domstol

Barn går till domstol – nytt sätt att tvinga fram klimatreglering

Efter att ha misslyckats med att övertyga allmänheten och få politikerna i kongressens representanthus att gå med på en tvingande lagstiftning mot koldioxidutsläpp, så försöker miljörörelsen nu att gå via domstol och civilrätten. En fond med stora finansiella resurser, Our Children’s Trust, har börjat stämma samtliga USAs delstater för hot om skador som barn påstås komma att lida i en   →

AGW blir fall i domstol

En miljögrupp i Ottawa, Canada, har stämt den federala regeringen för att den vägrar följa Kyoto-protokollet och minska utsläppen av koldioxid. Detta enligt CTV. Friends of the Earth’s lawyers will ask a Federal Court judge to compel the Conservatives to follow a climate-change law they’ve blithely ignored since Parliament passed it one year ago. “It’s   →