Blir det ett svenskt "Energiewende" efter valet?

Det är lärorikt att studera Tysklands Energiewende då det ger en försmak om vad som kan komma i Sverige efter valet i höst. Det troliga är en sosseregering beroende av Miljöpartiets stöd. Men Miljöpartiet har en extrem energipolitik på sin agenda. De pratar om klimatterapi och lever långt, långt från verkligheten. De vill stänga ner kärnkraften och satsa på 100% ”förnybart”, läs nybyggnad av massor med vindkraft. Alltså precis som den tyska ”Energiewende” fast värre. Åsa Romson som miljöminister blir en katastrof för jobben i Sverige.
Asa_Romson
Socialdemokraterna vill också fasa ut kärnkraften men i långsammare takt. Det finns stor risk att Socialdemokraterna försöker köpa Miljöpartiets stöd genom att offra några kärnkraftverk.
 
Stefan_Löfven
 
Innan vi tittar på Tysklands Energiewende först några basfakta. Den initierade kan hoppa över nästa stycke.
Elektricitet kännetecknas av att konsumtion och produktion måste matcha varandra momentant (med hänsyn taget till förluster). Sverige har idag en i stort sett koldioxidfri produktion av el. Baskraft kännetecknas av att den är stabil och inte hoppar upp och ner. Baskraften står också för större del av produktionen. Idag har vi i Sverige vatten- och kärnkraft som baskraft. Reglerkraft används för att finjustera produktionen. Den kan snabbt ställas om till högre/lägre produktion. Vattenkraft fungerar både som baskraft och reglerkraft. Kärnkraft duger inte som reglerkraft då den inte lämpar sig för snabb omställning. Ett värmeverk som endast används för att producera el kallas kondenskraftverk. I Sverige drivs kondenskraftverken med olja. Kolkraftverk kan användas som baskraft eller reglerkraft. Men för att snabbt kunna reglera körs de på tomgång även när de inte används. Ungefär som om en parkerad bil alltid skulle ha motorn igång på tomgång. Gasturbinverk används i Sverige vid bristsituationer som reservkraftaggregat. Dessa passar även som reglerkraft – jämför en jetmotor på ett flygplan som snabbt kan ändras.
Vindkraft kräver reglerkraft för att kunna fungera. Ibland blåser det och ibland inte. Detta ändras snabbt över ett dygn. Sverige och Norge är till skillnad från andra länder lyckligt lottade med god tillgång på vattenkraft och därmed reglerkraft.
Nu till Tysklands Energiewende. Efter tsunamin och kärnkraftshaveriet i Japan beslutade Tyskland att avveckla sin kärnkraft till 2022. En massiv utbyggnad av vind- och solkraft sattes igång. Men i tysthet började man bygga nya kolkraftverk. Svenska Vattenfall har varit ansvarig för att bygga några av de största kolkraftverken i Tyskland. Totalt byggs elproduktion med kolkraft ut med 7.3 GW till år 2015.
I Hamburg, Tysklands ”grönaste stad”, bygger Vattenfall kolkraftverket Moorburg.
Hamburg_moorburgplant
Bild av vattenfalls kolkraftsverk i Hamburg. Credit Peter Friederici.
Kritiken har naturligtvis varit hård.
Hur har det då gått med koldioxidutsläppen? Ja Zeit Online konstaterar att den ökat de senaste tre åren. 
co2-emissionen
Eller som någon sa: 100 miljarder Euros investerade i grön energi för: ingenting. Nedgången i grafen ovan från 1990 berodde på att DDR övertogs. De kommunistiska länderna struntade helt i miljön. Olönsamma industrier stängdes och utsläppen gick ner.
I Tyskland är kritiken mot Energiewende stenhård. Exempel:
Axel Börsch-Supan – Max Planck Institute: ”With their policy, the grand coalition is weakening Germany’s location as a place to do business. This is especially true when it comes to the Energiewende, which is bordering on suicide.”
Marc Tüngler – German financial association: “a planned economy without a plan” that makes the Energiewende “unbearably expensive“.
Så vad kan vi förvänta oss i Sverige om Miljöpartiet får igenom att stänga våra kärnkraftverk? Först så kommer elpriserna att stiga mycket kraftigt. Det har redan hänt i Tyskland. En massiv utbyggnad av vindkraften kommer att kräva ökad reglerkraft. Vattenkraften kommer initialt att räcka men vid en utbyggnad till 10 TWh/år kan reglerproblem förväntas enligt Kungliga Vetenskapsakademin (KVA). Andra säger att vattenkraften räcker för att reglera 30 TWh/år. Oavsett gräns för vattenkraftens reglerkapacitet, när den överstigs måste den fossila elkraften kopplas in. Alternativet är blackouts eller att man stänger ner delar av konsumtionen tillfälligt. Sverige kommer inte att tåla en kall vinterdag med vindstilla väder.
Faktum är att vindkraften inte alls behövs i Sverige om kärnkraften behålls. 2012 producerade vindkraften bara 7 TWh medan vi nettoexporterade 19 TWh.
el-prod-sv
Elproduktion i  Sverige 2012
Vad som nu händer är att politikerna enligt EU-direktiv via subventioner ser till att vindkraftverk byggs som inte behövs. Denna elproduktion används för export som betalas till halva produktionskostnaden av el från vind. Skrota elcertifikatsystemet och låt vindkraften stå på egna ben!
I framtiden – räkna med att staten vill ta kontroll över dina hushållsappater som kyl & frys. I ett kommande Orwellst samhälle kommer de att vara anslutna via Internet och då kan staten kräva att få stänga av dessa vid behov. Du kan skratta åt detta idag och tycka det är en tokig utopi. Men vänta tio år så kommer det som förslag från politiska adeln.
Anm. Jag hade fel. Tidpunkten verkar för statlig kontroll av hushållsapparater verkar komma tidigare, The Telegraph hade redan 2012 en artikel om detta. Tack Tege och Lars G. för tipset!
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Vissa saker oroar inte mig. Styrd elförbrukning tycker jag är en naturlig utveckling, något som industrin länge accepterat. Vid effekttoppar så kopplas vissa funktioner ut per automatik, andra stängs av självbevarelsedrift när spotpriserna ligger över 1 SEK per kwh.
  Vattenfall har varit en stor aktör i Tyskland under 2000 talet, något man kanske inte bör vara så stolt över. Lars G Josefsson börjar nu ”tala” ut i media efter det som han kallar förtalskampanj mot Neunaffären. Politiker möjliggjorde expansionen, där hans förbindelse med Alliansen tydligen inte skedde så smärtfritt som han var van vid från tiden med socialdemokratiskt styre.
  Jag tror vi slipper Vattenfallsaffären i valrörelsen!

