit skogbevuxna.  Det är ett tecken på de väldiga geologiska förändringar som skett långt före människans åtgärder.
  Vad vi människor måste lära oss är, att ”naturen”  inte per automatik är människans vän.  Naturen har ingen avsikt. Vi måste därför inse att då jordens befolkning under  de senaste  10.000-12.000  åren ökat från några hundratusen jägare och fruktsamlare till snart 7 miljarder så måste vi handla rationellt och inte hemfalla åt naturromantik eller apokalyptiska läror.
  I motsats till IPCC:s läror minskar nu öknarna på jorden i omfång.  Det går säkert att hänga på denna  utveckling och beskoga  miljarder hektar ökenområden.  Men då behöver vi energi och då behöver vi både fossila källor och  kärnkraft.
  Det som är bristvara i klimatdebatten är insikten om t ex  kolets och vattnets  kretslopp.
   Kjell-A  Jönsson

 9. Gunnar Littmarck

  Sveriges politikers planering av bebyggelse är helt hopplös.
  Alla bergsknallar borde få bebyggas, även strandnära utom i tätbefolkade områden, då skulle jordbruksmark och våtmarker lämnas i högre utsträckning.
  Vem vill på på en åker, om alternativet är en solvarm klippa mot havet?
  Faktiskt är det rent generellt trevligare med berg och skogs tomter.
  Visst lite dyrare, men i sammanhanget oväsentligt då ledningar och vägar, ska betalas över så lång period.
  Med de allt fler hemarbetande via Internet och kommande billiga automatkörda bilar, kommer fler vilja bo enskilt och vackert, istället för trångt och fult.
  Glesbygden kommer kanske vinna mot staden.
  I vart fall kommer små temastäder med 1000-30000 innevånare bli 2100:talets bosättningsvinnare.
  Tänk när Östermalm rivs, för ingen vill betala för säkerheten..

 10. Kjell_A Jönsson

  Till Gunnar Littmarck !
  Du har rätt !!
  Lokaliseringen och utbyggnaden av tätorter och vägar är en följd av att de första större befolkningskoncentrationerna efter männikans (längsta) period på jorden som jägare och samlare  kom till på grund av jordbruket.  Detta var mest tjänligt på slättmark och kring vattendrag som möjliggjorde samfärdsel och transporter.
  I våra dagar då jordbruksbefolkningen endast representerat någon enstaka procent  av den totala befolkningen i den industrialiserade världen är det ett vansinne att  fortsätta  att bebygga  de bästa   åkerjordarna med  industrier  utan anknytning till jordbruket och  därmed motsvarande bostadskoncentration och infrastrukturer   på bördig mark.
  Att detta alltjämt  sker är ett nederlag för politiken.
  Men ämnet är inte så opportunt att ta tag i som den apokalyptiska koldioxidfrågan.
  Kjell-A  Jönsson

 11. Rätt Kjell.
  Vad anser du om byggnation och markanvändning i fjällvärlden? Turismen är en stor framtida försörjning för oss som bor här uppe. Och vi välkomnar fler.
  Men regeringen och olika naturskyddande fanatiker som bor i storstäder vill bevara den orörd.

 12. Goda nyheter från Köpenhamns klimatkonferens.
  Medan du tog hand om rapporteringen från New York, höll vi ställningarna i Köpenhamn.
  När de 2.000 delegaterna ankom igår möttes de av jättebanderollen med texten:  ”British climate lies lead to genocide!” Banderollen syntes också mycket väl inifrån konferensbyggnaden Bella Center. Det var LaRoucherörelsen i Danmark – Schillerinstitutet, som gick till full attack mot klimatbluffen. Ett flygblad med utförligare text delades ut. Eftersom de flesta kom med tunnelbanan och nästan alla tog det fick det en enorm spridning. På presskonfensen precis som bland delegaterna var det horder av britteroch även presskonferensen hölls av John  Ashton, brittiska utrikesministeriets specielle representant för klimatförändringar. Han fick frågan från Michelle Rasmussen från Schillerinstitutet: ”Du sa att vi befinner oss mitt i en otroligt allvarlig finanseill och ekonomisk kris, och jag undrar vad du säger gentemot kritiker som den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche och andra, att klimatförändringsfrågan bara är det nya, senaste argumentet för ekonomisk nolltillväxt, som kommer att få katastrofala konsekvenser för de fattigaste länderna, och med tanke den framträdande roll i detta som spelas av prins Philip och prins Charles, Gordon Brown och Tony Blair, att detta en del av det moderna Brittiska imperiets strategi för att hålla tillbaka utvecklingen av de fattigare länderna?” Ashton svarade att klimatförändringen kommer att göra det mycket svårare och faktiskt, bortom en viss tröskel, omöjligt att utrota fattigdomen. Vad gäller den brittiska sammansvärjningen, anser jag att klimatfrågan är den fråga där vi verkligen måste samarbeta internationellt, sa han.
  Flera journalister från tredje världen kom upp till Rasmussen efteråt och idag har Irish times en artikel på http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2009/0311/1224242664154.html
  Vid presskonferensen tog också professor Katherine Richardson, vice prefekt vid naturvetenskapliga fakulteten på Köpenhamns universitet, upp frågan från från många journalister om varför det inte fanns några klimatskeptiker på konferensen, såsom solfläcksteoretikerna. Nå, sa hon, IPPCC:s klimatpanel har dragit slutsatsen att 90 procent av orsaken från global uppvärmining beror på mänsklig aktivitet, och därför kommer vi inte slösa någon tid på diskutera den tioprocentiga möjligheten att den mänskliga aktiviteten inte är orsaken.
  Schillerinstitutet kommer att fortsätta bevaka konferensen och håller ett motmöte i kväll i Köpenhamn. Hela flygbladet finns på http://www.schillerinstitut.dk

