Blandade Fredagstankar

11
Liksom prästen i Ingmar Bergmans film Nattvardsgästerna (spelad av Gunnar Björnstrand) har jag förlorat min tro – men det gäller snarast tilltron till stora delar av vetenskapssamhället. 
Förra veckans SEI-Postkodsjippo, med Kungliga Vetenskapsakademins högsta lednings medverkan var nog droppen.  Hur kan man bara släppa fram personer som ex Schellnhuber och Steffen i sådana sammanhang? Illa nog är att de är direkta rådgivare till sina respektive regeringar. I likhet med många andra har de lämnat en bana med usel karriärprognos (den ene är fysiker och den andre kemist) och istället hoppat på klimatalarmismens välavlönade tåg. 
Till sällskap har de horder av människor utanför det akademiska – på ex Naturvårdsverket och ”hållbarhets-” eller ”klimatansvariga” i den offentliga förvaltningen eller i olika företag. Alla lever gott på denna bubbla och försvarar den med näbbar och klor.
Hur många gånger bläddrar man sen inte i tidigare framstående tidskrifter som Nature och Science – efter år av förundran och irritation är min egen ryggmärgsreaktion numera automatiskt ”vad är nu detta för #¤”&*-a skräp?”  när det kommer något ”klimatrelaterat”.  Vanligen gäller det påståenden baserade på någon skum proxy, och likaledes flugsvärmsliknande data där man tycker sig se en trend.
Givetvis blåses sådant upp i media med det snaraste (de får pressreleaser i förväg) – om det kan tolkas alarmistiskt. I annat fall tigs det ihjäl. Vi hade ett typiskt fall i vintras – först att fytoplankton i oceanerna minskat drastiskt (jätterubriker överallt) och sen en artikel som punkterade detsamma (total tystnad).
stretchingtruth
Media är som de är, men vem är skyldig till situationen i det akademiska? I botten är det politikerna, som gjort forskarsamhället helt beroende av styrda medel. Vem inbillar sig annat än att exempelvis tidigare ärevördiga Royal Society i England på olika sätt fått veta att om man spelar med i det politiska spelet, så kommer pengarna också.
Först kan man ju också ge adla tillträdande ordföranden, och sen ge honom en saftig belöning när han gjort sitt jobb. Vad jag minns var det just Lord Rees som påstod att om ett antal decennier så skulle Antarktis vara den enda beboeliga kontinenten för mänskligheten. ”Asking vital questions”? Jodu…
rees
Det var dock roande att läsa att Obama tackat nej till att deltaga i ett möte med med Royal Society i veckan, där han skulle få en utmärkelse för sitt stöd till vetenskapen. Senaste pristagaren dessförinnan ? Angela Merkel …
Nej – det börjar bli lite för dystert det här. Kanske en självironisk bild av meningsutbyten på TCS ibland?
2804WULFF1

I veckan såg jag en tänkvärd notis i den eminenta tidskriften Axess (- eminent, så länge Olle H håller sig borta, vill säga  😉  ). Det handlar om kulturförändringar över några få decennier … (klicka för större bilder).
HDL
skanna min
Men kanske vi kan fortsätta i ursprunglig inläggsanda – här kommer två olika ”nära-dödenupplevelser” i bild – en ”virtuell” ( klicka för större variant) och en verklig.  Ha en vilsam weekend, alla.
Fwd have a close look a great
pic14065

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jan-Erik S.

  Sista fotot med Bin Ladin i bakgrunden var ett scoop!
  Nog många som missade det 🙂
  Ligger tyväär något i det att han är odödlig som gestalt av det onda han står för.

 2. OT … men också fredagskul:
  UI hade ju några roliga poster där det tom kom (dvs blev ingenomsläppta) några vettiga kommentarer, vilka dock bara renderade i multipla one-liners från de rättrogna. Inget direkt konstruktivt. Men idag är man tillbaks och pushar för videobloggaren Peter Sinclair och hans Climate Crock of the Week. Enligt honom själv ”the most reliable and direct source of information” i ämnet.
  Videoinslaget är 18 minuter långt och innehåller inget av substans, däremot nedlusat med epitet som ’antiscience crowd’, (många sådana) ’chief denialist’ (om WUWT), ’interests of the fossil industry’ och mycket mer.
  Men vad denna video försöker göra många år efter hockeystickans flisor och även ClimateGate är att rädda den förra och bortförklara ’hide the decline’, dessuto på ett väldigt beklämmande sätt.
  Jag begriper faktiskt inte hur vuxna intelligenta människor kan tro att sådant utgör argumentation för ngt i sak. UI klagar gärna på Monckton och jublar ifall någon har hittat en tveksamt formulerad fras eller överdrift denne kommit med. Men länkar samtidigt Peter Sinclair många många ggr.
  Vad är det de egentligen argumenterar för öht? Intellektuellt alltså? Det allra mesta är ju präktiga självmål. Och däremellen länkat/översatt/högläst ur någon pro-AGW-blogg, ibland under förespeglingen att den bygger på ngng pro-AGW-artikel.

 3. Inge

  Bra men tråkig reflektion , Peter. Det är illa. Om bara massmedia hade haft kvar sin grävande journalistik så skulle vi inte haft något klimathot.
  Om inte ….. osv
  Jag har alltid haft tilltro till vetenskapen och tänkt att där har vi hjältarna som för samhället och utvecklingen framåt. Men efter något års läsning om AGW har jag tappat den känslan helt. Som vanligt är det i grunden pengar och makt som styr.

 4. Bertel

  Lätt ”dyster” men sann bild(målad med kloka ord)i början, men avslutning i ”sann” fredagsanda och akademikersamtalet klockren ironi om ”vetandes” baksida, man vet inte till slut vad man själv tycker.  🙂 

 5. Inge … massmedia är idag underhållning, och närmast enbart det. Alltså även det som går under beteckningen ’nyheter’ eller . Journalistik i ursprunglig bemärkelse kan fortfarande hittas, men då som undantagsfall insprängt bland det glätteligt lätta, smasika senastioner eller olika indignationsreportage.
  Man får leta, och komma ihåg de få som repeterbart skriver bra, och ffa inte blandar in det egna tyckeriet.
  Men det problemet har media haft ett längre tag. Och konkurrensen andra kanaler och informationskällor gör (tyvärr) att de än hårdare får nischa sig mot ytlighetskonsumenten, samt sådana som kan nås med reklamen (som är deras främsta inkomstkälla)
  Självständigt tänkande människor är ju heller inte så manipulerbara av reklam eller PR-tricks. Dvs rent marknadsekonomiskt gör de nog en korrekt bedömning (iaf i det korta loppet)
  Angående Peters fråga (och även diskussionen tidigare med Måns, Olaus, Ingemar mfl): I många anslagsorgan är styrelsen direkt tillsatt av politiker (innefattande sådana själva, men även akademiker). I andra förs sådana fram som anses ha god hand med politiker, dvs förstå vad som kan generera mer anslag.
  Jag ser ingent konstigt med att de är lyhörda för politikens villkor, önskningar, (och nycker). Integritet är inget jag väntar mig av folk i höga positioner längre. Speciellt inte om ’höga’ bara betyder att man får bestämma mer över ngt, tex resurser, som inte är ens egna.
  Det finns människor kvar med hög integritet. Men sällan i beslutsfattande ställningar eller stora organisationer …

 6. Ingemar B

  Måste erkänna att för mig är en verklighetsuppfattning som Din (och många andras här) är lika svår att förstå som en religiös fanatikers… För parallellen med t.ex. en kreationist tycker jag är slående, för när verkligheten (och vetenskapliga fakta) ter sig sig obehaglig på nåt sätt, har vissa människor en fantastiskt förmåga att skapa sig en världsbild som väldigt mycket är ett önsketänkande, med väldigt lite verklighetsanknytning…
  Underrubriken till den här bloggen är ju ”För dig som hellre tänker själv”. Detta tycks för många här innebära: ”Skapa dig en egen fantasivärld, som är som du vill att den ska vara” (var VÄLDIGT selektiv vad du tar till sig utifrån)
   
  Med skräckblandad förtjusning läser jag olika forum på internet med allehanda fanatism-yttringar. Den här bloggen är ju ett exempel, men i USA finns ju förstås en uppsjö (religiösa och politiska). Oavsett vad det handlar om, känns väldigt mycket igen (i sättet att argumentera etc.)

 7. Ingemar

  Ingemar B #6,
  ” …vissa människor en fantastiskt förmåga att skapa sig en världsbild som väldigt mycket är ett önsketänkande, med väldigt lite verklighetsanknytning…”
  Du måste förstå att den där bilden med Bin Laden i bakgrunden är bara på skoj. Vi tror inte riktigt på den. 🙂

 8. Bertel

  Jonas N # 2
  Personlig reflektion ang UI och dess anhängare.
   
  Jag kan inte erinra mig att jag har sett några inlägg med självironi(jag kan ha missat) eller personliga reflektioner (utom hatiska kommentarer, mer eller mindre i affekt) dvs att man skriver i jagform och saknad av humor är beklämmande, men skadeglädjen finns alltid närvarande, så ibland undrar jag, hur har de med fredagshumor?   🙂
    

 9. Ingemar B
  Svårt att veta vem du talar till. Kreationism brukar (av någon anledning) AGW-hotstroende ha en extra stor förtjusning i att dra upp. Men alltid och bara som tillmäle och utväg för att hålla sig till sakfrågan.
  Men (försök till) liknelsen är dålig av fler skäl än så, den stämmer i så fall bättre med dem som blint tror att CO2-förmår driva klimatet.
  För där (i likhet med kreationsmen) är ju argumentet att ’Det är så komplicerat, och vi har ingen annan förklaring’ samt avfärdandet av att naturen uppträder, utvecklar sig och varierar på olika sätt och av olika anledningar, och att orsakerna inte måste vara den enda.
  Andra likheter är ’den heliga skrift’ som bara rättroende får lov att uttolka.
  Sedan vet jag inte vilka vetenskapliga fakta som skulle avvisas här. Troligen syftar du på ngt helt annat, nämligen de hypoteser som föreslagits som förklaring till uppmäta fakta. Men där finns det ju många inbördes olika, med olika bra belägg och olika proponenter och kritiker.
  Återigen, tron att där finns en enda av dessa som skulle vara den sanna, den kan man förstås hysa. Men då är det inte vetenskap man ägnar sig åt, utan tro. Vetenskap vore att belägga den, samt även falsifiera andra (samt även misslyckade försök till falsifiering).
  Men om du har följt debatten så är du ju medveten om att dels att IPCC-linjen ständigt behöver ta till ad hominem mott dess skeptiker eller som förevändning att inte bemöta kritik. Samt att de ständigt måste retirera och modifiera sina hypoteser för att anpassa sig till just verkligheten.
  Som sagt saknas allt mer av den påstådda värmen, och för varje år som krymper sannolikheten rekordsnabbt att detta bara beror på slump, naturliga variationer, mätbrus etc.
  Dessutom är det nästan genomgående så att de framsteg som görs rörande kunskapen mer pekar åt motsatt håll, än att de skulle bekräfta hypotesen.
  Jag vet heller inte vad du menar med fanatism. Och om du bara tittar på bloggar och deras kommentarer kan du inte hävda att på AGW-bloggar skulle uppvisa mindre av sådant. Snarare tvärtom.
  Och du är säkert medveten om också att de genomgående måste moderara hårt eftersom de är så känsliga för framförd kritik (ngt de själva förstås inte erkänner)

 10. Ingemar B

  Ingemar #7,
  Tack! Lite distans och glimten i ögat, oavsett vad det handlar om, skadar aldrig…

 11. Toprunner

  Ingemar B #6:
  Du som ”been around”. Varför postar du inte en länk till en av de bloggar du anser speglar verkligheten? Konstruktiv kritik är alltid mer värd.
   