 2. Argus

  #1
  Vadå ’slippa’??
  Jag skulle vilja höra ALLT om Vattenfallsaffärerna. Hur Josefsson fick ’carte blanche’, hur Maud hanterade Nuon och hur mycket tex Reinfeldt och de andra visste/visste inte.
  Men hur allt började…, varför gav Göran P beslutsförmågan till Josefsson? Hur kunde Vattenfall få mandat att köpa upp i Tyskland???

 3. Lars Cornell

  Lasse #1. ”Styrd elförbrukning” är nog OK i industrin. Men bara ibland, att köra tågen endast när vi har överskott på el är kanske mindre väl tänkt. Men med begreppet ”smarta nät” menar de gröna något annat. Då skall vi i hemmen styra konsumtionen genom att stänga av och på kylskåp, värme och annat och då har det gått över styr. Kostnad, sårbarhet och komplexitet för den formen av smarta nät är så hög att det inte är en rimligt och önskvärd utveckling.
  Elförbrukningen och materialförbrukningen i de apparater som behövs är inte heller försumbar. Vi skall ju spara på jordens resurser och då blir vind + smarta nät det dummaste vi kan företa oss.
  När det gäller småskalig elanvändning (dvs i hemmen, kontor, lantbruk, småindustri od) är det endast redundans som gäller.

 4. Johan M

  #1 Lasse
  ”Styrd elförbrukning tycker jag är en naturlig utveckling, något som industrin länge accepterat. ”
  Det är lite skillnad på att en industri gör beräkningar vid vilka elpriser det lönar sig att producera och att man med statliga medel bygger upp en apparat för att styra elkonsumtion i hemmen. El kostar inte så mycket att en genomsnittlig husägare skulle behöva bry sig så värst mycket, …om det inte vore för skatterna. Att vi skall spendera statliga medel på att minska hushållens skatter verkar vara så nära hål i huvudet som man kan komma?
  Matmoms på energi! 🙂

 5. Lasse

  #3 Brukar du tanka bilen före en aviserad bensinprishöjning? Eller köper du varor som realiseras?
  Det är det många som gör.
  Elpriset varieras utifrån tillverkningskostnaden, timme för timme. Vi konsumenter har debiterats utifrån ett månadssnitt. Om vi fick samma uppdelning som producenterna kunde vi välja bort dyr elkonsumtion. Då kommer våra vitvaror att snabbt få en funktion som kopplas till timpriset på el.
  På ett smart sätt kommer då elkostnaderna att sjunka.
  Nu bör tex hissar inte kopplas till systemet direkt 😉

 6. En regering där Mp sitter med är för mig det den absolut farligaste situationen för vårt välstånd och vår framtid.

 7. Pär Green

  Problemet är att båda blocken gör snarlikt!
  Enda som kan påverka är att det finns ett vågmästarparti så inget block får majoritet!
  SD har verklighetsanknytning både klimatlögnen och kostnader för Migrationsverket!
  ”Vi ser stora möjligheter att skapa arbetstillfällen och stärka industrins konkurrenskraft genom investeringar i det svenska energisystemet. Sverige har unikt bra naturliga förutsättningar för förnybar energi med vår goda tillgång på vind, vatten och skog. Den förnybara energin har mycket stor potential att byggas ut under lång tid framöver.
  Vårt mål är att trygga tillgången på el och annan energi med en energiproduktion som har låg inverkan på hälsa, miljö och klimat – och att göra det på internationellt konkurrenskraftiga villkor. Sverige behöver en god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Det är inte minst av stor betydelse för sysselsättningen i den svenska elintensiva industrin. En satsning på den förnybara energiproduktionen i form av vind, bioenergi och solkraft är en viktig del av omställningen till ett hållbart samhälle. Våra investeringar i grön energi ger möjlighet att skapa nya jobb i hela landet.
  Vi vill avskaffa det kommunala vetot för vindkraft, investera i ett stöd för solvärme och solel och införa vita certifikat som ger stöd till investeringar i energisparande projekt och investeringar.
  Vattenfall i statligt ägo utgör en viktig pusselbit för den svenska energi- och industripolitiken och vi vill ge tydligare direktiv till Vattenfall. Vattenfall ska öka investeringarna i förnybar energi och vara ledande i omställningen av energisystemet och pådrivande i energiomställningen i Sverige och Europa. Den borgerliga regeringen har sänkt ambitionerna för Vattenfall och låtit bli att vara en aktiv ägare.
  Vänliga hälsningar
  Socialdemokraterna”

 8. Christopher Enckell

  #5 Lasse
  Var förvarar du strömmen du köper när det är ”rea” för att kunna använda den senare när du behöver den?
  Nu är det ju så att inte kunna få el när man behöver den är en tydlig sänkning av levnadsstandarden. Helt i onödan. El behöver varken vara bristvara eller dyr, det är politik och fanatism som förstör det hela.

 9. Björn

  Vi skall inte acceptera ett samhälle där staten tar kontroll över vår elförbrukning. Det gör vi bäst genom att inte rösta på C och Mp. Politikens uppgift är inte att försvåra och fördyra människors liv, utan tvärtom, att underlätta. Det främst Mp och C håller på med, är en ideologisk kamp mot kärnkraft och högteknologi, vilken inte på något sätt motiveras av vår inhemska CO2-emission. Kärnkraften är ju koldioxidfri så dessa partiers tal om CO2 i samband med kärnkraft är hyckleri.

 10. Olav Gjelten

  Jag hyser viss förhoppning at Sverige vaknar ur sin gröna törnrosasömn under nästa valperiod. Jag tror vi tvingas helt enkelt. Med Miljöpartiet och kanske Vänsterpartiet i regeringen kommer verkligheten att bli så chockartad för många att de förhoppentligvis vänder miljöflummet ryggen en gång för alla.

 11. Lasse

  #8 Den billiga elen värmer min tvätt! Den dyra värmer andras! Så den förvaring jag behöver är en rymlig bankbok!
  Är det inte bekant för er att el kostar olika att tillverka och att den sk spetselen är dyr?
  MP hyllar idag Danmarks elkonsumenter-de gör av med mindre än Sveriges!
  En hyllning som inte omfattar CO2 utsläppen gissar jag!
  Gamla siffror men de hyllar dem som gör av med 3700 kgoe (oljeekvivalenter?)per capita med CO2 utsläpp av 9670 Ton /capita (2004)
  Då hade vi 5900 kgoe per capita med CO2 avtryck av 5672 ton/capita(2004)
  Fast miljöpartiet oroar sig väl inte för CO2 heller!
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/mp-budgetsatsning-svdse_3455970.svd

 12. Olav Gjelten

  Pär Green # 7
  Tyvärr är det uppenbart att SD inte bryr sig om klimatlögnen. Att de håller en låg profil i klimatfrågan tycks enbart bero på ointresse, inte på ett högre medvetande.

