Även på medeltiden odlade man ekologiskt

 

Den allmänna önskan om att återgår till medeltiden när det gäller jordbruk (om än inte klimatmässigt) har ju diskuterats livligt idag apropå brännpunktsartikeln i SvD:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ekologisk-odling-vagen-till-svalt_4105533.svd

Budskapet är att Sverige är inne på fel spår när man med skattepengar subventionerar ekologisk odling, både miljömässigt och hälsomässigt. Deras bok bygger på 20 års internationell och nationell forskning. Kritiken mot ekologisk odling är ju egentligen ganska välkänd för dem som följt med i den vetenskapliga diskussionen på området. Men inte ens sådana här fakta biter på den allmänna, och av mijöorganisationerna nogsamt etablerade, uppfattning att vi skall gå över till ekologisk mat.

I en intervju i P4 Extra Uppland intervjuas en av författarna, professor Thomas Kätterer:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6019695

Där påpekar han att det konventionella jordbruket också är dubbelt så bra på att absorbera koldioxid ur atmosfären eftersom skördarna är så mycket större. Så den ”klimatsmarte” konsumenten bör även av det skälet försöka undvika den ekologiska maten om det går. Själv har jag noterat att det blir allt svårare att få tag på icke-ekologisk mat i affärerna.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. pekke

  Tron försätter berg heter det ju.

  I ett test som gjordes så smakade tomater märkta svenska ekologiska bäst och de märkta Holland sämst, fast vad smakpanelen inte visste var att alla tomaterna kom från samma odlare i Skåne.
  http://www.svt.se/nyheter/sverige/svenskmarkta-tomater-upplevs-godare

  Gödsling med s.k. naturgödsel släpper ut lika mycket i vattendrag som konstgödsel så där vinner man inget, snarare så kan konstgödsel vara lättare att dosera och därmed minska ev. utsläpp.
  Ekologisk odling kräver mer arbete av odlaren och risken för div. angrepp är större vilket kan slå ut en skörd helt, man kan även tvingas att använda växelbruk för att inte utarma jorden.

  De som vill odla ekologiskt får gärna göra det, men vi ska inte tvinga alla odlare till det.

 2. Lustigt att vi ofta går igång på samma saker i den offentliga debatten. Eller kanske inte, vetenskapshistoria och idéhistoria som bakgrund kan väl kvitta.
  Detta postade jag i morse.
  https://www.frihetsportalen.se/2014/11/aktivister-skadar-demokratin/

 3. Ingemar Nordin

  Pekke #1,

  Det pratas mycket om den diesel som krävs för att få fram konstgödsel men mycket lite om den diesel som krävs för att ”manuellt”, dvs med traktor, för att bekämpa ogräset. Skulle tro att det går åt mindre bränsle att bespruta i lämpliga mängder och vid lämpliga tidpunkter. Man ser alltför många åkrar idag där tisteln och ogräset utgör ungefär hälften av den sådda säden. Ekologiskt?

 4. pekke

  Ingemar #3
  Ekologiskt ?

  Jadu, jag är inte nån bonde direkt, men det skulle nog även vara ett konventionellt bruk, har för mig att de ogräsmedel som används i dag inte är lika effektiva som förr.

 5. Ingemar Nordin

  “My rather elderly neighbor is complaining: ‘I’m at that age when I’ll have nothing to do with natural foods. I need all the preservatives I can get.’” – Robert Orben 1978

 6. Peter Stilbs

  18-Rapport nyss påstod först att de låga elpriserna just nu beror på den stora utbyggnaden av Vindmöllor, och ABC-nytt fyllde på med att ovan nämnda forskare sade att ekologiskt odling inte var klimatsmart /detta hemska ord/ – resten teg de om

 7. Jan Lindblom

  Ekologiskt odlade grödor måst mer noggrant kontrolleras för toxiner från ev. svampangrepp m.m som besprutning hanterar. För övrigt brukar jag provocera anhängare av ekologisk odling att jag försöker att inte äta ekologiskt odlad mat i solidaritet med de svältande i världen. Sen har jag aldrig lyckats känna något smakskillnad, snarare till det sämre för ekologiskt odlat. Men det är nog min subjektiva bedömning.

 8. Daniel Wiklund

  Det är ju inte länge sen chefen för svensk vindkraft menade att man måste höja elpriserna för att vindkraften skulle kunna fortsätta att byggas ut. Nu gör man reklam för vindkraften genom att säga att den gör elpriset lågt. Inte så lätt att hänga med. Hörde just på ett inslag i Nordnytt där man sa att Europas störtas vindkraftspark i markbygden i Piteå just nu delvis ligger i träda pga ekonomiska problem. Dom lär nog inte vara hjälpta av dagens besked.

 9. Slabadang

  Miljöförstörelserörelsen med Svenska Naturförstörelseföreningen i spetsen ….
  har ju verkligen lyckats med en storskalig miljöförstörelse. Vindkraften dödar örnar och andra rovfåglar utöver att de förstör orörda landskap och miljö med buller och ljusutsläpp.

  Man behöver inte vara vare sig forskare för att förstå hur totalt urbota dum miljörörelsens politik är. 100% Ekologiskt samtidigt som de vill dra ner på antalet kossor och minska tillgången på naturgödsel det redan i dag är brist på !!!! Totalt kocko kocko! Sen utöver det så vill de ju odla också ”biobränsle” jahaaa ja hur många planeter har den där rörelsen till sitt förfogande egentligen? 10% etanol i tanken lägger beslag på ytterligare 27% av åkerarealen för spannmål ….. man blir ju så trött på dumheterna??

  Det är så korkat från start till mål så man vet banne mig inte om man ska skratta eller gråta.

 10. Ingemar Nordin

  Slabadang #9,

  Miljörörelserna och MP skjuter sig själva i foten gång på gång (du glömde elektriska bilar samtidigt som det skall sparas på elen). Men ingen låtsas lägga märke till det. Eller vill höra talas om alla dessa uppenbara självmål.

 11. Skogsmannen

  Ha, va kul att detta debatteras här, jag är ju sedan några år ekobonde efter att ha köpt en gård som var/är certifierad. 🙂

  Diskuterar ofta värdet av detta med granngårdarna där det drivs både konventionellt och ekologiskt och skall man sammanfatta diskussionen så är det på någevis lite skit samma. Lyssnar man på vad konsumenter säger så är det eko som gäller och tittar man på vad de väljer i butiken så är det det billigaste som gäller (och det är inte svenskt).

  Som tur är har verksamheten ingen avgörande betydelse för min ekonomi så man kan väl köra på ett tag till, har dock funderat på att prova IPM istället vilket är någonting mitt i mellan konventionellt och eko (eller varken eller 🙂 ) .

  Men artikeln i Svd kan nog till viss del sägas bekräfta mina erfarenheter i frågan.

 12. pekke

  En sak slog mig när det gäller ekonomin i ekologiska jordbruk precis som i förnyelsebar el, blir det för mycket både inom landet och utom landet så kommer det bli en prispress på producenterna.
  Vad händer om en arbetsintensivare produktion får en allt hårdare konkurrens vilket pressar produktionskostnaderna, kommer de ekologiska bruken klara av det utan ökade bidrag ?

  Kommer vi få se en skenande bidragshysteri lik den i energisektorn för att vi ska ha ekologiska jordbruk i Sverige ?

 13. Börje S.

  #9

  Kanske inte så dumt om man betänker att miljörörelsernas ultimata mål ären drastisk minskning av människornas antal.
  Enligt miljörörelserna jorden runt är vi människor ett virus som gör moder jord sjuk.
  ”Ftackars, ftackars Jorden fom blitt så fuk så fuk”, gråter de på sina möten om vilka mänskliga glädjeämnen och nyttigheter de ska stoppa i nästa steg för att göra jorden frisk igen. Det går ju bra nu när Löfvén så behändigt släppt in dem till maktens grytor.

  Alla åtgärder de föreslår leder till sämre villkor för befolkningen. Får de hållas kommer vi till slut till en punkt där maten inte räckertill oss och den mat som finns är full med mjöldrygor, mjölmaskar fläskänger och mögel.
  Energin blir helt oåtkomlig för de som har mindre än en riksdagsmanslön (som naturligtvis höjs i takt med alla de villkorsförsämrande åtgärder som riksdagsmännen inför) att romla för.

