Bör Greenpeace ha rätt att stämma stater?

klimat demonstration

Bild: Wikimedia commons.

Svenska klimataktivister med Johan Rockström i spetsen firar efter att en fransk förvaltningsdomstol i första instans bifallit Greenpeace´s, Oxfam´s med fleras krav på ett symboliskt skadestånd av franska staten för passivitet i arbetet med att nå nationens egna klimatmål. Frankrike har nämligen åtagit sig att minska utsläppen med 40 procent till år 2030, jämfört med nivåerna 1990. Det räckte för skadestånd i första instans!

Men jublar bäst som jublar sist. Jag är inte övertygad om att den franska domen kommer att stå sig vid en prövning i högre instans. Möjligtvis är domen ett utslag av en välkänd fransk domaraktivism. Framför allt är det oklart vad den franska statens åtagande innebär rättsligt sett. Är det en hård juridisk förpliktelse från statens sida eller är det bara en ambition som inte kan ses som rättslig bindande? Fortsättning följer med andra ord.

Även i Sverige finns en liknande reglering i den Klimatlag från 2017 som Isabella Lövin och Mp är så stolta över. I 5 (fem!) magra paragrafer åtar sig regeringen att bedriva ett diffust ”klimatpolitiskt” arbete, se länken nedan. Alltså inga siffror eller hårda förpliktelser från regeringens sida. Bara ett allmänt löfte om framtida redovisning och ytterligare planeringsarbete. Så kan alltså lagstiftning användas för att lura politiker och okloka väljare. Alltså inga regler om påföljder eller om att talan ska kunna föras inför domstol med stöd av lagen. Det är med andra ord fullt klart att Klimatlagen är en tandlös tiger.

En skadeståndsprocess mot regeringen med enbart Klimatlagen som grund framstår alltså som utesluten. Samma sak gäller en alternativ process med Skadeståndslagen som grund. Här tornar verkligen problem upp sig för den processlystna Rockström. Först måste det visas att staten framkallat en ekonomisk skada för käranden. Sedan måste det styrkas att det skett genom vårdslöshet. Och slutligen måste Rockström bevisa att skadan uppkommit genom myndighetsutövning, dvs att regeringen eller myndighet inte gjort vad staten är tvingad till gentemot enskild enligt svensk lagstiftning. Det är tydligt att Klimatlagen inte skapar något förpliktande ansvar för statlig passivitet i förhållande till särskilda klimatmål. Inga explicita miljömål anges över huvud taget i Klimatlagen från 2017!

Som klimathotskeptiker anser jag att utkrävande av juridiskt miljöansvar av staten som organisation är fel väg att gå. Min motivering är att den logiska startpunkten måste vara att fastställa vad det vetenskapligt sett är som orsakar planetens uppvärmning. Därefter måste miljöproblemens omfattning fastställas och möjligheten att kontrollera dessa undersökas. Slutligen måste existensen av hårt bindande lagutfästelser mot enskilda beslutas av riksdagen och därmed vilka påföljder dessa kan medföra för statens del.

Greenpeace, Oxfam, Rockström och andras förhoppningar om att tvinga nationer till aktivitet via juridiska processer tror jag med andra ord inte på. Och varför ska just dessa utländska intresseorganisationer ges rätt att framtvinga politiska beslut i en viss nation? I en demokratisk stat fattas som bekant viktiga beslut genom parlamentsledamöter som utsetts via allmänna val. Om och när klimatkrisen på riktigt står inför dörren kommer säkert viktiga beslut snabbt att fattas nationellt.

Världens ledande politiker inser uppenbarligen att någon krissituation ännu inte föreligger. Det tycker jag verkar rimligt. Det vi idag ser är bara ett politiskt spel – om än högröstat – som baseras på en eventuell oro för framtiden. Även om den ena tioårsprognosen efter det andra planeringsmålet hittills har passerats så föreligger ännu inte konsensus om vad som bör göras eller vilka tänkbara lösningar som måste beslutas. Just själva bristen på konsensus har inneburit att FN och nationella politiker höjer rösten och påstår att alla forskare är eniga. Det är bedrövligt.

 

Torsten Sandström

Torsten Sandström är professor em i civilrätt vid Lunds universitet.

