Är Klaus galen?

Från Corren kommer denna lilla artikel av Clas på hörnet. Corren är annars inte speciellt pigga på att ta in klimatskeptiska artiklar.
corren
OBS I natten låg TCS nere en bra stund. Orsaken var problem hos hostingföretaget. Alltså inget sabotage. 😉

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ces

  Detta säger Václav Klaus om klimathysterin: ”I am more and more convinced that the real threat is not global warming itself. The real threat is playing with the climate (and with all of us) by irresponsible politicians and all kinds of environmentalists. I tried to express this view of mine in a question I raised in the subtitle of my book “Qu’est-ce qui est en danger: le climat ou la liberté?” My answer to this question is clear and straightforward: “C’est la liberté qui est en danger. Le climat va bien.”
  One frequent misunderstanding needs to be dispelled. People tend to confuse two conceptually different things – a rational protection of the environment and an irrational attempt to protect (or even to fight) the climate. I am very much in favor of rational efforts when it comes to the environmental protection because we have to take care of our rivers, lakes, seas, forests and air, but I resolutely reject any attempts to change – or as I frequently hear – to combat the climate.
  The current Global Warming Debate is not about temperature or CO2 levels. It is also not part of a scientific dispute inside climatology. It is an ideological clash between those who want to change us (rather than the climate) and those who believe in freedom, markets, human ingenuity, and technical progress. It is a dispute about us, about people, about human society, about our values, about our habits, about our way of life. Temperature fluctuations are only an instrument, not a real object of interest for those who play that game.
  The advocates of global warming alarmism ask for an almost unprecedented expansion of government intrusion, of government intervention into our lives and of government control over us. We are pushed into accepting rules about how to live, what to do, how to behave, what to consume, what to eat, how to travel. It is unacceptable. Radical, human freedom and prosperity endangering measures and policies owing to global warming are not necessary. 
  The available evidence tells us quite convincingly that: 
  1. The warming we witness is not global. It materializes in the cold, but not in tropical regions, in dry, not wet areas, in the winter, not in the summer, and during the nights, not during the days. 
  2. The warming is not large. The average global temperature increase in the last century was only 0.74 °C. In addition to it, the climate stopped warming more than a decade ago altogether. The temperature now is similar to the temperature in the year 1940, regardless of a huge increase in CO2 emissions. 
  3. The warming is not unique and unprecedented. The temperature in the Medieval Warm Period and in many other moments of history was higher than it is now. 
  4. The mild warming we experience is not dominantly man-made or CO2-made. There are many other factors influencing the temperature and climate and the whole very complex climate system is still full of major uncertainties. One author recently calculated that the term “uncertain” or “uncertainties” appear more than 1300 times in the text of the 2007 IPCC Assessment Report.
  We have to come up with an optimistic message that human adaptation, human flexibility, technical progress and the markets themselves will be sufficient to deal with all future potential problems of that kind.”
  http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=y1xJFexYl97t

 2. AOH

  Tror någon att Václav Klaus skulle kunna få ackreditation som statschef  vid Köpenhamns-mötet?  Hi – Hi

 3. Göran

  Tja, ovanstående ( Klaus) sammanfattar väl i stort sett en realistisk, pragmatisk människas åsikter (även mina). Tyvärr är det troligen de som skriker högst som kommer att synas mest. Se Greenpeace som dumpat 18 ton brunkol utanför Rosenbad.

 4. Christopher E

  Svar på frågan är; nej, han är inte galen, utan tvärtom åtminstone i denna fråga en de allra klokaste ledarna.

 5. Gunbo

  Vaclav Klaus:

  1. The warming we witness is not global. It materializes in the cold, but not in tropical regions, in dry, not wet areas, in the winter, not in the summer, and during the nights, not during the days.”
  Detta är ju exakt det som förväntats av CO2-driven klimatförändring. 
   

 6. Gunbo, när du pratar om klimatförändring, menar du verkligen klimatet då? Alltså genomsittsväder under 30 år?
  Och hur menar du att det har förändrats?
  Vidare, ditt påpekande i #5 skulle kunna vara korrekt. Men du missar i ett ord: Det behöver ingalunda vara CO2 som drivit den uppvärmingen, den kan lika gärna ha varit en konsekvens, eller bara samvariation.

 7. Göran #3 – och detta har naturligtvis Klotet uppmärksammat.

 8. Gunbo

  Jonas,
  Utdrag ur citatet:
  and during the nights, not during the days”
  Detta lär ska vara ett tydligt ”fingerprint” för CO2.

 9. Gunbo, jag läste det redan första gången. (Och jag misstänker att du inte förståd mitt påpekande riktigt. Det är OK)
  Men du svarade inte på min fråga … och jag undrar därför en gång till:
  Blandar du inte ihop väder med klimat som många AGW-are hela tiden gör?

 10. Gunbo

  Jonas,
  Varför blanda bort korten med dimridåer?