 13. Kjell_A Jönsson

  Kjell-A  Jönsson till Uffe
  Många verksamheter , även forskning,  kan  säkerligen bedrivas i  fjällvärlden och i utpräglad glesbygd.  Men det gäller att få dit bra folk.  Av någon anledning dras folk till storstäder som flugor till en sockerbit.  Dety beror inte bara på att detfinns fler arbetstillfällen i storstäder,  det finns också psykologika faktorer.  Mer än hälften av jordens befolkning bor nu i  städer.
  Det gör jag med, på Gärdet i Stockholm.  Var bor  Du Uffe ??
  Men man behöver kanske inte gå från den ena ytterligheten till den andra.  I Skåne, där jag härstammar ifrån,  byggdeman Sturups flygplats på bördig åkerjord öster  om Svedala.  Varför inte på det karga stenlandskapet i Hardebergatrakten.  Där är grundförhållandena mycket bättre.  Därifrån hademan också geografiskt logiskt kunna anknya Helsingborg, Landskromn och Lund.
  Det finns många ”tassemarker”  nära nuvarande städer att bygga på.
  Kjell-A  Jönsson

 14. Gunnar Littmarck

  Fjällvärlden utgör 40%?????? av landets yta, självklart kan och bör det skiljas ut  ”öar” för fri bebyggelse.
  Kanske en punkt på Idre kan utgöra centrum för en cirkel med 2mils radie och fullständigt fri bebyggelse.
  Se sedan på kartan…
  Alla skulle i längden tjäna på det.
  De som vill ha orörd natur överallt men inte betala för det får problem.
  Hur mycket sliter dagens renmängd i förhållande till den som rådde för 500 år sedan, på fjällvärlden?
  Är det fler människor som skapar större nationalekonomiska värden i för hållande till slitaget än vad ett tiotal cirklar med 2mils radie skulle medföra?
  Jag skulle gärna se en cirkel med 10 mils radie som även inkluderade en del av Norge, där ett rovdjursstängsel omgärdade.
  Ju större område ju kortare stängsel i förhållande till inringat område.
  Stängsel borde utgöras av bergväggar murverk i granit och betong och se så naturligt ut som möjligt.
  Sen kan alla rovdjur få leva utan tjuvskytte och orsaka spänningar mellan olika grupper.
  Jag lovar att många vill bo i det området och turismen skulle knappast minska.
  Vad med jakt på alla rovdjur då populationen tål det?
  Jakt intresserade turister kunde få sitt mecka.
  Och till sist var denna jättecirkel så nära ursprunget som går att komma.
  Men så får man nog inte ens tänka.

