Att leka riskkapitalist

kasino
Frestelsen för politiska beslutsfattare att leka vetenskapare, teknolog, riskkapitalist och entreprenör är nog alltid stor. Kanske ligger det delvis i rollen. Man vill väl vara den, eller de, som fattar de stora och viktiga besluten inför framtiden. Men jag har en känsla av att hybrisen beträffande detta vuxit markant under det senaste decenniet. Det verkar inte finnas någon ände på vad man tror sig veta om framtida hot och om hur man redan idag skall tackla problemen med olika tekniska lösningar.
Jag tänker sådana här lite dystra tankar då jag alltsomoftast läser om alla misslyckanden inom energi- och transportområdet där politiker satsat enorma summor på flera tekniker som visat sig ohållbara i längden. Storsatsningen på vind- och solkraft som ersättning för de traditionella energikällorna är uppenbara exempel. Etanol och elbilar (och här) är andra.
Insikten om kunskapens begränsningar ersätts med önsketänkande istället. Idealiserade förställningar om hur det borde vara blandas så lätt ihop med den begränsade kunskap som man faktiskt har. Det kritiska tänkandet skyfflas åt sidan och ersätts med fromma förhoppningar, särskilt om det kan gynna det egna partiet eller den egna karriären.
Självklart tillgriper den politiske beslutsfattaren ofta sakkunskapen. Problemet är bara hur valet av de sakkunniga rådgivarna går till. Vilka experter skall man lyssna på? Alla har ju sin egen idé om vad som kommer att vara bra i framtiden. Och väljer man någonsin sådana experter, som på sitt lite trista sätt kommer med skeptiska invändningar?
Det här är en gammal insikt om de risker som samhällets ledare alltid löper: Man väljer gärna att lyssna till de rådgivare som kommer med råd och försäkringar som ligger i linje med vad man redan tror och hoppas på. Och man ignorerar slaven på triumfvagnen som viskar ”Kom ihåg att du är dödlig”.
Det är tydligt att politiska beslutsfattare världen över skapat ett vetenskapligt organ, IPCC, i syfte att ha någon sakkunnig att lyssna till. Men det är också tydligt att detta organ sedan minst ett decennium tillbaka tagits över av gröna visionärer som velat använda denna plattform för att driva sin egen politiska agenda. De har lyckat erövra den perfekta kommandohöjden, tillsammans med media och gröna politiker och tjänstemän. Övriga beslutsfattare tycks inte inse att det val av experter som blivit resultatet av deras skapelse egentligen bara är en röst bland många andra experter som finns inom fältet.
Det finns åtminstone två principiella problem med att politiker leker riskkapitalister. Dels verkar de ha glömt bort att kunskapen om framtiden alltid är begränsad, även hos de rådgivare man valt. Dels att det inte är egna, privata pengar som man använder som riskkapital utan skattebetalarnas. Det är pengar som de enskilda medborgarna enligt lag är tvungna att betala in till statskassan, och som de förväntar sig skall gå till saker som försvar, sjukvård, utbildning och pensioner.
När entreprenörer, aktieägare och företag riskerar sina egna pengar i ett utvecklingsprojekt så sker det i en liten skala och i konkurrens med många andra riskprojekt som kanske kommer att lyckas bättre än det egna. När politiker riskerar andras (konfiskerade) pengar på olika tekniska lösningar så sker det alltid på nationell (eller EU-) nivå, och där de kan använda lagstiftning som vapen mot eventuella konkurrenter.
Därför borde den kloke politikern vara betydligt mer återhållsam när det gäller tekniksatsningar än vad som är fallet idag. Överlåt det till experimentverkstaden, dvs. till marknaden. Och i de fall där de ändå tycker att de måste leka riskkapitalister, så bör de vara medvetna om att kunskapen ofrånkomligen och principiellt alltid är begränsad, att olika experter har olika uppfattningar och att det är andras pengar som man leker med.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bra!
  Jag har exempelvis länge retat mig på att mina pengar används till att bygga ut vindkraften. 
  Det är ju inte mitt val och inget jag har sagt ja till.
  *ggggggggrrrrrr*
    

 2. bom

  Bra! Jag har länge retat mig på politikernas, i Stockholm, orealistiska syn på och kärlek till spårväg. Förmodligen försöker man på något sätt tjyvåka på miljöpartiets olycksaliga krampgrepp om rälsbunden trafik. SL:s experter försöker nödbromsa galenskapen men talar till politiska dövöron.

