Är vind- och vågkraft skadliga?

offshore wind turbine in storm.jpg JPEG bild 468x305
Nej, detta är inget aprilskämt. Fysikern Axel Kleidon vid Max Planck Institute i Tyskland har räknat på hur energimängden i atomsfären skulle påverkas vid en massiv utbyggnad av vind- och vågkraft och menar att en sådan riskerar att göra lika mycket eller mer skada än utsläpp av växthusgaser. Det hela är lite invecklat, men Alex Kleidon säger att det är en missuppfattning att vind- och vågenergi är verkligt förnybara energikällor och att v genom att satsa vind för våg riskerar att tömma ut den energi som finns tillgänglig i atmosfären. Att tömma energireserven från vinden leder enligt Kleidon dessutom till att effekten i vindkraften minskar i samma takt som man bygger ut den.
Kontroversiellt, eller hur? Framför allt när många politiker verkligen omfamnat vindkraften som en framtidslösning. Ligger det något i det Kleidon säger eller försöker han bara skapa lite uppmärksamhet kring sin egen person? I New Scientist får Kleidon medhåll från ett par andra forskare, så helt omöjligt är det väl inte.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tage Andersson

  Vindkraft ger Växjö ny profil
  För att ytterligare befästa Växjös ställning som världens grönaste kommun ska världens största vindkraftverk byggas på Växjösjön. Verket ska ge 20 Megawatt (MW), alltså fyra gånger mer än dagens största, som endast ger 5 MW. Då behövs en propeller med diametern 200 m, och eftersom dess lägsta del behöver nå 50 meter över marken för att få gynnsamma vindar och undvika fågelkollisioner blir verkets totala höjd 250 meter. Som jämförelse är domkyrkan 64 meter hög. Verket kommer alltså att totalt dominera och grönlägga Växjös profil. Ytterligare markeras detta av att alla träd längs Växjösjöns strand ska avverkas för att ge så goda vindar som möjligt.
  Att bygga 20 MW-turbiner för vindkraft är fullt genomförbart. En sådan utveckling är ett lämpligt sätt att utöka energiproduktionen från insjöbaserad vindkraft. De slutsatserna har EU-projektet Ups-vindel dragit, och offentliggjort på ESVIND 2011 i Bryssel.
  För att 20 MW-turbiner ska fungera krävs en hel del utveckling, det är inte bara att bygga vidare på dagens 5 MW-turbiner. Bland annat behövs en rotordiameter på 200 meter. Det är därför nödvändigt att sänka belastningen på bladen. Genom att förbättra bladens profil och använda mer flexibla material bedöms belastningen kunna sänkas med 10 procent. Två-delade blad, liknande flygplansvingar, med individuell styrning anses kunna bidra med sammanlagt uppåt 35 till 45 procent. Delade blad är dessutom lättare att transportera, menar Up-svindel
  För att påskynda den nödvändiga forskningen ämnar kommunen lämna ett bidrag på en miljard Euro, kallat Växjösvindel, till EU. Planen är att bygget ska påbörjas då kronprinsessparet levererat den första tronarvingen.
  Verket ska producera el till Växjös innerstad. Eftersom vinden varierar kommer också eltillförseln att göra det. Innerstadens livsstil kommer att präglas av den och bli naturligt grön. Då det är lugnt eller blåser för mycket går staden i ide (med undantag för cyklister). Då vinden blir optimal, blommar stadslivet upp och blir maximalt.

 2. I dag gäller det att vara extra skeptisk, känns det som.

 3. Inge

  Vindkraftverken kan väl inte påverka mer än all nedhuggen skog. Man blir som Wolter extra skeptisk idag.

 4. Peter Stilbs

  Jag kan inte bli klok på om detta är ett aprilskämt – text TV sid 118 just nu:
  Experter med i kärnkraftslobbyn      
                                         
    Experterna som medverkat i tidningar 
    i samband med kärnkraftsolyckan i    
    Japan har i flera fall kopplingar    
    till kärnkraftsindustrin, visar en   
    studie som Göteborgs-Posten gjort.   
                                         
    Tidningen granskade 518 tidnings-    
    artiklar och kom fram till att 10    
    av de 15 intervjuade experterna helt 
    eller delvis är ekonomiskt beroende  
    av kärnkraftsindustrin.              
                                         
    Nio av dem har eller har haft        
    förtroendeuppdrag i lobbygrupper     
    i kärnnkraftsdebatten.         
  Klart man måste vara expert för att kunna ge en vettig kommentar?? Eller ska det räcka med Solveig Ternström ? 

 5. Thomas

  Peter, ”Klart man måste vara expert för att kunna ge en vettig kommentar??”
  Gäller det även i klimatfrågan?

 6. Dan

  Thomas #5:
  Nädå, du är så välkommen.

 7. Thomas: Hej, kul att se dig igen!

 8. Lena Krantz

  Hur menar han, att det skulle blåsa mindre och mindre pga av vindkraftverken?
  och haven skulle det vara ständig stiltje?