 13. Tage Andersson

  Föräldravrålet har startat en debatt . https://www.facebook.com/events/226612317545345/226652124208031/?notif_t=event_mall_reply

 14. Lars Cornell

  Lasse #5. Det är inte produktionskostnaden som sätter elpriset utan tillgång och efterfrågan. Så som det är nu med en väl fungerande kärnkraft + vattenkraft är svängningarna i pris ganska små. Det brukar ligga mellan 20 – 30 öre/kWh, sällan utanför det, just nu 24 öre/kWh.
  Nostradamus #6. Ja, MP är fullständigt fanatiska och okunniga. Jag får gåshud när jag läser om deras vansinniga energipolitik.
  Pär Green #6. Hos SD finns kunskap och förnuft. Man får verkligen hoppas att väljarna inser det och röstar på dem i valet för miljöns och energins skull och av solidaritet med vår jord och natur.
  Här finns mer information
  http://www.tjust.com/vit/2014/myter.pdf

 15. Håkan R

  Styrd elproduktion i hemmen är bara trams, en kyl/frys är temperaturstyrd där minimitemperaturen bestäms av livsmedelshygieniska skäl. Rekommenderad kylskåpstemperatur är tex +5C . Är tanken att denna minimitemperatur skall kunna överskridas vid en bristsituation? Knappast en miljövinst med kasserad mat och ökad risk för matförgiftning.
  Att bara kunna diska/tvätta när elsituationen så tillåter är nog inget de flesta finner acceptabelt, även om man är bra på att planera uppstår alltid extraordinära situationer, skall tvättmaskinen utrustas med en ”override knapp”?
  Varför dra på sig en tvångströja i onödan? Vi har ett fungerande utsläppsfritt energisystem, det enda som behövs är att vi i ordnad form börjar planera för att ersätta uttjänta kärnkraftverk med nya.
  Blir så trött när man skapar problem som inte finns och där lösningarna på detta ickeproblem innebär både sämre kvalitet och högre pris.

 16. Sven Östholm

  Ingrid Runsten är säkerligen en välmenade journalist med journalisters traditionella kompetenssfär.
  Hon har ”insett” att politiker måste pressas till att föra politiskt omöjlig politik. I växande ekonomier som nu snabbt ökar sin energikonsumtion så måste politiker börja föra en politik som endast gynnar ett fåtal i deras befolkning. Färre fordon skall köras och deras körsträckor minska. Konsumtion skall hållas tillbaka levnadsstandard förbättras i blygsam takt i stället för utlovad.
  Nu finns ju facit på vad som händer när sådan politik förs. I Libyen, Egypten, Tunisien, Syrien och nu senast Ukraina har sådan politik misslyckats. Varför skulle Kina, Indien, Indonesien Brasilien osv våga sig på sådan för deras politiker extremt riskabel politik? Därför att Kerry och IPCC tycker att det är en bra politik som andra får ta följden av?
  Ingrid Runsten nämner att avskogning måste minska, men varifrån skall då danskar importera pellets till sina värmekraftverk? Varken Sveriges eller Danmarks minskade utsläpp av växthusgaser är okontroversiella när sättet att nå resultat granskas.
  Realitet är att förbrukning av fossil energi kommer att fortsätta öka med ca 2.4% årligen. I stället för en minskning på 40 – 70% som IPCC säger vara nödvändig så kommer utsläppen öka med 40 – 70%.
  http://hd.se/ledare/2014/04/14/nu-kravs-politisk-vilja/

 17. Håkan R

  Rättelse.
  ”Styrd elproduktion i hemmen” skall vara styrd elkonsumtion i hemmen.

 18. Lasse

  #14 El är en färskvara. Det krävs att elproduktionen balanserar elkonsumtionen-helt rätt. Detta sker med en form av balansupphandling. Ökar konsumtionen kallas ny produktion in. Detta sker genom att producenterna ställer upp priser och produktionsresurser till förfogande. Kostnaden för elen bestäms av den senast inkallade dyraste produktionskostnaden-marginalprissättning!
  Det var denna funktion som bolagen använde för att trissa upp priserna tidigare-och som Vattenfall tjänade stora pengar på!
  Betalt för oljekondens men levererade vattenkraft! El som el!
  http://www.skgs.org/om-energin/

 19. Helge

  # Lasse och Lars Cornell @smarta nät
  Intressant, har aldrig tänkt på att smarta nät egentligen är ganska osmart. Energi i sig är inget ont och är förhållandevis billigt. Att bygga smarta nät kommer att kosta förhållandevis mycket, och det man då lyckas med är att betala in mindre skatt och få en obekvämare tillvaro. Blir skatteintäkterna lägre kommer politiker att höja den. Så för brukaren är vinsten noll, för samhället noll, för särintressen jackpott.
  Sen om produktionen inte är miljövänlig, handlar det väl om att lösa detta istället för att skuldbelägga brukaren genom högre avgifter? Är produktionen miljövidrig är den väl lika miljövidrig när du använder den 3 timmar senare? Så återigen, ingen miljövinst här heller, istället har det kostat miljön att producera alla system som ska klara sk smarta nät.
  Nej fokusera på grundorsaken, inte på symptomen. Därmed inte sagt att man ska slösa, man bör alltid vad rädd om alla resurser, men med skattestyrning blir det väldigt ofta fel. Suboptimering är snarare regel än undantag.
  Jag körde själv en smart nätlösning (hemmabygge) på 90-talet, värmde 1,5 kubik vatten på nätterna när strömmen var billig. Efter ett tag insåg jag att det trots allt inte var så smart, värmeförlusten + dyrare ström dagtid för övrigt bruk åt upp vinsten i form av den lägre taxan på sommaren och nätter på vintern.

 20. Mats G

  Vart man än vänder sig så har man rumpan bak.
  Något för en miljöpartist att lära sig kanske?
  Ingen Olja,Kol eller Uran. De sk ändliga resurserna gillas inte.
  Vi skall vara beroende av vind,vatten och sol. Som skrivits förr så provade vi det innan industrialismen. Vi svalt ihjäl.
  Tyvärr inte det ena utan det andra. Miljöpartister och andra drömmare blir en fara om det blir för många och en majoritet.
  Var är rationalisterna? Vakna!

 21. Just nu en chat på SR om senaste klimatrapporten (WGIII)
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5835345

 22. Håkan R #15
  Exakt!
  Politiker borde belönas efter vad de inte gör. De är så djäkla klåfingriga.
  För flera år sedan fanns det en ”säsongtaxa” för el som bla innebar att el var billigare på natten. Jag gjorde en utvärdering av alternativ för uppvärmning av villan eftersom den gamla oljepannan och tanken var ganska slitna. Ett bra alternativ visade sig vara en ackumulatortank byggd på plats. Fungerade utmärkt under ett antal år. Sen tog dom bort säsongstaxan.

