Biobränslenas realiteter

img022
Senaste numret (#11) av Kemivärlden Biotech / Kemisk Tidskrift har ovanstående artikel på sidan 8 (klicka för större och bättre läsbar bild).
Den handlar om försök som pågått ett antal år att göra ”dieselbränsle” (i form av dimetyleter – en gasformig substans vid normala temperaturer och tryck) av ”svartlut” (en biprodukt vid viss pappersmassatillverkning).
Svartlut lär i sin kemiska sammansättning vara ovanligt väl lämpad för denna kemisk-tekniska konvertering. DME verkar också vara ett utmärkt ”dieselbränsle” – men meningsfullheten i helheten minskar ju starkt genom att svartluten normalt eldas i den klassiska pappersmasseprocessen med syfte att värma kokarpannorna. Så någon ny ”energikälla” blir det ju inte, och mycket ”energi” försvinner med nödvändighet i konverteringen till DME.
Hela artikeln andas ju också ”subventioner/stöd/avhoppade finansiärer etc …”, så man undrar om det egentligen finns någon ljusning i tunneln. I artikeln nämns 100-tals miljoner kronor (för att driva 10 lastbilar) – och miljarder måste tydligen till för en fullskaleanläggning.
Vi hade ju här på TCS ett inlägg för en tid sedan ”Biobränslenas nonsensvärld” – som egentligen handlade om den orimliga odlingsytelogistiken. Det oetiska i att elda mat har också tagits upp här på TCS många gånger, speciellt av Sten Kaijser. I fallet svartlut bortfaller denna aspekt, men istället tillkommer det faktum att svartlutens energiinnehåll ju för närvarande används till uppvärmning, och måste kompenseras med exempelvis elkraft.
Tyvärr verkar många ändå tro på meningsfullheten – i samma nummer av Kemivärlden / Biotech finns en artikel av J-G Hemming, agronom, och ledamot av Kungl. Skogs och Lantbruksakademien, som pushar för mer odlingsbaserad framställning av DME och Metanol. Själv finner jag hans inlägg ologiskt ur alla ovan nämnda synvinklar.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Peter S!
  Jag tänker återigen på Sketchen i Lorry på patentkontoret. ”Tänkte inte på det”
   
  Är det så smart att elda upp mat? ”Tänkte inte på det”
  Apå det så smart att sätta upp vindkraftverk som endast leverera ett öevrskott ingen efterfrågar? ”tänkte inte på det”
  Används inte svartlut för uppvärmning redan nu? ”tänkte inte på det”
  800 miljoner för att skapa drivmedel till tio lastbilar är inte det lite väl dyrt? ”Tänkte inte på det”
  Palmolja säger du … men hur stora arealer kräver det då …. ”Tänkte inte på det”
  Biobränsle jaha du … men nu visar det sig att de är sex ggr skitigare än oljan hur tänker du då? ”Tänkte inte på det”
  Man blir bara så trött på att ingen tar ansvar och skattepengar används till rent idiotiska satsningar helt utan seriösa konsekvensberäkningar. Så oseriöst så man baxnar.
   

 2. Håkan Bergman

  Sodapannorna ger inte bara energi, det är där man återvinner sodan, svartlut in grönlut ut, sen kausticerar man grönluten till vitlut, vitluten går in i kokprocessen och voila nu vart den svartlut igen! En genial process som finslipats under decennier.

 3. bom

  Det var väl en jäkla tur att det kommit Indiska ägare in i bilden och att dom hade förstånd att stoppa dumheterna. Med fortsatt Svenskt ägande skulle man ju lätt kunnat manipulera svagsinta och okunniga milöpartister att hälla ännu mera skattepengar in i det blivande konkursboet. Än en gång kan man fastslå att bolinerna är otroligt lösa i de ”gröna dårarnas värld”. En fin process men det finns ju ingen råvara? Ah så synd det var då!

 4. pekke

  Precis som Håkan B. #2 säger så återvinner man även en stor del av kemikalierna som behövs till ny kokarlut ( vitlut ) samt om man har högtrycksånga kan man producera en stor del av elbehovet i ångturbiner.
   