 9. Jan-Erik S.

  Haha…helt klart ett Aprilskämt 🙂

 10. Jan E

  Thomas
  Ska man skriva i det här forumet får man inte vara expert i klimatfrågorna.
  Klimatforskare som har resultat som inte stämmer överens med åsikterna i detta forum undanbedes.
  Detta forum handlar inte om vetenskap utan om att hjälpa till att smutskasta seriösa klimatforskare.

 11. Nisse

  Lena: Bakom vindkraftverket blåser det mindre, vilket gör att man inte kan placera dem hur tätt som helst. Samma sak bakom vågkraftverket, där är vågorna betydligt mindre än framför.
   
  Artikelns slutsats är bl.a.:
  ”Given that only 0.03 TW of wind-derived electricity was produced in 2008 (World Wind Energy Association, 2008), there is still substantial wind power development possible with relatively minor climatic impacts. However, future plans for large-scale wind power development must recognize the finite potential of the Earth system to generate ki- netic wind energy. ”

 12. Jonas B1

  Jan-Erik,
  Haha! Jag tror inte det är ett aprilskämt, publicerat den 30:e mars.
  New Scientist har ett annat misstänkt aprilskämt publicerat kl 00:01 1a april:

  http://www.newscientist.com/article/dn20323-masturbation-calms-restless-leg-syndrome.html
  Fö är det en fråga om vad siffrorna säger. Sätter du upp gigantiska vindsnurror för att fånga energi ur vinden sätter du upp ett extra flödesmotstånd, viket minskar vinden och till slut påverkar vädret. Frågan är hur stor effekten är.

 13. Peter Stilbs

  Jonas B1 – verkar inte som det är ett skämt i NS – artikeln finns i Journal of Sleep, eller vad det var … (länk längst ner)

 14. Pelle L

  Peter Stilbs #4
  De flesta journalister som gör reportage, skriver artiklar osv är anställda på eller har kopplingar till medieföretaag.
  Hmmm

 15. Björn

  Låter nästan som ett aprillskämt, men om det är allvarligt menat så kan man göra följande reflektion. Solen som är den dominerande energikällan med sin elektromagnetiska strålning från IR till UV samt protonstrålning, skapar all termodynamik i vår atmosfär. Vindkraften omvandlar en del av denna termodynamik till elektrisk energi. Men allt användande av elektrisk energi skapar värme som återbördas till atmosfären. Det enda som egentligen händer är att man i områden med många vindsnurror får en lugnare dynamik lokalt i lufthavet, men om detta på något sätt skulle vara skadligt är ett frågetecken.

 16. pekke

  JES#9
  Artikeln är daterad 30 mars.
  I teorin har han ju rätt eftersom man ” stjäl ” energi ur vinden men hur det blir i praktiken beror nog på de lokala förhållandena.
  Värre är nog när man placerar stora VKV-parker i skogen där man måste bygga skogsvägar med landsvägstandard för att få fram transportfordonen och hugger ut ett mindre kalhygge runt varje snurra samt lägger på bärlager så alla fordon och byggutrustning kan stå där.
   
  Man gör mer eller mindre ett permanent kalhygge runt varje snurra.
   
  Sedan har vi den riktigt smutsiga baksidan av miljövänlig energi, den som förespråkarna inte vill tala om:
   
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/03/31/den-gr-na-energins-m-rka-undersida

 17. Lena Krantz

  pekke #15
  Otroligt intressant! Tack för länken och jag tycker att den artikeln förtjänar att lyftas fram lite extra här på bloggen!

 18. ThomasJ

  Mer om/kring ’grön energi’:
  http://www.thegwpf.org/uk-news/2731-astronomical-energy-bills-britains-green-policy-fiasco.html
  Liknande ’system’ drömmer Maud & Andreas om att inför i Sverige…
  Go figure!
  Mvh/TJ

 19. Hej, Thomas, #5. Kul att se dig igen!
   
  Nej, man måste inte vara expert för att uttala sig i klimatfrågan. Men man bör naturligtvis inte heller vara helt okunnig. Samspelet mellan experter och en bildad allmänhet är vad som kännetecknar demokrati – det minst dåliga styrelseskick mänskligheten uppfunnit. Långt ifrån perfekt, men ofta väldigt sunt.
   
  Demokrati är lekmannastyre. Experter må lägga fram sina djupa insikter, men det är lekmän som sedan beslutar, enligt devisen en man, en röst. Det har visat sig sunt.
   
  Demokrati ställer höga krav på medborgaren att vara informerad, åtminstone om man ska delta i debatten. Men demokrati innebär också att lekmannen kan vara skeptisk mot experten. Det är mycket viktigt. För om en forskare kommer till mig och påstår något som jag finner mycket osannolikt så har jag rätt att säga att jag helt enkelt inte tror på det, hur vit hans rock än är.
   
  Det är nämligen inte givet att forskaren själv är bäst skickad att döma. Han är nämligen inte en högre stående människa än jag. Han råkar bara veta mer än jag inom ett specifikt område. Jag kan ha invändningar baserade på andra erfarenheter.
   
