klimatreglering

Barn går till domstol – nytt sätt att tvinga fram klimatreglering

Efter att ha misslyckats med att övertyga allmänheten och få politikerna i kongressens representanthus att gå med på en tvingande lagstiftning mot koldioxidutsläpp, så försöker miljörörelsen nu att gå via domstol och civilrätten. En fond med stora finansiella resurser, Our Children’s Trust, har börjat stämma samtliga USAs delstater för hot om skador som barn påstås komma att lida i en   →