  Nästan alla massafabriker använder i dag kontinuerlig sulfatkokning vilket knappast ger något överskott av svartlut om man har en bra balans mellan kokning och återvinning.
  Många större fabriker har även en fastbränslepanna som bränner allt spill från renseriet ( bark i första hand ).
   
  Miljökraven på massa/pappersbruk är stenhårda i dag, så man återvinner så mycket som möjligt av allt spill i reningsverken, fibrer går t.e.x. till kartongmaskiner eller bränns tillsammans med andra brännbara spillprodukter i pannorna.
   

 5. bom

  #4 pekke
  Man kanske kan förbjuda tillverkning av massa och papper? Det gick ju lysande med spånskivetillverkningen! Det var bara att subventionera pellets så blev vi av med spånskivefabrikerna! Vargen är inte vårt största skadedjur – det är politikern som svarar mot den beskrivningen (vad nu än lapparna säger – dom är ju rätt högt upp på subventionslistan själva och då håller dom väl käften på sig och fortsätter att slakta vargar med stor diskretion?).

 6. Grön energi beskrivs ofta som framsteg,men i slutänden visar de
  ofta op ’tanke vurpor’ nackdelar måste därmed se upp med!
  Där måste politiker vara mer skeptiska till förträffligheter som fram-ställs.
  Saker och måste provas mot verkligheten med noggrann uppföljning.
  Man kan här inte skynda på dessa processer i samhällen.
  Ekonomiska bakslag med återvändsgränder är inte bra i ett ut-
  vecklande samhälle,det kan bli kostsamma historier som blir svår-
  lösta att ta sig ur.
  ALI.K.

 7. Globalt ’tänkande’ kan vara ödesstiger för människan,att flytta
  produktion som man tror är lönsammare till Kina som exempel,
  Kina har inte den tillgång av energi för att driva all tung industri-
  Dessutom all denna dyra fraktande av produkter enbart globalt
  kan inte vara förnuftigt.
  Lokalsamhällen bör klara sin försörjning mer regionalt för Sveriges
  del,det är inte enbart ett globalt lösande vi människor kan förlita
  oss till.
  ALI.K.

 8. Tar man mjölken som produkt drivs den allt större enheter,Sverige
  är för litet mm,nu me samproduktion med Tyskland,driver inte
  detta ohållbart egentligen.
  Frakten blir dess akilleshäll att lita till och vad kostar det egentligen.
  För oss konsumenter drivs till maktlöshet och producerande bönder
  får sämre utdelning på sikt.
  Många viktiga frågeställningar,nej mindre enheter är mer flexibla
  med snabba leveranser i närområden och mindre energiåtgång för
  transsporter bör man sträva efter.
  ALI.K.

 9. István

  Peter
  Har haft en del blogg diskussioner med J-G Hemming några år sedan.
  En mycket sympatisk herre för övrigt.
  Han framförde ideer om att fånga upp CO2 ur rökgaserna vid ett kolkraftverk, och omvandla detta till metangas. Vad jag förstår så bearbetade han ihärdigt Vattenfall om saken, men fick kalla handen.
  Utifrån egen, begränsade, kunskapsnivå tycker jag mig kunna förstå Vattenfalls ställningstagande, men Hemming var mycket bitter på dem. 

 10. OT,
  Men en riktig torped!!
  This paper is a major advance in our understanding of how solar activity is modulated and in turn its effect on the earth’s climate. It can be expected that planetary torque will progress to being useful as a tool for climate prediction – for several hundred years ahead.
   
  http://wattsupwiththat.com/2012/11/10/is-there-is-a-planetary-influence-on-solar-activity-it-seems-so-according-to-this-new-paper/
   

 11. pekke

  bom #5
  Tror inte finansministern vill avstå 10 – 15 % av exportinkomsterna som skogsindustrin ger.
  Tror inte massabruken kommer att investera i något som i nuläget inte verkar lönsamt, det skulle kosta flera Miljarder per bruk och om det inte går att räkna hem nån vinst så…
  Förespråkarna för DME verkar inte fatta hur låg vinsten är i dag för många bruk, vi pratar om vinster som de flesta fall ligger under 100 Miljoner, om de ens går med vinst, ska de då satsa runt 2 – 3 000 Miljoner på ny teknik som ingen vet lönsamheten på ?
   