  Sen kan jag behöva ett gott fredagsskratt. 🙂

 12. Bertel …
  Vid ett tillfälle har UI:s medlemmar visat upp självironi. De skrev då en del om sina våta politiska drömmar, om vad de egentlige nsympatiserade med och skulle vilja göra med sina meningsmotståndare. Och de bredde på lite extra just för framställa det som inroi. För säkerhets skull la de ut artikeln den 1:a april.
  Den var alltså menad som ett skämt. Men i den mån medlemmarna egentligen menar samma sak även andra datum var den inte det. Önskan om att alla andra borde hålla tyst, att de inte borde få komma till tals, eller få in debattartiklar, insändare, eller bli inbjudna i TV-debatter etc har varit väldigt tydlig från UI.
  Andra saker som lyst igenom är att lagarna inte borde gälla lika för alla, eller att missgrepp och lagbrott borde förlåtas bara de görs av dem på ’den goda sidan’ ..
  Men normalt när de förordar sådant är det gravallvarliga, och sen gärna indignerade också ifall man påtalar orimligheterna. Och skriver många poster om hur elakt sådant är. Körsbärsplockning säger de om alla argument som inte går i deras riktning … på fullt allvar ter det sig som.

 13. Helge

  Ingemar B #6
  På mig låter det som du gör en klockren analys på AGW sidan. Den som påstår att MSM granskar klimatpolitiken balanserat är nog den som ska fråga sig om man använder sitt egna sunda förnuft tillräckligt väl.
   
  Bara detta att MSM inte tagit upp det direkta fusket med Hokeystick kurvan, normalt en godbit media borde kasta sig över, säger allt om MSMs integritet och granskningsambitioner. Själv har jag tappat allt förtroende för SVT, DN, SVD m.fl när det gäller vetenskap och det har smittat av sig på nyhetsbevakningen generellt. Har i princip slutat titta på programmen eftersom de så medvetet ljuger, och felen är ju inte ens subtila.
   
  De gamla kommunistiska propaganda instituten skulle varit stumma av häpnad över hur alla fula PR-trick används utan att någon från den politiska sidan lyfter en finger.
   
  Håller med Prof. Peter Stilbs och skulle vilja lägga till att utav detta kommer inget gott.
   
  Politiker är vi vana att hantera, i bästa fall tror de på något, men tappar vi förtroendet för de vetenskapliga institutionerna, pga politiskt maktmissbruk, riskerar vi anarki och vidskepelse tar över beslutsprocessen.
   
  MSN klarar vi oss också utan, så länge Internet får agera fritt, de flesta inser förr eller senare vilka media som rapporterar balanserat.

 14. Kristoffer Lager

  # Jonas N
  Du argumenterar ju inte något emot själva innehållet i filmen. Menar du att Muller har fel i det han säger i slutet av filmen när han har sin genomgång av hans forskargrupps resultat? Kommer WUWT att acceptera det som Muller kommer fram till i sin slutrapport?
  Är det fel att hävda att Muller i tidigare filmade uttalanden uppenbart citerar fel?

 15. Ingemar B

  Jonas N #9,
  Tack för svar (avundas Dig att Du kan skriva så snabbt!!!)
  Alla här är förstås inte fanatiker, men speciellt vissa kommentarer andas ofta fanatism, utan att nån annan går in och försöker moderera.
  Hoppas verkligen att väldigt få ”blint tror att CO2-förmår driva klimatet”. Det handlar om att att värdera RISKEN med människans sätt att agera! Oändligt mycket kan ligga i vågskålen…
  Det handlar inte heller bara om ev. konsekvenser av den ofantliga förbränningen av fossila tillgångar (t.ex.), det handlar inte minst om vår rätt att göra slut på allehanda ändliga globala resurser SÅ SNABBT!!

 16. Kristofer ..
  Jag skulle kunna argumentera mot innehållet, men det allra mesta är ju bara grandiosa slag i luften. Halmgubbar.
  Anthony Watts (WUWT) skrev att han kommer att acceptera vad Muller kommer fram till, det  skrev han tom som et löfte.
  Tjatet om att vad Muller återgav i ett talat anförande inte skulle vara ett ordagrant citat är bara trams. Hade han sagt: Quote ”…. ” End quote … hade där funnits en litet tramsig poäng, men så sa han inte, utan återgav helt korrekt innehållet i mailet. 
  Öht räddningsförsöken av både hockeklubban och ’hide the decline’ men även allt annat som framkom i ClimateGate mailen är ganska beklämmande anser jag. 
  Frågan är en icke fråga. sedan länge. Det som utkämpas är politik och aktivstkrig för att mildra effekterna av dikeskörningar och värre …
  Vad Muller sa i kongressen har iaf jag inga större problem med. Möjligen är det märkligt att han vill hålla show när bara 2% av stationsdata hade undersökts. Men att det har blivit varmare sedan 1800-talet är det ju ingen som ifrågasätter. Varför tjatat Sinclair som om det vore huvudpoängen, att detta skulel ha krossat förhoppningarna hos ’the antiscience crowd’!?
  Tror du att han ens själv trodde på det argumentet?
  Noterade du också att han ville lyfta fram trenden som huvudsaken, alltså den under lång tid? Det är ett annat säkert tecken på att man eg vill undvika kärnfrågorna.

 17. Ingemar B
  Där finns garanterat stollar också bland dem som (liksom jag) inte tror att där existerar ngt klimathot eller annalkande klimatkatastrof. Och inte tror att CO2 har den stora effekt som behövs för att få ihop (den tidigare upphöjda) AGW-hypotesen.
  Vad skulle det bevisa? Skulle man rada upp alla kryptokommunister och liknande som bloggar om klimathotet eller får utrymme i media är ju deras antal och långt större.
  Deras existens gör ju inte hypotesen ogiltig. Och man bör heller inte kräva av (de seriösa bland) klimatforskare eller -debattörer, att de först måste ta avstånd från allt slödder på den egna sidan.
  Tyvärr framförs ju sådana ståndpunkter ganska friskt från AGW-håll. Senast från dig 🙂  Att kritikerna borde vara inbördes överens först, och ta ansvar för också vad alla andra då säger. Det är som sagt inte intellektuellt hederligt att hålla på så ..
  Jag noterar att du nu backat från vetenskaplig fakta .. till existensen av risk (som skulle kunna visa sig i framtiden).
  Varsamhet med resurser är ngt av min käpphäst, ngt jag argumenterar mycket och starkt för. Det är ett annat skäl till att jag är emot idiotpolitik, ritualoffer, och symbolhandlingar. Att de förslösar resurser, inte motsatsen.

 18. Ingemar B

  Jonas N #17,
  Ok, jag anser att helt avfärda klimathotet som många gör här, är fanatiskt…
  Kan inte se annat än att vetenskaplig fakta visar att vi tar en fullständigt orimlig risk…

 19. Labbibia

  Ingemar B # 18
  Vilka vetenskapliga fakta tänker du på då?

 20. Ingemar B
  Nu slirar du på ämnet.
  Ingen avfärdar att både klimat och ffa väder kan innebära stora risker. Vi lär tex inte kunna undvika att en ny nedisning av jorden kommer inträffa under mänsklig civilisation. Och vädret kan vi fortfarande inte bemästra eller freda oss från ens en bit in på 2000-talet.
  Att däremot är det eventuella CO2-bidraget till sådana hot hypotetiskt, i dagsläget inte observerbart med någon signifikans alls, och profetior om framtiden räknar jag inte som vetenskap, än mindre som fakta ..
  Så jag ansluter mig till Labbibias fråga ..

 21. Ingemar B

  Jonas N #17,
  attityden idag tycks vara att vi kör på i blindo, så länge det håller, sen får vi får hoppas på bästa…
  Det minsta man kan begära av världens makthavare, är att genom t.ex. STORA skatteväxlingar, stimulera global resurshushållning!!

 22. Ingemar B
  Nu pratar du inte längre om klimatforskning, om vetenskapliga fakta, om verifierbara hypoteser, mätningar etc ..
  Du berättar om din tro (jag har inget problem med att folk hyser tro eller rädslor, men det är ngt privat, och har alltså alla likheter med kreationism)
  Jag hoppas att du inser att höga skatter, dvs att göra saker onödigt dyra och krångliga, kanske så att man väljer sämre alternativ pga av det är just resursförslöande. Samma sak gäller förbud av matta glödlampor. Och att använda indrivna skatter till samma sak, tex bygga vindkraftsparker, elbilar och annat är just förslösande av resurser. Jag är helt emot sådant.
  Och dessutom tror jag inte att politiker kan styra världens konsumtion och produktion till att fungera bättre. Men du kanske har den tron. Också!?
  😉

 23. Jag undrar om (nya signaturen) Kristoffer Lager återkommer. Han verkade ju mena att Peter Sinclair hade ngt av substans att komma med. Jag undrar vad det skulle varit …

 24. Gunnar E

  #22#
  ”Jag hoppas att du inser att höga skatter, dvs att göra saker onödigt dyra och krångliga….”
  Jag kommer att tänka på åtgärder för att göra sådant som görs ändå( eget arb i trädgården, måla mm mm ) till ”riktiga arbeten” dvs sådant som kan beskattas. Åtgärder som ganska ofta leder till att dessa sysslor inte alls görs i samma omfattning även om det behövs.

