teknik

Att leka riskkapitalist

Frestelsen för politiska beslutsfattare att leka vetenskapare, teknolog, riskkapitalist och entreprenör är nog alltid stor. Kanske ligger det delvis i rollen. Man vill väl vara den, eller de, som fattar de stora och viktiga besluten inför framtiden. Men jag har en känsla av att hybrisen beträffande detta vuxit markant under det senaste decenniet. Det verkar   →

Teknikens under

På Island har man kommit på ett sätt att använda koldioxid för att skapa nya naturresurser. Islänningarnas ö har inte så många rikedomar. Däremot finns det gott om vulkaniskt material, som hittills inte kunnat utnyttjas. Reykjavik Energy, som sysslar med bl.a. geotermisk energi, har funnit att det går att omvandla basalt till kalksten genom att   →