 23. Lejeune

  Ransonering av energi, vilken beklämmande idé. En tvångströja blir inte med automatik bekväm för att färgen är grön.

 24. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  I framtiden – räkna med att staten vill ta kontroll över dina hushållsappater som kyl & frys. I ett kommande Orwellst samhälle kommer de att vara anslutna via Internet och då kan staten kräva att få stänga av dessa vid behov. Du kan skratta åt detta idag och tycka det är en tokig utopi. Men vänta tio år så kommer det som förslag från politiska adeln.

  ursäkta att jag går off topic genom att följan en tangent.
  Jag såg för inte så länge sedan – kommer tyvärr inte ihåg var, så kan inte länka – en artikel om att man forskar/utvecklar system för nya bilar där polisen skall kunna fjärrstoppa bilar. Det är alltså inte något som hör ”frmtiden” till, utan håller på att aktivit skapas idag. Det har inte så mycket med själva energiaspekten att göra, men fy fan vilket otäckt samhälle vi är på väg in i.
  Som jag brukar säga, om det är något som borde vara obligatorisk läsning i skolan så är det ”1984”.

 25. Ingemar Nordin

  Smarta elnät saknar skydd och kan hackas och styras av vilken datakunnig person som helst. Från vilket land som helst.
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/02/09/smarta-elnat-utopi-eller-dystopi/

 26. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #22 Ingvar
  En utmärkt idé. Den principen lär för övrigt ha tillämpats i Kina under de gamla kejsardynastiernas tider. Läkare fick varken betalt eller status för att de behandlade sjuka. Utan de fick både betalning och status i proportion till hur friska människorna var i deras område. När folk blev sjuka och måste behandlas fick de ”löneavdrag”.
  (Jag vet inte om detta är sant, men det är i alla fall vad jag har hört.)

 27. pekke

  Lasse
  Man stänger inte ner industrier vid elbrist hur som helst.
  Det kan finnas industrier som kan ha avtal om att dra ner på elförbrukningen vid elbrist, men får naturligtvis skadestånd för det.
  Alla större industrier köper en viss mängd el till ett fast pris på t.e.x. ettårsavtal och om det i slutet av året visar sig att mängden el tar slut redan i November så får de försöka utöka avtalet eller ta den prissmällen som kommer med ett rörligt pris tills avtalstiden går ut eller så får de helt enkelt begränsa delar av sin produktionen.
  Om kraftbolag stryper elen till företag så kommer de säkert få betala dyra skadestånd för det, vilket även gäller hushåll i nuläget, tror inte kraftbolagen är intresserade av begränsad elproduktion så att de måste begränsa elförbrukningen i nuläget med de skadestånd som kan komma.
  Ska kraftbolagen ha rätt att begränsa folks elanvändning så måste nog en del lagar ändras.
  Danmark har senaste tiden haft en del vindstilla dagar vilket gjort att de fått elbrist, i stället för att varva upp sina dyra koleldade kraftverk har man köpt billig el från Norges vattenkraft och Sveriges vatten- och kärnkraft och en del av Sveriges/Norges export gick även vidare till Danmarks södra grannar, Sveriges vindkraft gick även den ner under dessa dagar.
  Per W.
  På ren svensktyska så heter det inte EnergieWende utan EnergieElände !
  .

 28. För de som är intresserade av hur saker och ting ligger till och hänger ihop på riktigt (inte bara tomt poserande om att det alltid är ’dom andras’ fel) kan följande vara av intresse:
  Tom Curtis är en avförfattarna och moderatorerna (felbenämnda) på sajten SkepticalScience, och har där (men även hos Stece McIntyre) fört konstruktiva diskussioner om statistik och även annat. Dvs någon som iaf ibland uppvisar lite integritet.
  Han har skrivit en längre blogpost om Lewandowsky-affären, den första alltså som är ’ Moon Hoax’, som behandlar den allra största (jag skulle kalla det) lögnen där, nämligen den om att man skulle ha ha ’samplat’ skeptike (vilket han förstås inte har, bara ’kontaktat’ och mest i efterhand).
  Men för att få ihop sin osanna story hävdar han att massor av SkSc läsare är skeptiska (och att dessa skulle utgöra hans underlag i datat).
  Så här skriver Tom Curtis om detta:

  ”Given this evidence, I must conclude, as did McIntyre that [citat McI:],
  In my opinion, the evidence is overwhelming that SkS never published a link to the Lewandowsky survey. In my opinion, both Cook’s claim to have published a link and Lewandowsky’s claim to have seen it are untrue.” ”

 29. Glömde länken:
  Tom Curtis, SkSc, om Lewandowkys enkät där skeptikers attityder påstods ha samlats in

 30. dolf #24
  >Som jag brukar säga, om det är något som borde vara obligatorisk läsning i skolan så är det ”1984″.
  Det lär aldrig inträffa. Fostra rebeller?
  och #26
  Jo, jag känner också igen det från Kina och läkare. Troligtvis inte nu dock.

 31. Pär Green

  12 Olav Gjelten 2014/04/14 kl. 11:15
  Tyvärr är det uppenbart att SD inte bryr sig om klimatlögnen. Att de håller en låg profil i klimatfrågan tycks enbart bero på ointresse, inte på ett högre medvetande.”
  Jag vet inte mer än vad som att läsa på respektive hemsida och är fullt medveten om att det är röstfiske!
  Men SD har också reklam! Mot SD, är för mig, högre försvarskostnader och intresset för kyrkan!
  Valfläsket ser bl.a. ut så här!
  ” Förbättrade energisystem
  Utveckla kärnkraften
  Omtanke om närmiljön
  Sänkt elskatt
  Nationell kontroll över energin
  Självförsörjning
  Stoppa föroreningen av Östersjön
  Sverigedemokraterna menar att miljöpolitiken har i många fall ett nära samband med energipolitiken, då vårt sätt att utvinna energi kan ha mer eller mindre stor påverkan på miljön. Vi menar därför att en av de viktigaste miljöåtgärderna som kan göras är att förbättra energisystemen. Det är dock viktigt att samtidigt inte glömma bort vår närmiljö.
  För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill Sverigedemokraterna föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitlig energiförsörjning för såväl hushåll som näringsliv. Därför är det viktigt för en nation att ha kontroll över sin egen energiförsörjning, men detta utesluter inte att energisystem kan delas och utvecklas genom samarbete mellan nationer i vårt närområde. En hög grad av självförsörjning är dock att föredra för att säkerställa att vi uppnår målen med vår energipolitik. Sverigedemokraterna strävar därför efter att bibehålla och utveckla landets energisystem, med fokus på leveranssäkerhet och miljöansvar.
  En ren och grönskande natur
  Situationen i vårt innanhav är alarmerande. Döda bottnar, utfiskning, kraftig algblomning samt olje- och giftutsläpp hotar såväl livet i havet som i förlängningen hälsan för oss människor. Utvecklingen är dessvärre lika snabb som ohållbar, varför Sverigedemokraterna anser att Östersjöproblematiken måste ges en stor prioritet. Trots att vatten är källan till allt liv är respekten för det livsviktiga vattnet i många fall undermålig.
  Sverigedemokraterna kräver därför kraftigt skärpta straff för de fartyg som rengör sina tankar och sköljer ut avfallet i havet. För att minska problemet bör även Sverige samarbeta med övriga Östersjöländer om en intensifierad kustbevakning. Dessutom är det av oerhörd vikt att de många tusentals dumpade gifttunnorna på Östersjöns botten snarast möjligt tas om hand. Sverigedemokraterna prioriterar detta arbetet och vill tillskjuta medel för att återställa och sanera de förorenade områdena.”