 25. Ingemar B

  Labbibia #17
  tror inte att vi kan komma så långt med att grotta ner oss i vetenskapliga fakta, där risken för seletivitet är uppenbar…
  Labbibia #17
  tror inte att vi kan komma så långt med att grotta ner oss i vetenskapliga fakta, där risken för selektivitet är uppenbar…
  Vad jag vill är att vi lyfter på blicken, och istället se det uppenbara… (ok, lite förmäten kan man få va ibland…)  🙂
  Vad jag vill är at vi lyfter på blicken, och blir mer ”hemmablinda”…

 26. Ingemar B

  Labbibia #17
  tror inte att vi kan komma så långt med att grotta ner oss i vetenskapliga fakta, där risken för selektivitet är uppenbar…
  Vad jag vill är att vi lyfter på blicken, och istället se det uppenbara… (ok, lite förmäten kan man få va ibland…) 🙂

 27. Ingemar B

  Fan, nu är jag trött i huvet…

 28. Labbibia

  Ingemar B # 21
  Ursäkta om jag är väldigt rak nu, men det där var riktigt dåligt. Var tog de vetenskapliga fakta som du trumpetade om i ditt # 18?
  En massa floskler är ju allt du har att komma med…….

 29. Labbibia

  Ingemar B # 26
  Ok, glöm mitt # 28.
  Vi lyfter blicken. Vad ser vi då? 😉

 30. Ingemar B

  politiker ska inte styra världens konsumtion och produktion, min utopi är att i princip lägga all beskattning på uttag av ändliga resurser! Sen får marknadskrafterna verka fritt

 31. Labbibia

  Ingemar B # 30
  Hmmm….kommer inte det att drabba  redan fattiga väldigt hårt, tror du?
  Och vilka resurser menar du är oändliga?
  Jo, nog låter det som en utopi, alltid…..

 32. Håkan Sjögren

  Ingemar B # 29 : Det tror jag att Du varit länge. Mvh, Håkan.

 33. Ingemar B

  Labbibia
  Ja, vill man, så kan man ju säga att inte ens solinstrålningen är ”oändlig”…

 34. Ingemar B

  Håkan Sjögren
  Tack för den, om jag får vara lite ojuste, så bekräftar inlägg som Ditt mina ”fördomar”…

 35. Labbibia

  Ingemar B # 33
  Jomenvisst, men jag förstår att det inte var så du menade. Själv tänkte jag på de resurser som finns på planeten…..Med ditt tänk i ditt # 30 så skulle ju  i stort sett allting beskattas, ungefär som i dag alltså.

 36. Ingemar B

  Labbibia #31
  ”drabba redan fattiga”, i vilket fall som helst är det en nödvändighet, som i ett STÖRRE PERSPEKTIV rimligtvis leder till nåt bättre för ALLA, på sikt i alla fall

 37. Helge

  Ingemar B
  tycker du att de insatser som idag kostar >1000 miljarder per år bara i Europa är motiverat med tanke på att dels koldioxidhotet är en svag hypotes och att ev ökad värme faktiskt skulle skada livet generellt, dels effekten av åtgärderna är i princip noll även om hypotesen skulle visa sig stämma?
  Om så, hur är det med andra risker, t.ex har vad jag vet alternativen inte riskprövats eller ens miljökonsekvens utretts i särskilt stor omfattning?

 38. Ingemar B

  Min utopi är att i princip lägga allt skatteuttag överhuvud taget på uttag av ändliga resurser!

 39. Labbibia

  Ingemar B # 36
  Oj!
  Det där lät inte bra i mina öron. Får jag fråga vilket ”DET STÖRRE PERSPEKTIVET” är?
  Du låter faktiskt otäckt lik vissa av mänsklighetens värsta diktatorer och massmördare nu, du är medveten om det?

 40. Hayek

  Ingemar B, bara så att vi förstår varandra, kan du räkna upp de viktigaste ändliga resurserna som du anser håller på att ta slut och gärna också varför du anser att det är ett problem?

 41. Labbibia

  # 38
  Jo, det har du ju redan sagt. Men vilka är alltså de jordiska resurser som skall anses som ”oändliga” och därmed inte beskattas? 

 42. Ingemar B

  Labbibia #39
  Du har rätt, detta är ett ytterst svårt ämne att diskutera. Man får verkligen uttrycka sig rätt, om man ger sig in på detta omöjliga område.
  Men du får ju hålla med om att en åtgärd som är bra på kort sikt, kan ibland vara riktigt dåligt på längre sikt?
  Människan har idag skaffat så oerhört kraftfulla verktyg, så man inte är mäktig att hantera, och inse de långsiktiga globala konsekvenserna.
  Människa har kommit så långt i den nuvarande utvecklingen, så det antagligen är omöjligt att ”backa”, även om det skulle visa sig uppenbart att det är nödvändigt. Tror faktiskt att vi i princip får fortsätta ungefär som nu, och hoppas på försynen…
   
  Missförstå mig rätt nu…
   

 43. Helge

  #42 Ingemar B Du har rätt så såtillvida att det finns problemområden vi behöver ta tag i, men generellt har du fel. Miljön har konstant blivit bättre de senaste 30 åren i ”västvärlden”. Fortsätter vi satsa överskottet tillväxten ger på sunda saker kommer vi att lösa problematiken. Ska vi vägledas av alarmism lär vi få problem.

 44. Ingemar B

  Labbibia #41
  Förstår inte vad du menar… Du menar andra resurser än energi? Det finns naturligtvis inget annat oändligt än solenergin…
  Med min utopi så ökar ju incitamentet till betydligt effektivare användning av metaller m.m.

 45. Ingemar B

  Helge #43
  ”Miljön har konstant blivit bättre”. Kan inte se annat än att du har ett ytterst begränsat perspektiv om du tycker detta….

 46. Rosenhane

  Ingemar B
  Din 45:a var lite korkskallig.
  http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/917566593X.pdf
  Läs och begrunda.

 47. Michelangelo

  #45# Måhända har Helge # 43 ätit för mycket Östersjöfisk.
  (Surströmming kanske) 
  Dioxinernas effekt är inte att leka med.

 48. Ingemar B

  Rosenhane #46
  Ni tycks resonera på den nivån, t.ex. att i och med att nu har alla bilar katalysator, då har ju lokalt miljön blivit bättre… Ok, det är kanske är det man kan mena med ”miljö”, men ni vet mycket väl att jag menar.

 49. Labbibia

  Ingemar B # 48
  Nej, jag vet faktiskt inte vad du menar? Gör du som så många andra misstaget att blanda ihop ”miljö” och klimat?

 50. Jonas N #2
  Jag har också sett den och tycker att den är väl i klass med Peters inlägg under rubriken ”Fredagskul”.
  Med risk för att UI får vatten på sin kvarn i sitt påstående att du är intellektuell förebild på TCS så håller jag med dig! (obs utropstecknet)
  Höjdpunkten för mig är när speakern förklarar att Jones upprepande av Mikes’s trick bara handlar om ett omslag till WMO-rapporten och helt saknar vetenskaplig relevans…. 
  Om hockeyklubban ska associeras med trick föreslår jag detta istället: GRANLUND AMAZING TRICK. Det är garanterat världsklass.
  http://www.youtube.com/watch?v=4myCCp_ug7E

 51. Helge

  #46 och #47 Ni tycks nu ha bevisa att ni läser text selektivt.
  Jag är mycket medveten om att det finns miljöproblem, och jag blir alltid lite frustrerad när jag tänker på hur alla klimatmiljarder hade kunnat göra miljönytta, kanske rädda en del av storfiskbeståndet som nu är klart hotat. Eller för den delen används för att bygga reningsverk för att göra Östersjön renare. Eller räddat miljontals människor som idag dör helt i onödan av t.ex Malaria eller för att de inte får billiga enkla mediciner. Nej, miljarderna används istället för att jaga en allt klenare hypotes, och det utan vare sig effektivitet eller konsekvensutredningar. AGW-politiker är de mest ansvarslösa jag kan tänka mig.

 52. ThomasJ

  Go on thinking:  😉
  http://nofrakkingconsensus.com/2011/05/26/lord-turnbull-on-the-ipcc/
  Mvh/TJ

 53. Gunnar E
  Du har rätt där. I Sverige utförs ungefär 6 miljarder arbetstimmar för lön per år (och en hel del av dessa är alltså politiskt beslutade och betalade, både bättre och sämre sådana). Samtidigt utförs det ca 5.5 miljarder timmar arbeta som är obetalt, alltså nödvändiga sysslor som inte direkt kan ses som rekreation eller fritid.
  Poängen är att dessa är nästan lika stora. Och om bara en liten del av det som idag utförs obetalt istället sköts mer professionellt skule både fler kunna jobba, och de som gör det kunna få lite mer fritid.
  Och dessutom skulle skatteintäkterna öka och utbetalningar av bidrag och a-kassa sjunka. Och fler sådana arbeten blir faktiskt utförda
  It’s (så att säga) a win win win win situation.
  Och som du säger är det främst en prisfråga: De som skulle betalaför sådant är ofta högt beskattade, och att köpa in andras tjänster är extremt högt beskattat, så att skattekilen blir stor, och transaktionen oftast orimlig rent ekonomiskt.
  Men nu upprepar jag rena självklarheter, som bara de redan upplysta kan ta till sig 🙂
  Gunnar S, skillnaden är väl att av de två Peter S (Stilbs resp Sinclair) tillhandahåller båda parodier, men den ene är gravallvarlig och den andre vet om det. UI försöker gardera sig lite och kallar det ’fredagsmys’ iom att de inte riktigt säkert vet vilken som är vilken 🙂

 54. Kristoffer Lager

  Jonas N #23
  Här är jag igen. Jag är inte helt ny, är dock inte så frekvent här.
  Försöker förstå vad du menar, men hänger inte riktigt med. Nu ska jag ärligt säga att jag knappast har följt hela debatten om hackade e-mail och hide the decline. Men, men..
  Du skriver: ”Men att det har blivit varmare sedan 1800-talet är det ju ingen som ifrågasätter.”
  Menar du att ingen ifrågasätter det?? Eller är det kanske en lite svepande formulering?
  Om det nu har blivit varmare. Vad har då hide the decline för värde? Jag trodde att det handlade om att  man försökte gömma en temperaturminskning. Mao är det som du säger en ickefråga. Jag tolkar ditt inlägg som att du menar att det finns en uppvärmning men att den inte är antropogen, och dessutom att urban heat islands (som var väldigt populärt ett tag) är numera en ickefråga.
  Du säger att det är trams att inte återge något exakt. Om man hävdar att någon sagt/skrivit något och sen återger det felaktigt anser jag det vara oärligt. Vilket framkommer tydligt  i filmen.

