Alsup delar ut en försynt men revolutionerande käftsmäll

Erika Bjerström SVT uppmärksammade för en tid sedan svenska folket på en intressant rättegång i USA. Några utvalda oljebolag ansågs skyldiga att ersätta San Fransisco och Oakland för skyddsåtgärder inför kommande havsnivåhöjning. Bloggen har följt domaren William Alsups ansträngningar för att sätta sig in i målet och en och annan väntade på domslutet. Den 25:e juni kom det.

Målsägarna menar att eftersom de utvalda företagen säljer fossila bränslen leder det sannolikt till förbränning av dem, vilket leder till mer koldioxid i atmosfären, vilket leder till mer uppvärmning och påföljande havsnivåhöjning och därför är de skyldiga att ersätta för kommande skador.

Alsups dom i sin helhet:

https://wattsupwiththat.com/wp-content/uploads/2018/06/California-v.-B.P.-Judge-Alsups-Opinion-Dismissing-the-Case-6-25-18-1.pdf

Det 16 sidor långa domslutet är inte alls omöjligt att ta sig igenom. Sannolikt missar man som svensk en hel del av innehållet eftersom det bl.a. innehåller hänvisningar till likartade mål, som inte är särskilt kända här. Det är hur som helst en lärorik läsning och jag hoppas och tror att det ändå gått att dra ut väsentligheter utan att missa poängen.

Domslutet inleds med en kort – mycket kort – beskrivning av den vetenskapliga historien kring växthusgaserna med Tyndall, Arrhenius, Callendar, Revelle, Suess, Keeling. Alsup lyfter sedan fram att larmen kom först efter 1988 i och med bildande av IPCC. Den klimatvetenskapliga utvecklingen och debatten under det senaste halvseklet får inget utrymme, medan däremot IPCCs femte rapport (2013) citeras:

Uppvärmning av klimatsystemet är tydlig och sedan 1950-talet är många av de observerade förändringarna är aldrig tidigare skådade på en tidsskala av decennier och tusentals år. Både atmosfären och haven har värmts, mängden snö och is har minskat, havsnivån har stigit och koncentrationen av växthusgaser har ökat”.

I analysen skriver Alsup sedan att frågan inte handlar om vetenskap. Han använder sig av den politiskt korrekta termen konsensus och nöjer sig med att konstatera att det just råder konsensus mellan parterna och mellan parterna och den stora skaran av ”climate scientists”.

Allt och alla på jorden påverkas av CO2-utsläppen och parterna är överens om att fossila bränslen har lett till GW och global havsnivåhöjning och att det kommer att så förbli inom överskådlig framtid. Målets omfattning blir på så sätt hisnande. Det skulle kunna röra försäljning av fossila bränslen överallt i världen där de säljande anser sig veta att förbränning av fossila bränslen leder till GW. De enda, som möjligen slipper undan ansvar är s.k. deniers, som hävdar att klimathotet vilar på (phony) falsk vetenskap.

Parterna är överens om att mänskligheten påverkas negativt av den antropogena koldioxidökningen. Alsup nöjer sig med det och går direkt vidare.

Både för- och nackdelarna med de fossila bränslena måste beaktas!

lag 5

Utan dessa bränslen skulle all utveckling sedan den industriella revolutionen varit omöjlig. Alla har vi på så sätt haft nytta och glädje av dem. Alsup delar här ut den försynta, men revolutionerande käftsmällen till målsägarna och alla andra alarmister:

Vi har alla varit med och skördat nyttan med de fossila bränslena, skulle det då vara rätt och rimligt att nu ignorera vårt eget ansvar för användningen av dem och placera skulden för Global Warming på några av dem, som levererade vad vi begärde?”

Domen avslutas med att påpeka att hoten är reella och globala, men att nyttan med de fossila bränslena också är global. Det innebär att den här frågan, som rör de fossila bränslenas Costs and Benefits i ett Globalt Perspektiv inte hör hemma hos någon lokal jurist. Frågan måste lyftas till dem, som har ansvar för respektive nations väl och ve och dess utrikespolitiska angelägenheter. Yrkandet avslås!

For the reasons stated, defendants´ motion to dismiss is GRANTED.

Alsup tryckte på att målet inte handlar om vetenskap. Hans användning av det politiska begreppet konsensus kan tolkas som att han vill markera att han är medveten om den vetenskapliga debatten. Den debatten blev inte aktuell i målet eftersom både de anklagade bolagen, som är en del av CIC (det klimatindustriella komplexet) och den alarmistiska målsägarsidan förlitar sig på IPCC/SMP och dess centralbyråkratiska konsensusuppfattning. Därför kunde han lämna den debatten därhän och direkt lyfta målet till federala, statliga och globala nivåer och inte minst den enskildes moral. Forever?