 3. Staffan

  Obama-regimen satsade ”$787 billion” (c:a 5,500 miljarder kr) på ”stimulus” i februari 2009.  (Solyndra är känt här?   Klimat-exemplen är många…)  Vilken erfarenhet har O. som företagsledare…?
  –  I år gick (federala) statsskulden över 100% av BNP f.f.g. sedan 1947…  105% i år;  ingen förbättring förutsedd detta decennium.
  – Arbetslöshet U6 var 7,9% under Bush dec 2006;  sedan fick Demokraterna full kontroll över kongressen (t.o.m. 2010), och Obama kom 2009.  – Och ”U6” har under Obama varit 14-15-16-17%.  –  Etc.
  – Vi har det mycket, mycket bra i Sverige idag, som varken dras ner av euron eller av dollarn.  Vi har insett att ”den som är satt i skuld är icke fri”.  (Statsskulden var 32% i början av året.)

 4. Inge

  Var det någon mer som såg TV-nyheterna i går kväll. Där sades att universiteten får mindre och mindre att säga till om gällande fördelningen av anslagen. Rektorn för Stockholms universitet intervjuades och menade att det var så. Minister Jan Björklund menade dock att det var tvärtom. Ett diagram visades hur andelen universitetsstyrda medel sjunkit med åren och låg nu på ca 50 %.

 5. HenrikM

  Bom #2
  Även jag retar mig å det grövsta på landstingspolitiken i Stockholm. Hur kan man ha en moderat politiker som blir hånad av sina egna. http://blog.svd.se/ledarbloggen/2012/10/18/wennerholm-m-gar-som-pa-rals/
  Wennerholm verkar vara helt vara frikopplad från verkligheten. Han tänker sig en utbyggnad av spårvagnar för 30-40 miljare med en ökning av resandet med 1%. 
  Själv bor jag på Lidingö, där har vi en relik som kallas Lidingöbanan som nu ska renoveras och kopplas ihop med Spårväg City, en investering om 4 till oändligt antal miljarder, ingen vet än så länge! SL gjorde en utredning 2007, där kom man fram till det mest lönsamma var att lägga ner Lidingöbanna och ersätta den med buss, det näst bästa var att dra ut tunnelbanan till ön det sämsta alternativet var att renovera Lidingöbanan… Nu hörs en trumvirvel… vilket alternativ valde politikerna?…. Lidingöbanan (bara depån för husera tågen kommer kosta 1,6 miljarder!). Grattis alla skattebetalare i Stockholmsregionen ni är alla med och betalar detta politiska prestige-projekt.
   

 6. HenrikM

  HenrikM #5
  Dessutom, i utredningen som är gjord av SL så visar det sig att även de som bor efter Lidingöbanan får ett bättre resande med buss, de får fler avgångar och de kan åka till Lidingöcentrum (vilket  man inte kommer till med Lidingöbanan). Buss skulle helt klart få flest att överge bilen och börja använda kollektivt resmedel.

 7. Göran Johansson

  Mycket tänkvärt och bra skrivet.
  Det är tyvärr inte bara inom klimatområdet som detta är en sanning. Vi ser det dagligen inom både lokala kommunpolitiker och politiker i vår Riksdag.
  Detta kommer tyvärr att vara ett växande problem då både tekniken är mera svårförstålig och omfattande och lobbyorganisationerna vässar sina spjut.
  Vi har färska exempel på hur man använder barn som påtryckningar och vädjar till känslor värre än den största väckelsepredikant inom miljörörelsen för att  påverka människor att ”följa” predikanten.
          

