Ännu en nattsvart bok

För er som ännu inte tröttnat på Apokalypsen finns ytterligare en bok att ta sig igenom – Harald Welzers ”Klimatkrig – Varför människor dödar varandra på 2000-talet”.
Harald Welzer "Klimatkrig"
Welzer är professor i socialpsykologi och en riktig pessimist. Så här skriver Gefle Dagblads recensent:

I ”Klimatkrig” skriver Welzer in sig i en nattsvart, tysk, kulturkritisk tradition, med inslag av apokalyps och ohjälplighet. Konsumtionshysteriska, materialistiskt hänförda och förstörda, åker vi expresståg in i polarnatten. Welzer, den intellektuelle och påläste, tvivlar numera svårt på upplysningstidens arv, och med det vår förmåga till besinning och att i tid vakna upp.

Han antyder att det redan är för sent, tillnyktrandets möjlighet försutten. Den hysteriska tillväxt- och därmed utsläppsekonomin föröder jorden, ingen kan få stopp på denna självförstärkande process.

Låter bra, inte sant? Om du ännu inte är övertygad adderar jag DN:s utlåtande:

I dagarna utkommer också den kanske bästa samhällsvetenskapliga klimatboken på svenska hittills, ”Klimatkrig. Varför männi­skor dödar varandra på 2000-talet”. Det är en verkligt skarpsinnig och genomträngande studie av klimatfrågans socialpsykologiska dilemma.

SvD var dock förvånansvärt relativt nyktra:

Klimatkrig är en på många sätt skarpsinnig bok om flyktingpolitik och våldsutövning; om terrorismens rötter och massans psykologi. Som sådan är dess värde stort.

Svagare är Welzers försök att koppla samman dessa sina specialområden med klimatfrågan. Till att börja med lyckas han inte riktigt leda i bevis att konflikten i Darfur är ett klimatkrig, och att orkanen Katrina i New Orleans efterlämnade horder av klimatflyktingar.

(…)

Att betrakta den senaste tidens klimatlarm som en känslomässig och verbal spekulationsbubbla vore möjligen att gå ett steg för långt, men tanken slår mig onekligen ibland, så också nu. Harald Welzer vet åtskilligt om varför moraliska spärrar brister och hela samhällen bryts ner, och jag delar hans uppfattning att klimatfrågan är alltför viktig för att helt lämnas åt naturvetarna, men jag är rädd att han faller i farstun för dramatiserade domedagslarm.

Dramatiserade domedagslarm har vi fått nog av. Det står bortom allt tvivel. Om bara fler kunde inse det.
PS Bara några veckor kvar tills min och Lars Berns bok om klimatbubblan kommer ut! 🙂

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Patrik

  Ja, nog kan klimatkrisen och dess proponenter ha en förödande inverkan på vårt samhälle.
  Mkt mer så än den stackars baktalade CO2-molekylen.

 2. Vänsterns våta dröm. Att sudda ut det lågskaliga fanatiska religionskriget som pågår överallt och som vänstern stödjer, enbart för att det slår mot demokrati och frihet. Att trolla bort, även det, under deras miljöparaply.måste vara perfekt.
  Att det inte har slagit igenom dimmorna, tidigare, förvånar mej, faktiskt, för man hör det då och då ekandes från vänsterkanten.
  För övrigt skulle man kunna bli förundrad över att man kan vara professor i socialpsykologi och ha mindre aning om sociologi eller psykologi eller socialpsykologi än en grundskoleelev.
  Men miljötrollen har fått mej att förstå att precis ALLT är möjligt och vem fa* som helst, kan bli professor, inkl. Göran P.
  Någon, just här, postade länken till denna lilla skrift:
  http://www.timbro.se/innehall/?isbn=917566593X&flik=4
  Det kommer inte fram så mycket till motpol mot fulmedias undergångmentalitet, så den är en ljusglimt.
  Om länken inte fungerar så sök på:
  917566593X.pdf

 3. L

  Patrik, det finns ingen klimatkris, men en jättelik klimatbubbla..!

 4. Hans i Lund

  Jag har precis läst Johan Norbergs dokument. Han är glimrande som vanligt. Underbar fakta att trycka ned i halsen på skrikande domedagsmiljömuppar. Att folk inte förstår att ekonomisk tillväxt är bra för miljön är skrämmande.