  Demokrati har en uppenbar svaghet i att den gör det svårt att ta drastiska beslut, något som AGW:are har slitit sitt hår över. Tänk, menar de, om man kunde fatta de nödvändiga besluten utan denna ständiga långbänk. Men då missar de att detta också är demokratins verkliga styrka, att lekmännen bromsar drastiska beslut och skapar en tröghet. Denna tröghet kan hindra galna idéer att få genomslag.
   
  Sen finns förstås en annan svaghet i demokratin, och den är att retorik kan lura människor i fel riktning. Det äldsta exemplet är när goda talare lyckades få athenarna att godkänna ett dåraktigt krigsföretag mot Sparta, vilket ledde till att Athen förlorade det Peloponnesiska kriget.
   
  Enligt min åsikt befinner vi oss i en liknande situation nu. Skickliga opinionsbildare har lurat de flesta lekmännen att vi står inför katastrof och att de behöver extraordinära mandat. Din åsikt är förstås annorlunda.
   
  Men demokratin har också den bromsande effekt som gör att alarmisterna inte kan genomföra sina mest skadliga förslag. Det hela begränsas till relativt måttliga felsatsningar och pengar i sjön. Och sådant har alltid skett. Världen går vidare. Människor har alltid använt gigantiska summor till att blidka de högre makterna. Tänk på alla tempel och pyramider, och hur mycket de kostade folken. Men pyramider kan man åtminstone beundra tusentals år efteråt. Vad kommer dessa pengar att lämna kvar utom rostiga vindkraftverk?
   
  Så vem får då yttra sig i klimatfrågan? Jo, alla som har något att säga, och som är beredda att få motargument, och även ta dessa motargument seriöst och överväga dem.
   
  För hur skulle man annars kunna avgöra vem som får yttra sig i en demokrati? Vilket krav på publicering krävs, och i vilket ämne? Får överhuvudtaget en riksdagsman yttra sig, som tror att man kan driva bilen med en vindsnurra man sätter på huven?
   
  En klok medborgare lyssnar med respekt till auktoriteter inom ett område, men lyssnar kritiskt och är skeptisk – låter sig inte förblindas av något prästerskap, vilken tro det än förespråkar.

 20. Väl talat, Mikael #18

 21. pekke

  En äldre artikel om ett VKV-bygge, 430 m3 betong och 43 ton armering:
  http://www.kindaposten.se/article/articleview/28361/1/4/
   
  En äldre bildserie från ett VKV-bygge med några klickbara bilder:
  http://www.appelbo.net/vindkraft/bygget_i_bilder.htm
   
  En blogg som har bilder från en VKV-park, även där klickbara bilder, kolla bilden med Volvon invid en vindsnurra och de rejäla skogsvägarna som behövs:
  http://forakarepavag.blogspot.com/2009/07/bliekevare-vindkraftverk.html
   
  Man kan undra hur länge det kommer att löna sig att bygga VKV med tanke på hur mycket råvaror och platsarbete dessa tar bara för att få 1-2 MW i snitt per verk ?

 22. Bäckström

  Mikael #18
  Applåd för tänkvärt inlägg.
   
  /Bäckström

 23. Toprunner

  Thomas #5: Kärnkraft är robust vetenskap med väl kända och beräkningsbara processer. Det finns förvånansvärd träffsäkerhet i beräkningarna vilket visar sig i Fukushima inte minst. På instutitioner har man bara tillgång till offentliga uppgifter och enbart de som byggt och eller driver verken har bästa kännedom om hur de olika processerna  fungerar och samverkar.
  Klimatfrågan är mer likt en religion där den som skriker högst anses ha mest rätt oavsett vad det verkliga utfallet blir… fritt fram med andra ord.

 24. Jan-Erik S.

  Självklart så tar ju både vind och vågkraft upp energi som omvandlas till elektrisk energi.
  Men att det skulle påverka klimatet i någon riktning är helt enkelt befängt.
  Självklart om vind eller vågkraft ligger i ”linje” tätt efter varandra så minskar effekten på bakomvarande.
  Hur mycket effekt som ”stjäls” från ex.-vis vinden är ju ganska lätt att räkna ut.
  Bara att jämföra utgående effekt från snurran inkl. förluster med vindens energiinnehåll dvs F=kg/m2 x vindhastigheten i kvadrat x densiteten (luft ca 1,3 kg/m3).
  Jämför tillförd effekt med uttagen så ser man ju verkningsgraden.
  Enklare kanske att sätta vindmätare före och efter snurran och jämföra.
  Vågkraft kanske svårare att jämföra på detta sätt.
  Tror heller inte på den nya idén som presenterats angående vågkraft som har en lång tunnel med turbin i slutet.
  Vågor rör sig förvisso men inte vattnet i nämnvärd omfattning.
  Den iden kanske passar bättre i strömmande vatten som större älvar/floder där ju vattnet rör sig mot lägre nivåer.

 25. Jonas B1

  Jan-Erik,
  Om du anser det befängt eller självklart kan du väl försöka anföra något argument för den ena eller andra slutsatsen, eller?