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/klimatlag-2017720_sfs-2017-720 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Staffan Lindström

  Den svenska hybrisen har spridit sig över klotet, att tro att människan kan styra allt och ”rädda världen”… Jag rekommenderar en dos George Carlin…

 2. Staffan Lindström

  1 Moi-meme (hur skriver man cirkonflex?….)

  Innan dess kan ni på YT KOLLA DEMOCRATIC SOCIALISTS OF AMERICA CONVENTION 2019, (THE INNER PARTY??… 😉 Ja, jag har fortfarande bott månadsvis på George Orwells gamla skola (numera hotellet Fountain House i Hillingdon, Hayes, W London…)
  OM denna typ av människor ska styra världen är det nog säkrast att vi förblir inlåsta…
  PS. På Fountain House hemsida ett nytaget foto av hotellet med 1 cm ca snötäcke (nytaget?) DS.

 3. foliehatt

  Självklart ska Greenpeace och andra få stämma stater. OCH ta de ekonomiska konsekvenserna när de förlorar. Samtidigt så ska alla deras samhällsstörande s.k. aktioner, resultera i att de får betala vad störningen har kostat + skadestånd utöver det.

  Blöd dem till döds. Det funkar. Gp hade aktioner igång i Ryssland fram till för några år sedan, då den ryska staten satte hårt mot hårt. GP gav upp direkt. Det är endast i länder där de inte riskerar något som de lever rövare och håller svansen högt.

 4. Ann+Löfving-Henriksson

  Tack!
  När statsministern nu senast ombildade sin regering visade både vice statsministern och den nye biståndsminister att de nu skulle arbeta hårt för att genomföra ”den globala statskuppen”. De använde inte det uttrycket, men allt gick ut på att nu skulle vi nystarta efter pandemin och i nystarten ingick hela den vokabulär som använts för att beskriva ”den stora omställningen”.
  Som Ingemar Nordin visade igår finns det inga bevis för att de fossila bränslena skadar atmosfären och biosfären medan de för mänskligheten och växtligheten har varit välgörande. Politikerna med flera missleder oss, talar om klimatkrisen och låtsas värna om det fria ordet.
  Är det inte dags att syna den politiken i sömmarna istället?

 5. Anders

  Tack Torsten Sandström för denna kloka juridiska reflektion! Visst är Klimatlag (2017:720) en tandlös tiger, men dess blotta existens innebär ändå en energi- och miljöpolitisk katastrof. Framför allt lurar den folk att tro att vi kan styra klimatet genom våra verksamheter. Detta måste, som Du skrev, först bevisas utom allt rimligt tvivel. Och det är ”forskarna” som har bevisbördan.

 6. Lasse

  Många av dessa NGOs lever på stöd från de regeringar de anklagar för fusk.
  Är detta inte åtalbart?
  Läser fortfarande Sven Börjessons bok och är inne på kapitel som avslöjar turerna kring klimatfrågan.
  Skrämmande läsning. Förfalskade temperaturuppgifter och förvanskade slutsatser.
  Rapporten om dammkatastrofen i Indien är en del av denna kampanj. Vattenkraft ersätter fossil energi men där vatten däms smälter glaciärer!

 7. pekke

  Märklig dom, verkar finnas fler liknande enligt länken, kan domstolarna förutspå framtiden !?
  2030 är ju i framtiden, mycket kan hända på 9 år, är som att börja dela ut medaljerna redan efter 3 mil i ett maratonlopp.

  Varje stat borde ganska enkelt kunna säga, kom tillbaka 2030 så får vi se.

 8. Stefan+Eriksson

  J. Rockström citat;
  ”Vi anser det vara legitimt med interventioner där regeringen slår ihjäl sin egen befolkning”.
  ”Det här är samma sak”.
  Slut citat.

  Rockström behöver skaffa sig ett mått av verklighetsuppfattning innan han uttalar sig över huvud taget. Det finns exempel på hur befolkningar
  i länder ägnar sig åt att slå ihjäl varandra. Det gäller oberoende av hur klimatet upplevs just där.
  Och jag kan försäkra J.R. ; det är INTE samma sak.

 9. Staffan Lindström

  8 Stefan+Eriksson
  Ursäkta, var har du hittat det här?

 10. pekke

  Staffan E. #9

  ” Johan Rockström ser avgörandet i Paris som en del av en internationell trend, där klimatkampen allt oftare bedrivs i domstolar.