 15. Ulf Sandmark,
  passa dig för La Rouche. Inga fler kommentarer.

 16. Kjell_A Jönsson

  Från Kjell-A  Jönsson  till  Maggie , Peter Stilbs, Gösta Wallin,
   m fl !
  Välkommen hem  Maggie ! 
  Som Ni  vet har jag med rekommenderade brev,  det första 2008 11 18,   direkt angripit  ärkebiskop  Anders Wejryd på grund av dennes engagemang i klimatfrågan,  som han  formulerat i en av de mest luddiga men honnörsordsspäckade  tidningsartiklar  jag  någonsin läst.  (DN 2008 11 09) 
  Som reaktion kom i dag per post   en bok 
  ”Uppsala Interfaith Climate  Manifesto”
  utgiven av  Church of Sweden, Central office, SE-751 70, Uppsala,  Tel 018 16 95 00, fax  018 16 96 40
  Jag vill förslåatt Du Maggie, Peter Stilbs, Gösta Wallin, och övriga sakkunniga studerar denna bok.
  Wejryd har naturligtvis inte själv svarat utan boken åtföljdes av ett följebrev av  kaplanen Ann-Catrin Jarl, där  det vanliga mantrat att  jorden temperatur kommer att stiga med 2 C och leda till katastrof  pga  CO2  upprepades.
  Inga frågor som jag ställt till Wejryd har besvarats, ej heller den om vilka kostnader Svensk Kyrkan ådragit sig för denna samling av ett 30-tal religiösa ledare från olika hörn av världen.
  Wejryd vill också att Svenska Kyrkan företrädesvis skall köpa aktier i företag  där Al Gore sitter i styrelsen.
  Wejryd blandar ihop religion och naturvetenskap. 
  Denne ”chefssvartkappa”  borde besinna;
  Du som präst
  Bli vid Din Läst
  Det vore Bäst
  MVH
  Kjell-A  Jönsson

 17. Uffeb, Ulf Sandmark var partiledare för EAP mellan 2003 och 2007. Ett fint tillskott i den ”skeptiska” faunan.

 18. ErikS,
  Usch. Han är inte välkommen om du trodde det.
  Och betrakta honom mer som ett udda ogräs i den blommande och ”skeptiska faunan”.

 19. Fredrik P

  Al Gore live på SVT2 just nu. Han snackar om finanskrisen och vad som händer när vedertagna teorier och antaganden plötsligt kollapsar.
  Jag flinade lite när han tog upp det.

 20. Det är knappast du som avgör vem som är välkommen i den faunan, Uffeb. Zbigniew Jaworowski är välkommen trots att hans senaste alster är publicerade i LaRouches tidningar.

 21. István

  Uffeb
  Vi har redan en expert på denna blogg, som kan selektera folk efter vetenskaplig kompetens. Vet vilka som är som är pröjsade av Big Oil. Vet vem som är skälm och lögnare.
  Vi har också en åldersfascist, som dömer ut människor baserad på födelseår.
  Det kan räcka med dessa.
  Vi kan inte ta ansvar för folk, som bara råkar skriva något inlägg. Skriver dom dumheter, skall dom få på nöten.
  För övrigt tyckte jag det var intressant att läsa om vad som har hänt i Köpenhamn.
  Såg rapport om klimatmötet i tyska ZDF.
  Inte ett ord om protester! Bara malande om galopperande issmältning vid polerna. Bilder på rasande isberg och rådlösa isbjörnar etc, etc. Hela programmet alltså.
  SvT är inte unika i folkfördumningens tjänst.

 22. Björn

  Hej Maggie! Jag håller med om att ljudet var uruselt, men ditt engagemang är det inte något fel på. Har lyssnat lite på förra årets presentationer vilka ljudmässigt är bättre. Hoppas att Heartland lägger ut årets program så att man kan lyssna och se i efterhand.

 23. István
  Får man nyfiket undra vilka dessa ’människoexperter’ är som du syftar på?

 24. Anders L.

  Många oroar sig tydligen för kostnaderna för att minska CO2-utsläppen till t ex den nivå som Kyoto-protokollet föreskriver. Björn Lomborg, den danske solforskaren och klimatskeptikern, har uppskattat dessa kostnader till ca 350 miljarder dollar per år. Är detta mycket eller lite pengar?
  Som jämförelse kan man t ex se på världens militärutgifter, som uppgår till ca 1 400 miljarder dollar per år, varav USA ensamt står för 700 miljarder dollar.
  För halva USA:s militärutgifter årligen skulle vi alltså kunna undgå en hotande klimatkatastrof.  Är det dyrt eller billigt?

 25. Anders L
  Du säger ”undgå en hotande klimatkatastrof” om vi bara skulle följa Kyoto-protokollet?
  Är du allvarlig? Tror du på vad du faktiskt skriver?

 26. L

  Anders L, Kyoto har inte påverkat klimatet överhuvudtaget. Fanns det ett säkert sätt att undvika katastrofer spelar pengar ingen roll, men än så länge kan vi inte ens förutspå, än mindre avstyra katastrofer. Bara göra det bästa för att undvika eller mildra framtida skador.

