Det var minst lika varmt under medeltiden

medeltid jordbruk

I en rapport från Science & Public Policy Institute görs en bra sammanfattning av den vetenskapliga litteraturen kring den medeltida värmen. Alltmer forskning tyder på att det var lika varmt då som nu, globalt sett. Möjligen var det ännu varmare.

Det är en diger referenslista som gås igenom. De klimatologiska spåren från denna tid, från 900-talet till 1400-talet, liksom från den Lilla Istiden mellan 1500-talet och slutet på 1800-talet är ganska entydiga. Denna forskning hämtar sina data från diverse s.k. proxis dvs. från lämningar som ger en vink om klimatet och den rådande temperaturen. Dit hör t.ex. trädringar, växtavlagringar i sjöar, isborrkärnor och växtrester som varit begravda under glaciärer osv. Som komplement finns historiska vittnesbörd från medeltiden och framåt om vad som odlades och var.

Författarna påpekar att även om det finns en grov överensstämmelse globalt beträffande tidsperioderna så skiljer sig max- och mintemperaturerna åt en del, beroende på var någon stans på klotet undersökningarna är gjorda. Det finns uppenbarligen en del kvar att göra för de klimathistoriska forskarna med att synkronisera sina proxies bättre för att få fram en klarare bild.

Författarna har som sagt gjort en noggrann genomgång av den tillgängliga litteraturen och satt ihop följande stapeldiagram:

kvantitativ MWP

Bilden visar antalet studier i rött som visar att medeltiden (MWP) var varmare än dagens värme (CWP), och de studier i blått som visar på att dagens värmeperiod är varmare. Bilden nedan visar studier där man enbart kunna göra kvalitativa bedömningar av hur medeltidsvärmen förhåller sig till dagens.

kvalitativ MWP

Givet att vi tar den höga medeltidsvärmen som ett faktum så inställer sig naturligtvis den centrala frågan vad som orsakat medeltidvärmen och de tidigare värmeperioder som funnits före den.

Författarna har en lång inledning om detta. Genom att titta på spår i marken och i isarna och mäta isotoperna 14C och 10Be så får man ett ganska säkert mått på hur mycket kosmisk strålning (högenergipartiklar från galaxens supernovor) som dundrat in i jordens atmosfär vid olika tidpunkter. Och man ser då en klar korrelation mellan variationerna i kosmisk strålning under 1000-tals år och variationerna i jordens klimat. För de flesta läsare av denna blogg förs tankarna då till solens inverkan på den kosmiska strålningen och den danske fysikern Henrik Svensmarks teori om att partiklarna i fråga påverkar molnbildningen. (Som en parentes kan nämnas att Svensmark är inbjuden att tala i det Engelska underhuset den 3:e december. h/t Benny Peiser)

Vi talar alltså här om långa cykler på 1000-1500 år. Mycket tyder på att vi befinner oss i en uppgång i en sådan cykel, och kanske, om vi har tur, så är vi i början av en ny värmeperiod på flera hundra år. Detta utesluter givetvis inte tillfälliga ned- och uppgångar på några få decennier. Ty den naturliga variabiliteten är mycket stor och verkar enligt en ny artikel i PNAS ha underskattats grovt av IPCCs klimatmodeller. Men om nu solen medverkar på något sätt i hur dessa långa cykler utvecklas så är prognosen givetvis beroende på dess framtida uppförande.

För att sammanfatta rapporten så menar författarna alltså att evidensen pekar på att det faktiskt var en lång och global värmeperiod under medeltiden, att det därefter var en förhållandevis kylig period fram till mitten eller slutet på 1800-talet, och att dessa upp- och nedgångar har haft naturliga, icke-antropogena, orsaker.