 32. Lasse

  #27 Pekke-Elmarknaden är rätt intressant!
  Vi har stora förbrukare som kan stängas av när elen tryter:
  ”Mothandel – elflödena ändras
  Mothandel innebär att Svenska kraftnät betalar producenter eller stora förbrukare för att de ska ändra sin planerade produktion eller förbrukning. Då ändras flödena av el över det område där det finns en begränsning.”
  Denna sida har jag länge haft som bokmärke: Lärorikt!
  http://www.svk.se/Drift-och-marknad/Kraftsystemet/Elomraden/Flaskhalsar-i-natet/
  Här ser jag om jag skall sätta på tvättmaskinen(om elen är billig):
  http://www.svk.se/Drift-och-marknad/Kraftsystemet/Aktuell-driftsituation/

 33. Smarta elnät.
  Ingen bra idé.
  Elproduktion och eldistribution skall vara ”KISS” precis som bilar. En bil full av elektronik är en styggelse.
  Bastjänster skall vara enkla och robusta.
  Nu är väl inte kärnkraftverk precis KISS. Men de har ändå lyckats konstruera dem så att de är tillförlitliga och de sköts av en stab av kompetent folk. ”smart” elektronik för bas-tjänster i hemmet är dumt. Det räcker så bra med datorer för att hålla massor med folk sysselsatta med att bara få dem att fungera hyggligt och inte bli kontraproduktiva pga allsköns styggelse på nätet.

 34. Oops .. ser att #28 och #29 hamnade i helt fel tråd.
  Sorry!
  Har postat i rätt tråd nu. Radera gärna dem (eller innehållet), moderator!

 35. Pär Green

  Politiker är som bananflugor!
  ”Här är svaret på en av de där eviga frågorna.
  Därför är det stört omöjligt att slå ihjäl en bananfluga.
  Hemligheten döljs i flugans perfekta teknik för att göra en U-sväng i hög fart”

 36. pekke

  Lasse #32
  Här har du även Danmarks elproduktion.
  http://www2.emd.dk/el/
  Välj datum och landsdel uppe till vänster, för pekaren över diagrammet så kan du läsa div. uppgifter.
  Tysklands produktion i nutid.
  http://www.transparency.eex.com/en/
  Måste tillåta flash, har inte hittat historisk statistik för Tyskland.
  UK produktion i nutid.
  http://www.gridwatch.templar.co.uk/
  Tittar du uppe till vänster finns även Frankrike i nutid.

 37. pekke

  Sedan så har vi Nord Pool där man kan se historiska data som priser, flöden och mer på den Nordiska marknaden.
  http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Maps/Elspot-Market-Overview/Elspot-Prices/
  Här kan man t.e.x. se utbyte mellan länderna.
  http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Power-system-data/Exchange/ALL/Hourly111/
  T.e.x. 11/4 så exporterade Sverige 78 000 MW, Norge exporterade 81 000 MW, Finland importerade 50 000 MW och Danmark importerade 37 000 MW.
  Gissa varför Finland vill bygga mer kärnkraft.

 38. Daniel Wiklund

  Mp vill ju att vi ska spara el för att rädda klimatet.Dom har storslagna planer,hybris kan man också kalla det.George Bernard Shaw sa:”Han(politikern)vet inget,men han tror att han vet allt,det bäddar utan tvivel för en politisk karriär”.Undrar vad Mp anser om den elförbrukning som Facebook står för.Vi har en hall här i Luleå,den förbrukar lika mycket el som ca 36000 villor,och vatten som motsvarar vattenförbrukningen för 8000 hushåll.Det har just blivit klart att dom ska bygga en hall till.Landshövdingen vill att vi ska få väldigt många serverhallar hit upp.Det finns el för minst 40 hallar till.Nån brist på el är det definitivt inte.

 39. Pär Green

  Ett exempel på ”bananfluga”!
  Som slutat skriva om ”fördelar” med vindfjollor!
  Gunnar Kjelldahl, Ununge
  Ersättare i Klimatnämnden
  Tfn 070-565 19 xx
  E-post: gunnar.kjelldahl@teknikgymnasiet

 40. tty

  Daniel Wiklund #38
  El kan man förvisso förbruka, men däremot inte vatten. Jag förmodar att vattnet är något varmare när det passerat Facebooks serverhall, men i övrigt är det i nyskick!

 41. Lasse

  #38 Skrämmande stor förbrukning -något som du kan ta upp i den grupp inom föräldravrålet som finns på FB 😉

 42. Daniel Wiklund

  Stålverket förbrukar ungefär lika mycket el som Facebookhallen,men till skillnad från FB så tar SSAB tillvara på spillvärmen(överskottsgasen från koksverket).Förser snart hela Luleå med fjärrvärme,Sveriges billigaste.Fb var inte intresserad av att ta tillvara på spillvärmen.

 43. Mats G

  #24
  Om man skall fortsätta vara dystopisk så är jag rätt övertygad att vi kommer ha ett chipp eller liknande inopererat. Där finns all info om oss. Det kan användas som betalning som dras automatisk när du kör ut din varor ur butiken. Det behövs ingen butikspersonal eller kassor. Du bara går och hämtar de varor du vill ha och sedan går du ut.. Chippet är kopplad till din bil, hus som öppnas endast för dig. Möjligheten är oändliga. Fantastisk eller hur. Det är så det kommer säljas in. En dag försvinner den dyra pengahanteringen.
  Och så backsidan.
  Myndigheten kan göra dig till person non grata genom att bara stänga av chippet. Allt utestängs från dig i ett ögonblick och det går naturligtvis att pin pointa dig med GPS. Som är bra om du är spårlöst försvunnen alt de vet exakt vad du gör 24 timmar om dygnet. Inga kameror behövs. Det går att skapa en digital skuggvärld där alla blippar är du och jag. Så vi har bara börjat it och kontrollsamhället. Ge inte makthavare en millimeter mer makt. De har redan allt de behöver och lite till.

