basalt

Teknikens under

På Island har man kommit på ett sätt att använda koldioxid för att skapa nya naturresurser. Islänningarnas ö har inte så många rikedomar. Däremot finns det gott om vulkaniskt material, som hittills inte kunnat utnyttjas. Reykjavik Energy, som sysslar med bl.a. geotermisk energi, har funnit att det går att omvandla basalt till kalksten genom att   →