Vi har nu globala temperaturer i paritet, eller nästan i paritet, med den medeltida värmen. Hur mycket den ökande halten av koldioxid bidragit till den senaste uppvärmningen är svårt att säga. För precis som Hubert Lamb och många andra klimatforskare påpekat så är det omöjligt att urskilja vad som beror på oss och vad som inte gör det så länge vi inte har en klar bild av det historiska klimatets variationer och dess orsaker.

För mer ingående utredningar om forskningsläget om det medeltida klimatet, se här.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. latoba

  Intressant information. När får vi läsa och höra i gammelmedia om detta?

 2. Björn-Ola J

  Det var just de tidigare värmeperioderna och den tusenåriga periodicitet som gav upphov till tvivel hos mig om att vår uppvärmning till större delen skulle bero på antropogena orsaker.
  Det verkar finnas en cykel på tusen år med 500 år långa värmeperioder och 500 år långa kalla perioder.
  Den romerska värmeperioden startade på 200-talet f.kr. och den medeltida på 800-talet.
  Utifrån detta, vad kunde man förvänta sig inträffa på 1800-talet?
  Padang!

  Vad kännetecknade de tidigare värmeperioderna? Jo, en allmän välståndsökning i stora delar av världen.
  När det sedan vände och blev kallare?
  Tänk folkvandringstiden.

 3. Björn-Ola J

  IPCCS påstående att den senaste 30 årsperioden är den varmaste på 800 år är väl ett erkännande av att den medeltida värmeperioden var lika varm eller varmare än dagens?
  Där bröt de väl sönder hockeyklubban för gott?

 4. Lasse

  Med medeltida värmeperioden bekräftad så faller många alarm bort.
  Gaser från tinande permafrost, massiv vattenståndsökning mm.
  Att då hävda att tipping point ligger runt hörnet är då svårt att hävda.
  Dagens SVD innehåller en bredsida mot ekoodling-vilket tagits upp i annan tråd.
  På SVDs site pågår även en debatt om kärnkraften som en av IPCCs rekommenderade lösning för elframställning i framtiden.
  Varför kärnkraft när det finns vind och sol 😉
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-kan-klara-klimatmal-utan-karnkraft_4105443.svd

  OT -Kämpar med en oförstående nämnd:
  ” Inte kan Lst och SMHI ägna sig åt gissningar om framtidens vattenstånd”

 5. Lasse

  OT Vattenståndskommentarer från Willis Eschenbach :
  http://wattsupwiththat.com/2014/11/15/dr-trenberth-redux/#comment-1790396

  Myten om ökande ökning av vattenståndet är svår att få fram i siffrorna!

 6. Ann LH

  Intet nytt under solen skulle man kunna säga.
  Singer&Avery inleder sin bok ”Unstoppable Global Warming every 1.500 Years” med ett stort tack till alla de forskare som utsatt sig för extrem kyla, hetta, fysiska utmaningar mm för att få fram proxis från jorden alla hörn högt och lågt, proxis som ligger bakom titeln till boken. Boken är nu 7 år gammal men i min lilla värld framstår den som mer och mer aktuell.
  Är det en blivande klassiker i klimathotsfrågan månne?

 7. Ulf L

  Lasse # 4
  Precis om det varit varmare förr än det varit nu så faller många tipping point hot bort. Risken att vi skulle få ett skenande klimat bara beroende på att klimatet blivit varmare minskar. Vill man hålla liv i CAGW måste man koppla tipping point till CO2 halten specifikt. Det går nog att göra rent teoretiskt men hur trovärdigt är det?
  Summa summarum, att jorden har varit varmare i historisk tid borde vara en en signal att diskutera konsekvenserna av en uppvärmning i ett lite mindre uppskruvat tonläge. Jag tror faktiskt vi är på väg dit så sakteliga, även TP faktiskt.