 8. Adolf Goreing

  #6 HenrikM m.fl. Ni kan knappast ha åkt buss till jobbet i Stockholm om ni förordar detta. Ett mer ineffektivt och långsammare färdsätt fnns inte. Det går oftast fortare att gå (SIC!) om sträckan är mindre än 1-2 km.

 9. Bim

  Bra Ingemar!
  Detta är just det jag reagerat mest över.
  1959 startade jag mitt företag som guldsmed. Jag var då 24 år.
  Jag hade då inte en chans att få ett banklån ens på 10.000 kronor.
  Jag fick jobba utan lön i flera år för att bygga upp ett kapital så firman kunde fungera. Sjuklön var ju bara att glömma. 
  1982  växlade  firman över till finmekanik, medicinsk utrustning, tandimplantat, kameradelar, och prylar till rymdindustrin.
  Jag har med andra ord försörjt mig själv i hela mitt yrkesverksamma liv.
  Jag har sagt det förut, men inom den mekaniska industrin är allt ansvar noggrant reglerat. Gör du misstag så får du betala, det blir inte ens någon diskussion  om saken. Beställda arbeten är definierade på ritningen. Ytors beskaffenhet, måttnoggrannhet, leveranstid, allt. Du kan aldrig säga att du inte visste. Ansvaret är ditt och ingen annans.
  Det är som om politiker lever i en helt annan värld. Slöseriet med andras pengar, deras sätt att veta bäst när de i själva verket bara tror. Aldrig ta ansvar för vad de ställer till. Att missköta sitt jobb, få sparken och lämna alla uppdrag med livstids försörjning.
  När jag hör miljöpartiets flummiga ledare stå i talarstolarna och berätta sagor så undrar jag alltid ur fan har de kunnat få de jobbet. Finns det ingen koll på vad för människor som skall/ vill leda landet.  
  När jag såg ett avsnitt av de bortskämda ungarna på TV så tänkte jag genast, de kan ju inte ens breda en macka, de borde kunna göra sig en karriär som politiker.
  Jag säger som Ann L-H och Slabadang: Arma land!

 10. bom

  Henrik M
  Kolla i också projektet ”Spårväg Syd” mellan Älvsjö och Huddinge. (Jodå stambanan förbinder Älvsjö-Stuvsta-Huddinge).
  Politikern Abit Dunbar (folkpartist och ordf. för stadsdelsnämnden Hägersten-Liljeholmen vad nu den har med saken alls att göra???) ”skall skåla i champagne”. Jag ger mig fan på att vi får betala skumpan också!

 11. bom

  Jag grävde fram tidningen! Citat Dunbar: ”Jag  tänker skåla i champagne! En ny spårväg skulle ha stor betydelse för hela Söderort. Mer och bättre kommunikationer innebär att fler människor väljer att bo och jobba i våra områden”!
  Liljeholmen-Hägersten har redan två tunnelbanelinjer och massor av busslinjer. Det kan inte stå rätt till i huvudet för hans stadsdel är inte ens i närheten av den föreslagna spårvägslinjen.
  Arma land som TJ ( är det väl?) brukar utropa.

 12. bom

  Henrik M
  Om Du informerar Abit Dunbar om Lidingöbanan så blir det nog champagne för den även!

 13. bom

  Svinarp är fan inte varken komedi eller fiktion – det är superrealism!

