domstol

Bör Greenpeace ha rätt att stämma stater?

Bild: Wikimedia commons. Svenska klimataktivister med Johan Rockström i spetsen firar efter att en fransk förvaltningsdomstol i första instans bifallit Greenpeace´s, Oxfam´s med fleras   →

Barn går till domstol – nytt sätt att tvinga fram klimatreglering

Efter att ha misslyckats med att övertyga allmänheten och få politikerna i kongressens representanthus att gå med på en tvingande lagstiftning mot koldioxidutsläpp, så försöker miljörörelsen nu att   →

AGW blir fall i domstol

En miljögrupp i Ottawa, Canada, har stämt den federala regeringen för att den vägrar följa Kyoto-protokollet och minska utsläppen av koldioxid. Detta enligt CTV.   →