 8. Björn

  När man läser Fredrik Charpentier Ljungkvists ”Global nedkylning: klimatet och människan under 10 000 år”, får man perspektiv på klimathistorien. Vi befinner oss i en ytterst liten spalt i tiden, men ändå har klimatforskarna utan kunskap om årmiljonernas klimatvariationer, storvulet gett sig på att med datamodeller spå framtidens klimat. IPCC speglar denna storvulenhet när företrädarna nonchalerar historiens proxis. Ännu förstår klimatforskarna nästan ingenting om de olika cykler som planeterna och solen genomgår och dess påverkan på jordens klimat. Att förneka varmare perioder i jordens historia, visar bara på det mörkande av denna historia, för att framhäva en obevisad AGW-hypotes där antropogen CO2 sägs driva klimatet. Är inte detta korkat och storvulet?

 9. Peter F

  OT

  Från G20-mötet. Mr Abbott;

  ”A fifth of the globe don’t have access to electricity, we’ve got to give them access to electricity and coal is going to be an important part of that for decades to come,” he said.

  Mr Abbott said even under the climate pact struck between China and the United States, ”80 per cent of China’s power needs in 2030 will be provided by coal”.

  http://www.theage.com.au/federal-politics/political-news/g20-leaders-go-for-growth-as-tony-abbott-defends-coal-amid-climate-debate-20141116-11nsfe.html

 10. LBt

  ”Författarna påpekar att även om det finns en grov överensstämmelse globalt beträffande tidsperioderna så skiljer sig max- och mintemperaturerna åt en del, beroende på var någon stans på klotet undersökningarna är gjorda.”

  Intressant påpekande, man kanske bör vara försiktig med att dra slutsatser om globala medelvärden med dessa förbehåll. Men visst kan medeltiden ha varit varm även globalt och visst är det intressant att söka okänd naturlig påverkan som kan finnas med som förklaring till den temperaturuppgång vi nu upplever. Nu är det knappast dagens globala temperatur som oroar forskarna utan vad vi hamnar innan mänskligheten kan lägga den fossila perioden bakom sig. Dagens livsbetingelser skiljer också som bekant en del jämfört med medeltiden.

  Mycket intressant är emellertid att man i forskarvärlden tycks beredd erkänna en 60-årig havsström som delaktig i den ”fossila erans” temperaturutveckling där man enbart med en tillväxtkurva blandad med blygsam påverkan från denna 60-åriga havsström med mycket god korrelation kan återge känd global medeltemperatur från andra halvan av 1800-talet fram till idag ock inkluderande 2000-talets plattform. Detta betyder inte bara goda förutsättningar att uppskatta den framtida utvecklingen utan även att modellens bärkraft troligen kan verifieras inom 10-15 år.

 11. Ingemar Nordin

  Ulf #7,

  ”Summa summarum, att jorden har varit varmare i historisk tid borde vara en en signal att diskutera konsekvenserna av en uppvärmning i ett lite mindre uppskruvat tonläge”

  Jag håller med dig. Ju mer vi lär oss om hur flora, fauna och det mänskliga livet kunde gestalta sig i ett varmare klimat desto mer sansad diskussion. Nu bygger alla föreställningar om ett varmare klimat på en politiskt motiverad hotbild konstruerad av modeller snarare än vetenskap.

  Tyvärr är medeltidsvärmen (eller kylan under LiA) knappast något som MSM, ens i sina dokumentära eller historiska program/artiklar vill kännas vid.

 12. Ingemar Nordin

  LBt #10,

  De flesta studier som refereras är naturligtvis undersökningar om hur det såg ut lokalt. Man hade inte några satelliter på den tiden. Och då får man, precis som idag, en variation. Ett medelvärde blir ju alltid en matematiskt konstruktion som kan dölja väldigt olika förhållanden.

  Man kan knappast göra några säkra prognoser på basis av detta, utan det blir mest spekulation. Blir det + 0.75 C fram till 2100, eller – 0.75? Kanske skall vi gardera för båda sakerna och se till att minska fattigdomen i världen genom att t.ex. utnyttja de energikällor vi har?