 14. HenrikM

  Adolf Goreing #7
  Jag håller med dig helt. Vi har två mycket effektiva transportmedel i Stockholm, tunnelbana och pendeltåg, sen har vi buss som komplement. Men att ersätta buss åtminstone i innerstan med spårväg är rent idiotiskt, man får samma grundläggande problem som med buss som också behöver samsas med annan trafik. Man räknar med att restiden från Ropsten till Sergel Torg kommer vara 18 minuter med spårvagn. Då är det dessutom ett område där det idag inte är mycket vägar och korsningar (tanken är att sträckning ska över gärdet, svt-huset och sen strandvägen), trots denna tämligen ”goda” sträckning så blir medelhastigheten under 15 km/h. Det är väl ungefär hastighet av en snabb hästdroska på 1800-talet… Det givetvis bästa på sikt för Lidingö är att dra tunnelbanan över till ön och sen ha busstrafik som komplement. Men i SL:s utredning från 2007 så står det ordagrant att det är bara buss som samhällsekonomiskt lönsamt, jag antar de har räknat rätt. Men man bör räkna med att tunnelbana kommer ske förarlöst, dvs man kommer slippa personalkostnad (när man rustar upp röd linje så är det ett av målen), personalkostnad är en mycket betungande del av utgifterna för kollektivtrafiken.
  Spårvagn i alla fall i innerstan är meningslös nostalgisk dröm hos våra politiker, de kommer ihåg nåt från barndomen eller sett nåt gammalt vykort… Det är i alla fall inte beslut fattade utifrån krass verklighet. 

 15. HenrikM

  bom #10 
  🙂 … eller ska man gråta….
  Erika Ullberg, socialdemokrat i landstinget verkar vara den ände med lite koll på tillvaron (men hon vill i alla fall spara reliken Lidingöbanan!) 

 16. Slabadang

  Partiernas rekrytering och karriärstegar är ett mycket stort problem !
  Personval direkt till ministerposter med kandidater som kandiderar genom kompetens skulle förbättra och förändra mycket. Det är så lite som handlar om ideologi och så mycket som handlar om funktion konsekvens och relevans. Tre saker som är extremt eftersatt inom partierna. Partisystemet är förlegat och dysfunktionellt.
  Ett skäl till varför alla partier till slut hamnar i ”mitten” är just detta faktum och utrymmet för rent profilmässigt marginallarv blir skådespel. Ska sjukpenningen vara 75 eller åttio procent? jamen guuuud så viktig!! Lår denna fråga uppta alla valdueller åttio år framåt också!
  Politiker borde presentera sina närmsta rådgivare också samt deklarera hur de jobbar tillsammans.

 17. HenrikM

  OT
  Det har kommit efterspel till tidigare artikel i Daily mail. Mycket intressant läsning. Ovanligt initierat och sakligt inlägg. Sakta men säkert sipprar sanningen fram.. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2220722/Global-warming-The-Mail-Sunday-answers-world-warming-not.html 

 18. bom

  Alla miljonstäder i Europa har trafikringar, ja inte Stockholm då för miljöpartiet hatar ju bilen. Dom äger frågan och fick i alla fall stopp på Österleden tillsammans med den annorstädes avskrivne Bengt Dennis. Någon förbifart Stockholm skall det naturligtvis inte heller få finnas. Skulle nu Rajraj få Fridolin att ta offerten då kostar det nog minst kärnkraften+alla trafikleder+grönt världsmästerskap+våra barnbarns framtid. Att detta skall vara så svårt att förstå. Det enda förnuftiga dom kan dra till stacken är nog förhindrad satsning på den engelska skitidén att göra kolväten av luftens koldioxid? Fast nu är dom ju rädda för koldioxid så kanske ändå – fast då kommer dom nog att gräva ner kolvätena i  bentonitfyllda kopparkärl?

 19. bom

  #16 Trassel med länken?

 20. HenrikM

  Prövar igen:
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2220722/Global-warming-The-Mail-Sunday-answers-world-warming-not.html 

 21. LBt

  Ingemar N,
  vi besitter alla samma kunskap, de utsläpp vi gjort och gör kan få allvarliga konsekvenser för kommande generationer. Vi vet också att åtgärder nu inte kommer att påverkar klimatutvecklingen för vår generation utan först därefter.
  Det som skiljer oss är om vi tycker denna kunskap motiverar utsläppsbegränsande åtgärder eller ej, åtgärder som naturligtvis måste rymmas inom vad som är samhällsekonomiskt försvarbart.
  Vår konstitution utgör som bekant en representativ demokrati där vi alla har förmånen att under samma villkor göra vårt val. Man kan stundtals få uppfattningen här på TCS att en annan ospecificerad ordning vore önskvärd.
  Att marknadskrafterna skull ägna intresse i vad som måste göras nu för att påverka klimatet om kanske 50 år kan knappast vara en genomtänkt tanke. 