  – Vi har sett årtionden av kämpande på miljöbarrikaderna. Här ser vi hur det tar sig en helt annan väg, den juridiska vägen, där klimatfrågan kopplas till den skarpa säkerhetspolitiken. Jag tror att det är oerhört viktigt, säger han.

  – Vi anser att det är legitimt med interventioner om en regering slår ihjäl sin egen befolkning. Det här är samma sak. Att en stat misslyckats med att fullfölja sin grundläggande uppgift, att skydda sin befolkning från klimathotet, anses juridiskt oacceptabelt. ”

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/eK5jq4/dom-franska-staten-misslyckas-med-klimatmal

 11. Sören+G

  #8
  Det bor många fler i varmare klimat än i kallare. Den ökande koldioxidhalten har gjort att det växer bättre och fler kan äta sig mätta. Antalet döda i naturkatastrofer har minskat de senaste 100 åren. Vilken påstådd skada har inträffat och som dessutom kan lastas stater för?

 12. Staffan

  Den svenska klimatlagen vilar på vetenskaplig grund-står det. Är det någon som vet vilket underlag den grundar sig på, och vilken kvalitet det håller. Juridik är ju en sak, vetenskap en annan. Och som jag ser det har våra klimataktivister svårt att hålla isär dessa saker.

 13. Stefan+Eriksson

  #9 Staffan Lindström.
  ”pekke” på raden 10 har fördömligt nog länkat till den artikeln i aftonblaskan, där J.R. citeras med detta påstående.
  Jag skall försöka att länka till uppgifterna bättre.

  Ps. Torsten S. har länken också i sin artikel Ds.
  Mvh.

 14. pekke

  Stefan och Staffan.

  Förlåt att jag blandade ihop namn och nummer på er !
  Var lite snabb med läsning och kommentar.

 15. Anders

  Förarbetet till klimatlagen finns bl a här: https://lagen.nu/prop/2016/17:146

  För den av Er som vill söka efter den ”vetenskapliga grunden”…

 16. Staffan Lindström

  14 pekke
  Enligt Thomas P så har vi ju alla (utom han själv) i princip samma åsikter… så vem som skriver vad kan ju kanske göra detsamma… 😉 Blir det för många Staffan på KU får jag väl lägga ”Parkinson” mellan Staffan och Lindström…. (eller köra helt oredigerat…)

 17. Staffan Lindström

  14 pekke

  LITE många -FAN här nu… (djävulen finns i detaljerna…) Hör just nu en Rädda Barnen-REP , en organisation vars existensberättigande bygger på att barnfattigdom, utanförskap och psykisk skörhet hos barn både ska finnas kvar/öka OCH försvinna… SCHIZO NÅGON?? TÄNK om döden avskaffades hur skulle det gå för begravningsentreprenörerna?

 18. Ivar+Andersson

  #15 Anders Saxat från referensen:
  4.1. Kunskapsläget om klimatförändringarna
  4.1.1. Klimatet har redan förändrats
  Det klimatvetenskapliga kunskapsläget utvecklas kontinuerligt. FN:s klimatpanel (IPCC) bildades 1988 med syfte att sammanställa information om de globala klimatförändringarna. Sedan dess har IPCC:s rapporter spelat en särskilt viktig roll i att ge underlag om klimatet och människans påverkan på klimatsystemet, klimateffekter, liksom om människans möjligheter att minska sin påverkan och anpassa sig till de förändringar som inte kan undvikas. Under 2013 och 2014 publicerade IPCC sin femte utvärderingsrapport (AR5), bestående av tre delrapporter och en syntesrapport.

  Den femte utvärderingsrapporten från IPCC beskriver att den globala medeltemperaturen ökade med 0,85 grader Celsius mellan 1880 och 2012. Åren 2014, 2015 och 2016, som inte var med i underlaget till IPCC, var alla i tur och ordning det varmaste året någonsin uppmätt globalt enligt världsmeteorologiska organisationen WMO.

  4.1.2. Olika klimatscenarier och deras effekter
  Det regeringen gör är att man blandar ihop scenarier och prognoser och inte förstår skillnaderna. För prognoser behövs validerade klimatmodeller. Klimatscenarier är räkneövningar med ovaliderade klimatmodeller. Bristen på kunskap och sunt förnuft är inget att förvånas över. Är man klimathotstroende så är det känslorna som styr.