 27. Gunnar Littmarck

  Anders L
  Hur mycket bedömer du halten av CO2 i atmosfären minskar som funktion av svenska och liksinnade politikers användning av andras resurser?
  Hur mycket svagare blir då växthuseffekten?
  Hur mycket skulle alternativet att tillåta fri utbyggnad av den kärnkraft som drivs av att destruera avfall kosta, skattebetalare och elkonsumenter kunna ge?
  Skulle ändring av de regler som hindrar de tekniker som har förutsättning att priskonkurrera ut fossilkol kunna tänkas ha större effekter?
  Kan vi påskynda peak kol?
  Indien och Kina eldar fortfarande mer orenad kol en de själva hinner gräva fram.
  Finns det en chans att de förbränner ”vår” andel och alla förlorar, mest miljön?
  Det finns konstruktiva offensiva vinn vinn lösningar.
  Spara gärna, genom att snabbt skapa förutsättningar till timtaxor på elkraft för konsumenter.
  Bort med kontraproduktiva monopol.
  Varför ska de som ofta mer eller mindre fått de lokala elnäten ha monopol på driften?
  Alla som har en aning om ekonomisk realitet vet att för att vinsten hindras av regler, blir inte driften billigast och bäst.
  Vad med bindande regler på att bara moms ska belasta syntetiska drivmedel med tillräckligt stor halt C14?
  Kan de ge industrin incitament?

 28. Anders L, blandar du inte ihop olika danskar nu? Lomborg är inte solforskare, vilket Svensmark däremot är.

 29. Mikael

  Björn Lomborg har även räknat ut att kostnaden per isbjörn för att genomföra Kyotoprotokollet blir ca 15 miljoner dollar. Är en isbjörn värd 150 miljoner kronor per år, frågar han retoriskt. Jag tvivlar inte på att det finns gott om läsare här som tycker att det är en mycket klok fråga. Själv räknar jag det till kategorin rökridåer/vilseledande argumentation.

 30. Lejeune

  Isbjörnarna har överlevt varmare klimat tidigare, dom är jag inte speciellt orolig för. Däremot för de människor som är övertygade om att vi kan kontrollera vårt framtida klimat genom att marginellt minska dagens koldioxidutsläpp?!

 31. Mikael, du har helt rätt. Varje nämnande av isbjörnar kan räknas dithän. Men bra att du är uppmärksam på nonsensargument. Säg gärna till ifall du detekterar mer sånt …

 32. Björn

  Visst skall vi värna om djuren, men att värna om djuren som björnkramarna gör, är enfalldigt och okunnigt. Men mycket av detta är ett sätt att spela på människors känslor i stället för att använda intellektuella argument, om det nu är så att man vill påverka i en eller annan riktning. Fast i detta fallet vet vi vilken riktning som avses.

 33. Håkan B

  Gunnar Littmarck { den 11 mars, 2009 kl 11:41 }
  Ja ett lysande exempel är ju det mini-LosAngeles man byggt upp runt Malmö, så mycket småvägar som blockerar av-vattningen inom ett så nederbördsrikt område leder garanterat till återkommande översvämmningar som vi såg för ett par somrar sen, mer lär komma! Och skyll inte det på klimatförändringar, vanlig mänsklig enfald helt enkelt!

 34. Labbibia

  Skjuter dom inte av isbjörnar i Canada? Läste det någonstans. Om jag inte missminner mig så skjuter de  ca 200 djur årligen.

 35. Hej Uffeb!
  Tack för din omtanke, men jag har svårt att passa mig från LaRouche eftersom jag är ansvarig för att ha varit med och grundat LaRoucherörelsen i Sverige -EAP 1976 och har arbetat mot miljöbluffarna sedan dess.  I folkomröstningen 1980 drev vi JA-kampanjen för utbyggnad av kärnkraften tvärs emot alla tre röstningsalternativen, som nu i vår efter 29 år alla rivits upp till förmån för vår linje.
  Vill känna dig välkommen bland många vackra blomster i den ”skeptiska faunan”, rekommenderar jag dig att läsa tidskriften, som LaRouche grundat, 21st Century Science & Technology, där det finns en bra sammanställning på artiklar mot klimatbluffen:  http://www.21stcenturysciencetech.com/Global_Warming.html
  Hälsningar
  UffeS