 26. Bim

  Energi är aldrig gratis. Man får alltid betala på ena eller andra sättet. Vindkraften snor naturligtvis rörelseenergi ur vinden. Hur stor påverkan det har i ett ganska enormt lufthav är väl inte lätt att räkna ut. men påverkar gör det.

 27. Jan-Erik S.

  Jonas B1 #24:
  Klimatpåverkan är noll eller saknar betydelse med vind och/eller vindkraft.
  Förvisso så är det ju ett erkännande av att vi ”klimatskeptiker” har rätt då Kleidon säger att det påverkar klimatet mer än växthusgaserna.
  Energin som omvandlas innebär ju inte att den försvinner. Ingen extra värme tillförs eller försvinner, möjligtvis något lägre vindhastighet/våghöjd bakom verken.
  Men tänk själv så inser du säkert att det är helt befängt.
  Exempel: Vågor som fångas upp och omvandlas till elektrisk energi istället för att slås sönder mot klippor/stränder, hur kan det påverka klimatet?
  Den rörelseenergi som vågorna innehåller omvandlas ju till värme när de bryter eller slår emot stränderna.
  Elementär fysik.
  Rent teoretiskt så påverkar det möjligtvis klimatet beroende på den energiresurs som krävs för att BYGGA kraftverken enligt alarmisternas sätt att resonera.
  Men att kraftverken i sig påverkar klimatet i drift är rappakalja.
  Igen, ger ju extra tyngd åt oss som hävdar att CO2 inte har någon eller ringa påverkan på klimatet.

 28. Jan-Erik S.

  Kleidon skriver vidare:
  ”Att tömma energireserven från vinden leder enligt Kleidon dessutom till att effekten i vindkraften minskar i samma takt som man bygger ut den”.
  Vad menar karln?
  Menar han att byggda vindkraftverk ska minska vindhastigheten så att verkningsgraden på vkv totalt sett minskar???
  Förvisso sant om dessa står mycket tätt men det är ju redan känt.
  Hursomhelst så är det väl kompenserat då kalhyggen och ökenspridningen väl kompenserar för denna mikroskopiska förlust.
  Träd som sätts i svajning av vinden omvandlar ju denna vindenergi till rörelse och värme dvs vindhastigheten minskar. 

 29. S. Andersson

  Det är väl självklart att vindkraftverken kommer att påverka vindströmningarna på något sätt. De tar ju sin energi ur vinden som bromsas upp när den förlorar energi. Den som inte tror det tillhör väl de där som trodde att man skulle kunna montera en propeller på taket på sin elbil för att ladda batterierna av fartvinden.
   
  Frågan är hur mycket. På den nivån vi är nu känns det inte som om det skulle vara ett problem, men när man har installerat hundra ggr fler så kanske det börjar bli kritiskt.
   
  På samma sätt ligger det till med solkraftverken. Under solkraftverken blir det naturligtvis kallt. Det här kanske inte har så stor inverkan för ett litet kraftverk men när man börjar bygga kvadratkilometerstora sådana kommer det att ha förödande effekter på flora och fauna. Självklart.
   
  Påminner om diskussionen om CO2. Ingen tvivlar väl på att CO2 kan ha en inverkan på klimatet, frågan är hur mycket. En del tror att CO2 är den enda faktorn och således utgör 100% av klimateffekten. Vissa av oss andra tror att siffran är betydligt lägre. Jag själv: Kanske 10%.
   
  Vad man än gör, så uppstår det en räcka med problem när volymerna ökar.
   
  Eller som min småländska mamma brukade säga: ”Det spelar ingen roll hur man vänder sig, man har alltid ändan bak.”