 19. Tilläggas kan att liknande processer pågår i Holland och i Norge. Holland blev fälld i högsta domstolen. I Norge har Klimarealisterne tillåtits att komma in med en ”processkriv” till högsta dom stolen. https://www.klimarealistene.com/2020/10/13/klimarealistenes-prosesskriv-til-hoyesterett

 20. Frankrike har lite speciell lagstiftning om vem som kan bli kärande (partie civile). Det räcker med att någon hävdar en moralisk eller känslomässig skada för att ta en sak till domstol och tilldömas skadestånd.

  Jag hade en vän som sköt en katt, vilket är olagligt. Hans granne såg detta och tipsade den lokala djurrättsorganisationen, vilken anmälde händelsen till polisen i egenskap av kärande för känslomässigt lidande. Min vän dömdes till böter för brottet, men också till att betala skadestånd till kärande. Skadeståndet var långt högre än böterna.

  Den här sortens processer är vanliga och förs i stor utsträckning av organisationer som en av deras inkomstkällor; speciellt av de stora organisationerna som har egna advokater för just detta ändamål. Politiker och opinionsbildare drabbas ofta av att någon känt sig förorättad av deras uttalande. Att processa mot franska staten är dock inte lätt.

  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1454

 21. Sören+G

  Man borde kunna stämma regeringar för att ha förstört energisystem, genom att t.e.x lägga ner fungerande kärnkraft, och gjort elen och annan energi dyrare för folket. Helt i onödan.

 22. Lennart Bengtsson

  Vad jag finner speciellt märkligt är man stämmer någon för ett brott som ännu inte inträffat men som skulle kunna inträffa.

  Antag nu att det råkar finnas en kärande som har kommit fram till att en av hans ovänner eller vedersakare skulle kunna tänkas mörda honom någon gång i framtiden baserat på vedersakarens psyke, otillförlitlighet och allmänna nedsättande uttalanden på Internet. (Jag har faktiska exempel på sådana individer som jag drabbats av). Han stämmer honom därför baserat på en sannolikhetsbedömning som i och för sig kan vara lika tillförlitlig som ett uttalande av IPCC.

  Jag hoppas detta exempel visar hur absurt det skildrade processtilltaget är.

 23. Staffan Lindström

  19 Lars Mellblom
  ”…. A noter : une association militant pour l ” BEKYMRAR sig inte franska rättsväsenet om korrekt franska längre…?? SCANDALE!!! 😉

 24. Lasse

  #21
  Frågan är väl om du har en datormodell som kan visa detta?

  Liknande process finns ang vattnet i Kallinge.
  Oron för framtida men pga PFAS!
  https://sverigesradio.se/artikel/pfas-foreningen-min-dotter-kommer-vara-38-ar-nar-hennes-nivaer-ar-normala

 25. Anders

  Såvitt jag förstått, vågar tyvärr inget av nuvarande politiska partier ifrågasätta klimathotet, klimatlagen eller, än värre, ”klimatåtgärderna”!! Inte heller vågar någon ge utrymme för forskarhearing, debatt eller annat kunskapsbefrämjande…

 26. #22 Staffan Lindström#

  Men Staffan, har du inte hört talas om inkluderande stavning? Väldigt många statsanställda är av utländsk börd.

 27. Staffan Lindström

  25 Lars Mellblom
  Andra gången, eller tredje , kanske inte var språkresan till les Sables d’Olonne 1973 utan tågluff några år senare, hur som helst, jag hörde någon anställd, möjligtvis bokhandel? säga: ”LA métro”!… Hon såg mycket ”fransk” ut, utan utländsk accent…Men hon skrev inte officiella dokument POUR LA REPUBLIQUE….! 😉 Detta hände mitt i Paris alltså!

 28. Staffan Lindström

  21 Lennart Bengtsson
  Välkommen till KAFKA/ORWELL/BOYE MMFL-PLA
  NETEN… 😉

 29. pa

  För att komma någonvart med faktaförnekare måste man utmana begreppen. Börja med att definiera om betydelsen av ord som används i s.k. miljösammanhang:
  – Grön energi=Energi som bidrar med CO2 till naturen, det blir grönare helt enkelt.
  – Hållbar=Användandet av bästa och billigaste energiformen, olja och kärnkraft. o.s.v.
  – Miljövänlig=Sånt som gynnar miljön på riktigt men inte fråntar människor och djur friheten.