 22. HenrikM

  Förstår inte vad det är som gör att länken går sönder, testar utan http://
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2220722/Global-warming-The-Mail-Sunday-answers-world-warming-not.html

 23. Gunnar Strandell

  Henrik M #21
  I de första länkarna ligger ett mellanslag sist. Det är ett vanligt fel som uppstår när man klipper och klistrar. Tar man bort mellanslaget så fungar de. 

 24. HenrikM

  Gunnar #22
  Tack för tipset.. förlåt för mitt trassel!!! 

 25. Gunnar Strandell

  LBt #20
  Jag tror att du har fel när det gäller marknadskrafter kontra politik.
  Det finns gott om industrisatsningar som har långt tidsperspektiv i förhållande till politikens valperioder.
  Men vindkraftsatsningen bryter mönstret både för jordbrukare och skogsägare. 😉

 26. Håkan Sjögren

  L Bt # 20 : De åtgärder, som ligger i röret  kan inte påverka    klimatutvecklingen för våra efterkommande  och inte för vår generation heller, så länge man tänker bekriga den oskyldiga och overksamma gasen koldioxid. Mvh, Håkan.

 27. HenrikM

  OT 
  Ytterligare en forskningsdisciplin som fastnade i datormodellsträsket.
  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/cervenkas-darfor-borde-vi-kanske-stoppa-ekonomipriset_7597032.svd

 28. Bengt Abelsson

  LBt #20
  Nyckelordet är …”kan…”
  När medicinen är värre än sjukdomen är det klokt att låta bli.
  Att skälla och klaga på politiker är helt OK, tycker jag. Att försvara demokratin i alla lägen är absolut nödvändigt. Alternativet att jag får bestämma kan i och för sig vara ännu bättre. 🙂

 29. Ingemar Nordin

  LBt #20,

  Nej, vi besitter inte samma kunskap. Du har t.ex. inte förstått att kunskapen om vilken teknik som är hållbar är begränsad. Om vi vill ha ett hållbart samhälle i framtiden så kan vi inte överlåta en sådan sak till politiker som bara har dagens mycket begränsade kunskap att utgå ifrån. Det är också så att många politiker är fördomsfulla och okänsliga för ekonomiska incitament eftersom de leker med andras pengar.

  Du borde sätta dig in i den ekonomiska debatten om kunskapsproblemet mellan t.ex. Keynes och Hayek från 30- 40-talet:

  http://www.bloomberg.com/news/2011-10-06/keynes-and-hayek-s-great-debate-part-1-commentary-by-nicholas-wapshott.html

  http://www.bloomberg.com/news/2011-10-07/keynes-and-hayek-s-great-debate-part-2-commentary-by-nicholas-wapshott.html

  eller om du föredrar video:

  http://www.youtube.com/watch?v=d0nERTFo-Sk

  http://www.youtube.com/watch?v=GTQnarzmTOc

  Den diskussionen berör visserligen omöjligheten av en planerad ekonomi pga av kunskapens begränsningar. Men situationen är densamma när det handlar om att planera teknisk utveckling.

 30. Lars

  http://annakarinhatt.se/blogg/ . Spot on. Vår energiminister.
  ”En viktig del av min och Alliansregeringens energipolitik är att stegvis minska vårt beroende av kärnkraften och av den storskaliga vattenkraften. Det sker nu inte minst genom att andelen förnybar energi växer så det knakar.”
  Lekstuga. 

 31. Tege Tornvall

  Adolf Goreing/Henrik M. Transportekonomiska kalkyler beror på vad och hur man räknar, vad man tar med och inte tar med och hur man värderar det. Att som många ”transportekonomer” sätta människors privata tid till noll eller undervärdera den snedvrider resultatet. ”Samhällsekonomer” tar ofta bara med på olika sätt fakturerad/budgeterad tid, eftersom den kan kvantifieras. Man räknar det som kan räknas för att det kan räknas.