 13. Slabadang

  Havsnivåer och Sten Bergström SMHI!

  Ta och titta på denna dragning inför våra folkvalda som SMHIs absolut största och mest tydliga lögnhals drar om havsnivåerna.

  https://www.youtube.com/watch?v=rhdJPD0I0JQ

  Han ljuger om i princip ALLT väsentligt. Inleder med att säga att SMHI styrs av IPCC för att sedan ägna hela föredraget efter extrem scenarier som inte alls stöds av IPCC utan kommen från nån frifräsande alarmistisk djä .. la korrupt alarmistorganisation.

  Sten Bergström har inte EN ENDA MÄTSERIE bakom som när han talar om acceleration av havsnivåer. Han bara fortsätter med det vetenskapliga brott Church och White lyckades prångla igenom IPCC genom att blanda ihop två HELT OLIKA mätserier som mäter OLIKA SAKER. Helt medvetet blinda för att satellitdata avsevärt skiljer sig ifrån tidvattendata. Även var för sig skriker mätserierna INGEN ACCELERATION ! Satellitdata sätter nu krokben på Bergström eftersom mätningarna visar en tydlig DEACCELERATION.

  Sen så presenterar denna skitstövel till lögnhals på fullt allvar Köpenhamnsregnet som ett bevis på vad CO2 gör och han visar då data i Sverige sedan OBS 1964 !!

  Tittar vi på de Svenska nederbördsrekorden i volym :

  Januari 104,3 mm Katterjåkk 2002-01-10
  Februari 85,2 mm Joesjö 1976-02-16
  Mars 90,0 mm* Joesjö 1966-03-19
  April 78,0 mm Härnösand 1959-04-08
  Maj 93,0 mm Öxabäck 1931-05-27
  Juni 187,3 mm Härnösand 1908-06-18
  Juli 198,0 mm Fagerheden 1997-07-28
  Augusti 188,6 mm** Råda 2004-08-04
  September 141,0 mm Hemse 1913-09-02
  Oktober 126,8 mm Söderhamn 1992-10-15
  November 82,9 mm Ryningsnäs 1910-11-12
  December 121,8 mm Riksgränsen 1909-12-14

  SMHI har samtidigt ökat antalet mätstationer från 4-800 mätstationer från 1880 till 1940. Som ni framgår inte åldern ej heller den ökade sannolikheten att upptäcka olika väderrekord som följer med denna utveckling. Antalet är nu uppe i ca 2.500 st. Ni kan tänka ut resten själva!

  Sen är ju SMHI allergisk mot att presentera temp och soltimmedata som innefattar 30-talet.
  Bergström är inte bara en lögnhals och bedragare han är dessutom en BILLIG och ENKEL sådan men kostar miljarder för skattebetalare i kommuner runt om i Sverige.

  WUWT har en artikel på ämnet idag som även avslöljar att Trenberth dvs IPCC egen högsta karriärstorped ljuger för fulla blås!!

  http://wattsupwiththat.com/2014/11/15/dr-trenberth-redux/

 14. Pelle L

  Lbt #10
  Du skriver
  ”Mycket intressant är emellertid att man i forskarvärlden tycks beredd erkänna en 60-årig havsström som delaktig i den ”fossila erans” temperaturutveckling där man enbart med en tillväxtkurva blandad med blygsam påverkan från denna 60-åriga havsström med mycket god korrelation kan återge känd global medeltemperatur från andra halvan av 1800-talet fram till idag ock inkluderande 2000-talets plattform. ”

  Försöker du slå James Joyce i långa obegripliga meningar?
  Kan du vara vänlig och dela upp den till begripliga enheter, tack!

 15. Anders Mohlin

  Information av det slag som artikeln ovan innehåller kommer med största sannolikhet inte att få något påtagligt utrymme i svenska media.
  Tyvärr!