  Resultatet blir på grund av tappad livslust, köld och svält och matförgiftning i slutändan massdöd. Vilket, som sagt, är målet för MP, WWF, Greenpeace Naturvårdsverket och alla de andra do good-arna.

  Först när mänskligheten reducerats med 90% blir jorden visserligen inte helt frisk, men nästan. De där 10 procenten som blir kvar måste naturligtvis vara medlemmar i MP och Greenpeace och alla de andra mönsterorganisationerna allihop, ty vem ska annars ta ansvar så att inte de där människovirusarna börjar infektera moder jorden igen?

  Så till verket: 90% ska bort, först därefter kan våra hårt arbetande miljö”vänner” tänka sig att slå ner lite på försämringstakten.

  POST SCRIPTUM
  ”Men vem ska betala millö”vännernas” löner när 90% av människorna inte finns längre?” frågade en av medlemmarna i en sån där ”miljö”organisation lite försiktigt undrande. Han blev utkastad.

 14. Skogsmannen

  Pekke!

  Lantbruket är inte särskilt personalintensivt längre så just det slår nog inte så hårt.

  Däremot slår nog längden på växtsäsong betydligt mer och möjligheterna att driva nötproduktion över stora områden (Ranch-uppfödning i USA, Argentina m.fl.).

  Sverige är dessutom ett ganska kallt land uppe i norr.

 15. Utdrag ur en postning jag gjort på SKRIVA-listan:

  I SvD har jordbruksforskare slagit fast det självklara: s k ekologiskt jordbruk är inte alls bra för ”miljön”. Och det beror på att det är enormt lågproduktivt. Avkastningen blir bara hälften mot gängse jordbruk. Skall jordens folk få mat måste man hugga ned skog för att öka jordbruksarealen. Maskinerna skördar mindre för varje liter bränsle. Maten blir mycket dyrare, så man måste producera mer för att få råd att köpa den (enligt miljönisseriet är all produktion och att jobba mer oekologiskt). All hantering blir mer resurskrävande. Osv.
  Förespråkarna av ”ekologiskt” jordbruk tycker att vi skall gå tillbaka 100 år i tiden. Låt oss betrakta svensk spannmålsskörd genom historien, enligt statistik från jordbruksverket:

  http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Annan%20statistik/Statistikrapport/20056/20056_tabeller29.htm

  1911-15 ca 2,4 milj ton/år
  2001-04 ca 5,4 milj ton/år

  Enligt nedanstående historiska sammanfattning har samtidigt svensk jordbruksareal minskat med 25%. Den ökade skörden beror på bättre jordbruksmetoder, nya effektivare grödor, mer mekanisering, mer konstgödsel, välavvägd användninng av pesticider, och liknande.

  http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Annan%20statistik/Statistikrapport/20056/20056_ikortadrag.htm

  Samtidigt har antalet jordbruksverksamma minskat, från 1950-talet till nu, med mer öän 80%.
  Notabelt är att svenskt jordbruk, trots att vi är långt norrut och föga idealiskt för detta, skulle räcka till att föda Sveriges befolkning. Enbart spannmålet räcker till över 1.5 kg mjöl per svensk och dag – det blir många limpor! – och då är inte grönsaksskörd, potatisskörd, mjölk, fiske, animalisk produktion, äggproduktion m m inräknat.
  ”Ekologisk” mat är onödig och *väldigt* dyr. Det gäller ö h t denna vilda flora av ”miljö- och rättvisemärkning” i butikerna. Sådana där ”märkningar” är, menar jag, en blandning av blåögt önsketänkande och bluff.
  Önsketänke/bluffmärkningsvaror kostar 2-3 ggr mer än billigaste normala alternativ. Det är bara att gå ut i butikerna och kolla. Och vi kan vara övertygade om att 90% eller mer av prisskillnaden går till mellanhänder: uppköpare, vidareförsäljare, distributörer och slutligen butiken. Det enda man åstadkommer är att på ett falskt sätt döva sitt politiskt korrekta samvete och gynna en rad mellanhänder, som naturligtvis fattat att man i dagens mentala klimat kan pumpa upp priserna om något är ”miljövänligt” och ”rättvisemärkt”.
  Och skall allt jordbruk bli ”ekologiskt”, som de mest fanatiska högljutt kräver, blir det a) garanterat matkris och massvält på jorden (i motsats till nu då vi har ett bekvämt överskott) och b) vi får se skogsmaskinerna gå på övertid för att hugga ned skog och öka jordbruksarealen.
  Jag köper aldrig medvetet något med de där konstlade bluffmärkningarna och om någon vill pracka på mig något vegetariskt, för att det hävdas vara ”bra för miljön” och annat dumt, anmärker jag och finns animaliskt alternativ grabbar jag det. Det bör alla göra.

  –Ahrvid

 16. Osynlige Mannen

  En sak som inte tas upp så ofta är tricket att få hyfsat stor avkastning från ekologisk odling. Det finns en tid som måste förflyta innan en åker som använts för konventionell odling är godkänd för ekologisk odling. (3 år? 5 år? Jag minns inte.) Tricket är att mätta marken ordentligt med näring under tiden för konventionell odling, därefter vall under väntetiden. Sedan kan man plocka ut hyfsade skördar några år med ”ekologisk” odling med hjälp av all konstgödsel som påförts jorden innan dess. Därefter är det dags att skifta åkrar. Det här har de större jordbruken satt i system. Inte mig emot. Om man kan plocka ut dubbla priset från lättlurade idioter är det väl OK? Det är inte värre än vad Svenska Spel eller Postkodslotteriet ägnar sig åt. Eller att kränga en ”miljöbil” på någon som saknar matematisk begåvning att räkna ut vad kostnaden per km verkligen är. Eller det allra bästa; att få folk att betala mer för ”grön el”. A fool and his money are soon parted. There’s one born every minute. Nej, jag ångrar mig. Det allra bästa var de spanska solpanelerna som levererade el även nattetid med hjälp av dieseldrivna elgeneratorer. Det är faktiskt svårslaget.

 17. Jimmy

  OT
  Coming soon to a theatre near you!

  http://m.youtube.com/watch?v=5CdVQa0_pSs

  The film that promises to cool down the Global Warming hype.

 18. Helge

  Brukar hålla med de flesta av er, men här resonerar ni inte logiskt.
  Storskalig industriell odling kan säkert fungera bra ibland men så kan även ekologisk odling.

  Personligen tror jag mer på småskalig odling uppblandat med djurhållning som får artegen föda än storskaliga monokulturer av milsvida fält avbrutna av en och annan djurfabrik. Stora fält av monokulturer innebär att man i princip slår ihjäl den lokala ekologin. Allt blommar samtidigt, allt skördas samtidigt, allt plöjs samtidigt osv. De få arterna ökar även riskerna inom många områden.

  Överallt där industriellt jordbruk förekommer slås i princip matjorden ut, från att ha varit kanske meterdjupt blir det mm vi pratar om. Och visst finns det ekologiska system som ger bra avkastning, titta t.ex på terra preta.
  GMO kan säkert vara bra ibland, men riskerna är också betydande med tanke på att vi långt ifrån förstår helheten bakom arv, DNA och gener ännu.

  Så var nu lite kloka och polarisera inte denna debatten ytterligare, speciellt som de flesta av er vet ganska lite om ett område som är brett och komplicerat, bredare än klimatområdet.

 19. Flopzon

  #18 Helge
  Du ber om det orimliga. Inte säkert herrarna i dessa kommentarsfält ens hört talas om fosfortoppen eller Väst-Sahara. Nettotillförsel av kadmium och annat är nog likaså en vit fläck på kunskapskartan. Och ett litet obs i förbifarten: Det icke allenast kor som skiter.

 20. Helge

  #19 Flopzon
  Du tillhör den andra ringhörnan av polariseringen. Det finns ingen brist på fosfor, det är en av jordens vanligaste grundämnen. Här en lite fakta som i stort stämmer.
  http://www.renakerrenmat.se/fakta/Fosfor-jan-2011.pdf

  Kadmium är dock ett reellt problem som huvudsakligen tillförs via konstgödning och via luft från fossilbaserade kraftverk. Det finns konstgödning med mindre mängder kadmium, det är dock något dyrare.