 5. Men det ble ju kris i 1932. Och G20 imorgon ser inte ut til att åstadkomma nåt.

 6. Mikael

  Jag tog också och läste Norbergs dokument och jag känner igen honom. Mycket prat, och lite fakta. Väldigt lite fakta, men ändå någonting.
  Betecknande är att Norberg inte har med ett enda exempel på något som blir sämre i hela världen. Sanningen är ju att somt blir bättre och somt blir sämre. Och givetvis fokuserar Norberg på lösta miljöproblem som försurningen, eller minskande miljöproblem såsom luftkvaliteten i städer. I tveksamma fall väljer Norberg såklart att publicera för honom gynnsamma siffror – exempelvis gällande världsfattigdomen som ju minskar som andel av jordens befolkning men som ökar i absoluta tal (beroende på undersökning och var gränsen dras 1,2 eller 3 dollar om dagen). Eller om skogsarealen ökar eller minskar – den ökar i i-länderna vilket Norberg fokuserar på.
  Ingenting om den globalt minskande skogsarealen, de minskande fiskpopulationerna eller de ständigt ökade utsläppen av växthusgaser. Allt blir inte bättre, inte ens med ekonomisk tillväxt.
  Norberg har dock rätt i en sak – människor verkar tro att allt blir sämre, inklusive försurning och luftkvalitet i städer. Folk i allmänhet är alltså i viss mån okunniga.

 7. Hans i Lund

  Citat från Norbergs rapport:
  ”Dock kvarstår svåra problem. Miljöproblemen ska inte bagatelliseras. Världshaven fiskas ur och växthuseffekten kan ställa oss inför storskaliga problem.”

 8. Mera norsk humor !
  Mina tankar rundt Barack
  Dags nu att komma på närt håll till högdjuren

 9. Fredrik P (också i Lund)

  Vad är titeln på eran bok Maggie?

 10. Mikael

  Hans i Lund #7. Ok, jag ger mig – fel av mig. Vill dock hävda att Norberg konsekvent – i denna rapport och annars – är en stor optimist, vilket i och för sig är trevligt. Han är känd för att just bagatellisera miljöproblemen, vilket i viss mån även ditt citat #7 är uttryck för. Genom att i en mening elegant markera att problemen finns så behöver han inte prata om dem mera.

 11. Hans i Lund

  Ja syftet med rapporten var ju att visa på att många positiva förändringar inte uppmärksammas och att medvetandet om dem är dåliga.

 12. Peter Stilbs

  När folk lever på marginalerna och i ökande tättbefolkade områden, som tidvis drabbas av torka och missväxt är det inte konstigt att konflikter utbryter.  Här i Skandinavien har vi alltid gott om vatten, och jordbruket räcker till. Sällan är det missväxt, med modernt jordbruk.
  Men att omedelbart utnämna varje sådan period i påfrestade befolkningsområden till en klimatförändring är mot bättre vetande av författaren.
  Och vem styr över väder och klimat ? Inte Andreas Carlgren iallafall. Inte ens Al Gore.

 13. Gunnar Littmarck

  #6
  Kan du räkna upp saker som blir sämre för mänskligheten?
  Visst vissa ytliga hav blir surare, men inte förlorar mänskligheten på det?
  Nästan alla matfiskebestånd är påtok för hårt skattade, men som sagt inte det hellr?
  Det är stadigt allt fler som får det stadigt allt bättre, bara några hundra miljoner som är så korkade att vi valt oss exeptionellt odugliga ledare, vi lider av dumheter felsatsningar och slöseri.
  Vi kunde fåskynda den positiva utvecklingen, men våra ledare har valt att vi med hängade huvuden ska stå brevid och känna skam.
  Vi kunde utför många positiva miljöåtgärder, men åter igen…
  Vi kunde styra bistånd mot sjukvård och utbildning… men återigen…

 14. Mikael, nog är det väl snarare tvärtom. Norberg underbygger sina idéer med mångfalt mycket mer data och hänvisningar än dem som tycks ha som främsta livsmål att måla faen på väggen och beslå honom med fel.
  Faktum är att jag inte alls förstår från vilken ståndpunkt du här vill kritisera ett 20-sidigt häfte av honom. Varenda kritik du kan komma med är ju mångdubbelt värre om du gör dig omaket att titta på motsvarande artiklar eller böcker som vill inta motsatta ståndpunkter.