 32. Lars
  Är hon lite i hatten eller vad menar hon? Vem tusan har någonsin pratat om att minska vattenkraften?
  Hur hinner hon skriva så mycket undrar jag dessutom?
       

 33. Ulrik

  En energiminister som pratar strunt. Troligen inspirerad av Rockström. Hon tror att forskarna blir glada. Tacka sjutton för det när hon häller ut 1,4 miljarder över dem av våra skattepengar.
  Som ett alternativ kan hon ju sänka energiskatterna så blir alla glada, utom forskarna. Och hon skryter med de lägstaga elpriserna sedan fem år som om det nu vore hennes förtjänst.
  Då borde hon i stället gå trettio år tillbaka så kan hon se låga elpriser. Men det var innan Centern och alla andra politiker började bestämma om energin. När svensk industri var exportfähig och kunde stanna i landet.
  Anna Karin Hatt – du saknar helt mitt förtroende.

 34. Ingemar Nordin

  Lars #30,

  Det ser verkligen hoppfullt ut för den svenska forskningen framöver. Skönt att veta att styrningen av den ligger i hennes trygga händer. Eftersom hon, till skillnad från oss vanliga dödliga, vet hur framtiden kommer att bli så kan det ju inte bli något fel. Då vet vi ju på förhand vad vi skall komma fram till – inga problem, skicka oss stålarna bara ! 🙂

 35. bom

  #32 ”Hur hinner hon skriva så mycket undrar jag dessutom?”
  Om Du tar en fundering på kvalitén på det som hon skriver så inser Du nog att det går väldigt fort och förutan all tankeverksamhet. Lägga ned vattenkraften-då har man inte tänkt det ringaste! Sedan är det nog väldigt gott om glada spökskrivare på energidepartementet! Kanske ett jobb för Anders Nord om han nu någonsin blir ”civilingenjör”. Tvi attan!

 36. guy

  ”En viktig del av min och Alliansregeringens energipolitik är att stegvis minska vårt beroende av kärnkraften och av den storskaliga vattenkraften. Det sker nu inte minst genom att andelen förnybar energi växer så det knakar.”
   
  Kan man verkligen skriva så???? Är det total kortslutning mellan öronen?? Får sådana människor verkligen styra ett samhälle?

 37. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/jordens-befolkning-maste-begransas_7600824.svd
   
  Skrämmande läsning!

 38. Ingemar Nordin

  Carl #37,

  Disciplar till A. Wijkman och Romklubben ser jag. Felaktigheterna och missförstånden staplas på varandra – ännu en ”värdig” insändare på SvD Brännpunkt!

 39. Olle Dahlström

  Hatt slåss med/mot väderkvarnar och Ek dansar med/mot vargar,
  någonting bättre än de kvaliteter de uppvisar borda man kunna förvänta sig på Ministernivå. Om de ej byts ut kommer snart Alliansen att vara ett minne blott. Deras förtroende bör nu vara förbrukat.

 40. Med skrämmande i mitt inlägg # 37 menar jag förstås att deras åsikter är skrämmande. Detta låter som fascism!

 41. L

  Nja, ingen kan väl säga att befolkningsökningen fortfarande är positiv. Frågan är bara om den hinner vända innan det blir ohållbart? 9-10 miljarder är väl vad som anses sannolikt om inget görs och det är inte alltför långt dit. Jag har i alla fall svårt att tro att en fördubbling av dagens folkmängd inte skapar stora problem. 

 42. LBt

  Ingemar N #29,
  du gör bla ett påstående,
  ”Du har tex inte förstått att kunskapen om vilken teknik som är hållbar är begränsad,”,
  det skall bli intressant att få ta del av ditt underlag för detta omdöme.
  Gunnar Strandell #25,
  nja, marknadssatsningar som inte visar resultat förrän efter 50 år tror jag inte vi kan tillskriva någon förhoppning. Och politiker har faktiskt då och då en ambition att göra avtryck. Men situationen är problematisk, mänskligheten har aldrig tidigare ställts inför denna form av värderingar.