 

WUWT presenterade domen och kommentarerna är intressanta att läsa. Även om de flesta ställer upp på domslutet knorrar en del för att juridiken inte lyfte fram vetenskapens ifrågasättande av konsensusuppfattningen.

https://wattsupwiththat.com/2018/06/25/breaking-california-judge-tosses-global-warming-lawsuit-against-oil-companies/

 Craig Richardson president för E&E Legal skriver från sin intressanta horisont. Inledningen är magnifik:

”Environmental front groups for billionaires intent on taking over this country´s energy system have once again failed in their efforts to use the legal system to shake-down energy companies. Yesterday´s U.S. District Courts of Northern California ruling to dismiss these money-grab lawsuits filed by leftist mayors on behalf of the ”green cabal” was the right decision. The courts in New York, Colorado, and elsewhere should follow this court´s lead and dismiss similar lawsuits pending in their jurisdictions”

http://www.climatedepot.com/2018/06/26/reaction-to-climate-decision-in-calif-activists-have-once-again-failed-in-their-efforts-to-use-the-legal-system-to-shake-down-energy-companies/

Även Heartlandinstitutet har gett sin syn på domslutet. Institutets president Tim Huelskamp skriver att Alsup lärt sig en del kring klimatvetenskap, men inte tillräckligt. Han tycks tro att orsak och verkan kring klimatförändringarna är väl kända även om den bäst tillgängliga vetenskapen visar att det minsann inte är så.

När det gäller de fossila bränslenas värde verkar han vara bättre informerad. Han skriver att utan dem skulle att vår monumentala utveckling varit omöjlig.

Vidare skriver Huelskamp att Alsups beslut är ännu ett tecken på att hysterin runt Global Warming nalkas slutet. Dess företrädare skriker allt högre och kommer med fler märkliga krav och påståenden än någonsin. De går ibland så långt att de tillgriper hot och våld, men det kännetecknar en döende rörelse. Det är tid att gå över till andra frågor och avsluta kriget mot de fossila bränslena.

https://www.heartland.org/news-opinion/news/heartland-institute-experts-cheer-dismissal-of-climate-shakedown-lawsuit-in-san-francisco

Erika Bjerströms dom över domslutet har ännu inte nått svenska folket.

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Snyggt sammanfattat Ann LH.
  Att vi alla har haft en enorm nytta av fosila bränslen och därför inte kan skylla någonting på de som levererat vad vi ville ha… En strålande, enkel och oemotsäglig sanning som är svårt att komma runt för Klimathotarna.
  Så skall juridiken funka.

 2. Ingvar i Las Palmas

  Ann,
  Utmärkt sammanfattning
  >Erika Bjerströms dom över domslutet har ännu inte nått svenska folket.
  Hon inser nog att det bästa hon kan göra är att hålla tyst om det.
  Vi får se om någon av MSM-drakarna över huvud taget tar upp det

 3. Ingvar i Las Palmas

  Revolt i Canada
  https://wattsupwiththat.com/2018/06/30/canadian-climate-revolution-voters-rebelling-against-trudeau-carbon-taxes/

 4. Ivar Andersson

  Stort tack Ann för ditt idoga arbete för bloggen. Jag kan tänka mig att både San Fransisco och Oakland har utnyttjat fossila bränslen. Hur försvarar dom det utnyttjandet? Ingen har väl tvingat fossila bränslen på dom.

 5. jensen

  Från SEPP via WUWT

  have been dismissed by the Federal judge overseeing the case. Federal District Judge William Alsup decided that the Executive and Legislative branches of government were better suited with addressing the issues involved with greenhouse gas emissions than the Judicial branch. No doubt, the decision disappointed those who wished to have certain cities involved in setting climate policy and to punish oil companies for products that greatly enhance prosperity and economic development.

  The decision no doubt disappoints those who wish to present the scientific case that humans are not the principal cause of global warming. The oil companies side-stepped the issue of the validity of the IPCC science, including increasing sea level rise. However, the decision demonstrates the futility of seeking redress through the Judicial branch, particularly as long as EPA’s unsubstantiated endangerment finding stands, that carbon dioxide and other greenhouse gases endanger public health and welfare.