 21. Flopzon

  Jag har ”talat” med den extremt vridna lobbygruppen Renåker och dess främste företrädare Gunnar Lindgren. Han är en nyfiken hedersman men har tyvärr fullkomligt snöat in på fel saker. Många kloka och sansade personer har stångat pannan blodig och lagt ner samtalet med Gunnar och andra företrädare. Jag ber dig nu: Lär något om hur fosfor fungerar i organismerna, matjorden och alven och står inte och gorma om att fosfor är ett grundämne. Förlåt, men det är mellanstadienivå.
  (Obs. Du får ingen källa alls, ty debattknepet här är alltid att kasta dynga på avsändaren. Vi är nu ute på ett kunskapsfält, det är ingen liten teg. 😉 )

 22. Christopher E

  Bra att detta ämne kommer upp i media. Jag har känt till flera av punkterna länge (punkten med växthusgaserna struntar jag dock av lättförstådda skäl i – ett icke-problem). På våra skolor minskar utbudet för barnen pga politikernas religiösa krav på högre andel ekologiskt. Eftersom budgeten ofta är samma och produkterna dyrare är enda lösningen att skala bort produkter istället; mjölk och sallader är ofta första offret.

  Jag undviker nästan helt alla produkter märkta ekologiskt och liknande. Ofta gör priset valet lätt, men även i de få fall priset är lika väljer jag den konventionella produkten. En tendens som Ingemar noterar är att affärer låtsas vara miljövänliga och gör det svårare att finna konventionell mat, skyller på att det är kundernas önskan (efter en massiv ideologisk kampanj) men gnuggar givetvis händerna då de kan ta mer betalt, inte bara för de ”ekologiska” produkterna, utan de vanliga dras med. Såg nyligen en ICA-butik som skyltade med samma pris för vanliga bananer som ”ekologiska”… men vad de gjort var att öka priset på de vanliga. Jag valde en annan affär.

  Till #18 vill jag säga att om vi byter konventionell odling mot lågproducerande ekologisk behövs betydligt mer åkermark. Den kommer i stor utsträckning från kvarvarande naturmark. Tala om att slå ihjäl ekologi. Att matjord skulle gå från ”meterdjup” (i vilken jordmånstyp finns det sådana djup?) till millimeter låter helt otroligt. Jag bor mitt i jordbruk själv (konventionellt) och där ligger matjorden på ca 30 cm som den alltid gjort.

 23. Stickan no1

  Aktuellt i dagens P1
  ”Forskare: ”Ekologisk mat varken klimatsmart, miljövänlig eller giftfri””
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6019861

 24. Helge

  #21 Flopzon
  Vet inte vem det är som är extrem, är för mig ganska ointressant, fakta får tala. Noterar ditt personangrepp, det brukar den ägna sig åt som har få bra sakliga argument.

  Att jag nämnde att Fosfor är ett grundämne var bara för att avfärda argumentet att ”det tar slut”. Vad jag vet som så förkommer det normalt inte vare sig fusion eller fission på åkrarna vid växtodling. Fosfor är del av ett kretslopp, det handlar bara om hur mycket det kostar att få fram det i föreningar som kan tillgodogöras av växter. Fosfor är ett vanligt förekommande ämne i naturen.

 25. Ingemar Nordin

  Det här är ju ett område som agronom Rockström borde kunna något om, men han är förvånansvärt frånvarande i debatten. Istället är det eko-lobbyisterna Naturskyddsföreningen som får försöka svara på kritiken från de fyra författarna. Undrar varför?

 26. Helge

  Något som missas i debatten med större avkastning per hektar är att många produkter då också blir näringsfattigare. Visst ökar ofta kolhydratinnehållet men t.ex har mineral- och vitamininnehållet i grönsaker, frukt och säd sjunkit och det ganska kraftigt i snitt. Mineralinnehållet i våra åkrar har också sjunkit, det tas helt enkelt ut mer än som hinner återbildas och konstgödning innehåller oftast relativt lite nyttiga mineraler.

  Det förkommer även grönsaksodling i näringslösningar där enbart det som har betydelse för tillväxten tillförs. Tomater odlas t.ex oftast i stenull med näringslösning. Ekologiska tomater odlas dock i jord.

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/frukt-och-gront-har-vattnats-ur_320510.svd

 27. Flopzon

  #24
  Vi är överens och förstår detta någorlunda. Det måste ända talas om personangrepp. Jag var vänlig mot herr Lindgren. SNF o Renåker har samma mål: Att stoppa slamspridning, vilket vore ett grundfel som vi till varje pris bör undvika.

  (PS denna sida är impregnerad med personangrepp, nedgöranden och att spy galla över SNF, Rockström, IPCC, MP, Löfvén, SVT, SR, … Så varför så känslig?)

 28. Flopzon

  För att hjälpa till att föra vetandet framåt – här är länken till världens mest ambitiösa försök med slamspridning (se sammanfattningar s 42 ff): http://hs-m.hush.se/?p=15973

  Men ta gärna del av Renåkers totala sågning av detta. Då vill jag ödmjukt anföra att jag personligen har hört försöksledaren P-G Andersson tålmodigt och sakligt gått i svaromål på var och en av de punkter som utgör dessa grava invändningar från nämnda lobbyorganisation. Till slut kan man inte annat än tro på det vi verkligen kan mäta. Även om man har en uppfattning från början som man vill styrka, för eller mot något.

  Varför berättar jag detta? Dels för att Renåker inte kan användas som sanningsvittne för någonting egentligen. Men lyssna ska man alltid. Dels för att påpeka att ett slutet kretslopp i matproduktion inte är beroende av djurhållning alls. Att hantera humangödsel ställer lite högre hygieniska krav, men är precis detsamma som vi alltid gjort; berika jorden med restprodukterna eftersom skörden utgör en grad av utarmning.

  Det ”konventionella” (kemiska) jordbruket är en mycket liten parentes i vår historia. Däremot bör man naturligtvis ta de bästa av den nya tidens landvinningar för att förstärka en uthållig markanvändning. Någon säger att utan växtskyddsmedel blir du sjuk av svamptoxiner istället, jo men resistensproblematiken och det faktum att ursprunget till medlen är på upphällningen gör att vi må besinna oss. Det här är vår föda och långsiktiga överlevnad, inga enkla saker.

  Ett kanske nödvändigt tillägg. Fosfor tar inte slut, det har ingen sagt. Det är något annat med brytvärd fosfor. Åren 2055 eller 2070 har figurerat för någon sorts P-topp.

 29. Christopher E

  #26 Helge

  Om man läser din länk så verkar eventuell (det är osäkert, data är bristfälliga) näringsminskning snarare än jorden bero på att förädlingen fokuserat på tillväxt och att andra faktorer därmed kommit i skymundan. Observera att även ”ekologiska” produkter är förädlade på samma vis.

  Detta bör vara lätt löst med framtida förädling, och i synnerhet med genförädling. Skulle det ändå vara så att ämnen saknas i konstgödningen så är det bara att lägga till marginellt. Något dyrare kanske, men säkert marginell skillnad jämfört med vad ”ekologisk” odling har för prisläge.

  Att backa tillbaka klockan till Emil i Lönneberga är inte längre en möjlig lösning.

  Jag köper för övrigt enbart billiga grönsaker odlade med konstgödning och även hydroponiskt som du nämner. Det smakar utmärkt, jag mår utmärkt, och mitt midjemått skvallrar om att näringsbrist är där då rakt inte. 😉

  Blindtester har punkterat myten om ekologiska produkters påstådda aromatiska överlägsenhet rejält, och andra tester har inte heller visat att de är nyttigare.

 30. Ekologisk odling är bra för trädgården och kolonilotten. När det ska odlas en stor mängd mat till en stor mängd människor, duger den inte. Det som skulle kunna ändra på det är genteknik, som kan göra ettåriga grödor fleråriga och växter motståndskraftiga mot angrepp av insekter, parasiter och sjukdomar. Men reglerna för ekologisk odling förbjuder GMO-grödor.

  Min dotter går nu i sjunde klass. I mellanstadiet märkte jag att skolan indoktrinerar i hur bra det är med ekologiskt, krav och andra miljömärkningar, fair trade och dylikt. Så nu tvingas jag leta sådana märkningar så fort hon är med i affären. Inte märks det mycket skillnad. Ekologiska bananer har prickigare skal än vanliga bananer, men om det är någon skillnad i smak vete tusan. Arbetarna på bananplantagerna påstås få skador av alla bekämpningsmedel som används, så det kanske kan vara en anledning att välja de ekologiska bananerna? Fast kanske är hälsoproblemen för arbetarna överdrivna?