 16. Lasse

  #13 Slabadang tack för klippet!
  Noterade i slutet en liten passus ”blev uppmanad skrämma upp er”
  Anledningen till att han slarvar över nutid och raskt går in på framtid när det gäller vattenståndsmätningar är att han saknar belägg för dessa siffror. Förändringen finns ej!
  Trots detta talar han om handfasta data!
  Vi har alla våra roller i samhället.
  Vem tar på sig rollen att väga upp hans bild av verkligheten.
  För den sätter spår som redan nu förskräcker!
  Jag tittar nu på pegelmätningar från Stockholm. Drar jag ifrån en landhöjning på 5,2 mm/år så får jag i en serie av 120 år värden på vattenståndsökningen(utjämnad på en 10 årsperiod) som ligger mellan +11 mm/år och -14 mm med ett medel på 1,15 mm/år( 135 mm på 117 år).
  Jag vill gärna påpeka att -14 mm/år kom i fjol!
  Att få fram trender i dessa siffror kräver en vetenskapsman och ett rymligt samvete! 😉

 17. LBt

  Ingemar N #12,
  nej du har absolut rätt, det går inte att dra några slutsatser från denna medeltidsstudie.

  Att en exponentiell tillväxtkurva och en enkel sinuskurva med utomordentlig korrelation beskriver de senaste 150 årens temperaturutveckling är mer hoppingivande. Pehr B:s inlägg häromdagen visar dessutom på ganska entydiga resultat avseende hur stor klimatkänsligheten är, +0,75 C fram till 2100 ligger bra till, möjligen blir det något mer. Väljer man tills vidare att medvetet begränsa utsläppen till vad tillväxt och utveckling tål, tex satsa på kärnkraft och naturgas, borde detta kunna gagna både dagens fattigdom, förlänga den fossila eran och gardera oss mot eventuella klimatkonsekvenser.

 18. Ingemar Nordin

  LBt#17,

  Jag tror bestämt att du glömt bort den långa cykeln 1000-1500 år i din kalkyl. Den är ju mycket tydlig i det material som redovisas för i inlägget. Den torde sänka klimatkänsligheten rejält.

 19. LBt

  Ingemar N #18,
  jag fick intrycket att vi var överens om att ”Man kan knappast göra några säkra prognoser på basis av detta”. Nu vill du plötsligt lägga dem till grund för klimatkänslighetsvärderingar.

  Jag utgår från de klimatkänslighetsvärderingar Pehr B redovisade för några dagar sen och som jag fann både trovärdiga och hoppingivande.

 20. sibbe

  Oj, oj, jag satte kaffet i strupen i morse, då jag läste om att ekoodling inte var klimatsmart. Hur som h-vete, sade jag till Frugan, släppte dom det i gammelpressen och Tv-texten! Det kommer att bli rabalder, sade jag. Och när jag nyss tittade på SvD och DN, så var nog grönstimmen på krigsfot. Får dom nu sparken, dom som skrev rapporten?
  Som hobbyhistoriker fick jag upp ögonen i diskrepansen mellan Hockeyklubban och historiska rön om bl.a. Grönland, dit man ju flyttade med ett skeppslast kor! Då dessa händelser undangömdes, blev jag nyfiken: varför? Mjölkkor på ängen i södra Finland för 5600 år sedan! Vildvin i södra Sverige från samma tid. Vinodling i England både under romartiden och under medeltiden. Sen började lilla istiden med en hel del stormkatastrofer i Nordsjön. http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Sturmfluten_an_der_Nordsee. Beskedliga 0,7°C temperaturökning sedan 1880! Skall bli 4°C varmare till 20100, och upp till 1 m högre havsnivå, sade dom. Men temperturen stagnerar, och havets nivå har ökat sedan istidens slut.
  Dagens tyska Spiegel SPONs klimatalarmistreporter skummade av ilska i rapporten om hur Gabriel ställde sin miljöminister inför valet att avgå eller vara tyst. Och att Gabriel inte ens vill manipulera statistiken enligt Churchillmetoden. Endera kärnkraft eller kol sade han högt och lade till att IPCC rekommendera även kärnkraften för att minska CO2-utsläpp! Tyska politiker börjar negligera klimatalarmism. Spännande tider!!!