 30. Slabadang

  Men hallå!
  Det har fullständigt ballat ur. Jag tycker att det är fascinerande med hela tanken bakom ”klimatstudier” och uträkningar av olika ”effekter”. Tänker man efter inser man att den börjar i fel ände eftersom klimatförändringar alltid skett naturligt och hade vetenskapen börjat i rätt ände hade den börjat med att identifiera hur mycket klimatförändringar vi tål oavsett om det blir varmare kallare,blåsigare eller blötare.
  Vi kan konstatera att en uppvärmning på 0.7 C på hundra år is NO PROBLEM! Tvärtom har det givit oss MINDRE problem än motsvarande avkylning och mest fördelar. Så vetenskapen har tittat under fel sten. Den skulle istället börjat med att titta på vår anpassningsförtmåga istället för klimatets med alla scenarier öppna åt båda håll varmare eller kallare.
  Nu har vi en tankestrategi likt Fransmännen när de byggde sin Maginotlinje som försvar emot Tyskland när vi skall skydda oss mot klimatförändringar. Fransmännen utgick ifrån sin dåvarande hotbild och byggde därefter attt hela hotbilden kunde förändras med utvecklingen genom förändring både av nya allianser och nya metoder var extremt underskattat och det gick därför som det gick allt satsades på Maginolinjens bakomliggande tankar om hotbild med alla dess katastrofala konsekvenser. När Tyskarna bröt igenom ifrån ett för fransmännen otänkbart sätt så var deras försvar helt värdelöst och obrukbart.
  Nu famlar vi dessutom i ett större mörker än vad Fransmännen gjorde. Tyskland var en konkret fiende. Vi har en hotbild som är ett möjligt tvåfrontskrig där vi genom ”klimatvetenskapen” nu har felprioriterat hotbilden. Ställer vi oss istället frågan vad som är ”värst” en eller två graders avkylning eller uppvärmning så får vi en helt annan prioritering av planeringsåtgärder än vad nu är fallet.
  Som det är nu är det alternativa värre scenariot med avkylning helt uteslutet och vi satsar alla resurser på byggandet av vår maginotlinje mot ökad värme. Nu är planeringen av vår anpassning efter ändrat klimat dessutom fokuserat på ORSAKEN till förändringen.Vid liknelse så innbär det att man skulle planera krig utifrån EN hotbild och dessutom på ett enda kort satsa på att man kan förutse ORSAKEN till att krig skulle utbryta som man nu utpekat CO2 som enda orsak och därigenom faställt både fiende krigsförlopp.
  För det mesta går den mänskliga utvecklingen framåt samtidigt som vi får bevis på att vi aldrig lär av vår historia.Nu har vi den fjärde långa snörika kalla vintern på raken utan att någon polett ramlat ner hos klimatpolitikerna eller klimatmyndigheter. En avbruten global uppvärmning och en klimatvetenskap i fritt fall på alla fronter.
  Det är dags att konfrontera klimkatmaffian med verkligheten och för folk bevisa att hela den politiska tankemodellen för det första är helt åt helvetefel tänkt och ökar istället vår sårbarhet för klimatförändringar för avkylning för det andra så gäller det att lyfta fram hela klikatvetenskapen utifrån sanningen. Den har faktiskt ointe en djävla aning om hur klimatete komer att förändras. Den kan ijte urskilja vad som är naturliga förändringar eller ej. Det är dags att få dem att erkänna att bakom ”stora osäkerheter” ligger den sanna beskrivningen om klimatvetenskapen. Den haer verkligen ingen djävla aning och förmår inte presentera hur stora osäkerheter den faktiskt innefattar.
  Klimatvetenskapen är en teater om vad den begriper eller ej en teater uppriggad och uppspelad av den ensemble som blivit ekonomsikt beroende av att pjäsen hålls igång på samma sätt som lokalteatern är den beroende av skattemedel för sin fortsatta existens.
  När isbrytarna börjar stanna hemma över vintern och SJ köper nya snöröjningslok så har pendeln sakta börjat vända. Vi är inte där ännu men verkligheten har redan anlänt i form av våra allt kallare och längre vintrar.

 31. Jan-Erik S.

  Slabadang #29:
  Väl skrivet!
  Kunde inte uttryckt det bättre själv 🙂

 32. Toprunner

  Slabadang #29: Tack för en klockren liknelse igen. Maginotlinjen.. den spar jag ! 🙂
  Jag ser fältmarsalk Rockström framför mig då han på regeringens uppdrag bygger sitt ogenomträngliga försvar mot en klimat-fiende som bara kan komma från ett håll… bara för att sedan bli rundad och sittande med byxorna vid knäna.

 33. Jan-Erik S.

  SA #28:
  Du skriver?
  ”På samma sätt ligger det till med solkraftverken. Under solkraftverken blir det naturligtvis kallt. Det här kanske inte har så stor inverkan för ett litet kraftverk men när man börjar bygga kvadratkilometerstora sådana kommer det att ha förödande effekter på flora och fauna. Självklart.”
  Nja, förödande effekter på flora och fauna skriver du.
  Håller inte med. Jämför med en sjö som också absorberar värme men som inte är förödande för vare sig flora eller fauna.
  Dessutom så omvandlas ju energin till värme oavsett.
  Självklart så påverkar ju vindkraftverken vindarna på något sätt men det gör ju även en fjäril på röda torget i Moskva.
  Konkret så tror jag inte att människan kan konstruera något som i sin tur påverkar klimatet förutom lokalt möjligen.
  Ska isåfall vara stora dammar eller konstgjorda sjöar eller tömning av naturliga sjöar som Ladogasjön (?) om jag inte minns fel.

 34. Bertel

  Mikael # 18
  Mycket bra skrivet(Välformulerad inlägg och genomtänkt resonemang).
  Slabadang # 29
  Håller med dig att vi(specielt vi nordbor) skall vara väldigt nöjda så länge vår ”värmeperiod” består, innan nästa istid står vid dörren.