  Börja sprid den ändrade definitionen och använd den i sammanhangen.

  Vi har ja aldrig varit med och kommit överens om begreppen som används. Varför skall vi då använda dem på det viset faktaförnekare vill?

  Till slut möts man och då kommer det handla om vem som har rätten att definiera begreppen.

 30. Simon

  #28 pa

  Bra tänkt!
  Jag tänker mig grön energi = man har inte riktigt tänkt färdigt här, nybörjare på detta med energi men ditt förslag är nästan bättre. 🙂

  Hållbar = Nästan omöjligt att bli av med. Typ fundamenten till vindsnurrorna.

  Miljövänlig = Röstar inte på miljöpartiet

 31. Ann+Löfving-Henriksson

  # 15 Anders,
  Tack för länken!
  För den som vill söka den vetenskapliga grunden …den som sökte fann – inget!

 32. pa

  #15 Anders
  Sicket hopakok det förslaget e!
  I förslag till klimatlag, $2 punkt 3 och 4 kan ju per definition inte förekomma i samma dokument.

 33. jensen

  Klimat-Perspektiv bakåt och framåt.
  Inte minst inblandad politik i dagens ljus.
  Av erkänd observatör.

  https://thedailycoin.org/2021/02/06/the-great-zero-carbon-criminal-conspiracy-f-william-engdahl/

 34. SatSapiente

  #17 Ivar Andersson

  ”FN:s klimatpanel (IPCC) bildades 1988 med syfte att sammanställa information om de globala klimatförändringarna.”
  Nej, IPCC bildades med det uttryckliga syftet att sammanställa information om de av människan orsakade globala klimatförändringarna. Naturliga klimatförändringar, ej orsakade av människor, skulle inte ingå i uppdraget. En mycket viktig skillnad.

 35. T Back

  OT
  I Smedjan skriver Agnes Karnatz om klimatpolitiken, men hon är som andra journalister insnöad på koldioxid och jordens medeltemperatur. Tipsade henne om Klimatupplysningen.
  https://timbro.se/smedjan/symbolpolitik-baddar-for-klimatbedrageri/

 36. Borde inte domstolen kräva någon sorts bevis på att koldioxid verkligen kan orsaka den skada som hävdas. Visst var det någon söderhavsö som stämde typ Tjeckien eller Polen, men där domstolen inte gillade åtalet på grund av brist på bevis? Jag läste om det för ett par år sedan och minns inte riktigt. En domstol kan väl inte löst hänvisa till 97% av forskarna. Det finns ju inga bevis… Hur kan man då dömas?

 37. Lars Cornell

  #32 S.L., #25, #26 mfl.
  Engelsmän är tämligen toleranta mot språkfel. Men det är inte fransmän.
  Att hitta franska advokater som är bra på engelska är dyrt.
  I jobbet blev jag därför tillagd, att om du inte behärskar perfekt franska, gå då inte med på avtal som grundar sig på fransk lag.

 38. Lennart Svanberg

  Kan vi stämma Al Gore? http://content.usatoday.com/communities/ondeadline/post/2009/12/gore-new-study-sees-nearly-ice-free-arctic-summer-ice-cap-as-early-as-2014/1#.YCFbzmlwFSD

 39. Richard

  En stat som sätter mål att reducera berikning av koldioxid i luften har bundit ris åt sin rygg.

  Riksrätt för beslutsfattarna?

 40. Lennart S #38,

  Vi borde stämma Svenska kraftnät, Vattenfall, Eon, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet för sin misskötsel av vår elförsörjning under många år. Och vi är bara i början på den stora omvandlingen …

 41. Sören G

  Om 80 år finns det nästan ingen snö i Jämtland enligt en ny rapport. Från Sverige idag i SVT 1.

 42. Lennart Svanberg

  Ingemar #40 – Jag är på 👍.

 43. Rolf Mellberg

  Hur skulle det vara om en stämningsansökan lämnades in där Regeringen anklagas för att inte göra nog för att förhindra att folket var olyckligt?