   
  Angående varg och renbetesland så har väl Naturvårdsverket i princip gett samerna ett löfte om att inga vargar skall förekomma i Norrlands renbetesområden, vilket har visat sig betyda att alla vargar flyttas till Svealand.
   
  I. E. #10
  Mycket kommentarer har det genererat !
  Men nån påverkan bör ju variationer i solsystemets/vintergatans fysik/kemi ha både på solen och jorden.
   

 12. bom

  #11 Nog fattade Du (somär så förståndig!) att jag sörjde förstörelsen av vår spånskiveindustri och förlusten av jobben som blev konsekvensen av gröntänket nä gröndumheten. Lägg också märke till de ägare som Peter S nämner. Inga svenska namn där heller. Miljöpartiet bekrigar svensk industri och lovar massor av gröna jobb som antingen aldrig blir av eller försvinner efrer några års förluster. Har Du märkt varselvågen som rullar över oss nu? Endast flyktingindustrin grönskar men rättegången i Södertälje som kostade 200 000 000 går i repris  i onödan (en viss advokat liknar mest en katt som just slukat kanariefågeln!)och Telge Energi (stadens oseriösa elbolag) säljer abonnemang till somaliska nysvenskar som är analfabeter som inte har en aning om vad dom kryssar för (somliga har t o m dubbeltecknat sig!). Vanhedern är epidemisk!

 13. pekke

  bom
  Förståndig är jag nog inte alltid, men har lärt sedan ungdomens dumheter att det finns konsekvenser om ens handlingar inte är genomtänkta !
   
  Fast politiker verkar inte behöva ta de konsekvenser deras beslut kan ge, de kan sopa sina problem under mattan och komma med nya briljanta beslut som de inte tänkt i genom, om vi hade personval så skulle de behöva tänka mer innan de beslutade.
   

 14. bom

  Vi behöver cheks and balances. Grundlagar som skyddar politikerna och gör dem ostraffliga fick vi av (s). Nyss skrev tabloiden om en undersökning som lär visa att vi nu vill ha mer av den politiken. Med hänvisning till presidentvalets USA har vi tydligen samma predikament. En valmanskår som inte förstår sitt eget bästa! Full fart mot avgrunden bara!

 15. Ampersand

  Varför kommer jag att tänka på Etanol-Jesus? Där rök 1,4 miljarder för skattebetalarna. Nu har andra lika lysande idéer. Go figure…
  http://www.aftonbladet.se/bil/collin/article11712451.ab
  http://www.entreprenor.se/entreprenorer/nar-etanol-jesus-kom-tillbyn_142693.html 

 16. Börje S.

  Möjligen OT, men viktigt.
  I lördagens repris på Vetenskapsradion Forum fick Idehistorikern och professorn i miljöhistoria vid KTH Sverker Sörlin ordet. Denne man har tillsammans med Anders Ekström kommit ut med en bok ”Alltings Mått” vilken understryker Humanioras allt större betydelse i framtiden. Jag hoppar över allt det som forsade ur Sörlins mun innan 21.20 i programmet:
   
  http://sverigesradio.se/sida/tabla.aspx?programid=132&date=2012-11-10
   
  ”Hur ska man kunna förstå alla dessa klimatförnekare, som ju inte går med på någonting från ett vetenskapligt laboratorium, utan har helt egna sanningar? De har dess bättre ingen majoritet, men är ändå rätt många och de ställer till en massa trassel. 
   
  Varför sådana fenomen tänker på detta sätt kan man ju inte be en geolog eller en glaciolog att förklara. För det krävs folk som kan analysera hur de (fenomenen, min anm.) kan uppstå: Sociologiska, antropologiska, historiska och psykologiska perspektiv på denna opinion. 
   