 55. Ingemar B.
  Dina tankar om att beskatta ändliga resurser är inte nya. På 1970-talet fanns en stark rörelse som argumenterade för att en malm- eller oljefyndighet i jordskorpan tillhör hela jordens befolkning och att den som vill exploatera den ska betala för att få göra det.
  Jag tror att idén blev kontraproduktiv när det visade sig att det finns för många som gärna byter vapen mot olja och malm.
  Jag ser CO2-hotet, oavsett om det gäller en ny istid eller AGW,
  som en vidareutveckling av de ideerna och som inte lika snabbt leder till krigsförklaringar.
  När nu CO2-hotet tappar sin glans hoppas jag att nästa steg blir en satsning på försörjning av vatten. mat och energi till hela jordens befolkning.  
  Vi gör alla riskbedömningar flera gånger om dagen i våra liv. Några få är övervägda, men de flesta styrs av våra värderingar eller impulser.
  På TCS är det är välkommet att diskutera och debattera sina riskbedömningar. Det har skett förut jag ser gärna att du utvecklar  dina slutsatser och låter bli att hävda att dina per definition är  bättre än andras.  

 56. Rosenhane

  Ingemar B
  Du vill inte görna höra talas om att någonting har blivit bättre i miljösammanhang; ångestskapande för din del, eller hur?
  Helge#51
  Det där var väl ändå ett skott i luften. 
  På KVA häromdagen lärde jag mig att dioxinernas halt i Östersön motsvarar ett saltkorn in en olympisk simstadion. Säger inget i och för sig men proportioner Helge, det finns andra gifter också, exempelvis i din nya belysning.

 57. Kristoffer
  Det har blivit varmare sedan lilla istiden. Vi är snart (eller kanske kanske redan) tillbaks på nivåer vi hade för ~1000 år sedan, den medeltida värmen. Man troligen inte vad vi hade ännu tidigare i denna interglacial, romartiden, bronsåldern och holocene optimum.
  Men nej, hide the decline handlade inte om att dölja en temperaturminskning. Tvärtom, den handlade om att det man hävdade var en jistorisk ’termometer’ (trädringar) visade sig inte alls vara det, en indikator som gick nedåt samtidigt som uppmätt temperatur gick upp.
  Du undrar vad ’gömmandet av nedgången’ har för värde? Jo, om trädringar visar att de inte kan mäta temperature, och pekar helt fel under stora delar av tiden med tillgänglig instrumentell data, kan de förstås heller inte användas för att avgöra temperaturer tidigare (innan reguljära termometrar fanns och var spridda over jorden).
  Det är nämligen mha dessa man försökt spela ner variationer under både medeltida värmen och lilla istiden, just i syfte att kunna påstå att ’nu är det värre än någonsin, och det går allt fortare’.
  Det kan man nämligen inte, men man försökte. Bla mha den tillfuskade hockeklubban som alltså inte håller vatten.
  Är du med?
  Hide the decline handlade om att man ville skyla över brister och tydliga data som visar att tidigare rekonstruktioner är fel och opålitliga. Och det var också det uttalade syftet, det fattar alla som brytt sig lite. Men somliga förnekar detta .. eller snarare fortsätter samma aktivism.
  Jag har inte uttalat mig om huruvida, eller hur stor del av uppvärmningen är antropogen. Problematiken med UHI är också en annan, men det är riktigt att om man slår ut (medelvärdesbildar) de kända problemen (i några få fall) över alla tillgängliga data så blir skillnaden inte särskilt stor.
  UHI problematiken, och även att sådant har manipulerats mer berått mod är en stor fråga. Både vad gäller nivåerna, samt uppsåt och redlighet. NIWA (i Nya Zealand) la sig nyligen platt inför en domstol när en grupp hade utmanat deras manipulationer. De erkände inte detta uppsåt, men vidgick att deras data inte hade någon som helst integritet. Men den problematiken är mer invecklad än så.
  OCh tittade du på Mullers data (som alltså var långt långt från komplett) syntes det dessutom åt vilket håll skillnaden slog. Och den var syndlig, trots att man medelvärdsbildat över hela världen, för att sas spä ut felet ..
  Angående vad Muller muntligt sak i en föreläsning, så återgav han innebörden korrekt. Inget snack om den saken. Hade han läst innantill från en lapp, ett manuskript, och hävdat att: ’Så här löd emailet’ då hade det varit fel. Men ett ynka litet då. Men nu sa han inte så, så inte ens det håller …
  Hela ’invändningen’ hänger på att Sinclair sätter citationstecken på det talade talet … och dessa är påhittade. Muller hävdade aldrig att det var ett ordagrant citat, vilket det heller inte var. Men han fick meningen helt rätt. What is the problem?

 58. Rosenhane #56
  Du är snart de enda alkedningen att bläddra i den här bloggen.
  ”På KVA häromdagen lärde jag mig att dioxinernas halt i Östersön motsvarar ett saltkorn in en olympisk simstadion.”
  Kul liknelse tycker jag. Även om det inte var du som hittade på den.
  Ett saltkorn eller fler i en simbassäng har väl knappast skadat någon. Inte ens om många fler än de kvalificerade simmarna simmar där år efter år när Olympiaden är över.
  Hur många olympiska simbassänger kan rymmas i Östersjö tro?
  Hur många lever sitt liv där jämfört med i en olympisk simbassäng?
  Jag vet inte, men det låter lite fånigt att jämföra ett saltkorn i en simbassäng med ett gift i Östersjön. Men du skrattade nog gott åt den pedagogiska jämförelsen….

 59. Fredagstankar.
  Tittatde in på UI under ”Onelilners” och såg att Olle Häggström skrivit idag och halkat lite utanför ämnet utan att bli modererad eller refuserad.
  Jag kunde inte låta bli att hjälpa dem att få tråden in på rätt spår igen, men eftersom jag skriver på samma blogg som Jonas N kanske kommentaren refuseras av ”guilt by association”, så jag publicerar den här.
  —————————————————————————-
  Olle!
  ”Sådana påfrestningar har såklart alltid förekommit, men vad vi nu genom våra växthusgasutsläpp har satt igång är en ovanligt snabb förändringstakt.”
  Hur vet du att klimatförändringarna nu sker ovanligt snabbt? Jag trodde att det argumentet varit dött i drygt ett decennium. (Källa: Trenberth)
  Jag tycker att ditt påstående är en ”oneliner” som inte ens bygger på en sanning.
  —————————————————————————–
  Länk:
  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2011/05/oneliners.html?showComment=1306487591132#c5557135140367374217

 60. … om inlägg #58
  Borde nog ha tänt skrivbordslampan eller förstorat skärmbilden lite innan jag skickade.
  En del bokstäver blev fel såg jag… 

 61. Rosenhane

  Nej uffe, man skrattar inte när man presenteras fakta.
  Proportionerna uffe, det var min point; du som är inläst i problematiken, vlket utgör det största hotet mot planeten, dioxinerna i Östersjön eller kvicksilvret i dina och andras lampor som ni har blivit påtvingade eller tagit på er att använda av PK-skäl?
  Jorden, universum, människan, vår natur; allt är kemi.
  Bara dumskallar tror att  kemiska ämnen är av ondo.
  Du är ju tämligen välutbildad har jag förstått, kan det bero på att du är såsse att du har så förbannat svårt att ta reson? 😉

 62. AOH

  Gunnar Strandell # 59
  Vad spännade att följa om UI kommer att censurera? Det dumma bara är att UI räknar det som en gunst varje gâng vi hos TCS klickar pâ deras länk för att följa det.
  Bättre är om du själv kollar och meddelar oss. Ha – Ha – Ha

 63. AOH #62
  OK jag besparar er klickandet med kvällens sista kommentar, bara på TCS, om ”oneliners” innan jag knyter mig.
  Bra ”oneliners” har jag burit med mig sen barndomen och hittar ständigt nya vinklar på dem. Olle Häggström, övriga UI och CAGW borde t.ex. fundera över den här:
  ”Men han har ju inga kläder på sig!” 

 64. Rosenhane #61
  Jag är inte såsse eller engagerad i sosse- eller andra politiska partiers
  kamp för att skaffa levebröd och karriär åt de mest lojala. 
  Jag är mest nyfiken på en hel del fenomen när det gäller pedagogik och retorik.
  Kemiska ämnen kan helt säkert vara av ondo om dom dyker upp i fel sammanhang. Även om ingen dör om man upptäcker onormala halter av dioxin i en olympisk simbassäng så är jag säker på att det blir ett problem.

 65. Helge

  Rosenhane #56
  Nu tänkte jag mest på rening av storstäders avlopp från t.ex fosfor, ett inlägg som var uppe härom dagen på TCS tog upp ämnet.

 66. AOH

  Gunnar Strandell # 63
  ”Men han har ju inga kläder på sig!”

  Det blir nog lite för svârt för UI begripa.

 67. Måns B

  Jonas diverse inlägg ovan
  Jag såg också klippet från youtube. Muller säger faktiskt ’It’s a quote’ och jag antar att du vet vad det betyder, han behöver inte precisera med någon end qoute det är inbegripet i den formuleringen.
  Vad det gäller mätstationerna så backar han hela vägen i BEST-rapporten, analysen är baserat på samtliga mätstationer med ett representativt urval om än bara 2% så är det fortfarande väldigt många mätpunkter. Men visst han har förbihållet att detta KAN ändra sig när man analyserat större delar, men det finns ju inget som tyder på att han tror på detta när han uttalar sig om att hanteringen av data varit excellent.
  Debunkningen av ’hide the decline’-mejlen är ju ingen nyhet. De utpekade forskarna har ju förklarat detta gång på gång. Om en av flera proxys plötsligt avviker på delar av underökningsområdet medan resten är konsistenta så är kanske inte det första man gör att misstänka att resten är fel? Dessutom så redovisar man ju hur Natur-tricket är utfört och varför.
  Dessutom så om du inte längre tror på proxy-data så faller ju också alla argument för att det skulle ha varit varmare tidigare. Då har vi bara tiden sedan vi började mäta med termometrar och sedan dess har det blivit varmare.
  Att alla skulle vara överens om att det blivit varmare stämmer inte heller eftersom detta hela tiden ifrågasätts här och på andra skeptiska sidor.