  När miljöorganisationer vill återvända till 1700-tal, eller ännu tidigare, visar det bara att de egentligen är fientligt inställda till människor. Den som är fientligt inställd till att människor har det bra, är dessutom emot att människor ska minska sin miljöpåverkan. Det går inte att komma ifrån, hur mycket miljövänner de än påstår sig vara. Typiskt är att de vill förneka sambandet mellan ökande rikedom och minskande miljöpåverkan. WWF:s propaganda framhöll nyligen några av världens fattigaste och minst demokratiskt länder som föredömen. När företrädarna konfronterades med det, nekade de till att ha påstått sådant. Vilket formellt sett är sant.

  Det är typiskt för miljöflummare att insinuera saker så att åhörare/läsare ska dra ”önskvärda” men felaktiga slutsatser. Anklagas miljöflummarna sedan för att ha påstått felaktiga saker, kan de hävda: ”Nej, det har vi aldrig påstått!” Vilket formellt sett är korrekt, men inte moraliskt sett.

 31. Ingemar Nordin

  Lars K. #30,

  ”Miljöflummare” är nog en alltför mild beteckning. Ledarna för det ”ekologiska” tänkandet vet nog vad de vill åstadkomma. Begrepp som ”ren mat”, ”ren energi” ”vegetarianism”, och ”livsstil” borde få en och annan varningsklocka att ringa bland demokratiskt sinnade personer. Vi har hört tongångarna förut.

 32. Sören G

  Hördepå Studio Ett i P1. Där Kristina Belfrag från SLU beskrev forskarna bakom rapporten, som säger att ekologiskt jordbruk är betydligt sämre, som äldre som är på väg eller har gått i pension, medan de yngre inte håller med. Reportern kommenterade: ”Du beskriver dem närmast som rättshaverister.” Och sedan jämfördes det med klimatförnekare, vilket tydligen skulle framstå som något dåligt.

 33. Ingemar Nordin

  Sören #32,

  Råkade också höra det där i bilen på väg hem. Tydligen är kritiker i samma pariakategori som klimtahotskritiker. Istället för sakliga argument så går man på personangrepp direkt. Hon påstod rakt ut i luften, inte bara att ”yngre” forskare på SLU var eniga med henne, utan också att de ”gamlas” argument var i minoritet. Och det vet vi ju att det är mängden av hängivna anhängare till en viss ståndpunkt som gäller, inte vetenskapliga fakta.. Hon hade heller inget att invända mot reporterns sammanfattning att professorerna var att likna med ”rättshaverister”.

  Inslaget visar med all tydlighet, inte bara på public service låga nivå, utan också på den nivå som numera råder på våra universitet och högskolor. Tyvärr väldigt avslöjande inslag.

 34. Helge

  #29 Christopher E

  Tycker egentligen det säger sig självt att odlar man 10 ton vete per hektar med hjälp av konstgödning och långt gående förädling där endast produktionsegenskaper tas tillvara så har det betydelse för slutprodukten. Allt inom biologin har komplexa återkopplingar som inte alltid inses vid första ögonkastet.

  För mig har det aldrig varit frågan om att backa något till Emil i Lönneberga utan snarare titta framåt. Vi går från ett jordbruk som haft 1000-tals produkter och sorter till ett jordbruk med allt färre produkter och ett fåtal sorter som odlas i stora monokulturer. Som gödslas med konstgödning som innehåller tungmetaller. Odlingsmetoder som förstör matjordslager som tagit årtusende att producera.

  Personligen tror jag odlingar kan utvecklas där man kombinerar moderna kunskaper med den ökande kunskapen kring näring, matjord och sorter.

  Bra att du tycker du mår bra, själv har jag insett att mycket av den storskaliga odlingen ger oss våra välfärdssjukdomar och får våra köttdjur att uppleva helvetet på jorden. Vi är inte byggda för att klara förhållandevis värdelösa livsmedel ur näringssynpunkt som vete och majs. Djuren blir matade med kraftfoder baserat på bl.a vete, ett foder de inte är skapade för och därmed blir sjuka och ger ett sekunda kött för oss människor. T.ex innehåller det lägre halter av omega-3 fett och högre halter av inflammationsdrivande Omega-6 fetter.

  Tycker din argumentation är lite ihåliga på sakargument och faktiskt lite nedlåtande i bästa livsmedelsindustrianda. Trodde du kunde lite bättre än att använda den typen av argumentationsteknik.

  Själv har jag ca 180 m2 trädgårdsland där jag odlar enligt Terra Preta, tagit kol från en mila på Hunneberg, ett litet växthus (8 m2) mot ena husväggen där jag odlar tomater, gurka, paprika och chili. Har köttdjur (Nöt och lamm) ihop med en månskensbonde som enbart betar gräs och vare sig gifter eller kraftfoder kommer in på gården. Allt helt lagligt. Mangolden blev magnifik i år. Har även tre fruktträd Plommon, körsbär & päron), 6 bärbuskar (vinbär & krusbär). Förstår att inte alla kan ha det så, men betydligt fler skulle kunna.

  Så på kött är jag självförsörjande till ett pris som är lägre än vanligt kött i butiken. Grönsaker klarar jag mig 3-12 månader om året beroende på vilken grönsak/kryddväxter/frukt vi pratar om. Jordgubbar kortast tid, vitlök och kryddväxter året runt. Det lustiga är att det inte är särskilt mycket arbete när man väl fått jordbitarna i ordning. Några timmar i veckan är allt som behövs om man är två. Inga gifter, ingen konstgödning ens i växthuset.

  Fiskar ibland men tyvärr inte så jag blir självförsörjande, torsken har ju sen länge trålats bort på västkusten, även om den visar tecken på att sakta återhämta sig lite nu efter trålningsförbud nära kusten. Odlad fisk köper jag bara inte, ohälsosamt kött och rent djurplågeri (fiskplågeri?).

  Och ja jag kallar mig öppet för klimatskeptiker och övertygar allt fler om både klimat och mat genom lugn och saklig argumentation.

 35. Pelle L

  ja herre Jösses, så duktiga de gröna godhetsapostlarna är 😀

  Självhushållande på sina 180 kvm radhustomt!
  Men det är klart att fåren klarar sig, de gödslar ju marken samtidigt som de betar av den.
  Hur återför du, Helge, näringsämnena till ditt trädgårdsland och ditt växthus för att få nästa års skörd?

  Varför föraktar du majs så? är det för att du vet att popcornen på bion är gjorda av majs?
  Mas och ris är jordens viktigast grödor, utan dem skulle kanske halva jordens befolkning svälta ihjäl.
  Förutom att du inte skulle fått dina popcorn till TV-kvällen och din Risifrutti till frukost.

  Men du är ju inte ”självförsörjande” för fem öre!
  Vad händer om du får ett getingstick, eller en flisa i fingret som inflammeras?
  Eller hemska tanke, blivit infekterad av stelkrampsbakterier i ditt idoga grävande?
  Är du självförsörjande med läkemedel och sakkunnig hjälp då också?

  Och steker du ditt lamm över eld med ved från din egen trädgårdstäppa?
  Badar i en gyttjepöl runt knuten?
  Borstar tänderna med en pinne?
  Och använder växthuset som avträde?

  Nä du, som godhetsapostel är du inte mycket värd.
  Det går inte att rädda världen genom att odla tomater.

  Det behövs nog mer än en radhustäppa för att leva ditt bekväma liv .
  (Internet genom maskrosrötter eller?)

  Men visst, det är kul att ha en hobby 😉

 36. Ingemar Nordin

  Helge #34,

  Jag är absolut inte någon expert på detta område utan gläds mest åt att det för en gångs skull blivit en öppen diskussion om ekoodlingens för- och nackdelar.

  Det jag inte riktigt förstår i ditt resonemang är att om vi nu får bättre avkastning, bättre kvalitet och lägre priser med ekoodlad mat, varför behövs det då 500 miljoner i subventioner? Det går liksom inte ihop för mig.