  Överallt, för att förstå förändringar och möjliggöra förändringar i önskad riktning behövs humanistisk kunskap.”
   
  Så resonerar denna professor i idéhistoria och öser sitt förakt (rädsla förklätt som förakt, min anm.), t ex över Wibjörn Karlèn, Christoffer Landsea, Roy Spencer, Lindzen, Gösta Wallin, Peter Stilbs, Bob Tisdale, Pehr Björnbom, och  många andra vetenskapsmän som fortfarande håller den vetenskapliga fanan högt, den att ifrågasätta svaga hypoteser.
   
  Sverker Sörlin menar, såvitt jag förstår, att en vetenskaplig fråga som är avgjord politiskt är i stort behov av humanismens stöd. Genom att analysera de som utmanar en ifrågasatt, men av makthavarna av diverse anledningar högst älskad hypotes*), genom att dissikera dessa ”tvivlare” sociologiskt, antropologiskt (!) och psykologiskt ska humanisterna se till att sådana ”förnekares” invändningar inte får något inflytande. Det kanske till och med visar sig att man borde placera sådana dissedenter på någon dårhusinrättning så att de inte vidare ställer till ”en massa trassel”. 
   
  ”En massa trassel” är de i enligt min mening högst befogade invändningarna mot de åtgärder som görs i klimathotets namn: Byggandet av miljöförstörande och otillförlitliga  vindkraftverk och som inte behövs utan bara ”ställer till en massa trassel(!)” i elnätet, subventionerna till etanolindustrin, med landgrabbing, grundvattenförstöring och miljöförödande monokultur som följd och rena idiotförbud som de mot glödtrådslamporna, till förmån för direkt miljöfarliga lågenergilampor.
  Se där, en massa trassel som humanister kan förhindra, så att elleveranserna blir osäkrare och dyrare, monokulturerna tillåts utbreda sig på bekostnad av naturliga tropiska skogar och så att mer kvicksilver sprids i naturen!
  Det är DET som vi ska ha humanismen på universitetn til! Enligt S.S. 
   
  Jag fattar inte hur det kan komma sig att vetenskapligt okunniga humanister (S.S. tycks inte förstå sig inte på den vetenskapliga idéen) som ovanstående har kunnat nästla sig in på en teknisk högskola.
  Hörru Peter St., kan ni inte bli av med dem på något vis?
   
  *) 
  Här är vad jag som lekman kunnat konstatera genom att konsultera existerande etablerade klimatdata:
   
  • Klimatetablissemangets viktigaste hypotes går ut på att den lilla ökningen av jordens medeltemperatur som koldioxiden ger upphov till i sin tur genererar ökad halt av vattenånga i atmosfären, vilket då p g a vattenångans större förmåga att bromsa värmeutstrålning i sin tur leder ill ytterligare uppvärmning, osv. Men:
   
  • Trots dokumenterad uppvärmning under 1900-talets sista kvartal har ingen ökad halt av vattenånga i atmosfären dokumenterats
  • Den sedan sekler ”normala” havsnivåökningen på 1-3 mm/år har fortsatt med undantag för åren 2010-2011, då den minskade till mindre än en mm/år
  • Korrelationen mellan stigande CO2-halt i atmosfären och stigande temperatur är usel utom för det sista kvartalet under 1900-talet. För övriga år sedan 1900 finns ingen korrelation
  • statistiken över orkaner och cykloner visar en minskande trend de senaste decennierna
  • F n visar temperaturstatistiken över 2000-talet en platå, varför alla alarm om stigande temperaturer, stigande havsnivåer och ökat antal klimatrelaterade katastrofer är propagandistisk lögn
  • Dessa insikter från etablerade källor gör att i jag totalt tappat förtroendet för etablerad media som gör stora rubriker på överdrifter och t o m rena lögner i den politiskt skapade klimathysterin.
   