 68. Måns B

  Jonas N, Peter Stilbs och Ingemar
  Jag har fortfarande inte sett ett enda exempel presenterat här på att korrumption skulle förekomma bland de forskare som sysslar med klimatrelaterad forskning, eller att de skulle slåss för sina liv för sitt uppehälle eller på att denna forskning nämnvärt skulle skilja sig från övrig.
  Däremot så upprepas det hela tiden som om det vore en sanning.

 69. Bertel

  Rosenhane och Uffeb.
  Uffeb, må dina fingrar(i skrift) leva sitt liv utanför det verkliga och skapa verklighet utanför det berörbara.
  Rosenhane, må dina tankegångar bli en väckarklocka för de ej hörbara.
  Fredagshälsning med berörbara toner.
  http://www.youtube.com/watch?v=cgKhisRh2Hw&feature=relmfu

 70. Bertel

  Måns B
  Jag lägger mig sällan i pågående debatt, men kan inte avstå från att reflektera ang din naivitet, att sk klimatforskning dvs klimatforskare skulle vara befriade av mänskliga egenskaper? 
  PS.Tror du på att det finns sk von oben människor dvs klimatforskare och resten av befolkningen?????.DS 

 71. Ingemar

  Måns B #68,

  Se mitt tidigare inlägg i ämnet + länkarna:

  http://pielkeclimatesci.wordpress.com/2011/05/02/guest-post-crisis-in-academic-funding-by-toby-n-carlson/
  http://pielkeclimatesci.wordpress.com/2011/04/28/perceptive-article-on-the-sad-state-of-research-funding-by-toby-n-carlson/

  och hur ansökningsraseriet korrumperar forskningen.

  Hur ofta skall du upprepa din osanning om att jag inte gett exempel på hur det går till?

 72. Måns, om han säger ’its a quote’ låter det förstås sämre, men det är också korrekt återgivet, däremot inte specifikt vad exakt är som är citeringen. Däremot håller jag inte alls med att den eventuellt inte helt perfekta citeringen skulle ändra någonting alls.
  Invändningen är fortfarande ett desperat försök att greppa efter halmstrån. Och gud vet hur många sådana man behöver för alla sina halmgubbar.
  Klimathotsaktivisterna försöker göra en jättegrej av att ’Mike’s Natures trick’ och ’hide the decline’ skulle vara helt separata enheter. Det är dom inte! Syftet och metoden är en och samma företeelse, och det är den dom skall ha och får skit för, och det är den somliga så desperat försöker fly från och bortförklara.
  Angående UHI är det ingen som hävdat någon annat än att om man kollar globala medelvärdet med eller utan de UHI-påverkade stationerna i USA skiljer det sig inte speciellt mycket. Faktiskt mindre än det Muller visade i sin graf (med förbehållet att jag inte exakt vet vad/hur han har räknat ut detta)
  Någon debunkning av ’Hide the decline’ föreligger inte. De utpekade individerna skyller ifrån sig med allt från dåliga till urusla bortförklaringar. Men varför man höll på som man gjorde är glasklart. Även att man visste att man höll på, och varför det ansågs vara nödvändigt.
  Bydskapet är väldigt enkelt, Måns: Om träd är dåliga proxies under ~hälften av den tid man kan göra jämförande mätningar, då är träd dåliga proxies för temperaturen. Inte bara sedan 1961. Utan dom är dåliga proxies oavsett vad kalendern och klockan visar. Begrips!?
  Dett fattade också Mann, Jones mfl, därav ’hide the decline’!
  Och du har fel angående proxies. Där finns massor med andra proxies som inte någonstans förnekar LIA eller MWP. Alla försöker inte kvantifiera temperaturnivåer (vilket alltså är där det föreligger verkliga svårigheter med främst trädringar, men även med övriga). Men existensen av markerat andra temperaturer är vida dokumenterad. Hur stora dessa var exakt, och ifall de var olika höga över klotet är förstås svårare att säga. Och besvaras heller inte av de olika från AGW-sidan framlagda kvantifieringar. Och detta är heller inte poängen.
  Poängen är att man försökte hävda något som det inte fanns minsta grund för att påstå så tvärsäkert. Och att man var medveten om dessa brister.
  Att försvara detta är bara pinsamt. Låt gärna bli det!
  Slutligen: Att där skulle existera något ifrågasättande att 2000-talet är varmare än säg 1800-talets mitt (eller tom 1700-talet) har jag aldrig sett någon framföra seriöst. Och skulle jag se det skulle jag inte ta det seriöst.
  Ditt sista stycke är osant rakt upp och ner! Varför hävdar du sådant?

 73. Måns … du försöker försvara ’hide the decline’ och kanske även allt annat som framkom i ClimateGate mailen, och försöker sedan i nästföljande inlägg (7 minuter senare) hävda att du inte sett ett enda belägg för att forskningen korrumperas (på så sätt att den hellre vill framlägga en tillrättalagd bild av verkligheten, snarare än den bistra verkligheten)
  C’mon, give me a break!

 74. Måns B

  Bertel #70
  Nä jag hävdar motsatsen, nämligen att klimatforskare inte skiljer sig från övriga forskarsamhället där den absoluta majoriteten inte försöker lura sig till pengar och utför helt relevant och seriös forskning. Menar du att de är mer korrupta än genomsnittet av forskarna?

 75. Bertel

  Måns B
  Du beskriver/agerar?, har dina visioner om vår nära framtid, pga mänsklighetens fotspår? 
  Hittintils har det väl? blivit bättre i västvärlden, så varför skulle Nordafrika, Kina, Indien,Sydamerika mm inte följa vår väg mot koldioxidfri samhälle?
   

 76. Måns .. hela din hållning bygger på vad man vill läsa in i begreppet ’lura till sig’. Men du har förstås rätt i att den absoluta majoriteten inte försöker lura någon. Speciellt om man däri inbegriper sådana som faktiskt forskar om klimatet, eller bara dess verkningar, och inte bara dem som AGW-skocken godkänner.
  Som du kanske vet är en av mina invändningar mot hystering just att de riktiga forskarna inte alls delar den eller är speciellt förtjusta i den.
  Men jag skulle kunna räkna upp ett antal personer som inte hör dit. Och vilka händelsevis råkar vara alldeles för insyltade i IPCC-processen …

 77. Måns B

  Jonas (två senaste)
  Jag ställer om frågan, om trädproxy överensstämmer med iskärnor, sediment och korallrev fram till 1961 och sedan avviker, på ett sätt som dessutom inte stämmer med faktiska temperaturmätningar, då visar de ju faktiskt en decline som inte behöver vara kopplad till temperaturen. Visst kan detta ha inträffat förrut, men då borde de även då avvikit från övriga proxydata.
  Den decline som man gömmer finns ju inte i verkligheten, när man dessutom berättar vad man gör och varför så kan jag inte se att detta egentligen skulle vara något större problem.
  På vilket sätt avviker din tolkning från min i detta fallet egentligen, att Jones formulerade sig på det han gjorde i ett e-mejl?
  Du behöver inte säga samma sak en gång till berätta i stället varför det är fel att gömma en minskning som inte finns i verkligheten, tricket dvs att inkoorporera faktiska temp.mätningar kan man väl diskutera om det borde legat i samma graf egentligen, men åter igen så länge man redovisar vad man gör så finns det forskningsmetodologiskt inget oetiskt i det. Dom flesta som tittar på de här artiklarna kan ju läsa.
  I övrigt har jag inte hittat något i de mejlen som inte skulle kunna vara skrivit av inom precis vilket forskningsfält som helst, när som helst. Antaligen har de flesta skärpt till sin e-meljkonversation efter dessa ’avslöjande’ dock.
  Vad det gäller Muller så är det inte korrekt citerat, se filmen igen han plockar ut Nature trick och hide the decline ur sina sammanhang och använder i en mening för att ändra betydelsen och sedan klämmer han till med ’It’s a quote’, pedagogiskt effektivt är det, visst. Men inte korrekt.

 78. Bertel

  Måns # 74
  Var vi skiljer oss i är ”tillit” gentemot våra närmaste, men jag vill ändock blocka svamp med dig, dvs behålla allemansrätten.   🙂

 79. Måns B

  Bertel se på Kina och Indien i stället.
  Varför utsätta alla fattiga afrikanska arbetare för detta j-vla miljöelände. Vore det inte bättre att göra rätt från början. Även om man nu skulle använda fossila bränslen där så kunde man väl ha vett att änvända våra metoder för rening, även om detta innebär att utvecklingen inte tokspringer ikapp oss.
  Jag är definitivt för att låsa dessa kulturer i fattigdom men man måste väl inte springa frammåt med huvudet under armen. I övrigt förstår jag inte vad det är du försöker säga.

 80. Måns B

  Ingemar #71
  Ingen av de där artiklarna är något annat än kritik mot hur fördelningen av pengar sker, ungefär motsvarande den vi här i den tidigare tråden, förutom ett avsnitt plockat från en blogg där författaren mest tycker, det får man ju men det är inte mer bevis än när du tycker här.

 81. Måns B

  Bertel, svamp kan vi nog få plocka i framtiden så länge vi inte har för avsikt att sälja den. LRF-håller för tillfället på med en lobbyverksamhet, och motionsskrivande, för att få till en ändring av det komersiella nyttjandet av allemansrätten. Det har väl sina poänger då man anser att det inte borde få förekomma fullskalig utplockning av ex. svamp och bär på deras marker av importerad arbetskraft (eller inhemsk). Men den gränsdragningen är inte enkel att göra. Dvs om du kommer ut med två bärkassar hjortron från myren, kan du då med säkerhet hävda att det är för eget bruk?
  Jag ska inte vara alarmistisk och hävda att risken är stor att vi kommer och få se en rejäl generell inskränkning i nyttjandet av ex. bär i allemansrätten om detta förslag går genom (vilket det just nu ser ut att göra), men det är ju inte osannolikt heller… inte på lite sikt i alla fall med centern vid rodret på både Landsbyggds- och miljödepartementet.