 36. Iven

  Är det bara jag, som förvånades över det med relativt kort varsel inkallade AGW-sympatisörsmötet i Köpenhamn precis vid samma tidpunkt, då Heartland Institute hade sin konferens i New York (som var aviserad ett år i förväg)?
  På Köpenhamnsmötet var AGW skeptiker portförbjudna. Det ser ut som en tanke, att man velat leda bort mediernas eventuella intresse för den AGW-skeptiska konferensen i New-York, och man tycks ha lyckats med det (åtminstone i Sverige), eftersom SVT och pressen rapporterar utförligt från Köpenhamnsmötet, men inte ett ord från New-York!
  Tack, Maggie, för ditt helhjärtade engagemang. Men: tror du, att det finns någon enda liten röst i den likriktade, politiskt korrekta svenska medievärlden, som vågar nämna Heartland-konferensen och vad som kommit fram om klimatet där? 🙂

 37. Gunnar Littmarck

  Håkan
  Tyvärr inte ett rent svenskt problem.
  Om vi kunde dokumentera att politiskt styrda byggplaner varit till avsevärt större skada än nytta och det till extremt höga kostnader, innebär det inte att byråkratin eller ens den politiska inblandningen minskar.
  Jag tror att en sådan undersökning i första hand skulle ignoreras i andra leda till ännu fler myndigheter, kurser och förnyad inblandning.
  Ty politikers drivkraft är att påverka och styra resurser som skapats av andra.
  Politiker skulle aldrig acceptera att degraderas till de områden de kan styrka att de förvaltar resurserna bättre än brukare och resursskapare.
  Vad skulle det bli?
  Kanske 10-15% av BNI?
  Skola sjukvård och omsorg kostar ca det, trots ineffektiv drift och varierande resultat.
  Med medborgarlön på 2.500:-/veckan för alla som personligen tar ut den i landet, kunde vi avskaffa alla stöd och bidrag, samt alla som sysslar med beviljande och kontroll av dessa.
  Vi kunde ha en platt skatt och en moms utan avdrag.
  Visst skulle företag se till att förädlingen hamnade i egen verksamhet, men vinsterna blev så mycket större.
  Bara kostnaden för av myndigheter pålagd byråkrati kostar 100miljarder årligen för företagen.
  Det vore enkelt att skapa ett Sverige där alla hade frihet att utveckla sina liv efter egna önskemål.
  Men många med privilegierade ställningar skulle inte gilla det.
  Vad med landshövdingar och 90% av sjukvårdsbyråkratin?
  Vad med diplomater och biståndskonsulter?
  Hur kul att inte få jobba i Bryssel, då medborgarna kräver att allt ska skötas på Internet och ingen får schablon ersättning för resor?

 38. Håkan B

  Ja du Ulf Sandmark, även en blind höna o.s.v!

 39. Iven

  Labbibia, # 34,
  Ja, det pågår isbjörnssafaris i Kanada, där även ”utomstående” jägare får delta. Har läst, att det rör sig om c:a 700 skjutna isbjörnar per år.
  Kanada lär vara enda landet i världen, som har sådana ”jakt-safaris”.
  Det räknas med att det finns c:a 25 000 isbjörnar totalt, och kampanjer  för att  jakten i Kanada ska förbjudas pågår. Man kan då undra, varför det görs så mycket väsen om isbjörnarnas ifrågasatta överlevnad p.g.a. det eventuella s.k. klimathotet, när jakten redan idag är ett akut problem, åtminstone för dessa 700 isbjörnar varje år. Isbjörnarnas antal lär ha ökat under senare år och tycks ha överlevt tidigare klimatfluktuationer. 🙂

 40. István

  Björn Lomborg är faktiskt vilseledande.
  – Han godtar agw hypotesen.
  – Han godtar den absurda tanken att isbjörnen är hotade.
  – Han godtar att Kyoto faktiskt påverkar framtida isläget.
  Sedan räknar han fram nyttan av Kyoto.
  Beräkningarna kan säkert diskuteras, men Lomborg  tillmäter Kyoto ändå ett visst värde.
  Lomborg är vilseledande!

 41. Lomborg är ett exempel på hur man inte skall bemöta et falsk paradigme. Han forsöker givetvis att imötesgå så långt det går för sedan att argumera emot paradigmets konskevenser. Detta blir för svårt att fremföra för en allmänn publik och han hamnar i retoriskt underläge. 
  Et snäpp upp befinner seg Stockholmsinitiativet. Men det blir ingen kioskvältare att hävda att vädret blir i morgon som igår. Och sen då ? Ska man forska helt til vargavintrarna står för dörren, kopperkontainrarna är genomkorroderade och bilarna stannar pga soppatorsk ? 
   