 37. Skogsmannen

  He he, nu flyttas målstolparna…

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ekologisk-odling-behovs-av-klimatskal_4106195.svd

  Noterade speciellt följande:

  ”Både Maria Wivstad och Svante Axelsson vänder sig mot polariseringen mellan konventionellt och ekologiskt jordbruk.”

  Är det dags att komma på det nu (för de mest polariserade av alla)?

  Vidare:

  ”Det finns en kompromiss i agroekologiskt jordbruk, man kanske behöver gödsla med fosfor om det är fattiga marker och någon gång spruta om blir gräshoppsinvasion, säger Svante Axelsson.
  Agroekologiskt jordbruk bygger på ekologiska metoder, men behöver inte helt utesluta användningen av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.”

  Tyckte just att jag skrev något om det igår…. javisst ja, se mitt inlägg #11 ovan. Integrerat växtskydd (IPM) kallas det visst.

  http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/vaxtskydd/integreratvaxtskydd.4.765a35dc13f7d0bf7c42af0.html

  Hade nog aldrig kommit fram om de inte ställts mot väggen. Undrar om man kan fortsätta som KRAV-bonde om man följer de principerna nu (om det nu är vatten värt)?

 38. Flopzon

  Helge dristar sig till att milt kritisera/kommentera skeptikerskrået. Pelle L far ut i smädelser.

  Detta gäller här på klimatupplysningen

  · Det gäller att älska CO2. Nästan lite överdrivet. Om man ironiskt är EMOT CO2 är det den som förekommer i läsk o drinkar, förstås.
  · Alla som pratar om AGW är religiösa.
  · Radio, TV o tidningar ska heta gammelmedia.
  · Påpeka gärna tretton gånger extra att Rockström m fl INTE är klimatexperter.
  · Kommer det in en skeptiker till skeptikerna i denna gryta så är den klimathotare, miljömupp, fascist, socialist, okunnig, t o m korkad. Varsågod att vara elak, att mobba eller vara överlägsen mot den.
  · Man påpekar gärna hur korta mätserierna är och att det är omöjligt att veta så mycket. Därför är IPCC ute i ogjort väder! Samtidigt är det ett evigt tjat om att isen tillväxer i Arktis under någon månad och att det minsann växer som bara den en sommar och att det är -14 grader någonstans i oktober.

  Den ganska självklara kritiken av dessa dogmer

  · CO2 är inte ”livets molekyl”. Det epitetet är lite… fånigt. CO2 är slutpunkten i förbränning/oxidation. En av de vanligaste reaktionerna här på jorden. Ett lämpligt ord för den lilla molekylen med en kolatom i, som dock inte räknas till organiska kemin, skulle kunna vara autotrofernas byggkloss/växternas legobit.
  · AGW-folket är lika lite ”troende” som ni skeptiker. (Skeptikerna verkar ha ett knepigt förhållande till religion.)
  · Ordet gammelmedia är tänkt att sänka dessa media och dess ”okunniga journalister”. Tror inte det funkar så bra. En överkaxig attityd kan ha motsatt effekt.
  · Vanligt att talespersoner inte är tung indragna. Gäller många områden. Bara att gilla läget.
  · En trevlig ton i trådarna tjänar alla på. Den yttersta meningen är ändå att vi ska lära oss något av varandra.
  · Ja, just det – väder ÄR INTE klimat.

 39. Helge

  #36 Ingemar Nordin

  Har egentligen inget emot ”konventionell odling”, och är ingen rabiat förespråkare av ekologiskt. Vad jag reagerade på var mångas oreserverade lovsång för storskaligt jordbruk och att ekologiskt i princip var rena fantasin. Har pratat med bönder som påstår att ekologiskt i större skala bara går några år, sen tar tistlarna över och att många ger upp.

  Storskaligt jordbruk och köttproduktion av den typen som förekommer i USA och delar av Europa tror jag inte är hållbart. Tror det finns alternativ där fördelar från båda viset kanske kan kombineras och att småskaligt ner till en viss gräns är effektivt. Tror också att ekologiskt jordbruk har en utvecklingspotential som kan vara både effektiv och hållbar, det kan dock vara svårt att tänka nytt och utveckla saker när inte en multinationell industri med finansiella muskler står bakom.

  Helt klart är att vi alla blir sjukare för var år som går, först USA och Europa, sen Asien och nu Afrika. Galopperande diabetes-2, fetma, hjärtkärl osv.

  Någon tyckte min förra länk om hur näringsvärdet minskar på ”utarmade” jordar, det är i och för sig bara att googla så hittar man 100-tals sidor i ämnet, här är en.
  http://www.scientificamerican.com/article/soil-depletion-and-nutrition-loss/

 40. Pelle L

  Flopzon #38
  ”CO2 är inte ”livets molekyl”. Det epitetet är lite… fånigt. CO2 är slutpunkten i förbränning/oxidation…”

  Och vad är då byggstenarna i fotosyntesen menar du?
  En och annan menar nog fortfarande att växtligheten är grunden för det mesta livet på jorden.

  Eller menar du att vi skulle klara oss lika bra, eller till och med bättre, utan koldioxid?

 41. Ingemar Nordin

  Flopzon #38,

  Du kommer mest med invektiv och öser galla över bloggen i allmänhet. Försök att följa debattreglerna och komma med sakliga inlägg i diskussionen istället.

 42. Helge

  #35 Pelle L
  Egentligen vill jag inte svara när det raljeras så mycket.

  Och ska kanske be om ursäkt om det lät lite skrytsamt det jag skrev, men avsikten var bara att visa att man faktiskt med relativt liten insats kan producera stora mängder livsmedel själv. Jag har känt mig tvungen att börja eftersom jag anser att stora delar av våra livsmedel har sjunkit för mycket i kvalité. Man behöver inte gå långt tillbaka i tiden där detta var ganska vanligt, dvs att man odlade mycket för eget bruk på förhållandevis små arealer. Mina mor och farföräldrar hade riktigt stora trädgårdar för egna grönsaker.

  Har aldrig påstått att jag är självförsörjande och ser heller ingen mening med att vara det. Det är det vi har samhällen till, dvs vi tar på oss olika roller och optimerar därmed produktionen och byter varor och tjänster. Självklart åker jag inte till läkare för en sticka i fingret eller ett bistick om jag inte är allergisk. Visst borstar jag tänderna, men inte med tandkräm, bikarbonat är bättre. Jag har faktiskt gödslat mina land själv till stor del genom att jag urinerat i en stor tunna för att impregnera det speciella por-rika träkolet innan spridning. Givetvis har jag dessutom kompost och hämtar även gödsel från min gode vän ekobonden. har även tänkt spridit mineralrikt stenmjöl för första gången, ska bli kul att se om man ser någon skillnad.

  Majodling används till stor del för att göra Glukos-fruktos sirap som sötar våra halvfabrikat så vi klarar att äta en annars smaklös rätt, samtidigt får vi ökad risk för fettlever. 1/3 av USAs befolkning anses ha fettlever, förstadium till skrumplever. Nedbrytningen av fruktosen från bl.a. majs ger samma skador som för stor alkoholkonsumtion. Vidare används majs till djurfoder i djurfabriker (ingen artegen föda direkt) och alkoholproduktion för bränsle och whisky . Dessutom till viss mat och godis. Majs är mycket kolhydratrikt och räknas knappast till de bättre livsmedlen. Hemmagjord popcorn på smör äter jag ibland som ett alternativ till godis.

  Nej, hade jag varit lite yngre hade jag köpt en liten gård och blivit månskensbonde för egen försörjning och mina närmaste, och ännu har jag inte släppt tanken helt.

 43. Ingemar Nordin

  Helge #39,

  Jag vet inte om storskaligt jordbruk behöver vara sämre än småskaligt. Men visst är det trevligt med småjordbruk med varierad djurhållning och sädesslag.

  Beträffande tistlar och ogräs så kan jag bara vittna om hur det ofta ser ut på ekologiska fält. För att få bort det krävs mycket mekanisk ogräsbekämpning, mycket arbete. Jorden bör rimligtvis tillföras lika mycket näring som tas bort ifrån den, det som blir mjöl, grönsaker och kött och konsumeras av alla oss som inte är bönder. Och det är väl i princip hela det periodiska systemet (även metaller) som krävs, annars blir det brist och icke hållbart.