  Detta matchat av en videofilm med en förbannad flicka (med flätor) som spänner blicken, hötter med fingret och frågar HUR VÅGAR NI?? Vår generation kommer att ställa er till svars!!!

  Flickan får frågan från en reporter: Har ni några förslag till konkreta åtgärder för att öka ”folk-lyckan”. Svaret blir att flickan stammar fram några osammanhängande ord.

  Nu är Greta vuxen, nu kan man väl gå fram med en parodi på detta sätt. Nu när landet står för akut risk att totalt köra i diket.

 44. Lennart Svanberg

  Sören #41 Istället för dessa tvärsäkra uttalanden önskar jag att fler kunde säga som smittskyddsläkaren Maria angående att antalet fall i Corona ej minskar de senaste veckorna : ’Vi vet inte’. https://sverigesradio.se/artikel/smittskyddslakaren-vi-har-varit-pa-en-plata-i-fyra-veckor

  Som så många gånger påtalats, SMHI misslyckas med att förutse temperaturen imorgon, hur ska någon med någon som helst trovärdighet då uttala sig om temperaturer 80 år fram i tiden?

 45. Ivar+Andersson

  Jan Ericsson har sunt förnuft liksom professorn i glaciologi, Per Holmlund vid Stockholms Universitet, i motsats till SVTs ”klimatkorrespondenten” Erika Bjerström.

  Glaciologen och ”klimatkorrespondenten” om kalvande glaciär 2021-02-08 http://www.ericsoniubbhult.se/

  Jag har upprepade gånger påtalat hur media – helt okritiskt – låter varje oväntad väderhändelse, naturkatastrof eller skadligt naturfenomen skyllas på ”klimatförändringar”. Eller, numera är det oftast ordet ”klimatkris” som används som förklaring.

  Naturkatastrofen i Himalaya, där en kalvande glaciär orsakade en ”tsunamivåg” genom en dalgång och verkar ha dödat dussintals personer medan hundratals saknas, är det senaste exemplet.

 46. Lars Kamél

  För min del, anser jag att ledarna för Greenpeace bör stämmas inför Internationella Brottsmåldomstolen för brott mot mänskligheten. Exempelvis har deras motstånd mot gyllene riset lett till att miljoner människor i onödan har fått handikapp för livet, och somliga av dem har dött.

 47. Paul+Håkansson

  The Fraud Behind Greta Thunberg

  ”Now the puppet agenda is surfacing with India launching a Criminal Investigation into her handlers. Greta accidentally shared a message showing she was getting told what to write on Twitter about the ongoing violent farmer uprising in India. Greta quickly deleted the post that detailed a list of “suggested posts” about the ongoing protests. The list provided a series of tips on what to post and went as far as to request Greta to also repost and tag other celebrities tweeting about it, which included the pop star, Rihanna. The “toolkit” she shared also suggested highlighting planned demonstrations at Indian embassies.

  The material leaked by Greta by mistake was created by Canada’s Poetic Justice Foundation. They claim to be a grassroots group creating events to provoke, challenge and disrupt systemic inequities and biases. The group’s website confirms it is “most actively involved in the #FarmersProtest.” The Delhi Police will file an FIR against the creators of the tool kit shared by Greta Thunberg on her Twitter account. They have now accused Greta of creating disharmony and for being a part of a larger conspiracy. Greta tweeted “We stand in solidarity with the #FarmersProtest in India.” She had also shared “a toolkit for those who want to help”. She stated: “Here’s a toolkit if you want to help.” The tool kit takes the user to a document that contains several strategies to support the protest.

  It would be great to see criminal charges and orders for extradition. Then there is the traditional prisoner’s dilemma. They spill the beans to save themselves. That would be the only way to break into this global conspiracy and expose once and for all the players behind using Greta as a pawn in this global leftist game to take over the world with Communism 3.0 or an Authoritarian Socialist regime.”

  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/climate/the-fraud-behind-greta-thurnberg/

  Aktivist-Javisst

 48. Jan

  Ett stort problem är att miljöorganisationer som Greenpeace av massmedia bemöts som sakliga experterorganisationer som saknar ekonomiska eller politiska knytningar och slipper därmed konfronteras med besvärliga frågor eller ifrågasättande motdebatörer. Det är naturligtvis en väldigt bekvämt men orättfärdigt privilegium.