 21. Ingemar Nordin

  LBt #19,

  Nu rör du till det för dig. Vad har svårigheten att göra prognoser med beräkningar av klimatkänsligheten att göra? Självklart påverkas beräkningen av klimatkänsligheten av hur stora man tror att de naturliga variationerna och cyklerna är.

  Min egen expertprognos att det blir + 0.75 grader 2100 bygger på den välkända algoritmen samma klimatförändringar i morgon som det var igår (utökat till 100 år). Men försiktigtvis garderar jag med att det kan bli tvärt om också 🙂

 22. Ulf L

  LBt #17
  Ladda ner temperaturdata och jämför med en en oscillerande 60 års kurva plus en exponentiell kurva. Man kan få dem att stämma rätt bra. Ta sedan och ersätt den exponentiella med en linjär. Man får den också att stämma rätt bra. Det finns alltså inget kurvanpassningsskäl att välja den exponentiella. Har du något annat skäl att välja den, gärna något som kan tolkas fysikalisk?

 23. Mikael W.

  Namnet Grönland kanske antyder att klimatet var bättre och varmare förr??

  http://sv.wikipedia.org/wiki/L'Anse_aux_Meadows

 24. Om jag inte misstar mig svårt skrev Homeros (kanske 800 f.kr.) i Odysseen att det tidigare varit så varmt och paradisiskt att man kunde gå klädd året runt endast i de kläder anständigheten krävde, eller naken om så gick för sig. På sin resa råkade Odysseus på endast en sådan plats där det fortfarande var så varmt.
  Året runt. Det var alltså betydligt mildare vintrar i Grekland – Medelhavet då än vad det är nu. Om man nu kan lita på Homeros förstås. Om vi antar att berättelsen aldrig lämnar Medelhavet bör en sådan plats ha varit någonstans i Nordafrika. Men även där vill de gärna ha lite vinterkläder på sig i våra dagar.
  Längtade man även på Homeros tid efter mer värme, eller var det möjligen lite mer nakenhet som lockade?

 25. LBt

  Ulf L #22,
  1880-1910 har vi om tankegångarna stämmer en i det närmaste av oss opåverkad nedgång dvs 60-års cykelns negativa fas. 1940-1970 har vi en något påverkad och mindre djup negativ fas. 2000-nutid har vi en närmast utplånad negativ fas. 1910-1940 har vi en svagt påverkad positiv fas och 1970-2000 har vi en tydligt positivt påverkad fas dvs en snabbare uppgång än 1910-1940.

  Allt detta tyder på en underliggande tillväxt som ökar i styrka vilket borde ha teoretiskt stöd, våra utsläpp och atmosfärens CO2-konsentration har knappast ökat linjärt utan snarare exponentiellt under dessa 150 år. Man kan också tänka sig att det utöver direkt CO2-påverkan finns andra inslag som driver på. Tydligt är att utöver en 60-års cykel finns en påverkan som växer i styrka. Hur länge blir emellertid en framtida fråga.

 26. Ulf L

  Du hävdar ett matematiskt samband med en säkerhet som inte är befogad om man granskar siffrorna eller teorin. Du hävdar att koldioxidtillväxten är exponentiell men eftersom man antar ett logaritmiskt inflytande av CO2 på temperaturen så blir sambandet mellan temperaturen och tiden linjärt.
  Om man sedan granskar temperaturkurvan och kurvanpassar så kan man få en linjär och en exponentiell tillväxt att passa rätt väl. Utgående från teorin borde man väl då välja den linjära, eller hur?