 82. Måns .. du tycks inte vara medveten om vilja resultat dessa ’historiska rekonstruktioner’ visar i de fall man exkulderar trädringar, och/eller proxies som inte är kontaminerade på annat sätt. Du tycks heller inte vara medveten om att de olika proxydata inte på något sätt korrelerar mot varandra, utan just uppvisar inbördes olikheter som skulle kunna bero på att man hade olika temperaturer på olika ställen i världen, eller på att de fungerar olika bra som temperaturproxies, eller med olika felmargnial, eller kombinationer därav.
  Den decline man ville gömma var att träd är urusla proxies, dvs man ville hävda att man hade en termometer som i själva verket mer var en stekspade. Och vad Jones skrev, och vad Mike tidigare också lyckats komma undan med var just att man var medveten om detta, men dolde det i detta sammanhang.
  Och ja, jag anser att försöken att dölja (iaf för vissa) att den termometer jag bygger mina historiska rekonstruktioner på inte var en sådan, utan snarare en stekspade, är just att dölja avgörande brister i den egna vetenskapliga metodiken och i vad dess mätningar har givit mig. Det är synd ifall du missar relevansen av detta, men så verkar du heller inte vara någon som förstår vikten av att göra det vetenskapliga grovjobbet (dvs detaljerna) korrekt i varje led när du ville bygga upp större slutsatser baserat på sådana fundament.
  Och du säger att de felsta ’forskarna’ är funtade sådana. Det vore i så fall synd .. men jag skulle inte acceptera dem som forskare.
  Muller plockar ingenting ur sitt sammanhang. Hans kritik är spot on. Om han är ovarsam ang exakt vad som var citeringen så är det det han var. Även han fattade precis vad syftet med ’hide the decline’ var vilket framgår ifall du ser hela klippet med honom. Men du tycks vilja rädda några skärvor lik förbannat … Men till vilken nytta Måns?

 83. Bertel

  Måns B # 79
  Jag ville enbart säga att vi tex i Sverige, är i dag, en av dom energieffektivaste nationer gentemot BNP i världen.
  Indien och Kina samt Afrika liogger låååååångtifrån vår standard gällande energieffektivisering??????? mm.
  Vad bör vi göra? Har du idér Måns? 

 84. Bertel

  Måns # 81
  Nu fick du min totala uppmärksamhet.
  Kan du tydliggöra till mig hur svampblockning kommer/kan ev knytas till bärblockarindustrin?
   

 85. Måns B

  Bertel
  Jag såg ett utkast till remissförslag för ett par månader sedan, där stod inte så mycket egentligen men mina juristkontakter säger att det är full verksamhet i det här området.
  Så jag vet tyvärr inte mer än vad jag nyss sa, när det riktiga remissförslaget dyker upp kan du få veta mer. Just nu kan det landa i princip var som helst.

 86. Måns B

  Bertel igen, eller så här.
  Att det kommer en inskränkning i det komersiella nyttjandet av bär och svamp tror jag säkert. Det är hur man avgränsar mot fritidsplockandet som man brottas med formuleringar och innebörd av just nu.

 87. Bertel

   # 84
  Åter till Måns. Din beskrivning # 81 gav tillräcklig svar, så bortse ovannumrerad inlägg.
   

 88. Måns B

  Jonas N #82
  Jag har läst och sett proxydata för en massa olika och det är nog varken första eller sista gången som vi tolkar olika… det gäller för övrigt större delen av #82
  Nu e det läggdags.

 89. Christopher E

  Jonas, din energi är beundransvärd. När jag funderar på att rätta felaktigheter som att skeptiker inte tror på uppvärmning, så är det bara att scrolla ner en bit så har du redan gjort jobbet.
  Alla som är ett uns pålästa känner till MWP, LIA och uppgången till modern tid. Färre känner till att evidensen för att MWP var varmare än nu är helt överväldigande, och globala dessutom. Av populärdebatten kan man få intrycket att det bara är multiproxystudiernas kurvor som säger något om paleoklimat… men i verkligheten utgör de bara en liten bråkdel av datat. I de flesta fall kan man bara bedöma klimatet relativt dagens, inte till grader. Vilket är det väsentliga i denna debatt.
  Jag tror Hockeygämget visste detta väl, men var ute efter att bli av med av med MWP till varje pris för att stötta klimathotshypotesen. ”Declinedebaklet” var ju inte det enda ”fusket”, man körsbärsplockade data och uteslöt annat data som inte passade, använde algoritmer som producerade klubbor ur slumptal och fyllde på olika serier med identiska värden. Det är nästan obegripligt att någon fortfarande orkar försvara klubban.

 90. Bertel

  Måns B # 86
  Jag kan inte tänka mig värre(verkligen!!!!!!)i mitt liv, ifall jag inte kan se framemot hösten, med mina milsvida promenader i sörmlands vidder, med svamp”radarn” på ,och dess fria ytan att utforska och uppleva.
  Gällande skog och gemensamn naturupplevelser är jag ”anarkist”?
   
   

 91. AOH

  O T
   
  http://unzensiertinformiert.de/2011/02/klimaschwindel-interview-mit-prof-dr-gerhard-gerlich/
   
   
  Intressant tysksprâkig intervju med Prof. Gerhard Gerlich om CO2 –bedrägerit och även andra tyska länkar om AGW-bluffen.

 92. Bertel

  Peter S
  Musikalisk tack ang fredagstankar.
  En av mina sk ”sångfåglar” att lyssna till med infinnande indre öppenhet, njuuuuut.
  http://www.youtube.com/watch?v=_MQOC4_2Rkg&feature=fvst

 93. Måns B

  Jonas och Christoffer
  Så det har alltså blivit varmare, men bara lite lagom varmare då? I alla fall absolut inte hockyklubbelikt varmarre det är helt säkert …är detta korrekt uppfattat?
  Sedan Jonas minns jag fortfarande en diskussion som du och Gunbo hade rörande en av Spencers tempkurver där du förfäktade att den visade någon uppvärmning, detta fortsatte du med även när jag också gav mig in i diskussionen.
  Det kan hända att skeptiker överlag mycket väl är medvetna om att det här blivit varmare men lika väl så dyker direkt eller indirekt argumentering upp för det motsatta hela tiden. Jag orkar inte leta upp exempel på det här men kan om så önskas upplysa om när jag ser det nästa gång.

 94. Måns B

  Mig själv ovan :
  Det var alltså inte att det blivit varmare Jonas förfäktade utan naturligtvis det motsatta.

 95. Olaus Petri

  Måns, jag vill minnas att det var värdet på trenden som var kärnfrågan, inte huruvida det blivit varmare?

 96. Olaus Petri

  forts, alltså vad trenden förmedlar och förklarar.

 97. Michelangelo

  #56# Enl EU så är vi svenskar så välinformerade om riskerna med upptagning av dioxin i människokroppen så vi tillsammans med Finland har andra gränsvärden än övriga Europa.
  Det syns mig som om den upplysningen ännu inte nått KVA.
  http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/mat_naring/2007_12_fiskkonsumtion_risk_och_nytta.pdf
  ”Sverige och Finland har ett undantag från gränsvärdet för dioxiner i fisk, vilket innebär att fisk kan saluföras på den inhemska marknaden även om dioxinhalterna överskrider gränsvärdet. Undantaget baseras på att länderna har kostråd som konsumenterna känner till och som bidrar till att den totala dioxinexponeringen, trots de höga halterna av dioxiner i viss vildfångad fet fisk från Östersjön, leder till att det tolerabla intaget inte överskrids. Det gällande undantaget har nyligen förlängts till december 2011 (EG-förordning 199/2006).”

 98. Måns Måns …
  Temperaturerna idag är inte ifrågasatta, speciellt inte de satellituppmätta. De finns sedan 1979. De är ungefär spetsen på bladet i hockeyklubban. Bladet börjar redan i slutet av 1800-talet, och iofs är osäkerheterna där större, men uppgången är heller inte ifrågasatta. (Dock vissa detaljer angående bladet, och hur data har masserats, kallas ’homogeniserats’, av en somliga)
  Kontroversen angående hockeklubban rör ifall den hade ett rakt skaft, eller ifall temperatur/klimat tidigare har varierat på samma sätt, med samma nivåer och lika fort som i (observerad) nutid.
  Kontroversen, och även ’hide the decline’ handlade om att man ville dölja (dvs bli av med) medeltida värmen. Dels genom välja proxies, och då speciellt sådana som hade hockeyklubb-form, samt även genom statistikbehandlingen. Och senare också genom att dölja (hide) det faktum att valda proxies inglaunda var proxies för det man påstått, alltså för temperaturen. Så långt trodde jag faktiskt du var med vid det här laget, Måns.
  Diskussionen med Gunbo, rörde två helt andra saker. Dels var tidsperspektivet några få år (där temperaturen alltså inte fortsatt stiga, såsom modeller/alarmister profetiat om), dels användandet av trender, särskilt begreppet ’låmngtidstrender’ för att skyla över det faktum. Jag skall förklara mer detaljerat:
  Iom att uppvärningen avstannat sedan ~10 år fattas en massa värme jfrt med profetiorna, och skillnaden mellan dessa och verklig, dvs observerad temperatur blir allt större allt eftersom mer tid förflyter. Detta har alltså alarmismanhängarna behövt (eg bort-) ’förklara’. 
  Två huvudsakliga angreppslinjer finns här. Dels så hävdar man att den underliggande (men ’sanna’) uppvärmningen döljs av allehanda annat, tex naturliga variationer (som då skulle vara negativa nu), av brus som bara skall ses som slumpmässiga rörelser i kurvan.
  Den andra är att istället hänvisa till trender, dvs man drar en rät linje genom en längre period där man har en faktiskt uppvärmning, tex sedan ~70-talet, eller fron 1800-talet, och peka på att den långa linjen ju faktiskt lutar uppåt, och att den raka linjen (trenden) är rak även mot slutet, dvs på 2000-talet.
  Argumentet att den dragna raka linjen är rak längs hela är ett nonsensargment, det är en truism. Men många vill hålla fast vid sådant, att iaf ’långtidstrenden’ fortfarande pekar uppåt, som dom säger. Så gör de både för att blanda bort korten (ge en illusion, dölja nedgången eller iaf avsaknaden av temperatur), eller för att de själva fått sina kort bortblandade av sådant (vilket förstås underlättas av att man önsketänker om alarmismen).
  Sammanfattningsvis: Helt annat, mycket kortare tidsperspektiv, och önskan att ersätta (saknad) uppmätt temperatur, med ett rakt streck vars lutning fixeras långt långt utanför (tidigare) samma tidsperspektiv. 
  Hoppas det klarnade nu. Hoppas att det fastnar denna gång också. 
  😉 