 49. Paul+Håkansson

  DN får väl kompensera för detta genom att fabricera lite alternativ fakta till hennes fördel. Problemet är om hon klarar av en tuff rättsprocess som kan innebära ett långt fängelsestraff.

 50. Ulf

  Kan man stämma åt ena hållet så kan man väl stämma åt andra?
  Stämma staten för att den slösar pengar på ett fenomen, som inte ens är bevisat. Får man använda skattebetalarnas pengar hursomhelst?

 51. Per I

  Det här är ju helt sjukt. Trodde Sverige var sjukaste landet i Europa men tydligen finns det värre. Politiker och regeringar passa er vad ni gör för utfästelser! Ni kan bli stämda. I varje fall när det gäller klimatet. Tills nu har ni saknat ansvar för utfästelser i valkampanjer men nu verkar bli ändring.
  Moderaterna har backat från överenskommelsen om förnybart och pratar nu om fossilfritt. De visste alltså inte vad skrev under på men det lät bra. Då.

  ”Överenskommelse om den svenska energipolitiken
  Publicerad 10 juni 2016
  Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har enats om en överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik. Överenskommelsen utgör en gemensam färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040.”
  https://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/overenskommelse-om-den-svenska-energipolitiken/
  ”el till konkurrenskraftiga priser” verkar inte stämma heller.
  Ska Rockström stämma staten för att de inte uppfyller det? Vilka?
  Kristersson och övriga visste nog inte vad de skrev under på.
  Men det här kan inte vara juridik utan visar på en fars i Frankrike.

 52. Per I

  Ivar+Andersson #45
  Allt från Stockholms universitet stödjer IPCC. Ingen får jobb där som inte stödjer IPCC och dessutom ska de bidra med egen forskning också som stödjer CO2 klimathotet.

 53. Per I

  Paul+Håkansson #47
  Som jag ser spektaklet med Greta är att föräldrarna hade stora problem med henne, hon åt inte selektiv mutism och gick inte i skolan. När hon hittade det här med sitt engagemang och ändrades allt och vilken förälder skulle inte bli lättad då? Pappan som sympatiserar med miljörörelsen följer med och försörjs från nåt håll kanske mamman som också sympatiserar. Föräldrarna har inte mycket val tror jag om de vill se sin dotter lycklig. Det här är ett halmstrå för dem. Jag har sympatier för både henne och föräldrarna om det är så det fungerar. De valde inte det här livet de hamnade i det.

 54. Lasse Forss

  Johan Rockström påstod 2012 att ”stormar av typen Sandy var förr något som endast inträffade en gång per århundrade. Nu får vi räkna med att de kommer varje eller vart annat år”.
  Jag hade samtliga stormar över Atlanten från 1851 inlagda i Excel och kunde enkelt konstatera att från år 1900 hade 249 stormar varit kraftigare än Sandy, som alltså kom på delad 250:e plats. Jag skrev till Rockström och frågade hur han kommit fram till sin ståndpunkt. Inget svar. Då skrev jag till hans institution och frågade om inte Stockholms Universitet har någon etisk nämnd som kan jämföra Rockströms utsagor med verkligheten. Då fick jag svar av Johan Rockström som ”förklarade” att reportern på Miljöaktuellt; Jon Röhne; missuppfattat en föreläsning. Jag svarade att det är naturligtvis fullständigt omöjligt att en respekterad miljöreporter som Jon Röhne skulle missförstått så till den milda grad. Dessutom kom det ingen dementi.
  Johan Rockström är en skicklig pedagog och en genuin lögnare. Vid ett tillfälle förklarade han att risken för att det blir 5 grader varmare är 1,5 procent. ”Det låter inte så mycket men det är som om 1500 flygplan i världen skulle störta varje dag, och det kan vi inte tolerera”.
  Enligt IPCC ger en fördubbling av koldioxidnivån 1 grads temperaturhöjning. 5 graders temperaturhöjning ger alltså 800, 1600, 3200, 6400 ppm koldioxid i atmosfären. Den verkliga ökningen är 2 ppm per år och har så varit sedan lilla istiden. Det skulle alltså ta åtminstone 3200 år innan Rockströms 5-gradiga temperaturhöjning inträffar. Och då är vi säkert inne i en ny liten istid. Kanske en stor.