 44. Osynlige Mannen

  @ Flopzon #38

  · Radio, TV o tidningar ska heta gammelmedia.
  Det är i mitt tycke en bra term, eftersom internet brutit informationsmonopolet. Att läsa exakt samma TT-notis i samtliga gammelmedia är inte mycket till mångfald.

  · Ordet gammelmedia är tänkt att sänka dessa media och dess ”okunniga journalister”.
  Journalister är givetvis okunniga, de är utbildade för att skriva på ett sätt som fångar läsarens intresse. Hur skulle de kunna vara kunniga på alla områden de skriver om? Värst är det givetvis för vetenskapsjournalister. Men jag håller med om att man inte skall skälla på dem för att de är okunniga, jag är inte heller kunnig på mer än ett begränsat antal områden.

  · CO2 är inte ”livets molekyl”. Det epitetet är lite… fånigt.
  Koldioxid är förutsättningen för liv som vi känner det. Fånigt eller inte fånigt liv.

  · En trevlig ton i trådarna tjänar alla på. Den yttersta meningen är ändå att vi ska lära oss något av varandra.
  Jag håller fullständigt med dig.

  · Ja, just det – väder ÄR INTE klimat.
  Stämmer bra. Men väder liksom klimat är system som är semi-kaotiska, vilket gör att det prognostiska värdet av en modell faller radikalt över prognosens tidsintervall. Och nu uttalar jag mig om ett ämne jag definitivt behärskar, jag har många års erfarenhet av datormodellering. Dock ej av klimat. Jag skulle aldrig få för mig att slösa bort min tid på ett så dödfött projekt. Det vore lika produktivt som att skapa en modell som skall förutsäga hur en tennisboll kommer att studsa när den släpps en meter över ett betonggolv. Det finns förlopp som INTE (oavsett modell eller beräkningskapacitet) går att korrekt prognostisera. Klimat faller inom den kategorin.

 45. Flopzon

  #44 Osynlige! Här har du kardan! Förutom de (obligatoriska) missförstånden gällande CO2 så gillar jag verkligen din inställning. Tack, Broder.
  (Vafan, låt oss lätta upp stämningen lite, gubbar.)

 46. Flopzon

  (Tror att ett normalt svenskt kraftuttryck – i glädje – fastnade i ett filter.)

  #44 Osynlige mannen,
  Tack för ditt inlägg!/F

 47. Ingemar Nordin

  Helge #42,

  Small is Beatiful, hette det när jag var ung. Och ibland stämmer det bra. När jag var student i Lund så var det ett fasligt käbbel bland kommungubbarna därför att några ville tillåta att staden växte. De ville bebygga ”den goa åkerjorden” med villaområden. Någon jordbrukskunnig person lät utreda hur det var med avkastningen ute på åkrarna jämfört med bebyggd mark. Till allas förvåning visade det sig att avkastningen i villaträdgårdarna var större än på åkermarken.

  Man skall ju inte jämföra äpplen med päron sägs det. Men utredaren hade hittat på något fiffigt omräkningstal så att man kunde jämföra näringsinnehållen i äpplen, päron, vinbär och morötter å ena sidan med havre, vete och betor å den andra. 🙂

 48. Daniel Wiklund

  Det är ju tur för dig Flopzon att det finns skeptiker, då får du ju framstå i god dager. Har ju svårt att förstå varför du annars utsätter dig för denna ”mobb”.

 49. Christopher E

  #34 Helge (och Ingemar #36)

  Jag tycker inte det är sakligt att döma ut vete och majs, två av världens basfödor sedan bortåt 10000 år sedan, som ”värdelösa”.

  Jag missunnar dig inte din hobby, jag kan ha en viss sympati för gröna vågen som en personlig upplevelse. Jag bor själv på landet och odlar en del grönsaker mm som hobby, men inbillar mig varken att de är billigare eller bättre än de profesionellt odlade jag köper.

  Men faktum kvarstår, de grönsaker, mejeriprodukter och kött mm jag köper i affären är långt billigare än vad man producera själv. Det gäller även dig och dina köttdjur. Du glömmer troligen att ta med tiden i beräkningen. Jag kan äta mig mätt varje dag med en bred variation högkvalitativ och förädlad mat från många av världen för ca en halv timlön… helt makalöst och unikt i mänsklighetens historia. Det är allt du kritiserar, storskaligheten, den höga avkastningen, konstgödslingen, som lett till detta.

  Inte plågas en torsk du pilkar upp mindre än odlad lax i Norge? Fiskodlingar har gjort lax, tidigare något av lyxföda, till stapelföda för massorna.

  Allt tal hur dåliga modernt producerade livsmedel är köper jag inte. Jag tycker de är utmärkta, och jag och min familj mår som sagt utmärkt också. Forskningen stöder mig där. För pengarna vi sparar genom att inte gå på eko-religionen kan vi göra något annat kul för att öka livskvaliteten.

  Var ska du få allt träkol ifrån om hela världens konstgödda jordbruk ska gå över till terra preta? Låter som rena avskogningen för mig.

  Men som sagt, jag låter gärna andra köpa ekologiskt om de gillar det. Jag tror på fritt val, även om den massiva hjärntvätten som pågår i denna sak gör det diskutabelt hur fritt valet är. Problemet är när de vill ta ifrån mig mitt fria val, eller tvinga upp mina priser till sin nivå av ideologisk lyx-konsumtion. Mina skattepengar går ju redan till att ge skolbarnen sämre, mindre och dyrare ”ekologisk” mat.

 50. Flopzon

  #41 Ingemar.
  Tycker du att mitt inlägg är fullt av invektiv? Hur läser du?

  #48 Daniel.
  Spelar liten roll vem som framstår på olika vis. Men varför inte diskutera? Erkänn att även du kan behöva en omskakning. Jag gör det.

 51. Daniel Wiklund

  Omskakad blir jag så fort jag ser och hör Åsa Romson. Och det skulle jag helst vara utan, men nu är hon ju en av våra makthavare.

 52. Alienna

  Flopzon,
  Vad är det Du vill ’diskutera’?

 53. Flopzon

  [Hur gör man en tumme upp?]

 54. Flopzon

  @Alienna,
  Slamspridning
  Ekojordbruk
  Klimatpolitik
  Fysik
  Meteorologi
  Odling
  Psykologi
  Debatteknik
  Markkemi
  Fosfor
  Lumbricus

 55. Helge

  #49 Christopher E

  Trpor inte jag sagt att de är värdelösa även om jag tycker det när det gäller dagens vete. Dagens vete har väldigt lite med vetet att göra som odlades för bara 100 år sen. Sen 60-talet har det hybridiserats mer än 10.000 ggr, man har även dubblad kromosomtalet 2 ggr. Alla förändringar har gjorts för att öka avkastningen, underlätta produktion och öka motståndskraften eller förbättra bakegenskaperna. Känner inte till en enda förändring för att göra det hälsosammare.
  De gamla sorterna emmervete och spelt tåls av många som inte klarar dagens vete.

  Vete odlades knappt alls i Sverige innan 1900-talet, det var för kallt.
  10.000 år kan synas vara mycket men vi har i princip samma gener som för 40.000 år sen. Jordbruket innebar visserligen att fler överlevde men också att diverse sjukdomar ökade och att vi fick sämre fysiska förmågor, en del menar även att intelligensen i snitt sjunkit. Jägare för 50.000 år sen skulle slå de flesta av dagens olympiska mästare.

  Snabba kolhydrater står förmodligen för de flesta av våra välfärdssjukdomar, vete och majs tillhör födan som till stor del är just snabba kolhydrater med litet övrigt näringsvärde. Att vetet ökade så mycket beror nog huvudsakligen på att det passar att odla i stor skala på amerikanska slätter. Samma gäller i stort för majs. Vi skulle må betydligt bättre om vi istället ökade grönsakstintaget blandad med naturbetesodlat kött och vildfångad fisk. Gräs är ska omvandlas till mat via gräsätare med 4 magar.

 56. Ingemar Nordin

  Christopher E #49,

  Jag håller med dig. Eko-odling i stor skala är inte hållbart i längden och skulle kräva enorma arealer som vi inte har. Mot det svarar SNF att vi skulle ha gott om areal till förfogande om vi inte åt kött. Men jag vet inte riktigt om alla är så pigga på att bli vegetarianer. ..