 99. Alltså det blir närmast patetiskt:
  Muller anger muntligen citeringen ’Lets use Mikes trick .. to hide the decline’ emedan det läckta emailet (skriftligen) säger: ’I’ve just completed Mike’s Nature trick .. to hide the decline’
  Citeringen var uppenbarligen inte 100%-ig, men att ur detta försöka konstruera någonstans att han är ute i ohederligt syfte är så jävla korkat att jag knappt ens skulle tilltro UI att vilja försöka ngt sådant.
  Notera att jag skrev ’knappt’ eftersom det är precis sådant de håller på med, med förhoppningen att kunna visa (jag vet knappt för vem) att det var dom som inte hade köpt alarmismen, som var ute i grumliga vatten och dessutom är korkade. Måns ovan beskriver också att han svalde detta …
  Men inte nog med det. Dels är först Muller ’ohederlig’ när han citerar, men sedan när hans data inte emotsäger andra rekonstruktioner i stort, blir i han samma videosnutt sanningssägaren som skulle ådra sig vreden från ’the antiscience crowd’
  Ja, det är sannerligen inte lätt att vara Don Qijote för klimatalarmismen som den enda sanna läran …

 100. Staffan D.

  ”En huvudväg in i Yellowstone har stängts eftersom det på sina håll är 7½ meter snö.  Den traditionella inledningen på sommaren, Memorial Day, är klart vintrig i Klippiga Bergen, liksom i Sierra Nevada i Kalifornien.  Episka snömängder i Colorado, Utah, Wyoming, Montana, Idaho, Oregon och Kalifornien tvingar turisterna att överge sin sedvanliga camping-tur.”  Osv…
  http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_MEMORIAL_DAY_SNOW?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2011-05-27-04-51-12

 101. Ingemar B

  Helge #51
  ”AGW-politiker är de mest ansvarslösa jag kan tänka mig.”
  Jo visst, det är ett fördärv med politiker som tänker längre än näsan räcker!!!

 102. Ingemar B ..
  Här gör du flera ogundade antaganden, samt implicerar ytterligare ett par.
  Men nej, jag kan lova dig att politikerna inte kan styra eller påverka klimatet helt oavsett hur mycket makt och pengar de får, tar sig eller förbrukar ..
  Det märkliga är väl snarare att där tycks finnas så många som argumenterar utifrån rakt motsatt premiss. Iaf måste det vara underförstått ifall de menar det allra minsta med vad de säger.

 103. Jonas N #98
  Jag har uppfattat ”hockeyklubban” som en central del i ”The Climate Scam” ända sedan Lomborg i sin bok ”Världens verkliga tillstånd” påpekade att Grönland fått sitt namn för att landskapet var grönt på vikingatiden.
  Sinclairs video bekräftar det för diagrammet Jones gjorde för WMO:
  ”Det är en illustration för en omslagssida utan vetenskapligt värde.”
  Samma sak bör vara giltig för Mann’s figur som fanns på omslaget till TAR i synnehet sedan McShyne och Wyver visat att den signal Mann vaskat fram inte finns i de data han hade tillgång till.
  Kurvorna ska bedömas efter sin konstnärlighet och vilken inverkan de har haft på diskussioner, debatter och politiska beslut. Men det finns ingen anledning längre att föra en naturvetenskaplig diskussion om dem. 

 104. Ingemar B

  Fattar inte att det är så mycket spekulerande här om det finns nån global temperaturökning (orsakad av människan) eller inte…
  Ingen kan förneka att den mänskliga tillförseln av CO2 till atm ökat OERHÖRT snabbt på bara 50-100 år!
  Ingen kan förneka att att CO2 t.ex. är en växthusgas, samt ger försurning när den löser sig i haven!
  Ingen kan heller förneka att mängder av okunskap fortfarande finns  hur klimatsystemet fungerar, samt hur stor tröghet det finns i detta system.
  Om vi hypotetiskt tänker oss att all mänsklig CO2-tillförsel stoppas idag, KAN det vara så vi ändå har de största konsekvenserna (okända vilka) framför oss!
   
   

 105. Ann L-H

  # 130  Gunnar S. – eventuellt har jag redan tidigare tipsat om ”The hockey stick illusion – Climategate and the Corruption of Science”av A.W. Montford. Om Du inte redan läst boken har du kvar en läsupplevelse som sannolikt får dig att tycka att livet är för kort för att ägna sig åt Läckberg o &.

 106. Gunnar S ..
  Vi vet detta, och många andra vet också hur det förhåller sig med dessa saker.
  Dom på andra sidan är antingen sådana som inte alls vet om detta, som tror att FN och ’den samlade vetenskapen’ (som det framställs som) är godhetens ursprung på jorden. Dit kan man räkna många idealistiskt lagda, godtrogna, och även naiva do gooders och liknande. Men det är sällan dem vi diskuterar med, snarare iriteras över när de ständigt får bre ut sig i media och även politik.
  Den andra kategorin är de som inser betydelsen, och vad för följder det kan få om den delen av caset faller, hur mycket av resten av korthuset som är beroende av att den beskrivningen håller. De kämpar med vad de har och kan för att förhindra att bygget där rämnar. Och då är alla medel tillåtna. Vi har sett dom allra flesta försöken här. Och när detta skall försvaras försöker man inte ens nödtporftigt ge sken av att man håller på med vetenskap längre.
  Då hävdas tvärsäkert att MWP var en lokal europeisk företeelse. Då hävdas att statistikbehandling bara kan skötas av godkända klimatforskare, då hävdas att alla andra publikationer är totalt värdelösa. Då offras forskare i de egna leden när hon uttrycker visst medhåll för dem som tvivlar. Hela flocken kaster sig över henne och misstänkliggör allt hon säger eller gjort. Då hävdas det rätt ut i etern att de som inte köper berättelsen ingår i en koordinerad attack orkestrerad av oljeindustrin. Då ljuger man om nationella säkerhetsaspekter för att slippa lämna ut data. Tom inför parlamentariska kommitéer. Man vitvaskar så uppenbart att bara de religiösa fortf kan låtsas som något annat. Då försöker man hota statistiker, eller deras universitet med plagiatanklagelser, om den inte drar tillbaka sina slutsatser. Man fortsätter att försöka jävlas så att bättre arbeten inte blir publicerade. Och man spelar dessutom offer för att man inte längre får mobba helt utan konsekvenser eller bli emotsagd …

 107. Ann L-H #105
  Jodå, jag har köpt och läst den. Idag har jag skrivit ut din sammanställning av historiken kring klimatrörelsen och hör av mig igen när jag läst den. Tack så mycket.
  En annan bok som gjort intryck på mig är Donald Worster: ”De ekologiska idéernas historia” som jag tror du tipsade om. 

 108. Ingemar B

  ”The hockey stick illusion – Climategate and the Corruption of Science”…….
  Det kan inte vara så att författaren kan vara LITE av konspirationsteoretiker…??
  Skulle vara kul att få veta när t.ex. Ann L-H senast läste en bok av en forskare från motsatta sidan ( för balansens skull)….
  Förresten, var det Du Ann, som skrev en insändare i GP för ett tag sen, där Du tycker att idag lider mänskligheten av anorektiska tendenser, vad det gäller utvinningen av naturresurser….

 109. Michelangelo

  ”104” Ingemar B. Välkommen till the Galileo movement – en bejakande rörelse – i tiden.
  http://www.galileomovement.com.au/galileo_movement.php

 110. Ann L-H

  Ingemar B – Ja, det var jag som mot förmodan fick in en klimathotsskeptisk insändare i GP vid årsskiftet. Ordagrant stod det ”…I länder som inte påtagit sig energianorexi frodas utveckling och framtidstro. Indien och Kina har tex var för sig en större kapitalstrak medelklass än EU …”
  Du får kalla Montford för vad du vill, hans bok var oerhört intressant – för balansens skull.

 111. Ingemar B

  Ok, Ann, lite felåtergivning av insändaren av mig… Men SÅ långt från innebörden var jag väl inte…?

 112. Jonas N #106
  först en massa bla bla om din syn på medmänniskors allmänna dumhet och därefter:
  ”Den andra kategorin är de som inser betydelsen, och vad för följder det kan få om den delen av caset faller, hur mycket av resten av korthuset som är beroende av att den beskrivningen håller. De kämpar med vad de har och kan för att förhindra att bygget där rämnar. Och då är alla medel tillåtna.”
  Hur menar du att den tredje kategorin tänker? Eller tror du kanske inte att det finns en tredje kategori?  Och en fjärde och femte?

 113. Ingemar B. #108
  Det fins ett problem. Forskare som tror på AGW skriver inte böcker, deras forskningsrapporter ligger bakom betalmurar och de vill inte lämna ut data eller hur de har behandlat dem.
  Alternativet är Real Climate eller liknande och där lägger man mer energi på att ”debunka” andras artiklar och att misskreditera författarna än att föra fram sina egna resultat. 
  Det är inställningen att ”science is settled” och att inga frågor behöver besvaras som göder skeptiker och får oss att bli överens trots att vi är en brokig skara.

 114. Ann L-H

  Jonas N – Sedan länge har jag tänkt skriva till Dig men först nu har det blivit av: det är alltid både roligt och inressant att läsa Dina inlägg hör på Maggies blogg. Det är fantastiskt att Du kan och orkar hålla debattglädjen på ständigt hög nivå. Dessutom är det lärorikt! Du bidrar på en härligt, positivt sätt till den höga kvaliteten på TCS! Tack!

 115. Rosenhane

  Uffe#64
  Jag trodde att du mest var nyfiken på väder och klimat men nu har du utvidgat domänerna till att omfatta såväl pedagogik som retorik.
  Vad ska komma härnäst?
  Kanske du slutar som en tvättäkta renässansmänniska? 
  Huka månde Michelangelo och grabbarna!