 15. Aftonbladet tycks dock gärna vilja fortsätta med skön klimatalarmism…

 16. Mats Frick

  Hans i Lund De största värdena i världsekonomin är de man förväntar sig i framtiden, detta är anledningen till att marknaden för derivat kan vara så mycket som tio gånger större än marknaden för varor och tjänster. Detta är också anledningen till att tillväxtens tillskyndare är så paniskt rädda för allt som kan uppfattas som alarmism: de framtida värden man räknar med (redan idag) riskerar att utraderas.
  En grundläggande fråga många av tillväxtens vänner ofta glömmer är ”Tillväxt av vad?” Ingen lunch är gratis och all tillväxt bygger in stora strukturella kostnader i det ekonomiska systemet. Trögheter gör att när intäkterna viker kommer kostnaderna att fortsätta sin tillväxt.
  Jag föredrar fokus på begreppet utveckling eftersom det ger grunden för tillväxt samtidigt som det omvända är inte alls självklart. Om Kina och Indiens ekonomier växer med åtta procent om året är det någon som vågar säga att de utvecklas i samma takt? Långsiktig, uthållig tillväxt är möjlig, Sveriges har legat på c:a 2 procent i mer än tvåhundra år, vilket baseras på att utvecklingen (investeringar, innovationer och institutioner) legat på samma nivå eller högre. Jag tycker också om tillväxt men begreppet är inte så entydigt som debatten kan ge sken av. 

 17. Mikael

  Jonas N., jag försöker vara nyanserad här men det framgår förmodligen inte. Norberg är optimist, det är trevligt, han lyfter fram exempel som är sakligt korrekta och han har vissa poänger.
  Jag värjer mig dock mot den tvärsäkra optimismen, där Norberg har många efterföljare. Se bara på Hans i Lund som i #4 tvärsäkert uttalar att tillväxt är bra för miljön. Sanningen är ju att tillväxt varit bra på många sätt, bland annat för miljön. Men det finns också baksidor. Vissa miljöproblem är lösta – nämligen (främst) dem som man kan åtgärda med reningsteknik. Resursförbrukning och utsläpp av växthusgaser visar negativa kurvor för de flesta av världens länder – Sverige är ett lysande undantag som hävdar att man brutit sambandet mellan tillväxt och klimatpåverkan (inte helt oproblematiskt påstående iofs).
  Det är inte enbart Norbergs 20-sidiga häfte jag vänder mig mot, utan en hel rörelse/ideologi som sjunger tillväxtens lov även där man kanske borde vara mer försiktig. Jag hatar inte tillväxt och demokrati, trots antydningar om annat, men jag värjer mig mot glädjekalkyler och falska verklighetsbeskrivningar – något som borde tilltala en skeptiker (att jag värjer mig mot dem alltså). När det gäller klimatet (eller åtminstone utsläppen av växthusgaser för att tala klarspråk i skeptikerhålan), resursförbrukningen och förlusten av biologisk mångfald så är det empiriska sambandet med tillväxt snarare negativt, även om man kan hoppas att sambandet går att bryta. Men att tillväxt alltid är bra för miljön är nog svårt att hävda om man inte som Norberg väljer att fokusera på förhållandevis enkla problem.

 18. D

  Om man räknar in produktionen av de produkter som vi i Sverige köper in från andra länder, hur är svenskarnas påverkan på koldioxidutsläppen då, och hur har de förändrats under åren?

 19. Mikael

  D. #17. Då har utsläppen ökat, entydigt.

 20. L

  D #17, vi har säkert ökat CO2-utsläppen betydligt mer än siffrorna visar. Helt analogt med hur politikerna tror att dom ska kunna ändra klimatet. Ska man vara snäll heter det självbedrägeri…

 21. Hardy Granberg

  For ytterligare en glädjedödande ’vetenskaplig’ rapport, här är sista skriket fran the David Suzuki Foundation:
  http://www.davidsuzuki.org/files/reports/DSF-OnThinIce-Web.pdf
  Spekulationsbaserad propaganda.