 44. pekke

  Daniel W#42
  Skatteinkomsterna på massabruk och stålverk som har samma elförbrukning bör även vara högre än på serverhallen eftersom bruken sysselsätter en större mängd medborgare både inom och utom bruken.

 45. Daniel Wiklund

  Den största yrkesgruppen på Fb-hallen är Securitas.Sen väl hallen är byggd behövs inte mycket personal där,ca 30 stycken.Det finns ca 150000 servrar inne i hallen(hallen är 300x100x14),för en kostnad på 3,5 miljarder.Och dom ska bytas ut efter tre år.Fb fick ett stöd på drygt 100 miljoner av regeringen när hallen byggdes.Jag ringde upp Energimyndigheten,fick en broschyr av dom när dom ville att vi skulle byta ut glödlamporna.Dom skrev att dom försökte ha koll på all slöseri med el.Undrade vad dom ansåg om att Luleå fördubblade sin elförbrukning(räknar inte in SSAB där)i ett enda huj,och att Fb inte var intresserad av att ta tillvara på spillvärmen.Fick till svar att det inte var deras bord.Jag försökte att få veta vem jag skulle vända mig till,men dom blev bara irriterade.Jag är inte emot Fb-s placering,tycker bara att här ser man inte skogen för bara träden.Man jagar glödlampor,men tycker samtidigt att det är fritt fram för många serverhallar här uppe.När andra hallen är klar kommer elförbrukningen att vara nästan lika stor som hela Norrbottens.Kanske nåt för MP och Föräldravrålet att aktivera sig i: – )

 46. Fredrik Berg

  Vad ni bråkar om serverhallen, vet ni inte att så länge det inte är en ICE inblandad så bildas ingen CO2? Eller ja det är det intryck man får när man pratar med många gröna extremister. Gillar man eller kör bil så är man djävulen. Har man hund, många barn och en segelbåt så är det ok. Observera att folk får gärna ha allt det, jag drar upp det för att peka på de grönas hyckleri alt. totala okunskap.

 47. Daniel Wiklund

  För mig får dom gärna bygga serverhallar,även om jag inte just nu är medlem i Fb,men det har ingenting med elförbrukningen att göra.Jag tar mig mest fram med cykelns hjälp,men kör gärna bil om det behövs.(bäst att passa på innan det blir förbjudet med privatbilism)Tycker att både cykeln och bilen är viktiga uppfinningar.Men jag ogillar starkt dom som försöker ha kontroll på allt som vi människor gör,speciellt det vi tycker om att göra.Och har dom makt så försöker dom(politikerna,och aktivisterna,dom gröna speciellt)på alla sätt försvåra för oss.Snart kommer dom att kriminalisera bruket av koldioxid.Det som brukar utmärka dom som tycker om att ha kotroll på allt och alla är deras oförmåga att ha kontrollpå sig sälva.

 48. Daniel Wiklund

  Jag hade tydligen dålig kontroll på min stavning i mitt förra brev: – )”kontroll” och ”själva” ska det naturligtvis vara.Mina stavfel kanske beror på att jag jobbat i 37 år i den svenska skolan: – )Mestadels undervisat i idrott.

 49. Olav Gjelten

  Pär Green # 31
  Alla de exempel du nämnt från SD:paetiprogram visar att de saknar intresse för klimatfrågan och håller en otrolig låg profil där. Motsatsen kan du lätt se i tonläget i flera andra partier. Där är klimatet världens ödesfråga där inga andra frågor är av tillnärmelsevis samma vikt.
  För MP, C och V är försvaret av klimathotet som Stalingrad en gång var för ryssarna.

 50. Pär Green

  49 Olav Gjelten 2014/04/14 kl. 18:50
  ”Pär Green # 31
  Alla de exempel du nämnt från SD:paetiprogram visar att de saknar intresse för klimatfrågan och håller en otrolig låg profil där”
  Har du medvetet kommit fram till ovanstående synpunkt?
  Men du har rätt i att jag inte bekymrar för spådomar ifrån IPCC, som inte översätts till svenska!
  Men är självklart för att naturen skall värnas!
  Reducera/förhindra de utsläpp som förgiftningar och som görs enbart pga kortsiktiga vinster!
  Samt att samtliga politiker tävlar om att före valet få så många röster som möjligt! Men det tycks ingå i ”demokrati”!

 51. Pär Green

  När läste Ni senast denna information?
  ”Aftonbladets läsare blir minst indoktrinerade och får sannolikt en mycket märklig världsbild. Men det är ju givetvis Jan Helins syfte som chefsredaktör.
  Sidan 2, Ledarsidan
  ”Befolkningen har ökat rekordsnabbt. Bostadsbyggandet och vägnät har inte hängt med.” Någon analys av varför befolkning ökat rekordsnabbt och vilka andra problem det medfört saknas givetvis. Att de nya svenskarna jobbar mindre och därmed betalar mindre i skatt är givetvis bara en ”myt”.
  Sid 6
  ”Vem ska pensionärerna lyssna på – Löfven eller Andersson” Mitt svar Jimmie Åkesson, det är bara att titta på budgetförslagen! Men så långt har man inte kommit på Aftonbladet ännu.
  Sidan 8-10
  Vårbudgeten Här mörkas det givetvis väldigt friskt av Aftonbladet. Vårändringsbudgeten nämns överhuvudtaget inte. I den kan följande läsas.
  Utgiftsområde 8 Migration
  ”Regeringen anser därför att anslaget 1:1 Migrationsverket bör ökas med 371 000 000 kronor.
  Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader ökas med 2 322 000 000 kronor.
  Utgiftsområde 13 Integration
  Regeringen anser därför att anslaget 1:1 Integrationsåtgärder bör ökas med 10 000 000 kronor.
  Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande ökas med 90 000 000 kronor.”
  Med andra ord får Migrationsverket ökade anslag med 2 693 miljoner kronor och kommunerna med 100 miljoner kronor! Detta har Aftonbladet uppenbarligen ingen anledning att nämna trots att man använder 3 sidor till vårbudgeten. Det kallar jag mörkning. Det regeringen dessutom gör är att ta bort 962 miljoner kronor från biståndet.
  Sid 16
  Här ”hänger” Aftonbladet ut den åklagare som släppte Mesut Sahindal, som senare sköts av polisen. Mesut Sahindal framställs mer som ett offer än en kriminell person.
  Sid 27
  ”Brandmän hyllade för SD-protest.” Här finns det väl inte så mycket att säga. Var och en förstår säkert att man verkligen är ute på hal is om offentliga arbetsplatser skall styras av anarki. Men uppenbarligen gillar Aftonbladet den ordningen så länge det inte drabbar de rödgröna. Då skulle det säkert låta helt annorlunda.
  Sidan 32
  ”Den åtalade Joel Bjurströmer Almgren, tidigare i sin heroiska antirasistiska kamp dömd bland annat för att ha slagits med en spärrvakt i tunnelbanan och kallat denne ”jävla turk” samt avtjänat ett fängelsestraff för att ha misshandlat en 15-årig pojke på McDonalds.”
  Oisin Cantwell ondgör sig över att denna antirasist sannolikt kommer få det strängaste straffet av alla för Kärrtorpsbråket. Menar Cantwell att Joel stod för det goda hatet och därmed skall få ett lindrigare straff för sitt mordförsök?
  Sid 37
  ”Staxx och Wiehe gör hiphop ihop” I denna artikel hyllas en annan antirasist av Aftonbladet. Men det kanske säger mer om Wiehe som ser fram emot att jobba med Sebbe Staxx!
  Den som läser alla dessa vänstervridna artiklar blir givetvis påverkade och det är sannolikt därför som årets supervalår kommer drabbas av mycket bråk och demonstrationer som sannolikt kommer innehålla våld. Våld som faktiskt legaliseras av Aftonbladet och Jan Helin när det lyfter fram personer som använder våld för att förändra samhället.
  Sorgligt och bedrövligt!”
  Det är kanske inget vidare valfläsk?