 42. Gunnar Littmarck

  Björn Lomborg utger sig inte för att kunna de discipliner som krävs för att i hans ställning förkasta AGW-hypotesen.
  Jag tycker att han fyller en stor roll genom att ifrågasätta nyttan av kostnaderna.
  Det kunde utföras på fler plan.
  Vad med min käpphäst att om vi ska vara med i EU ska alla synergieffekter inom byråkrati och myndigheter utnyttjas?
  Vad kostar det i Sverige 300miljarder/år??
  Vad i samtliga EU länder?
  Kunde det sparas ett antal tusen miljarder om år, att bruka mer effektivt, kanske rent av av medborgarna själva efter eget val?
  Hemska tanke.

 43. Gunnar Littmarck

  Elling Disen
  Följ med på moderna myter, där kommer troligen de vetenskapliga data som en gång för alla slaktar CO2faran.
  Magnus länkar lite efter egna chansningar,  men Per Welanders som  vanligt genomtänkta och balanserade framläggning kommer.
  Jag är nyfiken som ett barn runt klapparna på julafton….
  Tänk om vi äntligen kan använda resurserna mer effektivt?
  Bara inte de nya kärnkrafteknikerna minskar i tyngd.
  Så trist att ofta bara ett problem i taget kan behandlas.

 44. ThomasJ

  Danne Nordling tar oxo upp temat klimatfundamentalism idag på sin blogg:
  http://danne-nordling.blogspot.com/2009/03/vem-bemoter-klimatfundamentalisterna.html
   
  Labbibia (#34): hittade lite info/stats över isbjörnar som jag gärna skickar dig o/e andra intresserade.
  Du/ni kan kontakta mig på: tjthomasj@gmail.com
   
  F.ö. utengemärkt bra jobbat maggie – varmt o stort tack & välkommen tillbaka.
  Mvh/TJ

 45. Labbibia

  ThomasJ:
  Tack, jag hör av mig. 🙂
  OT
  Råkade snubbla över denna Underbara drift med förre presidenten i USA.
  http://www.youtube.com/watch?v=frMz9s3OLwY
  Obetalbar!

 46. Mats Frick

  #12 ”Medan du tog hand om rapporteringen från New York, höll vi ställningarna i Köpenhamn.” Om vi på AGW-sidan beskylls för kopplingar till grön kapitalism eller miljökollektivister så tycker jag att det är ganska harmlöst i jämförelse med era sängkamrater.

 47. Anders L

  Jo, jag blandade ihop danskarna. Jag skriver detta från skamvrån.

 48. Anders L

  Jonas #25,
  Det är klart att jag tror på vad jag skriver. Tror inte du på vad du skriver?
  När man har så begränsad hjärnkapacitet som jag får man ju lov att förlita sig till dem som har specialstuderat ett område och lita till deras omdöme. Sedan må det gälla hur man fuktisolerar badrummet, skyddar datorn mot virus, lagrar vin, beskär äppelträd, opererar kranskärl, löser finanskriser – eller rentav försöker minimera industrialismens negativa effekter på ekosystemen. Jag vet ju att denna blogg befolkas av ett släkte överlägsna intellekt som  själva är kapabla till egna analyser och värderingar av alla världens kunskapsfält (och det är inte utan att jag avundas er) men, som sagt, själv är jag hänvisad att lita till andra experter inom alla möjliga områden.
  Så fort det kommer forskningsresultat som ovedersägligen bevisar att det inte spelar någon roll om människan flyttar tillbaks till atmosfären allt det kol som flyttades bort därifrån för 300-400 miljoner år sedan så känner jag mig lugn. (Innan det skedde var CO2 halten 8 ggr den förindustriella nivån och jordens medeltemperatur ca 6 grader över dagens. Men det kan ju inte ha berott på CO2, som vi får lära oss på denna blogg. Det kan ha berott på precis vad som helst – men inte CO2, eller hur?)

 49. Håkan B

  Mats Frick { den 11 mars, 2009 kl 20:48 }
  Men herregud, vore DDT tillåtet skulle vi kunna fixa dom där sänglössen! Guilt by association nån?

 50. Mats Frick

  Ok Håkan, då räknar jag med att vi som argumenterar för AGW-frågan här på bloggen i fortsättningen slipper få religösa jämförelser, ”klimatfundamentalister”, frenologer och liknande klistrade vid våra inlägg i fortsättningen.
  För övrigt håller jag med dig. Använd argument istället för DDT. Det är ert (alla skeptikers) jobb att hålla dem borta om de gör ovälkomna närmanden. Ser fram emot intressanta inlägg de närmaste dagarna.