 22. Mikael

  D #17. Jag kan ge ett mer utförligt svar. Svenskars utsläpp inom landet ligger på 6-7 ton per person och år. Räknar vi in importvaror och våra egna utlandsresor (och drar bort export givetvis) så är våra utsläpp 10-12 ton CO2 per person och år. Och för de länder som vi importerar ifrån så ökar utsläppen hela tiden kraftigt, vilket till största delen beror på produktion av exportvaror. Den inhemska konsumtionen i dessa länder ökar inte alls i takt med utsläppen.

 23. L

  Mikael #21, varför tror du att den inhemska konsumtionen inte ökar i takt med utsläppen? Är det att dom redan blivit så rika att dom inte orkar konsumera mer?

 24. Mikael

  L. #22. Det beror på att det är exportvaror som står för stora delar av utsläppen. Konsumtionen ökar även i dessa länder, men inte i takt med utsläppen.

 25. Christopher E

  D:
  Om man räknar in utsläppen från den ökande importen till Sverige har jag sett skattningar som som säger att Sveriges utsläpp är bortåt dubbelt så stora. Och ökande. (Se importen från Kina öka här).
  Med andra uppfyller inte vi heller Koytomålet eller har brutit sambandet tillväxt/utsläpp. Det skrytet är bara nys, som man kunde misstänka.
  Inget land i hela världen klarar alltså Koytos förhållandevis måttliga utsläppsminskningar, på runt 5%… och nu diskuteras avtal om 20-30% minskning… känns ju väldigt realistiskt… 🙂
  Den svenska/europeiska modellen att med fördyringar (tex utsläppsrätter) tvinga iväg tillverkningsindustrin till andra världsdelar, lär ju ytterligare öka de globala utsläppen, förutom att minska tillväxten och spä på arbetslöshet och lågkonjunktur här hemma.

 26. L

  Mikael, ja du sa det, men tror du inte konsumtionen av annat än egenproducerat kanske ökar istället? 

 27. Gunnar Littmarck

  Om tillväxt innebär att allt fler får det allt enklare att förverkliga sig och leva i hamoni med sin omgivning, borde alla vara positiva.
  Vi kan få ständigt billigare elkraft, vi kan få ständigt mer information som vi ständigt kan kolla allt bättre.
  Vi kan få ständigt bättre robotar och maskiner som utför allt mer år oss.
  Vi kan få allt bättre sjukvård och en allt tryggare värld.
  Inga människor före oss har haft så goda förutsättningar.
  Troligen skulle vi vinna på att införa regler som inte låter finansmarknaden växa utan kontakt med den reella marknaden.
  Enklast vore en global valuta och globala system där värdepappershandel kanske skulle beskattas omvänt progresivt efter innehavets längd.
  Kvartalsekonomi skulle gå att få bukt med.
  På sikt en global moms och välfärd, troligen ligger den optimala skattesatsen under 20% av värdeskapandet, så vi kunde klara alla fria godor med bara moms.
  Betänk att snart aldrig någon människa kommer kunna konkurrera med maskiner.
  Med optimal menar jag då politikern förvaltar bättre än medborgaren.
  Livet leker och solen skiner.

 28. Mikael

  Men det blir ändå bättre! Det har Norberg sagt. Och Stefan Fölster.

 29. Mikael

  L. #25. Vad tror du själv? (Trött på dina eviga one-liners.)

 30. Mats Frick

  Gunnar – Definiera ”vi”.

 31. Christopher E

  Mikael:
  Ser du hann svara före mig, men dina siffror tycks stämma med vad jag hört.
  Håller förresten med dig ovan. Jag är en varm vän av tillväxt, och är övertygad om att den överlag är till fördel för miljön.
  Men vi så klart inte bagatellisera de problem som också drivs av tillväxten.
  Min egen personliga syn är att medicinen är inte att minska tillväxten, utan lösa de återstående problemen med teknologi. Vi får helt enkelt finna andra råvaror än vildfisk och skog som är mer ”uthålliga”, för att använada ett trendord.

 32. L

  Mikael, jag tror inte. Jag tar reda på så mycket jag kan, men kommer inte med lika tvärsäkra uttalanden som du gör.