 35. Slabadang

  Jan E!
  Angående effekter av vindkraftens påverkan på vinden tillhör verkligen avdelningen ”värdelöst vetande” som så mycket annat inom klimatvetenskapen.
  Det är själva den inducerade tanken om människan fotspår och inpact som är en del av den hjärntvätt som pågår. I den tankelinjen ingår att alla förändringar ses som hotfulla och negativa och att allt utan möjlighet att urskilja vad som är viktigt eller ej skall allt ”studeras” och forskas på. En klimatvetenskaplog pertum mobile är uppfunnen och de svar den ger är av intet värde pga grund av det hjärnspöke som driver den nämligen att vi kan förstå framtiden och förutse konsekvenser av den.
  Att ge sig i i att försöka förklara vår inverkan på det totalkaotiska klimatet är att ha skickat iväg en hel vetenskap som en ballong drivandes runt i planlös färd. Det finns liksom inga referenspunkter och har ingen ananing om när var eller om den kommer att landa.Men de som släppt iväg den troro att de kan förutse var den kommer att landa.
  Det omvända tankesättet och insikten är att vi faktiskt lever på en tuff planet som pallat med dramatiska förändringar av klimatet. Den har historiskt sätt pallat med betydligt svårare påverkan, anpassningar och vi måste prestera helvetes stora förändringar för att överhuvudtaget påverka klimatet och vi kan inte ens värdera om den påverkan vi har är negastiv eller positiv eftersom vi inte heller förstår hur livet och planeten anpassar sig efter den. Vi saknar helt enkelt perspektiv på vad som är mycket litet eller ovesäntligt.
  I den riktning miljöröelsen nu är skickad så har den börjat fundera över om betydelsen av sandkornens inbördes placering utan något som helst begrepp om vad som är ingående naturligt brus för planeten. Därför kommer vi hur många artiklar under rubriken ”värdelöst vetande” som helst. Meninglös information ur alla perspektiv och satt i ett sammanhang och till betydelse där de inte platsar.

 36. Jan-Erik S #33
  ”Konkret så tror jag inte att människan kan konstruera något som i sin tur påverkar klimatet förutom lokalt möjligen.
  Ska isåfall vara stora dammar eller konstgjorda sjöar eller tömning av naturliga sjöar som Ladogasjön (?) om jag inte minns fel.”

  Du tänker nog på Aralsjön vars tillflöden används för konstbevattning..
   

 37. Jan-Erik S.

  Uffeb #36:
  Aralsjön var det ja.

 38. Jan-Erik S.

  Tillägg #33:
  Städer orsakar ju en lokal uppvärmning icke att förglömma.
  Ingen tillfällighet att många temperaturmätningar genomförs i växande urbana omgivningar vilket naturligtvis visar högre genomsnittstemperatur globalt sett.

 39. Kent Forssgren

   Slabadang # 29. Jag börjar tro att väldigt många beslutsfattare i klimatrelaterade ärenden har helt klart för sig att larmen är överdrivna och till och med osanna.
   
  Dom är mycket nöjda och glada med att göra stora affärer på grund av larmen. Det är en mångmiljardindustri som man inte lägger ner frivilligt. Våra politiker hänger glatt på. Höjda skatter och avgifter i klimatets namn gör att dom får stora möjligheter till ideologiskt grundade experiment och framför allt makt att styra medborgarna.
   
  Om politikerna i stället tänkte på den vanliga människan hade det varit lätt att visa det konkret denna vinter. Elräkningarna knäcker folk. Det behövs bara några få politiska beslut för att förändra elmarknaden. Ta bort klimatrelaterade skatter och avgifter. Ge skandalföretaget Vattenfall ett nytt direktiv. Lägsta möjliga pris i stället för högsta möjliga. De andra elbolagen skulle tvingas att följa med. Vi har ju konkurrens och fri marknad sägs det. Skall vara en hörnsten i hela begreppet EU sägs det. Men ack nej. Inte har vi sett några sådana beslut. Tvärt om. Nu förbereds vi på att myndigheter skall efter eget behag fördela el till oss när kylan biter och vindsnurrorna står stilla.
   
  Koldioxidhalten har ökat med 300 ppm till 400 ppm, sägs det. I en miljon liter luft har vi då fått 400 i stället för 300 liter koldioxid. Ökningen är dramatiskt kan man visa med statistik. Från 300 till 400. Hundra mer! 33%! För den i statistik oinsatte verkar detta givetvis skräckinjagande och dramatiskt. Och så är förståss avsikten.
   
  Jag tror att de, vars största omtanke om oss rör våra plånböcker och bankkonton, ler glatt när vi sysselsätter oss med att diskutera tiondels temperaturvariationer på hundra år och koldioxidens påstådda påverkan på klimatet.
   

 40. Lena H.

  Ja,vindkraften är en större miljökatastrof än vi hittills kunnat ana.
  Läs den här artikeln i DailyMail om den vidriga giftsjön i Kina.
  Där dumpas avfallsprodukter från framställningen av neodymium,
  mer än 7 miljoner ton per år. Miljökatastrofen är totalvidrig.
  Neodymium används till magneter i vindkraftturbiner.
  http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1350811/In-China-true-cost-Britain

 41. Lena H.

  Hoppsan,länken till Dailymail tycks inte fungera. I alla fall,den här giftsjön är ytterst radioaktiv och den består av en frätande giftmassa,som orsakar svåra skador på hud och lungor hos dem som vistas och bor i området. Cancerfallen har ökat dramatiskt hos befolkningen. Barnen föds med allvarliga skador. Giftsjön brer ut sig allt mer över de fält som bönderna behöver för att odla sina grödor. Snacka om miljökatastrof.   