 51. FcH

  Här hamnar löntagarfondernas pengar (Mistra)
  Lång länk!
  http://www.ft.com/cms/s/f78fbec2-161b-11dd-880a-0000779fd2ac,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2Ff78fbec2-161b-11dd-880a-0000779fd2ac.html%3Fnclick_check%3D1&_i_referer=http%3A%2F%2Fwww.mistra.org%2Fmistra%2Fnyheter%2Fkapitalforvaltning%2Fmistraininyfond.5.aeea46911a312742798000300.html&nclick_check=1

 52. Håkan B

  Mats Frick { den 11 mars, 2009 kl 22:23 }
  Nu måste Du ändå vara medveten om att vi diskuterar ett extremfall, den här rörelsen, EAP,  har legat i diket sen mitten av 70-talet, alla 4 hjulen upp, och den här snubben sitter fortfarande och gasar. Om jag skulle verka för ett motorvägsbygge nånstans och det poppar upp en foliehatt och stöder mig och nämner att Adolf Hitler var minsann en djävel på att bygga motorvägar så kan jag nog inte göra så mycket mer än att ignorera puckot.

 53. Mats Frick

  Håkan (och alla andra skeptiker), en debattmiljö med inlägg som #51 och liknande retorik är en stående inbjudan till LaRouche-gänget att fältet är fritt för deras agenda. När ska ni lära er!?
  ”Pretty please with sugar on top: clean the f***ing blog”
  Over and out, det här är är er huvudvärk…

 54. Håkan B eller Mats Frick kom ut på stan och protestera när Al Gore kommer nästa gång med sin folkmordskampanj. Varför tog inte du hand om protesterna när Klimatalarmisterna samlades i Köpenhamn. Det går bra att vara tuff på en blogg…

 55. L

  Mats, det fina med att vara skeptisk är att man behöver inte stödja andra skeptikers åsikter, det räcker att vara skeptisk till alarmismen.
  Det måste vara värre att ha Carlgren, Axelsson och Rockström som ambassadörer..?

 56. Mats Frick,
  Håller med dig.
  Håkan B,
  Glöm idioterna i diket..

 57. Håkan B

  Ulf och Mats Ni har lyckats med det osannolika, jag tvingas att citera Olof Palme , ”jag kan inte välja mellan pest och kolera”!

 58. Håkan B
  måste förtydliga att du menar Ulf S  🙂
  Jag vill inte bli inblandad i något osannolikt just nu.

 59. Labbibia

  AndersL # 48
  Jodu, det kan nog vara bra att förlita sig på hantverkare eller tekniker, under förutsättning att de gjort sitt arbete många ggr förut. Men de auktoriteter du så klart tänker på här, försöker ju att spå i framtiden, på ett område som ingen ”hantverkare” tidigare har arbetat på.
  Som en liten jämförelse kan jag berätta för dig, att när vi för en tid sedan skulle modernisera vår stämpelklocka för de anställda, så klarade den utsände ”experten” inte av att koppla upp systemet mot internet. Jag ordnade det istället själv på 30 minuter. Ibland lider ”experter” av samma fel som de flesta av oss, de kan inte tänka i nya banor, när det kör i hop sig. Om du förstår vad jag menar?  

 60. Håkan B

  Uffeb { den 11 mars, 2009 kl 23:36 }
  Självklart så, slarvigt av mig! Ulf Sandmark för att vara exakt!

 61. Jag deltar inte mycket på denna blogg, men vore det inte bättre att diskutera innehållet när olika synpunkter kommer upp. Det brukar man ju göra här vad jag sett.
  Det jag tog upp gällde diskussionen om bl.a. följande faktiska förhållanden:
  Vad finns det för ett brittiskt regeringsintresse att driva AGW på ekonomiska toppmöten? Hur kan AGW-förespråkarna vara så indifferenta till hur många människoliv som går till spillo om de får igenom sin politik?
  Vi i LaRoucherörelsen har försökt besvara frågorna på vårt sätt. Jag undrar om någon har några andra svar?

 62. L

  Maggie, vi saknar dig… 😉

 63. Anders L
  Tack för svar, men jag måste ändå fråga. Nu finns det ju ingen av dessa ’experter’ vars arbete förebådar en sådan klimatkatastrof på vetenskaplig grund. Så jag undrar var du har fått denna rädsla ifrån?
  Och angående Kyoto så innebär protokollet att, förutsatt att IPCCs dåvarande profetior stämde (vilket ingen längre anser), den resulterande uppvärmningen skulle senareläggas ca 1-2 år  fram till 2100. Dvs samma resultat hade skett först under 2101!
  Alltså de experter som du nu hänvisar till säger något helt annat. Därför undrar jag var du har hittat (på?) slutet i #24 någonstans?