  Vi får också räkna med att skördarna blir betydligt mindre, transporterna dyrare och risken för att skörden stryker med i svampangrepp lite då och då. Men lite svält kan väl aldrig skada? 🙂

 57. Helge

  #49 Christopher E

  Glömde detta med laxen.

  I princip all lax föds upp i trånga kassar. De är alla i princip mer eller mindre sjuka, laxlusen är allmänt sprid och ett stort problem eftersom det syns på köttet och konsumenten reagerar.
  http://www.dn.se/ekonomi/nu-ska-laxlusen-bort-norge-skarper-krav-pa-odlare/

  Odlad lax får ett foder som till stora delar består av vete, det är ingen artegen föda och gör bl.a. att Omega-3 minskar i laxköttet. Omega-3 fetter kommer i första hand från alger som sen vandrar upp i näringskedjan. Själv föredrar jag torsk, makrill och vildfångad lax, ibland en plattfisk av något slag. Gärna fisk och skaldjurssoppa.

 58. Osynlige Mannen

  @ Flopzon #45

  Det var så lite. Vad gäller koldioxid tycker jag att vi kan nöja oss med att en fördubbling i atmosfären ger plus en grad, plus/minus lite grann. Förstärkning av vattenånga finns inte. Ångbildningen går i högre fart vid ökad temp. men molnbildningen kommer också snabbare. Titta på statistik över max yttemp. havsvatten samt ångtryck vattenånga vs. temp. (Klockan är över midnatt så jag orkar inte gräva fram refs nu, men de finns. Tro mig.) Jag är gammal nog att minnas 1970-talet: En ny istid kommer snart. Orsak: Förbränning av fossila bränslen. Det trodde jag på. 1980-talet: Skogsdöden. Nästan all skog kommer att vara död år 2000. Orsak: Förbränning av fossila bränslen. Det trodde jag på. 1990-talet: Global uppvärmning. Orsak: Förbränning av fossila bränslen. Där tyckte jag mig se ett mönster… Så det trodde jag aldrig på. 2000-tal: Globala uppvärmningen blev hysterisk i media, så jag började läsa in mig på ämnet. Nu vet jag att det är en propagandalögn. Och de läckta filerna från UEA (climategate) var synnerligen roande läsning. (Det var efter dem jag med säkerhet visste att lögnen är medveten.) Det går liksom inte att återfå ett förtroende efter det…

 59. Övergång till ekologiskt och långsiktigt hållbart jordbruk är en självklaret, det inser alla utom bakåtsträvare. Dessa ekomatskritiker som spelar monsantolobbyn i händerna har en kollega på SLU, vars forskning de ”valt” att inte ens nämna, som nyligen utkommit med en doktorsavhandling som motsäger deras påståenden:

  ”Kristina Belfrage visar i sin avhandling att hög biologisk mångfald och hög matproduktion inte alls behöver stå i motsatsförhållande till varandra. Tvärtom verkar hög biologisk mångfald och hög matproduktion följas åt”
  http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/smaaskaligt-jordbruk-kan-maetta-maanga-munnar-1065615

  Tillbaka till naturen alltså.
  Det skulle dessutom ge arbetslösa jobb.
  http://komigenuva.wordpress.com/2012/04/05/aktiv-arbetsmarknadspolitik-satsa-pa-solbilar-lagstifta-mot-spekulation-sluta-ecb-trixa-med-pengar-och-upplos-eurozonen/

 60. Flopzon

  #58
  Jo, känns igen. Jag menar – det är välbekant. Urskiljer fortfarande två gigantiska problem, det ena rent fysiskt, det andra mer mänskligt. Fortfarande lever vi av kapitalet iom att naturresurser faktiskt sinar. Den som hävdar något annat är milt sagt oinformerad. För det andra blir talet om att någon sorts miljölobby lever på folks oro så improduktivt. Det finns verkligen de som ser vart det bär hän och dessutom verkligen vill göra något åt det. Det finns mycket mellan ”smärre miljöhänsyn” och ”en total omställning av samhället” (!).
  Hörs!

 61. Flopzon

  Utom ämnet: ”Livets molekyl” är RNA! Vad annars?! (Samt dess dotter DNA.)

  Till saken: Ekoodling är bra. Det är vad som återstår när alla skadeorganismer är resistenta mot växtskyddsmedlen och när oljan är slut. Fyra SLU-forskare kan inte ändra detta.

 62. Christopher E

  Helge #58

  Det andas mycket nostalgi att allt som är ”gammalt” är så mycket bättre. Välfärdssjukdomar beror inte på dålig mat, utan mest överkonsumtion då vi nu tack vare det moderna jordbruket producerar så mycket mer och billigare. Det är sant att diabetes och övervikt givetvis är mindre problem för den som svälter. Att maten skulle vara så dålig som din svartmålning stämmer helt enkelt inte. Idéer om hur överlägsna stenåldersmänniskor var låter mytologiskt och svårbevisat. Jodå, de hade säkert begränsade problem med övervikt och karies, men det beror inte på att deras mat var bättre. Att intelligensen minskat i snitt tror jag inte på, men när jag ser dem som tror att örntuggande vindsnurror är ”förnybara” är jag kanske benägen att hålla med… 😉

  Och på tal om stenåldern…

  http://www.ladda-upp.se/bilder/krpheqdngcwyru/

  😉

  Det finns givetvis problem med allt som behöver övervinnas. Jodå, det finns odlingar med laxlus. Men det framgår i artikeln att det är ett begränsat problem. Överlag producerar odlingarna utmärkt fisk. Vi har ett förädlingsföretag här hos mig vars lax med norskt ursprung kommer att vara på julbordet i år liksom tidigare. Det är absolut inget fel på den. Ett år fick jag en vildfångad lax istället. Den var inte bättre, tvärtom. Laxlus är för övrig inte ovanlig på vildlax heller. Och varför skulle det vara självklart att ”artegen” föda är bäst? Det är inte alls säkert.

  Men kort sagt finns ingen återvändo. Det står dig givetvis fritt att äta emmervete om du finner det och vildfångad fisk. Det är dock en i-lands lyxkonsumtion som bulken av världens befolkning inte har möjlighet till och inte kommer att ha förrän befolkningen minskat till en liten bråkdel av dagens.

  Vi går snarare mot en högre teknologisering av matproduktionen än tvärtom. Trolig utveckling är mot odling istället för viltfångat, och på lite längre sikt hoppa över korna och tillverka mejeriprodukter direkt med skräddarsydda bakterier istället. Troligen artificiellt kött också på längre sikt. Och då menar jag något som verkligen upplevs som kött, inte de där sojaproducerade obehagligheterna som ligger i vegisdisken i affären. Och om det nu verkligen skulle behövas mer näringsrika produkter (jag är inte övertygad) så går det att fixa också utan att återgå till historiska produkter och odlingsmetoder.

 63. tty

  När man läser den här tråden så slås man av att i stort sett alla anhängare av ekologisk odling här måste vara stadsbor, eller åtminstone totalt okunniga om jordbruk.
  Jag är visserligen inte lantbrukare själv, men jag har levt hela mitt liv på landet och har många vänner som är lantbrukare (även sådana som odlar ekologiskt).

  Ett påpekande: man kan inte både vara för ekologisk odling och mot djurhållning och köttproduktion. Ekologisk odling utan djurhållning är helt omöjligt. Inte nog med att man måste ha naturgödsel om man inte får använda konstgödsel. Ett ekologiskt jordbruk producerar oundvikligen stora mängder djurfoder. För att ekologisk odling över huvud taget skall vara möjlig måste man vara mycket noga med växtföljderna, annars tar ogräs och växtsjukdomar över.
  Det finns inga fungerande växtföljder för ekologisk odling i svenskt klimat som enbart producerar människoföda Normalt producerar man djurfoder minst två år av fem, ibland mer.
  Den som inte tror mig kan ju ta sig en titt på Jordbruksverkets råd beträffande växtföljder, och i synnerhet växtföljder för ekologisk odling.