 43. Slabadang

  Att försöka styra framtid och utveckling!
  Idag har vi återigen en artikel i SVD som förordar befolkningsminskning och som vill utnämna FN till planetens politbyrå som skall styra allt. Vi har en grupp fyrtiotalister som helt snöat in på de misantropiska mantran som FN sprider för att motivera sin egen ökade makt och kontroll.
  har vi lärt ioss något av historien så är det att världen blir bara bättre och bättre för var dag som går och vi lär oss nya saker för varje. De misantropiska profeterna förstår inte vad utveckling är eller hur den fungerar och absolut minst om vad som driver den.
  Den dagen vi sätter FN som den politbyrå som skall bestämma tillåta och styra vad som tidigare varit fritt är samma dag utvecklingen upphör. Man vägrar begripa och värdera frihetens och diversitetens betydelse för utvecklingen och att den ALDRIG följer några förutsagda planer. Nya idèer och tekniker måste få tävla med varandra och vi väljer alltid den bästa lösningen på sina egna komplexa meriter både som nyhet och från erfarenheter och konsekvensanalyser som INTE GÅR ATT STYRA ELLER GISSA DESSFÖRINNAN.
  All utveckling innebär att det nya är bättre än det gamla och det är fullständigt idiotiskt att hävda att man redan idag vet vad som är ”hållbart” utan att veta vilka kombinationer olika utvecklingssteg som leder snabbast framåt mot effektivare lösningar än de nuvarande.
  Hela problembeskrivningen av energifrågan saknar mycket viktiga alternativa frågeställningar och möjligheter som mer bevisar bristen på fantasi och förstånd hos de som talar om ”kris”. Varfrö tror man att det finns en begräönsing av hur mycket energi vi kan producera ? Varifrån kommer dessa idèer ifrån om inte rent medveten brist på kreativitet?
  Varför tror man att utveckling och miljöförstöring går hand i hand? Jo för det kommer ifrån de  nymisantropiska dogmerna är från sextio och sjuttiotalet innan utvecklingen vände till motsatsen i allt snabbare takt så väl som ”problemet” med ”befolkningsexplosionen”.
  När idè- diversiteten får vara rik och fri kommer det garanterat vara andra lösningar än de politiker och byråkrater satsat på som kommer vara de som gäller och ju mer du centraliserar makten över utveckling och forskning ju mer stryper du den. Istället för fle roch bättre lösningar kommer vi få färre och sämre. Att nationer och aktörer får tävla på en oförutbestämda fria villkor är helt enkelt ett måste och den absolut mest säkra och effektivaste väg att ta fram alltmer ”hållbara” lösningar.
  Därför skall politiker ge fan i att leka riskkapitalister och framtidsgurus. Vi kan bara vara helt säkra på att framtiden inte kommer bli den de planerar för. Den blir vad den blir och den har en människodriven ”intelligent design” i sig driven av vår kunskap om både teknik människor energi erfarenheter och resurser. Den är redan både ”smart” och ”hållbar” till sin natur utan att någonsin nå sitt opitmum eller ha sina begränsningar i nytänkande och omprövningar.
  Jag tror att den poltiiksa och byråkratiska makten insett att den utgör endats en käpp i hjulet och under den tid vi öppnade upp för frihandel och fri rörlighet med ökad direkt kommunikation hamnade den politiska makten och byråkratin endast som ett bevis pp att den behövs i allt mindre och inte i större utsträckning för att utvecklingen skall gå fort och rätt. De försöker helt enkelt återskapa sin gamla mer ledande och styrande roll och behöver därför baktala den fria utvecklingen. Att folk och nationer äger ett eget förstånd och ansvar är inget för centralbyråkratiska profeter att erkänna. Att påstå att de behövs och bättre än de olika lösningarna i konkurrens kanoch förstår styra utvecklingen är bara rent hybriskt fräckt och rena dumheter som jag bara blir förbannad på. Som Rockström ja jeeeesus vilka posörer och charlataner.