 33. Mikael

  L. Vilket uttalande ovan anser du är tvärsäkert? Har bemödat mig mycket om ödmjukhet i denna tråd och blir förvånad och störd om det inte framgått.

 34. Jaja, men ’hela rörelsen(idéologin som sjunger tillväxtens lov’ kan du ju inte klandra Johan Norberg för.
  Lika lite som du eller Palm behöver ta ansvar för Gores eller Hansens alla tokigheter (om ni inte själva vill förstås)
  Och om du hatar falska verklighetsbeskrivningar är du varmt välkommen till den sida som av den andra kallas ’skeptiker’ på en bra dag, och ’förnekare’ dom dåliga …
  Men härifrån syns inte bara dom ensidiga och rent falska verklighetsbeskrivningar, utan en demonstrativ ovilja att ens beröra dessa saker …
  🙂
  Norberg, däremot, brukar vara noggran med att även ange de reservationer, osäkerheter eller förbehåll som gäller sådant han engagerar sig i.

 35. Ingemar B

  Vi lever i självbedrägeriets tid, hur kan så många inbilla sig att människans otroliga aktivitet globalt sett just nu (festande på jordens resurser+åtföljande avfall i biosfären) inte kan få ödesdigra konsekvenser…?
  Men tack maggie i alla fall att du tar upp boken, och refererar åtminstone en positiv recension…

 36. Ingemar B
  Jag har svårt att förstå vad du eg vill ha sagt!? Skall vi intala/övertyga oss själva att det måste vara ödesdigert att vara människa och dessutom många?
  Jag får iaf inte ihop det med att du tycks vara emot vad du kallar för självbedrägeri

 37. Christopher E

  Mikael:
  Det är långt ifrån ofta jag delar dina åsikter, men visst håller jag med att du i denna diskussion varit nyanserad, även om du var lite orättvis mot Johan Norberg i början. Men du tog tillbaka det delvis, så det är bra.
  Man behöver ju inte dela åsikter för att kunna utbyta dem.

 38. Gunnar Littmarck

  #29
  Alla 6,7Gmänniskor, och först de som jobbar hårdast och får minst igen för det, så bortskämda arbetsovilliga Nordeuropeer kommer långt efter slitvargar i Filipinerna Malasia Indien Kina med många fler länder.
  Hittills har utom i vissa extrema undantag som vodkabältet i Rysland Mogabes korkade lättledda befolkning, Nordkorea och en hoper idiotländer Afganistan kanske Iran det finns många länder där befolkningen låter sig misshandlas än mer än vi av sina odugliga ledare.
  Annars har de 10% av jordens befolkning som haft det sämst vunnit mest och nu då barnslavar inte längre kan tillverka något av värde kommer kanske vissa regioner ta vara på sina allt färre barn bättre.
  Kanske slutar vi att finansiera krigen i Afrika så inte ens barnsoldater efterfrågas.

 39. Fredrik P: Boken kommer att heta: ”Chill-out – sanningen om klimatbubblan”.

 40. GunnarE

  @35
  Ödesdigert, javisst ,men  hur , på vilket  sätt och för vem.

 41. Patrik

  Ingemar B>> Tror att de flesta som frekventerar denna blogg är helt med på att människan kan skada både natur och sig själv.
  Bloggen handlar dock specifikt om ”klimathotet” och teorierna runt detta.
  Dock vet jag att vänner av AGW gärna vill vidga resonemanget så ofta som möjligt, för att förvilla och om möjligt få skeptiker att fälla oövertänkta kommentarer om miljö och miljöarbete överhuvud taget.

 42. Ingemar B

  Patrik:
  problemet med klimatskeptikerna är att man vill stirra sig blind på en mindre del av problemet. Lyfter man blicken lite, kan man se att klimathotet är en logisk del av helheten (vad den plötsliga explosionen av mänsklig påverkan på den enda jord vi har kan innebära i framtiden).

 43. L

  Ingemar B, rätt fast tvärtom. När klimatbubblan spruckit får alarmisterna börja ägna sig åt verkligheten.

 44. L

  D #17, vi har säkert ökat CO2-utsläppen betydligt mer än siffrorna visar. Helt analogt med hur politikerna tror att dom ska kunna ändra klimatet. Ska man vara snäll heter det självbedrägeri…