  Lek lite med siffrorna och gör några kurvanpassningar så ser du att din slutsats inte är självklar.

 27. LBt

  Ulf L,
  det är från tillgänglig data uppenbart att en exponentiell tillväxt ger bättre anpassning än linjär. Sen är det i grunden likgiltigt, blir 2000-talets temperaturutveckling likvärdig med 1900-talets eller häftigare? I båda fallen blir det ett bekymmer för kommande generationer.

  Om 5-10 år har vi troligen en antydan till svar.

 28. Roger Wesslander

  Till 20 Sibbe
  Du slår ju huvudet på spiken. När jag gick i skolan på 60-talet fick jag lära mig att man odlade vindruvur i Sverige runt 1000. Det gör man idag också, men med idog växtförädling (sorter som klarar kylan bra etc).

  Beträffande Grönland så är det väl bevisat att en bosättning där från Norge eller Island etablerades där ca 1300 och bosättningen dog ut under 1400 det gick inte att livnära sig på jordbruk på Grönland längre pga klimatförändringar.

  Det borde väl vara något att begrunda

 29. LBt, allt tar ju sin lilla tid, så jag upprepar:

  Om din ’hypotes’ skulle vara riktig så borde före 1900 (eller kanske 1850) temperaturvariationerna enbart varit en 60-års cykel kring den ’rätta’ ’naturliga’ temperaturen.

  (Annorlunda uttryckt: Det kanske vore läge att betänka vad denna post/tråd har för ämne och titel)

 30. LBt

  Jonas N,
  nej det finns andra naturliga förlopp. I jordens förhållande till solen är vi inne i en fallande fas mot nästa istid. Detta fall blandar sig naturligtvis också med den 60-åriga cykeln. Tyvärr är våra uppgifter om globala medelvärden bakåt högst otillförlitliga så uppföljningen går knappast att göra. Vi kan dessutom inte utgå från att dessa naturliga förlopp är i tiden bestående och likartade. Så hur medeltiden platsar globalt är vanskligt att ha en mening om i varje fall då det gäller medelvärden. Dessa skall man för övrigt ha respekt för, de ändrar man inte hur som helst. i varje fall inte globala. Men man skall också ha respekt för havsströmmar, de har påverkan.

  Lilla istiden är möjligen en signifikant antydan om var vi var på väg. Det är inget snabbt fall (vi har ju laborerat med såna siffror tidigare) jämfört med den uppgång vi noterat under 1900-talet och denna uppgång döljer ju då även det naturliga fallet.

  Men som sagt vi kommer att få stöd för teorins bärkraft eller brister relativt snart, 5-10 år enligt min gissning, definitivt inom 20-25 år. Och det är ju bra, kanske det kan få inläggsförfattarna här att avstå från att luta sig mot den så kallade ”plattformen” som om den på något sätt styrker avsaknaden av global uppvärmning.

  Skulle det om ett antal år visa sig att den 60-åriga cykeln inte hade någon bärkraft på temperaturutvecklingen har jag inga problem med det. Vi har då bara kommit ytterligare ett steg mot bättre kunskap. Och låt oss under tiden medvetet begränsa våra utsläpp dock blott inom ramen för vad tillväxt och utveckling tål.

 31. LBt, du säger:

  Tyvärr är våra uppgifter om globala medelvärden bakåt högst otillförlitliga så uppföljningen går knappast att göra.

  men ändå är det just den sorten hokus-pokus du ständigt försöker med. Tex när du menade att:

  det är från tillgänglig data uppenbart att en exponentiell tillväxt ger bättre anpassning än linjär.

  Poängen är ju just att bakåt i tiden ger ”tillgängliga data” ett enda entydigt svar, nämligen att dessa enkla förklaringsmodeller inte håller, inte kan vara tillräckliga. Vare sig CO2-hypotesen, eller några 60-årscykler överlagrade på ngn annan enkel formel ..