  According the Bloomberg news service, the Oakland and San Francisco city attorneys are weighing possible appeal. Oakland city attorney Barbara Parker stated:

  “’Our lawsuit presents valid claims and these defendants must be held accountable for misleading the American people about the catastrophic risks to human beings and all forms of life on this planet caused by fossil fuel-driven global warming and sea level rise,’ she said in an email.”

  Oakland claimed SEPP received moneys from Exxon to mislead the public on global warming but presented no evidence. Apparently, the attorney is incapable of checking IRS Form 990 and relies on rumor and inuendo instead. See links under Litigation Issues.

  **********************

 6. Björn

  Det hela säger något om käranden. alltså de som väcker talan. De tycks vara på en infantil nivå. Men tyvärr så är hela klimatfrågan ännu på den nivån. Det blir så när okunskapen tar plats där förståndet borde sitta.

 7. Göran A.

  Ett reellt hot i Kalifornien är att det kommer att ske översvämningar, inte via höjd havsnivå, utan via tsunamins. Byggs det några skyddsvallar för det? Vad jag vet görs det inte det. Det upprättas evakueringsplaner, några hus byggs för att kunna ta emot evakuerade på husens tak. Men att vattnet kommer att kosta miljarders dollar i skador verkar ingen bry sig om.

  Lite havsnivåökning som är ett litet problem då det sker så långsamt, får folk att bli hysteriska.

 8. Ingvar i Las Palmas

  Lite OT men ändå
  http://notrickszone.com/2018/07/02/oslo-professor-the-deceptive-tactics-used-by-agw-believers-mark-an-epic-marketing-failure/

 9. Michael E

  Jag har följt med i klimatdebatten i ett drygt decennium och det är uppenbart att klimathotsaktivisterna nu stöter på allt större problem. Det senaste domslutet är egentligen bara ett i raden av motgångar där USA’s utträde ur Parisöverenskommelsen, EPA’s nydaning mot deras egentliga kärnverksamhet och aktivisternas ökande oförmåga att styra vad som publiceras i den vetenskapliga litteraturen är ytterligare tecken på rörelsens minskande inflytande.

  Från politiskt håll är också intresset avtagande. Kom ihåg Reinfeldts fixering vid klimathotet vilket gjorde att han bla deklarerade att klimathotet var det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige. Idag står Ryssland och närmandet till NATO betydligt högre upp på den agendan. Bland allmänheten är inte heller klimatet någon av de viktigaste politiska frågorna. Socialdemokraternas hanterande av Mp och Mps vallöften rörande kringfart Stockholm, Bromma och de tyska kolkraftverken är ytterligare goda tecken på samma händelseutveckling.

  Medierna har minskat sitt fokus men inte i samma utsträckning. Fortfarande kan man läsa de mest horribla uttalanden stå oemotsagda som t.ex. i Veckans Affärer, ” Låt oss sakta ned samhället, lägga meningsskiljaktigheter åt sidan och låta civilisationen dö med värdighet. Det hävdar amerikanske och mångfaldigt prisbelönte författaren och klimatexperten Roy Scranton.”https://www.va.se/nyheter/2018/06/29/klimatets-dr-doom-vi-maste-forbereda-oss-pa-att-var-civilisation-gar-under/?utm_campaign=VeckansAff%C3%A4rer_180629_UsernameDr&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=0551485bf2014d93b4ede705fc6c38f7&elq=97e35bc8ff9349038ff9ebd6ea1fc705&elqaid=17667&elqat=1&elqCampaignId=12483

  När Svenska medier väl tystnar och slutar agera megafoner till en extremistisk miljölobby, då vet vi med bestämdhet att klimathotsdebatten sedan länge är död och begraven internationellt. Tills dess får vi glädja oss åt de små segrarna som ovan beskrivna domslut onekligen är.

 10. Bim

  ” Målsägarna menar att eftersom de utvalda företagen säljer fossila bränslen leder det sannolikt till förbränning av dem, vilket leder till mer koldioxid i atmosfären, vilket leder till mer uppvärmning och påföljande havsnivåhöjning och därför är de skyldiga att ersätta för kommande skador.”

  Målsägarna menar att eftersom de utvalda företaget Mac Donald säljer hamburgare som är så goda att folk äter för mycket av dom, vilket leder till att de hamnar i människors magar, vilket i sin tur leder till att de blir tjocka och därmed sjuka och därför är skyldiga att ersätta dem för kommande skador.

  Tänk vad många man kunde stämma med liknande argument om man bara bortser från varje människas eget ansvar.

