American Physical Society – en uppdatering


Som många TCS:are kanske minns så finns en långdragen process där en del medlemmar krävt att APS ganska dogmatiska ”statement” om AGW-relaterade frågor borde skrivas om. För något år sedan avvisades detta av ledningen, men man startade istället en s.k. ”Topical group”, vilken avsågs bidra med  ytterligare synpunkter i ämnet. Ett genomskinligt sätt att sopa saken under mattan, i min mening. Själv har jag gått med i denna grupp, men inte mycket mer har hänt än att ordförande etc har utsetts.
Att en akademi tar kollektiv ställning i en vetenskaplig fråga är egentligen absurt, men är bara ett ytterligare tecken på den politisering av vetenskapen som skett i takt med att politikerna styr forskningmedlen och därigenom också forskningens inriktning, och tyvärr också förutbestämda ”resultat” av den.
Minns detta citat:

 • ”…it is an established rule of the Society, to which they will always adhere, never to give their opinion as a Body upon any subject either of Nature or Art, that comes before them.”

[The ‘advertisement’ to The Philosophical Transactions, 1753 – on establishing the Royal Society [H/t Andrew Montford]
Under tiden fortsätter APS medlemstidskrift Physics Today att publicera allehanda stöd för AGW-sidan, bland annat denna (fritt läsbara) artikel, där personer som Ben Santer och Gavin Schmidt hyllas: ”Climate scientists not cowed by relentless climate change deniers” .  Ack ja …
I juninumret, som anlände i pappersform under sommaren, fanns dock en bra kommentar (av 4) till innehållet i denna artikel, och själva sakfrågan, under den samlande rubriken ”Politics and humility in climate change debate”. Med vänligt tillstånd av författaren Terrance J. Goldman och Physics Today följer här en svensk översättning jag gjort efter bästa förmåga,  med förhoppning att inte ha förvrängt sakinnehållet i originalet: (fritt läsbart, för övrigt). Bitvis är det svår engelska och en del udda ord, som inte finns i den svenska debatten eller ordförrådet, så jag har förenklat lite.
Jag håller inte själv med Goldman på vissa punkter. Bl.a. tycker jag att Santer, Schmidt med flera väl förtjänar vad de fått tillbaka, speciellt med tanke på vad som avslöjades i Climategate I och II.
Allt har eskalerat så mycket att i botten politiska inlägg av vetenskapare blivit vardagsmat.  Många självutnämnda eller medieskapade ”klimatforskare” har också kommit till tals i media, och under falsk flagg påverkat politiker och allmänhet.
Som motvikt var exempelvis Lennart Bengtsson’s Newsmillinlägg i går mycket välgörande i det svenska informationsflödet. Jag undrar om det är lika illa i andra länder – d.v.s. att exempelvis en agronom framställs i media som landets ledande klimatexpert på senare tid.
Goldman’s rader i Physics Today är balanserat skrivna, och rakt på den egentliga sakfrågan. Kanske har orden kommit 15 år för sent, så som saker spårat ur. Det handlar i mina ögon om hur forskare inom området borde ha uppträtt under denna tid.
Hade de gjort det skulle inte heller vi utomstående ”skeptiker” behövt blanda oss i saken.
Här följer översättningen – den som föredrar originalet har en länk ovan.
”Fastän jag är lika illa berörd som vilken civiliserad person som helst över de brutala påhopp som riktats mot vissa klimatforskare (Physics Today, Februari 2012) så är jag inte förvånad alls.  Mönstret är typiskt inom politiken, och de berörda måste inse att när man dikterar för allmänheten vad man måste göra, så ägnar man sig åt politik, inte vetenskap.
Jag använder ordet ”klimatförändringsförespråkare” för att balansera det vanliga ”klimat[förändrings]förnekare” man ofta ser. Ingen förnekar att klimat förändras lokalt eller globalt; däremot finns en kontrovers om hur stor del som beror på mänsklig aktivitet. Att utreda denna fråga är otvivelaktigt viktigt, och felslut kan ha väsentliga konsekvenser. De billiga greppen vi sett  Physics Today gynnar varken tidskriften eller den vetenskap de var avsedda att stödja.
Även om det finns tydliga bevis för global uppvärmning, och modeller som stödjer en bild av mänsklig påverkan, så går klimatförändringsförespråkare utanför vetenskapen genom att bedöma detta som dåligt och destruktivt. Då är det inte längre vetenskap utan en konsekvensutvärdering, vilket för dem in i politikens värld.  Om de fortsatt vill bli betraktade som vetenskapare bör de hålla sig till vetenskapen – och rapportera data som de är uppmätta och korrelationer som de framstår – och lämna slutsatserna till dem som verkar inom politikens område och kan dess spelregler. Om klimatforskare går in i politikens område får de vara beredda att acceptera dess normer, inte de mer förfinade man strävar mot inom vetenskapen.
Man måste också inse att en bedömning av om något är bra eller dåligt beror på mycket mer än själva förändringen i sig. För att ge ett exempel, så skulle en öppning av den mångomtalade Nordvästpassagen genom isavsmältning ha en tråkig effekt på Panama’s ekonomi, men likaväl reducera både transportkostnader  och kolmonoxid[?? – måste vara ett missförstånd eller tryckfel]-utsläpp från handelsskepp.
Jag håller med om att ”vetenskapen ska vara det yttersta redskapet” – men låt då det förbli högkvalitativ vetenskap. Om nu modellerna är så bra varför sade de inget om det som Toni Feder rapporterat om ”decennier av ringa eller ingen uppvärmning”? Om så, varför gjorde de inte det?
Det finns ingen tydligare indikator på politiseringen i klimatförespråkarnas verksamhet än bildandet av ”The Climate Science Rapid Response Team”. Varken Charles Darwin eller Isaac Newton behövde förlita sig på stödjande eller försvarande gängbildningar. ”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Hasse