 116. Rosenhane #115
  Om du hängt med från början så var det faktiskt sättet att kommunicera här som gjorde att jag blev ett ScamFan…
  Men mitt intresse för väder och klimat bidrar inte till att intresset minskar.
  Från början hade jag stora ambitioner med mitt iakttagande här. Jag tänkte göra en liten avhandling om hur ofta det kan förstås eller missförstås och halkas ut i annat än det som från början avsågs….
  … med gräsgubbar och annat… men jag har andra intressen och har lagt ned det ”projektet” sedan länge. 🙂
  Men visst är det fortfarande intressant att följa hur klimat och väder alltmer blir en fråga om vänster eller höger.
  Märkligt må jag säga.

 117. Staffan D.

  Välkända Aspen (Colorado) skall öppna skidåkningen igen, med mer snö än man hade på nyårsdagen.  Man hade 95 cm snö 1 januari, och har 175 cm nu.   Man stängde 10 april, men öppnar alltså på nytt nu.  Man har minusgrader i alla fall nattetid.  (Temperaturen når normalt 16ºC i maj, 22ºC i juni.)
  http://www.aspentimes.com/article/20110527/NEWS/110529856/1077&ParentProfile=1058

 118. Rosenhane

  Uffe#116
  Det där att du påstår att  sättet här att kommunicera gjorde dig till en
  scam fan får mig att undra om du inte istället är en skum fan.
  Här en annan med lika diffusa budskap som dina men skön ändå.
  YouTube – Sheila Chandra-Taal.flv

 119. Staffan D #117
  Härligt! Tråkigt att det är så långt dit.
  Jag hade en gång för länge sedan chansen att få jobba i Boulder ett par år på IBM-tiden, men det sprack på grund av inkallelse till repmånad för att träna mig i att försvara Sverige mot …

 120. Rosenhane #118
  Som jag tror att jag sagt tidigare, du är en tillgång här.
  Hur sjutton hinner du leta allt roligt?
  Dessutom är du specielt intressant att studera när det gäller att kommunicera -inte bara genom Youtubeklippet.
  ”Det där att du påstår att  sättet här att kommunicera gjorde dig till en scam fan får mig att undra om du inte istället är en skum fan.”
  Jättefyndig kommentar tycker jag. Och rolig.
  Men jag fattar samtidigt att du inte tror att jag är en skum och samhällsfarlig typ.
  Lite skumma är vi nog var och en på sitt sätt…

 121. Rosenhane

  Uffe#120
  Naturligtvis är du ingen skum typ.
  Och tack för att du uppskattar humor, denna bristvara i alarmistsammanhang.
  Jag kan rapportera för dig att den gamle greven Ian Wachtmeister hade rekryterat en dixielandorkester för att heja fram sin maratonspringande fru idag nere vid Strandvägen och jag har aldrig sett så många maratonlöpare dra på smilbanden och fortsätta loppet med en sprillans ny energi efter den passagen.
  Positivism lönar sig!
  Vi behöver glädjespridare; bristfälligheten är alarmerande därvidlag hos extremvänstern(här inkluderas UI) och klimatnavelskådarna i allmänhet.
  Med humor kan vi besegra dom, för det har dom ingen! 😉

 122. Gunbo

  Staffan D #117,
  Ever heard of negative PDO?

 123. Gunbo

  Rosenhane,
  Tack för länk till Sheila Chandra – en gammal favorit!
  Och visst, humor kan bryta nacken på de flesta fiender!

 124. Gunbo #123
  Bryta nacken på fiender låter grymt, men du menar väl att ett plötsligt gapskaratt kan åstadkomma nackspärr?

 125. .. gapskratt..

 126. … borde ha webbläsaren inställd på 125% hela tiden…

 127. Rosenhane

  Gunbo, 
  Sheila Chandra är fascinerande, hur fan kan man låta sådär? 😉

 128. Rosenhane

  Goodbye för i afton
  YouTube – Mary Hopkin – Goodbye.-.

 129. Gunbo

  Uffeb #124,
  ”…men du menar väl att ett plötsligt gapskaratt kan åstadkomma nackspärr?”
  Ha, ha, just precis! Eller att humor avväpnar, men här måste man vanligen använda våldsspråk för att bli trodd.

 130. Staffan D.

  Ett tidigare påpekande, Gunbo, var temperaturen för Uppsala.  –  Juli 1730 hade Uppsala 20,1º.   Juli 2009  17,1º.  –  Juli 1730-talet hade 17,5º.   Juli 2000-talet 17,8º.
  –  Tillfälligheter, sade du.  Det är temperaturen vintertid som gör att vi dör av värmeslag!
  –  Nu är snön i västra USA rekordartad, i slutet av maj.  Tillfälligheter, säger du.  Det går upp och ned i de där trakterna.
  –  Tja.  Klimatkrisen har egentligen inget med temperatur att göra, eller hur?  Vare sig det är varmt eller kallt går det åt h-e för oss nu!
  –  Och det kan väl vara rätt…

 131. Gunbo

  Staffan D,
  ”Nu är snön i västra USA rekordartad, i slutet av maj. Tillfälligheter, säger du.”
  Nej jag sa: ”Ever heard of negative PDO?”

 132. Toprunner

  Ingemar B #104:
  ”Ingen kan förneka att att CO2 t.ex. är en växthusgas, samt ger försurning när den löser sig i haven!”
   
  Problemet uppstår om du hävdar en uppvärmning av jorden samtidigt som en försuring pga CO2 i haven. Elementär fysik och kemi visar att vatten släpper från sig CO2 fortare om det är varmt.
   
  Prova öppna 2 ramlösa samtidigt, ställ den ena i kylen och den andra i rumstemperatur. Smaka sen av en gång i timmen och fundera på vilken som blir avslagen först.
   
  Fundera sen en gång till på hur en global uppvärmning på grund av CO2 samtidigt ska orsaka försuring av haven.

 133. Torsten Wedin

  Toprunner #132:
  Det finns inga växthusgaser enligt gängse förklaring, dvs att vissa molekyler värmer mer än andra. Det vet alla fysiker, dock icke sk klimatforskare. Dom är ju agronomer etc. Vad vet Wijkman och Rockström om fysik? Nada!
  God natt!
  Totte

 134. Torsten Wedin

  Tillägg till mitt #133.
  Rockström vet hur frön växer i jorden. Vad Wijkman vet har jag ingen aning om. Troligen ”nada”.
  Totte
   

 135. Måns B

  Jonas N
  Med tanke på hur noga du brukar vara med detaljerna så silar du ändå rätt villigt Mullers citat. Det är fortfarande så, som jag sa, att han tar dessa båda fraser ur sitt sammanhang och hävdar att det är ett citat.
  Du kan ju tro vad du vill, men för mig är det tydligt att avsikten är att vilseleda.
  Det är inte så att är okritisk till hur man använt data. Men samtidigt så har man också redogjort för hur man satt samman grafen och varför.
  Denna kritik mot hockeyklubban fanns redan innan mejlen kom ut. Det är den felaktiga användningen av citaten i rent politiskt syfte jag kritiserar, och som du försvarar.

 136. Måns B

  Gunnar S.
  Jag håller med om att det är obegripligt att man kan hålla forskningsrapporter i databaser som kräver hutlösa summor för att få tillgång till enskilda artiklar, särskilt när mycket av finansieringen av dessa artiklar kommer från skattemedel.
  Jag läste som hastigast genom diskussionen om offentlighetsprincipen här och dess kommentarer. Vad som inte framgår är att inom begreppet offentlig handling ingår allt som upprättas dvs skriv eller på annat sätt tas fram av en myndighet. Så i princip har du rätt att kontakta universitetet och få del av uppsatser och artiklar skrivna där. Jag antar att detta är ett av skälen till att man bestälde särtryck av artiklar innan nätet och bra skrivare fanns till hands. Nu är det ju inte säkert att det samma gäller i alla länders offentlighetsprincip. Men även allt som kommer inte till en myndighet är offentlig handling dvs alla rapporter som skickas dit, alla brev och alla mejl. Man har en skyldighet som myndighetsperson att spara dessa. Nu har de flesta en mer eller mindre pragmatisk hållning till detta, särskilt på myndigheter som inte har något egentligt myndighetsutövande som ex. universitet.
  Nåja det var en parantes, finns det verkligen ingen i universitets/högskolevärlden som skulle kunna hjälpa dig att komma åt de artiklar du vill ha ut från betalväggarna?
  Om inte så hör av dig så ska jag se vad jag kan hjälp till med.

 137. AOH

  Gunnar Strandell # 59

  ” Olle!
  ”Sådana påfrestningar har såklart alltid förekommit, men vad vi nu genom våra växthusgasutsläpp har satt igång är en ovanligt snabb förändringstakt.”
  Hur vet du att klimatförändringarna nu sker ovanligt snabbt? Jag trodde att det argumentet varit dött i drygt ett decennium. (Källa: Trenberth)
  Jag tycker att ditt påstående är en ”oneliner” som inte ens bygger på en sanning.”


  Olle Häggström sa…
  Strandell 21:36, nu fattar jag inte vad du yrar om.
  28 MAJ 2011 08:28

  Heder åt Olle H. som inte censurerade utan istället gav dig ett genomtänkt, klokt svar d.v.s en verklig O N L I N E R

 138. Makalöst Måns
  Det är Manns och Jones önskan att fuska med datat (i olika sammanhang) som är huvudsaken här. Och den önskan har politiska skäl, det vet vi. Muller förklarar precis vad det handlar om. Korrekt! Ingenting tas ur sitt sammanhang. Och småslemmiga aktivister som Sinclair försöker då få det till Mullers fel. Helt makalöst!
  Du låter som Thomas Palm (eller Sinclair) när du vill anklaga dem som kritiserar fusket för att fraseringen enligt ditt tycke inte blev alldeles perfekt. 
  Och nej, jag ’försvarar’ inte hans användning av ordet ’citat’, se tex #72. Däremot försvarar jag hans rätt att kritisera usel och ohederligt framlagad forskning och data. Och att sådant stör dem som hejar på sådant oskick tycker också är alldeles utmärkt.

 139. Ann L-H, tack för värmande ord. Men du vet väl att sådant kan få dig bannad på UI!? 🙂 Och du skriver också bra!