 11. Ann lh

  # 10 Bim, just så är det, om man vill vara på det viset.

 12. jensen

  OT.
  Et altera pars auditur
  Så har vi då fått intressant debatt om alternativ hypotes.
  https://principia-scientific.org/top-lukewarmist-fred-singer-now-admits-co2-cools-climate/

 13. #12 Jensen
  Ennu en ”bömb”

  för de som inte förstår varför skriva ”bömb” istället för ”bomb”
  Peter Sellers var gift med en svenska och tyckte det var kul att ersätta ”o” med ”ö”
  ”It is a bömb”
  ”there is someone on the phöne”
  🙂

 14. Ann lh

  Jensen # 12. Jag läste just om hur EPA ska kunna bli av med lagen som säger att CO2 är en förorening vilket har att göra med att en av högsta domstolen domare Kennedy låter pensionera sig. Hur ska han ersättas. Dvs nu är det juridiken som ska avgöra frågan.
  GW scare/scam har kommit långt in på en återvändsgränd när man inte har och aldrig haft ordentligt på fötterna från vetenskapligt håll medan klimatpolitiken rullar på för fullt åtminstone här i EU/Sverige och som sagt juridiken blir avgörandeför frågan.
  Det vore välgörande om debatten plötsligt kunde vända upp och ner på hela frågan.
  ”Singer’s bok Unstoppable GW Every 1.500 years” gjorde stort intryck på mej. Det är nu nästan tio år sedan. Det vore fantastiskt om han orkade med ännu en strid. Och Happer är säkert en fantastisk samarbetspartner.
  Spännande och tack för tipset!

 15. pg

  En liten koll på vad som levererar!

  http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Data-fra-kraftsystemet/Nordisk-produksjon-og-forbruk/

  Är inte intermittent elproduktion som som fungerar!

 16. Ivar Andersson

  #7 Göran A.
  Man skall gardera sig mot havsnivåhöjningen 1 – 3 mm per år men bryr sig inte om vad en tsunamivåg kan ställa till med. Typisk exempel på den begränsade insikten hos makthavarna som bara följer med opinionen för tillfället (typiskt för en vindflöjel).

 17. Ingemar Nordin

  Jensen #12,

  Jag tror att Principia-Scientific. org missförstått Singers inlägg. Det är väl känt att temperaturen i Stratosfären sjunker (se exempelvis climate4you). Det Singer säger nu är att man kanske underskattat CO2s avkylande effekt där, medan han håller fast vid CO2s uppvärmande effekt i troposfären. Båda sakerna strider mot de s.k. ”drakdödarnas” hypotes att det inte finns någon back-radiation.

  Så, hur de får ihop Singers teori med sina egna hypoteser är en gåta.

 18. Bim

  Ann LH eller någon annan.
  Jag läste här ovan om Singers teori om att CO2 skulle kunna ha en kylande effekt på klimatet. Såg ingen förklaring hur. Har jag missat något? finns teorin förklarad någonstans?
  Vattenångan kan man ju förstå hur den har denna varierande effekt dels genom strålnings effekten men även molnbildningen och den kylande avdunstningen.
  Har någon en förklaring hur CO2 kan fungera så?

 19. Lars Cornell

  pg #15. Du har samma statistik mer intressant presenterad på
  http://elstatistik.se
  Klicka gärna på 6 månader så kan du se situationen dag-för-dag i alla länderna och även totalt.

 20. Ann lh

  Bim #18 Det den aktuella artikeln handlar om sådant som jag verkligen inte kan redogöra för. Jag hoppas att Ingemar eller någon annan kan reda ut vad det är som Singer nu hävdar och vilken relation det har till artikeln. Se förresten # 17.

 21. Eva

  Jag såg ett program från SVTs ”Öppet arkiv” igår. Sagan om Sverige, som handlade om stenåldern. Det är från 1985.

  Där pratade man om en stor uppvärmning som kom, där vi här uppe hade medelhavsklimat, med sumpsködpaddor och djupa skogar och kärr. ”Klimatförbättringar” kallades det. Och man vanade för att vi nu (dvs 1985) levde i början av en ny istid, och att det skulle ta sådär 80 – 100.000 år innan vi kunde få samma gynnsamma förhållande igen, dvs efter nästa istid.

  Konstigt så fort åsikter kan ändras.

 22. Peter Stilbs

  Ingvar #13 – nja – Peter Sellers i sin roll som Inspector Cleauseau i Pink Pantherfilmerna drev med fransk accent i engelskan, där IC var så extrem att också hans franska kollegor inte förstod.