 52. lennart bengtsson

  *43
  Det påminner om ett yttrande av min nu bortgångne vän och kollega Lev Gandin som med anledning av mina visa problem i 1970-talets Leningrad men sin försynta judiska humor sa ” i Sovjetunionen är det värre att förlora sitt pass än att förlora livet”

 53. Pär Green

  FB!
  Rykte eller valfläsk, men ingen ”spillvärme”!
  Facebook har större mål än att vara en plattform för bilder på katter och statusuppdateringar, skriver Financial Times.
  Nu förbereder sig företaget på att erbjuda banktjänster.
  Det sociala nätverket Facebook kan inom någon vecka få tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. Enligt Financial Times har företaget sökt en licens från den irländska centralbanken för att låta användarna lagra e-pengar.
  De elektroniska tillgångarna ska användarna kunna använda för betalningar och för att föra över mellan varandra.
  Planerar partnerskap
  Rent tekniskt skulle e-pengarna fungera som att Facebook utfärdar enheter av ”lagrade tillgångar” som representerar en fordran på bolaget.
  Financial Times uppger att Facebook planerar partnerskap med tre London-baserade uppstartsföretag, startups, som erbjuder internationella penningöverföringar på nätet via smartphones.
  Samtidigt återstår frågan hur användarna kommer att ta emot Facebooks nya giv.
  Hanterar redan miljarder
  Enligt Financial Times tyder planerna på ett strategiskt skifte vad gäller företagets inkomstkällor. Hittills har merparten av Facebooks inkomster kommit från annonsintäkter.
  Sedan tidigare har företaget ett amerikanskt tillstånd att sköta betalningar för utvecklare som tar betalt av sina användare för köp de gjort inom applikationer, så kallade appar. Förra året hanterade företaget cirka 13,8 miljarder kronor inom ramen för den verksamheten, enligt Financial Times handlar det främst om spel.

 54. Mose

  Re. Daniels spillvärme
  Jag hoppas du är medveten om att spillvärmen inte utnyttjas i de svenska kärnkraftverken. Svindlande mängder värme dumpas i havet. Fbs serverhall är i sammanhanget obetydlig.

 55. Rosenhane

  Per Green 35 och 39
  Varför hackar du på bananflugor?
  Drosophila melanogaster har varit basen i utbildningen för generationer av genetiker sedan Mendels dagar. Utan bananflugans kromosomuppsättning utsmetad i ett oändligt antal preparat hade vi varit en hel del kunskap kortare.
  Var snäll och ge dig på någon annan fluga. Förslag….spy-dito? 😉
  Och vad gäller Kjelldahl; även om han är offentlig förtjänar han inte att behandlas illasinnat.
  Överlåt buserierna åt Expressen och Thomas Mattsson.

 56. Pär Green

  54 Rosenhane 2014/04/14 kl. 21:07
  ”Varför hackar du på bananflugor?”
  Du har rätt, varför underskatta en bananfluga.
  Faktum kvarstår, det finns likheter ibland politiker!
  ”flugans perfekta teknik för att göra en U-sväng i hög fart”
  Tror inte att flugor eller andra insekter skulle föreslå en tankeförbuds lag!
  Framför härmed en ursäkt till flugan och dess vänner.

 57. Håkan Bergman

  pekke 36
  ”Måste tillåta flash, har inte hittat historisk statistik för Tyskland.”
  Om du tittar på sol eller vind separat har du en kalender där du kan välja datum.
  Här finns vinddata för flera länder.
  http://www.thewindpower.net/statistics_monitoring_en.php

 58. S. Andersson

  Körde precis genom Tyskland på väg från Zürich till Skåne. Vädret var rejält blåsigt idag så det var en bra dag för vindkraftindustrin. Det är emellertid förbluffande hur många av dessa verk som står stilla. I en vk- park om 5-15 verk är det nästan alltid ett som står stilla.
  Vad gäller kärnkraftsoffer så får man inte glömma att den svenska kärnkraftsflottan börjar bli tämligen åldersstigen. Mitt stalltips är att O1 och R1 stängs och att man tajmar det med uppstarten av Olkiluoto 3 i Finland.
  Apropå Nuon: visst var det en saftig felbedömning, men ännu värre var att man fick köpa tyska kk-verk. Om jag förstått saken rätt finns det ingen övre gräns för ansvarsåtagande i händelse av en olycka i Tyskland och svenska staten skulle alltså ha varit fullt ansvarsskyldig. Detta skulle få problemet Island hade med sina banker att framstå som rena västanfläkten i jämförelse. Man satte heladen svenska nationen i pant. Detta skriver inte media om. Kanske för att de inte begriper, kanske för att man inte vill kritisera s.

 59. Pelle L

  Hur är det med den stackars förföljda bananflugan:
  Är inte det speciella att den bara har fyra kromosomer, så det blir som att jobba med Duplo i stället för med Teknik-Lego?
  Det här med Smart Grids och elbilar diskuterades nyligen på annan plats.
  Man kommer hem på kvällen., pluggar i laddkabeln för att ha en körfärdig bil nästa morgon.
  Men under natten har SL ändrat turlistan för morgonpendeln, och vinden har mojnat,
  så alla vindsnurrorna har stannat.
  När man skall köra till jobbet (eller vart man nu skall) så är batteriet alltså tömt 🙁

 60. pekke

  Håkan B. #57
  Tack, åker in i bokmärkena.

