ekologisk odling

Ekologiskt jordbruk – en varning

Observationer 2000 – 2023 ”Världen är gjord av solsken, fjärilar, rosor och regnbågar. Om vi ​​kan stoppa Fader Profit från att våldta Moder Natur,   →

Även på medeltiden odlade man ekologiskt

  Den allmänna önskan om att återgår till medeltiden när det gäller jordbruk (om än inte klimatmässigt) har ju diskuterats livligt idag apropå brännpunktsartikeln   →