domstol

Bör Greenpeace ha rätt att stämma stater?

Bild: Wikimedia commons. Svenska klimataktivister med Johan Rockström i spetsen firar efter att en fransk förvaltningsdomstol i första instans bifallit Greenpeace´s, Oxfam´s med fleras krav på ett symboliskt skadestånd av franska staten för passivitet i arbetet med att nå nationens egna klimatmål. Frankrike har nämligen åtagit sig att minska utsläppen med 40 procent till år   →

Barn går till domstol – nytt sätt att tvinga fram klimatreglering

Efter att ha misslyckats med att övertyga allmänheten och få politikerna i kongressens representanthus att gå med på en tvingande lagstiftning mot koldioxidutsläpp, så försöker miljörörelsen nu att gå via domstol och civilrätten. En fond med stora finansiella resurser, Our Children’s Trust, har börjat stämma samtliga USAs delstater för hot om skador som barn påstås komma att lida i en   →

AGW blir fall i domstol

En miljögrupp i Ottawa, Canada, har stämt den federala regeringen för att den vägrar följa Kyoto-protokollet och minska utsläppen av koldioxid. Detta enligt CTV. Friends of the Earth’s lawyers will ask a Federal Court judge to compel the Conservatives to follow a climate-change law they’ve blithely ignored since Parliament passed it one year ago. ”It’s   →