  Sverker Sörlin har i Public Service oemotsagd fått ösa sitt förakt mot den del av klimatvetenskapen som har invändningar mot den politiskt understödda, men falska konsensunsen i en vetenskaplig fråga. Han har fått ösa sitt förakt mot alla de som följer debatten på allvar. Argument i det frågan handlar om lyser som vanligt i Public Service med total frånvaro. 
   
  Härmed returnerar jag nämnda förakt till S.S. och även till Sveriges Radios vetenskapsredaktion. Ni är verkligen värdelösa!

 17. Börje S.

  #16
  Jag formulerade mig slarvigt i sista meningen. Den var riktad mot SR och SVT, inte mot författaren av ”Alltings Mått”.
  Således är detta riktat mot Sveriges Radios och Sveriges Televisions vetenskapsredaktioner, varifrån jag tror att åtminstone någon enstaka medarbetare (i hemlighet) emellanåt skummar innehållet i TCS:
  Vetenskapsredaktionens rapportering i allt som rör klimatfrågan är värdelöst, ja till och med skadligt.
  Jag, liksom de flesta av denna bloggs deltagare läser dagligen den statistik som (än så länge) förmedlas av världens meteorologiska institutioner. 
  Vi VET således när ni överdriver, mörkar och t o m ljuger i allt som innefattar klimatfrågan/hysterin. Public Service klimathotspropaganda vibbar fanatism så det stänker om det, om beordrat eller på grund av journalisternas egna djupt känd klimathotsskräck får jag väl låta vara osagt.
  Faktum kvarstår: eftersom vetenskapsredaktionen ALDRIG tar upp fakta som kanske skulle kunna lindra den ohyggligt uppblåsta klimathotshysterin som frodas i media, så blir sagda redaktion inte en källa till upplysning utan ett hot mot allmänbildningen. Vetenskapsredaktionen i Public Service sprider  i ickefrågan klimathotet inte upplysningens ljus utan okunnighetens MÖRKER, vilket är till mycket stor skada för vårt lands befolkning.
  Som, sagt, vi som följer frågan på båda håll VET när era propagandister kör på med det eviga ”värre än vetenskapen tidigare trott”, vi VET att översvämningar i Pakistan inte beror på 0,7C uppvärmning på 100 år utan mer på skogsavverkning och bosättningar på t ex bergssluttningar, för att ta bara ett exempel.
  Vi VET att havsnivåhöjningen enligt statistiken inte ökat, vi VET att temperaturhöjningen enligt statistiken upphört under 2000-talet.
  Vi VET att vi i stället för meningslösa symbolhandlingar som uppförande av ekonomiskt värdelösa vindkraftverk, världssvältsökande etanolsubventioner osv i stället bör öka beredskapen inför katastrofer relaterade till klimatet, vilka ALLTID kommer att ske någonstans i världen, uppvärmning eller ej.
  Vad VET ni egentligen?
  Jag och fler och fler betraktar på goda grunder Public Services vetenskapsredaktioner som rena FÖRVILLARE i klimatfrågan, vilket leder till ofantlig skada för allmänbildningen i landet.
  Vi vet redan vad ni tycker om oss. Vi är de onda hädarna inom er klimathotsreligion.
  Om ni nu läst det jag skrivit ovan, då vet NI nu vad VI på goda grunder tycker om ert skandalöst ovetenskapliga redogörande för den vetenskapliga frågan om koldioxiden verkligen kan vara orsaken till den uppmätta temperaturstegringen under nittonhundratalets sista 25 år. Märk väl endast under det sista kvartalet under 1900-talet!
  CO2-halten stiger, världstemperaturen tycks inte bry sig det minsta. Hur kan det komma sig?
   