 61. Om nu svenska politiker kan höja blicken och se vad som händer i Tyskland och när tom EU mumlar om att den förda politiken inte är bra och sedan höja blicken ett snäpp till och se vad som händer med BRIC-länderna så borde det räcka för att inse att den hittills förda energipolitiken leder totalt fel.
  Eller hur?

 62. f.d. Salasso

  Nej, ingen energiewende på Holmön! Det finns sunda alternativ. Mer info på http://www.friavindar.se

 63. pekke

  #61
  Men Ingvar, vet du inte att den Svenska Ankdammen är bäst i Världen och det Svenska Navelluddet är av bästa sort !?
  Varför skulle våra Världens bästa Svenska politiker bry sig om vad som sker i andra länder när vi alla vet att Världens bästa Svenska politiker har Världens bästa idéer om hur klimat- och energipolitiken skall skötas och de andra kommer att följa Världens bästa Sverige när de ser hur bra det blir.
  För alla andra brukar väl göra som Världens bästa Sverige gör.
  Eller… ?

 64. pekke

  IPCC: Mera kärnkraft, mera fracking.
  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2014/04/josh_frack_nuke.jpg

 65. Börje S.

  #21 Lena
  Jag skickade en fråga om uteblivandet av den förväntade ökningen av vattenånga i atmosfären parat med den stoillastående temperaturtrenden. Jag frågade varför information om detta, som, åtminstone angående temperaturerna (diagrammet med modellerade projektioner visavi verkliga mätningar) blev bortplockat från utkastet till SPM i höstas i Sthlm. Nu, när jag nyfiket letade efter ett svar så visade det sig att min fråga var bortplockad.

 66. Greger

  #47 Daniel Wiklund
  Det blir mycket lättare att läsa vad du skriver, om du lägger in ett blanksteg (mellanslag) efter skiljetecknen.

 67. lennart bengtsson

  Hej
  Delar av den svenska socialdemokratin har ju mestadels fört en förnuftig och rationell politik. Emellertid, en kombination av partiets vänsterfalang, MP och eventuellt V är sannolikt en ödesdiger kombination inte minst för svensk ekonomi , för att inte tala om energi och klimatpolitik. De realpolitiker som finns i partiet kommer att få mycket svårt att värja sig även om de kan få hjälp av diverse högre tjänstemän som har en tradition att stoppa de värsta galenskaperna. Vi kan bara hoppas att detta fortfarande är fallet. Det är dock all anledning att se om sitt hus före september i år. En tröst är att i dagens EU är det lättare att byta land än tidigare.
  LennartB

 68. tveksam

  Jag undrar hur mycket infrastrukturen som behövs, routrar, styrsystem, serverhallar etc för att detaljreglera miljontals kylskåp och liknande kommer att dra i energi. Blir det någon nettoeffekt alls, eller kommer det att gå år mer energi? Och i så fall kanske man måste stänga ner ännu fler kylskåp för att kunna köra infrastrukturen.

 69. Peter Grafström

  Det vore intressant att veta om de som läser denna kommentar, har försökt informera/påverka enskilda miljöpartister genom artigt och pedagogiskt, psykologiskt insiktsfulla email eller annan kontaktform.
  Oavsett hur kloka och välinformerade synpunkter som framförs här så har det ju karaktären av en ventil för missnöje och mycket av de utstöttas indignerade gemenskapskänsla snarare än att verkligen påverka. Tonläget (mot det dumma eller onda) etablissemanget är ofta fränt.
  Vad har ni gjort för att påverka konstruktivt, det vore intressant att veta.
  Själv har jag gjort några trevande försök att varna en del mp-are att inte låta sig dras med i något som de inte riktigt förstår.
  Risken finns att ett glädjeämne i livet försvinner(de utstöttas gemenskap)om man lyckas påverka etablissemanget, och att man egentligen gillar känslan av överlägsenhet så mycket att man omedvetet vill bevara dumheten ’däruppe’
  De kommer aldrig att tacka er och låtsas som de redan visste etc, men det är hyggligt stor chans att om de väl har låtit sig påverkas, de ändå kommer att fortsätta lyssna och ta intryck, fortfarande utan att låtsas om det.

 70. Mats G

  Ang Variabel elförsörjning.
  Ponera att vi endast använder oss av vind, vatten och våg som elförsörjning.
  Så en mulen vindfridag och vattenkraften går för fullt så kanske vi kan klara 60% av elförbrukningen. Misstänker att vi då skall täcka det med import. Kanske vi skall göra oss beroende av andra stater, som Ryssland. EU kan vi lita på och NATO, eller?
  Alla stater är sig själv närmast. Underättelseslaget om Ubåtsinformation borde oss visa detta om inte annat. I guess vi vann. Bravo Muskisarna. Så nu när Ubåtsinformationen är borta blev plötsligt de Tyska ägarna ointresserade av varvet och vill sälja. Hmm, undrar varför.
  Men, det jag egentligen tänkte skriva var att jag gjorde ett uppdrag i ett av Sverige stålverk och smältdeglarna är rätt imponerande. Den värsta katastrofen var om stålen stelnade i degeln som drivs av ström. Det kostar antal miljoner att ersätta den. Samma för pappersbruken(som jag också gjort uppdrag för). Om den processen stannar tar det dagar att få igång samt ett antal förlorade miljoner. Vår basindustri är totalt beroende av pålitlig billig el. Kanske svårt att förstå om man sitter i city och dricker kaffelatte hela dagarna.

 71. Håkan Bergman

  Mats G #69
  Så är det nog.
  http://2.bp.blogspot.com/-RdhcbeGCQww/TqAqzCZhuVI/AAAAAAAAA4s/6RaW1TFZIbI/s1600/310977_2070555725392_1289847279_31819638_1180439167_n.jpg

 72. Håkan R

  ==> Mats G #69
  Det är nog bättre att exemplifiera med att surdegsbaket kan gå åt pipan om strömmen stängs av, smältdeglar är det ingen på Södermalm som vet vad det är. Dåligt gräddad surdeg och kall latte är i SoFo säkert lika skrämmande som Chernobyl.

 73. pekke

  Mats G.#69
  Helt rätt.
  Fast sådant fattar inte folk i allmänhet, speciellt inte de förespråkar mer väderberoende el och nedlagd kärnkraft, industrier som har dygnet runt drift med moderna styrsystem måste ha en felfri elförsörjning utan störningar för att fungera.
  Minsta blipp i elförsörjningen kan få styrsystemen att stänga av delar av processen.
  Förr, 50 år+, så gjorde det inte så mycket om ljuset blinkade till eftersom allt var kontaktor/relä-styrt och de släppte inte direkt p.g.a. magnetfältet har en fördröjning i kontaktor/reläspolen, men i dag är allt datorstyrt, även ställverken, vilket gör allt känsligare för störningar i elförsörjningen och de kan tolka en spik/dipp i elen som ett fel och släppa på ett antal kontaktorer.