 64. Helge

  #62 Christopher E

  Mina uppgifter handlar inte om nostalgi utan baseras på fakta och utvecklingstro. Du behöver bara ägna 5 minuters googlade så hittar du uppgifter som stödjer mina påståenden. Men du föredrar tydligen att förlita dig på gamla fördomar. Bara detta med att vi äter för mycket. Börja med att fråga dig varför vi äter för mycket, kan det beror på att vi äter felmat? Bl.a Martin Ingvar tycks tro det, läs Hjärnkoll på vikten, http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/hjarnmonstret-bygger-bukfettet_4401373.svd

  Eller Professor Lustigs forskning kring feta barn, han har egen hemsida och har flera föredrag på yuutube som är värda att se. http://www.telegraph.co.uk/health/dietandfitness/9160114/The-bitter-truth-about-sugar.html

  Förhistorisk människor.
  http://www.independent.co.uk/news/science/modern-man-a-wimp-says-anthropologist-1802501.html

  Om vetet finns det mycket skrivet, runt hälsan kan denna bok vara en bra början.
  http://www.bokus.com/bok/9789172412408/brodberoende-hur-vetet-gor-dig-fet-och-skadar-din-halsa/

  När det gäller fisket finns det goda chanser att vårda havet så att de ger avkastning som i fornstora dagar. Fredade zoner ökar avkastningen kraftigt i hela regionen, finns t.ex studier utanför amerikanska kusten där fiskeförbud rådit sen Appoloraketernas storhetstid.
  http://www.gatsby.ucl.ac.uk/~pel/environment/mpa_lat.html

  Gödning med järn som ökar plankton och sen fisken kan vara ett alternativ (försök har gjorts) osv och man fyrbubblar fångsten och får igen kostnaden för järn med råge. Varför odla i kassar när havet gör jobbet?

  Tycker hela ditt svar tyder på att det inte är ditt kompetensområde. Det är inte mitt heller men jag har läst på under några år. Stora djurfabriker tycks inte klara att undvika djurplågeri och ger ofta ett sekunda kött som måste sötas och kryddas kraftigt för att smaka. Bra kött är himmelskt tom utan kryddor. Djuren får dålig föda, medicinering, gifter och är stressade pga att deras normala beteenden inte får utlopp.

  Skulle kunna fortsätta, men tror det vore bättre om du själv började studera ämnet genom att läsa på om aktuell forskning i ämnet.

  Jag tror vi kan förena modern kunskap med erfarenheter om djur och växter under 1000-tals år så att vi får både hög avkastning och sunda miljöer som ger oss näringsriktig föda. Jag sitter inte fast i gammalt tänk runt konventionell storproduktion och att allt görs bäst i fabriker, och tror inte heller medeltida odlingsmetoder är optimala. Släpp sargen och tänk lite i nya banor, inte bara i kurvans förlängning.

  Bara för att inte bli föraktfullt hopklumpad och etiketterad med t.ex. ”the green blop” så kan jag tillägga att jag tror på kärnkraft gen IV och hoppas på lockheeds fusionsgenombrott, är allmänt skeptisk, definitivt gentemot klimathotet, ogillar greenpeace, besviken på MSM, gått ur kyrkan och röstar borgerligt. 🙂

 65. Christopher E

  #64 Helge

  Jo, det var en utmärkt lista du avslutade med 🙂 . Jag ska absolut inte anklaga för dig för att vara en grön mupp, du är fullständigt diskvalificerad vad dem beträffar.

  Jag hinner inte kika på alla dina länkar nu, men har skummat några. Idéerna om de överlägsna naturfolken/förhistoriska människor tycker jag är rent trams. Med undantag av Neanderthalmänniskan (det är nära nog en annan art och inte jämförbar med oss) skiljer det ytterst lite genetiskt mellan oss människor i tid och rum. Om en aboriginier påståslätt springa om Bolt; upp till bevis. Det finns aboriginer kvar idag med samma genuppsättning. Det är miljön som gör skillnaden; givetvis är en kontorsslav med låg muskelmassa idag ingen match för en paleolitisk tränad jägare med hårt liv.

  Sedan länkar du lite om att för mycket socker inte är bra. Stämmer säkert. Vårt genetiska sötsug funkar illa med dagens överflöd ibland. Men det är igen mängden som är problemet. Och mängden beror på hur billigt och lättillgängligt det är med dagens storskaliga och effektiva produktion. Barnen blir knappast mindre feta på ekologiskt socker. Lite mindre datorspelande gör dock gott. Jag ser inget övertygande alls om att vete är dålig mat i normala mängder för en rörliga människor.

  Jag är djupt skeptiskt till alla påståenden om hur överlägset ekologiskt kött mm är smakmässigt och näringsmässigt. Det finns som sagt blindtester på sådant. Jag såg själv ett (lite ovetenskapligt) test som en engelsk ekobonde gjorde i ett TV-program. Hans helekologiska sprättkycklingar mot industriella kycklingbroilers tillaga på samma vis. Testpersonerna föredrog de industriella… hans kommentar att det var deras smak det var fel på var rätt underhållande. Min hustru är professionell inom matlagning. Vi köper de billigaste importerade kycklingfiléerna. Det är inget fel på dem. Ej heller på tomater odlade hydroponiskt i växthus i Almeria.

  Jag kan givetvis inte bemöta spekulationer om hur mycket det skulle ge att göda havet för att få fisk istället för att odla dem, men jag är djupt skeptisk även där. Verkar helt orimligt att det skulle ge samma kvantitet fisk till samma pris. Jag tror på marknaden, och fiskodling lär nog vara framtiden.

  För att sammanfatta diskussionen tycker jag SLU-forskarnas invändningar är högeligen relevanta (med undantag av sista punkten då klimat/CO2 är ett icke-problem). Ekologisk odling är en livsstilsfluga som hjärntvättas i oss på samma vis som fiktiva klimathot. Den är inte lösningen utan problemet för att framöver föda världen.

 66. Helge

  # 65 Christopher E

  Du har kanske öppnat länkarna kanske tom läst men inte förstått. Och undviker de vettiga bevisen.

  T.ex att det är inte lättja som gör dig tjock utan att du äter en kost som antingen hjärnan inte identifierar som kalorier eller som triggar belöningscentrum, ung som ett knark.

  Om Hjärnan inte ser kalorierna, ger den order via endokrina systemet att man ska varva ner, ta det lugnt, man blir slö för att spara sig. När Prof Lustig gav barnet hormonet Leptin, som är ett hormon som signalerar mättnad/sluta ät, blev även de normalt slöa tjocka barnen mycket aktiva och gick inte att få in på kvällarna utan hot, lock och pock. Sluta skuldbelägga tjocka människor, de äter helt enkelt fel.

  När det gäller att vårda haven menar jag inte att jag har färdiga lösningar utan pekar på två möjligheter, det finns säkert andra exempel, typ sätta ut laxyngel osv. Kanske blir det ordning på det om havet hanteras som på land, dvs det finns ägare av varje km2 och därmed ett klart intresse att utveckla det man äger. Mycket tyder dock på att rätt skött kan vi plocka fisk ur havet i betydligt större mängder än idag. Tänk bara på sillperioderna, ett ofantligt överskott på fisk.

  Tja, jag har varit på köttkurs och smakat olika nötkött, inget var ekologiskt men det var klart skillnad på smaken. Utomlands är det mer självklart med olika kvalitéer än här i Sverige. I våra charkar blandas allt, det går inte att se på ett kött vilken kvalité det har.

  Personligen tycker jag att Bosarp kycklingen smakar mer, i vilket fall ugnsstekt, den är lite fetare.

  För många handlar ekologiskt lika mycket om hur djur hanteras, man vill inte äta kött från en industri där suggorna sprutas fulla med medikamenter och låses fast i princip hela livet. Det måste finnas lite värdighet.

 67. Vi kan ju börja med att fördela den mat vi har bättre över världen, och sen kan vi börja diskutera att vi måste odla ”så och så mycket mer mark”. Effektivisera det jordbruk vi har och gör det mer hållbart! Ekologiskt är inte den enda vägen, men den är bättre e konventionellt jordbruk, inte bara för att det är hållbarare i längden, utan även eftersom satsningar inom området skapar väg för nya uppfinningar och lösningar som kan förbättra även för konventionella ordbrukare så att allt blir mer hållbart. Jag har även skapat en omröstning för att se hur många vi är som köper ekologiskt eller ej i dagsläget: http://www.plusett.nu/omrostning-4639/handlar-du-ekologisk-mat

 68. Pingback

  […] om ifrågasättandet på bästa mediala plats av bl.a. MP’s dogmer om ekologiskt jordbruk finns i färsk åminnelse. Att det följdes av en skur av moteld från olika mediala skribenter och personer som har sin […]