 11. Christopher E

  Gunbo;
  and during the nights, not during the days”

  Detta är givetvis också en effekt man får från förändring i molnighet, när det värme som avses.

 12. Gunbo

  Christopher,
  Självklart, men finns det belägg för att nätterna blivit molnigare? Vore trevligt med sådana data.

 13. Gunbo (jag vet att du har lite svårare med begreppen, att hålla isär dem, och att (för)hålla dig till strikt och logisk framställning)
  Du skrev i #5 om ’klimatförändring’, och jag undrade om du verkligen menade sådan, eller om du blandade ihop det med väder och temperatur (vilket ju många AGW-are gör, säkert helt omedvetet och okunnigt. Det är ju känslor som främst formar deras uppfattningar)
   

 14. Gunbo

  Jonas,
  Det är ingen idé att diskutera med dig så jag låter bli.

 15. Vet du inte om du syftade på klimat eller väder Gunbo?
  (Du vill inte svara, men jag gissar att du gjorde samma feltänk som så många AGW-are: Och dina försök att smita under lite fluffigt skrammel brukar se ut precis såhär när du pratat om mer än du vet, men inte klarar av att tillstå det)

 16. Björn

  ces [1]; Håller till fullo med Klaus om klimatfrågan:
  We have to come up with an optimistic message that human adaptation, human flexibility, technical progress and the markets themselves will be sufficient to deal with all future potential problems of that kind.

 17. Christopher E

  Gunbo #10;
  Nej, har inga sådana data. Ville bara påpeka att ”fingeravtrycket” kan passa mer än en ”förövare”.
  Annars har jag inga problem med att CO2 bidragit till en liten uppvärmning enligt nämnda mönster, även om det bara kan röra sig om högst 0,2 grader sedan början på industrialiseringen. Blir ju ju lite mer på våra breddgrader pga fördelningen latitudmässigt (gäller all uppvärmning).
  Inte heller tror jag Klaus har några problem med det. Hans poäng är att ju att värmen, oavsett orsak, är liten och på platser, årstider och tider på dygnet där den gör nytta istället för skada.

 18. Björn

  Christopher E [17]; Det du skriver i sista stycket är en bra tolkning av Klaus 1)-sats. Värmevågor har ju alltid en rörelseriktning, som är från varmare områden mott kallare, vilket även gäller de konvektiva strömmarna. Med andra ord det sker ständigt en temperaturutjämning enligt termodynamikens lagar. Slutstation för alla värmevågor till slut, är världsrymden.

 19. Steve

  Dr Хабибулло Абдусаматов, ”head of space research at St. Petersburg’s Pulkovo Astronomical Observatory”, säger i en artikel att klimatvariationerna främst beror på solen — Total Sun Irradiace, TSI.   Dr Habibullo Abdusamatov slår fast att när uppvärmning sker samtidigt på Mars och Jorden måst orsaken rimligen ligga i solstrålningen.  (Wikipedia replikerar att ’forskare’ menar att ’det påståendet stöds inte av teorin’, ’it doesn’t make physical sense’.  Minsann.)
  Climate Realists skriver om detta (27/10) och länkar till den fullständiga artikeln, 15 sidor PDF, i engelsk översättning från St.Petersburg.  Några har nog sett detta förr (daterad nov 2008), men för andra är det säkert nytt. Sol-diagram från 1600-talet tills nu.  
  http://climaterealists.com/index.php?id=4254
  http://en.wikipedia.org/wiki/Khabibullo_Abdusamatov

 20. Björn

  Steve [19]; Mycket trovärdig analys av ryssen. Vi ser ju nu hur solaktiviteten har minskat betydligt genom minskade energiutbrott, vilka kan observeras som solfläckar vid utbrotten. Solytan är just nu slät som en apelsin.
  Tänk så missvisande det är när folk pratar om att CO2 värmer. Den fördröjer bara utstrålningen obetydligt. Den enda verkliga värmekällan är solen. När solenergin minskar minskar naturligtvis också den tillgängliga energin som värmer. Svårare är det inte.

 21. Gunbo

  Christopher #17,
  Tack! Som vanligt ett sansat och pedagogiskt svar.

 22. Claudius

  Verkligen glädjande att det finns åtminstone EN person i EU-apparatens första krets som har en sund och nykter syn på ”klimatfrågan”! President Klaus förtjänar ett varmt erkännande, och allt tänkbart stöd.
  Steve (#19): Dr Abdusamatovs namn har förekommit i vart fall en gång i svensk press, såvitt jag har sett, det var i Ny Teknik för något år sedan där han framhöll att Jordens klimat i mycket påverkas av Solens aktivitet. Hans syn på saken ligger alltså inte långt från professor Henrik Svensmarks kosmoklimatologiska teori. (Till skillnad från vad som hävdades i SVT:s ”vetenskapsprogram” om Svensmark för någon månad sedan är denne inte alls ensam i universum om att ha insett hur Jordens klimat fungerar.)