 42. Lena H.

  3:e gången gillt,hoppas jag.
  http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1350811/In-China-true-cost-Britains-clean-green-wind-power-experiment-Pollution-disastrous-scale

 43. pekke

  Lena H.
  http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1350811/In-China-true-cost-Britains-clean-green-wind-power-experiment-Pollution-disastrous-scale.html

 44. Lena H.

  Skam den som ger sig. Klicka in på adressen till DailyMail ovan.
  Skriv in i search-fältet: Pollution on a disastrous scale
  (om ni vill läsa det förstås)

 45. Lena H.

  Tack,Pekke. Du hann före och dessutom med en adress som funkar.

 46. Slabadang

  Kent F!
  Det är många som blivit klimathotsberoende och jag vet att det är precis som du beskriver att många politiker vet att mycket av klimathotandet är ren bullshit men de har många löften och förväntningar ute bland de som satsat både pengar och karriärer på klimathotet att det blir svårt att vända. Uppe i EU och FN är insatserna som högst. De hänger i en tunn lina och det är läskigt långt ner till kakelgolvet.

 47. Holmfrid

  Lyssnade på debatt om kärnkraften från riksdagen i dag.  Maria Wetterstrand accepterar drift av nuvarande reaktorer fram till 2030 av ”praktiska” skäl.  Dock menar hon att avfallslagring i 100000 år är ohållbar.  Har pratat med en forskare som arbetat i KBS-projektet i 10 år om detta.  Han menar att 100000-års perspektivet är gripet ur luften. Sönderfallet sker exponentiellt så att efter 1000 år är 1 % av aktiviteten kvar och måste då betraktas som i stort sett ofarligt 500 m ner i marken. I USA gäller ett regelverk om 1000-års perspektiv.  Mest långlivad är naturligtvis plutonium, som dock är i stort sett orörligt i berggrunden även exponerat med rinnande vatten.

 48. Holmfrid #47
  Kul att du lyckades snappa upp ett par kloka ord från en klipsk kvinna.
  Att lagra radioaktivt maerial i 100 000 år är ju ohållbart, det inser var och en.
  Det är ju bättre att använda det i stället föra gräva upp och anrika nytt material med lägre energiinnehåll per kilo.
  Men det är ju farligare att hantera ”utbränt” kärnbränsle än färsk Uran fråm gruvorna, så på något sätt kan man förstå de som vill göra allt enkelt genom att utnyttja de resurser som är enklast att komma åt.
  Det är ju varken billigt, enkelt eller riskfritt att omvandla utbrända kärnbränslestavar till nytt bränsle i t ex ”Smält Salt reaktorer” med Thorium.
  Jag erkänner att jag blev alldeles jättelyckig första gången jag hörde Gunnar L ooc Elling D prata om små massproducerade kärnkraftsverk som skulle kunna transporteras med lastbil och förbruka allt det”avfall” som vi i Sverige ska begravsa djupt och till stora kostnader.
  Jag drar mig till minnes att unge herr G L påstod att det kunde förverkligas på två år om man bara fattade allt det som han redan visste,
  Men jag blev tidigt skeptisk till idéerna när de båda ”experterna” inte blev överens.
  Som jag har förstått läget när det gäller ny kärnkraft just nu så byggs det nytt lite här och där. Många tycks vara av en revolutionerande ny sort.
  Men ingen har frågat efter utbränt bränsle från våra kärnkraftsverk i Sverige.
  Konstigt tycker jag.

 49. Jan E

  Slabadang
  Nu tycker jag att klimatföändringarna är vetenskap inte politik.
  Att klimatet blivit varmare har inte med politik att göra, inte heller sambandet mellan koldixidutsläppen och det varmare klimatet. Men det här forumet handlar inte om vetenskap, det handlar om att smutskasta och misstänkliggöra seriösa klimatforskare som redovisar resultat.

 50. Holmfrid

  Re Uffeb  #48,
  Det jag reagerade på i riksdagsdebatten var begreppet 100000 år.  I USA gäller begreppet 1000 år som riskutsatt lagringstid. Där planeras lagring i berg ovan marknivån i berg med sprickor.  Dock bedömmer man metoden som accesptabel med 1000-års perspektivet och 1% resterande strålningl.  Tidsbegreppet 100000 år används som en ”klubba” i debatten för att tysta diskussion och prövning av frågan – alltså  1% reststrålning skall ställas mot effekter av jordens kol lager som brännts och pumpats ut i miljön.
  KBS-rapporten (5000 sidor) har lämnats till politikerna, där finns alla nödvändiga uppgifter.  Olyckligt är att alla med kunskaper ligger lågt och låter oppurtunisterna i MP, S och V  dominera debatten. 