 18. Olaus

  I USA finns erfarenheter att med hjälp av mikroorganismer förvandla naturgas till etanol eller diesel. Även uppges möjligheter finnas att med bakterier omvandla kol till metan.
  Mikroorganismerna sänker produktionskostnaderna ner till hälften, hoppas man.
  http://www.technologyreview.com/news/506561/biofuels-companies-drop-biomass-and-turn-to-natural-gas/

 19. Staffan

  Armagh Observatory (Nordlirland) har sedan 1795 följt vädret (dagligen, oftast).  ”Sun’s warming influence underestimated” sade man år 2000.  ”Jag misstänker att växthuslobbyn har underskattat sol-variationernas roll i klimatförändringen”, sade dr John Butler till BBC.
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/1045327.stm
  – Jovisst.  Klimatförändring.  Men observatoriet i Uppsala har siffror (genomsnittstemp för dagen) från 1722 tills nu.  Det första decenniet, 1730-talet, var juli-genomsnittet 17,5º;  det sista, 2000-talet, 17,8º.  Års-maxen var 20,1º (1730) resp 19.9º (2003).
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/1.2855
  – Jag skulle kunna fortsätta, men jag vet ju att rätt många störs av det här tjatet om temperaturer.  ”Nu diskuterar vi faktiskt klimat !”  Visst, ni har så rätt.  Man ska vara professor i miljöhistoria för att begripa det där om upphettsningen.
  (Man kan ju börja med att titta på års-siffrorna för att visa hur värmen snart tar livet av oss!  Och indier… nejvisst nej…)

 20. ThomasJ

  Börje S. #16: Hear, hear!  😀
  Just det; hur i hela humhum kan slik lysenkoism – företrädd här av S.S., men där finns ju för böfvelen horder av dennes gelikar – få [fortsätta] förekomma vid högre(?) lärosäten?
  Och när dras proppen ur för vetenskräpsredaktionerna/-redakörerna inom public service?
  Mvh/TJ

 21. Ingemar Nordin

  Börje S #16,

  Tyvärr verkar Sverker Sörlin, liksom så många andra, inte veta så mycket om vare sig den vetenskapliga frågan eller om klimatfrågan i stort (politik, ekonomi, vetenskapsteori eller historia). Istället anammar han helt okritiskt den AGW-religiösa propagandan, och gör sig till åtlöje.

  Trist när sådana som skall veta något om vetenskapens historia är så okunniga.

 22. Lejeune

  För länge sedan marknadsfördes konverteringen av svartlut till diesel som en inhemsk lösning på sveriges behov av diesel, vill minnas att det handlade om betydande kvantiteter. När sedan EROEI beräknades for processen, som var usel, svalnade intresset snabbt. För att återigen referera till uppfinnaren i Sunbyberg ”tänkte inte på det…….!?”
  Ett krav för att få projektet att gå runt är sannolikt mera skattepengar?

 23. Ann L-H

  Börje S – # 16
  Dina nattliga utgjutelser är klara som en gnistrande vinternatt, så skönt avslöjande! Sedan lång tid tillbaka har ju denna Sörlin varit en mediernas vetenskapliga älsklingsguru och för varje år blivt allt mer uppblåst. Råder konsensus finns det ju inte heller någon anledning för media, humaniora eller politiker att ifrågasätta detta orakel. 
  Tack än en gång! 
  Din mening: ”Sverker Sörlin menar, såvitt jag förstår, att en vetenskaplig fråga som är avgjord politiskt är i stort behov av humanismens stöd” blir för mig en klassiker. Minns Mike Hulmes ”We need to ask not what we can do for climate change, but to ask what climate change can do for us”