  Angående att:

  I jordens förhållande till solen är vi inne i en fallande fas

  kanske du återigen behöver påminnas om att posten/tråden tar upp medeltida värmen, och att den sannolikt var varmare än nu, och även att den följde på en ganska utdragen köldperiod (iaf i vår del av världen).

  Och angående uppmätt temperaturdata, så visar dessa just en plattå, och har nu gjort så ganska länge. Vilket har lett till allt mer skruvade bortförklaringar från alarmisterna … Många av vilka tycks vara i ren förnekelse ang dess existens, och även vad den betyder för deras älsklingshypotes …

  PS Jag är helt för att begränsa farliga aktiviteter, eller även bara potentiellt farliga sådana. Du tycks (sedan länge) argumentera att CO2-utsläpp är en av de mest angelägna (dvs ’farliga’) sådana. Jag hävdar att där finns låmgt långt farligare aktiviteter, vars farlighet är långt långt mer säkert belagd. Och jag har inte ens sett dig försöka argumentera den sortens jämförelser, storleksordningar etc. Jag misstänker att skälet är ngt annat (än CO2:s förmodade ’farlighet’), däremot inte alls säker om du är medveten om vad eller ens det … DS

 32. Kenneth Mikaelsson

  Om Lbt inte gillar det här så rekommenderar jag att han tar sitt pick o pack och drar till Nord korea för det verkar ju vara det enda landet som tar sitt ansvar i CO2 frågan…. 🙂

  http://joannenova.com.au/2014/11/north-korea-the-ultimate-low-carbon-ideal/

  Fast tror nog innerst inne att Lbt bara är en sk nyttig idiot.. Tack Slabadang för denna..

  https://www.youtube.com/watch?v=avbIhMi9OWg

  Kom ihåg att nyttiga idioter har kort livsläng när väl deras (O)gärningar är genomförda…

 33. Ulf L

  LBt #27
  Du skriver ”det är från tillgänglig data uppenbart att en exponentiell tillväxt ger bättre anpassning än linjär”
  Så är det inte. Om du jobbar handgripligen med siffrorna så ser du att du kan få en linjär att passa lika bra. Varför ska vi då välja en exponentiell förklaringsmodell när teorin förespråkar en linjär?

  Det känns lite som du förälskat dig i en matematisk modell, igen. Fast du har rätt i att vi kommer att få veta vilken som är bättre om 5-10 år. Men fortfarande gäller att vad vi gör är beskriver naturens beteende med matematiska modeller. Naturen beter sig som den vill oberoende av av våra modeller.

 34. Joel

  ”Alltmer forskning tyder på att det var lika varmt då som nu, globalt sett. Möjligen var det ännu varmare.”

  Jaha. Så nu har vi alltså redan ”forskat” oss fram till det vi fick lära oss i grundskolan på sjuttitalet?

 35. Ingemar Nordin

  Joel #34,

  Nja, riktigt så enkelt är det inte. Det som tillkommit efter historien om Grönland och vinodlingen i England som du förmodligen fick kännedom om redan i grundskolan på 70-talet är att det skett en systematisk genomgång av hela klotet, både kvantitativa och kvalitativa (typ undersökningar av trädgränsers förflyttning, glaciärers tillväxt och smältning, monsunregnens förändringar etc).

  Själv tycker jag att det är fascinerande att följa denna forskning i det förflutna. Och inte minns jag att vi fick oss särskilt mycket klimathistoria till livs i skolan. Under vilket ämne skulle det i så fall ha hamnat? Historia? Geografi?

 36. Joel

  Ingemar, som jag kommer ihåg det, var det mycket om hur folk levde under de olika ”åldrarna”; brons, järn und so weiter. Men det är som jag kommer ihåg det. I gengäld fick vi ofta se bildband om hur glada och lyckliga folken var i Kina och andra mindre kapitalistiska länder. Alla hjälptes åt.