 44. Slabadang

  Facit LbT!
   
  Både som ord och företag är det ett intressant exempel på hur skrivmaskinen blev absolet när ordbehandlingen i PC dök upp. När de inser att det inte finns något facit för framtiden och att det inte går att skapa så inser du den onödiga tankemöda du och så många ägnar sig åt. Ordet ”hållbarhet” i dagens tappning och tolkning är en ideologins skrivmaskin där politikerna satsar på nya skrivmaskinsfabriker. Vi kommer både skapa och använda energi i framtiden pr på samma sätt som vi fortsatt har behov av att skriva men hur det kommer gå till och hur utvecklingen/tekniken kommer att ske i olika steg har politiker inte en susning om och vare sig du eller jag heller. Därför är alla subventioner och ”satsningar” med garanti tokiga felsatsningar. Extra säkert är det ju längre tidsperspektiv de har och det gör de nuvarande tankefigurerna och argumenten ännu mer rent barnsliga och aningslösa. Utvecklingen är hållbar om den får styras av den som naturligt skapar den och efterfrågar den. Politiker tillhör inte den kategorin annat än som privatpersoner.
  Så lägg ner hela tanken om begreppet ”hållbart” eftersom det är en tankevurpa och en illusion. Prova att komparera ordet hållbar, hållbarare, hållbarast det blir samma resultat som med död, dödare, dödast eller gravid, gravidare, gravidast. Hur kan en utveckling bli endast ett definitivum? Tänk efter LbT tänk efter! Det är mycket som är vaj med hela ordet.

 45. Slabadang

  Testresultat från grekisk e-cat
   
  http://www.e-catworld.com/2012/10/defkalion-gt-publishes-test-results-from-unnamed-group/
  Vem skrev rapporten?
  Michael A Nelson, a NASA employee, was one of the people who went to Greece to observe testing, and who wrote the executive summary of the report.

 46. Lejeune

  Vindkraft, en lysande affär tycks det:
  http://notrickszone.com/2012/10/22/german-windpark-operator-rakes-in-3-million-for-delivering-power-that-was-never-produced/ 

 47. Staffan

  LDK Solar (Xinyu City, Kina) har sålt en stor del av sig själv till staten för att ha råd att hålla igång en tid till.
  http://www.altenergystocks.com/archives/2012/10/ldk_sells_166_of_company_in_chinese_state_bailout.html
  Siemens AG (Tyskland) tänker avsluta sin olönsamma tillverkning av solenergi.  Man kanske hittar någon köpare…
  Flera tyska solenergi-tillverkare (Q-Cells SE, Solar Millennium AG…) har blivit insolventa  i år.  Och SMA AG säger att de måste dra in 1000 jobb, en femtedel av arbetsstyrkan.
  http://www.boston.com/news/world/europe/2012/10/22/germany-siemens-give-solar-energy-business/3WvHoRNsKTfD54VWS6sj9K/story.html
  DuPont (USA) varnar för att solenergi-marknaden sjunker ihop.
  http://www.businessinsider.com/yet-another-mega-company-warns-solar-energy-will-go-nowhere-in-2013-2012-10
  Men fortfarande finns ju vindkraftsverksindustrin kvar att hoppas på!

 48. Håkan Bergman

  Staffan #47
  Solpaneler verkar vara Svarte Petter på hög nivå. Garantin lär vara att dom håller 80 % av utlovad toppeffekt i 20-25 år. Detta för en produkt som ständigt utvecklas och där produktionskostnaderna hela tiden pressas, tror fan att Siemens inte ser nån framtid där, ponera att panelerna börjar krackelera redan om 5-10 år, ingen vet, 20-25 år är rena gissningen, Siemens skulle finnas kvar, och visst dom skulle klara smällen också, men övriga aktörer lär köparna få titta i stjärnorna efter.