 24. Peter Stilbs

  Börje S. – jag håller helt med vad Ingemar och Ann just svarat. Det är tråkigt med KTH – och jag vet inte hur det uppstått. Det finns hur många som helst av samma snitt – min teori är att de går dit pengarna och stödet utifrån finns, vilket dels förklarar urvalet av personer som kan verka i systemet, och dels hur de kan fortsätta ”växa” i storlek och antal på tumörliknande sätt. Sörlins adept Nina Wormbs är just nu närvarande en stor gödkalv, med de rätta åsikterna. Hon skrev bl.a. en Understreckaresida om Oreskes smädebok Merchants of Doubt i SvD, och satt med i förra Granskningsnämnden för radio & TV, tillsammans med flera liktänkande. Hennes nuvarande ”forskningsområde” ligger tidsenligt inom ”klimatet”, speciellt Arktis – kan det bli bättre ?
  En extremt medioker kemistudent jag hade i slutet av 80-talet (Göran Finnveden) har lyckats ändra område och bli ”vicerektor” för miljöområdet på KTH sedan något år. Hans specialitet är olika trafikleders ”klimatpåverkan”.
  När jag frågade honom om i vilken riktning exempelvis Norrortsleden i Stockholm skulle påverka klimatet (varmare vårar, mer regn, kallare vintrar etc) var han mycket måttligt road. Egentlige tror jag inte han förstod frågan. 
  Sen har vi ju också S-O Hansson – känd från VoF, och många andra som flyter med i den politiskt korrekta och försörjningsmässigt gynnsamma strömmen.

 25. bom

  #24 Som bandmaskar omflutna av tarminnehållet!

 26. Jag hittade den här intervjun med Sverker Sörlin från 2008. Faktiskt ganska intressant:
  http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=1197878&codingformat=.m4a&metafile=asx

 27. Peter Stilbs

  Lena #26 – jag har problem med länken ”not a movie file” enligt Mac/Safari.

 28. Börje S.

  #27
  Samma här. 

 29. Konstigt, härifrån är länken klockren!
  Nåja, det är bara att gå in på sr.se och söka på Sverker Sörlin. Programmet heter sedan
  I fokus: Miljöhistorikern Sverker Sörlin om klimatforskning och klimatdebatt 
    

 30. ThomasJ

  Apropos SR & vet-i-fanskapsredaktionen kan nedan ur IVA-aktuell måhända beröra sinnena…  🙄
  http://www.iva.se/press/Pressmeddelanden/Aspegrenstipendiet-till-vetenskapsjournalisten-Ulrika-Bjorksten/
  Mvh/TJ

 31. Åke N

  Lena #29. För mig funkar länken klockrent. Använder Windows 7 och Firefox.

 32. Staffan

  För länge länge sedan (1975) trodde man en ny istid var på väg:
  Time Magazine hade 24 juni 1974 artikeln ”Another Ice Age?”  Här:
  http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1663607/posts
  Newsweek skrev 28 april 1975 om ”The Cooling World”.  Här:
  http://denisdutton.com/cooling_world.htm
  Nu – sedan sent 1970-tal (SR) – vet man att h-lv-t-t blir lite annorlunda:  Under 1900-talet steg den globala årliga genomsnittstemperaturen med 0,74ºC (± 0,18º) [NOAA] !  Och i Europa 0,9º i årssnitt !  [Annan källa]   Horribelt !  Vi brinner upp !
  –  Ser just hos NOAA att på sina håll – SÖ USA, och delar av Nordatlanten – har det blivit kallare sista århundradet !  Horribelt !  Vi fryser ihjäl !
  http://www.ncdc.noaa.gov/cmb-faq/globalwarming.html

 33. Thomas

  Staffan #32 ”För länge länge sedan (1975) trodde man en ny istid var på väg”
   
  Menar du inte att ”man” just nu tror en ny istid är på väg? Ingemar skrev ju just om en istidsalarmistisk artikel. Franzén har rentav varnat för en ny ”snowball Earth”. Karlén har varnat för i alla fall en liten istid. Kukla tror fortfarande på snar istid.
   
  Det är bara vara lite selektiv så kan man hävda att folk trodde på istid när som helst.

 34. Ingemar Nordin

  Thomas #33,

  Egentligen tror väl egentligen alla seriösa klimatforskare på att det kommer en ny istid. Frågan är väl närmast när. Vi kan då välja mellan två skolor: att först brinna upp och sedan frysa ihjäl, eller att frysa ihjäl ganska snart …

 35. Ingemar Nordin

  PS. får jag föreslå att vi flyttar över istidsdiskussionen till den nya tråden om huruvida AGW kan rädda oss från en ny istid..