  Bra sagt.

 2. John Silver

  Well, Darwin had Huxley.

 3. Slabadang

  Peter S!
  I ett större sammanhang så bryts integiteten ned i alla verksamheter och funktioner och politiserad. Allt fler börjar därför agera som politiker istället för experter på sitt område. Effekten blir att målsättningen med expertisen blir politisk istället för objektivt saklig. Djup sakkunskap värderas därför lägre än möjlig politisk nytta och användbarhet. Alla vill vara politker och vara med och bestämma och allt färre finner de lönsamt att inskaffa djupa ämneskunskaper. Alla vill styra ingen vill jobba!
  Journalisterna har gått främst som ideologiska trumpeter som hackat på läsarnas/medborgarnas dåliga moral och etik istället för att granska maktens och sin egen. Tanken att läsare och tittare själva skall få bilda sin egen uppfattnign och rätten att bibehålla sin egen moral och sina egna värderingar finns inte på den journlaistiska kartan. De är frilansande politiker med hemmaanickrade partiprogram till 81% rödgrönt politiserade där sakligheten och komplexiteten i olika frågor är utrotad. Att ”övertyga” och ”påverka” är vad som styr dem. Att rapportera, belysa ,presentera olika vinklar och analyser är numer att se som ett brott mot journalistkodex. Färdigpackat förenklat och supervinklat är vad som gäller utan chans för kunderna att få någon alternativ information.
  Politiker och journalister har hittat varandra här där sakfrågaornas förenklade ”packat och klart” binder dem ihop. Nu med einschluss av kliamatvetenskapens politiska aktivister. Hygglo! Vi får önska den folkliga opinionsbildningen ett hjärtligt lycka till i framtiden. Nätet är den folkförankrade opinionens växande motkraft. Heders till dig Peter som vägrar pudla för den nya övermakten!        

