medeltiden

Medeltidsvärmen som idag och global

Det högra diagrammet ovan visar Michel Manns berömda ”hockeyklubba” som i hög grad bidrog till att sätta klimatfrågan på den politiska kartan. Av denna drog man slutsatsen att temperaturen aldrig hade varit så hög som nu och att det var människans koldioxidutsläpp som orsakat det. Åtskillig energi har sedan lagts ned på att dölja medeltidsvärmen   →

Det var minst lika varmt under medeltiden

I en rapport från Science & Public Policy Institute görs en bra sammanfattning av den vetenskapliga litteraturen kring den medeltida värmen. Alltmer forskning tyder på att det var lika varmt då som nu, globalt sett. Möjligen var det ännu varmare. Det är en diger referenslista som gås igenom. De klimatologiska spåren från denna tid, från   →

Dynamit i termometern

Emil Schön resonerar idag i HD om Fredrik Charpentier Ljungqvists nya bok ”Global nedkylning – Klimatet och människan under 10 000 år” och om klimatskeptiker respektive klimatvarnare. Enligt artikeln ger Fredrik skeptikerna rätt om den medeltida värmen men tycks ändå ge klimatvarnarna en fördel för den senaste tidens larm. ”Sedan 1900 har det blivit varmare, sedan   →