 51. Olaus Petri

  JanE, det är inte frågan om vad du tycker utan vad som är fallet. Och det är tveklöst att klimatforskningens spekulationer (vetenskapligt nödvändigt) har blivit våldtagna av aktivister och därför blivit omkodade till sanningar (vetenskapligt nonsens). Se bara på UI som inte innehåller en enda klimatforskare, men likt förbenat gör sig till talesmän för den genom att slåss med halmgubbar.
   
  Är du själv inte förvånad över hur få ”riktiga” klimatforskare som bräker ur sig tvärsäkerheter om CO2 betydelse för att driva på klimatförändringar (som det numera heter).

 52. Jan E # 49
  Visst borde det vara så!
  Men tyvärr har hela frågan kidnappats av miljöaktivister och politiska propagandister som har en egen agenda.

 53. Olaus Petri

  JanE, med ”UI” åsyftades debattinlägget på SVt.

 54. Toprunner

  Uffeb #48:
  Vad tror du om att vänta till bränslet kallnat färdigt först? Det är mycket lättare att hantera då.

 55. Jan E

  Olaus Petri
  Jag tycker klimatforskarna är försiktaga med sina påståenden. Att CO2 gör klimatet varmare bevisades av en svesnk forskare vid namn Svant Arrhenius i slutet på 1800-talet.
  Vist finns det miljöaktivister som överdriver och använder skrämselpropaganda, men de smutskastar inte klimatforskarna som många av debattörerna på den sajten gör, och då inte minst Ingemar Nordin.
  jag tycker det är bedrövligt att smutskasta vetenskapsmän och deras resultat för att det inte stämmer överens med åsikter.
  Frågan är ju om det är de vetenskapliga resulteten som är fel eller åsikterna?
  Jag tycker ocksa att det är fel att smutskasta UI för det som de skrivit om Ingemar Nordin. Det är ju sant de som de påstår att Ingemar Nordin ljög om smbandet mellan passiv rökning och lungcancer och att han smustkastade och misstänkliggjorde de vetenskapsmän som presenterade resultat som visade sambandet. Ingemar Nordin är ju en av de värsta att smutskasta forskare.

 56. Håkan Sjögren

  Jan E # 49 och55 : Svante Arrhenius framkastade 1896 en hypotes om att koldioxid kunde påverka klimatet. Något bevis har inte framkommit och anledningen till detta är att hypotesen är helt fel. Jag anser det helt riktigt att kritisera ” vetenskapsmän (och -kvinnor)” när deras åsikter inte stämmer med verkligheten. Fortfarande saknas vetenskapliga belägg för Klimatkyrkans trosuppfattning om en koldioxidstyrd global uppvärmning. Det finns ingenting som tyder på att den lilla temperaturökningen på 0,7 grader skulle vara en effekt av utsläpp av koldioxid. Själva lever vi i ett land där temperaturen över året växlar med åtminstone 60 hela grader. I det sammanhanget är ju 0,7 grader som en fis i vinterstormen. Mvh, Håkan

 57. jag

  Håkan Sjögren #56: ”Det finns ingenting som tyder på att den lilla temperaturökningen på 0,7 grader skulle vara en effekt av utsläpp av koldioxid.” Eh, jo en himla massa granskad och publicerad forskning tyder på det – lite skillnad på det och ”ingenting”. Har du forskning som visar motsatsen, så får du gärna ge referenser.
  Jag frågar ofta efter referenser här på TCS. Men utöver länkar till andra tyckare så används referenssystemet sällan. Samma sak i huvudinläggen, mycket sällan referenser till publicerad forskning. Undrar varför det är så?

 58. Micke Johnsson

  #jag
  Kan du ge mig några av dessa länkar du hänvisar till. Jag skulle uppskatta detta.
   

 59. Håkan Sjögren

  jag # 57 : I dagsläget är ”granskad och publicerad forskning” om klimatet ett tecken på lögn och bedrägeri. Och Du kan inte beskylla  oss kättare i klimatkyrkan för att inte publicera. Climategate avslöjar ju hur man stoppar alla kätterska fynd från publicering. I min ålder har man annat att göra än att käfta med troende eller mutade redaktörer. Liksom Micke # 58 är jag intresserad av opartiskt granskade forskningsresultat som stöder att de 0,7 graderna beror på utsläpp av koldioxid. Enligt min mening saknas sådana resultat helt och hållet och jag längtar efter att få något att vederlägga. Jag tror att Du har en överdriven tilltro till alla som kallar sig ”forskare” med tanke på allt skräp som nu publiceras som så kallad forskning. Mvh, Håkan.

 60. L

  jag #57, du frågar efter forskning som visar på motsatsen? Kan man forska på en motsats? Först måste väl någon bevisa något som kan falsifieras.
   
  Från Wikipedia: ”Karl Popper förordar att forskare ska lägga mer tid på att försöka hitta fel med sina teorier, att falsifiera dem, än på att bekräfta dem.”

 61. Pingback

  […] arbeten ger i alla fall för mig ett högst intressant intryck. Han förekom för övrigt tidigare här på TCS, i ett inlägg av maggie om hans besläktade funderingar över vind- och […]