 4. Bim

  Bra Peter!
  Detta är ju precis det som jag (okunnig) skeptiker varit övertygade om hela tiden, sedan Al Gore rusade jorden runt och predikade ”klimatvetenskap”och i stort sett förbjöd kritik mot sig själv.
  Det viktiga i hela debatten är att de som verkligen är insatta i klimatvetenskapen verkligen ryter till när de lögnaktiga och överdrivna påståendena poppar upp.
  Jag tycker att det är varje vetenskapares skyldighet, om inte annat så för att skydda våra demokratiska rättigheter att få sann information.
  Att skylla på att klimatvetenskapen är ytterst komplicerad är inget argument, det skall naturligtvis också framhållas.
  Det är ju faktiskt vi vanliga medborgare av olika sort som, ytterst genom val, skall bestämma hur politiken skall utformas.

 5. LBt

  Peter S,
  bra att du länkar till Lennart B:s utmärkta inlägg på Newsmill. 

 6. Ingemar Nordin

  Peter S, tack för din rapportering om utvecklingen i APS.

  Om vi får tro Bernie Lewin (och flera andra) så blev klimatforskningen definitivt politiserad i Madrid 1995, se här och här. Det blev slutet för klimatvetenskapen som riktig vetenskap.

  Det var då som ett plenarmöte, huvudsakligen bestående av tjänstemän och statliga representanter, körde över IPCC vetenskapliga arbete i specialistgruppen och i det preliminära slutmanus som man hade på bordet.

  Det är intressant att se hur man nu, nästan 20 år senare, startar en process för att försöka avpolitisera åtminstone ett akademiskt sällskap. Vi får hoppas att de lyckas!

 7. Adolf Goreing

  Intressant inlägg. Läste både originalet och den artikel som beskriver ”hoten” mot klimatforskarna. Bl.a dyker hiatus-problemet upp där man påstår från ”the team” att man visst kan modellera långa pauser i uppvärmning mha modeller. Ja, det kan man. Men hittills har man aldrig kunnat göra det utan att slänga in ett vulkanutbrott i början av perioden. Periodernas längd har därmed sällan varat mer än några få år. Det finns inget vulkunutbrott av global magnitud registrerat i slutet av 90-talet och ingen hiatus-period har varat så länge som den nuvarande, trots ÖKANDE CO2-ustläpp. För varje år minskar sannolikheten att AGW-hypotesen är riktig. Inte konstigt att man i desperation försöker hitta värmeackumulation i djuphaven. Det går väl sådär…..Frågan som aldrig uttalas måste vara vad som krävs för att AGW-anhängarna ska ompröva sitt stöd för hypotesen.

 8. Slabadang

  Vaclav Claus 20 Augusti!
  As someone who personally experienced central planning and attempts to organize the whole of society from one place, I feel obliged to warn against the arguments and ambitions of the believers in the global warming doctrine. Their arguments and ambitions are very similar to those we used to live with decades ago under Communism. The arrogance with which the global-warming alarmists and their fellow-travellers in politics and the media present their views is appalling. They want to suppress the market, they want to control the whole of society, they want to dictate prices (directly or indirectly by means of various interventions, including taxes), they want to “use” the market. I agree with Ray Evans that we experience the “Orwellian use of the words ‘market’ and ‘price’ to persuade people to accept a control over their lives”[8]. All the standard economic arguments against such attempts should be repeated. It is our duty to do it.
   
  To conclude, I agree with many serious climatologists who say that the warming we may expect will be very small. I agree with Bob Carter and other scientists that it is difficult “to prove that the human effect on the climate can be measured” because “this effect is lost in the variability of natural climate changes”[9]. Provided that there are no irrational attempts to mitigate the human effect on global temperature, the economic losses connected with the warming we may expect will be very small. The loss generated as a result of the completely useless fight against global warming would be far greater.
    

 9. Dividendum

  Bra inlägg på Newsmill. Tror dock inte som Lennart att CAGW spelar någon som helst roll och därför borde föranleder några politiska försiktighetsåtgärder med hjälp av medborgarnas plånböcker. Det är som alltid istället de naturliga klimatförändringarna vi måste preparera oss tekniskt och ekonomiskt inför.

 10. Håkan Sjögren

  Dividendum # 9 : Tyvärr är det penningkåta och okunniga politiker, som bestämmer hur mycket av innehållet i våra plånböcker de vill slänga i sjön i futila satsningar på klimatet. Mvh, Håkan.