 64. Labbibia

  Ulf Sandmark # 61
  Var det inte din rörelse som sprang runt och klistrade upp nidbilder på Olof Palme?
  Vad får dig att tro att” La R- whatever ni heter” har någon som helst trovärdighet kvar? Överhuvudtaget?
  Europeiska Arbetarpartiet…..grundat av en Jänkare????

 65. Labbibia

  EAP = CIA?
  Ja det här lär jag få sk-t för men studera deras historia, och kolla in en del märkliga turer i det sk ”arbetarpartiets” historia.

 66. Red Hansen

  Med tanke på vilka avgrundsrörelser som finns på klimatiztsidan är väl inte EAP något dom ska kritisera. Sedan kan det vara bra om vi skeptiker fortsätter att bemöta argument huvudsakligen, oavsett var dom kommer ifrån. Är någon däremot ett fä i debatten bör den få veta det oxå.

 67. Gentlemen, order in the courtroom, please. 😉 Att hetsa upp oss för knappast debatten vidare. Vårda ert språk. 🙂

 68. S. Andersson

  Anders L #48. Det där med experter: Just de där exemplen du radat upp har samtliga förekommit i mitt liv. Men inte en enda gång har experterna visat sig hålla måttet. De har i en del fall kunnat lite mer än jag själv, i andra fall varit så övertygade om sin egen förträfflighet att de stängt av för nya intryck. Med din logik skulle vi ha haft massor av kärnkraft i Sverige nu, det var vad experterna förordade. Men så blev det inte. Vad tycker du om det.
  Däremot håller jag med dig om att oavsett vad man nu tror om klimatet så är det betänkligt att ösa på med CO2. Jag är inte bekymrad ännu och jag vet inte vad ”rätt” nivå är, men att mångdubbla halten kan inte vara bra.
  Till sist (inte till dig Anders): Om EAP engagerar sig i klimatfrågan så ger jag upp. Då är jag på andra sidan oavsett vad de tycker. Vad är det som får folk att ge sig i lag med sådana sekter? Vitaminbrist?

 69. Gunnar Littmarck

  S. Andersson
  Om det vankas skrovmål samlas gamarna.
  Vi kommer finna allt fler organisationer som hänger på ju mer uppenbart det blir att ”CO2 spåret” och de politiska lösningarna är fel.
  Mina åsikter ändras då jag får information som undergräver dem, inte av hur sympatiska andra är som delar dem.

 70. S. Andersson: Om EAP engagerar sig i klimatfrågan så ger jag upp. Då är jag på andra sidan oavsett vad de tycker.
  Du kanske borde läsa här. Dags att byta åsikt?

 71. Thomas

  S. Andersson, LaRouche hörde till de som var engagerade i frågan från början, och via diverse mellanhänder är mycket av motståndet inspirerat därifrån. Dixy Lee Ray och Rush Limbaugh har t ex skrivit böcker om global uppvärmning, ozonhål mm som till stor del litat på LaRouche som källa.
  Jag förstår inte att ni blir så upprörda. Vad är det Ulf Sandmark säger som inte sagts massor av gånger tidigare här på bloggen? Är det bara den öppna associationen till LaRouche ni störs av, och borde ni då inte ta en funderare på varför så många i sina konspirationsteorier låter som kopior av LaRouche?

 72. S. Andersson

  Thomas 71: Det är inte vad man säger utan vad man är. Jag har sett människor gå under p g a inblandning i EAP. Gillar inte sekter av någon kulör.

 73. Kjell_A Jönsson

  Kjell-A   Jönsson till Maggie m fl !
  Det finns en enorm resurs av sakkunnigkompetens på denna blogg.  Men hur går det med den politiska genomskagskraften ?
  Vad så återigen gäller CO2 och dess förmodade  värmeisolerande effekt (molnen är ju bortglömda i debatten och i de politiska beslutfattarnas värld) ,  går det inte att med enkla fysiska försök att vetenskapligt fastställa  den värmeisolerande effekten av    CO2  jämfört med vattenånga  och föra ut resultaten på ett för allmämnheten begripligt sätt ??
  Ingen kunde vare en bätte budbärare än Maggie, mot vilken även Erland Källén skulle stå sig slätt i en  TV-debatt.
  Jag åtar mig gärna ärkebiskop Anders Wejryd eftersom jag  i princip är  ”hedning” ,  dvs  jag tror på logik och etik, men inte på religioner.
  Men politik blir ofta motstsen  till logik.
  Då måste det till KARISMA för att kunna korrigera.
  Maggie har detta i  hög grad !
  Kjell-A  Jönsson

 74. Ulf Sandmark,
  passa dig för La Rouche. Inga fler kommentarer.